Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaid:robin-bohnisch

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaid:robin-bohnisch'

našli jsme 42 výsledků na výraz osobaid:robin-bohnisch.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-039794 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. STAFI, spol. s r.o.
Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů 5 497 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000190 13. 3. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101  Kč
Z2019-017428 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000697 26. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000  Kč
Z2019-002983 6. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-032705 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
Z2018-032700 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
P18V00000674 19. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II” 26 768 247  Kč
Z2018-040929 23. 11. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem II” 26 768 247  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000494 27. 6. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II odhad.cena 0 Kč
P18V00000463 20. 6. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem odhad.cena 0 Kč
Z2018-013611 27. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
P18V00000263 29. 3. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět“ odhad.cena 0 Kč
P18V00000002 26. 10. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem odhad.cena 0 Kč
Z2018-017685 31. 5. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. DEKONTA, a.s.
Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem 877 778  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000001 3. 1. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II” 14 622 489  Kč
Z2018-011579 16. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II” 14 622 489  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-035346 14. 12. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zimoviště pro ustájení kopytníků (zebry, antilopy losí, pakoně) v počtu cca 50 ks, včetně doplňkových staveb (seník, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy, venkovní osvětlení, sjezd). Stavba bude zásobována vodou ze stávající studny. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.
Z2017-028435 16. 10. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II” 16 767 676  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00000471 12. 7. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s. II” 16 767 676  Kč
Z2017-012225 10. 5. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.” 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20 x 36m a v. cca 8 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu budou stavební práce omezeny tak, že navážení materiálu včetně dalšího pohybu aut/techniky bude umožněno pouze do 9.00 a pak až po 17,00 z důvodu velkého pohybu návštěvníků v „průchodu“ vedle stavby. Dále budou v tomto období umožněny pouze práce uvnitř pavilonu z důvodu možného plašení zvířat v okolních výbězích!! dále jen „předmět veřejné zakázky“).
P17V00000232 20. 4. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s.” odhad.cena 0 Kč
P17V00000151 23. 3. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.” odhad.cena 0 Kč
631893 19. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
638084 10. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 1., 2. a 3. etapa 2 540 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
634674 21. 3. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců II 5 983 539  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
528600 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimoviště Zahájí
Předběžné oznámení Jedná se o výstavbu souboru staveb, které budou sloužit jako zimoviště pro zvířata, která jsou každoročně vypouštěna do Safari. Budou vybudovány tyto stavební objekty: zimoviště o půdorysných rozměrech cca 10x43,4m a v. 5,5m pro cca 30 zvířat (watusi, antilopy losí, pakoně a zebry) – prefabrikovaná stavba se zateplením se střechou ze sendvičových panelů uložených na ocelové konstrukci, seník o rozměrech cca 7x20,3m a v.5,7mm – lehká montovaná ocelová konstrukce, oplocení areálu „zimoviště“ v.2,5m včetně bran, inženýrské sítě – kanalizace, vodovodu, elektro přípojky, železobetonové jímky na kontejnery s hnojem, železobetonové bezodtoké jímky na splašky, oplocení „dvorečků“ o v.2,5m včetně bran, obslužná komunikace š.3m s napojením na stávající místní komunikaci. Součástí stavebních prací bude demontáž stávajícího betonového oplocení SAFARI a terénní úpravy
528569 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové a.s.”
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20x37 m a v. 7,6 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu, kdy je v ZOO hlavní turistická sezóna, budou prováděny pouze stavební práce nerušící návštěvníky ZOO, tj. zejména se jedná o práce uvnitř stavebního objektu.
403904 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové Část A) Dodávka nakladače 1 674 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks
403903 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní kompostárny 778 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - Mobilní kompostárna – 1 ks
403559 5. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná 2 128 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka: • Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče – 1 ks • Kontejnery - 4 ks celkovém objemu 24 m3 • Síť na kontejnery – 2 ks
401897 14. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015. 2 032 520  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie pro rok 2015
401419 7. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část B) Dodávka mobilní kompostárny
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
241107 15. 8. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. CSAO, spol. s r.o.
Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná 2 128 000  Kč
Neznámý
498632 3. 10. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část A) Dodávka nakladače;Část B) Dodávka mobilní kompostárny
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, zakázka je rozdělena na tato dílčí plnění:;Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
497860 25. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
P14V00000621 26. 10. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná odhad.cena 0 Kč
496225 4. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
P14V00000510 22. 7. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
P14V00000513 22. 7. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá Třemešná odhad.cena 0 Kč
489954 6. 10. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka, spol. s.r.o.
Lví safari 16 466 238  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
60066791 20. 12. 2011 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril 22 139 799  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Královéhradecký kraj

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy