Tiskové konference vlády ČR 100535


Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 5. listopadu 2012 ze dne 5. listopadu 2012

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Michal Schuster, Petr Nečas, Miroslav Kalousek, Barbora Peterová, Jakub Dospiva


Michal Schuster tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Začíná tisková konference po mimořádném jednání vlády o přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok. Vítám předsedu vlády Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření. Děkuji.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Dobrý den, dámy a pánové. Já budu velmi stručný, protože dnešní jednání vlády bylo čistě pracovní, průběžné, bez závěrů. Nikdo ani nepočítal se závěry. Jak jistě víte, vláda v říjnu vzhledem ke stavu legislativy stáhla původní návrh státního rozpočtu, který poslala do Poslanecké sněmovny na konci září. My jsme k hlasování Poslanecké sněmovně povinni předložit nový návrh státního rozpočtu do 23. listopadu a součástí debaty je příprava tohoto státního rozpočtu, včetně celkové bilance rozpočtu, tzn. celkové výše příjmů, výdajů, výše schodku, ale také výdajových limitů pro jednotlivé kapitoly. Takže dnes jsme s touto prací začali na základě materiálu, který byl rozeslán z ministerstva financí v pátek. Bavili jsme se o výdajových limitech, kde jednotliví ministři v podstatě sdělovali svá stanoviska, včetně debaty o střednědobém výhledu na roky 2014 a 2015. Dnes jsme neočekávali, že dospějeme k nějakému závěru, protože i debata o výdajových limitech i při běžné přípravě rozpočtu, byť máme velmi výrazné zpoždění, protože tato debata zpravidla končí v červnu daného rozpočtového roku, tak neproběhne napoprvé a je diskutována. Na druhé straně jsme pod časovým tlakem. Chceme zamezit riziku rozpočtového provizoria, a proto vláda bude minimálně ještě jednou na toto téma jednat.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí ČR (délka 3 minuty )

    
Dámy a pánové, to zásadní politikum, které jsem vládě předložil, je nepřekročení tříprocentního deficitu vůči HDP na příští rok tak, aby ČR příští rok, jak dlouhodobě avizuje, mohla ukončit řízení o nadměrném schodku, které s ní vede Evropská komise. Samozřejmě vzhledem k tomu, že osud rozpočtové legislativy ve Sněmovně je nejistý, nebo spíše nepravděpodobný, tak jsme tomu museli přizpůsobit úroveň příjmů. Zohlednili jsme tam také novou makroekonomickou predikci z 31. října, takže na výdajové straně se to promítá 26 mld. nezbytných úspor. To je to politikum. Krácení v jednotlivých kapitolách už jsem navrhl ryze technicky. Tam není úkolem a není k tomu ani oprávněn ministr financí, aby stanovoval jednotlivé priority, tzn. je to technický návrh, nad kterým vláda teď vede politickou diskusi. Je docela dobře možné, že některé výdaje budou posíleny, ovšem na úkor některých jiných výdajů. Protože oněch 26 mld. je naprosto nezbytná úspora, které musíme dosáhnout. Vzhledem k tomu, že se promítá i do kofinancování evropských programů, tak se objevuje ono číslo 41 mld. Je to proto, že v případě těchto úspor musíme rezignovat i na zhruba 16 mld. příjmů, a tedy i výdajů z Evropské komise, nebo ze strukturálních fondů. Neboť nebudeme disponibilní k tomu, abychom mohli ty programy kofinancovat. Ale ta skutečná míra úspor z národních zdrojů je oněch 26 mld. Podle mého názoru, ať už vláda rozhodne o těch prioritách jakkoliv, a tak já budu respektovat pravomoc vlády, protože ten můj návrh je pouze technický, tak ten výsledný rozpočet nezbytně bude mít horší kvalitu než ten původní, který jsem navrhl stáhnout z Poslanecké sněmovny. Je to proto, že ať už si o tom myslíme cokoliv, tak bude nezbytné krátit výdaje, o kterých jsem přesvědčen, že kráceny být nemají. Ať už jsou to výdaje do infrastruktury, do regionálního školství, do vědy a výzkumu. Ať už se vláda rozhodne jakkoliv, nebude se moci vyhnout krácení těchto prorůstových výdajů a to je podle mého názoru mnohem horší řešení, než ono schválení daňového balíčku a mírného navýšení zdanění spotřeby. Nicméně to co jsme předložili Poslanecké sněmovně původně, bylo to nejméně špatné řešení ze všech možných. Pokud to nejméně špatné řešení nebylo přijatelné, nebo nebude přijatelné, pak už je na řadě jenom horší řešení. Lepší řešení než to, které jsme ze Sněmovny stáhli, nemáme.

Michal Schuster tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy.

Barbora Peterová Česká televize, (délka do minuty )

    
Dobré odpoledne. Dotaz hlavně na pana ministra financí Kalouska, ale i možná na vás, pane premiére. Jaká byla atmosféra na tom dnešním jednání, jestli můžete nějak popsat, jestli byla trochu i vyhrocená, protože některá ministerstva se už poměrně ostře ozvala proti těm škrtům? A jestli došlo už k nějakým kompromisním přesunům ohledně právě některých významných škrtů v některých resortech? Děkuju.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Dnes bylo pouze úvodní kolo diskuse. Atmosféra byla, jako je vždy při projednávání limitů, tzn. ano, dejme tomu nervózní. To je vždy, když se projednávají výdajové limity a vždy, když se projednává rozpočet. Vždy, když se projednává vázání výdajů. Nikdy to není jednoduchá situace pro jednotlivé resortní ministry.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí ČR (délka minuta )

    
Nicméně i pro ministerstvo financí, jako pro kapitolu ministerstva financí je to z hlediska krácení výdajů mimořádně složitá, nebo téměř bezvýchodná situace. Nicméně rád bych všem správcům kapitol řekl, řekl jsem to na vládě a říkám to i veřejně, že je docela marné vést tuto diskusi tak, jakože by bylo možné udělat tento rozpočet úplně dobře v rámci těchto mantinelů. Kdyby to šlo bez onoho daňového balíčku, tak jsme ten daňový balíček nenavrhovali. My jsme ho nenavrhovali proto, že nás to zrovna napadlo nebo že jsme neměli nic jiného na práci. My jsme ho navrhli, jako naprosto nezbytný krok k tomu, abychom mohli navrhnout kvalitní rozpočet. Pokud tento nezbytný krok nebude naplněn, není možné předložit kvalitní rozpočet. To prostě nejde.

Jakub Dospiva ČTK, (délka do minuty )

    
Já mám jeden dotaz ještě navazující, zda padly i hrozby demisí? Já jsem slyšel, že podobně ostrá slova použil např. pan ministr školství Fiala, kterému se to opravdu nelíbí. A obecněji, ve středu ve Sněmovně se tedy bude projednávat ten balíček. Vy jste poměrně pesimističtí v tom, že by mohl projít. Proč se tak trvá u toho balíčku na zvýšení jednoho procenta u DPH, které by znamenalo asi 6 mld.? Není lepší ustoupit té nespokojenosti?

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Já bych považoval za nekorektní sdělovat, co kdo říkal na vládě. Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu. Už se to nebudu ani učit. To je prostě uzavřená diskuse vlády ČR a to, že ten či onen ministr řekne, že s takovým a takovým rozpočtem není schopen ten resort zajistit, to je poměrně běžná teze, která zazní téměř od každého druhého ministra. Když se projednává rozpočet, když se projednávají výdajové limity, když se projednává vázání výdajů apod.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí ČR (délka do minuty )

    
Trochu bych se pozastavil, já nevím o žádném návrhu, jehož celkový dopad je 6 mld. Já vím, že dopad vládního návrhu je 20 mld. A o žádném jiném návrhu nevím.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
To není statistika počtu bodů, které jsou v tom balíčku. Ten balíček má hodnotu ve svém finančním objemu. A ten finanční objem je ze zdrcující většiny, z více než 70 % tvořen navýšením dvou sazeb DPH. Ten zbytek je jen jako když jíte a dáte si hovězí steak, tak hodnota té stravy je primárně v tom steaku, a že tam máte trochu zeleninové oblohy, ano, to je pravda. Ale to není tak, že řeknete, že když u toho oběda nebude ten steak a bude jen ta zeleninová obloha, tak že je to téměř to samé.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí ČR (délka do minuty )

    
My odhadujeme daňové úniky z DPH z pohonných hmot, a to zaznělo zcela jistě na tiskové konferenci, 5-8 mld. korun s tím, že tohle je jedno z opatření, kterými chceme ten dopad minimalizovat. A současně jsem tam také velmi otevřeně řekl, že je to zápas, který nesmíte vzdát nikdy, nikdy úplně nezvítězíte a že jaký to bude mít skutečný efekt ve výběru daní, můžeme vyhodnotit, až to pravidlo budeme aplikovat. Tzn., dopředu ho počítat do příjmové základny by bylo „hochštaplerství“, toho se nedopustíme.

Michal Schuster tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, další dotaz prosím. Pokud už není, tak vám děkujeme za účast. Na shledanou.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--5--listopadu-2012--100535/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/100535
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 269 778 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy