Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00284611

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00284611'

Nalezeno 115 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
207290 7. 2. 2012 neuvedena Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. VPC – interiérové vybavení a kancelářská technika 3 983 487  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Dodávka nábytku a vybavení kanceláří dle projektové dokumentace Pěší zóna „Zákostelí“ – Valašské Klobouky – podnikatelský inkubátor – PROJEKT INTERIÉRU, zpracované společností UPOSS spol. s r.o. v Luhačovicích 02/2011, tel: +420 577 131 126
240488 11. 12. 2012 neuvedena Valašskokloboucká poliklinika příspěvková organizace
Neznámý
240295 10. 12. 2012 neuvedena Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o.
Neznámý
Z2017-024047 31. 8. 2017 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o
Oznámení profilu zadavatele
240298 31. 8. 2017 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
236533 22. 4. 2013 neuvedena Základní škola Valašské Klobouky Inovace IT vybavení odhad.cena 1 550 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) ICT a audiovizuální techniky. Podrobný seznam požadovaného zařízení je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude dodán ve dvou fázích (termíny viz část 12 zadávací dokumentace), seznam zařízení pro 1. a 2. fázi je rozdělen v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
240299 10. 12. 2012 neuvedena Výroba tepla s.r.o.
Neznámý
240300 10. 12. 2012 neuvedena Základní škola Valašské Klobouky
Neznámý
Z2019-031307 9. 9. 2019 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o. AWT Rekultivace a.s.
Rekultivace sekcí ,,C‘‘ a ,,D‘‘ skládky odpadů S-OO3 Smolina 7 958 899  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je překrytí plochy skládkového tělesa, kde je již dosaženo plné zaplněnosti. Jedná se o plochu tzv. sekcí C a D. Navrhovaná rekultivace řeší potřebné návaznosti na dříve provedenou rekultivaci sekcí A a B. V rámci stavby bude upravena plocha odpadů o rozloze 0,45 ha. Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 201 Přípravné práce a terénní úpravy SO 202 Rekultivace SO 203 Vodní hospodářství SO 204 Odplynění
523630 2. 10. 2015 neuvedena Město Valašské Klobouky Digitální úřad nové generace města Valašské Klobouky
Neznámý Dodávka a implementace komponent pro elektronizaci dokumentů a souvisejících procesů včetně posílení ICT infrastruktury. Jedná se o zrušení části 2 zadávacího řízení, jejíž předmětem byla dodávka 2 ks skenerů pro skenovací linku (1x A3 a 1x A4), skenovací linky a elektronizace smluv.
240286 10. 12. 2012 neuvedena Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín
Neznámý
P16V00003870 26. 10. 2018 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o. Rozšíření sběru a svozu separovaných odpadů ve městě Valašské Klobouky odhad.cena 0 Kč
481518 17. 2. 2014 neuvedena Základní škola Valašské Klobouky Inovace IT vybavení 1 899 482  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) ICT a audiovizuální techniky. Podrobný seznam požadovaného zařízení je uveden v Příloze č. 4 na listu „Popis zboží“ této zadávací dokumentace. Další požadavky zadavatele na způsob plnění: • Zadavatel požaduje, aby plnění dodané na základě této veřejné zakázky splňovalo veškeré technické parametry uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. • K předání plnění dojde na základě akceptace zadavatelem s podpisem předávacího protokolu, který bude podkladem pro fakturaci. • Řádně poskytnutým plněním se rozumí řádně ukončená dodávka, instalace a uvedení do řádného provozu předmětu plnění této veřejné zakázky. Po řádně poskytnutém plnění bude sepsán předávací protokol. Protokol podepsaný zadavatelem bude tvořit přílohu daňového dokladu – faktury. • Uchazeč je povinen dodat pouze originální a nové,...
351834 21. 6. 2013 neuvedena Základní škola Valašské Klobouky Inovace IT vybavení odhad.cena 1 550 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) ICT a audiovizuální techniky. Podrobný seznam požadovaného zařízení je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude dodán ve dvou fázích (termíny viz část 12 zadávací dokumentace), seznam zařízení pro 1. a 2. fázi je rozdělen v příloze č. 1 zadávací dokumentace.;Další požadavky zadavatele na způsob plnění:;• Zadavatel požaduje, aby plnění dodané na základě této veřejné zakázky splňovalo veškeré technické parametry uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace;• K předání plnění dojde na základě akceptace zadavatelem s podpisem předávacího protokolu, který bude podkladem pro fakturaci.;• Řádně poskytnutým plněním se rozumí řádně ukončená dodávka, instalace a uvedení do řádného provozu předmětu plnění této veřejné zakázky. Po řádně poskytnutém plnění bude sepsán...
368673 3. 10. 2013 neuvedena Město Valašské Klobouky Bezbariérové trasy ve Valašských Kloboukách - 1. etapa 4 982 363  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavba řeší částečné stavební úpravy chodníku, který je veden podél silnice II/494 v délce 215,23 m od stávajícího přechodu pro chodce před obchodem s optikou až po křižovatku se silnicí I/57 a chodníku vedoucího podél silnice I/57 od křižovatky se silnicí II/494 až po ul. Školní, kde je na tuto silnici napojena místní komunikace. Délka tohoto úseku podle staničení silnice I/57 je 804,14 m. Chodníky, jejichž trasy jsou vedeny podél těchto komunikací a jsou zahrnuty do 1. etapy bezbariérových úprav ve městě Valašské Klobouky, mají v této PD označení A, A4, A5a, A9 a B1. Navržené stavební úpravy všech chodníků podél silnice I/57, II/494 jsou příčinou toho, že dochází k dalším nutným úpravám, a to především na jmenovaných komunikacích v místech navržených nebo upravovaných přechodů pro chodce nebo míst, určených pro přecházení komunikace. Všechny navržené úpravy splňují požadavky...
P18V00003215 24. 4. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky Snížení energetické náročnosti VO Valašské Klobouky - EFEKT2018 odhad.cena 0 Kč
209948 20. 3. 2012 neuvedena Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. VPC - drobné dodávky a servisní služby 2 774 182  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky a servisní služby pro Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. dle výkazů výměr: Zákostelí - VPC - drobné dodávky a servisní služby
240297 10. 12. 2012 neuvedena Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
Neznámý
371327 29. 10. 2013 neuvedena Základní škola Valašské Klobouky Inovace IT vybavení
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) ICT a audiovizuální techniky. Podrobný seznam požadovaného zařízení je uveden v Příloze č. 4 na listu „Popis zboží“ zadávací dokumentace.;Další požadavky zadavatele na způsob plnění:;• Zadavatel požaduje, aby plnění dodané na základě této veřejné zakázky splňovalo veškeré technické parametry uvedené v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.;• K předání plnění dojde na základě akceptace zadavatelem s podpisem předávacího protokolu, který bude podkladem pro fakturaci.;• Řádně poskytnutým plněním se rozumí řádně ukončená dodávka, instalace a uvedení do řádného provozu předmětu plnění této veřejné zakázky. Po řádně poskytnutém plnění bude sepsán předávací protokol. Protokol podepsaný zadavatelem bude tvořit přílohu daňového dokladu – faktury.;• Uchazeč je povinen dodat pouze originální a nové HW produkty,...
Z2018-030897 10. 9. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kramolišova ve Valašských Kloboukách II 7 146 610  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je rekonstrukce místní komunikace Kramolišova v zastavěném území města Valašské Klobouky v blízkosti historického jádra města.
644598 20. 11. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky WISS CZECH, s.r.o.
FZŠ Město Valašské Klobouky, okr. Zlín – cisternová automobilová stříkačka 4 628 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00003899 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Digitální úřad nové generace města Valašské Klobouky zruseno odhad.cena 0 Kč
509318 10. 3. 2015 neuvedena Město Valašské Klobouky Digitální úřad nové generace města Valašské Klobouky
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka a s tím související služby - implementace komponent pro elektronizaci dokumentů a souvisejících procesů včetně posílení ICT infrastruktury.
367365 23. 9. 2013 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o. Rozšíření sběru a svozu separovaných odpadů ve městě Valašské Klobouky 4 929 980  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět podlimitní veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla a 45 ks kontejnerů min. 1,1 m3.
Z2017-012702 15. 5. 2017 neuvedena Město Valašské Klobouky ATELIER FONTES s.r.o.
JV PROJEKT VH s.r.o.
URBANISTICKÝ ATELIÉR Zlín s.r.o.
ARVITA P spol. s r.o.
Vypracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky 2 980 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky. Přílohou zadávací dokumentace je Zadání územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky jako podklad pro vyhotovení nabídky.
Z2019-019949 16. 7. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky ALSPO ZLÍN s.r.o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Stavba 8 788 746  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00007392 16. 7. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky STRABAG a.s.
Na kole blíže k lázním - oprava místní komunikace v ulici Koželužská 1 271 917  Kč
240298 10. 12. 2012 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o.
Neznámý
P19V00005627 16. 7. 2019 neuvedena Valašskokloboucké služby s.r.o. Rekultivace sekcí „C“ a „D“ skládky odpadů S-OO3 Smolina odhad.cena 0 Kč
479944 12. 9. 2014 neuvedena Město Valašské Klobouky Valašské Klobouky - revitalizace sídliště ulice Palackého 9 605 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka na stavební práce je rozdělena na dvě samostatné části. Část A: Jedná se o opravu stávajících komunikací, chodníků a rozšíření parkovacích ploch. Zpevněné ploch jsou součástí celkové revitalizace sídliště. Stavba bude probíhat souběžně s obnovou zeleně na sídlišti a s výstavbou dětských hřišť. Část B: rekonstrukce veřejného osvětlení.
P19V00004217 16. 7. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky Do školy? Bezpečně a rychle odhad.cena 0 Kč
P17V00000645 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Obnova fasády a výměna střešní krytiny budovy č. p. 189 odhad.cena 0 Kč
360698 18. 7. 2013 neuvedena Město Valašské Klobouky ZŠ Valašské Klobouky - rekonstrukce obj.A,B,C,D 9 365 697  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je ZŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY - REKONSTRUKCE OBJ. A,B,C,D zaměřené na zlepšení tepelně technických vlastností, které zahrnují zateplení obvodových stěn, výměnu výplní otvorů a související stavební práce – nemění se účel užívání objektu. Jedná se o následující práce: a) výměna části stávajících oken za nové plastové s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,0 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci b) výměna části stávajících dveří za nové plastové s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=2,3 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci c) výměna části stávajících dveří a prosklených stěn za nové hliníkové s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=2,3 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle...
P17V00002080 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí odhad.cena 0 Kč
369215 9. 10. 2013 neuvedena Město Valašské Klobouky Energetické úspory DPS I 2 199 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Energetické úspory DPS I zaměřené na zlepšení tepelně technických vlastností, které zahrnují zateplení obvodových stěn, výměnu výplní otvorů, zateplení podlahy půdy a související stavební práce – nemění se účel užívání objektu. Jedná se o následující práce: a) výměna stávajících oken za nová okna plastová s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=0,9 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci b) výměna stávajících dveří za nové hliníkové s maximální hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,4 W/m2K pro rozměr dle normy EN 14351-1 včetně doplňků dle popisu a počtu stanoveným v projektové dokumentaci c) zateplení svislých obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem – s jádrem z desek minerální vlna fasádní tl. 100 mm a 150 mm s omítkou tenkovrstvou včetně zateplení ostění,...
Z2017-017220 29. 6. 2017 neuvedena Město Valašské Klobouky EUROVIA CS, a.s.
Na kole blíže k lázním 14 954 034  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace bezpečného a turisticky atraktivního cyklistického propojení místní komunikace ulice Nádražní a Koželužská. A dále propojení mezi obcemi Poteč a Brumov. Předmětem je dále rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení ulice U Váhy a Hodňov a maximální úspora elektrické energie při provozu VO.
P17V00000150 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Zpracování územních studií obcí Valašskokloboucka odhad.cena 0 Kč
P17V00001120 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Vypracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky odhad.cena 0 Kč
Z2017-008906 7. 4. 2017 neuvedena Město Valašské Klobouky Ing. arch. Josef Hlavatý
Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí 1 091 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je zpracování územní studie pro město Valašské Klobouky - Masarykovo náměstí na základě oceněného návrhu Soutěže o návrh "Cena Petra Parléře 2012".
Z2018-022868 11. 7. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI KRAMOLIŠOVA VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění byla rekonstrukce místní komunikace Kramolišova v zastavěném území města Valašské Klobouky v blízkosti historického jádra města.
P16V00005282 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 0 Kč
210821 26. 2. 2013 neuvedena Město Valašské Klobouky
Neznámý
Z2019-022220 2. 7. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky LENA NÁBYTEK, s.r.o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Nábytek 5 148 819  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben, laboratoří, pracoven i dílen vč. zázemí pro pedagogy.
638146 10. 5. 2016 neuvedena Město Valaěské Klobouky Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ul. Brumovská, Valašské Klobouky
Předběžné oznámení Předmětem je vybudování bezbariérových chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Brumovská ve Valašských Kloboukách.
P17V00002666 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Rozvoj stávajících nástrojů strategického řízení obce odhad.cena 0 Kč
P17V00002274 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance odhad.cena 0 Kč
P17V00002448 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Implementace ISO odhad.cena 0 Kč
P19V00002029 16. 7. 2019 neuvedena Město Valašské Klobouky KDZ, spol. s r. o.
Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky - Technické zařízení 1 798 071  Kč
P16V00003897 26. 10. 2018 neuvedena Město Valašské Klobouky Digitální úřad nové generace města Valašské Klobouky odhad.cena 0 Kč
240294 11. 4. 2016 neuvedena Město Valašské Klobouky
Neznámý

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 306 lidí darovalo 846 531 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy