Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00236021

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00236021'

Nalezeno 157 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-026099 18. 10. 2019 29. 8. 2019 Město Čáslav Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi odhad.cena 103 000 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových bytových domů včetně jejich napojení na stávající inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a úpravu okolního prostoru včetně terénních úprav (komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy). Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.
Z2019-012118 28. 8. 2019 neuvedena Město Čáslav Realitní a stavební společnost s.r.o.
Realizace úspor energie - bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi 6 777 777  Kč
Oznámení o změně Realizace úsporných energetických opatření v bytovém domě v ul. Jiřího z Poděbrad č. p. 939 v Čáslavi. Součástí veřejné zakázky je zejména zateplení budovy, výměna otvorových výplní a instalace plynových kondenzačních kotlů do 18 bytových jednotek.
Z2018-036871 24. 10. 2018 neuvedena Město Čáslav
Oznámení profilu zadavatele
60064935 24. 10. 2018 neuvedena Město Čáslav
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-022438 27. 5. 2019 neuvedena Město Čáslav MORKUS Morava s.r.o.
Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-017463 29. 5. 2018 neuvedena Město Čáslav OK GARDEN s.r.o.
Obnova veřejné zeleně v Čáslavi 2 959 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka komplexně řeší systém zelených ploch uvnitř zastavěného území Čáslavi. Je zaměřena na obnovu krajinných struktur v sídle a jejich organického navázání na okolní krajinu. Do obnovy zeleně jsou zahrnuty především hlavní městské parkové plochy, zeleň na náměstích v centru města, sídlištní zeleň, sportovní areál a vybraná uliční zeleň. Projekt celkově řeší 12 samostatných lokalit. Součástí veřejné zakázky j i následná 3letá rozvojová a udržovací péče o nově vysazenou zeleň.
Z2018-016220 27. 5. 2019 neuvedena Město Čáslav AutoCont CZ a.s.
Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V10000695 4. 3. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav odhad.cena 0 Kč
Z2018-012383 27. 5. 2019 neuvedena Město Čáslav VERA, spol. s r.o.
Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-031476 8. 11. 2017 neuvedena Město Čáslav Realitní a stavební společnost s.r.o.
Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část 13 386 755  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka řeší stavební úpravy hotelu Grand spočívající ve zbudování nového hotelového provozu ve 3.NP a 4.NP budovy.
Z2017-030749 25. 5. 2018 8. 2. 2018 Město Čáslav COLSYS s.r.o
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav 6 926 147  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Čáslav zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Z2017-027207 6. 10. 2017 neuvedena Město Čáslav Lumius, s. r. o.
Pražská plynárenská, a. s.
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2018 8 105 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2018.
Z2017-027206 4. 10. 2017 neuvedena Město Čáslav CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro rok 2018 3 190 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro rok 2018.
Z2016-007376 27. 12. 2016 neuvedena Město Čáslav Pražská plynárenská, a.s.
VEMEX Energie a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017 7 535 915  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 17.562 MWh pro rok 2017.
Z2016-007373 22. 12. 2016 neuvedena Město Čáslav CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2017 3 027 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 244 MWh pro rok 2017.
Z2016-002677 10. 1. 2017 neuvedena Město Čáslav Realitní a stavební společnost s r.o.
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi 3 853 008  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi", jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 2 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
Z2016-001654 17. 1. 2017 neuvedena Město Čáslav Ridera Stavební, a. s.
Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi 1 408 137  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi", jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 2 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
Z2016-000095 10. 10. 2016 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení, dodávka a montáže 230 ks svítidel veřejného osvětlení.
643576 3. 8. 2016 neuvedena Město Čáslav Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 3 151 864  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi", jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
641522 30. 6. 2016 neuvedena Město Čáslav Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 1 186 946  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi", jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
528011 10. 12. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce 4 dle § 23 odst. 7a ZVZ 324 051  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 4 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
526343 13. 11. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ 369 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 3 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
521430 2. 9. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ 594 696  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 2 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
520259 14. 8. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 1 326 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
509297 11. 6. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavební úpravy společenského sálu Grand 18 779 398  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tato veřejná zakázka řeší stavební úpravy vnějšího i vnitřního prostředí budovy. Realizací dojde k obnově obvodového pláště budovy včetně výměny oken, kompletní výměně elektroinstalací, zdroje vytápění a vzduchotechniky. Z hlediska stavebního půjde zejména o obnovu podlah, podhledů a obložení stěn. Zároveň bude pořízeno nezbytné interiérové vybavení.
494721 15. 8. 2014 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
492158 11. 7. 2014 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 13 039 727  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr v předpokládaném souhrnném množství 18 643 MWh pro rok 2015
492149 11. 7. 2014 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 3 021 964  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3124 MWh pro rok 2015
483105 11. 3. 2014 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská 9 268 347  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Komunikace Jeníkovská“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.
479939 28. 1. 2014 neuvedena Město Čáslav Výstavba nové komunikace v lokalitě Nový Čeplov 2. v Čáslavi 6 649 543  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výstavba nové vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě Nový Čeplov 2 v Čáslavi v souladu s projektovou dokumentací stavby zpracovanou Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby, Ing. Jiří Kejval, Nádražní 437, Kutná Hora pod názvem Čáslav, lokalita „Nový Čeplov 2“ KOMUNIKACE v květnu 2013.
375816 10. 12. 2013 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014 13 880 474  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr v předpokládaném souhrnném množství 19 583 MWh pro rok 2014.
375825 10. 12. 2013 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro rok 2014 2 633 324  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 083 MWh pro rok 2014.
373188 21. 11. 2013 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská
Předběžné oznámení Jeníkovská ulice začíná v křižovatce se silnicí II/337, u parkoviště před Billou, a končí před napojením na silnici I/38, před odbočkou do areálu firmy INPRO. Tato komunikace tvoří hlavní výpadovku z centra a jihovýchodní části města směrem na Havlíčkův Brod (na silnici I/38). Komunikace zajišťuje přímou dopravní obslužnost několika významných institucí a úřadů. Vzhledem k blížícímu se konci životnosti vozovky a k nárůstu silničního provozu je navržena rekonstrukce této komunikace, jejímž účelem je zejména zesílení únosnosti vozovky a prodloužení její životnosti. Je navržena rekonstrukce komunikace se zachováním stávajícího výškového i prostorového řešení. Vzhledem k okolní zástavbě není možné výrazněji měnit výšku vozovky; proto je navrženo odfrézování narušené živičné vozovky do hloubky cca 40 mm a položení nového krytu z asfaltového betonu tloušťky 50 - 70 mm. Před pokládáním nového...
60064935 1. 10. 2013 neuvedena Město Čáslav
Neznámý
216195 19. 7. 2012 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 11 616 360  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavební práce na výstavbě cyklostezky Čáslav - Koudelov - Filipov
207060 2. 2. 2012 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce a dostavba Dusíkova divadla I. etapa - dodatečné práce 2 412 425  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je provedení dodatečných stavebních prací na výše uvedené stavbě. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (změny zakládání-úpravy podloží, změny rozsahu zabezpečovacích prací).
103382 15. 12. 2011 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce Dusíkova divadla II. etapa - dodatečné stavební práce 261 773  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v rámci projektu „Rekonstrukce Dusíkova divadla II. etapa“, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
P14V00000014 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P13V00000007 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava komunikace ulice J. Kollára a Al. Jiráska odhad.cena 0 Kč
P13V00000010 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - výstavba komunikace v lokalitě Cihelna 2. odhad.cena 0 Kč
P15V00000021 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava části ulice Lísková a chodník Lísková - Jeníkovská v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P13V00000021 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Refinancování úvěru od České spořitelny a.s. na rekonstrukci objektu kasáren ul. B. Němcové č.p. 440 odhad.cena 0 Kč
P17V00000001 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Oprava MK Jabloňová odhad.cena 0 Kč
P16V00000009 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 1 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P16V00000019 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P13V00000005 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Plynofikace nových stavebních parcel Čáslav, lokalita Nový Čeplov II. odhad.cena 0 Kč
520993 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Realitní a stavební spol. s .r.o.
Stavební úpravy společenského sálu Grand - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 972 417  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000008 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Obnova veřejné zeleně v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P16V00000015 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P15V00000004 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zateplení fasády a výměna oken budovy kina Miloše Formana v Čáslavi - dodatečné stavební práce odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy