Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_14_00221


Schůze 14/2006 25.04.2007

Téma Zahájení schůze

Zdeněk Mach (*1952) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v důvodové zprávě předkladatelů se uvádí, že cílem tohoto návrhu zákona je nastolení rovnosti podmínek mezi vinaři, kteří čerpali půjčku, a těmi, kteří získali nevratnou podporu z dotace. Jsem přesvědčen, že je tomu právě naopak. Při rozhodování o tom, o kterou z možných podpor vinohradník požádá, zda o podporu návratnou, poskytovanou Vinařským fondem, nebo o podporu nenávratnou, poskytovanou Ministerstvem zemědělství, se vinohradníci podle své úvahy rozhodovali s přihlédnutím k rozdílným podmínkám poskytnutí těchto podpor. Pokud by se nyní povaha obou forem podpor poskytovaných za různých podmínek sjednotila, znamenalo by to zvýhodnění té skupiny vinohradníků, kteří se původně rozhodovali pro návratnou podporu z Vinařského fondu, jak je ostatně uvedeno ve stanovisku vlády. V důvodové zprávě se rovněž konstatuje, že navrhovaný zákon musí být přijat do 30. dubna 2007, protože tímto datem končí pro Českou republiku tříleté přechodné období po vstupu do Evropské unie. K tomu je nutné poznamenat, že příloha 4 Aktu o přistoupení neobsahuje žádné přechodné období pro Českou republiku, které by bylo možné uplatnit na zamýšlenou státní podporu, a státní podpora poskytovaná podle nařízení vlády č. 342/2002 Sb. již není použitelná po dni přistoupení České republiky k EU. Na navrhovanou podporu je nutno nahlížet jako na státní podporu ve smyslu článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Návrh na udělení státní podpory vyžaduje i oznámení Evropské komisi a vyčkání na rozhodnutí Evropské komise. Česká republika nemůže provést navrhované opatření, dokud neobdrží kladné rozhodnutí Evropské komise v dané věci. Je tedy zřejmé, že návrh zákona není v souladu s právem Evropských společenství. Z výše uvedeného vyplývá, že existují pádné důvody pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. V podrobné rozpravě budu navrhovat jeho zamítnutí. Děkuji. ***

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/014schuz/s014036.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_14_00221
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.