Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010_9_01944


Schůze 9/2010 16.12.2010

Téma 136. Ústní interpelace

JUDr. Vít Bárta (*1973) (Ministr dopravy ČR ) ( délka 5 minut )

        
Ticho v sále, dobrá nálada, takže není důvod zvyšovat hlas, což je milé. Děkuji naopak vám za milá interpelační slova. Co se týče Praha-Mezno, to znamená úsek D3 z Prahy ven. Je dokončena dokumentace hodnotící vliv na životní prostředí u obou variant, to znamená takzvané západní i východní, probíhá projednání na Ministerstvu životního prostředí. Následovat bude zpracování posudku a vydání stanoviska, které je plně v gesci Ministerstva životního prostředí, a předpoklad vydání je září roku 2011. Co se týče financování, tak je zde úvaha o možnosti využití prostředků z OPD II v období 2014 až 2020. Co se týče PPP, je zapotřebí říci, že jsme v druhém kvartálu mé funkce, to znamená od října nyní do prosince, se začali PPP intenzivně věnovat. Provedli jsme řekněme určitý průzkum trhu, včetně setkání prvního náměstka Martina Sýkory s českými bankéři a s českými stavebními společnostmi na téma PPP. V tuto chvíli existuje několik variant cesty, které nejsou v té pozici, abychom dnes rozhodli, kterou z nich se vydáme. V rámci dopravní superkoncepce budu předkládat určité variantní řešení, které nepředpokládám, že vláda bude rovnou vetovat nějakou variantu PPP, ale ještě během prvního kvartálu příštího roku všechny varianty PPP budeme dále rozpracovávat. Je jednoznačné, že toto téma se dotýká Ředitelství silnic a dálnic, Státního fondu dopravní infrastruktury i Ministerstva dopravy a závažnost situace i množství úkolů, které v tomto směru jsou jdou tak daleko, že nyní vám sděluji informaci, kterou jsem zatím nikde nepublikoval, a to je to, že od Nového roku jsem pověřil své spolupracovníky, aby změnili organizační strukturu Ministerstva dopravy tak, aby jeden z náměstků byl přímo vyčleněn, alespoň krátkodobě, jako nový náměstek čistě pro PPP projekty, protože, znovu opakuji, jedná se o problematiku velmi zásadní. A já mám tu vizi, že již během příštího roku chci nejenom předložit konkrétní variantu, kterou se vydáme, ale z té konkrétní varianty, kterou se vydáme, ji dát i k dispozici sem do Sněmovny, protože se jednoznačně bude jednat o určitou legislativu. Co se týče obchvatu Českých Budějovic, omlouvám se, ale vážím si toho, že se spojuje téma výstavby dálnice s obchvatem. Z druhé strany přesto tunel, který je navržen v rámci obchvatu, není z mé hlavy, ale je to z hlavy manažerů Státního fondu dopravní infrastruktury, kteří se z tohoto hlediska zpovídají i do Bruselu, že jak Brusel, tak SFDI v současné podobě, tak jak je projekt navržen, považují tuto stavbu za ekonomicky nenávratnou, za stavbu, která z tohoto hlediska je jednoznačně nevýhodná z pohledu investic, které máme k dispozici. Já velmi vítám činnost pana poslance Paggia s panem hejtmanem, kteří se velmi pustili do tématu zefektivnění obchvatu, snížení ceny, a pevně doufám, že se jim toto řešení podaří dotáhnout k úspěšnému cíli. Nicméně vnímám to, že došlo ke změně ve vedení radnice ve městě České Budějovice, a je jasné, že o tomto tématu je zapotřebí znovu mluvit i s vedením města České Budějovice. Z pohledu politiky Věcí veřejných je správné říci, že je skvělé, že na českých radnicích je v mnoha směrech nový management. Z pohledu ministra dopravy přiznávám -

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009250.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2010_9_01944
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy