Tiskové konference vlády ČR 180440


Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 18. března 2020 ze dne 18. března 2020

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Andrej Babiš, Karel Havlíček


Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka 7 minut )

    
Dobrý den, já bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří dodržují ty závěry naší vlády a rozhodnutí naší vlády. Situace je sice vážná, je skutečně potřeba to brát velice vážně, ale my si myslíme a já jsem o tom přesvědčen, že to zvládneme. Takže já ještě jednou děkuji všem občanům, kteří respektují vládní rozhodnutí. Naše vláda dnes přijala celou řadu rozhodnutí, o čemž vás budeme teď informovat. Já bych začal tím asi nejdůležitějším, že naše vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti. A platí to od dnešní půlnoci. Takže prosím vás, my jsme nenařídili nosit roušky, ale jakoukoliv ochranu úst a nosu, protože nám sem volají lidi, a je to jakákoliv ochrana úst a nosu. Doslova v tom usnesení se říká, že vláda zakazuje s účinností od 19. března, to znamená dnes o půlnoci, všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, nosu a úst, jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šála nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Takže já jsem i prosil kolegy ve vládě, abychom vždycky počkali s nějakou informovaností veřejnosti, až vláda skončí. My jsme také dnes rozhodli, protože byla na to velká kritika, ohledně opatření, co se týká pendlerů. To znamená, že tam je speciální nařízení, kde oni, když se vracejí ze zahraničí z práce domů, že budou při přechodu státní hranice provedeny kontroly příznaků infekčního onemocnění, a v podstatě mají právo jenom si nakoupit v obchodě. My jsme potom z těch důležitých věcí pro naše občany, a hlavně pro důchodce, protože ti jsou samozřejmě nejvíce ohroženi, a proto máme o ně samozřejmě velkou starost, tak jsme rozhodli, že vláda zakazuje, taky dnes od půlnoci, všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10 hodin do 12 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Takže vlastně my říkáme:Ood zítra od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let My jsme dále dokončili debatu o ošetřovném. Nakonec jsme se domluvili, že to uděláme zákonem. Živnostníky vyřeší pan Havlíček v rámci jeho programu. My jsme intenzivně komunikovali s předsedou Poslanecké sněmovny Vondráčkem a předpokládáme, že ta mimořádná schůze v legislativní nouzi proběhne v úterý, a pan Vondráček se snaží zároveň ve stejný den získat souhlas Senátu i pana prezidenta. Takže pokud by se to povedlo, tak bychom vlastně za jeden den mohli schválit tohle ošetřovné tak, jak bylo avizováno, to znamená beze změny u věku dětí a 60 procent až do konce epidemie. Strašně důležitá je samozřejmě pomoc podnikatelům. Ta pomoc už probíhá, pan ministr o tom bude mluvit. My jsme si dělali nějaké prognózy s panem ministrem Havlíčkem a i s paní Schillerovou a my si myslíme, že ta pomoc by mohla vypadat následovně: Že by přímá pomoc mohla být až 100 miliard korun a záruky až 900 miliard korun. Takže celkově 1 000 miliard, podle našich odhadů, bychom poskytli podnikatelům, živnostníkům, firmám v rámci toho stavu naší ekonomiky. Takže to je samozřejmě zásadní. Dnes jsme také rozhodli o rozpočtovém opatření. Uvolnili jsme z vládní rozpočtové rezervy miliardu 141 milionů pro Ministerstvo vnitra, 118 milionů pro Ministerstvo zahraničních věcí a 110 milionů pro Ministerstvo obrany. Já jsem komunikoval teď s panem ministrem Hamáčkem, on se omluvil z dnešní tiskové konference, protože řeší logistiku, a pokud se to povede, tak by mohlo dorazit o víkendu, ale pokud samozřejmě ta letadla dostanou povolení, tak by mohlo o víkendu dorazit z Číny až 30 milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Informace, kterou jsem dostal od pana ministra Hamáčka. Takže my intenzivně samozřejmě nakupujeme. My jsme včera měli videokonferenci se všemi premiéry a prezidenty. Evropa má skutečně problém, nikdo nemá tyhle ochranné prostředky. Úřadu vlády se podařilo nakoupit ve Vietnamu 10 milionů roušek, kde vlastně od 23. 3. bychom, a znovu opakuji, pokud vyjde doprava, každý týden mohli dostat milion. Já bych měl o tom mluvit dnes s premiérem Vietnamu. Takže děláme pro to všechno. Já myslím, že všichni vidíte, co se děje v Evropě, v některých zemích. A z tohoto pohledu i z hlediska našich prognóz si myslím: Ano, je to vážná situace, berme to všichni vážně. Je jasné, že ten nárůst bude stále narůstat. Otázka je, jestli těmito opatřeními, a my tam počítáme hlavně s vaší podporou, že se nám to společně podaří zastavit, aby ten nárůst mezidenní vlastně nerostl. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 13 minut )

    
Dovolte, abych Vás blížeji seznámil s ekonomickými opatřeními, která chystáme. Ještě jednou zopakuji, že přímá podpora, kterou máme zatím z analýz vypočtenou, by se mohla pohybovat na úrovni 100 miliard korun. Nepřímá, zejména ve formě záruk, na úrovni 900 miliard korun. Ve formě záruk znamená vlastně pákovým efektem za spoluúčasti státu zvednout a umožnit rychlé financování podnikatelskému segmentu. To je zcela zásadní zpráva, přičemž podíváme-li se do jednotlivých detailů, z čeho by mohly sestávat ty přímé podpory, ať už to jsou nástroje typu kompenzací náhrad mezd, což projednáváme v tuto chvíli společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí, odpuštění určitých odvodů, případně určitá injekce do likvidity, ať už právnických, nebo fyzických osob, kurzarbeit a podobné nástroje. Toto všechno je teď součástí pracovních týmů, všechno rozpracováváme. Netvrdím, že všechno, co jsem teď řekl, tak stoprocentně bude během příštích hodin, ale jsou to ty směry, kterými dnes jdeme. A my chceme jasně říct podnikatelskému segmentu, že tímto směrem jdeme ad jedna. Ad dva, že počítáme s tím, že budou prostředky přibližně v této výši. Ty nepřímé jsou zřejmé, jasné. Jsou to záruky, je to klasický instrument záručního charakteru a vycházíme z toho, že ve světě je to velmi častý podpůrný efekt právě v dobách krize. Ty naše výpočty jsou takové, že dvě procenta z HDP bychom měli dát do přímé podpory ekonomiky, 16 procent z HDP do nepřímé formy podpory ekonomiky. Co konkrétního děláme? Co už funguje, co jede. Před týdnem jsme vyhlásili program ČMZRB, který se jmenuje COVID. Původně jsme do něj alokovali 600 milionů korun, protože o něj byl poměrně velký zájem, zvedli jsme to na částku 1,7 miliardy korun. To bylo v tomto týdnu. A protože během prvních dvou dnů se vyčerpalo, respektive jsou žádosti ve výši více než pět miliard korun, my jsme je nezastavili, takže očekáváme, že budou narůstat podobným tempem a podle našeho názoru se ve velmi krátké době mohou dostat až na 10 miliard korun, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v tom programu a na základě dnešního jednání jsme připraveni převést prostředky z operačních programů, které jsou pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to ve výši deseti miliard korun okamžitě do Českomoravské záruční a rozvojové banky, která bude pokračovat v tomto programu, který je tedy založen ad jedna na bezúročné půjčce s odkladem jeden rok splácení a ad dva, a to budeme postupně posilovat, na záručním mechanismu, kterým vlastně dostaneme ještě větší množství peněz, protože ten záruční mechanismus multiplikuje další zdroje od komerčních bank. Současně zavádíme do tohoto programu COVID i možnosti pro nejmenší podnikatele, pro živnostníky a po dohodě s bankami budeme ve velmi krátké době, nechci tvrdit, že to bude otázka dní, ale troufám si tvrdit, že to může být do čtrnácti dnů tak, aby první problémy, které nastanou s koncem měsíce, kdy vlastně budou výplaty a kdy budou nezbytně nutné hotovostní výdaje, už byly instrumenty typu malého úvěru z komerčních bank, který bude zaručen státem, a to od výše nula. Ještě dopoledne jsme diskutovali, že by ta minimální částka byla 20 000 korun, nakonec jsme chtěli vyjít vstříc úplně i těm nejmenším. Ano, pokud někdo bude potřebovat rychlou půjčku ze státní garancí ve výši 12 000 korun, budou připraveny komerční banky tuto půjčku dát. Náš odhad je, že by to mohlo být do 14 dnů, ale prosím dopracováváme to teď, v tomto týdnu bychom měli vědět konkrétní termíny. Dále bych ještě zmínil některé další náležitosti, které jsme probrali na dnešní vládě. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí a po dohodě se sociálními partnery, svazy, asociacemi a pochopitelně Ministerstvem průmyslu a obchdu, které je hlavním garantem exportní politiky, jsme schválili program rozšíření podpory našich exportérů v zahraničí. Program se jmenuje Propea a tento program v zásadě umožní našim subjektům v určitých destinacích, které za chvíli vyjmenuji, najmout si tamní agenturu, najmout si tamní profesionální společnost, která se zaobírá obchodní exportní politikou, a využívat jejich služeb, tzv. místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních případů styku, řešení logistiky, právních problémů a vše, co je spojeno mimo jiné s tím mimořádným opatřením. Myslím si, že ten důvod je zřejmý. Naši podnikatelé v tuto chvíli těžko mohou cestovat po světě, to znamená, že využijeme této služby, která pochopitelně bude placena státem, a v tuto chvíli ji budeme v rychlosti zavádět do následujících zemí: Maroko, Japonsko., Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko. Jsou to země, na kterých se to otestuje, a případně se bude pokračovat. Dovolte ještě, abych krátce zmínil závěr, který je spojen s Ministerstvem dopravy. A to fakt, že s ohledem na velmi nízké využívání vlakových spojů jsme se rozhodli, respektive se tak rozhodly České dráhy, které to daly na vědomí vládě, ale protože přijímáme veškerá opatření na úrovni vlády, tak jsme zredukovali některé spoje. Není to nic dramatického, je to o šest procent, respektive 6,6 procenta ze všech vlakových spojů. A zredukovali jsme expresní linky, a to čistě proto, že jsou nahrazeny ostatními linkami. Čili v tuto chvíli se předpokládá, že se ukončí linka expresu 1 Ostrava–Návsí, linka expresu 2 Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč, linka expres 3 Praha–Brno–Břeclav, expresní linka číslo 5 Praha–Děčín a obdobně České dráhy připravují návrh i opatření pro dočasnou redukci zbývajících dvou expresních linek, a to jsou expres 6 Praha–Plzeň–Cheb, expres 7 Praha – Dolní Dvořiště a dále čtyř rychlíkových linek, a to je R9 Praha – Havlíčkův Brod, R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov, R16 Praha–Plzeň–Klatovy, R20 Praha–Děčín. Je nutno říct, že se jedná o linky, které jsou provozovány vždy v souběhu s jinými linkami, které jsou v objednávce státu a lze u nich tedy po redukci zajistit nabídku spojů v minimálně dvouhodinovém intervalu, a to s dostatečnou kapacitou. e to dáno tím, že v těch vlacích v podstatě jezdí dneska deset procent lidí. V některých dokonce ještě méně. A my tím chceme chránit ty zaměstnance, kteří v tom vlaku jezdí tak, aby nepřicházeli do styku s pasažéry, anebo pokud možno, aby vůbec nevycházeli ven. Dovolte, abych zmínil poslední věc a to jsou maloochodní prostory a maloobchodní centra a to je dezinfekce, kdy vláda dnešním usnesením doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením koronaviru všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití. Stejně tak kliky, madla, dveře, a to alespoň jednou za hodinu. Jsme v kontaktu prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu se všemi hlavními maloobchodními řetězci, nicméně vyzýváme k tomu i malé obchody, malé prodejny a budeme prostřednictvím této asociace, Hospodářské komory nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků s nimi v kontaktu. Současně doporučujeme všem provozovatelům, a ještě jednou to zdůrazňujeme, veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají. Opět kliky, madla atd. Tady jenom podotýkám, že Ministerstvo dopravy za tímto účelem již před týdnem uvolnilo 100 milionů korun, které nabízí jednotlivým komerčním dopravcům, kteří dělají službu pro města nebo kraje v rámci veřejné dopravy, a to buď na bázi takové, že jim proplatí to, co oni si pořídí za dezinfekce. Pokud budou mít problém s tou dezinfekcí, Ministerstvo dopravy je připraveno jim dezinfikaci obstarat. Korektně říkáme, že nemáme dnes 100 procent, ale ta dezinfekce se domíchává, každým dnem nabíhá další a další. Nicméně už vyskladňujeme pro Ministerstvo zdravotnictví, pro Ministerstvo dopravy a postupně si troufáme tvrdit, že dezinfekce bude dostatek. Nicméně začali jsme míchat v tomto týdnu na základě udělení licencí, které probíhaly v průběhu víkendu, a během několika dnů bude zasaturováno i s dezinfekcí pro veřejné prostory. Na druhou stranu správa železnic, nádraží atd. té dezinfekce mají dostatek. Čili tam ten problém není, ale jde nám nyní o ostatní dopravce. A pochopitelně bude to i pro energetiku a budeme se i snažit vycházet vstříc komerčním subjektům, nikoliv tak, že bychom jim dodávali dezinfekci, ale že bychom jim dávali informace, kde ji případně mohou získat, pokud budou v situaci, že ji nebudou mít. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Já bych ještě chtěl poprosit všechny zaměstnavatele a samozřejmě i živnostníky i firmy, aby skutečně nepropouštěli lidi, nepropouštěli. To, co my navrhujeme, ta přímá pomoc 100 miliard a 900 miliard nepřímá pomoc, to znamená záruky, tak je důležité, aby lidé zůstali zaměstnaní, i když vlastně firma nevyrábí. Je to velice důležité. My jsme samozřejmě velice rádi a děkujeme, že není panika ani chaos. Je potřeba nemít strach, nemít deprese. Já znovu děkuji všem zdravotníkům, prodavačům, řidičům, policistům, hasičům, vojákům, zkrátka všem, kteří v těchto těžkých chvílích vlastně skutečně spolupracujeme, a já jsem o tom přesvědčen, že i když samozřejmě ty výskyty se budou navyšovat, že ve finále ten vir porazíme a že to zvládneme.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Jestli můžu začít k těm drahám… Ano, u drah se redukuje, ten důvod jsem sděloval, jezdí tam málo lidí. My máme v rozpočtu, a držíme to, na slevy šest miliard korun. Nicméně teď jsme z toho stáhli pouze 100 milionů korun na dezinfekci, ale to je čistě rychlá záležitost, protože jsme věděli, že se to zřejmě nevyčerpá, těch šest miliard korun. Ale ty slevy tam necháváme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
O tom jsem mluvil. Samozřejmě, je to o těch letadlech, ta letadla naše, Travel Service, ČSA, by měla vyletět asi dnes kolem půlnoci. A to velké letadlo, ruslan, které jsme pronajali, myslím z Ukrajiny, tam čekáme, že asi by mělo vyletět v pátek. Ale samozřejmě ta povolení se získávají těžce, ale právě proto i pan Hamáček tady společně s panem Havlíčkem to organizují. Roušky, pokud vím, my je budeme distribuovat zdarma a bude to dělat samospráva. Možná pan Prymula mi pomůže…

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 3 minuty )

    
Já jsem chtěl jenom k tomu leteckému mostu, který dnes máme. My už to začínáme rozdělovat do několika skupin. Je tady skupina do Čchang-čou, je tady skupina do Pekingu, do Šanghaje atd. Dokonce zde máme i něco do Casablanky. Realizujeme to prostřednictvím Ministerstva dopravy a je toho poměrně hodně. Je to v tuto chvíli tak, že je sedm komerčních letadel připravených přes SmartWings. S panem Vikem, s šéfem, jsme v podstatě on-line. Poslední zpráva je, že by dnes měly vzletět před půlnocí první dvě. Já jsem obezřetný a tady prosím: To není o tom, že bychom nechtěli. To je přesně o tom, když nám dneska někdo říká: Vy máte přesně informovat, kdy co bude, tak já bych přál všem těm, kteří nám to říkají, aby tam na chvíli stoupli na naše místa a aby zjistili, co se vlastně odehrává v té Číně. To je Marrakéš dnes v té Číně. Tam je to tak, že tam prostě lítají stovky a stovky letadel z celého světa, protože to uvolnili. Uvolnili to teprve před několika dny a doslova a do písmene se tam obchoduje, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A neděje se všechno regulérní cestou. Celá řada zemí se napálila. My zase jdeme cestou takovou, která je prostě alespoň přiměřeně regulérní. Jediné, na co čekáme, jsou povolení z Číny v tuto chvíli, ale jak už jsem říkal, před půlnocí by měla vyletět ta letadla. Pak máme tedy ty tři ruslany, ty by se měly otáčet o víkendu, a připravujeme ještě dohodu s Čínou, že bychom krátkodobě odblokovali let s jednou čínskou společností, který jsme zablokovali, právě pro to cargo. To znamená, že ona by nám vlastně vozila pouze to cargo. To by byla asi China Eastern. Navíc ještě poptáváme další letadlo, nějaké velké cargo, kterým bychom to dělali. Čili je tam těch zakázek spousty. Pochopitelně ne všechno bude v tomto týdnu. My už to musíme připravovat i na ty týdny další.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Já bych ještě doplnil jednu věc. Děkuju, že nás kontrolujete, je to důležité. Je toho strašně moc, ale teď jsem si uvědomil na základě připomínky jednoho novináře, že my tam máme jenom potraviny, takže my tam musíme ještě pro ty důchodce, my tam musíme ještě dát drogerie a lékárny. Takže pan ministr zdravotnictví to ještě dnes udělá a vláda to samozřejmě odsouhlasí, protože logicky to tam musí být. Lékárny, potraviny a drogerie. Za to se omlouváme, ale děkujeme za to, že nás kontrolujete a že nám navrhujete různé věci.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka minuta )

    
Ony se musí dezinfikovat průběžně. To je to naše doporučení, které jsme dali. A já musím říct, že ty větší to skutečně všichni dělají. Ale co se týká toho, tam to v podstatě bude tak, že se předpokládá, že v tu dobu si to pohlídají, že už nebudou pouštět ty ostatní, pustí tam od 10 do 12 ty starší a pak zase tam začnou pouště. Samozřejmě nikdy to stoprocentně neoddělíte. Tam asi není možné, že někdo bude kontrolovat každou občanku. Prostě podstatné je, abychom to zredukovali tak, aby ta hlavní část zákazníků, drtivá, byli pouze ti důchodci nebo řekněme ty starší. A ten zbytek aby chodil v tu jinou dobu. To se dá odseparovat, to stačí jeden člověk, který bude stát u toho vchodu.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka do minuty )

    
Mě tu průběžně chodí různé zprávy.na tu naši tiskovou konferenci. Takže už chodí z maloobchodních provozoven. A ještě jednou tedy upřesňuji. Já jsem to říkal, ale radši to řeknu ještě jednou. Vláda doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví všem provozovatelům maloobchodních center dezinfikovat nákupní košíky, případně kliky, madla atd., stejně tak u veřejné dopravy. Čili nenařizujeme, doporučujeme. Děkuji.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Řešili jsme to už včera a řešíme to stále. Já jsem i včera na videokonferenci lídrů Evropy požádal Evropskou komisi, aby to řešila centrálně, například v Africe nebo jinde na světě, kde samozřejmě není taková koncentrace našich lidí. Pan Petříček řeší i, a já doufám, že to dopadne, ty roušky z Vietnamu. Tam by se taky jako počítalo s tím, že by se vrátili nějací naši lidé. Takže pan Petříček to má na starosti a jde o tu koncentraci. Naše velvyslanectví, konzuláty to řeší. V Evropě, pokud je to možné, to řešíme autobusy, a pokud to není možné, tak samozřejmě letecky. Já bych ještě, prosím vás, k těm laboratořím, protože tam byla ta laboratoř, kde byla tedy kritika, teď si nevzpomenu na to jméno… Ano, Tilia. Tak já jsem vyzval pana ministra, aby zkrátka to řešil. Protože si myslím, že je škoda, a každá laboratoř, pro nás každé know how je cenné. Pan ministr mi psal dnes ráno, že laboratoř jsme opakovaně oslovili, dnes by měla dodat podklady a bude v systému. Takže taky ta kritika, která byla, tak to řešíme a je potřeba skutečně využít každé know how, každého našeho výzkumníka.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
S panem ředitelem Bulovky já jsem včera mluvil, já jsem mluvil s ministrem, mluvil jsem s paní primářkou infekčního oddělení, my jsme to vysvětlili. Bulovka má ty plány, řeší to, takže jsme si to vysvětlili a není potřeba to řešit. Co se týká těch pendlerů, tak my jsme měli signály, že dochází, nebo lidé si stěžovali na sítích, a ty kontroly mají být na hranici. To znamená, že tady se píše, vlastně to je naše usnesení, že na tyto lidi platí veškerá opatření, která jsme učinili, a i ty výjimky, co tam byly, se na ně nevztahují. Takže musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnutí potřebné součinnosti zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. Takže měření teploty. Pane Prymulo, ještě jestli mě doplníte na hranici…

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ne, my mluvíme o našich lidech, kteří chodí za prací a se vrací. O tom stále mluvíme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
No zahraniční… My tady nemáme zahraniční pendlery, pokud vím. No tak máme ze Slovenska…

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Slovensko i určitou dobu vlastně zakázalo pendlery do Rakouska, ale pro Rakousko to je velký problém, kdyby zůstali všechny sestřičky a lékaři, slovenští i čeští doma, tak by to byl velký problém pro ně.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Ta pomoc podnikatelům jsou jednak odklady vlastně plateb daní. A samozřejmě ten model, o kterém my mluvíme, ale to jsme ještě nediskutovali do detailu, zavedlo Dánsko, které vlastně chce od zaměstnavatelů 25 procent a od státu 75 procent. Takže bude to diskutováno, my to musíme ještě diskutovat v rámci zaměstnavatelských svazů, v rámci tripartity a bude to jeden z hlavních bodů na zítřejší vládě.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka minuta )

    
Ano. A jinak k té rychlosti. Program COVID se rozjel právě z těch důvodů, které jste, pane Švihale, uváděl. Ten se rozjel vlastně už od tohoto pondělí, kdy tedy jsou žádosti. Je pravda, že se musí ty žádosti vyhodnotit, bude to otázka několika dnů. My jsme museli posílit tým ČMZRB a budeme ho i dále posilovat a ty úvěry pojedou poměrně rychle. Co se týká té malé podpory těm živnostníkům, tu budeme schvalovat zítra nebo minimálně v tomto týdnu to chceme zvládnout, ale zítra už bychom chtěli v každém případě ukázat ošetřovné a to ošetřovné pochopitelně se dotkne už okamžitě koncem měsíce. No a taková ta větší dávka toho, co jsme chtěli, to znamená ty mikroúvěry, od nuly dokonce, v pár tisících nebo desítkách tisíc korun, ty by měly být od začátku dubna. To znamená, je to do 14 dnů. Vycházíme z toho, že už vlastně v tom březnu, když bude končit měsíc, tak ti lidé budou v dubnu složitěji získávat peníze na duben. Nicméně zase nejsme schopni pomoci úplně všem, kteří třeba mají problémy někdy od toho února. To znamená, i tak jedeme extrémně rychle, do čtrnácti dnů máme hotové vlastně první programy a první podpory.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
No samozřejmě, my nechceme kontrolovat. My počítáme s tím, že je to apel. Je to o tom, aby i naši lidé mezi sebou na veřejnosti, když uvidí někoho, že to nemá, aby zkrátka… My jsme o tom přesvědčeni, že většina našich lidí je zodpovědná, že chápe tu situaci a chápe tu vážnost situace. Vidí, co se děje v Itálii, ve Španělsku i v dalších zemích Evropy a že to budou brát vážně. Tady nikdo nechce nikoho kontrolovat ani pokutovat, ale samozřejmě nějaké úmyslné… My jsme to zařadili, úmyslné šíření toho viru je trestný čin. Ale já jsem přesvědčen, že to lidé chápou. Naopak nás upozorňují na to, kde to nefunguje. My jsme dostali upozornění na ty pendlery. Takže to není ani možné, abychom to kontrolovali, ani to nechceme kontrolovat. My jsme přesvědčeni, že to lidi pochopí a ve vlastním zájmu, v zájmu svého zdraví, v zájmu svých rodin že to budou realizovat.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
Tak pan Vojtěch je v Senátu, je tam bod koronavir. Myslím si, že pan Vojtěch je nejkompetentnější ze členů vlády. Co se týká Polska, včera jsme to řešili vlastně všichni. Já jsem volal polskému premiérovi, pan Hamáček ministru vnitra, pan Havlíček ministru dopravy, tak nám bylo slíbeno a myslím, že to i potom fungovalo. To je problém s dopravou. Myslím si, že nehrozí problémy v zásobování. A co se týká té novely k rozpočtu, předpokládám, že zítra si to projednáme jako princip, ale samozřejmě my tady mluvíme v této chvíli o 100 miliardách a 900 miliard vlastně garancí na úvěry, takže to budou samozřejmě velké částky. Ale já nechci teď o tom mluvit, protože paní ministryně Schillerová to připravuje a zítra to projednáme.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
No tak v tom autobuse sedí celá vláda. My jsme všichni v tom řídicím autobuse a další autobus je krizový štáb, který je poradním orgánem vlády. Takže v tom autobuse sedí 14 ředitelů a ředitelek krajských hygien a záchranek a to je samozřejmě ten systém. A to nejdůležitější je, aby naše zdravotnictví bylo na tu situaci připraveno. To je priorita. My máme v tuto chvíli tři pacienty, kteří jsou na těch ventilacích, a pokud vím, tak jeden stav je vážný, ale ty dva další jsou stabilizovaní. Ale to řekne pan Prymula. Takže my jsme tým, ta vláda pracuje jako tým. My jsme si ty role rozdělili. Teď vlastně z hlediska dezinfekce pomáhá panu Havlíčkovi pan Brabec. Paní Dostálová vyřešila z evropských fondů, že pan Havlíček může čerpat peníze, on si z toho vezme 10 miliard. Paní Schillerová samozřejmě připravuje celé financování. Pan Petříček má tu repatriaci, pomoc našim lidem v zahraničí. Pan Hamáček samozřejmě má policii a hasiče a toto jsou vlastně ty největší bezpečnostní složky. Mluvíme samozřejmě s hejtmany, takže my jsme v tom autobuse všichni. Rozhodujeme jako vláda, rozhodujeme konsensem, takže se domlouváme, nikdo nikoho nepřehlasovává.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka minuta )

    
My samozřejmě máme dodávky, čekáme z Rakouska, to jde kamiony. Samozřejmě, české firmy nám dávají. Ale ty nejdůležitější jsou samozřejmě z Číny a tam čekáme na to povolení. Takže dnes by měla vyletět česká letadla, pokud vím, už mají povolení k přeletu přes Rusko, čekáme na ten ukrajinský letoun. Takže než oni skutečně nepřiletí do Číny a my neuvidíme, že se to zboží nakládá, tak my tady skutečně nemůžeme něco tvrdit. Celý svět nakupuje v Číně. Celý svět. A věřte mi, že v Evropě, jak jsem pochopil, nikdo nemá zabezpečené tyhle prostředky, protože to nikdo nepředpokládal. Takže pro nás je důležitá ta ventilace. My jsme uplatnili u Evropské unie, která chce nakoupit centrálně, všechno jako rezervu, ale vlastně nespoléháme se na ně. Takže kde je příležitost, je to rozumná cena, takže nakupujeme všechno co je k dispozici, ale pane Prymulo, mě určitě doplníte.

Ing. Andrej Babiš (*1954) předseda vlády (délka do minuty )

    
Prosím vás, tam šla speciální dodávka. Pan Prymula řekne, jaká. Pro Olmoucký kraj. Já jsem mluvil s hejtmanem, hejtman je akční. A pan ministr Toman na vládě apeloval na okamžitou dodávku dezinfekce pro 800 obchodů, pro vlastně možnost, aby… Tam je velká firma, která vyrábí těstoviny, to je největší výrobce těstovin. Takže toto všechno se řeší tady společně. A samozřejmě policie a všechno. Takže my operativně řešíme tyto věci samozřejmě.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (*1969) místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (délka 2 minuty )

    
Já ještě dlužím odpověď panu Veinlichovi. On se ptal na tu dopravu, na aktuální čísla. Mě to tady mezitím všechno skáče. Takže ten stav je není dobrý. Na D2 máme 26kilometrovou frontu. Je to fronta směrem do Slovenska. Není to dáno našimi opatřeními, ale Slováci nepouští takové množství kamionů, protože to mají zašpérované na maďarské straně. Tam je ta situace téměř kritická. Na D1 směrem na Polsko je to pět kilometrů, tam už se to trochu lepší. Nedobrá situace je silnice I/33 a to je ta náchodská směrem k Polsku. Ta je zašpérovaná až k D11. V tuto chvíli chystáme zákaz předjíždění na D1, D5, D2, měl by být ve čtyři hodiny nainstalován, abychom uklidnili trochu ten provoz, a současně jsme zabezpečili okamžitě vozidly Ředitelství silnic a dálnic čela kolon prostřednictvím tzv. plovoucích vozidel. Já jsem v kontaktu se svými protějšku v Německu, respektive Bavorsku, v Polsku i na Slovensku. Ta situace se na polské hranici trochu zlepšila, mimo jiné i tím, že se tam otevřel ještě jeden přechod, ale bohužel ta situace v Evropě je v tomto takřka kritická. Na Brennerském průsmyku už to ani nepočítám. Tam jsou desítky, desítky kilometrů, co tam stojí. My tam tedy děláme ještě zelený pruh pro kamiony, které vozí potraviny, které se rychle kazí nebo léky nebo roušky nebo cokoliv jiného. To tam zabezpečíme.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-mimoradnem-jednani-vlady--18--brezna-2020-180440/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/180440
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 848 777 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy