Snadné přidání nového datasetu

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021_50_00752


Schůze 50/2021 24.01.2023

Téma 137. Ústní interpelace

lic. Marek Novák, MBA (*1976) (Poslanec ) ( délka 5 minut )

        
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, členové vlády, já prosím o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky o dopadech systemizace na vyplacení sociálních dávek pro rodiny a sociální služby. Je to čtrnáct dní, co jsem tady z toho místa žádal, aby pan ministr vyřešil akutní, doslova kritickou situaci ve vyplácení dávek. Ta situace byla způsobena takzvanou systemizací na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bohužel to, co po spuštění systemizace nastalo, doteď a úplně stejně, možná i víc než před těmi čtrnácti dny stále ohrožuje výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Domníval jsem se, že ten apel, který jsem tady dával před čtrnácti dny, když už nebyl zařazen bod, takže aspoň probudí pana ministra - a začne konat tak, aby napravil škody, které jsou na straně ministra práce na ministerstvu způsobeny. Bohužel nic se nestalo. Dodnes se nic nestalo. Sociální služby, které jsou v takzvaném nadregionálním programu, stále žijí v nejistotě, neví, zda dostanou podporu od státu na práci, kterou dělají. Jedná se o peníze, které jsou pevně vyčleněné ve státním rozpočtu, tudíž nikam jinam ani jít nemohou. Bohužel nic se nestalo. Za dva týdny skutečně nic. Já osvěžím paměť. Jde o ohrožení výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Ta systemizace skutečně rozbila celé ministerstvo jako takové. *** Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno ! Jde o kolaps financování nadregionálních sociálních služeb, kolaps financování dětských skupin, kolaps financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, výkonu sociální práce jako takové. Jistě si vzpomenete, že jsem zde připomínal, že sociální výbor přijal usnesení, aby byla systemizace pozastavena do 30. 6. To usnesení bohužel nebylo naplněno. Nevím proč. Tam jednoznačně plyne, že nebyla žádná analýza předtím, než se systemizace začala dělat. Bohužel. Proto se pokouším znovu tuto problematiku dostat na pořad jednání této schůze a abychom dostali informace, jak bude ta situace napravena, jak zajistíme, aby organizace, které se starají o občany, o potřebné občany, byly financovány a měly jistotu, mohly platit svým zaměstnancům. V navrženém bodě bych rád slyšel informace, jak a kdy bude ta situace napravena. Jde o lidi v nouzi. V programu nadregionálních a celostátních sociálních služeb je dnes 110 organizací, ty zaměstnávají cirka 10 000 lidí. A tito se starají o minimálně 50 000 uživatelů. Pokud je budeme ignorovat, tak je necháme na dlažbě. Opravdu je potřeba to řešit. Pro rok 2023 je ve státním rozpočtu vyhrazeno 1,7 miliardy korun konkrétně pro tyto služby. Proč nejsme schopni jim je rozdělit? Dětských skupin je v tuto chvíli 1 500, je v nich umístěno 20 000 dětí. Takže přibližně stejný počet rodin se může ocitnout v krizové situaci kvůli neřízení rezortu práce. Budou existenční problémy, protože dětské skupiny nedostanou včas dotaci, nebudou schopné se ufinancovat a zaniknou. Co se stane potom s trhem práce? Nemluvím o tom, co by nastalo při nevyplacení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, protože tam už jde přímo o životy konkrétních dětí. Prosím, pojďme napravit tuto situaci. Pojďte nás, pane ministře, informovat o tom, jak jsme schopni ji co nejrychleji napravit. A za to, že, milí kolegové z koalice, podpoříte tento bod, vám předem moc děkuji. Tento bod bych chtěl zařadit jako druhý bod po již pevně zařazených. Děkuji.

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/050schuz/s050124.htm


Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/stenozaznamy-psp/zaznamy/2021_50_00752
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.