Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_46_00083


Schůze 46/2010 18.09.2012

Téma Zahájení schůze

JUDr. Vít Bárta (*1973) (Poslanec ) ( délka 7 minut )

        
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem moc rád, že se pan premiér vrátil do sálu. Moc mě mrzí, že tady nemáme pana ministra Pavla Dobeše, nicméně jak jsem inzeroval na začátku, snažil jsem se na závěr těchto bodů připomenout neutěšený stav na Ministerstvu dopravy a požádat o zařazení bodu Informace ministra Dobeše o stavu D47 a D1. Ředitelství silnic a dálnic, potažmo Ministerstvo dopravy, viditelně pomáhá nechvalně proslulé společnosti EUROVIA, která své kvality prokázala, když našim občanům postavila dálnici D47 na netradičním podloží, a tedy především odpadcích. Odchod generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Reného Poruby nastal v situaci, kdy bylo rozběhnuto několik arbitráží se společností EUROVIA a kdy mezi ŘSD a stejnojmennou společností probíhala rozsáhlá jednání k reklamačnímu řízení na této dálnici. Co se však po nástupu Pavla Dobeše, respektive po odchodu Reného Poruby z ŘSD dále nestalo? Ta samá společnost EUROVIA začala stavět úsek D1 z Ostravy na státní hranice s tím, že Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že společnost EUROVIA využila mezery ve smlouvě a takzvaně fiktivně předala tuto stavbu státu. Tímto fiktivním předáváním za prvé Ředitelství silnic a dálnic nemůže uplatňovat sankce za pozdní předání nekvalitního díla, za druhé tímto postupem všechny náklady s provozem této stavby přecházejí nikoliv na vadného dodavatele, ale na stát. V tuto chvíli bez ohledu na to, že na tomto úseku stavby jsou stejné problémy jako na dálnici do Ostravy, tak státu nezbývá, než jen pasivně se bránit zmíněným reklamačním řízením, které je právně náročné na dokazování z hlediska nedodělků a vad na stavbě vzniklých. *** Fiktivní převzetí D47 v úseku na státní hranici je třeba považovat za jasnou a záměrnou pomoc společnosti EUROVIA, aby zachránila své vady a nedodělky a stát za tyto věci musel zaplatit dvakrát - jednou za nekvalitní dílo, podruhé za odstraňování vad a škod, které na této nekvalitní dálnici jsou. Jsem přesvědčen o tom, že tato věc úzce souvisí s Jiřím Frkalem a Zdeňkem Frankem, tedy s poradci, či spíše kmotry pana ministra Dobeše. Docela by mě zajímalo, kolik mu tito poradci platí za své poradenství. Ale to není všechno. Je tady ještě problém číslo dvě - ono je jich tady celá řada, ale nyní mi dovolte se věnovat problému číslo dvě - a ten se jmenuje jednoduše hlína. Není to hlína v obsahu fungování na Ministerstvu dopravy, ale je to konkrétní korupční kauza spojená se společností SKANSKA, a to na D1, konkrétně pak stavby s označením 0135 v úseku Kroměříž východ - Říkovice. K této stavbě vznikl odborný posudek, který zjistil dvě závažná pochybení, či lépe řečeno zlodějny. První posudek jasně dokladuje, že na stavbě byly použity zeminy odtěžené z předchozí stavby 0134, avšak byly v rozporu s tímto stavem fakturovány jako přebytečné zeminy. To znamená, že fakticky došlo jen k přesunu hmot z jedné stavby na druhou do vzdálenosti pěti kilometrů a k nulovému uskladnění a nákupu zemin. Státu tím pochopitelně vznikla značná škoda. O to pikantnější je fakt, že v druhém posudku se podvodného jednání dopustila společnost SKANSKA, když, zjednodušeně řečeno, zpevňovala podloží tzv. vápněním, aniž by musela, čímž opětovně navyšovala celkovou cenu stavby. Já detaily míním představit na samostatné tiskové konferenci během následujícího dne. Nicméně v kontextu dalších korupčních kauz na Ministerstvu dopravy mám potřebu na ni nyní upozornit a žádat znovu pana ministra Dobeše o jasné vysvětlení postupu v kauze EUROVIA na D47, nyní jasné vysvětlení postupu v kauze D1 do Ostravy s fiktivním převzetím a stejně tak na D1 s oním úsekem 0135 Kroměříž východ - Říkovice. Nicméně dále mi dovolte upozornit na možná nejzávažnější věc, a to je to, že pánové David Švarc, pan Franek, pan Frkal s panem ministrem Dobešem se v předminulém týdnu sešli v Ostravě a začali pracovat na tom, jak větší lumpárnu překonat ještě větší lumpárnou. Dámy a pánové, v tuto chvíli Bezpečnostní informační služba loni na podzim, stejně jako v současné chvíli, informovala řadu subjektů o tom, především vládních, že dlouhodobě je záměr pana Frkala prodat společnost ČD-Telematika, dceřinou společnost Českých drah. ČD-Telematika je zásadní telekomunikační infrastruktura státu a záměr prodat tuto společnost minoritnímu akcionáři této společnosti panu Knop-Kostkovi je zásadní účelová korupční kauza, která se dotýká bezpečnosti tohoto státu. A já žádám o jasné vysvětlení, co se bude dít se společností ČD-Telematika. Žádám o odtajnění přesných informací dotýkajících se celé této kauzy a žádám, aby v kontextu této věci zároveň ministr dopravy vysvětlil, zda v tuto chvíli společnost České dráhy je, či není předluženou společností. Děkuji za pozornost.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/046schuz/s046015.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_46_00083
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy