Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013_17_01595


Schůze 17/2013 23.09.2014

Téma 178. Ústní interpelace

Josef Vozdecký (*1945) (Poslanec ) ( délka 3 minuty )

        
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se v úloze zpravodaje stručně vyjádřil k obsahu tohoto návrhu a sdělil stanovisko zpravodaje. Tak jak uvedl předkladatel, je svým rozsahem novela velká s cílem přijetí nezbytných opatření ke zlepšení efektivity výběru daně a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů. Prvním a hlavním okruhem této úpravy je redukce rizikových subjektů, které měly umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Součástí řešení této problematiky je v případě minerálních olejů navýšení maximální výše a zajištění spotřební daně u daňových skladů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízením správce (nesrozumitelné) sto milionů korun na jeden a půl miliardy korun. Druhým okruhem této právní úpravy je řešena problematika daňových podvodů, která souvisí s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot, zejména motorové nafty. Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Je tedy navrhováno zavedení registru na národní úrovni, který by měl do určité úrovně omezit pronikání nezdaněných zvláštních minerálních olejů na český trh s motorovou naftou. Třetím okruhem a předmětem novely je zákon o povinném značení lihu. Jedná se, tak jak uvedl předkladatel, o navázání hranice pásem kauce nikoliv na absolutní počet kontrolních pásek, ale na počet kontrolních pásek, kterými se označí určité množství lihu. A dále proti stávající úpravě se navrhuje zavedení nového pásma kauce osoby povinné značit líh ve výši sto tisíc korun s oprávněním odebrat kontrolní pásky, jimiž lze označit nejvýše dva tisíce litrů lihu. Zavedení tohoto pásma je zacíleno především na velmi malé výrobce, na dovozce exkluzivních lihovin, na producenty regionálních specialit à la takové, které odebírají velmi omezené počty kontrolních pásek a u kterých je samozřejmě účinnost obecně méně riziková a snadněji kontrolovatelná v průběhu roku. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je také plně slučitelná s právními akty Evropské unie a s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami. Jako zpravodaj tedy tento návrh plně podporuji a doporučuji jeho postoupení Sněmovnou do druhého čtení a také doporučuji projednání této novely v rozpočtovém výboru. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/017schuz/s017198.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2013_17_01595
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy