Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017_12_00078


Schůze 12/2017 10.04.2018

Téma Zahájení schůze

Ing. Eva Fialová (*1982) (Poslankyně ) ( délka 5 minut )

        
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem se přihlásila do obecné rozpravy z toho důvodu, abych obhájila a řekla důvody, proč jsem předložila některé pozměňovací návrhy, a zároveň tím odpověděla na některé výtky, které tu byly tak ostře řečeny. První z nich byla výtka paní Balcarové, že můj návrh je slabý ohledně zákazu spalování v kotlích - dát možnost starostům toto zakázat. Tento pozměňovací návrh byl pouze reakcí na pozměňovací návrh, který zakazoval spalování hnědého uhlí. Protože opravdu, jak už tady bylo zmíněno, lidé využívali hojně kotlíkové dotace a tímto návrhem by došlo k zákazu používání kotlů a zmaření investic lidí, kteří již investovali dostatečné finance na zlepšení kvality ovzduší ve svých obcích. To za prvé. Za druhé. Musím tady reagovat na zrušení výjimek, které bylo navrženo. Za prvé bych chtěla podpořit rozhodnutí hospodářského výboru, který říkal, že to bude mít dopad na ceny elektřiny a tepla. Tepla z toho důvodu, že z jedenácti těchto zdrojů, na které by to dopadlo, z nich deset zásobuje teplem obce a dotklo by se to 177 000 domácností, což odpovídá zhruba 225 000 občanů této republiky. *** Nejsou dané náklady na to přesně, kolik by stálo vybudování nových tepláren a případně omezení anebo přestavení těchto elektráren pouze na tepelné zdroje. Navíc tento návrh, neudělování výjimek, nezohledňuje již problematické látky a polutanty, které emitují tyto elektrárny, což je rtuť a chlór, do kterých nejsou do dnešního dne ani stanoveny pořádně způsoby měření atd. Nikdo se neptal krajských úřadů, které mají tuto kompetenci udělování výjimek, jestli vůbec ti provozovatelé o to požádali. A když tady byly vytýkány některé stížnosti, já bych také jednu pozvedla. Byl uspořádán seminář na obhajobu zrušení těchto výjimek, kde nebyla pozvána velice důležitá strana, což byli samotní provozovatelé a výrobci. Dále bych chtěla reagovat, proč jsem předložila další návrh zákona, což je k programu zlepšování kvality ovzduší. Jsem z Ústeckého kraje, kde byl program také zrušen. Bylo tady řečeno, že programem má být nejkratší možná doba. Ale právě ty soudy a ten proces, který tomu podléhal, tak je jeden z nejdelších možných a nikdy nedojde k tomu, aby došlo k efektivnímu opatření, nejrychlejší cestě aplikovat tyto opatření. Proto jsme s ministerstvem konzultovali, jaké by bylo nejlepší možné řešení a dospěli jsme k vyhlášení, k věstníku, který by už obce zavazoval opravdu stavět obchvaty, vzdělávat svoje obyvatele a mnoho dalších jiných věcí, čím by opravdu dosáhli ke snížení. Poslední z mých návrhů, které bych ráda tady představila, bylo určení ceny a vůbec proces kontroly kotlů, který byl prodloužen z doby dvou na tři léta, a hlavním důvodem bylo tzv. snížení ceny, protože v médiích jsme byli často informováni o tom, že cena je neúměrná atd. Byl vytvořen mechanismus, kde by garantoval nejvyšší možnou cenu, a občané by nebyli nuceni platit nehorázné částky za kontrolu svých kotlů. Na základě tady toho musím předložit pozměňovací návrh k návrhu, který jsem sama předložila na základě upozornění Ministerstva financí, že uvedené není stanovenou cenou, není v souladu se zákonem o cenách, a proto po diskusi byla přeformulována tato možnost na referenční finanční limit. Tento návrh přečtu v podrobné rozpravě. Děkuji, na shledanou.

V projevu zmínění politici:

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012011.htm


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/stenozaznamy-psp/2017_12_00078
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy