Jednání Rady České televize 220251000560021


ID jednání220251000560021
Jednání21. jednání Rady ČT v roce 2020
Datum jednání16.12.2020
Zápis
Projednávané materiály
Odkaz na audiohttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000064-jednani-rady-ceske-televize/220251000560021
Délka audio záznamu04:29:00
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome
takže hezké odpoledne 
vážená kolegyně vážení kolegové 
pane generální řediteli vážení hosté 
prosím sedněte si a abychom mohli začít 
program jednadvacátého jednání rady české televize 
vzhledem k tomu že zatím nemáme zvoleného předsedu tak bych dal hlasovat o usnesení kterým bych byl já místopředseda pověřen vedením dnešní schůze domluvili jsme se tak s kolegou daném váňou kvůli jeho zdravotní indispozici a 
navrhuji tedy usnesení číslo dvě stě padesát pět lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada pověřuje místopředsedu pavlem a trochu vedením jednání rady dne šestnáctého prosince dva tisíce dvacet kdo je pro toto usnesení 
kdo je proti 
kdo se zdržel 
takže usnesení bylo přijato 
tak 
a nyní mi a prosím ještě dovolte než přistoupíme ke schvalování programu dnešní schůze a projednávání jednotlivých bro bodů pár slov na úvod 
vzhledem k tomu protože jde o poslední jednání rady české televize v tomto roce tak bych si dovolil krátké shrnutí 
rada české televize letos prošla výraznou personální obměnou jak všichni víme 
která přinesla i 
v řadu nálepkování a takú osobních útoků 
které považuji za nešťastné a přinesla také určitou změnu důrazu na naši jednání naší akt do v naší agendě 
a já bych zde rád stručně zmínil fakta která mohou zanikat přesto nálepkování a útoky kterými jsou nejen rada jako celek a někteří členové rady zvlášť ale i někteří členové managementu vystaveni z různých strany čelili či stále čelí 
tedy za prvé 
podařilo se nám projednat a schválit dlouhodobé plány rozvoje české televize a jejich aktualizaci a zavázat vedení české televize k jejich dalším pravidelným aktualizacím 
což v historickém ohlédnutí vůbec není samozřejmostí byť by mělo být 
loni touhle dobou v takto komfortních situaci česká televize nebyla zadruhé 
je velmi pravděpodobné že dnes chválíme rozpočet české televize na rok dva tisíce dvacet jedna 
máme to v programu máme k tomu 
doporučující stanoviska jak zpravodaje tak dozorčí komise a i jsme to projednávali na jednání minulý týden s managementem a z dozorčí komisí a dnes znovu dopoledne na pracovním jednání takže se mi zdá že nic nebrání k tomu schválení nezaznamenal jsem žádné 
takové námitky které by tomu bránili a opět bych připomněl že 
letošní rok česká televize zahajovala rozpočtovém provizoriu provizoriu a rozpočet na rok dva tisíce dvacet byl schválen až v únoru dva tisíce dvacet já jsem rád že se nám snad podaří rozpočet na rok dva tisíce dvacet jedna schválit na konci roku dva tisíce dvacet 
zatřetí a management české televize na výzvu rady a ve spolupráci s ní připravuje rozsáhlý hloubkový audit nákladu který příštím roce by měla provést renomovaná externích poradenská firma 
za čtvrté zvolili jsme novou dozorčí komisi již nyní pracuje pět vysoce kompetentních odborníků osobností které nikdo nezpochybňuje a všichni respektují a za páté konečně věřím že se nám dnes i podaří dovolit vedení rady české televize a tak abychom měli čistý stůl na konci roku 
za toto bych chtěl vám všem kolegům poděkovat na řadu otázek máme pochopitelně různé pohledy a různé názory nicméně věřím že přesto budeme nadále schopni efektivně spolupracovat a hledat konsenzus rozhodovat jako kolektivní orgán 
zároveň bych rád poděkoval zaměstnancům a spolupracovníkům české televize kteří odvádějí profesionální práci a díky nimž je česká televize vysoce respektovaný médiem aby nebylo pochyb a toto mé ocenění míří i ke členům managementu samozřejmě i s nimi 
stejně jako mezi sebou 
můžeme mít a máme na řadu otázek různé pohledy různé na názory různé důrazy občas nevěřícně kroutím hlavou já občas někdo jiný nicméně věřím že přesto budeme nadále schopni efektivně spolupracovat a hledat konsenzus naším společným cílem musí být zlepšovat fungování české televize posilovat její kredibilitu a to i mezi diváky jejichž důvěru již ztratila 
doufám že k tomu přispěje i naše aktuální dvacáté první jednání rady české televize v roce dva tisíce dvacet 
děkuji že jste mě vyslechli děkuji za pozornost a a jestli k tomu někdo něco nemáte tak můžeme přistoupit k projednání programu dnešní schůze hlásí se jarda dědič 
možná pane místopředsedo když jste v tomhle tónů začal já jsem přemýšlel že 
nějaká slova ve smyslu poděkování především zaměstnancům řekl na závěr ale ale možná se to tedy hodí v téhle části čili k tomu já se jednoznačně připojuji myslím si že to byl rok který byl pro českou televizi a její zaměstnance především ve zpravodajství extrémně složitý nejenom nejenom kvůli situaci kolem korona virů ale samozřejmě myslím si že ne především redakce zpravodajství velmi 
citlivě vnímá i to jak se o televizi hovoří ať už ve veřejných sdělovacích prostředcích jak samozřejmě zde na radě myslím si že některé věci byly skutečně přepjaté to jsme si již několikrát několikrát vyjasnili já jsem přesvědčen pokud pane místopředsedo tedy ta slova padla že to je dobře určitě to shrnutí které jste řekl jsou důležité body a věřím že dnes se dostaneme i k tomu závěrečnému a rozpočet české televize nicméně všechny tyhle ty důležité body zůstaly v tom balastu těch dohadů mnohdy řešení které a teď to nemyslím jednostranně na radu ono to bylo oboustranné byly na poslední chvíli které byly ne vyargumentovat ne které mnohdy byly formou naschválů které mnohdy byly formou jaksi osobního si vyřizování a dle mého názoru právě nejenomže zapadaly ty klíčové věci ale zároveň jsme do určité míry jako rada ohrožovali ohrožovali fungování televize ať už ve smyslu její její nezávislosti taky ve smyslu toho do jaké do jakého tlaku se případně zaměstnanci dostali to si myslím že se již nadále nesmí dít k tomu doufám ještě v těch čtyřech měsících zhruba co v radě budu jak jsem řekl již kandidovat nebudu nicméně nechci se účastnit už takových přestřelek které tu byly nechci se účastnit akcí kdy nevi argumentování dochází k nějakým zásadním usnesením či změnám věřím že všechna řešení na poslední chvíli improvizace a podobně již v tom následném roce roce nebudou a že všichni dohromady cítíme obrovskou odpovědnost za českou televizi byť samozřejmě s respektem krut k rozdílným názorům které máme které máme asi všichni a k naší k naší funkci která je samozřejmě v první řadě kontrolní ale je také ta aby jaksi tu situaci udržela v nějaké rozumné míře a tu odpovědnost znovu připomínám kterou se českou televizi a její fungování tuhletu chvíli máme děkuji pane místopředsedo tolik jsem tedy chtěl dodat k vašim slovo děkuji kolegovi radnímu jardovi dědičová 
se nikdo nehlásí tak přejděme 
k programu jednání dnešní schůze 
navržení program jednání je zahájení a pověření místopředsedy vedením rady či té dnešní schůze za druhé volba návrhové komise za třetí plnění usnesení a kontrola zápisu za čtvrté volba předsedy rady české televize se 
za páté volba místopředsedy rady české televize za šesté materiály z dozorčí komise za sedmé rozpočet české televize na rok dva tisíce dvacet jedna za osmé informace o činnosti divize výroby za rok dva tisíce devatenáct za deváté návrh harmonogramu materiálů předkládaných radě české televize za desáté informace generálního ředitele za jedenácté stížnosti a podněty za dvanácté různé za třinácté závěr a má hlásí se pan kolega šarapatka 
děkuji za slovo já mám otázku pane místopředsedo matocha už se to stalo podruhé předtím to myslím si ne úplně nebo jaksi nekonkrétně mě na to odpověděl nicméně teď se situace opakuje mluvím o bodu tuším že kolik nevím deset nebo kolik je to tam ještě víc informace generálního ředitele to že jsme obdrželi dopis generálního ředitele jehož zpráva respektive jeho informace byla vždy vždy podávána jako jeden z předních bodů zasedání rady české televize mělo svoji logiku chci se zeptat zda je to trvalý posun toho bodu nebo zda to je momentální opatření vzhledem k volbám proto že z mého pohledu a myslím si že je z pohledu racionality ztrácí ostatní ve chvíli kdy například generální ředitel ve své informaci kterou máme k dispozici 
hovoří o změnách ve statutu české televize přičemž samozřejmě jak všichni víme také změna statutu české televize vyžaduje souhlas tedy hlasování rady české televize takže nevím jak to budeme dělat jestli počkáme až pan generální až počet na závěr samého jednání rady a man kde ředitel nás požádá o hlasování tedy teprve k tomu protože to je zmaten a navíc dodávám že informace generálního říct je to tak jak ve všech standardních firmách což teda nejsme firma ale myslím si v podobných mediálních radách pokud tam ta informace je tak obsahuje důležité prvky vlastně které možná to není přesný výraz generální ředitel informuje o skládá vůči svému kontrolnímu orgánu rada české televize a nepochybně není vůbec jediný důvod proč by ten bod měl zařazovat být až nakonec samozřejmě chápu že v případě že to bude trvalý úzus budu přehlasován nebo nebo se to stejně stane ale chtěl bych požádat o vaše vysvětlení nebo vysvětlení proč ta změna je 
jako za otázku než odpovím hlásí se kolegami radan váňa já tedy na vysvětlení toho dotazu kolegy šarapatka tentokrát je to opravdu k tedy moje vina nebo vina zkrátka můj zdravotní stav momentálně potomkovi du nebo já nevím zkrátka doktoři říkají že po klidu je takový že jsem požádal kdyby byly možné ty volby přecedit úplně přeze všechno protože já jsem přijel těsně na jednu hodinu a jakmile od volným a mávám ten ten rozpočet tak se zase prostě pojedu lehnout já mám horečku a jsem tedy jenom jenom jenom kvůli závažnosti těch voleb takže tentokrát je ten přesun v 
v tom programu motivován jen a pouze tímto a já ho tedy beru tímto na sebe děkuji 
pan kolega šarapatka děkuji jasně jsem se vlastně jsem uváděl na začátku že to může být ten důvod toto je jasný vlasní zdůvodní díky chápu jenom já jsem nechtěl to za tohor toho bodu jedna nicméně ono to úzce souvisí protože nechci čekat jsou otázkou až na závěr samého jednání já jsem chtěl pane místopředsedo kopání místopředsedové požádat o vysvětlení které v podstatě tento těžko zařaditelný kamkoliv ani do různého a to sice na věc že pokud jsme tedy minulé odhlasovali nebo vy jste si odhlasovali odpověď na konkrétní otázky volebního výboru poslanecké sněmovny parlamentu české republiky které vám kladl poslanec berkovec jako předseda volebního výboru z nichž jedna byla 
otázka na legitimitu volby dozorčí komise a druhá na legitimitu prodeje nebo odkupu předkupního práva tak dále pozemku pod která nebo v televizním studiu ostrava vy jste vypracovali odpověď jak já jsem se dozvěděl dne jsem to konzultoval i s nepřítomným 
bývalým předsedou a členem rady české televize reném kina jsme na tom úplně stejně dozvěděl jsem se až na volebním výboru že vy jste zpracovali odpověď nicméně rada protože je to kolektivní orgán by měla mít každý z členů rady by měl mít informaci o tom jakou odpověď zpracovali bylo pro mě velkým překvapením na volebním výboru když pan předseda berkovec tam sdělil že děkuje za odpověď a my jsme já jsem teda osobně neviděl neviděli ani rené kín mimochodem a vlastně navazuje na to že když jste tedy hovořil o tom svém úvodním shrnutí ono o naději že dál bude rada české televize rozhodovat jako kolektivní orgán tak předpokládám že že toto je přesně ten moment kdy by rada měla rozhodovat jako kolektivní orgán nebot by měla být minimálně informa kolektivní orgán ani já a tady hovořím i za reného kina či na české televize jsme neobdrželi neviděli žádnou odpověď kterou vy jste zpracovali vy dobře víte že jednací řád vám takové právo neukládá jakkoliv tam poznamenán jako uvozovkách předseda pokud jste pověření předseda čtyři nejste že je mluvčím nicméně není žádný úzus jednacího řádu živě členům rady mělo být zatajování nebo jestli snad nedopatřením teren zaslána nějaká informace a to tak podstatná na kterou by odpovídat poslanecké sněmovny parlamentu české republiky za radu české televize nikoliv za panama macochu nikoli za paravánu nebo zaplnily polskou je to podle mě flagrantní porušení principu kolektivní spolupráce v radě české televize a dal se k tomu jistě dostane mini způsobem ale poprosím o vysvětlení díky 
takže děkuji za další otázky aby jsme udrželi 
racionální program jednání odpověď na první otázku respektive odpověděl už tedy není kolega váňa s panem generálním ředitelem jsme si toto vysvětlili ty důvody proč došlo před řazení těch bodů byly ryze ryze praktické a ten nejdůležitější tady zmínil kolega místopředseda jan váňa a pokud se týká a vaší této druhé otázky máme připraveno v bodu různé a bodu různé a vám na tom odpovím vám budeme to diskutovat teď projednáváme bod schválení programu jednání máte někdo něco programu jednání pan generální ředitel 
a já bych jenom chtěl říct že jsem formálně požádal o zařazení bodu který se jmenuje změna statutu české televize z důvodu připravované organizační změny k prvnímu první tak jenom bych potřeboval vědět jestli bude zařazen na program jednání nebo ne 
tento bod nebude řas na zařazen na program jednání program jednání podle jednacího řádu standardně stanovujeme sedm předem o tomto vašem požadavku dopisu a souvisejících otázkách budeme jednat bodu různé 
má někdo ještě otázku kolega a xaver veselý já bych chtěl jenom pavle nezlob se mi já to řeknu tak jak si to myslím pan váňa tedy říká že přijel že má horečku já nevím jestli teda je to úplně vůči ostatním fér za současné situace nic proti tomu ale já teda poprosím ať od volíme a já půjdu někam na onlajn protože já kdybych měl horečku okny vystrčí hlavu z domu já teda nevím co si o tom mám myslet ještě říkáte kovy do myslím že to všichni sledujeme v médiích také já za sebe říkám pojďme volitelně odcházím děkuji vám 
kolega váňa já to zareaguje a do vysvětlím já jsem měl ten klid od dvaadvacátého října deset dní pak jsem prošel standartním jako procesem který mě označil za zdravého 
deset dní jsem byl v pořádku no a pak jsem prostě dostal teploty nemám žádný jiný příznaky nemám rymu nemám nemám a kašel bolí mě hlava a mám prostě teploty s tím že jsem to zase probíhá s doktory s dvěma a oni mě teda udělali nějaký ten test rozhodně jsem říkal že potulují ten veď nemám protože to bych byl slavný a je to dozvuk prostě vzhledem bylo mě řečeno že by vzhledem k mé váze a k mému věku je to normální dozvuk týden vozy takže byl jsem přes byl dostala jsem záruku že nejsem nijak nakažlivý že to prostě doznívá že mám víc odpočívat takto je všechno pokud jsem tady jako bych někoho ohrožoval tak já samozřejmě za celou dobu nesundám proužků z pusy a jakmile to bude možné tak samozřejmě odejdu okamžitě děkuji 
děkuji děkuji za vysvětlení 
jestli teda nikdo již nemá tak myslím že to nemusíme prodlužovat a dávám hlasovat o návrhu usnesení číslo dvě stě padesát šest lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění kdo je pro 
kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování 
navržený program jednání byl přijat 
bod číslo dva volba návrhové komise 
a po projednání navrhuji aby 
ověřovateli zápisu návrhovou komisí byly dnes 
pan jaroslav dědič a hanka lipovská 
a nikdo tomu se nehlásí navrhuji tedy usnesení číslo dvě stě padesát sedm lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada volí návrhovou komisi ve složení radní jaroslav dědič a radní hana lipovská povieš pověřují ověřením tohoto zápisu kdo je pro 
kde proti 
kdo se zdržel hlasování 
usnesení bylo přijato 
a bod číslo tři plnění usnesení a kontrola 
zápisu 
mohu konstatovat že k dnešnímu dni mi nejsou známy nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení 
máte k tomu někdo připomínku 
nemáte dávám tedy navrhuji dávám hlasovat o usnesení číslo dvě stě padesát osm lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada bere na vědomí informace místopředsedy rady či té pavla macochy že k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisu z jednání rady kdo je pro 
bude proti 
kdo se zdržel hlasování 
hanka se zdržel 
konstatuji že usnesení číslo dvě stě padesát osm bylo přijato 
nyní přistupujeme k bodu číslo čtyři a volba předsedy rady české televize 
otevírám k tomu diskusi 
vzhledem k tomu že součástí diskuze je i možnost návrhu kandidáta na pozici 
šéfa rady také já toho využívám a navrhuji kolegou pavlem a trochu spolupracují s ním několik měsíců ve vedení 
neúplném zatím tedy vedení rady české televize jsme v pravidelném kontaktu poznal jsem ho jako člověka který se nejen rychle zorientoval problematice fungování zodpovědnosti a možností rady ale také za člověka který tomu věnuje soustředěnou energii a čas myslím si že přesně s těmito vlastnostmi by měla předseda rady disponovat navíc je to člověk který i v tom složitém období kterým jsme si prošli a ne je to období s víc mediálně složité než reálně prokázal jistou míru odolnosti zároveň schopnost konsenzu a domluvy takže z těchto důvodů navrhuji opakuji pavel matocha na předsedu rady české televize děkuji 
já děkuji za návrh tuto 
pardon a než než než na než než při s tou než přistoupíme k diskuzi o jednotlivých kandidátech tak ještě dám hlasovat o složení volební komise a a návrh usnesení číslo dvě stě padesát devět lomeno dvacet jedna lomeno dvacet 
rada jmenuje volební komisi ve složení předseda volební komise jaroslav dědič a členové tomáš samek a vladimír karmazín kdo je pro 
kde proti 
kdo se zdržel hlasování 
jeden pan šarapatka 
tedy dozorčí komise ta pardon tedy volební komise a 
ve složení předseda jaroslav dědič a členové tomáš samek a vladimír karmazín byla zvolena a 
a nyní ještě než 
otevřu tu diskuzi k jednotlivým 
navrženým kandidátům a tak dám hlasovat o usnesení kterým schválíme pravidla kolby 
přece jenom 
ač to není úplně zmatek a za prvé a to je přesně to co jsem říkala ty věci prostě neřešíme neřešíme na poslední chvíli a mám trpělivost přispět k tomu procesů tak aby proběhl protože si myslím že rada má mít vedení nemá se potácí v nějakých zmatcích se nejistotě protože se to přenáší do české televize nicméně držíme určitou kulturu já jsem se dozvěděl tedy že budu členem členem této komise asi před hodinou že budu předseda před deseti minutama jo tak já to samozřejmě zkusím zkusím zvládnou nicméně já jsem tuto tuto volbu řeším poprvé nicméně asi se nepletu že pravidla by mělo být takové že nejprve je přečtu 
poté je schválíme a poté by měl by někdo navržen respektuji že už někdo navržen v tuhle chvíli byl to si myslím že procesně není zásadní problém ale teď bych dovolil pane předsedo tedy pokud budete s panem místopředsedou pokud budete souhlasit že bych nejdřív přečetli pravidla a pak byste ho nikdo hlasovat a taky souhlasím chtěl jsem vás ušetří chtěl jsem před tisíci pravidla ale tak prosím takto já budu rád 
navržena navržená pravidla a nominace kandidátů členové rady navrhnout kandidáta ústně každý člen rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů rady navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě kandidáti mají právo na vystoupení v délce maximálně tři minuty před vlastní volbou v abecedním pořadí 
volební komise sestaví seznam kandidátů první kolo volby 
každý člen rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů každý člen rady prostoru k tomu určeném označí v seznamu nejvýše jednoho kandidáta jemuž dává hlas a volební lístek hodí do volební urny 
kandidát který získá nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků je zvolen předsedou 
případě že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby 
při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postup 
pane kratochvíle prosí o pozornost 
a druhé kolo volby hlasuje se dle stejného systému jako v prvním kole případě že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet do hlasů nebo při rovnosti hlasů je volba ukončena 
nová volba v jednom termínu jednání rady se volba opakuje nejvýše jednou to znamená mohou proběhnou dvě volby a probíhá dle stejných pravidel nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen rady české televize bez ohledu na výsledky předchozí volby případná další volba se uskuteční na příštím jednání rady české televize 
má k tomu někdo otázku pan kratochvíl 
neslyšel jsem tam 
jakou formou tedy se losuje to vás zakroužkujte k co chcete za zato křížek že ho nechcete anebo prázdný že se zdržujete a označíte kroužkem kandidáta kterého jste si vybral a kterého nechci křížkem ne označíte kroužkem kterého jste si vybral dobře děkuji 
radní šarapatka já se omlouvám se omlouvám je to je to je to lehce mimo feratu proceduru ale já se k tomu znovu vrátím já chci podpořit nebo respektive nepodpořit ale znova se pobavit tedy krátce od pana rok trvání jestli to co říká kolega veselý to není žádná legrace protože pan kolega váňa tady sdělil teď já ho nechci odsud dostat za každou cenu by jsme si rozuměli mi jde opravdu o zdraví jako kolegů i svým svého by se tedy řekl že jste byl vy jste řekli to se nejde o desátý a jedenáctý a jedenácti jedenáctí byla rada české televize na které jste byl přítomen tak já tomu měli byste byl s kovy ten pane kolego 
já bych opravdu protože by se taky v tom případě proto já jsem měl ten test vzdělaný dvaadvacátého desátý pak jsem deset dní byl samozřejmě v karanténě léčil jsem se fakt jsem prošel všemi a procedurami který konstatoval že už nejsem nakažlivý a pak jsem zase začal komunikovat se světem jenom ať jsme ať mě teda v klidu nenakazil nikoho 
díky je děkuji 
nikdo další se nehlásí proto dávám hlasovat o návrhu usnesení číslo dvě stě šedesát lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy rady české televize tak jak bylo přečteno kdo je pro 
kde proti 
kdo se zdržel hlasování ranní šarapatka ostatní pro usnesení bylo přijato 
a nyní nyní ještě jednou otevírám diskuzi a případnému návrhů kandidátů dan váňa navrhl mě a já jsem potvrdil již že kandidaturu přijímám a přeje si někdo navrhnout nějakého dalšího kandidáta 
radní šarapatka vážení kolegové vážené kolegyně s ohledem na to že jediným kandidátem na pozici předsedy české televizi magistr pavel matocha oznamuji vám že se nezúčastním této volby protože z mého pohledu se jedná o kandidáta který není vhodný pro tuto funkci kandidáta která z mého osobního pohledu je morálně nezpůsobilý k tomu aby tuto kund funkci vykonával a kandidát u kterého mám vážné pochybnosti že bude jakožto špička kontrolního orgánu vykonávat svoji pozici s péčí řádného hospodáře s ohledem na jeho vlastní podnikání čili z tohoto důvodu se nezúčastním volby a nemá smysl aby chodil za plentu a dával tam prázdné lísky nebo jinak poškozené protože pro mě je tento kandidát nepřijatelný navíc je evidentní že zjevně došlo k nějaké pravděpodobně dopolední dohodě na pres ne veřejném pracovním setkání členů rady 
proto že samotný fakt že jediný kandidát na pozici předsedy české televize si myslím že naznačí mnohé děkuji 
děkuji radnímu šarapatková pro pro sekret ano pro sekretariát upozorňují že pan radní šarapatka oznámil že se nezúčastňuje volby hlasování a hlásí se pan radní kratochvíl já bych jenom podotkl hotely šarapatka kdyby byl na tom dopoledním jednání tak by věděl že jste o této věci vůbec ale vůbec nemluvili 
ano pan radní šarapatka omlouvám se technickou já to lehce vysvětlím do té doby dokud bude jakékoliv mimo to že je to netransparentní neveřejné jednání členů rady už jsme tedy o tom hovořili minule u při minulé volbě se členové rady šli dohadovat o tom kdo bude pravděpodobně k nějakému konsenzu kdo nakonec bude místopředsedou a kdo nebude nicméně vasi upozornit že s ohledem na situaci ve které nebo na lokaci ve které probíhá toto neveřejné pracovní jednání členů rady což znamená místnost zhruba čtyři krát čtyři metry s patnácti lidmi pohromadě plus sekretariát v době pandemické opatření klidu devatenáct já odmítám jakožto osoba která i ze zdravotního pohledu po infarktu myokardu je riziková na tato jednání chodit buďto budou pracovní jednání zajištěna tak jako jsou zasedání rady ale nehodlám se kvůli schůzi netransparentní zúčastňovat riskovat vlastní zdraví ostatně pozdě i zdraví vlastních kolegů a vlastní rodiny jako 
děkuji a hradnímu sara patková a pokud někdo dal se nehlásí tak bych předal slovo předsedovi volební komise panu jaroslavu dědičová a poprosil ho o zorganizování volby 
počkáme na vytištění 
jednoho kandidáta který bude uveden jak již bylo sděleno na hlasovacích lístcích a 
v případě že se rozhodnete pro volbu bude zakroužkovat 
kolega tomáš samek vás bude poté postupně vyzývat a za plentu podle abecedy 
tak by 
místo 
můžeš 
taky 
hlasovat se tedy bude postupně v pořadí abecedním jak jsem řekl první bude roman bradáč následovat bude a martin doktor vladimír karmazín maxmilián jaroslav kašparů je omluven jiří kratochvíl hledané kyne také omluven 
sledovat byly pavel kysilka a postupně vás bude a pardon ještě bude omluven zdenek 
také poprvé jsem kolegu tomáše aby postupně vyzýval podle abecedního seznamu k hlasování které proběhne za plentou tuším že mi duša 
a následně bude obálka vhozena do takže ravine urny děkuji za slova mnou pardon děkuji za slovo a předsedovi volební komise a než přistoupím k tomu samotnému a to tak chci jenom náznak už je možné všechno připravené dobře takže můžeme začít výborně takže poprosím pana kolegu romana bradáče aby šala hlasovat 
a připraví se kolega jaroslav dědič 
tak volí kolega jaroslav dědič připraví se martin doktor 
nyní volí martin doktor a připraví se pan kolega vladimír karmazín 
nyní volí pan vladimír karmazín a jenom z procedurálních důvodů pro pořádek uvádím že člen rady české televize jaroslav maxmilián kašparů je dnes omluven a proto se připraví k volbě další členy rady české televize jiří kratochvíl 
to 
na 
tak výborně připraví se pan kolega jiří kratochvíl ještě jednou a zase s procedurálních důvodů pro pořádek zdůrazňuji že členy rady české televize rané rené kín je dnes omluven a proto se volby neúčastní a 
nyní volí pan jiří kratochvíl připraví se kolega pavel kysilka 
nyní volí pán pavel kysilka a připraví se kolegyně hana lipovská 
volí paní hana lipovská a nyní se k volbě připraví pan pavel matocha 
tento okamžik volí pavel matocha a nyní tedy mi nezbývá než vyzvat sebe samého tomáše samka abych se připravil k volbám a poprosím zároveň kolegů jaroslava řidiče aby pro ten okamžik převzal předčítání pořadníku dalších voličích voličů a jenom připomínám že kolega zdeněk šarapatka je z volby omluven takže potom bude následovat jiří šlégr 
světce 
dovolí kolega tomáš samek a než mu zpět předá štafetu takto prosím jiřího šlégra protože kolega šarapatka omluven aby 
přišel k volební urně 
tak nyní volí jiří šlégr a připraví prosím o klid dámy a pánové připraví se daniel váňa 
nyní se volebního procesu účastní člena rady české televize a její místopředseda daniel váňa a poprosím posledního člena rady české televize pana luboše xavera veselého aby se připravil k volebního aktu děkuji 
tak a jenom pro pořádek doma dodávám dámy a pánové že právě v tento okamžik volí a lubomír veselý a tým opět předávám slovo předsedovi volební komise kolegovi jaroslavu dědičová děkuji za názor 
děkuji za slovo co pan kolega veselý dovolí tak si myslím že velmi rychle dokážeme společně s dvěma kolegy sečí s hlasy a vyhlásit výsledek 
tři minuty pauza to ne natahuje myslím si že ho tři minuty jsme schopni se čísla se vyhlašují tedy bauhausu tři minuty do třináct padesát sedm 
d d přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
v přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
končit ukončit přestávku lístky byly sečteny pro jediného kandidáta na předsedu pana pavla macochu hlasovalo jedenáct členů rady jeden lístek byl neoznačený tři byly pro pořádek uvedu omluveni tímto vám zpět pane předsedající předávám slovo 
děkuji pane předsedo za zorganizování volby děkuji kolegové a kolegyně vám všem za důvěru a mandát a těším se že budeme dál na spolupracovat 
a společně pokračovat v práci v radě české televize a velmi si vaší důvěry vážím děkuji 
vteřinku a pro pořádek dávám hlasovat o návrhu usnesení číslo dvě stě šedesát jednadvacet jednalo jmeno dvacet předsedou rady české televize byl s účinností od šestnáctého prosince dva tisíce dvacet zvolen pavel matocha kdo je pro toto usnesení 
kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování 
všichni přítomní pro 
a a nyní nyní před nyní technická informace o zdravotně indisponován mého kolegy daniela váni já jenom kolegové a kolegyně děkuji vítkovi kolářovi který pohotově zorganizoval to že mě teď tady právě oficiálně přeměřili teplotu nemá mám třicet šest devět na tom teploměru takže jenom pro úplný uklidnění a já jsem to možná nějak zdramatizoval víc než je zdrávo také ještě jednou děkuji vítkovi kolářovi bezvadný děkuji 
děkuji a přejděme nyní k pátému 
k pátému bodu programu kterým je volba místopředsedů rady volební komisi již máme zvolenou ta bude pracovat nadále ve stejném složení a nyní mi dovolte abych přečetl postup při volbě místopředsedů rady a schválené usnesení o tomto postupu a potom otevřu k diskuzi k navrhování a jednotlivých kandidátů na místopředsedy 
nominace kandidátů členové rady navrhnou kandidáty ústně každý člen rady může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů rady navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě 
kandidáti mají právo na vystoupení v délce maximálně tří minut před vlastní volbou v abecedním pořadí volební komise sestaví seznam kandidátů 
první kolo volby každý člen rady obdrží proti podpisu písemný seznam kandidátů 
každý člen rady v prostoru k tomu určeném označí v seznamu tolik kandidátů kolik pozic místopředsedů se obsazuje a volební lístek vhodí do volební urny tím že jsem byl zvolen předsedou rady tak se uvolňuje moje místo předsednická funkce to znamená že budeme volit dva místopředsedy takže každý z vás bude mít dva hlasy a můžete zakroužkovat na to na kandidátce dvě jména 
kandidát který získal nadpoloviční počet hlasů z vydani z vydaných hlasovacích lístků je zvolen místopředsedou 
do druhého kola postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů nejvíce však o jednoho více než počet neobsazených míst při rovnosti hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů druhé kolo volby 
hlasuje se dle stejného systému jako v prvním kole s přihlédnutím k počtu neobsazených míst v případě že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů je volba ukončena 
nová volba v jednom termínu který jednom jednání rady se volba opakuje nejvýše jednou tedy může probíhat nejvýše dvakrát a probíhá dle stejných pravidel v nové volbě může kandidovat jakýkoli člen rady bez ohledu na výsledky předchozí volby budeli opět navržen případná další tedy třetí volba se uskuteční až na některém z příštích jednání rady české televize a hlásil se s technickou poznámkou kolega tomáš samek děkuji pane předsedo a předsedající v jedné osobě jako člen volební komise zjednat chci poděkovat za to přečtení těch pravidel protože pravidla jsou zásadně musíme se jimi všichni řídit a to velmi správně a dobře že zazněla a rád by k tomu dodal jeden naprostý detail který není v rozporu s tím co zde zaznělo nýbrž jenom to doplňuje o jednu drobnost která by možná mohla být přehlédnuty lepší explicitně před aktem samotné volby zdůraznit a to je ta že platný volební lístek není jenom ten kde jsou za kroužkování dva kandidáti do funkce místopředsedy nýbrž platným je také tak takový volební lístek kde bude zakroužkovat pouze kandidát jeden tou říkám pouze z formálních procedurálních důvodů neberte to pro vás jako nepřímý návod že nemáte volit dva lidi najednou ale i vždycky je dobré když pravidla zazní ve v celé šíři a úplnosti děkuji tolik metrech moje technická poznámka mockrát děkuji tomáši samková za upřesnění které důležité a ptám se jestli někdo z kolegů radních má k navrženému postupu otázky či připomínky 
a pokud tomu tak není a tak bych dal hlasovat o schválení tohoto postupu pro volbu místopředsedů návrh usnesení číslo dvě stě šedesát dva lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedů rady české televize tak jak bylo přečteno kdo je pro 
kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování svěřil se kolega šarapatka usnesení bylo přijato 
tak a nyní nyní otvírám diskusi a dovoluji si říci sám slovo a a rád bych a navrhl na pozici místopředsedy rady české televize pana radního pavla kyselku kterého si velmi vážím a jsem velmi rád že členem rady a byl bych velmi rád kdyby doplnil její vedení tedy můj návrh je pan radní pavel kysilka 
hlásí se martin doktor 
jen já bych chtěl na funkci místopředsedy navrhnout kolegu jiřího šlégra vede mě k tomu několik důvodů jednak si myslím že ve vedení rady viz sportovního vlastnila mít svého zástupce už vzhledem k tomu že česká televize vysílá ryze sportovní kanál já jsem 
před nedávnem kandidoval do této funkce teď si myslím je na řadě jirka myslím že je to správné a navíc jak jsem jirku poznal přece jen mez týmového sportu je to týmový hráč a mnohdy plní takovou tu funkci tohoto meče a srovnávače jaksi nálady v týmu což je myslím si obzvlášť současné době velice důležité 
děkuji 
děkuji hlásí se někdo další s návrhy 
děkuji za slovo 
já samozřejmě je stejně jako v předešlém případě oznamuje radě české televize že se nezúčastním tohoto hlasování respektive této volby a to z důvodu že nikoliv že bych pochyboval u pana kyselky jeho jeho odbornou kvalifikaci a kvalitu pro výkon funkce nicméně jeho postoje a obou kolego to platí o panu švagrovi v při odvoláváni dozorčí komise které aniž by bylo rozhodnuto soudem je řadou právníků označovaného za nezákonné samozřejmě některými právníky zase zákonné takže volit za této situace lidi kteří zvedli ruku pro odvolání dozorčí komise aniž známe tedy pravomocný rozsudek soudu nebo vůbec rozsudek soudu po postoji soudu což může být sice běh na dlouhou trať ale bez toho že mi stále v právním státě tak odmítám takže já se toto volby odmítám zúčastnit děkuji děkuji za stanovisko panu radnímu šarapatková sekretariátu zaznamenal a pokud se někdo další nehlásí tak v souladu se schválenými pravidly bych poprosil oba navržené kandidáty a jestli by nám řekli zda svoji nominaci přijímají 
prvním byl navržen pavel kysilka 
děkuji za důvěru spojenou s tím návrhem jak já to přijímám děkuji a druhým byl navržen jiří šlégr 
taktéž děkuji 
za hezký komentář také taktéž příjem a 
také děkuji takže jsou navrženi dva kandidáti na dvě místa a do vedení a rady české televize na místa místopředsedu a pokud se již nikdo další nehlásí tak bych poprosil do volební komisi jestli by mohla zorganizovat volbu místopředsedu také opět poprosím tedy v tuhle chvíli asi o pětiminutovou přestávku předpokládám protože máme dvě jména navržená tak aby jsme stihli vytisknout hlasovací lístky a poté ne přistoupíme k hlasování 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos 
a 
protože 
krátká přestávka uplynula hlasovací lístky jsou připraveny také opět předám zkušenějšímu kolegovi v rámci volebních komisí tomáš evy samkové slovo který bude postupně vyzývat jednotlivý z vás abyste šli hlasovat jenom zopakuji tedy jsou navržena dvě jména a jak to máš správně podotkl k těm pravidlům platným lístek je i ten kde by případně bylo za kroužková na pouze jedno jméno 
děkuji pane předsedo volební komise za slovo protože volba jako každá volba ne že by tahle byla nějak mimořádná je přece jenom poněkud slavnostní akt tak zároveň si dovolím požádat všechny kolegy a kolegyně a by chom přeci jenom hlasově to úplně moc nerušili tu volbu a nyní poprosím pana radního romana bradáče aby začal volební akt a zároveň se připravil jaroslav dědič 
není volí jaroslav dědič připraví se martin doktor 
když 
za malý okamžik bude volit martin doktor připraví se kolega vladimír karmazín 
formáčková 
pro 
nyní volí pan kolega vladimír karmazín kolega maxmilián jaroslav maxmilián kašparů je omluven a proto se připraví pan kolega jiří kratochvíl 
volebního aktu se právě účastní jiří kratochvíl a jelikož člen rady české televize rené kin je omluven z dnešního jednání a poprosím pana inženýra pavla kyselku aby se připravil pohlavním aktu 
volí pavel kysilka a připraví se hana lipovská 
tento okamžik volí hana lipovská a připraví se pavel matocha 
zároveň předávám teď slovo kolegovi jaroslavu dědičová na malou chvíli převzal štafetu ode mě 
tak kolega matocha hlasoval 
nehlasoval že kolega matocha teprve hlasovat a bude následovat kolega tomáš samek 
tak končí hlasování tomáš samek kolega šarapatka omluven a připraví se jiří šlégr 
předávám zpět slovo tomášovi jiří šlégr dovolí 
ano přesně tak děkuji za slovo jiří šlégr dovolil a připraví se daniel váňa 
právě volím kolega daniel váňa a připraví se luboš xaver veselý 
a jelikož kolega lubomír veselý právě dovolil tak předávám slovo opět předsedovi volební komise jaroslavu dědičová tak děkuji prosím tedy opět o pětiminutovou přestávku a kolegy z volební komise pana karmazín a pana samko aby jsme šli se čísla se 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
přenos z jednání rady české televize bude pokračovat po přestávce 
výsledky máme sečtené já začnu tedy od konce by to bylo mírně napínavé tři hlasovací lístky byly prázdné devět hlasů hlasovalo pro kandidáta jiřího šlégra a sedm hlasů pro kandidáta pavla kyselku 
a takže vážený pane předsedo volební komise děkuji za zorganizování a průběhu průběhu volby a vyhlásí výsledky a pak předám slovo zvoleným takže konstatuji že 
z dvanácti hlasujících a devíti hlasy byl zvolen místopředsedou rady české televize jiří šlégr a sedmi hlasy byl zvolen místopředsedou rady české televize pavel kysilka oba dva jsou dnešním ne místopředsedy rady české televize já jim k tomu gratuluji a než dám hlasovat o usnesení stvrzující tuto volbu tak se hlásil jiří šlégr o slovo 
já jsem vážená kolegyně kolegové měl samozřejmě poděkovat za důvěru a věřím že vás nezklamu a jak říká martin jsem ze sportu zvyklí vzniklých spolupracovat v kolektivu dělat v partě lidí 
dobrou práci a o toho jsme tady a my jsme nezklamali naše kanceláře budeme nadále pokračovat dobré práci všem děkuji pavel kysilka také moc děkuji za důvěru a udělám maximum abych dneska 
děkuji 
a nikdo další se nehlásí proto dávám hlasovat o návrhu usnesení číslo dvě stě šedesát tři lomeno dvacet jedna lomeno dvacet místopředsedy rady české televize byli s účinností od šestnáctého prosince dva tisíce dvacet zvolení jiří šlégr a pavel kysilka kdo je pro 
kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování 
konstatuji že usnesení bylo přijato 
my přecházíme k bodu číslo šest dnešního programu jednání a tím jsou materiály z dozorčí komise a 
loučím se s kolegou 
lubošem xaverem veselým který přechází na onlajn a předávám slovo předsedovi dozorčí komise panu michalu petr manovi 
tak dobrý den všem já děkuji za slovo a chtěl jsem radu seznámit s činností dozorčí komise od data kdy jsme byli do svých funkcí zvolení to jest pětadvacátého listopadu až do dnešního dne sešli jsme se tedy na dvou zasedáních na tom první zasedání jsme zvolili příst předsedu a místopředsedu tedy mě a jako místopředseda duch respektive místopředsedkyni paní kolegyni zuzanu prokopcová 
my jsme se zabývali tedy taky tím jakým způsobem budeme pracovat dohodli jsme se na těch nejbližších věcech jako hlavní prioritu jsme jednoznačně identifikovali projednání rozpočtu takže to byl bod kterým mu jsme se věnovali na našem druhém zasedání a bylo to hlavní bod našeho jednání čili prošli jsme důkladně rozpočet já už jsem o tom informoval na tom pracovním zasedání věnovaném rozpočtu takže nechci teď už zabíhat do podrobností výsledkem a to našeho projednání s finančním ředitelem české televize bylo to že jsme v rozpočtu neshledali žádné zásadní nedostatky a doporučujeme radě jeho schválení měli jsme spíš menší připomínky které se týkaly prezentace některých položek v rozpočtu nikoliv však připomínky k obsahu rozpočtu jako takovému my jsme zejména konstatoval že rozpočet je v souladu s dlouhodobými plány které byly schváleny před krátkou dobou radou a že také respektuje zůstatek hotovosti na účtech české televize ke konci toho rozpočtované období ve výši jedné miliardy korun 
my jsme tedy také připravili návrh plánu kontrolní činnosti který jsme 
předložili radě ke schválení ale byl jsem informován macochou kterému gratuluji také ke zvolení do pozice předsedy že radovi preferovala schválit ten plán až na dalším zasedání v první polovině ledna což si myslím že nijak neomezuje naši činnost protože máme sice plánované zasedání šestého ledna ale máme tam body které jsme schopni projednat se bez toho aniž by ten plán byl schválen a samozřejmě vítáme jakékoliv impulzy z rady kterým směrem se zaměřit já možná jenom grafik krčku poznámku jenom abyste chápali že ten návrh plán kontrolní činnosti na první kvartál je skutečně jenom jeden kvartál a my máme v hledáčku řadu dalších oblastí kterým se chceme věnovat a ale předpokládali jsme že vzhledem k rozsahu a komplexnosti těchto záležitostí je budeme rozkládat postupy v roce to znamená že máme prostě výhled co by jsme chtěli dělat druhý třetí i čtvrtý kvartál takže to co je na první kvartál není všechno čemu bychom se chtěli věnovat jsou tam další významné položky ale znovu opakuji že určitě velmi budeme vítat náměty od rady k čemu by jsme se měli v průběhu roku věnovat je to je za mě stručné shrnutí činnosti za těch posledních pár týdnů 
děkuji panu předsedovi petr manovi otvírám diskusi k bodu dozorčí komise 
hlásí se kolega dědič 
tak velmi my jsme tu vedly dlouhé debaty o to vlastně první příležitost oficiálně vidět pana předsedu dozorčí dozorčí komise 
jakkoliv jsem se volby neúčastnil tak protože se snažím na ty věci koukat střízlivě pragmaticky a bez emocí tak musím říct že ty zprávy které nám byly předloženy z mého pohledu jsou profesionální a já dokonce bych pane předsedo neměl ani problém v tuhle chvíli hlasovat o tom plánu nicméně souhlasím s tím že ho můžeme ještě nějakým způsobem prodiskutovat ono platí to že kdykoli a já předpokládám po kultivované dohodě s dozorčí komisí můžeme v průběhu ať už toho daného roku nebo na našich jednání dozorčí komisi požádat o dílčí dílčí zprávy které doplňují ten plán činnosti či naopak dokonce předřazen jí pokud ho vnímáme jako prioritu některý z těch který má dozorčí komise naplánovaná toto já se přimlouvám aby ten plán byl jaky co nejdřív ať máme nějaký rámec a vždy se tam dá doplňovat ale nemám potřebu v tuhle chvíli jaksi rozporovat to že takto učiníme učiníme v lednu děkuji 
děkuji hlásí se někdo další do diskuze 
a pokud tomu tak není také já bych jenom doplnil pro vysvětlení pro ty z vás kteří nebyli a ráno na pracovní poradě a domluvili jsme se že dáme prostor všem členům rady kteří by měli námět pro kontrolní činnost dozorčí komise pro první kvartál aby do pátého ledna mi zaslali tyto své náměty 
já je potom nějak sumarizuje do jednoho dokumentu rozešlu vám všem a třináctého ledna dopoledne před lednovým prvním lednovém jednáním rady české televize my jsme si udělali pracovní schůzku a kam by jsme pozvali i členy dozorčí komise právě na téma a plán kontrolní činnosti dozorčí komise na první kvartál 
a pokud nikdo další se již nehlásí do diskuse tak dám a hlasovat postupně o třech usneseních týkající se činnosti dozorčí komise 
tedy návrh usnesení číslo dvě stě šedesát čtyři lomeno dvacet jedna jméno dvacet rada bere na vědomí zápis z prvního jednání dozorčí komise rady české televize ze dne třicátého listopadu dva tisíce dvacet kdo je pro toto usnesení 
kdo je proti kdo se zdržel 
zdržel se radní šarapatka usnesení bylo přijato 
návrh usnesení číslo dvě stě šedesát pět lomeno dvacet jedna lomeno dvacet 
rada bere na vědomí zápis z druhého jednání dozorčí komise rady české televize ze dne sedmého prosince dva tisíce dvacet kdo je pro toto usnesení 
kdo je proti 
do se zdržel 
držel se pan radní šarapatka ostatní pro usnesení bylo přijato 
návrh usnesení číslo dvě stě šedesát šest lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada bere na vědomí stanovisko dozorčí komise rady české televize k návrhu rozpočtu české televize na rok dva tisíce dvacet jedna usnesení číslo deka nula sedm lomeno nula tři k lomeno dvacet kdo je pro toto usnesení 
kdo pro ty 
kdo se zdržel hlasování 
držel se pan radní šarapatka ostatní pro usnesení bylo přijato 
máme projednaný bod číslo šest přecházím bodu číslo sedm a tím je rozpočet české televize na rok dva tisíce dvacet jedna 
zpravodajem tohoto bodu byl pan radní pan místopředseda pavel kysilka a já předávám slovo 
vážený pane předsedo vážená kolegyně vážení kolegové 
rád bych a přednesl svoji zprávu zpravodaje k návrhu rozpočtu české televize na rok dva tisíce dvacet jedna 
návrh jak také tam byly předloženy podle mého soudu obsahuje všechny podstatné součásti a náležitosti takovéhoto typu dokumentu 
navíc struktura dokumentu udržuje kontinuitu s předchozími a rozpočty z minulých let takže nám umožňuje i dobrou porovnatelnost jak už jsme zde několikrát měli příležitost změnit v diskusi tak příští rok je ve všech ohledech velmi nestandardní víme že z objektivních důvodů bude i česká televize stejně jako celá ekonomika procházet obdobím velkých nejistot které jsou spjaty nejenom s pokračováním nebo ne pokračováním epidemie a z reakcí vlád na na na případnou epidemii jsou zde i další velké otazníky které jsou specifické pro českou televizi jako otázka 
pokračování nebo ne pokračování dosavadního způsobu účtování o a zde jenom připomínám že vlastní změna by ještě nepostihla ten rok dva tisíce dvacet jedna ale už by vedení televize s největší pravděpodobností muselo předjímat ten další rok reagovat tak jak televizor jak vedení televize několikrát upozorňoval by mohlo by se to dotknout dotknout programu čssd tři a možná některý některých dalších oblasti 
a ta rizika o kterých mluvím v příštím roce ta rizika a nejistoty v příštím roce určitě zasáhnou obě stránky hospodaření české televize to jak příjmovou tak výdajovou což je vždycky extrémně nepříjemná záležitost a zřejmě se nevyhneme i možná určitým překvapením a nutnosti flexibilně reagovat na měnící se vyvíjející se situaci z tohoto pohledu já považuji za klíčovou věc že rozpočet na příští rok respektuje usnesení rady v oblasti udržení a nepodkročitelné jeho limitu zůstatku finančních prostředků ke konci roku v té výši jedné miliardy korun v souladu právě ze schválenými dlouhodobými plány na rok dvacet až dvacet čtyři 
rád bych také radě připomenul že k návrhu rozpočtu už měla příležitost vyjádřit dozorčí komise a já se ztotožňuji a se závěry a doporučeními dozorčí dozorčí komise a moje možná poslední konstatování je to vlastnímu návrhu rozpočtu že si myslím že 
v návrhu byly zohledněny i některé otázky a připomínky které zazněly zazněly na různých pracovních fórech které se tematicky zabývali návrhem rozpočtu 
dovolte mi abych vyslovil k vlastnímu návrhu rozpočtu svoje doporučení svůj svůj závěr osobni navrhují radě české televize schválit předložený návrh rozpočtu české televize na rok dva tisíce dvacet jedna tak jak je předložen neexistující verzi ale rád bych ještě využil této příležitosti a rád bych zmínil čtyři další body a doporučení které vytváří kontext kontext hospodaření české televize v příštím roce a i koncept vlastně naplňování tohoto toho návrhu rozpočtu na příští rok 
jednak si myslím že to zaznělo i na tom společném pracovním zasedání vedení české televize rady a dozorčí komise doporučuji vedení české televize pokud to bude možné aby už v průběhu příštího roku 
se pokusila uplatnit některá doporučení z připravované externí analýzy nákladů a hospodárnosti pokud to bude samozřejmě možné a tak aby se stali ty stala ta doporučeni součásti aktivit na příští rok druhý bod který bych rád řekl se týká mzdových nákladů a velmi vítám 
iniciativu dozorčí komise která na tom pracovní jednání vyjádřila zájem zájem věnovat se otázce mzdových nákladů v české televizi v příštím roce je to je to logická iniciativa vzhledem k tomu že mzdové náklady představují víc než třicet procent veškerých nákladů organizace a téměř se téměř se blíží výrobnímu úkolu po výrobním úkolů jsou druhou největší nákladovou položkou zde bych chtěl jenom doporučit vedení televize a využít toho co co dneska je na trhu dostupné ale myslím že s tím že s tím vedení už pracuje to jsou takzvané havlovské a analýzy které vlastně porovnávají porovnávají situaci v organizaci oproti 
srovnatelným pozicím rolím jak v sektoru médii tak v ekonomice obecně myslím že to je věrnější věrnější vodítko pro pro budoucí vývoj mezd české televizi než než pouhé porovnávání dynamik vývoje mezd čtěte a v ekonomice jako celku i když to je to má taky svoje samozřejmě svoji vypovídací vypovídací schopnost třetí bod který bych chtěl chtěl uvést souvislosti s projednáváním návrhu rozpočtu 
to je a to jsou některé náměty pro dozorčí komisi ale nepřímo tím pádem i pro radu účet a provedení české televize kromě zmíněné mzdové oblasti velmi doporučuji abychom v příštím roce se v nějakém vpotřebném rozsahu věnovali i plánu investic na léta dvacet jedna až dvacet čtyři z logických důvodů česká televize podobně jako jiné organizace jsou je pod pod tlakem 
z různých důvodů u české televize specificky to je i blížící se jakýsi termín kroku dvacet čtyři kdy kdy už nebude možné využívat využívat určitých rezerv na hospodárných minulosti patří k těm tlakům samozřejmě i znehodnocování inflační znehodnocování reálné výše poplatku už jsem zmínil peha v takové situaci v takové situaci ten plán investicí a pod přirozeným tlakem a asi bude ve všeobecném zájmu bych to nazval pokud pokud bude i investiční plán pod pod tímto stresem skutečně extrémně odpovědně s nakládat s tím v kterých oblastech je možné omezit typ původně možná zamýšlené investiční záměry a v kterých oblastech by to bylo asi nebylo vhodné bylo by to možná určitým rizikem žití na úkor budoucnosti 
pro dozorčí propadl pro pro nano dozorčí komisi 
bych rád 
zvednu i námět jakési po podpory toho připravovaného projektu externí analýzy nákladů a hospodárnosti 
další téma které které v tomhle tom kontextu bych rád zdůraznil je možné akcent nebo jak já si pozornost možná dalšího prohlubování zkvalitňování modelu alokace nákladů na jednotlivé kategorie aktivit tak abychom všichni měli kvalitní vodítko pro řízení hospodárnosti v organizaci předposlední bodem v této věci je možná nějaká podpora pomoc s tomu jak evidovat položky které jsou mimo účetní nefigurují v účetnictví a přesto představují obrovskou obrovské bohatství a hodnotu což primárně samozřejmě 
může být archiv čet a konečně obrovské téma s kterým iniciativně přišel samotné vedení televize a to je historická dlouhodoba otázka nemovitostního majetku a jeho optimalizace dostane do obrovské téma které určitě nemá nikdo šanci vyřešit příštím roce ale o to víc možná je potřebné zahájit na jakékoliv platformě tuhle tu diskusi a můj úplně poslední bod který zase uvádí to ten návrh rozpočtu a vůbec hospodaření české televize do širšího kontextu to i otázka jakýchsi programových priorit není to věc která by mě byla bytostně při náležela mě nebo mé expertize naopak tedy spoléhám na i na další členy rady ale v souvislosti s rozpočtem ji musíme v nějakém v nějakém a rozsahu který nám umožňuje zákon musíme tuto toto téma otevřít jde o to abychom měli jistotu že že případná redukce produkce vysílání a tak dál ale i nákupu byla maximálně v situaci která českou televizi čeká v souladu s účelem a posláním české televize také stanoví zákon a samozřejmě maximálně přitom vzala v úvahu tu objektivně nelehkou situaci která ekonomicky která před před českou televizi stojí děkuji vám za pozornost 
děkuji ptám se pana předsedy dozorčí komise si k tomu si při něco dodat 
já jsem chtěl jenom říci že určitě vítáme ty náměty oblastí kterým by se dozorčí komise měla věnovat a že určitě vyjadřujeme velký zájem se zapojit do toho projektu optimalizace nákladů a asi je to potom na pracovní jednání si domluvit jakým způsobem ale určitě je to téma které vlastně doplňuje a navazuje na to čím by se dozorčí komise měla zabývat takže určitě by jsme chtěli na tom projekt maximálně spolupracovat ale vnímáme ty další témata řadu z nich už máme v tom výhledu těch témat kterým se chceme v průběhu roku dva tisíce dvacet jedna věnovat 
děkuji panu petr manovi a otevírám diskusi k tématu rozpočet 
nikdo se hanka lipovka 
panu předsedovi za slovo 
rozpočtu který k návrhu rozpočtu se dostali třiadvacátého listopadu jsem panu zpravodaji kysilková zaslala čtrnáct poznámek komentářů připomínek tyto poznámky on předal vedení české televize a pan ředitel předčil zpracoval odpovědi do materiálu který byl z určité části zapracován do nové verze návrhu rozpočtu a které budeme hlasovat a vzhledem k tomu že na pracovním jednání ne všechny body jsme měli možnost vyjasní tak jsme s panem ředitelem se setkali na základě doporučení jak místopředsedy tehdy a tehdy předsedající a pavlem a trochy tak pana generálního ředitele minulý týden a zhruba hodinu a po dlouhé husté jsme jednotlivé body prodiskutovali 
z toho vyplývá drobná poznámka o které jsme dnes jsme byli s panem kyselkou domnívám se že by měl být ve velmi brzké době vyvolá minimálně jeden či dva semináře respektive workshopy jeden který by se týká problematiky dáte ho druhý který se týká ta účtování některých problematičtější k případu ať už je to práce s fondem televizních poplatků coby účtu nebo ať je to otázka účtování licencí na velké sportovní akce kterou mi pan ředitel vysvětlila a tak dále nicméně z tohoto jednání mimo jiné vyplynulo což mě pan ředitel zničil několikrát v materiálu potvrdil že je nutné číst rozpočet nejen v kontextu dlouhodobých plánů které jsme zde na minulém jednání schválili a také v kontextu výroční zprávy o hospodaření české televize a to když jsem učinila tak jsem zaznamenala že jsme dvacátého čtvrtého šestý minulého roku pardon tohoto roku roku dvacet přijali usnesení které jsme ale zanedbali z hlediska jeho naplňování a nedbali jsme na jeho na jeho naplnění při přípravě rozpočtu mluvili jsme o tom i s ostatními členy členy rady kteří se dnes zúčastnil i pracovní schůzky a je to mimochodem důvod proč jsem se dnes se zdržel hlasování v vodě plnění usnesení a kontrola zápisu neboť toho dvacátého čtvrtého šestý rada přijala usnesení ve kterém žádala vedení české televize aby předložil svůj střednědobý plán realizace optimalizačních opatření pro období od roku dva tisíce dvacet jedna do roku dva tisíce dvacet čtyři tak aby se tento mohl stávat u součástí přípravy rozpočtu čr na rok dvacet jedna bohužel my jsme to zanedbali je to moje chyba že jsem si nevšimla a toho že jsme tu po tomto usnesení a po jeho naplňování se dále neptali proto po diskuzi tedy členy rady kteří se zúčastnili než porody si dovolím později navrhnout usnesení které tomuto úkolu dál termín konkrétní termín na němž jsme se domluvili a o kterém lze samozřejmě diskutovat a to z důvodu že tento střednědobý plán je nezbytný jednak vzhledem k existující obavě z nárazového snížení výdajů české televize poté kdyby došlo k vyčerpání one nazvu to nepřesně finanční rezervy nepřesně ale srozumitelně jednak by to mělo pomoci postupně zmírňovat rozkládat optimalizaci a zároveň by měl přispět k co možná nejmenším o riziku destabilizace financování hospodaření a samozřejmě pořadu česká televize ta druhá část kterou považují za méně technickou a která je v souladu s tím co je úkolem rady české televize ve smyslu kontroly hospodaření české televize podle paragrafu osm by jsme nejedna 
odstavce jedna písmene c zákona o české televizi je otázka samotného hospodaření 
kdybychom žili v klidné době kdyby nebylo to věnoval situace kdyby nebyla určitá destabilizace ve které žijeme a se kterou o bojujeme pak bych se patrně zdržela hlasování nebo dokonce zvažovala hlasování proti rozpočtu jak jsem i na oněch pracovních schůzkách jednala říkala nevidíme do jednotlivých položek rozpočtu vidíme čísla která vzhledem k fondového hospodaření sedí vidíme že jednotlivé výtazích jsou vyrovnané tak jak mají být ale na druhou stranu a obdobně jako v minulých letech nevíme jak tato čísla vznikala 
problém mám zejména u dvou největších kategorií to znamená u mezd a u výrobního úkolu omez souhlasím s tím co říká pan místopředseda kysilka domnívám se že bychom měli znát členěním jednak podle teritoriálních kritérií jednak diferenciaci podle decibelů jednak v členění podle kategorie irsko což je řekněme obdoba určitého jsou toho co říkal pan místopředseda v případě aleně hays domnívám se což už jsem se připomínala několikrát že bychom měli znát nejen průměrnou mzdu a tel děkuji panu by že nám dal k dispozici i media novou mzdu ale také placenou dobu člověkohodin a to jak interních tak externích k tomu se dostaneme dnes asi u zprávy o výrobě měli bychom znát odměny a já osobně považuji za problém to co jsme si s panem ředitelem také vysvětlovali a vyjasňovat a to ono zjednodušenou formu rozvahy tam jsem byl právě upozorněna na to že máme vycházet se zprávy o hospodaření neboť vzhledem k zjednodušení jsou některá důležitá kritéria ať už na straně aktiv tak na straně pasiv pouze provozována v minulosti takže například zásoby pohledávky vlastní jmění sociální fond a tak dále zůstávají v některých letech neměnné konstantní když je jasné z principu věci že se musí mění a nemohou být konstantní rozumím tomu proč se tak děje chalupu to a domnívám se že jakkoli bych za normálních okolností o tom chtěl více diskutovat toto že nežijeme ve zcela normální okolnostech měli bychom se pokusit rozpočet přímo nicméně proto je nutné zvažovat zda je zodpovědné a vzhledem k zde mnohokrát diskutované péči řádného hospodáře hlasování se zdržel nebo hlasoval pro rozpočet hovořím o svém stanovisku a svých postojích 
vnímám že zdržení se hlasování znamená ohrožení přijetí rozpočtu víme že i nekonání může být porušením péče řádného hospodáře a zejména jste vidím problém s epidemiologickou situaci kvůli které by hrozilo že rozpočet bude v lednu či únoru přijímán formou per rollam respektive na videokonferenci což bych považovala mimořádně nešťastné u takto důležitého dokumentu na druhou stranu hlasoval pro rozpočet tak jak by je pro návrh rozpočtu tak jak byl předložen může být také v kolizi s principem péče řádného hospodáře proto že vzhledem k tomu že ne každá kategorie je plně transparentní tak jak jsem o tom hovořil před chvílí nejsme schopní nebo alespoň já nejsem schopna převzít odpovědnost za každý jeden bod proto jsem po diskusi opět s členy členy rady české televize kteří se účastnili i dnešní porady ale i po diskusích ve dnech minulých navrhla abychom postupovali obdobně jako postupuje jiná veřejnoprávní instituce tedy český rozhlas který více využívá své dozorčí komise co jsme ostatně slyšeli i při slyšení kandidátů na členy dozorčí komise a kdy v jejich případě dozorčí komise pravidelně monitoruje výsledky hospodaření na bázi kratších časových úseků ještě jeden rok nebo puro na základě toho si s plným vědomím toho že rada české televize ze zákona nemůže nahlížet do účetnictví nemůže nahlížet do o podrobných podkladových finančních materiálů dovoluji navrhnout usnesení v tomto rada ukládá dozorčí komisi aby v souladu s paragrafem osm odstavce jedna písmeno ce a paragrafem osm a odstavce jedná o sedm zákona číslo čtyři sta osmdesát tři lamino devatenáct set devadesát jedna sbírka o české televizi ve znění pozdějších předpisů požadovala po generálním řediteli české televize zastírání pravidelného reportingu o hospodaření české televize v dosahu kašlou výkazu zisku a ztrát a rozvahy a plnění rozpočtu a to vždy k poslednímu dni předchozího měsíce a současně aby dozorčí komise jednou měsíčně předkládala z předmětného měsíčního reportingu kontrolní závěry u tohoto usnesení byla vedena diskuze právě z hlediska periodicity všichni cítíme že měsíční perioda která je zcela standardní pro český rozhlas může být za určitých okolností pro dozorčí komisi relativně zatěžující nicméně domluvili jsme se že vzhledem k obtížnosti situace říká mi domluvili jsme se mluvím o konsenzu který byl na poradě které se neúčastnili a těším a někteří členové proto rozhodně nyní nemluvím za celou radu mluvím o závěru implicitním závěru onoho dopoledního jednání tedy domluvili jsme se že vzhledem k a velmi vysokému riziku spojenému za současnou kovy novou situaci a s dalšími problémy by bylo rozumné 
dívat se na komentáře naši dozorčí komise na měsíční bázi a ve chvíli kdy to bude možné kdy budeme mít jistotu že tak opravdu vykonáváme řádnou kontrolu a dohled a tak bychom mohli přejít na standartní standardní periodicitu kvartální s tímto k tomuto usnesení jsou určitě bude byl i ikonky silko a další členové ono první usnesení o kterém jsem hovořila ve znění rada české televize ukládá generálnímu řediteli aby v termínu do domluvili jsme se na pátém lednu dva tisíce dvacet jedna předložen v souladu se stanoviskem k rady k výroční zprávě o hospodaření české televize roku dva tisíce devatenáct střednědobý plán realizace optimalizačních opatření pro období od roku dva tisíce dvacet jedna do roku dva tisíce dvacet čtyři tedy toto usnesení nikterak nemění a nepřináší nic nového oproti již přijatých usnesení nicméně určuje zda termín což v onom usnesení ze dne dvacátého čtvrtého šestý dva tisíce dvacet učiněno nebylo to je ta mě vše ale dodávám že budou by tato dvě usnesení přijatá rozpočet podpořím a vzhledem k obtížnosti situace budu hlasovat pro jeho přijetí 
a děkuji za příspěvek a návrhy od kolegyně hanky lipovské a hlásí se do diskuze pan generální ředitel petr dvořák 
děkuji za slovo já bych chtěl komentovat na to co tady teď padlo od paní radní lipovské není pravda že rada přijala jakékoli usnesení ve kterém by přijímala rozhodnutí o tom že česká televize má předávat nějaký střednědobý plán rada radní lipovská čerpá z textu který se objevil ve výroční zprávě o hospodaření kde došlo k nepřesnosti kde se mluví o středně novým střednědobém plánu ten text za prvé ten text vložila do výroční zprávy o hospodaření sama rada česká televize jsem neměla šanci k němu vyjádřit a nevlastní konzultován a v tom textu se nemluví os nebo mluví o střednědobém plánu ale míní se tím zřejmě aspoň podle mého chápání střednědobý výhled což byl požadavek pana radního kyselky o to že tato část by se měla objevit v dlouhodobých plánech jejichž aktualizaci rada přijala před několika týdny a ten střednědobý výhled já předpokládám že byl za zahrnuje aktualizace a rada ho vzala na vědomí koneckonců ho i schválila jednomyslným usnesením a 
proto nejsem připraven řešit jakékoli jakékoli další zadání z hlediska střednědobého plánu i proto že nevím co střednědobý plán pro českou televizi znamená jak paní radní určitě ví paragraf osm odstavec jedna b definuje že rada schvaluje rozpočet české televize a paragraf osm a odstavec jedna je zákona české televizi definuje že rada schvaluje dlouhodobé plány vzhledem k tomu a že tyhle dva tyhle dva dokumenty první z nich budete zřejmě schvalovat v tuhle chvíli a ten druhý už byl před několika týdny schválen tak já nevidím důvod jaký nebo nevidím jaký další dokument bychom měli připravit o pokud bychom měli přebral nějaký další dokument který neodpovídá zákonu pak bych požádal o velmi detailní definice toho co si pod tím představujete i v kontextu toho že součástí usnesení o dlouhodobých plánech byla bylo usnesení o jejich pravidelné půlroční aktualizaci takže já předpokládám že jestliže budeme každých půl roku aktualizovat dlouhodobé plány pak nevím co by ještě mělo znamenat střednědobý plán k to je druhé části je k tomu druhému usnesení o tom že bychom měli předkládat výkazy den před ukončením každého řádného měsíce tak bych jenom poprosil pana kolegu břit žila aby k tomu případně měl nějaký technický komentáři já za sebe můžu říct že to je pro nás technicky neproveditelné 
děkuji za příspěvek pana generálního ředitele za mě nejdřív technická poznámka jak jsem porozuměl tomu návrhu kolegyně lipovské tak tam ten termín jednat třicátého nebo třicátého daného měsíce je termín k jakému dni mají být ty data nikoliv jaké jaký den mají být data poskytnutá znamená je zřejmé že třeba ta data budou patnáctému následujícího měsíce technická a a poprosil a promyslela se a kolegyně lipovská hanka lipovská a potom pan finanční ředitel při ničeho 
děkuje samozřejmě také tou technickou poznámkou ho pana předsedy se ztotožní k té první části vystoupení nebo repliky pana generálního ředitele si dovoluji upozornit že pan ředitel mluvil pouze o stanovisku rady české televize tak jak je uvedeno v ta výroční zprávě o hospodaření české televize v roce dva tisíce devatenáct to a co já žádám a co navrhují přijetí je požadavek který byl formulován v bodě devět přílohy číslo čtyři k zápisu z jedenáctého jednání rady je ze dne dvacátého čtvrtého šesti dva tisíce dvacet tento materiál by při připravený panem radní pavel kysilka a rada české televize se s tímto materiálem ztotožnila usnesením číslo jste dvacet devět plemeno jedenáct lomeno dvacet a tím se tento a tím se právě ten pojem střednědobý plán realizace optimalizačních opatření stal usnesení já považuji za svou chybu že se nedbala na důsledné důsledné vymáhání vykazování těchto jednotlivých dílčích usnesení mrzí mě že mě to ušlo nebýt pana ředitele činčil tak bych si toho vůbec nevšiml 
děkuji děkuji za doplnění a postupně jsou přihlášeni pan finanční ředitel přišel pan předseda dozorčí komise petr man pan radní dědič a pan generální ředitel dvořák prosím pana finanční ředitele máte slovo 
děkuji slovo dobrý den jenom k té poznámce paní kolegyně lipovské že jsem upozornil na výroční zprávu já si vlastní nepamatuju že by jsme se výroční zprávy skoro vůbec bavili takže to jenom na doplnění bavili jsme se o rozpočtu na rok dva tisíce dvacet jedna 
k tomu požadavku na 
nějaký reporting respektive 
právu dozorčí komise ve vztahu k radě o měsíčním hospodaření české televize 
je potřeba vycházet nebo než poprosil bych než se domluvíme nějakým finální řešení aby jsme se dohodli někde jakým pracovní zasedání protože potřeba vycházet z nějakých nastavených účetních principů respektive účetní závěrky její harmonogramu české televize 
jen pro představu účetní závěrka za ten měsíc daný končí někdy kolem dvacátého následujícího měsíce že určitě třeba ne patnáctého nejsou žena data k dispozici za všechna čísla tak jak jsou v účetní závěrce zároveň mi dneska neděláme úplnou měsíční závěrku každý měsíc děláme ji kvartálně protože je to nastavené nastavení reporting v současné době tomu sovak způsobené i kapacity 
zaměstnanců české televize kteří se věnují této agendě jsou nastavena v současné době na kvartální reporting té těch celkových čísel když se bavím myslel že je některá konkrétní čísla jsou sledována vlastně průběžně některá 
měsíčně některá za kratší dobu podle podle potřeby ale když se bavíme o celkové účetní závěrce za daný měsíc tak opravdu mi v současné době nejsme nastaveni ani personálně na to jsme dělali úplnou měsíční závěrka proto bych poprosil myš se nějakého tedy 
usnesení které nás bude ničemu kolovat a my pak zjistíme že to není nejde jistě a těch důvodů tak aby jsme se že domluvili asi je dozorčí komisi na těchto pravidlech a jak postupovat máme problém data předávat ale musí musíte se vycházet z nějakých už nastavených dneska nastavených procesů české televize 
děkuji za reakci panu finančnímu řediteli příčilo by 
nyní prosím a dávám slovo panu petru panovi 
tak had jsem chtěl říct že jsme se na tom s panem generálním ředitelem dopředu domlouvali 
může může to tak vypadat protože názor dozorčí komise byl zatím takový že bychom rádi jednou čtvrtletně prováděli kontrolu plnění rozpočtu a chtěli jsme na tom našem dalším zasedání šestého ledna s panem finančním ředitelem diskutovat jaké reporty jsou standardně k dispozici z čeho můžeme vycházet v jakém rozsahu tedy tyhlety činnosti bychom prováděli a přišlo nám že ta kvartální periodicita je dostačující já chápu a souhlasím s nimi doba je turbulentní ale zase 
neděje se něco úplně nejsme systém krizového řízení a zaplať pámbu česká televize patří k institucím které mají stabilní příjmovou stránku takže neočekávám že by se tak dramatické věci aby jsme museli doopravdy každý měsíc jít do do detailu když by byly nějaké specifické položky můžeme řešit na měsíční bázi ale i v souladu s tím co jsme slyšeli od pana finančního ředitele mě přijde že ta kvartální periodicita by mělo být dostačující 
děkuji předávám slovo panu radnímu dědičová 
nechce nevhodně žertovat protože co si že to je vážné téma rozpočet tak dále doufám že jsem chtěl vyzvat pana lettermana pana kyselku jako kvalifikovaný ekonomik které máme v tuto chvíli k dispozici a ostatní kolegové z nové dozorčí rady tedy nejsou doufám že po vašem exploze paní kolegyně lipovská opětné navrhne odvolání dozorčí komise ale já si myslím že to je přesně to co jsem říkal to co jsem říkal v úvodu já už se a pane předsedo důrazně vás o to žádá nehodlám účastnit žádných návrhů na poslední chvíli tyhle last minit záležitosti ve vážných věcech znevažují jednání rady a následně i ty kroky které děláme já se domnívám že pokud se chceme shodnout na nějakém postupu v takto závažných usnesení tak si nemáme rozdávat hodinu před před radou a dokonce případně do formulovat tím nesnižuji případně validitu těch usneseních nejsem ekonom jakkoliv jsem se snažil do některých rámcových věcech tady v rámci svých nevědomostí hovořit ale v tuto chvíli bych skutečně požádal jak pana kyselku tak pana petr mana zda já se taky domnívám že účetní závěrka za prvé k patnáctému všudy dvacátého za druhý pokud je na bázi čtvrtletní na tom jsme se dohodli tak mě to dává prostě určitou určitou logiku a jistotu zároveň zároveň si vzpomínám také na tom že jsme se s panem kyselkou domluvili na tom že 
zničíme frekvenci předkládání těch změn v dlouhodobých plánech kde všechny tyhle záležitosti budou nějakým způsobem přesně popsány teď se bavím tedy o tom o tom usnesení z toho června já jsem to takto vnímala tak to jsem vnímal že se modifikoval právě do těch dlouhodobých plánů který je jasný srozumitelný materiál já se prostě domnívám že pokud se zahltí mé každý měsíc nějaký detailní účetní zprávu která pú pro půlku z nás bude nesrozumitelná dokonce teď slyším že možná i pro dozorčí komisi a teď nehovořím o tom že to možná nejde technicky zvládnout takže se prostě budeme motat v kruhu a já velmi apelu na to aby jsme tyhlety vážné věci projednávali veškerou serióznosti a můj návrh na závěr abych nebyl destruktivní je já dozorčí komise pana předsedu dnes tady vidím oficiálně poprvé já se domnívám že by bylo vhodné na leden kdy ta situace už nebude pod takovým tlakem nebudeme odvolává dozorčí komisi nebudeme schvalovat dlouhodobý plány rozpočty volit novou dozorčí komisi volit místopředsedy a předsedu aby jsme se na to období připravili v tom smyslu že si uděláme dvě pracovní jednání za účasti dozorčí komise kde si velmi seriózně projedeme ty úkoly které po dozorčí komisi chceme kdy si uděláme pracovní jednání i s finančním ředitelem či s managementem české televize aby jsme ty úkoly dokázali jasně artikulovat a a případně předat ale jenom prosím nepostupuje ustupujeme touto touto metodou pro mě pro mě je dlouhodobě přijatelné 
děkuji za mě poznámka k tomu že 
radní lipovská v tomto postupovala zcela v tom harmonogramu který jsme měli a dopoledne jsme to detailně projednávali a vím že to projednávala i se zpravodajem tohoto bodu pavlem kyselkou a poznámky na odvoláváni dozorčí komise mě nepřijdou jardo případné ptám se kolegyně lipovské si na to chce odpovědět a pak dávám slovo panu generálnímu řediteli tak na poznámku strach odvolání dozorčí komise odpovídat nebudu stran toho co zaznělo tak já samozřejmě bych si nedovolil na odkazovat na toho často mluvili s panem ředitelem dření čelem minulou středu ale odkazují na materiál odpovědi na připomínky k návrhu rozpočtu kde na straně tři je odkaz nečetla jsem za úcelem zrovna na straně tři je odkaz na přílohu účetní závěrky české televize což je dokument který je jako příloha číslo pět součástí výroční zprávy o hospodaření české televize proto tedy mluvím o výroční zprávě kterou jsem si díky tomuto materiálu uvědomil že musím znovu přečíst předtím než jsme schopni kvalifikovaně uvažovat o návrhu rozpočtu k tomu co říkal pan kolega dědič tak tak jak řekl pan předseda matocha byl na poslední chvíli a zároveň bych velmi velmi varoval před tím aby tady nevzniklo nějaké fiktivní datum k patnáctému dni měsíci a patnácti měsíci jsem po celou dobu ani dopoledne ani není nemluvila patnáctý den měsíce není součástí onoho usnesení my jsme s panem ředitelem mluvili o s panem k finančním ředitelem šelem mluvili ale systému reportování je samozřejmé že nemůže být účetní závěrka ani ta dílčí měsíčník k dispozici ani k poslednímu dni měsíce ani k prvnímu dni měsíce dokonce ani patnáct samotní měsíci proto jsem takové datum které by bylo absurdní nedávala předpokládala jsem že všichni zde rozumí tomu že se jedná o materiály které jsou k dispozici vždy k danému období a že samozřejmě dozorčí komise dostane také k danému období je pro mě zajímavé že to co je možné pro český rozhlas je velmi obtížné pro českou televizi a samozřejmě to chápu a znovu zdůrazňuji že ve chvíli kdy jsme hovořili o tomto problému tak zde byly naprosto jasné a silné doporučení byla doporučení abychom daný materiál požadovali kvartálně což je jak se od počátku říkala i z mého hlediska a relativně racionální a nemám zásadní problém s kvartální předkládání materiálů dozorčí komisi jakkoli se ztotožňují s tím co někteří kolegové říkali to znamená že pro období těch prvních třech měsíců by bylo velmi užitečné kdyby dozorčí komise dané podkladové materiály měla na měsíční bázi myslím si že by to dalo výrazně lepších let a i výrazně lepší kontrolu pro samotnou dozorčí komisi 
děkuji předala slovo panu generálnímu řediteli dvořákovi děkuji dvě poznámky jedna poznámka k tomu harmonogramu harmonogram naplněn nebyl protože 
odkaz na to co tady paní radní lipovská hovořila ohledně těch střednědobých plánů jsem obdržel dvacet čtyři hodin před finálním před termínem finální odevzdávání rozpočtu to znamená v neděli tohoto týdne takže to což bylo čtyři dni nebo tři dny potom kdy kdy ty připomínky měli dojít k ke zpravodaji panu radnímu kysilková ale to asi není to zásadní zásadní je to že paní radní se zde odkazuje k zasedání na konci června letošního roku předpokládám k těmto dvěma usnesením za prvé usnesení číslo sto dvacet sedm lomeno jedenáct lomeno dvacet rada žádá doplnit dlouhodobé plány programového a technického a personálního ekonomického rozvoje české televize na léta dvacet až dvacet čtyři schválené radou na pátém jednání rady české televize dne čtvrtého března dvacet dvacet v rámci nichž je mimo jiné stanoveny nepřekročitelné limit pro pokles finančních prostředků na úrovni sedmi set milionů počítané poč počínaje rokem dvacet čtyři o plán jak tento limit naplnit ve všech oblastech čtěte a to v termínu do třicátého září dvacet dvacet další usnesení které v rada přijala bylo usnesení číslo sto dvacet devět lomeno jedenáct lomeno dvacet ve kterém se píše že rada se ztotožňuje s komentářem zpravodaje pavla kyselky k výroční zprávě o hospodaření v roce dva tisíce devatenáct komentáři přílohou tohoto zápisu v komentáři který je přílohou tohoto zápisu se objevuje teď mi dejte vteřinu jenom jen co je to najdu 
v komentáři se píše že rada české televize v minulosti reagovala na tyto trendy schválením dokumentu dlouhodobé plány programu technického a personálního ekonomického rozvoje české televize na léta dvacet dvacet a dvacet čtyři v rámci něhož je stanoven nepodkročitelné limit pro pokles výše finančních prostředků a to onu na úrovni sedmi set milionů počítá počínaje rokem dvacet čtyři nyní považuji za klíčové zavázat vedení české televize k vypracování a předložení střednědobého plánu jak tento limit naplnit ve všech oblastech činnosti čtěte a to v termínu který umožní aby se tento střednědobý plán sl rámcem již pro rozpočet na rok dva tisíce dvacet jedna z toho plyne žádný takový závazek ve formě usnesení rada nepřijala 
a proto nevím k čemu se paní radní lipovská odkazuje to že se odkazuje k těmto usnesením opět ukazuje jakým způsobem posouvá skutečnost která je obsažena potom v oficiálních zápisech české televize 
a hlasu se do děkuji panu generálnímu řediteli a hlasu diskuse pan zpravodaj místopředseda pavel kysilka děkuji a baňkování je lipovská mě upozornila taky co jsem si na to co jsem pozapomněl si neuvědomil že 
jak vlastně vypadal obsah toho usnesení rady či test červená který se vlastně odkazuje na na moji zprávu já jsem si před chvíli taky vyhledal takže jenom ten potvrzuju ten bod devět zní tak jak teď zazněl z úst pana generálního ředitele 
a jenom vysvětlím z ten smysl který já jsem měl na mysli když jsem psal tuhletu zprávu pak se bavme procedurálně co to znamená že se potom rada k tomu mému názoru některé správě odvolává to to je jiná věc je jenom řeknu smysl toho bodu devět 
a ty dlouhodobé plány které jsme nedávno schválili minulosti měli měli tu pevnou kotvu každoročních zůstatku a ten finální zůstatek roku dvacet čtyři ve výši sedmi set já říkám že nad rámec téhle kotvy by bylo dobré kdyby nebo nebo nyní považuji za klíčové zavázat vedení čssd a tak dále květa přečteno předložení střednědobého válím se střednědobého plánu jak tento limit naplníte všech oblastech činnosti či čili nemyslím tím nový dokument zjevně jak to jak to jak to čtu ale prostě mít takovýto plán a z tohoto pohledu si myslím že ta interpretace že jakýsi první nástřel takovéhoto střednědobého plánu se objevil v dlouhodobých plánech si myslím že že může být považovány za naplnění jakoby smyslu toho co jsem já chtěl říct s tím bodem devět 
a k tomu prvnímu k tomu prvnímu bodu a co co zmiňovala paní kolegyně lipovská tam s já s tím nemám problém já si myslím že v době kdy jakákoliv organizace vstupuje přece jenom do turbulentní všech dob spjatých s nejistotami riziky tak mít po nějakou dobu to je to mluvím za dozorčí komisi mít za pro po nějakou dobu přehled o tom jak vypadá hospodaření a včetně včetně finančních toků po nějaké měsíční periodicitě si myslím že dává smysl jakože tam bych to bral jako ty technickou vět atd a nemluvím ani do toho jak s tím dozorčí komise prostě naložit bude to pro ně nějaký podkladový materiál o kterém asi může diskutovat a a vyvozovat nějaké nějaké závěry pro mě je to jako neutrální technicky a technicky požadavek k tomu k tomu předchozímu jsem se jsem se vyjádřil co jsem ti měl na mysli a když jsem si to teďka po sobě přečetl 
děkuji panu místopředsedovi kysilková a ptám se jestli se někdo další hlasy do diskuse k zničil a já se vrátím k tomu bodu těch měsíčně o kvartálních 
fatálního reportingu mi samozřejmě máme každý měsíc účetní závěrku a můžeme předávat data která bych vyplynou nebo která jsou v účetní závěrce měsíční dozorčí komisi té pouze nějaký akt předání dat kterej je vlastně bez k další další další velké velkého časového pracovního naplnění to 
já jsem spíš směřovat k tomu domluvit se v jaké formě by ten měsíční reporting mělo vypadat a jak by měl být z naší strany 
české televize zpracován než bude předán radě dozorčí komisi a tam v tom jsem měl tu prosbu aby jsme se domluvili na té formě a z toho pak pro mě vyplývající i další nějakého zátěže na na zaměstnance kteří se tomu věnují v české televizi městskými nastaveny nějaký ten mluvil ten kvartální reporting který je celkem robustní je výsledkem je nějaký materiál která který je k dispozici proto pro management české televize kde nejde pouze o to že jsou nějaká čísla v účetní závěrce ale tyto čísla jsou dal analyzována a komentována v tomto v tomto materiálu a tamto nastavení součastné tak jak je procesně i personálně je nastavene že takovýhle dokument robustní vzniká pravdu čtvrtletně to a říkám si že účetní závěrka čísla stav 
účtu bankovních účtů české televize je znám velice rychle po říká banky bankovní účty dvojici rychle po konci každého měsíce stejně tak jsou známy a to si myslím že možná ten pohled na to co předávat a co by mělo být součástí toho ať už ta měsíčního pokud měsíčním reportingu mělo měsíčních dat tak by to měly být za mě a i ty zásadní informace které mají vliv na situaci v české televizi v hospodář hospodaření a to je z mého pohledu příjem české televize nemyslím si že strana výdajová je 
časté výdajů je to je to riziko z toho jak je nastaveno fungování české televize kde rozpočet jsou slouží jako nástroj řízení výdajů české televize tak to riziko že ty výdaje které jsou v jednotlivým útvarům a odpovědným osobám 
dány takže jsou překračovány takže po pro mě to riziko a hlavní které pak ovlivňuje to ostatní jsou je příjmová stránka takže můžeme se domluvit že ten že ten měsíční reporting bude v menší míře než ten kvartální který bude obšírnější a bude analyzovat ušel všechny položky 
rozpočtu ale v měsíční se zaměříme na tyhle ty klíčové klíčové aspekty což mého pohledu je jsou příjmy daného měsíce a zůstatek finančních prostředků na konci měsíce tedy tedy těžkou 
děkuji hlasu se pan petr man 
děkuji za tu diskusi já to vnímám a navrhují já už jsem tady zmínil že my chceme šestého tuto problematiku s panem finančním ředitelem probíhá probírat 
nechci předjímat tedy se tyto jednání ale předpokládám že bychom se bavili o tom že nějaké vybrané ukazatele budeme sledovat měsíčně a ten detailní rozbor bude kvartální a budeme potom informovat radu výsledků na čem jsme se tedy domluvy 
hlasu se martin doktor 
jazz stahuji svoji otázku hřbitov to souviselo s tím že jsem chtěl vyzvat pro petr mára aby nám k tomu řekl svoje za dozorčí komise děkuji a hlásí se do diskuze paní radní lipovská děkuji moc k tomu druhému bodu z hlediska usneseními ale prvnímu se diskutovanému tedy k onomu reportingu s vyšší frekvenci s vyšší periodicitou se domnívám že to co říkal pan finanční ředitel je samozřejmě zcela smysluplné ale o tom konkrétním rozsahu má podle mě smysl o konkrétním rostou nikoli o tom zda to bude či nebude hovořit na oné schůzce pracovní kterou k této věci máme svolanou na leden ne právě na této schůzce bychom my měli být schopni protože to už jste se týká dozorčí komise a pověřuje dozorčí komisi samozřejmě nikoli pana generálního ředitele tak bychom měli být schopni říci co škály možností je efektivní účinné a potom to bude prodiskutoval nepatrně s panem finančním ředitelem předpokládám panem předsedou dozorčí komise petr manem takže v tom nevidím ani rozpor ani band a co se týká toho toho prvního problému o té první otázky znovu zdůrazňuji z mého hlediska je zodpovědné aby byl rozpočet dnes přijat a neměl by být žádným zásadním způsobem ohrožen na druhou stranu pokud vyjdu z toho co pan generální ředitel říkala odhlédnu od všech věci které se netýkaly věcné podstaty problému tak bych si dovolil akceptace pokud je možno pana finančního ředitele 
ta se zeptat se na tu samou otázku kterou jsem zacala tam emailu který skutečně bylo docela v neděli nebot jsem čekala na vyjádření pana zpravodaje kyselky měla jsem mu svůj dotaz poté co jsem tento problém zaznamenala posílala tuším buď v pátek v noci nebo v sobotu a čekala jsem do jeho vyjádření abych mu nenarušovala jeho kompetence a jeho správa jeho bod takže si dovolím obecní zopakovat ten bod jakým způsobem tedy byly byl střednědobý plán realizace optimalizačních opatření pro období od roku dva tisíce dvacet jedna do roku dva tisíce dvacet čtyři promítnout do přípravy návrhu rozpočtu já se nechci samozřejmě žádný uměli elaboráty na mě zajímá které konkrétní věci proto že v rámci dlouhodobých plánů je to samozřejmě rozptýleno v delší časový úsek se týkají návrhu rozpočtu tak jak nám byl předložen a myslím si že minimální a uvítám od pana ředitele srozumitelná srozumitelné vysvětlení děkuji moc 
děkuji kam se pana ředitele se na to chce reagovat 
jestli jsem rozuměl zpráva otázce tak dotaz je jakým způsobem dlouhodobé plány schválené 
listopadu korespondují s rozpočtem 
omlouvám se dovolím si upřesníte ten dotaz zněl a jak jakým způsobem byla realizace optimalizačních opatření no plán realizace optimalizačních opatření zohledněn při přípravě návrhu rozpočtu na dnes diskutovaný rok dva tisíce dvacet jedna anebo možná jinými slovy jednodušeji bez použití jazyku a ona přílohy z dvacátého čtvrtého šestý a jak konkrétně byl při návrhu rozpočtu na rok dva tisíce dvacet jedna zohledněn vějíř rizik která nás i vzhledem k situaci čekají z hlediska stabilizace z hlediska zmenšování rizika byste destabilizace provozu české televize z hlediska postupného rozkládání optimalizace a z hlediska předcházení nárazovému 
důsledků nárazového snížení výdajů české televize tak jak je to defakto už rok diskutován 
předávám jsou finančnímu řediteli 
děkuji 
za mě ten 
to jak česká televize bude finančně vypadat bylo dvacet až dvacet čtyři je ukázáno v dlouhodobých plánech kapitole která se která se zabývá hospodařením konzervy na listu tak konkrétní čísla začně strany dvacet pět kde jsou příjmy pak následují výdaje a ty příjmy nebo 
pak hlavně výdaje jsou koncipovány nebo nastaveny takovým způsobem aby byl zachován a byl v každém roce kotva finanční to znamená zůstane tak že jste na konci roku v české televizi nějaký objem finančních prostředků aby tento tato výše byla dosažena a vzal ho vezmu se v u v úvahu příjmy daného roku plus ta v dohodnutá dohodnuté čerpání peněz z minulých let tak jsem na objem výdajů které v tom roce mohu mohu mít tyto výdaje jsou konkrétně v jednotlivých položkách ať už mezd výrobního úkolu provozních nákladů a investic pro každý rok v tom dokumentu jasně určeny jejich výše to a tato výše tím když bude s tím že musí být splněna po naplněna tak bude dosaženo toho hlavního cíle to znamená toho těch disponibilních prostředků na konci každého roku na že pro mě ten celý dokument vlastně řeší to jaký mají být výdaje v české televize za těch dvacet až dvacet čtyři aby právě mohlo dojít k tomu zachování finančních prostředků na konci každého roku 
co se týká z těch toho co bylo nazváno střednědobý plán 
tak 
to co jsme přidali do dlouhodobých plánů které se schvalovali letos na podzim oproti dlouhodobým plánům které byly schváleny v březnu tak právě vycházelo z tohoto požadavku který byl formulován potom i v tom usnesení kerze již zaznělo během schvalování výroční zprávy v červnu letošního roku to a na základě tohoto usnesení jsme do jako součást dlouhodobých plánů při přidali 
další text a čísla která jsou na stránkách začínající třicet jedna a dávají to které ukazují jaké možnosti má česká televize dalších letech to k tomu aby snížila své výdaje vzhledem k tomu že výdaje české televize jsou primárně spojeny s výrobou pořadů je jasné že a snižování výdajů budoucích letech se dotkne primárně výroby pořadů to a je nutné chápat výroba pořadu není pozadí rovným úkol výrobně výroba pořadu jsou také zaměstnanci české televize jsou to také investice české televize které se primárně týkají o které se týkají i 
výroby pořadů to 
a u všech těchto položek jak je v tom plánu navrženo bylo nastaveno dochází ke v těch letech dvacet čtyři ke snižování 
nebo najít číst ty konkrétní konkrétní konkrétní oblasti kde jsou i vyčíslené hodnoty to znamená pokles dramatické tvorby jaký bude mít dopad pokles dokumentární tvorby sportovních pořadů kde jsou jednotlivé tyto 
žánry nebo oblasti popsány a vyčísleny jaký dopad mají do výdajů české televize v další části tohoto dokumentu který 
jsme chápali který chápu jakože naplňuje tento požadavek těch krátkodobých vojtěch střednědobých plánů je je popsáno jaký dopad snižování výdajů bude mít na investice respektive které investice 
české televize 
a s dopadem na potom disponibilitu i interních kapacit budou postiženy a česká televize nebude obnovovat právě proto aby naplnila ten finanční limit jste měl jste na straně třicet pět konkrétní seznam no interních kapacit techniky primárně která kterého česká televize má a kterou když nebude obnovovat pak zase díky ke snížení výdajů dojde k tomu naplnění finančních limitů 
to je země odpověď na vaši otázku jakým způsobem tento požadavek těch střednědobých plánů nebo jak to nazveme 
byl přidá byl realizován za mě tedy naplněn a je součástí schválený dlouhodobých plánů aktualizovaných z letošního listopadu děkuji děkuji panu finančnímu řediteli bří čelová ptám se jestli někdo z kolegů chce reagovat vidím že se hlásí ještě hanka lipovská 
děkuji to vše za mě patrně poslední děkuji panu finančnímu řediteli a tak jak vysvětloval a znovu citoval pasáže z dlouhodobých plánů které jsme zde společně také procházeli tak si uvědomují že celý problém možná spočívá v tom jak rozumíme 
myslím teď pan ředitel a já termínu optimalizační opatření aby do něho každý čteme trošku jinak a každý si pod ním představuje něco jiného tak že bychom si nejspíš musí definovat optimalizační opatření a takové celou diskusi znovu což samozřejmě dneska určitě dělat nechci a nebudu znovu zdůrazňuji rozpočet je kruciální záležitosti pro českou televizi jsem přesvědčena o tom že má být přijat a na druhou stranu jsem přesvědčena o tom že rada české televize má vykonávat v souladu se zákonem dohled nad hospodařením české televize a já to budu i nadále usilovat děkuji 
děkuji tak teď jedou poprosím o potvrzení a hanku liptovskou a pavla kyselku jestli jsem tomu rozuměl dobře že hanka lipovská z těch dvou usnesení které přijala a stahuje to usnesení ohledně předložení optimalizačních opatření a bude předkládat to usnesení vyžadující pravidelný měsíční reporting a že pan zpravodaj pavel kysilka a podpořil že pravidelný měsíční reporting je v pořádku a 
aby ho dostávala dozorčí komise a zároveň jsem rozuměl že pan březin chill a pan 
předseda dozorčí komise petr pumann říkali že by se šestého ledna na tom jednání dozorčí komise dohodli na přesném rozsahu toho měsíčního reportingu takže postup okamžik postupně jen se zeptám tedy pana petr mana pana kyselky paní lipovské jestli jsem tomu rozuměl dobře a pak dám slovo dalším přihlášeným 
ano potvrzuji děkuji pavle 
ano co se týká měsíčních výkazů podporu považuje za za za racionální v nadcházejícím období co se týká 
střednědobého plánu a tak jak se to tam cituje v tom bodě devět mé mé zprávy jako zpravodaje tak po považuji a smysl jako toho dle mého názoru tehdy pradu naplněný tím co se navíc ocitlo od minulosti v dlouhodobých plánech co se týká současné doby jestli si vzpomínáte my jsme potom udělali usnesení že další aktualizaci dlouhodobých plánů by předložilo vedení televize opravneni v říjnu 
a což což jsem rád že teď proběhla tahle ta diskuse protože myslím že nastavila dobře očekávání že právě v té řízeříjnové aktualizaci by hodně velký důraz jsem měl klást na vlastně od optimalizaci v tom střednědobém horizontu do roku dvacet čtyři střednědobý horizont ale v rámci dlouhodobých plánů s velkým s velkým jde jestli si vzpomínáte upozorňoval jsem na to že vlastně očekáváme že v příštím roce bude vedení či české televize schopno už to co dal do nových plánů konkretizovat specifikovat a časový upřesnit jo to jsou tři věci po kterých jsem volal a na základě čeho potom rada udělala to usneseni v říjnu předložit další aktualizaci takže já jsem teď i jak jsem si sáhl teď to je historie před chvíli tak za za mě jenom doporučuji radě vlastně tohleto vzít na vědomí smysl tehdy toho toho paragrafu devět jsme zprávy a vlastně si nastavit a očekávání na říjen přesně tak jak říkala paní kolegyně v lipovská jeho další optimalizaci na bázi ti jak zmenšujících se nejsou ty týkající peha 
poplatků net poplatků a to do dalších věcí které před námi stroj děkuji poprosím hankovi polskou babypoint k tomu mému interpretaci jestli sedí děkuji a ohledně tech optimalizací se domnívám že je to problém který vychází ze zprávy pana radního kyselky proto jeho hlasování hlasování by měl rozhodnout právě pan kysilka jako tehdejší i dnešní zpravodaj a pan pan místopředseda kysilka jasně řekl jak interpretovat jeho tehdejší uvahu se samozřejmě budou respektovat ohledně druhého usnesení souhlasím připojí se k tomu co říkal jak předseda dozorčí komise pan petr man tak pan místopředseda kysilka děkuji a teď se do diskuze se hlásili tomáš samek jarda dědič a pan generální ředitel takže tomáš maso 
děkuji za slovo pane předsedo já budu mluvit jen krátce a nepatrně a protože mám pocit že v průběhu té dlouhé a určitě zajímavé diskuze se trošinku vytratil ten návrh zde artikulovaný panem finančním ředitelem davidem břeň čelem totiž abychom dřív než přijmeme jakékoliv a usnesení které zavazuje k něčemu českou televizi respektive její many management případně i nás nějaké koordinaci a vlastně i dozorčí komisi abychom si přeci jenom jestli by nestálo za to dřív než přijmeme nějaké usnesení a potom a to asi odpovídá i tomu co zde formuloval a pan kyselka anebo zde přítomný 
vedoucí sníte té dozorčí komise pak se tedy bude v lednu vlastně nějakým způsobem na pracovním setkání jestli jsem to dobře pochopil když mě prosím vás opravdu dobře opravdu nejsem ekonomický expert ale pak se bude dobre v lednu na tom v nějakém pracovním setkání které vůbec nechci zpochybňovat upřesňovat co to vlastně znamená a toto to případné usnesení které si teď budeme tady odhlasovat já to jako čistě z hlediska racionality posloupnosti těch kroků nepovažuje za úplně nejšťastnější nápad a jako 
ještě znovu dávám k úvaze aby jsme se na to podívali i z této perspektivy to prosím vás nebudiž vnímáno jako diskuzní příspěvek který má snad teď se obracím na kolegyně hanku lipovská torpédo vad to co zde o naříkala jo to v žádném případě nicméně mě nepřipadá opravdu šťastné přijmout se nejprve nějaký závazek oficiálně se ho odhlasovat a pak se teprve scházet na pracovní schůzce kde si budeme vykládat co to vlastně znamená to mě nepřipadá zrovna šťastné pokud jsem to špatně pochopil což je docela možné protože nejsem v těchto věcech expert tak budu rád když mě to kolegyně a kolegové vysvětlíte opravdu znáte mě dost dlouho neberte to jako nějakou invazivní nebo nějakou ofenzívu ale je to můj pohled na věc budu rád když budu jak si když můj omyl případný bude napraven děkuji děkuji tomášovi za příspěvek já tomu rozumím tak že ten navržený postup je standardní nic proti ničemu aby jsme schválili měsíční reporting v tom rozsahu jak píše hanka a jeho konkrétní naplnění aby vzniklo po diskuzi finančního ředitele na dozorčí komisi hlasu se pan dědič a potom pan generální ředitel dvořák no a já si prostě myslel že to nedělá naopak no že máme mít nejdřív přesnou definici toho co chceme a pak přijmout usnesení 
děkuji pan ředitel dvořák 
aniž byste se domlouvali tak já souzním os oběma pány protože mi připadá velmi nestandardní přijímat usnesením nějaký úkol abychom teprve potom následně řešili jestli ten úkoly je vůbec splnitelný a pokud ano tak jakým způsobem já si myslím že základní základem je domluvit se na tom jak ten úkol má být definovaný a pachu usnesením zadat 
hanka lipovská děkuji já samozřejmě a rozumím tomu co říkal pan kolega samek na druhou stranu opravdu myslím že to bylo myšleno jinak to znamená máme jste dnes hlasovat o tom zda chceme nebo nechceme aby dostal dozorčí komise měla k dispozici větší frekvenci než je tomu dnes s obdobnou frekvenci jako je tomu u jiného veřejnoprávního média zprávy o hospodaření a co se týká toho co říkal pan generální ředitel tak si dovolím upozornit že to usnesení ne úkoluje generálního ředitele ale ukládá konkrétní náplň nebo konkrétní požadavek dozorčí komisi a to že potom ty další kroky budou dále souviset s diskuzí rady české televize a dozorčí komisi na lednovém zasedání které určitě není problém potom přenést do veřejného zasedání tak aby se jeho závěry opět museli podrobit hlasování je myslím zcela legitimní a zcela korektní a pak teprve až v dalším kroku bude dozorčí komise 
pokud bude toto usnesení či tato usnesení schváleno požadovat nějaké materiály prostřednictvím pana generálního ředitele po české televizi což je myslím standardní toto usnesení znovu říkám žádným způsobem přímo na úkoluje generálního ředitele ani českou televizi ale vyslovuje nějaký požadavek mu či dozorčí komisi 
jestli se to probrali velmi podrobně než bych dal hlasovat tak bych poprosit ještě o závěrečné shrnutí a slovo pavla kyselku tak děkuji jak to k tomuto bodu si myslím že fakt nemusíme zatěžovat už po novém roce nás radu radu či abychom se zabývali skutečně technic technickými technicko finančními ekonomickými záležitostmi já vůbec nemám problém s tím pokud se shodnem samozřejmě rada vyjádřit dneska vůli a o uložit panu petr manovi potažmo dozorčí komisi a ten úkol obecné vyjádření tak jak zaznělo od paní kolegyně lipovské to znamená v nějaké měsíční periodicitě mít přehled o vývoji hospodaření řeknu to takhle naschvál úmyslně jako jako velmi obecně s tím že že přesný rozsah rozsah forma tak dál už bude předmětem předmětem nějaké dohody techničtější mezi dozorčí komisi vedením čet nás přítomnosti filipovské lipovské nový s tím já si myslím že že to asi může být velmi efektivní efektivní řešení 
děkuji a takže já dávám hlasovat o tom prvním návrhu hanky filipovské na ten měsíční reporting a a hanko rozumím tomu že to ten druhý návrh na tu optimalizaci stahuješ ano pokud ho nenavrhuje pan kysilka tak nebude hlasovat jo je děkuji oběma 
ještě se hlásí martin technicky technický dotaz protože to usnesení tady o tom rozsahu mluví přímo tak jestli bychom neměli to usnesení upravit 
pavel kysilka ono 
takhle v zemi ve smyslu ve smyslu toho návodu co jsem podal ano museli bychom teď nebo hanka liptovská navrhnout zobecnění tobe se vyjádřil vůli na na tu měsíční periodicitou a dobře 
v tom případě a než dám hlasovat tak by hlasu vyhlašuji pětiminutovou pauzu stejně si všichni potřebujeme se trošku nadechnout a odskočit si a poprosím hanku kvůli polskou jestli by mohla společně s pavlem kyselkou připravit teda toto usnesení a budeme pokračovat v patnáct hodin padesát minut děkuji 
má kolegyně vážení kolegové prosím budeme pokračovat v dnešním jednání 
takže 
během během přestávky jsme společně s panem finančním ředitelem panem generálním ředitelem zpravodajem panem kyselku předkladatel koho hanku liptovskou a dalšími členy projednali a 
upravili ten návrh usnesení který a já nejprve přečtu tak poprosím o vyjádření pana místopředsedu pavla kyselku a pak by jsme mohli hlasovat 
rada ukládá dozorčí komisi aby v souladu s paragrafem osm odstavce jedna písmene c se a paragrafu osm a odstavce jedna a sedm zákona číslo čtyři sta osmdesát tři lomeno devatenáct set devadesát jedna sbírky o české televizi ve znění pozdějších předpisů požadovala po generálním řediteli české televize zasílání pravidelného měsíčního reportingu o hospodaření české televize a současně aby dozorčí komise jednou měsíčně předkládala z předmětného měsíčního reportingu kontrolní závěry a prosím nyní pana místopředsedu pavla kyselku 
věku já tenhle ten návrh podporuji doporučuji ho radě ke schválení sám prů hlasovat pro a řeknu vám i důvody 
důvod je ten že jsem přesvědčený že dozorčí komise má mít podle svého nejlepšího vědomí a svědomí určitou flexibilitu a možnost si říct o data která jsou potřebná pro její práci a je dostatečně expertně vybavena abych si to uměla za definovat za zároveň samozřejmě také k respektuji tohleto tuhletu jej a její právo tak respektuji technické a technické limity a možnosti informačního systému české televize proto považuji za za za klíčové to že přesný rozsah a forma bude vždycky vysledkem nějaké dohody mezi dozorčí komisi a panem finančním ředitelem dření chilan 
a 
a to je to je zřejmě všechno co jsem co jsem o tom chtěl 
pardon 
tam se pana petr manželé jestli k tomu mě jsou chce říct ne já myslím že ta formulace takhle v pořádku děkuji jako gene 
drobnou poznámku že dozorčí komise informace vyžaduje prostřednictvím generálního ředitele nedovedou s finančním ředitelem 
děkuji 
takže 
návrh usnesení číslo dvě stě šedesát sedm lomeno dvacet jedna lomeno dvacet 
rada ukládá dozorčí komisi aby v souladu s paragrafem osm odstavce jedna písmene c se a paragrafu osm a odstavce jedna a sedm zákona číslo čtyři sta osmdesát tři lomeno devatenáct set devadesát jedna sbírky o české televizi ve znění pozdějších předpisů požadovala po generálním řediteli české televize zasílání pravidelného měsíčního reportingu o hospodaření české televize a současně aby dozorčí komise jednou měsíčně předkládala z předmětného měsíčního reportingu kontrolní závěry kdo je pro toto usnesení 
jenom jestli v tom usnesení pokud tam citujete zákon tak jestli by to mohlo být paragraf osm a odstavec jedna sedm a osm sedm mluví o předkládání účetních dokladů osm mluví o mlčenlivosti dozorčí komise tak kdyby tam bylo jedna sedm a osm a mlčenlivost je samozřejmě na tom jestli je tam nemusí být a kdo je pro ten návrh usnesení 
co 
pan šarapatka pane předsedo přece hluboce mýlíte že to je samozřejmost také jsou určité výjimky kdy vy jako předseda teď nově zvolený zbavujete dozorčí komisi matisse jste podmínky mlčenlivost jste přece nemůžete automaticky že automaticky a proč by to nemělo být nebo jinými slovy proč vám vadí by to tam bylo 
navrhovatele usnesení a hanka lipovská hanko chceš tam v tom návrhu usnesení mít od odkaz i na odstavec osm o mlčenlivosti nebo ne tak jsem před chvíli řešit zdvojování už se tam jednou je implicite v tom jaké jsou úkoly nějaké pověřením dozorčí komise je to úplně zbytečná je jasné že kdyby jak říká správně pan pan kolega šarapatka předseda rady české televize muže radu této mlčenlivosti zbavit ale to by musel být a se zvláštním krokem a ten tok v tom není žádným způsobem ani jak explicitně ani implicite obsažen také podle mě je to zbytečná 
čili usnesení jsem přečetl jako překladatelka předložila dávám o něm hlasovat kdo je pro toto usnesení ať zvedne ruku 
kdo je proti tomuto usnesení 
radní šrot potká kdo se zdržel hlasování 
hra radní samek radní dědič 
konstatuji že usnesení číslo dvě stě šedesát cedule jmeno dvacet jedna jméno dvacet 
a nyní přecházíme k usnesení o 
samotném schválení 
rozpočtu nežijí přečtu to už jsme se jí ptám se jestli někdo ještě si přeje říct něco k rozpočtu který budeme schvalovat 
pokud ne tak návrh usnesení číslo dvě stě šedesát osm 
lomeno dvacet jedna lomeno dvacet 
rada schvaluje na základě doporučení dozorčí komise usnesení číslo deka nula sedm nula třicet no nula se domluvíme na nula tři lomeno dvacet v souladu s paragrafem osm odstavec jedna písmene b zákona čez zákona číslo čtyři sta osmdesát tři lomeno devatenáct set devadesát jedna sbírky o české televizi ve znění pozdějších předpisů rozpočet české televize na rok dva tisíce dvacet jedna kdo je pro 
kdo se zdržel kdo se pardon kdo je proti 
kdo se zdržel 
byly hanka kostka se zdržela nikdo nebyl proti a všichni ostatní byli pro konstatuji že návrh usnesení číslo dvě stě šedesát osm bylo přijato a rada české televize schválila rozpočet české televize na rok dva tisíce dvacet jedna 
děkuji všem za aktivní diskuzi a loučím se s kolegou místopředsedou daném váňa který se omlouvá ze zdravotních důvodů a odchází 
a a vidím na onlinu že přítomen již lubomír veselý 
nyní přechází dobu ano ano děkuji 
já jsem vás přehled 
všech přecházíme a bodu číslo osm informace o činnosti divize výroby za rok dva tisíce devatenáct 
poprosil bych 
pana ředitele mystika jestli ho zde máme jestli by mohl 
je 
ano předávám technická poznámka pan xaver veselý já jsem hlasoval hlasováních výše já ano ano ano ano děkuji děkuji sekretariát mi to potvrdil že narozdíl ode mne zaznamenal včas děkuji 
a předávám nyní slovo panu radnímu jiřímu kratochvílovi zpravodaj zprávy divize výroby za rok dva tisíce devatenáct a prosím ho aby nás tou zprávou provedl a seznam nosní dírkou 
hnedka na začátku příhod bych jenom říct že divize výroby v žádném případě nezasahuje do tvorby ta dostává od tvorby scénáře které následně spočítá a realizuje honu docházelo nikdy která postel že si to vše bylo popletený 
výroba defakto hospodaří s největším s největším finančním zatížením šesti televize 
má největší rozpočet aby se tam všechno se to nazývá výrobní úkol 
ten to celý celý balík peněz se nazývá výrobní linku ale ten pod sebou mas má obrovské vlasti pod nožů jsou to externí náklady interní náklady nákladovost jednotlivých kapacita jsou technicky scénický jednak v české televize vlastních interních jedna který mne externích 
výrobní úkol fakt si to přečtu byl 
je nižší o dvě stě štras milionů korun 
když byl v loňském roce 
prodání akce roce se nás ho žijeme loňského roku 
situaci spolupráci s nezávislými producenty formou koprodukce či zakázek naplňuje česká televize dikci zákona protože máme po máme povinnej česká televize má povinný procento 
pro své výroby a výkyvy musí zadat externí výrobců 
podíl externí výroby byl na výrobních úkolů ruce devatenáct byl třiadvacet procent 
vyrobila osmnáct set osmnáct tisíc pět set hodin pořadů co se v celkovém počtu hodně výroby týče žánrově svedl vedla výroba 
vede tedy výroba zpravodajství sportovních pořadů a doprovázena axi akviziční mi tituly výroba po pořadu dokumentární tvorby dosahuje úctyhodných čtyři sta jedenáct hodin rok 
nejnáročnější ženy nákladnější dramatická tvorba dosáhla v ruce devatenáct sto patnáct hodin čili je to tak nějaký vyrovnat 
oblastí využití interních nákladů čili výkony zase pojem starostech 
výrobního úkolu 
že pozoruje dlouhodobý výrazné čerpání kapacit které zejména spojeny se ze sezónním a čím cyklům 
pro plynulé využití externích kapacit v průběhu celého roku jsme poskytli v roce devatera zvýšené množství kapacit i do našich koprodukčních distribucích a filmů producenti využívají zejména zvukové postprodukční rozdělená dabingové a jeho 
nahrávání hudby všechno co 
jsou tam kapacity 
kapacity 
skladů 
které má česká televize jedni z největších v republice 
když jsme jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti audiovizuální tvorby bylo tam dva tisíce dvacet devět tisíc osm set ne autorských small foot by dávek a služeb a padesát osm tisíc tři sta autorských služeb 
z celkového počtu externích dodavatelů čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm roce devatenáct byla téměř polovina dodavatelů kteří při výrobě pořadů spolupracují opakovaně a pravidelně navíc lidé kteří podepíší smlouvu s českou televizí mají tu jistotu že včas nedostavil vyplacený ne jak je tomu jak je to obvyklé v jiných televizích 
zvaž jsou výplatní termíny oni to atik páskách maji 
oddělení realizace převzatých pořadů zprostředkovává licenční nakoupené požadují maximální kvalitě včetně jazykové mutace devatenáct narostl počet lodi vlastní výroby českých verzí roamingu 
staženo roku dva 
tisíce osm dá sehnat dvacet procent není malá to není málo 
oddělení služby služeb se 
to poskytuje služby postižených diváků to jsou 
znaková řeč a jiný výrazové prostředky které se používají 
oddělení produkční služeb každém či vykazuje vyšší hospodářský výsledek 
je kladný hospodářský výsledek i přesto že se tedy nekoná žádná velká sportovní či jiná světová událost 
oddělení trikové z produkce 
to ušetří české televizi obrovské náklady nebo velké náklady na 
na dekoracích načtených nákladech protože se to vyrobí vyrobí se to v triku 
už je to celkem zaběhlá věc ale nebyla to zaběhlá věc 
je dobře že se tomu televize věnuje protože bez toho se jednou neobejde 
treková postprodukce obsloužila na sto devadesát pořadů různých žánrů je také úzkého 
a v minulém roce tedy v roce devatenáct česká televize byl než spolupracuje se školami uměleckého směru no nebo filmově zaměřeného směru tak je to praze v písku nebo ve zlíně 
a 
použít že jde posluchači využíval kapacit české televize nebo takové kapacity když si nemůže dovolit a na co se tedy týče 
financování tvorby 
posluchačů posluchačům vysokých škol to jsou absolventské filmy o tom je vám růžek něco bližšího pan ředitel myslík kterej vám řekne potom je další detailní detailní čísla já nejsem kompetentní k tomu abych tady četl celou zprávu přejete blba 
máme pověřenou osobu i to nesmělé korektní ředitel virózám čtyřicet let od té doby sestoupilo televizi jako asistent pevně věřím a vím že to co řekne jest pravdou 
můžeš 
děkuji za 
děkuji za úvodní slovo panu zpravodaji radím kratochvílovi a 
otevírám nebo než diskuzi tak se zeptam pana ředitele myslíte si chce nějaké úvodní slovo ke své zprávě pro všechny radní 
vážený pane předsedo dobrý den dobrý den i vážení místopředsedové vážená paní radní vážení pánové radní 
děkuji za možnost prezentovat divizi výroba před radou české televize a děkuji v úvodu i panu radnímu kratochvílovi za hodnotící zprávu a za za shrnutí pan radní kratochvíl zmínil myslím jestli vše podstatné a vše ostatní je v té zprávě já bych si dovolil možná jenom vypíchnout některé údaje bylo zmíněno že čssd v roce dva tisíce devatenáct vyrobila osmnáct tisíc pět set pořadů a byť podstatná část výroby padla na ve zpravodajství a ve sportu tak pochopitelně i v ostatních žánr dokumentární tvorba hraná tvorba byly vyrobeny byly vyrobeny stovky hodin objem výroby lze jde objem výroby české televize který je veliký lze demonstrovat na množství uzavřených dílčích smluv 
v roce dva devatenáct jsme uzavřeli téměř devadesát tisíc jednotlivých smluv spojených s výrobou výrobu pořadu systém výroby či byl v roce dva devatenáct obdobný jako v předchozích letech který systém producentský tedy výroby v podobě výroby v tvůrčích producentských skupin a v kombinaci s výrobou ch centrech realizace a dramaturgie největším útvarem v rámci divize kterou vedu je scénický provoz jedná se o velmi významnou část české televize podílející se na výrobě pořadů a to právě v oblasti stavebně dekorační techniky rekvizit ní výpravy kostýmní výpravy a masky masky irských služeb pro zajímavost v tom roce dva tisíce devatenáct scénický provoz obsloužil tisíc tři sta šedesát kusů jednotlivých pořadů kdybych měl zmínit některé konkrétní projekty na kterých jsme se divize v roce dvacítce devatenáct se podíleli z těch největších v oblasti hrané dramatické tvorby bych uvedl dobový kriminální seriál zločiny velké prahy či dobovou minisérii božena oba tyto projekty uvidíte letu v roce příštím v prvním pololetí na obrazovkách české české televize 
i když je zpráva předkládána za rok dva tisíce devatenáct tak v závěru zprávy jsem uvedl i malou pasáž která se týká vidové situace v roce dva tisíce dvacet která samozřejmě výrobu pořadů velmi citelně zasáhla neb jsme byli nuceni řadu projektů pozastavit před plánovat naopak některé projekty ze dne na den vyrobit a s tím bylo nemálo problémů v letošním roce nicméně toto je zpráva za rok dva devatenáct a problému výroby v době klidu se budu věnovat správě za rok dva tisíce dvacet tady tolik ve stručnosti spíš bych rád dal prostor pro vaše otázky pokud nějaké máte jsem k dispozici díky 
děkuji panu řediteli mystikové a otevírám diskusi k informacím divize výroby za rok dva tisíce devatenáct 
tam se jestli někdo z kolegů má předkládaném materiálu otázky postupně se hlásil pan martin doktor pan jiří kratochvíl paní hanka lipska máte slovo martin 
takovej řekněme technický dotaz z hlediska tady grafu nastane šedesát šest což je členění programu dle žánru v procentech kdy tady vidím že to je rozčleněno na sportovní přenos a záznam a zpravodajství znamená ptám se jestli sportovní zpravodajství spadá do toho bledě modrého nebo tmavě modrého tedy jestli máte barevně to znamená ve zpravodajství nebo do sportu 
prosím pana ředitele odpověď já jsem vám pane radních tak trest který graf jste prosím měl na mé ten graf se jmenuje výroba pořadů hodinách členění dle programu a dle žánrů v procentech v roce dva tisíce devatenáct a je to podle tady toho mého nastane šedesát šest ale podívám se ještě dolů abych byl přesný šedesát tři podle stránkování listů stisknuto 
veškeré zpravodajství spadá pod zpravodajství čili to co vidíte ve sportu je opravdu výroba sportovních pořadů pro kanál čssd čtyři zpravidla nebo ostatní kanály pokud to přesahuje programové schéma znamená zpravodajství i sportovní byť i na kanálu čt sport patří do zpravodajství fano v těchto tabulkách ano děkuji 
děkuji hlásí se pan radní kratochvíl srdci 
nezmínili 
tohle jsem se zeptat my jsme nezmínili vysoké školy jak jakou formou při při absolventský film jak se česká televize podílí jestli je produkuje taky z produkuje favo nebo jestli to produkuje sama 
kojit pana ředitele myslinka velmi zjednodušeně spolupráce se školami by se rozdělit na dvě oblasti jednou je spolupráce české televize jako instituce se školami a druhá je spolupráce při výrobě pořadu existuje filmový akcelerátor který vyzývá filmové školy každý rok ke spolupráci s českou televizí na základě posouzení podle pravidel české televize pak česká televize vstupuje zpravidla do koprodukčního vztahu s filmovými školami v čechách 
děkuji a prosím dávám slovo hance lipovské děkuji já jsem v prvé řadě chtěla poděkovat za tu zprávu protože za tu dobu co jste sem taky považuji za asi nejpodrobnější z mého hlediska uživatelského ony přeměnit zpracovanou děkuji za ní zároveň na straně dvacet šest ukázky trikové postprodukce jsou asi to zdaleka nejzajímavější nejkrásnější to taková ta krásná s kterou jsem se velmi ráda těšila ale jste odborné stránky jestli mohu bych se chtěla zeptat i tam na straně tuším šestnáct uvádíte že česká televize má jste třicet osm nezávislých producentů a ne produkčních společností jestli se jestli se nemýlím pokud jsem to teletextu správně pochopila jedná se o unikátní dodavatele 
rád zareaguje dovolte mi najít tu správnou stránku říkala se prosím paní radní že mluvíme o stránce šest z mého pohledu asi pravděpodobně ano ano ano ano na stránce šest ano je to tabulka na stránce šest nahoře počet unikátních dodavatelů čili těch dodavatelů s kterými se uzavřelo oněch jmenovaných desítky tisíc smluv za rok tak je čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm v té zprávě zároveň uvádím že přibližně s polovinou těch dodavatelů pracujeme vlastně opakovaně chtěl jsem tím dát najevo především to že česká televize není jenom významným zaměstnavatelem ale také významným partnerem všem hercům a herečkám a všem filmovým profesím v audiovizi v české republice 
děkuji moc já mě právě jde o to že když jsem se dívala do registru smluv a já vím že v tom registru jsou smlouvy uzavřené třeba ako rámce a potom jejich plnění takže se to nedá interpretovat tak jednoduše a přímočaře tak mě zaujalo že jsou tam společnosti které mají na základě toho relativně významný signifikantní podíl na celkové externí práci na produkci a postprodukci tak by mě zajímalo jak je zhruba podíl těch které jsou dominantní a těch které jsou spíše menšími doplňujícími produkční společnost děkuji prosím pana ředitele ta čísla která uvádím v té tabulce kde je těch téměř patnáct tisíc dodavatelů to jsou unikátní dodavatelé vlastně jednotlivých li jedno to jsou jednotliví lidé dalo by se říct čili jednotlivý herci herečky štábní profese kameramana střihače zvukaři realizační pracovníci v oblasti audiovize kteří spolupracují s českou televizí převážně na vlastní výrobě čili kde producentem a produkčním zajištěným je pověřena nebo se zabývá česká televize sama z této oblasti smlouvy téměř v registru těžko najdete zde se jedná o výrobu pořadů a jsou to v zásadě jednotkové malé částky které se spolu s vlastní výrobou jsou spojeny vy se asi víc ptáte na spolupráci s nezávislými producenty jako produkčními společnostmi v tuto chvíli čísla která vám k dispozici tak jsou zároveň uvedena na straně na straně sedm kde je výrobní úkol uvedený sro je tam uvedeno srovnání od roku dva tisíce šestnáct roku dva tisíce devatenáct kde je uveden podíl finanční podíl kolik peněz výrobního úkolu daného roku bylo by bylo utraceno řekněme ve spolupráci s nezávislými producenty průměrně za rok nebo za rok dva tisíce devatenáct tu bylo pokud ne odečteme zpravodajství a sport kde externí výroba nedává smysl dvacet tři procent pokud odečteme z výrobního úkolu zpravodajství a sport tak se to pohybuje ročně mezi třiceti a čtyřiceti procenty nákladů nejsem teď připraven na to odpovědět na konkrétní dotaz která producentská společnost v roce dva devatenáct měla jaký objem smluv s českou televizí to je příliš velký detail i pro mě v tuto chvíli 
děkuji a právě ta čísla mě zaujalo protože málokdy jsou takto podrobně uvedená umožňují další počet právě na základě veřejných veřejných dat takže i to byl stroj na chvály takže pokud tomu dobře rozumím tak celkem města třicet osm nezávislých obracet devatenáct vyroste třicet osm nezávislých producentů a produkčních společnosti s kterými měla česká televize uzavřeny smlouvy mezi nimi někteří mohli být silně dominantní a jiní se podíleli řekněme na menších a menších částech 
pana ředitele ano považuji za korektní k tomu dodat že i pokud se jedná o spolupráci s nezávislými producenty s kterýmkoliv z těchto třiceti osmi kteří s námi spolupracovali v roce dva devatenáct tak vždy podléhá schválení toho projektu konkrétního programové radě institutu kterým který který znáte čili ta jejich dominance nebo ne doma ve dominance ve finančním vyjádření je přímo úměrná tomu jaký projekt nebo jaké projekty jsou v daném roce schváleny programovou radou a samozřejmě záleží i na nákladovosti projektů pokud jednáme s producentem o koprodukčním vstupu dokumentárního cyklu samozřejmě finanční objemy nižší než koprodukční spolupráce na hraném dobovém seriálů kde ten seriál sám o sobě nákladově významnější moc vám děkuji děkuji a tam se kolegů jestli má někdo ještě nějakou otázku nebo příspěvek do této diskuse 
pan radní šarapatka poděkovat řediteli výroby zase myslím že to jeden z úseku který jedna je opravdu vykazuje velmi dobré výsledky myslím si že o tom jasně mluví i předložená zpráva kdo si dura dura dub opravdu důkladně prostudoval tak ví že je málo co vytknout jenom je mi podezřelé to co říkal pan radní kratochvíl že vás na čtyřicet let protože pokud vím tak vami čtyřicet pět zhruba takže pokud vás pan kratochvíl od pěti let od pěti let tak mate opravdu vynikající garance ale pro každý pro každý pád samozřejmě díky práce skvělá díky děkuji panu radnímu sommerová 
tedy pan ředitel byl jako sůl když 
ano mohli pane předsedo doplnit tak krom toho že děkuji za pochvalná slova tak ano nastoupil jsem jako elév jako asistent produkce do české televize ihned po střední škole čili spadem kratochvílem který tady v té době pracoval se známe opravdu řadu let není to čtyřicet ale je to dlouho 
děkuji 
tím že se nikdo nehlásí proto si dovoluji navrhnout usnesení 
číslo dvě stě šedesát devět lomeno dvacet jedna lomeno dvacet 
rada bere na vědomí materiál informace o činnosti divize výroby a žádá generálního ředitele aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do třicátého prvního července dva tisíce dvacet jedna kdo je pro toto usnesení 
a kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování 
konstatuji že usnesením bylo jedno vlastně přijato schváleno a děkuji panu řediteli myslíková za jeho informace a 
za přítomnosti a děkuji za váš zájem díky 
nyní přecházíme k bodu číslo devět dnešního programu a tím je návrh harmonogramu materiálů předkládaných radě české televize a předávám slovo zpravodaji tohoto bodu radnímu jaroslavu dědičová 
tak pane předsedo již děkuji děkuji za slovo 
já jsem o tom materiálu již hovořil na pracovních jednáních shodli jsme se za že ten rozsah který tam je je v tuto chvíli asi akceptovatelný s vědomím toho že všechny materiály jsou ty které si rada žádá 
od managementu české televize od generálního ředitele proto jsou dle mého názoru jakkoliv měnitelné změna změna která byla v tomto materiálu navržená se týkala kanálu či dvacet čtyři kanálu či sport a některých jiných kde se tu půl lilo ty materiály tak jsme se nakonec shodli že stačí jednou ročně s vědomím toho že pokud bude nějaká důležitá událost případě kanálu či dvacet čtyři například volby v případě kanálu sport klíčová sportovní události po olympiády mistrovství světa či naopak nějaké problémy způsobené například kovy daňovými záležitostmi a podobně tak si rada k tomuto tématu může vyžádat speciální speciální aktuální zprávu takže tolik tolik obecně ty zprávy které jsou máte k dispozici zároveň chci říct protože předpokládám že i příští rok bude mít určitou dynamiku i vzhledem k vývoji pandemie tak ty materiály jsou pane předsedo variabilní myslím si že pokud budou důležitější záležitosti pro radu tak určitě zvolí zvolí prioritu kromě samozřejmě těch které projednáváme ze zákona to znamená výroční zpráva o činnosti hospodaření rozpočet a dlouhodobé dlouhodobé plány tak žádná z těch zpráv není ne jak si ze zákona nutná nicméně podle mě utváří smysluplný celek proto aby rada byla schopna za sebe z části vypracovat a především hodnotit záležitosti které 
které jsou v rámci výroční zprávy o činnosti české televize kde právě čerpáme z těch jednotlivých zpráv o činnosti jednotlivých kanálů a samozřejmě ve pro výroční zprávu o hospodaření to se týká těch těch záležitostí související s financema došlo k jediné úpravě která jsou ovšem nepromítne vlastně bezprostředně tady do toho materiálu vy tam můžete vidět 
rss kanál či sport kdy jsme se domluvili s pány doktorem doktorem a šlégrem že dává smysl a myslím si že to bude dávat smysl i pro tu 
výměnu těch zpráv protože většina těch zpráv chodí právě ke konci roku tak aby tomu tak nebylo by se nahromadily najednou období tak jsme se domluvili že mě kolegové přesvědčili že jak si ten sportovní rok má smysl hodnotit od září do září vzhledem k programu ligových soutěží proto i po dohodě s ředitelem sportu by jsme chtěli požádat generálního ředitele aby tato zpráva byla samozřejmě v tom harmonogramu tak jak je to znamená zpráva o programu či sport dva tisíce dvacet tam je asi zřejmě jenom chyba protože je myšlena za druhé pololetí tam je to tam je to napsaný jako jakoby jedna a ta následná správa což se promítne ovšem už do toho materiálu pravděpodobně příští rok nicméně do závorky asi můžeme pouze doplnit skutečnost že ta zpráva za rok dvacet jedna bude od ledna do září a od září dvacet jedna už by byla v tom pravidelném ročním intervalu mezi zářím a zářím jeho což je jediná změna vůči tomu pokud budete souhlasit vůči tomu programu který který máme před sebou 
možná ještě bych poprosil potom sekretariát o změnu také po dohodě bývalo zvykem a jak jsem se přesvědčil i kanál čt sport zprávu nezvládne předložit v lednovém období aby jsme ji prosím posunuli do únorového období tomasi nevidím problém vždycky to tak bývalo nevím nevím proč vlastně tedy tečka tečka leden a a tam tam byl zbytečně si moment překvapení pane předsedo nevadí a myslím že v lednu ještě bude hodně doznívající událostí tak bych tak bych tedy v tom případě navrhoval zprávu programu či dvacet čtyři budeme mít k dispozici ale zprávu či sport bych tedy nechal na to únorové období jedná se tedy o to druhé pololetí roku dvaadvacet a znova opakuju dále bude ta zpráva za tři čtvrtě roku do září a pak už v tom termínu tak jak navrhoval kolegové kteří sportovní zprávu mají na starosti tedy od září do září tolik tolik čistě za mě k tomuto materiálu znovu jenom opakuje na závěr že to je materiál dle mého názoru živý to znamená pokud se v rámci jednání domluvíme že některou zprávu rozšíříme či naopak vynecháme tak nám to myslím nejenom náš řád ale i ta logika těchto zpráv umožňuje tolik tolik tedy prosím za mě pokud jsou nějaké připomínky předávám zpět slovo 
panu zpravodaji otvírám diskuzi k tomuto bodu 
kopce nikdo nehlásí 
tak myslím že můžeme přistoupit k hlasování a schválit tento harmonogram s vědomím toho že když v průběhu roku se ukážou aktuální témata tak nám nic nebrání ho po diskuzi změnit posunout aktualizovat a tedy návrh usnesení číslo dvě stě sedmdesát lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada po projednání schvaluje harmonogram materiálů předkládaných radě české televize na rok dva tisíce dvacet jedna kdo je pro toto usnesení 
kdo je proti 
kdo se zdržel hlasování 
konstatuji že usnesení číslo dvě stě sedmdesát bylo schváleno 
a přecházíme k bodu číslo deset je mi jsou informace generálního ředitele prosím pana generálního ředitele petra dvořáka aby nás seznámil se svými informacemi 
vážení členové rady české televize dobrý den 
můj dnešní materiál bude mít celkem čtrnáct bodů pokusím se jim projít rychle za prvé v pondělí čtrnáctého prosince se konalo zasedání divácké rady poradního orgánu české televize v rámci setkání které se poprvé uskutečnilo v onlajn prostředí byli účastníci seznámeni s dopady pandemie na fungování české televize v roce dva tisíce dvacet následné diskuzi zástupci členských organizací vyjadřovali ocenění v souvislosti se spuštěním nových projektů a zajímali se o aktuální situaci včetně výhledu financování české televize v příštích letech 
zadruhé v pátek čtvrtého prosince se uskutečnila valná hromada evropské visela keltské unie která měla na programu volbu výkonného výboru líbí devítičlenný orgán od nového roku doplní nejvyšší vedení do něhož jsme byli společně s ředitelkou francouzský již dříve zvoleni do funkcí prezidentky a pres viceprezidenta mezi novými členy výkonného výboru bude například generální ředitel německé televize jde generální ředitel rakouského ref šéfka být jus generální ředitelka švédského rozhlasu prezident italské ray anebo generální ředitel portugalské tepe první zasedání nového výkonného výboru proběhne v únoru příštího roku za třetí česká televize v souladu s dřívějším oznámením od pondělí čtrnáctého prosince rozšířila vysílání programu či tři dodat do dvacáté druhé hodiny to se vládní program nově doplňuje zpravodajský blok včetně událostí po kterém následují večerní filmy nebo zábavní pořady večerní promítání v současnosti patří filmům režisérů karla kachyni nebo františka filipa česká televize již dříve také informovala o tom že v souvislosti s pokračující vlnou pandemie prodlouží vysílání programu či tři který byl spuštěn březnu letošního roku nejméně do jara roku dva tisíce dvacet jedna začtvrté zpravodajský portál české televize či dvacet čtyři cézet získal druhé místo v anketě křišťálová lupa v kategorii zpravodajství a publicistika hned ve dvou kategoriích se umístil také vzdělávací web přejete edu ako proč koprodukční dokument v síti cena české televize veřejně prospěšná služba byla udělena projektu paměť národa do hlasování se v letošním ročníku ankety křišťálová lupa zapojilo téměř sto tisíc účastníků podrobnosti najdete v příloze 
od úterý za páté od úterý prvního prosince mohou děti na stránkách české televize navštívit interaktivní adventní kalendář na webu déčka naleznou valent vánoční komiks pořady z adventní tematikou nebo ilustrace svátečních obyčejů v pořadí desátý adventní kalendář bude přístupný až do konce ledna příštího roku 
což jste v souvislosti se vznikem nové minisérie o boženě němcové z česká televize bude spisovatelce věnovat i prostřednictvím vzdělávacího portálu či edu videa a pracovní listy na téma života a díla spisovatelky boženy němcové mohou sloužit jako doplněk školní výuky v rámci vzdělávacích aktivit dnes česká televize rovněž uspořádala projekci pro učitele českého jazyka spojenou s odbornou diskuzí první díl minisérie božena uvede programujete jedna v neděli třetího ledna od dvaceti deseti 
v příloze najdete i press kit k tomuto k této minisérie za sedmé česká televize se zapojila do talentové hudební soutěže virtuos která spojuje formát televizního soupeření s žánrem klasické hudby letošní ročník byl zahájen v pátek dvacátého sedmého listopadu naprogramujete art a vyvrcholí vyvrcholí osmnáctého prosince vyhlášením vítězů vybraných porotou v čele se světovým tenoristou placida dominga na pořadu který se stali jedním z nejlépe hodnocených na maďarském televizním trhu spolupracují země visegrádské čtyřky a srbsko díky čemuž pořadatelé chtějí oslovit až sedmdesát milionů diváků 
za osmé film havel u kterého byla česká televize jedním z producentů získal hlavní cenu pro nejlepší hraný film na devatenáctém ročníku mezinárodního festivalu nezávislých filmů v římě podle tvůrců je o snímek přitom unií připomínající bývalého československého a českého prezidenta na světových festivalech velký zájem před měsícem se například film probojoval do finále na americkém festivalu heartland další úspěch zaznamenal dokument gorbačov ráj snímek který vznikl ve spolupráci s českou televizí si z největšího světového světového festivalu dokumentárních filmů idfa v amsterdamu odvezl cenu za nejlepší režii za deváté minulém týdnu se uskutečnilo novinářské setkání u příležitosti natáčení posledních scén životopisného dramatu il bohému na jehož vzniku se podílí česká televize a který přibližuje osud jednoho z nejvýznamnějších operních skladatelů osmnáctého století josefa myslivečka režisérem a scénáristou snímku je petr václav premiéra v českých kinech je plánována na dvacátého prvního října dva tisíce dvacet jedna 
za desáté česká televize byla mediálním partnerem devatenáctého ročníku soutěže pro nejlepší vědce česká hlava pořádané ve spolupráci s úřadem vlády a ministerstvem průmyslu a obchodu česká hlava je nejvyšší ocenění které mohou vědci v české republice získat komorní slavnostní předání se uskutečnilo v neděli dvacátého devátého listopadu v národním muzeu a odvysílali je program či dva hlavní cenu tradičně předával premiér české republiky andrej babiš za jedenácté česká televize obdržela ocenění velký richard udílené pražskou zoologickou zahradou největším podporovatelům kteří se podíleli na rozvoji zoo v uplynulém roce ředitel miroslav bobek cenu zdůvodnil mediální podporou australské sbírky díky níž se vybralo téměř dvacet tři milionů korun na provoz zoologické zahrady současně ocenil dlouhodobé informování české televize o aktivitách zoologických zahrad a pomoc při naplňování jejich poslání a za dvanácté česká televize v letošním dvacátém pátém ročníku soutěže českých sto nejlepších obsadila deváté místo v žebříčku nejoceňovanějších firem cílem soutěže pořádané společností pro kulturu vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci komedii nos je v celonárodním měřítku ocenit podniky a společnosti které dosahují mimořádných výsledků vítězem letošního ročníku se stala automobilka škoda auto za třinácté česká televize v příštím týdnu oficiálně vyhlásí veřejnou zakázku na analýzu nákladů která byla připravena v souladu s doporučením a usnesením rady české televize ze dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce dvacet na přípravě zakázky se podílela rada české televize a k podání připomínek byla rovněž rovněž oslovena její dozorčí komise a za čtrnácté organizační informace v pondělí jsem radě české televize spolu s návrhem úpravy statut české televize jako jednu z příloh poskytl schéma nové organizační struktury která bude platná od prvního ledna dva tisíce dvacet jedna tato změna souvisí s odchodem ředitele techniky a provozu milana cimi rota ke konci letošního roku v gesci milana cimi rota byly čtyři velké oblasti technika provoz a jistý a archiv od prvního ledna bude nově divize provozu přiřazena k financím to znamená ta nová divize se bude jmenovat finance a provoz a její kompetenci bude mít dosavadní finanční ředitel david brin byl ředitelem divize technika bude jmenován michal kratochvíl a k němu bude přiřazeno i aj tý část této divize archiv byla zařazena pod program pod milana fridricha další změnou která bude účinná od nového roku je organizační přiřazení nových médií kdy vizi vývoj ředitelem divize s názvem vývoj a nová média bude jan maxa to je informace ke změnám k organizačním změnám podklady jste dostali řádném termínu a proto abych uvedl do souladu organizační změnu společně s statutem české televize proto jsem požádal o zařazení dnešní změny statutu na jednání rady české televize jedná se čistě o formální změnu kde v rámci statutu dochází pouze k přejmenování jmenovaných pozic ředitelů jednotlivých divizí 
děkuji panu generálnímu řediteli za a jeho vystoupení a otevírám diskuzi pokud máte někdo otázky pana generálního ředitele tak tetě tomu vhodný prostor hlásí se pan jiří kratochvíl děkuji 
ředitel regionální mi poslal dopis slovo rozeslala protože jsem zjistil že ho rozhlas neměl 
jedná se to pana reného jsou ala faráře který 
dělá takovou činnost která byla označena za neříkejme nelegální ale prostě od té činnosti se dušoval pan ředitel kolář generální ředitel nevědí a že to je protiprávní z jejich pohledu najednou si tedy vyplývá z tohoto dopisu že si že to všecko v pořádku že se podobné věci dělají ale musí mít určitý řád já se jen ptám kdo dal k tomu abych se tato činnost mohla aby si tyto prohlídky v praze a v brně mohly uskutečnit dodal k tomu souhlas že bez souhlasu to nemůže nikdo dávat na žádné stránky bych se vylepší 
pana ředitele koláže bych chtěl poprosit tam se pana generálního ředitele pana ředitele bych požádal jestli bych mohl komentovat pan ředitel koma kolář který celou situaci řešil jsem dostal dopis máte dobrý den děkuji já jsem dopis posílám vám na vědomé samozřejmě panu předsedovi něm jsem popisoval asi rosou jedna a čtyřky celou tu na bázi stručně řečeno po zkoumání a diskuzích a rozhovorech i se zaměstnanci české televize jsem dospěl k názoru že k žádnému nekalé mu jednání nebo k trestnému činu nebo zneužití nedošlo jednalo se o charitativní akci při které nebyly prodávány prohlídky české televize ale přispěvatelé dávali dary ke kterým bylo možné čerpat bonus ten bonus byl ve formě například prohlídky 
televize nebo tam byl jiný bonus farní víno nebo tam byl jiný bonus umístění děkovací tabulky na stavbě ta ten charitativní účel je potřeba si doplnit jedná se o stavbu kaple nesvačilka v jihomoravském kraji poblíž brna 
takovéto akce 
česká televize běžně podporuje tato akce nebyla součástí charitativních aktivit české televize ale kdyby se bývali byli a ti kteří stáli za akcii za českou televizi obrátili a tato tento projekt by prošel schvalovacím procesem v české televizi tak by se dalo říct že základní kritéria by splní splnit mohl co se týče jakékoliv újmy 
česká televize k žádné újmě nepřišla a vlastně si myslím je na začátku stálo 
nepochopení toho co vlastně o co vlastně jde neměl jsem dostatek informací na to abych mohl adekvátně reagovat když jsem byl s tou informací během rady konfrontován do bude chtít doplnění rád doplním nebo poprosíme poprosím pana předsedu aby cirkulovat ten můj dopis zde snad je všechno popsáno děkuji 
další dotaz 
prosím chvilku já jsem ten dopis dopis nedostal byl velmi přeposlala náš až teďkon a jestli tomu teda pane řediteli kováři dobře rozumím tak v tomto konkrétním případě 
rené václav strouhal tedy ta osoba která za tichou hit hit kampaní stála nebyla dopředu domluvená s českou televizí a nežádají o souhlas že může poskytovat jako bonus prohlídky české televize těm kteří přispějí na jeho sbírku tisíc pětset korun 
nežádala nežádal ten páter nežádal oddělení které má na starosti ale absolutně nemůže vyloučit 
je s někým české televize o tom mluvit mohl to je činnost která terou jan je kontrolovatelná 
hlásí se pan radní kratochvíl můžu se tedy zeptat tady může kdokoli jménem české televize požádat moji přátelé hledají peníze na stavbu nové synagogy v praze hledají peníze na obnovu židovských hřbitovů na údržbu na památníku židovských to můžou klidně to doporučit že můžou klidně 
udělat na toto vlastní sbírku podle stejného fo podle stejného scénáře je to tak můžu to udělat můžou to udělalo pro mne radní odpověď pana ředitele kováře děkuji pane předsedo pane radní určitě mužou samou z na našem webu jasně daná kritéria která musejí být splněna pochopitelně nemám ani svévoli v tom abychom mohli rozhodovat o tom který projekt a který ne je tato zřízena komise která která rozhoduje i na základě těchto kritérií a dostavba synagogy nebo vůbec obecně prospěšné věci jsou v kodexu české televize uvedeny jako cíle které má česká televize splňovat a vůbec nevidím problém s tím aby se s takovým projektem kdokoliv české televizi přihlásil 
plnění touto formou nebude první já jenom připomenu že v minulosti jsme některým charitativním organizacím takovýto bonus dopřáli ne sice formou hithitu bylo tady ale třeba se 
některým velkým charitativním organizacím umožnil aby byly součástí 
jejich hosté publika při natáčení pořadu české televize typu stardance nebo všechnopárty děkuji já se jenom zeptám já bych čekal že to ale musí být předjednáno předem s českou televizí než to někdo nabídne na na hithitu jako odměny narozdíl od toho případu který jej projednáváme 
naprosto souhlasím je to je byl je to správné pořadí sjednat předem protože jinak to není možné garantovat garantovat to tak aby to byla oficiální charitativní akce české televize lze pouze řádnou žádostí která je specifikována na webu české televize která probíhá prochází jasně definovaným rozhodovacím procesem 
děkuji a hlásí se ještě pan radní kratochvíl jsem se ještě taky zeptat takže vy jste takže osoby kterým jste mluvil 
takže vy neznáte viníka mu mi nebo ne vy nevíte kdo za tím stojí tak bych vám doporučil jednu věc já mám tedy již tak návrh usnesení v případě že nebude dohledá na osoba nebo osoby spojené s činností duchovního duchovního pana reného václava strouhala který si za den který si zadar patnáct set 
dáva bonus na mimořádnou prohlídku použila mimořádnou prohlídku české nečeské televize praha a české televize brno 
tato je pro jednu osobu použil k tomuto účelu něco co nebylo napsáno a schváleno tedy smlouva jak je tomu obvykle vzhledem k této skutečnosti by měla či požádat policii české republiky aby vyhledala prošetřila okruh osob které se k této aktivní k této aktivitě jsou hlásají a souvisejí s ní to dáme dohromady ale myslím si že to je jediná šance jak se dopídit pravdy a kdo vám řekne neříkej mi že mám ona řekne osoby jména které jsou napojeny budete to vědět vy to nevíme ani my 
které si pan ředitel kola v reagovat určitě já jsem 
se koukal samozřejmě ne ten portál hit hit jestli si to pamatuju správně je to kdyžtak uvedenu pane předsedo v tom dopise tak tuhle ten tu ten bonus získává si koupilo šest lidí v souvislosti s návštěvou pražského pražské centrály televize a šest lidí v souvislosti se brněnským studiem 
v této chvíli nedošlo k žádné škodě 
české televize nevydala žádný žádnou korunu nedošlo ani k újmě ve smyslu poškození jména a dokonce si umím představit že tento člověk ten pan strouhal kdyby se obrátil na českou televizi tak jsme schopni říká to i zhojit tento případ protože nemyslím si že podpořit stavbu církevní kaple na jižní moravě je něco co by odporovalo poslání a statutu česká televize to se v žádném případě nečekaně bych to mě mohl vyslovit takovouhle blbost je to odporuje statutu a jiné věci já se jen ptám kdo v televizi musel někde do mít kontakt že mu to někdo slíbil by to nedovedete zisky tak po tak požádají o policii české republiky aby ten by tou osobou nebo skupinku osob které jsou s tím spojené aby výše 
a s tím kdo 
je zatím to je všechno nic jiného bude vy budete klidný veřejnost vodek vydá protože však nemůže dneska přijít jakýsi lojza bych se můžou přijít taky lidi z teroristi to není problém dojít dostat se do televize a pak jsou tady nenahraditelné škody o těchto věcech neuvažujete pane řediteli a 
kam se jestli někdo další asi přeje položit otázku generálnímu řediteli 
v tomto bodě hlásí se pan radní veselý máte slovo 
je slyšíme se anna slyšíme masa 
moje otázka na pana ředitele se týká také dopadů ráz tedy té pandemie kovy a s vědomím toho pane řediteli že a členové rady české televize nesmí samozřejmě zasahovat do programu ani do výroby chci se zeptat jenom na systém chci se zeptat jestli existuje v české televizi 
nějaký princip systém na podporu všech těch umělců kterých čteme v médiích vlastní zůstaly bez práce herci zpěváci muzikanti všeho druhu dramaturgové scénáristé a tvůrci a tak proto že možná si také někteří nebo dabéři já nevím říkají že by z rozpočtu z rozpočtu české televize v okamžiku kdy nemají takzvaně do čeho píchnout se rádi uživili protože 
myslím že nikdo z nás nechce vidět to takové ty obrázky kdy herečka výborná nebo herec rozváží pizzu nebo je někde za pokladnu supermarketu tak jen dotaz na vás jestli si s něčím takovým pracuje protože oni to mnohdy ti umělci vnímají jako nespravedlnost protože se v nejrůznějších pořadech objevují podobné tváře čemuž rozumím má možná je to dotaz i na radu jestli o něčem takovém do budoucna pokud nás ta pandemie bude tedy provázet bychom neměli uvažovat podotýkám že si vědom toho že zasahovat do programu ani do výroby nesmí a děkuji předem za odpověď děkuji a předal slovo panu generálnímu řediteli já bych to témata otevřel a možná o tom bych požádal ještě pana ředitele myslí kavy využil bych toho že tady ještě aby mě případně doplnil nějaký detailech důležitá skutečnost kterou je potřeba zmínit je že i přes ty ztížené podmínky které teď panují tak česká televize nepřerušila svoji výrobu to znamená s dodavateli se kterými standardně pracuje tak pokračuje dál samozřejmě ne se všemi ale tam kde je to možné tak tam samozřejmě pokračujeme v práci ať už při výrobě hraných dramatických dokumentárních a publicistických a jiných pořadů zábavních pořadů 
co se týče podpory obecné podpory kultury tam plánujeme nějakou akci na začátek příštího roku a čekáme na rozhodnutí vlády o tom jestli uvolní opatření ta podobným způsobem jako to udělala v létě a chceme navázat na ten úspěšný projekt který jsme dělali v průběhu prázdnin který se jmenoval česká tleská kde jsme podporovali prioritně regionální kulturu a z hlediska toho že by česká televize mohla pomáhat ještě nějakým jiným způsobem podporujeme některé kulturní organizace tím že jim hrajeme spoty případně s nimi domlouváme speciální speciální způsoby spolupráce ať už jsou koncerty divadla nebo jiná vystoupení podporujeme a podporovali jsme i možnosti návštěvy jednotlivých třeba muzejí a dalších partnerských organizacích které máme a poslední věc kterou bych řekl že ten neděláme a dělat nebudeme je že nemůžeme dávat umělcům jakékoliv formě ať už mu hudebníkům hercům případně některým výrobním profesím nemůžeme dávat žádné dotace nebo podpory protože k tomu česká televize nebyla zřízena a možná po poprad prosím jenom pan myslík a jestli by mě případně ještě v doplnil a já předávám slovo panu myslíková a potom se hlásí znova pan radní veselý 
ještě jednou dobrého dobré odpoledne jak řekl pan generální ředitel výroba české televize se v době pandemie vlastně žádný okamžik stoprocentně nezastavila všechno teď nechám stranou že běželo pochopitelně zpravodajství které odvedl skvělou práci ale i v té další výrobě byť jsme řadu projektů museli přerušit pozastavit posunout snažili jsme se držet pokud nám to pravidla ministerstva a vlády dovol dovolovaly výrobu výrobu chodu čili natáčeli jsme dětská pásma pro děti dětské pořady natáčely se hrané seriály s velkými problémy a s velkými bezpečnostními a hygienickými opatřeními natáčela se řada dokumentárních projektů které nešlo než nešlo přerušit snažili jsme se udržuje ve výrobě co udržet šlo nad to ale vznikla i řada nových projektů zpravidla aktuálně reagujících a aktuální situaci ať už oblasti kultury kdy jsme dělali mimořádný přenos koncertu nebo divadelního představení a nebo různé magazíny na které se dělaly tady ve studiích na kavčích horách kde měli příležitost se tvůrci ať už před kamerou nebo za kamerou té práce a toho natáčení zúčastnit padl tady dabing dabingová výroba zde na kavčích horách se přerušila pouze na nezbytně nutnou nejkratší možnou dobu a jinak dabing jede i v této době na plné obrátky a dabingová studia dabingová studia pracují chilli chilli tam kde můžeme tak dáváme tvůrcům jak jsem říkal jak těm před kameru herečkám hercům tak těm za kamerou práci seč mužem a sečné slečnám výrobních úkol a programové schéma dovolí děkuji za odpověď a hlásí se pan xaver veselý 
já mockrát děkuji za odpověď já jsem tom možná nešikovně tedy formuloval tu otázku to co všechno jste říkal pane řediteli beru a myslím že to veřejnost velmi oceňuje já jsem se ptal spíš na to jestli existuje když to řeknu velmi krátce a pokud a možná i trošku familiérně jestli existuje nějaký způsob nějaký si stem má že v této těžké době třeba mnozí umělci ať už jsou to dabéři herci dramaturgové scénáristé muzikanti zpěváci třeba se dlouho neobjevily na obrazovkách české televize a prostě a jednoduše jestli si říkáte kdo tam dlouho nebyl tak aby také třeba byl pozván do nějakého pořad brumu zaplaceno já se ptám na ten systém jestli něco takového existuje protože by česká televize v tomto samozřejmě mohla porcí na to všechno co jste říkal že se vysloví spoty návštěva muzea a tak dále to je skvělé za to děkuji já jsem se ptal jenom na tohleto a případně jestli by teoreticky o tom byl někdy zradou ochoten diskutovat ale třeba pandemie brzo přejde a bude to bezpředmětné děkuji vám tak děkuji ptám se pana generálního ředitele jestli by mohl odpovědět 
to je komplikovaná otázka na kterou asi není jednoduchá odpověď důležité ale říci že neexistuje žádný seznam lidí kteří mají zakázanou spolupráci s českou televizí je že seznam jiných lidí kteří jsou pouze ti vybraní které hledáme kompetence k tomu a s jakými tvůrci naši lidé spolupracují je plně v jejich rukách a podléhá jejich dramaturgické úvaze a vlastně součástí každé přihlášky která přichází ať už na velkou nebo malou proto mou radu je potom návrh tvůrců kde pohledu těch kteří schvalují nejsou žádná omezení ve smyslu toho že pokud se tam objeví nějaká jména tak potom nedojde ke schválení zatímco když se tam neobjeví nějaká jména tak se tam snažíme dosadit není to tak a jestli někteří tvůrci mají pocit že ten prostor v české televizi nemají přestože mají české televizi co nabídnout nejjednodušší způsob je a hledat cestu do české televize a těch cest do české televize je velká spousta ať už prostřednictvím tvůrčích producentských skupin prostřednictvím výrobních center anebo prostě klidně i mailem na mailovou adresu generálního ředitele 
viděl jsem že se pan veselý ještě hlásal máte slovo já už budu velmi stručný děkuji za odpověď panu řediteli prosím neposílejte mi že jsem řekl něco o zakázaných jménech já jsem nic takového neřekl to na záznamu děkuji je to všechno děkuji a ptám se jestli má někdo další z kolegů otázku na pana generálního ředitele pan radní dědič jen se možná pane předsedo vzpomněl by nezapadlo ta změna statutu 
já si myslím že my jsme to dostali skutečně před dvěma dny má nicméně myslím si zaslouží aspoň krátký minimální možná vysvětlení krátkou krátkou debatu nicméně bych s ním zase neotálel ať je ten statut v pořádku já bych navrhoval aby v rámci jednoho z lednových jednání to bylo zařazeno na program s tím že by jsme využili toho jednoho dopoledne aspoň na patnáctiminutové krátké vysvětlení situace té změny aby jsme věděli o čem hlasujeme případně pokud bude časový prostor i k debatě o tom co jsme vlastně načali minule a to jsou ty je to jsou ty odstavce ve statutu které jsou vázaný k změnám veřejné služby a případné pravomoci či ne pravomoci rady o tomto o tomto rozhodovat tak bych aby aby jsme nenechali ten statut dlouho jaksi neaktuální tak možná bych doporučoval aby jsme zvolili jeden z lednových termínů pro jeho projednání s předcházejícím informací generálního ředitele krátké si k tomu co se tam mění děkuji za tuto poznámku znamenám psi počítám s tím že by jsme v lednu si nejprve se potkali s panem generálním ředitelem který jsem to již před radou před jednal na pracovní schůzce na téma změna organizační struktury české televize a statut a následně by jsme mohli projet na některém z lednových jednání rady a pan generální ředitel 
rozumím tomu co říkáte za mě bylo by dobře kdyby ta změna pro protože se jedná či očistě formální změnu tak kdyby ta změna pokud možno nebyla dlouho vzdálená od té změny organizační struktury která proběhne k prvnímu první dva tisíce dvacet jedna takže pokud bychom byli schopni se dohodnout že ten bod třeba bude zařazen na první jednání rady které se koná třináctého tak pak pro mě je to snesitelná varianta co se týče té druhé věci kterou zmínil pan radní dědič a to je změna ve statutu která se týká významné služby tak tam my jsme oslovili ministerstvo kultury protože to bylo prvním iniciátorem tehdy v roce rodící šestnáct z toho aby ten statut v sobě tohle ustanovení měl a já jsem vám dopisem posílal nabídku toho aby se buď celá rada nebo aspoň její předsednictvo vozů se zúčastnilo plánované schůzky na ministerstvu kultury paní náměstkyni smolíková ta schůzka se koná v úterý dvanáctého dopoledne a myslím si že by bylo velmi užitečné abychom se ho zúčastnili nejen my jako managment ale by se zúčastnil i rada protože protože tahle situace je složitější a vyžaduje že je konzultaci právě s ministerstvem kultury 
děkuji hlásí se někdo další do diskuze 
a tím tedy ukončuji bod číslo deset dnešního programu 
jednadvacáté schůze rady české televize informace generálního ředitele děkuji panu generálnímu řediteli a 
přecházíme k bodu číslo jedenáct kterým jsou stížnosti a podněty 
všichni jste všichni jste dostali jako tradičně ze sekretariátu a po tom kompletní podklady já bych rád zde některé body vypíchl a zmínil a taky vás seznámil se závěry z jednání pracovní skupiny pro tuto agendu tedy pro agendu podnětů a stížností 
a začnu tedy jednání této pracovní skupiny 
jak zde bylo pětadvacátého listopadu na veřejném jednání rady avizováno druhého dvanáctý se poprvé sešla tato skupina kde jsme s danem bártou jako tehdejší dva místopředsedové nabídli všem kdo by chtěli se podílet na řešení této agendy účast toto 
pozvání k práci přijali radní roman bradáč radní hana lipovská radní jiří šlégr místopředseda jiří šlégr a radní lubomír xaver veselý 
a jednání probíhalo tedy na sekretariátu rady české televize druhého dvanáctý od dvou hodin odpoledne do půl osmé do večera a program toho jednání byl za prvé projednání námitky zda má rada české televize projednávat výhradně stížnosti na generálního ředitele nebo zda má odpovídat i na ostatní podněty a stížnosti koncesionářů k vysílání a činnosti české televize 
na jednání byl přečten právní posudek této otázce 
který předložila radní a na lipovská a který vypracovala senátorka doktorka hana marvanová spoluautorka zákon o české televizi a z tohoto právního posudku vyplývá že rada české televize nejen má ale je povinna se zabývat i jinými podněty a stížnostmi koncesionářů k vysílání a činnosti české televize tedy nejen těmi vůči činnosti generálního ředitele a kompletní znění tohoto právního posudku stejně jako kompletní znění tohoto zápisu bude přílohou k dnešnímu jednání rady 
stejný závěr jako z výše uvedeného právního posudku vyplývá i z interních pravidel rady české televize pro řízení agendy podnětů a stížností a rovněž historicky se rada české televize neomezovala pouze na stížnosti týkající se generálního ředitele a na základě těchto všech bodů jsme si na pracovní skupině uzavřeli že se máme touto agendou dále zabývat a nejenom my nejenom zúžení na stížnosti na generálního ředitele 
bod číslo dva projednání systému pro řešení podnětů a stížností adresovaných radě české televize 
byla vyslovena shoda na principu že rada čtěte má v této věci fungovat jako odvolací orgán který má řešit ty stížnosti které předtím koncesionáři řešili s českou televizí přímo tedy s diváckým centrem či jednotlivými redakcemi 
a poté s ombudsmanem české televize a z jejich odpovědí nebyli spokojení a proto se obracejí na radu či té jako na odvolací orgán 
z logiky věci i z kapacitních důvodů nemá rada či být první instancí kam se divák obrací s jedinou výjimkou kterou mohou být právě ty stížnosti na generálního ředitele 
na byl návrh jiřího šlégra aby na webu rady čtěte fungoval elektronický systém pro podávání stížností a podnětů itre kovací systém v jakém stavu řešení je se daná stížnost nachází 
shodli jsme se na potřebě vytvořit manuál pro koncesionáře kteří chtějí se na radu české televize obrátit či jsou je nespokojení s něčím v činnosti nebo vysílání čtěte a tento manuál a musí být zveřejněn i na webu rady české televize 
a se sekretariátem a aktuálně tedy pouze s petrou dvořákovou protože hanka jak víme je stále na nemocenské byla diskutována otázka zda je v kapacitních silách sekretariátu řešit agendu stížností a podnětů a v tomto rozsahu či zda potřebuje posílit o část úvazku speciálně na tuto agendu 
za třetí práce na došlou poštou a vyřízení žádosti o informace dle zákona číslo sto šest a zde jsme využili posudek který a je radě čtěte již delší dobu k dispozici posudek 
který vypracovala myslím právnická fakulta karlovy univerzity na žádost 
jardy její či když byl ve vedení rady a podle tohoto posudku rada či té není povinným subjektem a žadatel se musí obrátit přímo na českou televizi to znamená ty žádosti které přišly na radu české televize s odkazem na zákon číslo sto šest jsme odpovídali takže nejsme povinným subjektem a že se mají obrátit na radu či té a 
dále hromadně zasílané stížnosti akce kulový blesk v době kdy jsme to projednávali bylo dvacet stěžovatelů pak nějaké další přibyly 
stěžovatele 
stěžovatelům vadilo že česká televize v řadě konkrétních případů například korona virus či volby v usa a neinformuje nestranně a objektivně 
tato stížnost byla a připravena předání generálnímu řediteli k přímému vyřízení 
na maily a dopisy které obsahují podporu některým radním či naopak některé radní napadají tedy netýká jsou a stížnosti a podněty ale spíše o nějaký a osobní dopis někomu z radních za listopad jich je sto třicet pět a odpovídá sekretariát rady těmto odesílatelů a tyto emaily a dopisy budou k dispozici všem radním ve zvláštním šanon na sekretariátu rady to znamená kdokoliv se s nimi bude chtít seznámit může tak učinit a dále byla vytištěna veškerá došla elektronická pošta od června do současnosti a postupně i 
byla sekretariátem přidělována číslo jednací a je evidován 
z toho prvního zasedání a této pracovní skupiny vzešly i tři úkoly úkol číslo jedna dan váňa a projedná s ředitelem komunikace vítem kolářem návrh aby jestli je možné aby na webu české televize fungoval elektronický systém pro podávání stížností a podnětů a ten trik kovací systém a za jakých okolností a tak dále druhý rovněž dan váňa a by měl připravit návrh manuálu pro koncesionáře kteří se chtějí na radu četné obrátí či jsou nespokojení s něčím v činnosti nebo vysílání české televize termín je v obou případech šestý leden a za třetí sekretariát zaeviduje s čísly jednacími veškeré maily došlé od června dva tisíce dvacet a za čtvrté a sekretariát dá stanovisko k otázce zda je v jeho stávajících kapacitních silách řešit agendu stížností a podnětů anebo zda potřebuje posílit o část úvazku speciálně pro tuto agendu a na diskuzi tomuto bodu jsme se dohodli na konci ledna že v průběhu ledna uvidíme jak to půjde či nepůjde zvládat takže té informace z jednání pracovní skupiny pro agendu podnětů a stížností tento zápis bude součástí jako příloha k zápisu z dnešního jednání stejně jako to právní stanovisko aby jsme pak nemuseli přeskakovat tak když se dost budu pokračovat dalších bodech tak se ptám jestli někdo z vás se chce na něco zeptat k jednání této pracovní skupiny hlásí se pan radní šarapatka 
já jsem upozornit jenom formalita není nic důležitého doktorka marvanová kódován není senátorka parlamentu české republiky pracuje jako zastupitelstvu hlavního města prahy a jenom jsem se chtěl zeptat zda dále budou platit zda mě nehodláte revokovat v rámci rady české televize vaše rozhodnutí z přijatých 
regulí které jste již jste autorem zda dále budou docházet nebo budou řešeny radou české televize i mailové stížnosti označené pouze příjmením a jménem se odesílací adresou konkrétního emailu to znamená bez jakékoliv bližší identifikace odesílatele té první můj dotaz pak jsem se chtěl zeptat zda uvažujete o tom že 
vlastně odpovědi já bych že jsou teda zveřejňovány ty odpovědi ale zda jako unisono budou zveřejňovány odpovědi na ty stížnosti rady české televize tak jak v pracovní skupině kterou jste si vytvořili tak budou pravděpodobně formulovány a zatřetí jsem se chtěl zeptat což je věc která mě zajímá jakým způsobem s výjimkou těch stížností když jste se tedy rozhodli bez ohledu na zákonu české televize na něj reagovat jakoby na zvyklost co jsem pochopil která zde byla zavedena 
jaká odborná stanoviska se v tech odpovědích budete opírat to znamená zda pokaždé budete napřed pokud jsem to přes velkolomu vám se zdá pokaždé napřed budete žádat teda stanovisko 
pánovi generálního ředitele jeho prostřednictvím nějakých konkrétních odvětvích byl pracovníků kterých se to týká nebo zda budete prostě jak se říká pardon za ten výraz od stolu rovnou tedy psát ty odpovědi protože samozřejmě si asi nemusím nalhávat že tak v některých případech které jsou hraniční ta kvalifikace naše asi má svůj strop nejsme odborníci nemůže mít tak do detailu a nemáme ani tu administrativní možnost oslovovat s tím jednotlivé pracovníky české televize můžeme opět teda jedině skrze generálního ředitele takže zda se ty vaše odpovědi té pracovní skupiny bude odpovídat pan veselý by paní lipovská tak dále samozřejmě nechci spekulovat když tam bruch když budete odpovídat i na emaily které budou chodit nos příjmením a zmene bližší identifikace tak samozřejmě a může vzniknout dojem že jde o nějaké účelové odpovědi účelově otázka ale to už je víceméně spekulace ale o jaký odborný základ se ty vaše odpovědi budou opírat děkuji děkuji 
za vaši připomínku otázky 
když to vezmu postupně zda budeme reagovat na opravdu na emaily které budou obsahovat pouze jméno a příjmení stěžovatele a emailovou adresu nikoliv fyzickou ano samozřejmě budeme v souladu s usnesením rady a další otázku kterou jste kterou jste měl a jak budeme jako odborně jaké podklady k tomu budeme mít tam budeme samozřejmě reagovat případ od případu 
teď mluvím o tom řešení a je nahromaděné pošty která nebyla řešena něco budeme schopni zodpovídat sami něco budeme předávat k vyřízení generálnímu řediteli k něčemu si budeme žádat o stanoviska generálního ředitele případně jeho prostřednictvím a konkrétních dalších zaměstnanců české televize a ve všech těchto případech stejně tak jako tomu bylo doposavad budou o ty odpovědi k dispozici vždycky všem radním a takže pokud někdo z radních nebude s nějakou odpovědí spokojen také možný oni jednat zatím ze všech těch pravidel toho jak jsme jednali tak jedinu jedinou změnu kterou kterou tam budeme dělat žena veřejných jednáních a v materiálech pro veřejné jednání od příštího roku budeme důsledně dodržovat to že tam nebudou mé na zveřejňována a těch stěžovatelů proto že jsme byli upozorněni na to že je to v rozporu židy píár a takže jestli je nějaká otázka kterou jsem neodpověděl takový připomeňte 
má někdo další otázku 
pokud tomu tak není tak 
si dovolím si vás seznámit s další s dalším bodem a to se týká žádost to to podle zákona číslo sto šest od pana vojtěcha bergra která pana vojtěcha bergera který pak mi volal je z hlídacího psa která byla adresována přímo na českou televizi tedy na povinný subjekt a česká televize 
se pak obrátila na nás jako na radu protože ta a ta žádost to co pan berger po nás chce ho tady přečtu je plné znění stížností doručených radě či k projednání od prvního května dva tisíce dvacet do prvního jedenáctý dva tisíce dvacet v anonymizované podobě bez uvedení jména odesílatele a bez jeho adresy nebo dalších znaků ve stížnosti které by prozrazovaly identitu stěžovatele jen čistý text stížnosti tedy pan berger prostřednictvím české televize a zákona číslo šest žádá po radě české televize aby mu zpřístupnila kompletní znění v anonymizované podobě všech stížností jak přicházely od května do listopadu letošního roku včetně 
pro vyřízení vyřízení tohoto bodu jsme s kolegou v místopředsedou váňu to podrobně diskutovali a náš závěr k u kterého vás také poprosím potom o vyslovení souhlasu či komentáře k tomu je že se domníváme že rada české televize nemá tyto stížnosti vydávat třetí straně proto že to považujeme za korespondenci mezi jejich autory a radou nikoliv za výsledek činnosti rady či té nebo české televize nemáme souhlas těch autorů těch dopisů těch odesílatelů aby jsme 
tyto texty tyto dopisy i my jeli poskytovaly komukoliv třetím a a bez tohoto výslovného souhlasu to rozhodně nebudeme podstupovat ke zveřejnění a vnímáme to jako komunikaci mezi koncesionáři a radu české televize takže v tomto v tomto duchu je napsán i je napsána i odpověď panu vítu kolářovi 
s datací k dnešní k dnešnímu dni a proto že to je jediná z těch jediný z těch textů který jsme řešili pozdějc a který není v tom kompletním znění v té složce co jste dostali tak já vám ho tady přečtu aby jsme a aby jsme o něm pak mohli hlasovat společně i s těmi ostatními a vážený pane řediteli reagujeme tímto na váš dopis který jste zaslal devátého listopadu dva tisíce dvacet předsedovi rady české televize renému ký novy ve zmíněném dopise žádáte radu čtěte o poskytnutí podkladů nutných k vyřízení žádosti podle zákona číslo sto šest lomeno devatenáct set devadesát devět sbírky o svobodném přístupu k informacím která by která byla české televizi doručena třetího listopadu dva tisíce dvacet a jejichž předmětem je poskytnutí následující informace cituji plné znění stížnosti doručených radě šetek projednání od prvního pátý dva tisíce dvacet do prvního jedenáctý dva tisíce dvacet v anonymizované podobě bez uvedení jména odesilatele a bez jeho adresy nebo dalších znaků ve stížnosti které by prozrazovaly identitu stěžovatele jen čistý text stížnosti 
dovolujeme si vás informovat že stížnosti doručené radě české televize považujeme za soukromou korespondenci mezi jejich autory a radou a proto je bez výslovného souhlasu těchto autorů nebudeme postupovat ke zveřejnění jak vyplývá z uplatnění výše odkazovaného zákona číslo sto šest lamino devatenáct set devadesát devět sbírky o svobodném přístupu k informacím s pozdravem místopředsedové pavel matocha a daniel váňa a než otevřu případnou k diskuzi tady k tomu bodu tak bych jenom ještě zmínil že obecně já jsem v telefonickém hovoru s panem ředitelem kolářem a požádal jestli by jsme jako rada mohli dostat a právní stanovisko právního odboru české televize a pro obec aby jsme měli jejich obecný právní názor na situaci kdy někdo bude podle sto šestky žádat českou televizi o informace které vznikají z činnosti rady české televize tento konkrétní případ zato nepovažujeme tam si myslím že to zamítnut máme nicméně může se stát že to bude někdo žádat informace vzniklé z činnosti rady čtěte bude žádat podle sto šestky českou televizi česká televize se na nás obrátí proto já jsem požádal pana koláře aby jestli by mi k tomu mohl poskytnout stanovisko a od právního odboru pan kolář mi slíbil že to zadá a pak devátého prosince jsem dostal email že čeká na a souhlas pana generálního ředitele s tímto a že mě prosí abych seznámil radu a takže radu jsem tímto seznámil a a poprosím teda pana koláře si k tomu něco chce říct případně pan generální ředitel 
já bych jenom chtěl jednak se prvek tomuto čím jste teď skončil samozřejmě tohle zadání určitě můžeme dát ale vzhledem k tomu že rada rozhoduje jako kolektivní orgán bylo by dobře kdyby se na základě tohle to se usnesli a dali nám usnesením tento požadavek a druhá věc která je důležitá je že a v případě že příjde požadavek na základě zákona o sto šest to české televize na ke kterému mi nebude mít informace a požádáme radu tak potřebujeme abyste v rámci struktury vyřizování stížností tak i před chvílí četli abyste nastavili systém ve kterém jste schopni vyhovět zákonným lhůtám protože ta zákonná lhůta nečeká na zasedání rady nebo další jiný i jiný datum ale prostě uplyne v momentě kdy uplyne procesně pak je úplně jedno jaká odpověď potom odpověď měl odradit dostaneme protože už nám uplynula lhůta tím pádem porušili ten zákon takže tady by bylo dobře abychom si nastavili nějaký systém kterým třeba ta pracovní rad pracovní skupina pro vyřizování stížností bude flexibilnější než potom celá rada která bude schopná nám dodávat informace anebo odmítnutí těch informací v zákony v zákonných lhůtách 
děkuji prosím pana ředitele koláře děkuji já jsem samozřejmě na nic nečekat a analýze zadaná ale formálně jsem jenom poprosil o to aby to zadání proběhlo dostanete k dispozici na naoplátku bych chtěl poprosit o to zda bychom mohli dostat analýzu k té o kterou jste zmínil pane předsedo kterou nechal vypracovat pan radní dědič u univerzity karlovy já myslím že i naše právní zatím nemá děkuji 
a děkuji studenti problém je to analýza z roku dva tisíce patnáct a sekretariát vábí pošle hlásí se pan radní jenom čistý upřesňuje se vybavil ke studiu hala myslel že to byl pan kolega indoss kdo to kdo to tehdy z pozice místopředsedy v rámci v rámci univerzity vyřizoval ale to je jenom detail ta určitě existuje myslím že petro není problém ji dohledat v tom zhruba v tom změnit řekl předseda 
a děkuji má k té této věci žádosti pana bergra 
jak hlásí se pan kolega šarapatka to jenom vás jestli dovolíte já se právě chce zeptat mě to mě to zaujalo by tedy pane předsedo říkat že jste tedy tu věc konzultovali právní a tak dále a hovoří tady od dětí pier což je samozřejmě jasný to změna pravidel je jasná co se týče anonymizovaný tech odesílatelů jako takových při zveřejňování tedy ale 
když jste tedy dospět k tomu názoru tak já jsem se díval teď na stránky českého rozhlasu pokud jsou úplně nemýlím tak vlastně mě na stránkách českého rozhlasu což je srovnatelný veřejnoprávním médiu možná menší kapacitou jsou obsahy tech stížností zveřejňovány je teda pravdou že si myslí že jsou zveřejňovány bez bez tech údajů podle řídí píár té první věc myslím si že obdobnou praxi mívala neví jestli ještě má rada pro rozhlasové a televizní vysílání což je další rada by tam je to z pozice správního orgánu my nejsme správní orgán ale otázka z nějakého právního výkladu jestli tam nějaká analogie nebo ne takže z jenom se chci zeptat nebo více není to k zamyšlení proč když rada českého rozhlasu a proč když repro zase televizní vysílání může proč mi tedy nemůžeme nebo zda tedy máte jenom akademická otázka zda máte pocit že tam tedy nedodržují zákon současně jsem chtěl říct možná pomůcku jako takovou zda vlastně to je není věc která naopak přitom uveřejnění vyvrátí jakékoliv podezření na to že pakliže jste mi tady předtím odpověděl že 
se budete zabývat v rámci vámi vytvořené skupiny taktéž emir bez příjmení a bez teda s příjmením pouze bez a zejména bez bližší identifikaci tak zda vlastně nemůže docházet účelovém účelově v uvozovkách nechci říct objednaný ale účelový mají jenom na které se bude účelově odpovídat což samozřejmě je spekulace a proč bychom tedy vlastně nemohli tím uveřejněním ty spekulace minimálně minimálně obrousit tímto způsobem ale víceméně zajímat a odpověď jestli jste uvažovali o tom proč my ne a proč český rozhlas například rada pro rozhlasové a televizní vysílání ano díky děkuji za otázku hlasu se pan ředitel kolář 
já si dovolím částečně odpovědět my jsme ty dotazy podobně jako rada české televize pán bergra dostali taky a řešili jsme i dotaz proč česká televize nezveřejňuje odpovědi nebo respektive dotazy a stížnosti a podněty jenom jsem chtěl upozornit na jistou disproporci česká televize dostává více než sto deset tisíc podnětů ročně české televizi nic žádný zákon ani opatření nenařizuje aby tyto stížnosti zveřejňovala pokud by tak bylo takto pochopitelně děláme ale tím že to tak není tak se nám zdá zbytečné plýtvat energií a kapacitami české televize na to abychom zveřejňovali bilaterální korespondenci žadatelů nemluvě o tom že z hlediska právního by bylo určitě opatrnější minimálně toho žadatelé upozornit anebo mít celý proces nastaven tak že jakákoli stížnost podnět putuje do české televize stává se veřejnou to u nás není a je otázka zda se k takovému kroku chceme odhodlat protože to bude znamenat mimořádnou zátěž pro všechny děkuji děkuji hlasu se 
už jenom velmi stručně dopoledním pracovně jednání už jednáme osmou hodinu tak abych to natahoval já 
souhlasím s tím co říkal pan kolář protože mě dává vždycky jsem se řídil v tomhle selským rozumem že když budu zveřejňovat nižší stížnostní by také na stole kdybych poslal stížnost na nějaký úřad a ona jí vyvěsila na nástěnku ale to co říká kolega šarapatka má své opodstatnění pokud jsme otevřeli to stavidlo i jaksi emailovým stížnostem kde skutečně by případně k tomuhle mohlo docházet tak tam jedině na zvážení zda v těchto případech pokud nám tu skutečně bude připadat řetězové či jaksi nějaké násobné zda před třeba po dotazu ne přistoupit k tomu zveřejnění jinak ale já bych to nedoporučoval že kam selským rozumem se řídím takže když pošlu stížnost také mezi stěžovatelem a institucí a asi by neměla být úplně věcí veřejnou jako 
si tak dlouhodobě 
děkuji pan radní šarapatka jenom technickou a jsem samozřejmě neměl na mysli unisono já to já to neprosazuje podotýkám jo jenom jsem se na to fakt fakticky zeptal by to zajímalo proč je tam ta disproporce a samozřejmě jsem měl na mysli unisono všechny stížnosti kteří směřují na českou televizi to znamená hordy stížností které divácké centrum který nepochybně do kompu jsme mě jsem ty stížnosti které například rada českého rozhlasu které výslovně jsou zveřejním a ty které jdou na tu radu jako takže to je všechno za to neplánuji jednou jsem chtěl možná předejít spekulacím které po které mám 
sám vážné obavy že můžou teda nastat a dokonce si v některých případech myslím že odůvodnění ale v pořádku to jsem ztratil všechno díky děkuji 
a hlásí se ještě někdo do diskuse 
pan radní kratochvíl vycházce požádatpane předsedo aby bylo za ty se že jsem projednala projevila při 
stížnost na 
unavené ostrova který dělá 
svoje prohlídky nemohl slibuje prohlídky v české televizi za určitou částku kterou má jak kterou která je příspěvkem na jeho na jeho konání a na tuto činnost nebyl dán ani s ani souhlas ani písemná smlouva 
já bych to chtěl dát přílohu dopis pana koláře 
a děkuji myslím že 
zevnitř koukám se na kolegy myslím že není nic proti ničemu by jsme dali jako přílohu zápisu odpověď pana koláře kterou jste rostou 
dobře 
není teda dávám návrh usnesení číslo dvě stě sedmdesát jedna lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada bere na vědomí informace místopředsedy rady čtěte pavla macochy o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni kdo je pro 
předsedy 
kdo je proti 
do se zdržel hlasování 
držel se radní šarapatka ostatní pro návrh usnesení byl přijat a 
značím systé poznámku usnesení 
k zadání 
pro právní odbor 
ve věci sto šestky 
myslím že to není věc která která nám nějak nějak hoří že to můžeme klidně schvalovat připravit si to a schvalovat to v lednu a tím máme uzavřen bod stížnosti a podněty a přecházíme bodu číslo dvanáct dnešní schůze a bod různé otevírám diskusi 
já už jsou tomuto bůh řekl 
pan radní šarapatka jsem vás pane předsedo v úvodu požádal abyste byl tak laskav a sdělil radě české televize respektive mě a členů rady české televize renému chýnově který dnes je omluven a nemůže být přítomen na tomto jednání z jakého důvodu jsem neobdržel ano držel radní rené kín odpověď kterou jste zformuloval s pracovním týmem pravděpodobně předpokládám by paní lipovská pan váňa nevím jestli někdo ještě a odeslal jste jako odpověď na otázky předsedy volebního výboru poslanecké sněmovny parlamentu české republiky respektive poslance za hnutí ano pane berkovce takže jedná se ještě na veřejný záznam o odpověď na otázky týkající se legitimity odvolání dozorčí komise a legitimity nákupu diskety respektive odkupu pozemků pod televizního studia ostrava děkuji a ano to zde mám poznačené pamatuji si dobře k tomu se samozřejmě vyjádřím ptát se ostatních jestli někdo ještě má nějakou otázku či pod je do bodu různé pokud tomu tak není tak já tady jsem měl pár věcí a jedna z nich byla právě na a odpověď na dopis předsedy volebního výboru poslanecké sněmovny pana stanislava berkovce ten důvod proč jste tu odpověď neviděl a nedostal je jednoduchý a je to termín kdy jsme byli povinni odeslat toto do čtvrtého prosince a jménem rady navenek jedná i předseda v té době přece rada předsedu neměla co znamená jsme jménem rady jednali společně dva místopředsedové jediný dva členové rady vypracovali jsme odpovědi a zaslali jsme to panu berkovce člověk který to pak zaslal všem členům výboru a tato kompletní odpověď je k dispozici na sekretariátu petra kývá na potvrzení a kdokoliv z radních si může kdykoliv s touto odpovědí seznámit 
ta od já tady mám je to dost silná složka tak nemyslím že vhodné abych to tady teď konce nečetl ano 
no pane předsedo já teď si nejsem jist jestli si to úplně vážně sice vy radu můžete zastupovat navenek což si myslím že tam ani není formulováno v tom jednacím řádu tam je maximálně že jste mluvčím za radu české televize že by že byste vystupoval zradu na venek tam nesporně nenajdu 
nejsem si dokonce nechci vás přivádí do trapné situace ani jestliže jsme jediní nebo že nejsme jediní kdo tu odpověď nedostane nic si ze jsou členové rady kteří tu vaší odpověď znají minimálně ji znají ti kteří se na ní podíleli a jsou to rovnocenní členové radě ani to ani to nejsou tedy členové vedení rady paní lipovská pokud si pamatuju která spolupracovala není členkou vedení rady české televize jako jedna vy jste byla v tom pracovního týmu aspoň to tak tam bude znělo tedy takže pokud ne tak pardon 
a 
jistě víte co tady padlo že rada je kolektivní orgán a tak významná věc vy často byste to zmínil i na tom v výboru a tady je to mnohokrát zdůrazňováno že rada české televize ne předseda rada české televize odpovědna poslanecké sněmovně své činnosti tak přece při tak významné ze věci si jistě umíte představit že to je záležitost která minimálně oni musí být informován rada jakožto kolektivní orgán vy jste postupovali zcela mimo jednací řád zcela mimo jednací řád rady české televize tyto odpověď prostě si to řekni maketou vy jste tu odpověď proč jste odeslali nějakým právním stanoviskem já mohu jen spekulovat jestli jsou obavy proto aby se v tom někdo nevrtal nebo nikdo nezveřejnil to už je celkem nepodstatný ale to je prostě jako to je a mně to přijde i zábavný však analogie nějakého zvacího dopisu do sovětského svazu že prostě vy odpovíte nikdo to neví a my pak tedy budeme koukat a já se prostě s tím neztotožňuje protože vy odpovídáte tedy za radu české televize já jsem součástí rady české televize rené tím je součástí rady české televize prostě nezlobte se ale já tady vidím jako flagrantní porušení ve všech povinností protože minimálně nemáme právo tom být informováni 
děkuji vám za vaše stanovisko 
doporučil bych vám nejprve si ten jednací řád rady české televize přečíst než nás budete poučovat protože článek číslo tři bod pět jednacího řádu rady české televize říká předseda zastupuje radu navenek a jedná jménem to znamená je to tam explicitně dávám slovo panu už kratochvílovi považuji za neho na za nehoráznost příměr toho že odpověď do parlamentu já jsem zastánce parlamentní demokracie 
tady si tedy srovnávat s nějakým zvacím dopisem k okupaci co to melete šarapatka 
asi se pan šarapatka pak se hlásit no já nebudu reagovat na jaro slovo tedy na kolegu kratochvíla to nemá smysl jeho vulgarita mě známá když tady pokřikoval kolegů maxův v květnu a hovořil o zadních částech těla takže to ponechávám stranou na toto na toto se nesníží na tu vaši úroveň nicméně navenek možná ano jakože zastupujete radu navenek ale vy přece dobře víte pane předsedo že při tak zásadní věci jakože vy odpovídáte volebnímu výboru by s tím než seznámíte radu která pracuje jako kolektivní orgán by to vážně máte za to že to je v pořádku a já jsem vám říkal že 
nebylo dosud žádné veřejné jednání rady bylo to tam odesláno zcela v souladu s jednacím řádem a můžete se kdykoliv s tím to jsou to odpovědí seznámit na sekretariátu rady a vy i kdokoliv další hlasu se pan radní dědič 
myslím že by jsme to měli nez ukončit já obecně se pane předsedo přimlouvám za to aby skutečně ty materiály chodili všem nicméně chci věřit tomu že to vzniklo v nějakém nějakým pressu stresu a tak dále ale ale vnímám zase to že pokud je materiál větši parlamentu tak by se měli být všichni v obraze ale ale to myslím že jenom otázka zvyku 
martin tak můžete nám poslat řešeny 
poprosím sekretariát aby ho všem poslancům není s tím žádný problém 
tak 
a ještě jeden bod tady mám v bodu různé který je svázán i s usnesením a sice se jedná o termíny příštích jednání rady 
takže pro záznam čtu nahlas a první jednání rady české televize v roce dva tisíce dvacet jedna bude třináctého ledna a další následují dvacátého sedmého ledna desátého února dvacátého čtvrtého února desátého března dvacátého čtvrtého března sedmého dubna dvacátého prvního dubna pátého května a devátého května a takto návrh jak jsem ho obdržel sekret pardon devatenáct devatenáctého květa mám se a ze sekretariátu ptám se si k tomu máte někdo nějakou připomínku 
martin chcem zato se plánují onlajn i po novém roce zase protože dvě jak to bude 
určitě dokud bude současná kovandová situace tak budeme jednat přes onlajn tak jak to bude možné a jedinou výjimkou jsou tajné volby kde se musíme podklad osobně 
jarda dědič pokud by se náhodou za rokem stal pak tak potom bych dával ke zvážení na ty mírnější měsíce zda tu vynechanou návštěvu studia ostrava kde ještě mnoho z kolegů včetně zástupců dozorčí komise by jsme případně dokázali zařadit ale to se asi dá odhadnout až na jaře a byla by jsme jednu z těch rad využili k tomu jednou za rok regionální studio navštívit 
rozumní čímsi 
pokud 
není další připomínka 
k termínů pro příští jednání rady tak dávám hlasovat o usnesení usnesení číslo dvě stě sedmdesát dva lomeno dvacet jedna lomeno dvacet rada bere na vědomí tyto termíny příštích jednání rady čtěte třináctého první dvacátého sedmého první desátého druhý dvacátého čtvrtého druhý desátého třetí dvacátého čtvrtého třetí sedmého čtvrtý dvacátého prvního čtvrtý pátého pátý a devatenáctého pátý dva tisíce dvacet jedna kdo je pro tento návrh 
studuje proti 
kdo se zdržel hlasování 
konstatuji že usnesení bylo přijato jedno hlasy 
a tím jsme 
vyčerpali program jednadvacátého posledního jednání rady české televize v tomto roce setkáme se znovu na prvním jednání třináctého ledna ve třináct hodin program bude upřesněn v pozvánce později já vám a všem děkuji za spolupráci a chtěl bych vám popřát klidné a požehnané svátky a odpočinek a budu se těší že se uvidíme opět po novém roce ochranu 

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rada-ceske-televize/zaznamy/220251000560021
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 736 lidí darovalo 2 084 276 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy