Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002_44_00752


Schůze 44/2002 10.05.2005

Téma bodu 20

Oldřich Němec (*1956) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Pane předsedo, děkuji za slovo. Chtěl bych jenom velice krátce reagovat na některé předřečníky. Jednak děkuji za diskusi, která znovu ukázala, že ten zákon není nadbytečný, jak tady řekl pan kolega Pešán. Myslím si, že jeho obhajoba není vůbec demagogická. To ostatně ukázala znovu dnešní diskuse. Co se týká nákladů, samozřejmě že ty náklady jsou pouze na pořízení softwaru. Myslím, dámy a pánové, v dnešní době informatizace veřejné správy snad není pochyb o tom, že to fungovat bude a že ty náklady se skutečně budou pohybovat zhruba v dimenzích, které jsou v důvodové zprávě. Co se týká poznámky, že obec dnes již má evidenci, tak obec má přece evidenci, ale pouze za účelem vedení místního poplatku. To s tím přece vůbec nemá nic společného, to přece není vůbec podle tohoto zákona, ale podle zákona o místních poplatcích. A samozřejmě, že obec může také, pokud by tento zákon prošel a obec by byla tím subjektem, který by náklady hradil, dát potom také nějaké slevy dejme tomu na místním poplatku apod. *** Neautorizováno ! Vůbec si nemyslím, že bude zřízen, jak tady padlo ze strany pana dr. Pešána, nový úřad za veliké peníze. Ano, návrh zákona počítá s tím, že Ministerstvo zemědělství, pokud zákon projde, připraví prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, že Ministerstvo zemědělství pověří nějaký subjekt vedením této evidence. Nikoliv nový úřad. Myslím si, že to skutečně ne. Co se týká další záležitosti, která zde padla - prostor pro porušování zákona na ochranu osobních údajů. Přiznám se, že tomu dost dobře nerozumím. Zase bych zde chtěl uvést, a uváděl jsem to již v prvním čtení, dnes přece funguje registr podnikatelů při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Znovu se dotýkám dnes již poměrně rozsáhlé informatizace veřejné správy. To, co zde již padlo - když to funguje v Českých Budějovicích, když to funguje od 1. 1. 2005 v Praze, myslím, že jednotně by to mohlo fungovat v celé republice. Tolik asi k poznámkám. Závěrem obecné rozpravy, pane předsedo, mi dovolte zopakovat znovu to, co jsem již řekl na začátku. Jednak si myslím, že jsem poctivě uvedl, že chceme, aby byl zákon kvalitně připraven, proto i z těchto důvodů a i dalších důvodů, které padly zde v obecné rozpravě, navrhuji za předkladatele vrácení k novému projednání do zemědělského výboru. Děkuji.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/044schuz/s044118.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2002_44_00752
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.