Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:martin-ander

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:martin-ander'

našli jsme 113 výsledků na výraz osobaid:martin-ander.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-000395 9. 1. 2020 19. 3. 2020 Dopravní podnik města Brna, a.s. Dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají odhad.cena 2 400 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají. Všechny tramvaje musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku obousměrných velkokapacitních tramvají.
P19V00000010 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Řešení nové bezbariérové zastávky lodní dopravy OSADA včetně přístupových cest odhad.cena 0 Kč
P19V00000009 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Předběžná tržní konzultace - Dodávka až 40 ks velkokapacitních obousměrných nízkopodlažních tramvají v letech 2022-2026 odhad.cena 0 Kč
Z2019-031777 16. 1. 2020 15. 10. 2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD 33 687 256  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou vozidel MHD pro rok 2020-2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem.
Z2019-031484 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-026722 6. 1. 2020 12. 9. 2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022 odhad.cena 560 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních autobusů.
P19V00000005 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Předběžná tržní konzultace - Dodávka až 40 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022 odhad.cena 0 Kč
Z2019-012730 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Teplárny Brno, a.s.
Dodávka elektřiny v letech 2020 a 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-012725 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. SaZ s.r.o.
Dodávka 2 ks vozidel s montážní plošinou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-006421 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. INVIN s.r.o.
INFRAM a.s.
Dopravoprojekt Brno a.s.
Brněnské komunikace a.s.
VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY - PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ Z OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-005404 18. 12. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Mikroelektronika spol. s r.o.
Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-000912 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. .s
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati - uzel Brno 46 112 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati - uzel Brno, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
P18V00000607 5. 12. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná – projektová dokumentace odhad.cena 0 Kč
P18V00000592 21. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. ZLINER s.r.o.
Dodávka zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů 0 Kč
Z2018-040623 13. 3. 2019 13. 12. 2018 Dopravní podnik města Brna, a.s. ZLINER s.r.o.
Dodávka zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů 5 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks zájezdového autobusu s možností úpravy pro přepravu vozíčkářů v souladu se soupisem požadavků uvedeným v příloze č. 2 ZD.
P18V00147839 1. 11. 2018 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno -Královo Pole 47 914 279  Kč
P18V00147838 1. 11. 2018 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati - uzel Brno 46 112 370  Kč
Z2019-000923 23. 12. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno -Královo Pole 47 914 279  Kč
Oznámení o změně
Z2018-036680 8. 4. 2019 26. 11. 2018 Dopravní podnik města Brna, a.s. Dodávka 16 ks dvounápravových nízkopodlažních elektrobusů a nabíjecího zařízení pro elektrobusy a servisní smlouvy k elektrobusům dle kupní smlouvy odhad.cena 244 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks dvounápravových nízkopodlažních elektrobusů a nabíjecího zařízení pro elektrobusy a servisní smlouvy k elektrobusům, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k dodaným elektrobusům. Všechny elektrobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních elektrobusů a nabíjecího zařízení pro elektrobusy. Musí se jednat o nové elektrobusy - nemůže se jednat o rekonstruované (repasované, modernizované) či použité elektrobusy. Musí se jednat o elektrobusy, které byly schváleny pro provoz v České republice.
P18V00000525 25. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 16 ks dvounápravových nízkopodlažních elektrobusů a nabíjecího zařízení pro elektrobusy a servisní smlouvy k elektrobusům dle kupní smlouvy odhad.cena 0 Kč
P18V00000509 27. 9. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy odhad.cena 0 Kč
Z2018-032970 8. 4. 2019 1. 11. 2018 Dopravní podnik města Brna, a.s. Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy odhad.cena 425 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k trolejbusům dodaným dle kupní smlouvy. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem. Musí se jednat o nové trolejbusy - nemůže se jednat o rekonstruované (repasované, modernizované) či použité trolejbusy. Musí se jednat o trolejbusy, které byly schváleny pro provoz v České republice a pro které byl vydán příslušný Průkaz způsobilosti Drážním úřadem v České republice.
P18V00000507 21. 9. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. JESKO CZ s. r. o.
Rekonstrukce osobní lodi DALLAS (ex. MOSKVA) 15 673 000  Kč
Z2018-032258 15. 2. 2019 25. 10. 2018 Dopravní podnik města Brna, a.s. JESKO CZ s. r. o.
Rekonstrukce osobní lodi DALLAS (ex. MOSKVA) 15 673 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce osobní lodi DALLAS (původním jménem MOSKVA) v souladu se specifikací požadavků zadavatele stanovených v příloze č. 1 až 3 zadávací dokumentace a její znovuuvedení do provozu podle současně platné legislativy.
214282 6. 9. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-030585 6. 9. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
P18V00000010 30. 7. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích odhad.cena 0 Kč
Z2018-025457 15. 7. 2019 24. 9. 2018 Dopravní podnik města Brna, a. s. Metrostav a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 1 496 844 925  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1. vydání. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky se jedná o novostavbu tramvajové trati. Vyvolané úpravy stávající tramvajové trati do Starého Lískovce, přeložky inženýrských sítí a místních komunikací jsou změnami dokončené stavby. Součástí předmětu plnění jsou činnosti projektování a Zařízení záležitosti v rozsahu stanoveném v zadácích podmínkách. Zadavatel předpokládá, že předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Doprava. Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-020499 12. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Společnost Novolíšeňská
Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, vč. měnírny Jírova“ 124 762 905  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-020051 21. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Kooperativa Pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P18V00000007 18. 5. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, vč. měnírny Jírova odhad.cena 0 Kč
Z2018-011432 16. 4. 2018 21. 5. 2018 Dopravní podnik města Brna, a.s. Dodávka plynu v letech 2019 a 2020 odhad.cena 81 371 302  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v letech 2019 a 2020, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující: a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka, b) zajištění přepravy a uskladnění plynu (flexibility) na vlastní jméno a na vlastní účet obchodníka k pokrytí sezónního charakteru potřeb zákazníka. Předmětem veřejné zakázky není zajištění distribuce plynu, kterou má zadavatel zajištěnu samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem a provozovatelem regionální distribuční soustavy GasNet, s.r.o. Zadavatel předpokládá dodat 156 534 MWh v období od 1. 1. 2019 od 6:00 hodin do 1. 1. 2021 do 6:00 hodin.
P18V00000006 16. 4. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka plynu v letech 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2018-011226 21. 5. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka komponentů pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-009436 14. 5. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-008169 20. 4. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a 5 ks dvounápravových částečně nízkopodlažních autobusů pro příměstskou dopravu odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-005758 16. 7. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. ZLINER s.r.o.
Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6 26 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P18V00000001 2. 1. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 10 ks kloubových nízkopodlažních autobusů odhad.cena 0 Kč
Z2017-027018 12. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00130726 31. 10. 2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Dopravní podnik města Brna, a. s.
Zdravá firma - Dopravní podnik města Brna, a.s. 498 960  Kč
Z2017-026891 5. 1. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Innogy Energie, s.r.o.
Dodávka plynu v roce 2018 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-026893 22. 3. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům dle kupní smlouvy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-026230 15. 1. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P17V00000011 21. 9. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 16 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a 11 ks kloubových nízkopodlažních autobusů odhad.cena 0 Kč
P17V00000010 28. 8. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Elektronické informační panely - 2. etapa odhad.cena 0 Kč
Z2017-023100 16. 2. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Herman systems, s.r.o.
Řídící informační systém MHD Brno - RIS II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P17V00000008 16. 8. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Dodávka 23 ks kloubových nízkopodlažních autobusů odhad.cena 0 Kč
Z2017-021792 10. 8. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Zajištění autobusové dopravy při výluce na trati č. 340 Brno hl. n. – Židenice, v úseku Brno hl. n. – Brno Slatina dne 3. 6. 2017 až 10. 9. 2017 706 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-016946 29. 6. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Náhradní tramvajová doprava v úseku Brno hl.n.-Brno -Královo Pole a Brno hl.n. - Brno -Židenice 15 487 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-013370 23. 11. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a. s. Lumius, spol.s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka
Dodávka elektřiny v letech 2018 a 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 336 lidí darovalo 963 874 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy