Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7901607: Novoroční ohňostroj

Příloha Smlouva_pro_uverejneni_v_registru.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Městským obvodem Plzeň 3                   IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510032679 ze dne 11.01.2019 strana 1 z 1

Kontaktní osoba/Telefon               Příjemce objednávky

Bauerová Lucie /                  Karel Nový Na
                          Roudné 857/80
Naše číslo faxu

E-maíl                       301 00 Plzeň-Plzeň 1-Severní Předměstí

Fakturu zašlete na adresu :             IČ: 69261075
Statutární město Plzeň, zastoupené
Městským obvodem Plzeň 3 sady            Vaše číslo u nás: 5 0 0 0 2 8 3 3
Pětatřicátníků 7-9 305 83 Plzeň
                          Tel.:   Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy      číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou
osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 01.01.2019

PS č. 3

    Služba/Materiál       Označení
Objedn.množ
               Jedn.     Cena za jedn.                Hodn.celkem

10    300178              Zajištění Novoročního ohňostroje

               1 Jedn.výk.     102.350,00              102.350,00

     Objednáváme u Vás zajištění Novoročního oh##nostroje, vč. hudebního podkladu, na náměstí
     Republiky.

               Celková hodnota v CZK                   102.350,00

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem dané zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"
V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem dané z přidané hodnoty
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH.
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci dané sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č.
235/2004 Sb.

                                      Schválil dne:

Vystavil:
       Bauerová Lucie

Pne ......

Jen pro potřeby MMP:
Právník úřadu MMP: ...
Posoudil dne:
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 447 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy