Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_41_01629


Schůze 41/2002 17.02.2005

Téma bodu číslo 43

Radim Chytka (*1959) (Poslanec ) ( délka 6 minut )

        
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vy, co se zabýváte právem procesním, tak si logicky kladete otázku, proč navrhujeme tuto novelu trestního řádu. Tak jak již řekl můj kolega pan dr. Pospíšil, tato novela rozhodně nevzešla od zeleného stolu, ale vzešla z diskuse, z diskuse s Policií České republiky, se státním zastupitelstvím, se soudci a i s advokáty. Smysl předkládané novely je poměrně jednoduchý. Z diskuse všech účastníků trestního řízení totiž vyplynulo, že současná praxe nefunguje. Autoři trestního řádu, který je platný v této chvíli, vycházeli z přesvědčení, že Policie České republiky pouze shromáždí důkazy a předloží je ve velice krátké době, do jednoho, dvou, tří měsíců, soudu a na soudu bude ono důkazní břemeno. Tam proběhne proces dokazování. Jaká je však praxe. K soudu se kauza samozřejmě nedostane za jeden, dva až tři měsíce, ale tak za tři roky, to za prvé. Za druhé, nejenže k soudu momentálně nechtějí chodit svědci, ale dokonce už ani poškození, kteří jsou taktéž v roli svědků mnohdy, a za třetí, státní zastupitelství, které je personálně velice poddimenzováno, tak pochopitelně v těch méně závažných trestných činech se vzájemně zastupují, to znamená, že mnohdy státní zástupce u soudu má věc, kterou sám nedozoroval. V takových případech můžete v soudní síni zaslechnout i to, kdy tento státní zástupce se ptá předsedy soudu: Pane předsedo, co budeme dnes soudit? Pochopitelně že soudce zbledne o několik odstínů, neboť přesně ví, co bude následovat. Pokud pachatel je alespoň trochu movitý, pak si najme dobrého advokáta, který u svědků vede výslech takovým směrem, aby pachateli samozřejmě co nejvíce pomohl, což je pochopitelně plné právo advokáta. Horší je, když se soudce obrátí na státního zástupce a zeptá se, pane státní zástupče, a nyní klaďte otázky vy svědkům, jaké vy máte dotazy, a státní zástupce odpoví že žádné. To už soudce nejenže bledne o několik odstínů, ale dokonce se mu perlí pot na čele, neboť z trestního řádu vyplývá, že je na soudci, aby nyní prokázal, kde je vina či nevina. Tedy soudce začíná sám vyslýchat dotyčné svědky, čímž přestává být objektivní a dostává se na stranu prokuratury či státních zástupců. To, co my navrhujeme, abychom tuto dosavadní praxi změnili, je velice jednoduché. Za prvé navrhujeme, aby u policie stačil pouze jeden výslech. Za druhé navrhujeme, aby i právní čekatel, který se již blíží složení zkoušek, mohl zastupovat stát, státní zastupitelství u soudu. A zároveň, vědomi si již existujících odklonů, vědomi si toho, že existuje podmínečné zastavení trestního stíhání, že existuje narovnání, že existuje trestní příkaz, tak v podstatě navrhujeme odklon čtvrtý a to je ona již zmíněná dohoda. Pokud se totiž pachatel v plném rozsahu dozná, že spáchal trestný čin, a státní zástupce mu navrhne výši trestu, pachatel s tím souhlasí, pak soudce může, ale nemusí - a zde slůvko "může, ale nemusí" podtrhuji - s touto dohodou souhlasit. Co sledujeme těmito návrhy? Tím sledujeme, aby pachatel byl odsouzen rychle, efektivně, s minimálními náklady a k trestu, který je pro stát přijatelný. Jeden příklad za všechny. V Ostravě byl Policií České republiky chycen pachatel, který vykradl celkem 14 aut. U Policie České republiky veškeré výslechy byly na podání vysvětlení. Samozřejmě, že toto podání vysvětlení nebylo možné použít u soudu. K soudu přišli celkem tři svědci, ostatní nepřišli, a pokud je soud nechal Policií České republiky předvést, pak byli natolik emotivní, že jsou předváděni, začali k soudu přistupovat negativně a prohlásili, že si již nic nepamatují, jaká byla skutečnost tenkrát před několika lety. Nakonec to skončilo tak, že ze 14 vykradených aut byla prokázána tři auta a samotný soudce začal přemýšlet, jestli nepřeklasifikovat tento trestný čin na přestupek. Vážené dámy a pánové, pokud s takovou praxí souhlasíte, pak hlasujte pro zamítnutí této novely trestního řádu. Vážené dámy a pánové, vy z vás, kteří se domníváte, že by bylo zapotřebí zahájit diskusi o novele práva procesního, pusťte tuto novelu do druhého čtení, abychom tuto diskusi mohli začít v ústavněprávním výboru. Děkuji vám za pozornost. ***

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/041schuz/s041250.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_41_01629
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy