Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00236021

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 195 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2017-016422 16. 4. 2018 1. 8. 2017 Městská nemocnice Čáslav RADIX CZ s.r.o.
Z TECHNIK s.r.o.
medisap, s.r.o.
Medsol s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Medinet s.r.o.
LINET spol. s r.o.
BIO-RAD spol. s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav 31 177 983  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou dodávky, které jsou rozděleny na 23 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Operační stoly, operační světla, ultrazvuky, analyzátory, monitory, lůžka, kardiotokografy, videolaryngoskop, harmonický skalpel, bateriová modulární vrtačka, rehabilitace, vany, FULL HD laparoskopická sestava vč. příslušenství, skiaskopické přístroje, anesteziologický přístroj, endoskopický systém, plicní ventilátor, defibrilátor, tlakový holter, mikroskop, bilirubinometr, lůžka pro intenzivní péči, imunohematologický analyzátor. Blíže v Zadávací dokumentaci.
Z2018-021353 23. 11. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. AVE CZ odpadvoé hospodářství s.r.o.
Uložení směsného komunálního odpadu 24 240 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku. Předpokládané celkové množství odpadu bude do 30.000 tun po dobu plnění veřejné zakázky (4 roky).
P14V00008435 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Monitorovací systém pro JIP chirurgického oddělení odhad.cena 0 Kč
P14V00008439 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Obnova lůžkového fondu v Městské nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
496703 10. 9. 2014 neuvedena MVE PLUS, s.r.o.
Neznámý
P18V00006947 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
"Servis desk a Asset management pro Městskou nemocnici Čáslav" 946 106  Kč
Z2018-042831 10. 12. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Komunální technika s.r.o.
Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu 3 695 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vozidla pro sběr a svoz komunálního odpadu.
490629 16. 1. 2015 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Uložení směsného komunálního odpadu 25 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku.
P18V00008948 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav BIO-RAD spol.s r.o.
Dodávky reagencií do IH-500 pro potřeby HTO 0 Kč
Z2018-017907 27. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav ENUS s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
Dräger Medical s.r.o.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav- Operační stoly,Bateriová modulární vrtačka,Vany,Bilirubinometr 5 202 971  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001209 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
236846 17. 1. 2013 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček 9 972 826  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybudování krytého provozního propojení mezi budovou LDN a hlavní budovou nemocnice. V souvislosti s projektem vznikají dvě vynucené investice, bez nichž by však funkčnost výsledků projektu nebyla zajištěna a provoz nemocnice by nebyl optimalizován. První vynucenou investicí je rekonstrukce výtahu z důvodu napojení spojovacího krčku na hlavní budovu nemocnice. Druhou vynucenou investicí je přemístění stanice medicínského kyslíku z důvodu zamezení přístupu k ní v případě stavební realizace spojovacího krčku-
P17V00009089 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Služby spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
P18V00008388 15. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 2 Kardiotokografy a EKG odhad.cena 0 Kč
P18V00007511 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
" Nástroj pro řízenou dokumentaci a portál zaměstnance pro Městskou nemocnici Čáslav 1 181 803  Kč
P16V00000018 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P15V00000022 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Servis světelného signalizačního značení (2016-2019) odhad.cena 0 Kč
P14V00000001 12. 6. 2019 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Uložení směsného komunálního odpadu odhad.cena 0 Kč
P17V00000016 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část odhad.cena 0 Kč
350314 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav GEOGARD s.r.o.
Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2013 - 2015 2 148 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
345950 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00007150 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav VV AUTO, s.r.o.
Sanitní vůz pro převoz pacientů 747 900  Kč
Z2019-011968 27. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka CT přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00008384 15. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 1 Defibrilátory odhad.cena 0 Kč
P17V00008232 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou 2 ks hematologických analyzátorů odhad.cena 0 Kč
360218 15. 7. 2013 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Praní prádla pro Městkou nemocnici Čáslav 21  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení praní různých druhů zdravotnického prádla pro Městkou nemocnici Čáslav
Z2019-019194 10. 6. 2019 16. 7. 2019 Městská nemocnice Čáslav Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav II (rozšíření) odhad.cena 1 227 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových zařízení v podobě core switch, přístupových switchů a firewall
517734 22. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Praní prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00005392 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav SEFIMA s.r.o.
"Nové moduly Manažerského informačního systému" 628 000  Kč
230537 4. 9. 2012 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček
Předběžné oznámení Stavební práce na stavbě spojovacího krčku Městské nemocnice v Čáslavi.
P15V00000347 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav MEDISTA spol.s r.o.
Automatický analyzátor moči - reagenční činidla 0 Kč
P18V00007512 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav "Nové agendy v oblasti ekonomiky" odhad.cena 0 Kč
P13V00000002 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P16V00000005 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav odhad.cena 0 Kč
P13V00000020 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování územního plánu Čáslav odhad.cena 0 Kč
P14V00000012 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka od silnice I/17 do ulice Pod Pilou, Čáslav odhad.cena 0 Kč
P18V00009761 1. 2. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Kardiotokografy a EKG - část 2 EKG odhad.cena 0 Kč
P18V00008389 18. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 3 Lůžka odhad.cena 0 Kč
Z2018-044199 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav medisap, s.r.o.
S & T Plus s.r.o.,
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Kardiotokografy a EKG - část 1 Kardiotokografy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00008292 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Služby spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
P18V00007513 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav HARPAGON Software s.r.o.
"Nové agendy v oblasti ekonomiky" 1 460 758  Kč
P18V00003577 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávky reagencií do otevřeného biochemického analyzátoru pro potřeby OKB odhad.cena 0 Kč
P18V00005545 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Medicalc software s.r.o.
"Nové moduly NIS" 915 000  Kč
Z2017-027460 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013582 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Optimalizace provozu energohospodářství Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
230523 4. 9. 2012 neuvedena Městská nemocnice Čáslav
Neznámý
Z2018-017904 27. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav MEDIFINE a.s.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Skiagrafické RTG přístroje 6 207 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-035496 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav LINET spol. s r.o.
Medsol s.r.o.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 1 Defibrilátory odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
520259 14. 8. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 1 326 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
P15V00000010 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Účelová obslužná komunikace v areálu Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč