Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006_60_00117


Schůze 60/2006 8.09.2009

Téma Slib poslanců

Martin Pecina (*1968) (vlády ČR ) ( délka minuta )

        
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 759, je novelou volebních zákonů platných v České republice a zákoníku práce. Cílem novely je právně zakotvit nárok na náhradu mzdy pro členy okrskové volební komise, protože podle stávající právní úpravy obsažené ve volebních zákonech náleží členovi okrskové volební komise za výkon této funkce pouze zvláštní odměna a podle zákoníku práce má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, avšak nemá nárok na náhradu mzdy nebo platu. (Hluk v sále.)

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/060schuz/s060022.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2006_60_00117
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.