Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-01-11 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 16973 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00000080 30. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
II/186 Průtah Plánice 60 533 786  Kč
513985 10. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. CELTES s.r.o.
STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o.
JIndřich Pavel
Uzavření rámcové smlouvy na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů 60 000 000  Kč
Neznámý
P18V00000096 3. 4. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. NUVIA a.s.
Delivery of neutron optics system for the BEER diffractometer - Round 2 59 825 486  Kč
Z2019-002183 21. 1. 2019 neuvedena Městys Vilémov T4 Building s.r.o.
VHST s.r.o.
Kanalizace a ČOV Vilémov 59 761 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV ve Vilémově.
P19V00000981 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
ENKI, o.p.s.
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii 59 533 540  Kč
P19V00152604 15. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MarS a.s.
Osobní padáky - nákup 58 106 000  Kč
P19V00000940 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra URC Systems, spol. s r.o.
Vývoj a testování zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků nepodléhajících registraci UCL pro potřeby PČR 56 900 000  Kč
Z2019-002836 15. 4. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež, a. s.
Přívod chladicí vody 55 091 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
376481 14. 1. 2019 neuvedena práva železniční dopravní cesty, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - Dodatek č.9 k SOD 54 897 800  Kč
Oznámení o změně
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
P19V00002429 15. 4. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. NET-SYSTEM s.r.o.
HLAS ACCS - VCS 53 360 503  Kč
Z2019-009565 15. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 49 536 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006955 15. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most Michal Čížek
Lukáš Veleba
MIRMA, s.r.o.
Michal Čížek
Lukáš Veleba
MIRMA, s.r.o.
Michal Čížek
Lukáš Veleba
MIRMA, s.r.o.
Těžba a přibližování dřeva v roce 2019 49 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003462 15. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
I/37 Jaroměř - Heřmanice, oprava silnice 48 829 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007722 11. 3. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Siemens Healthcare, s.r.o.
FN Plzeň – Servisní zabezpečení ZP Siemens 48 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011424 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj AUDIS BUS s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 48 260 895  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000074 15. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj AUDIS BUS s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 48 260 895  Kč
Z2019-008008 15. 4. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2020 48 021 439  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000923 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. s.
Smlouva na zajištění náhradní tramvajové dopravy na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Brno- Královo Pole 47 914 279  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní tramvajové dopravy (ND) nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati č. 250 a 300 v úseku Brno hl. n. - Krno-Královo Pole, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
P18V00000097 23. 1. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. NUVIA a.s.
Delivery of neutron optics system for the BEER diffractometer – part I – Round 2 47 766 447  Kč
Z2019-009778 27. 3. 2019 neuvedena Městys Nosislav STAVOS Brno a.s.
MŠ Nosislav - výstavba trojtřídní mateřské školy 46 991 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je demolice stávající budovy rodinného domu Nosislav, Komenského č.p. 129 a následná výstavba mateřské školy včetně souvisejících inženýrských objektů a technologie kuchyně spolu s dalšími objekty na uvedeném místě a pozemcích v katastrálním území a obci Nosislav dle projektové dokumentace a stavebního povolení
Z2019-005723 18. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnice ČR HOCHTIEF CZ a. s.
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - skrývka ornice a provedení zkušebních lamel 46 934 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je shrnutí ornice v rámci záboru stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice na základě zpracované PD a provedení 3 ks zkušebních lamel, včetně zatěžovací zkoušky a jejího kompletního vyhodnocení. Uvedená zakázka byla vypsána v důsledku krajně naléhavé okolnosti spočívající v nutnosti odvrátit škodu v souvislosti s hrozící situací, že dojde ke zpoždění zahájení stavby D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Zadavatel nemůže prozatím uzavřít smlouvu s vítězem na zmíněnou veřejnou zakázku z důvodu vydaného rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření - zákaz uzavření smlouvy. Zároveň byl vyhlášen vítěz na stavbu D3 0310/II Hodějovice - Třebonín. Dle podmínek EIA platí, že zemní práce bude možno realizovat pouze do poloviny března. Zároveň materiál ze stavby 0310/I musí být využit na stavbě 0310/II. Dále je nutné zahájit práce na zkušebních lamelách v souvislosti s výstavbou tunelu....
Z2019-000912 14. 1. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Brna, a. .s
Smlouva na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati - uzel Brno 46 112 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu na trati - uzel Brno, kdy výluka je plánována v předpokládané době od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu délky trvání NAD v návaznosti na průběh trvání výluky.
P19V00153614 15. 4. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Čerbáková
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě Liberec 45 167 258  Kč
Z2019-009985 28. 3. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská BBP Stavby s.r.o.
BYSTROŇ Group a.s.
Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 44 649 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. realizace zejména níže uvedených stavebních prací spojených s dodávkou technologií: Realizace energetických opatření na budovách školy a dílen zahrnující především: Zateplení obvodového pláště budov, výměnu oken a dveří, zateplení střech a stropů. Rekonstrukci výměníkové stanice. Rekonstrukci vnitřního osvětlení. Dodávku a instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.Součástí veřejné zakázky je též realizace přeložky vedení nízkého napětí. Bližší informace k předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností: ARIPROS s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Želzničářů 2286, PSČ: 272 01, která je součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Z2019-011369 9. 4. 2019 neuvedena Všeobecná fakultní nemocnice v Praze OHL ŽS, a.s.
VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce 44 460 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa“ dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 11 zadávacích podmínek.
P17V00000370 10. 4. 2019 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Dodavatel
Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. o. - 2. etapa 43 765 783  Kč
Z2019-004971 11. 2. 2019 neuvedena Statutární město Brno MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba II. 43 289 810  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to celkové rekonstrukce, nástavby a přístavby Mostecké 12 za účelem zajištění bytových jednotek vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
P19V00000865 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
IFER
Český hydrometeorologický ústav
;Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu 43 140 000  Kč
Z2019-009705 29. 3. 2019 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. ARVOS s.r.o.
Modernizace LJ 41,42 EDĚ 42 350 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících regeneračních rotačních ohříváků vzduchu a spalin LJUNGSTRÖM (dále jen „LJ“), typ CX 27,5/1600/VI LJ 41 a 42 instalovaných v Elektrárně Dětmarovice, a. s., zejména rekonstrukce rotoru, včetně jeho uložení, rekonstrukce statoru, utěsnění rotoru, výhřevných náplní a dále rekonstrukce hlavního pohonu, to vše za účelem zajištění bezpečného, bezporuchového a spolehlivého provozu výrobního bloku s disponibilitou LJ v úrovni min. 98% a přisávání ze vzduchové do spalinové strany max. 7,0 %.
Z2019-004999 8. 4. 2019 11. 3. 2019 Město Bakov nad Jizerou COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou 41 909 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Bakov nad Jizerou; v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Z2019-002985 15. 4. 2019 neuvedena Ústecký kraj Pražské Benátky s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE – PŘÍVOZ PŘES ŘEKU LABE - ŠTĚTÍ-HNĚVICE 41 678 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007842 8. 3. 2019 neuvedena Obec Štíhlice M-SILNICE a.s.
VPK Suchý s.r.o.
ŠTÍHLICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV 300EO - II 41 493 635  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV 300 EO v obci Štíhlice ve Středočeském kraji. Obec Štíhlice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na smluvní ČOV. Účelem stavby je odkanalizování celé obce i rekreačních chalup obce. Celková délka splaškové kanalizace je 2275,7 m.
Z2019-011421 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj P-transport s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 41 256 798  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
P19V00000071 15. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj P-transport s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 41 256 798  Kč
Z2019-010700 5. 4. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
Z2019-001474 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. AUTOCONT a.s.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Poskytování služeb v oblasti koncových zařízení – Dílčí smlouva 2019 39 740 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení na rok 2019 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400042468 (původní číslo 4400033000).
Z2019-008354 14. 3. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
I/35 Vysoké Mýto - Hrušová, OŽK 39 455 251  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-011084 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GC System, a.s.
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM 39 420 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
505286 11. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Mikroelektronika spol. s r.o.
Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Ostravě III 39 407 910  Kč
Oznámení o změně
P17V00000319 15. 4. 2019 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Dodavatel
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa 39 059 210  Kč
Z2019-012051 15. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a. s.
I/34Stráž nad N. - Dolní Lhota, I/34 Dolní Lhota - Lásenice 38 180 995  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Délka opravy konstrukce vozovky silnice I/34 je 848 m a 1 093 m a zahrnuje převážně výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu a sanace okraje vozovky. V rámci stavby dojde k výměně ocelových svodidel a k obnově VDZ.
Z2019-006941 28. 2. 2019 neuvedena Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice 37 742 619  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) zateplení objektu sídla zadavatele. Předmětem zateplení objektu bude: - výměna původních výplní otvorů za nové, plastové s izolačním dvojsklem - zateplení stropu k nevytápěné půdě - zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem - zateplení vnitřních stěn k nevytápěné půdě - rekonstrukce tepelného zdroje, sestávající se zejména z instalace nového zdroje tepla pro vytápění a centrální přípravu TV s využitím OZE, včetně systému MaR - větrání . 2) Stavební úpravy objektu zahrnující: - zřízení celkem 11 specializovaných učeben a dílen ve vybraných prostorách objektu - přestavbu a rekonstrukci pěti skupin WC - zřízení šaten v I.PP objektu - realizaci opatření pro zajištění základní požární bezpečnosti celé budovy - přístavbu výtahu pro přepravu osob a přístupové rampy.
630473 14. 1. 2019 neuvedena Ředitelstvi silnic a dálnic ČR EKOSTAVBY Louny s. r. o.
I/30 Lovosice - Malé Žernoseky, oprava silnice 37 499 200  Kč
Oznámení o změně
Z2019-001530 17. 1. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Elmoz Czech, s.r.o.
AZ Elektrostav, a.s.
Odstraňovaní poruch na zařízení vn a nn - region STŘED 36 421 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je provádění elektromontážních prací, ostatních prací a prací spojených s prováděním operativních ořezů v regionu STŘED v rámci operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ), operativních zásahů ve spojitém čase, v rámci odstraňování mimořádných událostí a při odstraňování škod na vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) Zadavatele nebo třetí osoby (dále jen „Zařízení“), pro kterou je dané Zařízení smluvně provozováno Zadavatelem. Dále pak poskytnutí mechanizace s obsluhou pro odstranění poruchových stavů nebo pro jejich předcházení, k jejichž provedení zadavatel vyzve zhotovitele. Předmětem veřejné zakázky je i držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.
Z2019-007099 4. 3. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Porr a.s.
II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702 35 810 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava vozovky silnice II/508 včetně případné sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace a výškové rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí. Návrh zcela zachovává směrové i výškové vedení nivelety. Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou živičných vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115.
Z2019-010229 1. 4. 2019 neuvedena ČR-Krajský soud v Ostravě Stavos Stavba a.s.
KS Ostrava - stavební práce - rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 35 792 001  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí, ve dvou dílčích etapách.
Z2019-002368 10. 4. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. JEOL (EUROPE) SAS
Electron Probe Microanalyzers 35 722 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004991 11. 2. 2019 neuvedena Domov Libnič a centrum sociálních služeb Empatie VIDOX s.r.o.
„Přestavba V. oddělení Domova Libníč“ 34 815 086  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace přestavby V. oddělení Domova Libníč v souladu se zadávacími podmínkami. 1. Stavební úpravy stávajícího 4.NP podkroví – částečná úprava dispozice, včetně nové skladby podlahy (typ dle místnosti), za předpokladu maximálního využití stávajícího trámového stropu. 2. Částečná stavební úprava 3.NP - mezipatra vyvolaná kompletním odstraněním stávající skladby stropní konstrukce (3.NP - mezipatro/4.NP) s výjimkou dřevěných stropních trámů (odstranění pouze degradovaných stropních trámů od prosakujících koupelnových prostor). Využití stávajících stropních trámů s doplněním o ocelové traverzy. 3. Stavební výtahy - založení, kotvení, částečné otevření střešní konstrukce včetně následného zaklopení. 4. Plánované opravy cest a komunikací a prostor v areálu a zároveň v majetku Domova Libníč, poškozených v důsledku pohybu těžké techniky v...
Z2019-002170 17. 4. 2019 4. 3. 2019 Město Turnov MBQ s.r.o.
Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov 34 578 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je stavby budovy pro sociální bydlení, a to Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov.