Textová podoba smlouvy Smlouva č. 917745: Zajištění silvestrovského ohňostroje 31.12.2016.

Příloha OBJ 1473.2016.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ' Ddběretel:

Statutární město Prostějov

nám, T. G. Masaryka 13mm

796 01 Prostějov ČR

IČ: 00288659

DIČ: 0330012538659

Bankovní spoiení: Česká spořitelna, a.sv, Prostějov

mw: _

OBJEDNÁVKA č.: GBJI1473r201GJOSZ

_ Dodavatel:

“ Pyro & Art sr.o.
Čelakovského 32483
771300 Olomouc
IČ; 25332055

OBJEDNÁVKA

 

Datum vystaveni:
8.12.2316

 

Vystavil:

Barták Rostislav
Telefon:

582 329 703

 

E-maii:
rostistav.bartak©prostejoveu

 

 

Dodací lhůta:
31.12.2016

 

 

POPIS. MNOŽSTVÍ

 

Zajištění silvestrovské—ho ohňostroje 31.12.2016.

26003030 CZK

 

 

Objednávku vystavil: Barták Rostislav

 

Celkem s DPH 2500009315333 _,

Datum: 03.12.2016

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z pňdané hodnoty podle 5 109a

zákona č. 2352004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který

není zveřejněn podle 5 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivym plátcům podle 5 1053 ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách & ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta-©prostejov.eu nebo do datové schránky (id —mr'rbrkb).

Od 1.1 .2015je výdajový účet města č. 27-1505517309f0500 vedený jako transparentní účet.

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je

považována za uzavření smlouvy.

. r“
033 Šó.—“ŠJ 4 V at:/4

„a g;; Dáme; —

1

of:/oa ? fa— ?w? cšf

 

 

           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy