Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00236021

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00236021'

Nalezeno 198 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2017-016422 16. 4. 2018 1. 8. 2017 Městská nemocnice Čáslav RADIX CZ s.r.o.
Z TECHNIK s.r.o.
medisap, s.r.o.
Medsol s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Medinet s.r.o.
LINET spol. s r.o.
BIO-RAD spol. s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav 31 177 983  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou dodávky, které jsou rozděleny na 23 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Operační stoly, operační světla, ultrazvuky, analyzátory, monitory, lůžka, kardiotokografy, videolaryngoskop, harmonický skalpel, bateriová modulární vrtačka, rehabilitace, vany, FULL HD laparoskopická sestava vč. příslušenství, skiaskopické přístroje, anesteziologický přístroj, endoskopický systém, plicní ventilátor, defibrilátor, tlakový holter, mikroskop, bilirubinometr, lůžka pro intenzivní péči, imunohematologický analyzátor. Blíže v Zadávací dokumentaci.
496703 10. 9. 2014 neuvedena MVE PLUS, s.r.o.
Neznámý
Z2018-021353 23. 11. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. AVE CZ odpadvoé hospodářství s.r.o.
Uložení směsného komunálního odpadu 24 240 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku. Předpokládané celkové množství odpadu bude do 30.000 tun po dobu plnění veřejné zakázky (4 roky).
Z2018-042831 10. 12. 2018 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Komunální technika s.r.o.
Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu 3 695 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového vozidla pro sběr a svoz komunálního odpadu.
P18V00006947 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
"Servis desk a Asset management pro Městskou nemocnici Čáslav" 946 106  Kč
490629 16. 1. 2015 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Uložení směsného komunálního odpadu 25 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění uložení směsného komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví případně správě uchazeče o zakázku.
Z2018-017907 27. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav ENUS s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
Dräger Medical s.r.o.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav- Operační stoly,Bateriová modulární vrtačka,Vany,Bilirubinometr 5 202 971  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00008948 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav BIO-RAD spol.s r.o.
Dodávky reagencií do IH-500 pro potřeby HTO 0 Kč
P14V00008435 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Monitorovací systém pro JIP chirurgického oddělení odhad.cena 0 Kč
236846 17. 1. 2013 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček 9 972 826  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybudování krytého provozního propojení mezi budovou LDN a hlavní budovou nemocnice. V souvislosti s projektem vznikají dvě vynucené investice, bez nichž by však funkčnost výsledků projektu nebyla zajištěna a provoz nemocnice by nebyl optimalizován. První vynucenou investicí je rekonstrukce výtahu z důvodu napojení spojovacího krčku na hlavní budovu nemocnice. Druhou vynucenou investicí je přemístění stanice medicínského kyslíku z důvodu zamezení přístupu k ní v případě stavební realizace spojovacího krčku-
P14V00008439 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Obnova lůžkového fondu v Městské nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Z2018-001209 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00007511 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav AutoCont CZ a.s.
" Nástroj pro řízenou dokumentaci a portál zaměstnance pro Městskou nemocnici Čáslav 1 181 803  Kč
P17V00009089 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Služby spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
P18V00008388 15. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 2 Kardiotokografy a EKG odhad.cena 0 Kč
Z2019-035401 9. 10. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav
Oznámení profilu zadavatele
P14V00000001 16. 7. 2019 neuvedena MVE PLUS, s.r.o. Uložení směsného komunálního odpadu odhad.cena 0 Kč
230537 4. 9. 2012 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Modernizace Městské nemocnice Čáslav – spojovací krček
Předběžné oznámení Stavební práce na stavbě spojovacího krčku Městské nemocnice v Čáslavi.
P15V00000347 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav MEDISTA spol.s r.o.
Automatický analyzátor moči - reagenční činidla 0 Kč
P18V00007512 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav "Nové agendy v oblasti ekonomiky" odhad.cena 0 Kč
517734 22. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Praní prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00005392 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav SEFIMA s.r.o.
"Nové moduly Manažerského informačního systému" 628 000  Kč
P18V00008384 15. 11. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 1 Defibrilátory odhad.cena 0 Kč
P17V00008232 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou 2 ks hematologických analyzátorů odhad.cena 0 Kč
360218 15. 7. 2013 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Praní prádla pro Městkou nemocnici Čáslav 21  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení praní různých druhů zdravotnického prádla pro Městkou nemocnici Čáslav
Z2019-019194 29. 8. 2019 16. 7. 2019 Městská nemocnice Čáslav AUTOCONT a.s.
Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav II (rozšíření) 1 046 343  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových zařízení v podobě core switch, přístupových switchů a firewall
P18V00009761 1. 2. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Kardiotokografy a EKG - část 2 EKG odhad.cena 0 Kč
P18V00008389 18. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 3 Lůžka odhad.cena 0 Kč
Z2018-044199 21. 3. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav medisap, s.r.o.
S & T Plus s.r.o.,
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Kardiotokografy a EKG - část 2 EKG odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00008292 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Služby spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav odhad.cena 0 Kč
P18V00007513 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav HARPAGON Software s.r.o.
"Nové agendy v oblasti ekonomiky" 1 460 758  Kč
P18V00003577 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Dodávky reagencií do otevřeného biochemického analyzátoru pro potřeby OKB odhad.cena 0 Kč
P14V00007150 26. 10. 2018 neuvedena Městská nemocnice Čáslav VV AUTO, s.r.o.
Sanitní vůz pro převoz pacientů 747 900  Kč
Z2019-011968 21. 6. 2019 15. 5. 2019 Městská nemocnice Čáslav AURA Medical s.r.o.
Dodávka CT přístroje pro Městskou nemocnici Čáslav 16 730 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je dodávka CT přístroje. Součástí předmětu plnění je pozáruční 6 letý FULL servis, viz příloha Servisní smlouva. Dále pak je součástí předmětu plnění i deinstalace stávajícího CT včetně ekologické likvidace.
P18V00005545 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Medicalc software s.r.o.
"Nové moduly NIS" 915 000  Kč
Z2017-027460 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-013582 26. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav Optimalizace provozu energohospodářství Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
230523 4. 9. 2012 neuvedena Městská nemocnice Čáslav
Neznámý
Z2018-017904 27. 5. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav MEDIFINE a.s.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Skiagrafické RTG přístroje 6 207 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-035496 18. 4. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav LINET spol. s r.o.
Medsol s.r.o.
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 1 Defibrilátory odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
230523 9. 10. 2019 neuvedena Městská nemocnice Čáslav
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
P15V00000022 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Servis světelného signalizačního značení (2016-2019) odhad.cena 0 Kč
P16V00000018 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P18V10000695 4. 3. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav odhad.cena 0 Kč
216195 19. 7. 2012 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 11 616 360  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavební práce na výstavbě cyklostezky Čáslav - Koudelov - Filipov
375825 10. 12. 2013 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro rok 2014 2 633 324  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 083 MWh pro rok 2014.
P13V00000034 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014 odhad.cena 0 Kč
P14V00000015 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Zahradní, opěrná zeď odhad.cena 0 Kč
P16V00000022 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická odhad.cena 0 Kč
P13V00000002 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací v Čáslavi odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 296 lidí darovalo 811 100 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy