Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_51_00209


Schůze 51/2010 5.02.2013

Téma Slib poslance

Jiří Besser (*1957) (Poslanec ) ( délka 2 minuty )

        
Vážený pane předsedající, paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh zákona byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ten návrh zákona projednal na své schůzi dne 25. 1. 2013 a přijal usnesení doručené poslancům jako tisk 756/2. V něm jednomyslně doporučil přijmout pozměňovací návrhy k tisku. Usnesení výboru se vyrovnává s připomínkami vlády. Bylo připraveno Ministerstvem kultury a odstraňuje drobné legislativní nedostatky původní předlohy. Věcně doplňuje pouze oblast jednoho kolektivního správce pro daný druh děl. Tedy v souladu s původní koncepcí autorského zákona by mělo platit, že uživatel má právo se obrátit vždy jen na jednoho kolektivního správce, jenž vypořádává práva všech autorů určitého druhu děl. Bylo totiž zjištěno, že tento princip není bezezbytku dodržován, a na tuto negativní situaci většího počtu kolektivních správců reaguje právě i přijaté usnesení školského výboru. Výbor se předlohou podrobně zabýval a doporučil její přijetí právě s tímto doplněním svého usnesení. Podotýkám, že se v rámci podrobné rozpravy ještě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, jímž je pouze upraveno preciznější vymezení situací, kdy uživatel může oprávněně žádat, aby uzavíral smlouvy při takzvaném veřejném šíření děl pouze s jedním správcem. Tento návrh byl projednán s Ministerstvem kultury a vznesen i v rámci jednání výboru, nicméně znění bylo připraveno teprve po jeho jednání. Je však plně v souladu s koncepcí předlohy. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/051schuz/s051029.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2010_51_00209
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 924 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy