Tiskové konference vlády ČR 77017


Tisková konference po jednání vlády, 13. října 2010 ze dne 13. října 2010

Audio záznam: Zvukový záznam


Zúčastněné osoby: Martin Kupka, Petr Nečas, Martin Kocourek, Miroslav Kalousek, Radek John


Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády, prosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka 7 minut )

    
Dobrý den, dámy a pánové, dnešní jednání vlády mělo několik bodů, které bychom rádi vyzdvihli, a proto jsou tu se mnou i moji kolegové z vlády. Já bych v prvé řadě chtěl říci, že vláda schválila návrh příslušného zákona o obnovitelných zdrojích energie, který předložil pan ministr průmyslu a obchodu. Tady musím zdůraznit, že vláda od počátku se všemi svými členy velmi intenzivně pracuje na tom, aby se zmírnil dopad kroků, které souvisí s rozvojem fotovoltaických elektráren. Zde chci připomenout, že odhad je takový, že do konce roku 2010 bude připojeno zhruba 1 600 MW výkonu z fotovoltaických elektráren, že vláda ČR na to již reagovala tím, že nebudou od 1. 3. příštího roku podporovány fotovoltaické elektrárny, které jsou dělány na půdním fondu s výjimkou těch, které jsou na budovách a to ještě s maximálním výkonem do 30 kW a s tím také, že nebude poskytována podpora tzv. ostrovním provozům fotovoltaickým, současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a lineární odpisy nákladů na pořízení obnovitelných zdrojů energie. Jenom těmito opatřeními, kvalifikovaný odhad je, že jsme vlastně snížili instalovaný výkon zhruba o 700 MW a ušetřili tímto na podporách téměř 8 miliard korun. Pokud bychom neudělali žádné z těchto opatření a pokud bychom nereagovali, tak musím říci, že by ta podpora byla téměř 19 miliard korun a že by to znamenalo, podle kvalifikovaných odhadů ERÚ, nárůst cen pro domácnosti téměř o 13 % a více než o 18 % pro průmysl. Právě proto, že vláda si byla vědoma závažnosti tohoto kroku, tak jsme dnes přijali krok, kdy byla tedy přijata novela zákona o obnovitelných zdrojích energie, takže je udělán průlomový krok, a je vytvořen způsob, instrument, jak zapojit do podpory obnovitelných zdrojů energie, respektive fotovoltaických elektráren, státní rozpočet. To znamená, že nadále to již nebude pouze otázkou ceny, kterou plně hradí koncový zákazník, s tím, že pro realizaci těchto příjmů, a to považuji za velmi důležité, byl přijat koncept vícezdrojového financování, jehož konkrétní proporce předloží pracovní skupina složená z ministra průmyslu a obchodu, ministra životního prostředí, ministra financí a ministra pro místní rozvoj na příští jednání vlády. Tedy 20. 10. Vláda se shodla, že to vícezdrojové financování se bude skládat ze tří základních složek, a to je zavedení srážkové daně z poskytnutých podpor pro fotovoltaické elektrárny - považuji za nesmírně důležité, že vláda se jednomyslně dohodla na tomto kroku a prosazuje tento krok a uvede ho i do legislativy. Dalším zdrojem bude zvýšení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu tam, kde jsou budovány fotovoltaické elektrárny. Třetím zdrojem bude využití emisních povolenek, včetně tzv. derogačních povolenek, tedy povolenek, kterým se v žargonu říká, že jsou to tzv. povolenky zdarma. Vhodná časová sekvence nasazení těchto kroků a jejich mix bude právě věcí návrhu této pracovní skupiny složené ze čtyř členů vlády. Já musím říci, že toto považuji za nesmírně důležité, že tu byla dosažena shoda ve vládě, že zavádíme i právě onu srážkovou daň u fotovoltaických elektráren, protože i toto odvětví průmyslu se musí zapojit do financování dopadů, které jsou na zbytek ekonomiky včetně domácností a že jsme se na tomto shodli. Vedle tohoto návrhu vláda také schválila návrh, který považuji za velmi důležitý, který sice formálně byl předložen z časových důvodů jako poslanecký návrh, nicméně, de facto je to vládní návrh, kterým bude zákonem zřízen Úřad práce ČR, když to řeknu velmi zjednodušeně - 77 samostatných organizačních složek státu, což je 77 úřadů práce po celé ČR bude sloučeno do jedné organizační složky státu, což zefektivní provoz, umožní to efektivní provedení restrukturalizace, jak personální, tak funkcionální i majetkové. Povede to k většímu zefektivnění řízení výkonu státní správy v oblastech zaměstnanosti a státní podpory. Já jsem velice rád, že tento návrh získal širokou podporu v rámci koalice, protože je pod ním podepsáno všech 11 poslanců za 3 koaliční strany, které jsou ve výboru pro sociální politiku a je to návrh, který byl zpracován již v minulém volebním období a v této jeho modifikaci je uváděn do života. My jsme také schválili zprávu o plnění státního rozpočtu ČR. Tam určitě řekne více pan ministr financí. Tam chci jen podotknout, že příjmy byly realizovány za první pololetí zhruba ve výši 49 % předpokládaného celoročního příjmu a zrovna tak výdaje zhruba také za 48 %, tedy příjmy ve výši zhruba 6 508 miliard, výdaje ve výši 584 miliard, což znamená schodek za první pololetí zhruba 76 miliard korun, ale podrobnosti řekne pan ministr financí. Tolik dnešní nejdůležitější body, které jsme projednávali, a já poprosím k zákonu o obnovitelných zdrojích energie o doplnění pana ministra průmyslu obchodu, který je předkladatelem tohoto návrhu.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, pan ministr Kocourek.

Ing. Martin Kocourek (*1966) ministr průmyslu a obchodu (délka minuta )

    
Děkuji. Já jsem velmi rád, že vláda se dnes shodla na tom, že zvolíme pro financování podpor obnovitelných zdrojů tzv. vícezdrojové financování, že vláda dnes schválila potřebnou legislativu, kterou můžeme odeslat do poslanecké sněmovny a tento problém tak řešit způsobem, který jsme si vytkli. Jinými slovy, že ceny elektrické energie by příští rok neměly v rámci absorpčního scénáře překročit 10 %. Jsem velmi rád, že s ministerstvem financí a ostatními kolegy z resortů životního prostředí a místního rozvoje budeme hledat a dimenzovat nástroje, které budou potřebné k dofinancování těch podpor tak, abychom si dokázali zaručit cíle, které jsme si vytkli. Tedy cena elektřiny bude v rámci absorpčního scénáře. Zbytek představíme příští týden.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Děkuji, takže já poprosím ke státnímu rozpočtu a vývoji státního rozpočtu, pan ministr financí.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka 2 minuty )

    
Snad, jestli dovolíte, pane premiére, k tomu hlavnímu tématu ještě několik vět. TOP 09 je samozřejmě nesmírně spokojená, že se v koalici podařila uzavřít dohoda o řešení rizika skokového nárůstu cen v příštích letech. Pokládám za nesmírně důležité tři zprávy. Zpráva jedna je, že ani české podniky, ani české domácnosti se nemusí, díky této dohodě, bát takového skokového nárůstu cen, který by byl likvidační. Zpráva číslo dvě je zpráva, že žádný obnovitelný zdroj, kromě fotovoltaické elektrárny, se nemusí bát fiskálního útoku, ani malé vodní elektrárny, ani větrníky, ani biomasa. Jakékoliv srážkové daně či fiskální nástroje typu dočasného vynětí zemědělské půdy se budou týkat fotovoltaických elektráren, vzhledem k výrazné disproporci, která se u fotovoltaických elektráren stala, jakákoliv srážková daň na všechny obnovitelné zdroje, že by to odskákaly vedle toho větrníky, malé vodní elektrárny či biomasa, nehrozí. Nic takového nepřipadá v úvahu. Důležitá zpráva číslo tři je zpráva, že do kompenzací nárůstu elektřiny vlivem podpory obnovitelných zdrojů budou zapojeny emisní povolenky a to i ty emisní povolenky, které byly rozhodnutím parlamentu roku 2009 přiděleny elektrárenským společnostem tzv. zdarma. Tedy ty desítky miliard, které byly politickým rozhodnutím poslanců, nikoliv vlády, žádná vláda by to nikdy nenavrhla, rozhodnutím poslanců vyvedeny z veřejných rozpočtů, takže budou zase zpátky zavedeny, budou zpoplatněny a použity k vykompenzování cenové hladiny nárůstu elektrické energie. To jsou tři klíčové zprávy, pro které TOP 09 pokládá tuto dohodu za dobrou.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, prostor pro vaše otázky.

Radek John (*1954) místopředseda vlády a ministr vnitra (délka do minuty )

    
Já bych ještě, když dovolíte, já bych řekl ještě něco k tomu. Věci veřejné podporovaly všechny návrhy, jak omezit skokové zdražení elektřiny pro domácnosti a podniky. Takže jsem rádi, že k té dohodě došlo, nicméně, byla poměrně dramatická, zasedání vlády bylo přerušeno novým, netradičním svoláním nového formátu K předsedové+2, označili jsme to KX, a protože krátká vláda se kvůli tomuto jednání změnila.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Ale, prosím vás, nečte se to „kiks“, je to KX.

Radek John (*1954) místopředseda vlády a ministr vnitra (délka 2 minuty )

    
KX, někdo navrhoval KXXL, a kvůli tomuto dlouhému jednání se ale nestihne sejít K9, takže K9 se nesešla. Kromě této dohody, která je klíčová pro všechny obyvatele této země, jsme hovořili o tom, o čem jsme chtěli hovořit na K9. Pan premiér nás informoval, že 27. předloží ministr Pospíšil do vlády návrh řešení situace na Nejvyšším státním zastupitelství. Pan premiér nás ujistil, že očekává, že s ním budeme spokojení, že pro něj budeme hlasovat, což při známých stanoviscích VV i TOP 09 v této kauze dává naději. Ale jsme samozřejmě nespokojení, chtěli jsme to projednat dnes, nicméně, situace je dramatická i kvůli volbám, nechceme narušovat volby, není už čas na podrobnější jednání a my se mezitím v pondělí sejdeme s panem Zemanem, který je takový mediálně vyslovený-nevyslovený kandidát na nejvyššího státního zástupce, budeme o tom informovat poslanecký klub VV a očekáváme 27. 10, tedy několik dní po volbách, konečné řešení celého problému. A ještě musím říci, že jsme do vlády předložili bez rozpravy analýzu odposlechů za rok 2009. Ta zpráva je velmi příznivá, došlo k dalšímu poklesu odposlechů o 8 % v roce 2009, od roku 2004 celkový počet odposlechů klesl o 52 %. Chtěl bych zdůraznit, že to nemá nic společného s tím, že odposlechy byly zpoplatněny a že ministerstvo vnitra musí platit za odposlechy, protože odposlechy navrhují státní zástupci, nejde to z jejich rozpočtu, nejde to z rozpočtu spravedlnosti, je jim úplně jedno, kolik bude vnitro platit. Je to v souvislosti s tím, že jsou velmi přísná, správně přísná nařízení a opatření, kdy odposlechy lze nasadit a kdy nelze. Každopádně odposlouchávání v této zemi klesá díky přísným nařízením, za jakých lze povolit a za jakých nelze.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, teď tedy vaše otázky. Reuters.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Já začnu drobnou opravou, ono se tomu v žargonu říká „zdarma“, ale ono to není zdarma, protože ve stejném objemu ty energetické společnosti musí provést zafinancování ekologizace svých provozů, je to hlavně děláno ve vztahu ke zdrojům výroby elektrické energie a tepla, které mají jako palivo uhlí. Takže ono to zdarma není, tomu se tak jen říká. Ten konkrétní mix bude předmětem té pracovní skupiny, která předloží, zda to bude část, zda významnější část nebo menší část, nebo většina či nevětšina, to v tuto chvíli je předčasné specifikovat s tím, že na druhou stranu si musíme být vědomi, že jsou tu segmenty energetiky, které jsou závislé na modernizaci uhelných zdrojů ve vztahu k emisím oxidů uhlíku, jako je teplárenství, které je velmi citlivé na to, zda bude mít tyto investiční prostředky k dispozici, protože ušetří za část povolenek, které tzv. dostane zdarma a bude mít tím pádem zdroje na ekologizaci svých provozů nebo ne. To jsou vedlejší dopady, které také ta pracovní skupina bude muset vzít v potaz. Tam, kde jsou zdroje energie, ať již tepla či elektřiny, založené na uhlí, aby to nemělo negativní dopad.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka minuta )

    
Smím-li doplnit, ono skutečně záleží na úhlu pohledu. Vezmu-li to na vaší profesi, přestavte si vaší redakci, která dostane X milionů dotaci ze státního rozpočtu za podmínky, že si za to koupí novou, modernější technologii a lepší přenos informací. Jeden úhel pohledu bude, že jste to dostali tzv. zdarma, druhý úhel pohledu je, že jste to vůbec zdarma nedostali, protože jste za to povinni něco vybudovat, něco, co byste normálně museli hradit ze svých nákladů. Je to opravdu otázka úhlu pohledu, pro nás je to principiální záležitost, zbavit toto prostředí privilegií pro všechny zájmové skupiny. V jaké to bude míře, je opravdu ještě otázkou dalších jednání a dohody. My respektujeme skutečnost, kterou jsme uváděli i ve svých prezentacích, že je do značné míry rozdíl mez výrobci elektřiny, jejíž cena se tvoří na evropském trhu a tam se takové opatření nemůže přenést na spotřebitele, může se přenést pouze na náklady a zisky jednotlivých společností a je určitý rozdíl mezi výrobci tepla, kde cena se stanovuje jinak. Tam je před námi ještě diskuse a zcela určitě se dohodneme.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
V tuto chvíli je naprosto předčasné říci, jaký to bude objem a s jakým časováním. To bude právě úkol pro tuto pracovní skupinu, ale nepochybuji o tom, že se dohodneme, protože ta kombinace všech tří základních zdrojů, o kterých mluvíme, tedy průlomová novinka, srážková daň na fotovoltaiku, použití emisních povolenek a zvýšení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, tak tato mixáž je velice dobře konstruovatelná do příznivého dopadu na ceny elektrické energie.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka do minuty )

    
V objemu i čase.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Ano, tato novela, která byla předložena trojicí koaličních poslanců, v jednom případě je to i ministr, protože je to pan ministr Drobil, získala plnou podporu a bude předložena poslanecké sněmovně a předpokládám, že bude schválena, pomůže životnímu prostředí v celé řadě lokalit včetně Moravskoslezského kraje.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, Daniel Takáč, Česká televize.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka 2 minuty )

    
Tak, já začnu tím, že vy jste se ptal na zákon o ovzduší, tak ten není vládní, ten je poslanecký, tudíž vláda tady nežádá o projednání podle paragrafu 90 s tím, že my předpokládáme, že tady bude souhlas napříč politickým spektrem. Co se týče zapojení těch tří zdrojů, já musím říci, že to se bude vyvíjet od modelové situace, na které se shodneme. Pokud vyjdeme z toho, že ten instalovaný výkon bude zhruba 1 600 MW, že se celkově ty náklady budou pohybovat tak, že to bude vyžadovat částku 300 korun na MW, ten modelový propočet ministerstva průmyslu a obchodu, tak za využití těchto tří zdrojů s různou časovou sekvencí, na tom se právě musíme dohodnout, jaká bude procentuální mixáž těchto zdrojů a jejich časová sekvence, tak by to potom vedlo k vývoji cen, o kterém jsme mluvili, ale znamená to, a to je třeba říci si velmi otevřeně, pokud bude stejné množství instalovaného výkonu, tedy kolem 1 600 MW, tak čím větší zapojení, tím ta cena jde dolů a naopak. Toto je modelový propočet, který například při zapojení 300 korun z veřejných rozpočtů, tak by to vedlo k těmto dvěma cenám pro obyvatele a pro podniky. Když tak mne pan minstr průmyslu doplní. Znovu opakuji, to definitivní číslo bude pro obě dvě skupiny pod 10 %, takže my jsme se tím návrhem vrátili k absorpčnímu scénáři a to definitivní číslo bude nakonec výsledkem té mixáže a množství zapojení zdrojů do toho substitučního titulu, který jsme návrhem zákona dnes zřídili.

Ing. Martin Kocourek (*1966) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

    
My jsme dnes na vládě představili náš koncept, představili jsme konkrétní čísla, která bychom my preferovali, ministerstvo financí nás požádalo v této věci o další jednání, my ministerstvu financí velmi rádi vyhovíme a ke konečnému řešení určitě ve shodě dojdeme.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka 2 minuty )

    
Představíme ho 20. října. Co se týče vaší další otázky, zákoník práce, protože tu jsou legislativní lhůty, tak byl odeslán, ale je to otevřený dokument a toto ujištění ode mne slyšeli jednoznačně zástupci odborových svazů i předseda ČMKOS na včerejším jednání. Je otevřený tam, kde se to týká tarifů a platů. My neustoupíme z té části, která s týká například nemocenské a podobně s tím, že, a já to opakuji znovu, debatou zmrazit platy bychom se vrátili dávno před přípravu konceptu státního rozpočtu, který byl již poslán s výší příjmů a výdajů a se schodkem do poslanecké sněmovny a já musím zopakovat to, co opakuji celou dobu a co ode mne slyšeli i zástupci odborových svazů. Přes skutečnost, že se sníží objem platů ve veřejném sektoru, těch zaměstnanců, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, že se sníží o 10 %, přesto prostě nejede vlak, tam vláda nemá žádný manévrovací prostor, neustoupí od tohoto požadavku. O konkrétní formě snížení toho objemu o 10 % jsme připraveni dále s představiteli odborových svazů jednat a budeme jednat, jedná pan ministr Drábek, jednám já, sejde se k tomu znovu porada ekonomických ministrů, která opakovaně o tom jednala a pak předpokládám, že s definitivním postojem přijde vláda poté, co se na tomto shodne jednání koaličních špiček. Ale my na ten návrh zmrazit, pouze zmrazit na 4 roky, nemůžeme přistoupit, tam musí dojít ke snížení objemu a poté zmrazení na tři roky. Z tohoto vláda v žádném případě neustoupí.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka do minuty )

    
Smím-li to přiblížit konkrétním číslům. Říkají-li odbory, že jako kompromis navrhují zmrazení, nikoliv snížení, neříkají nic méně, než že požadují o 12 miliard korun na platový objem pro příští rok více, než navrhuje vláda. Což je shodou okolností takový opravdu minimální objem veřejných prostředků, který tím mixem, o kterém hovořil pan premiér, budeme muset zapojit do kompenzace elektrické energie. Ano, dá se odborům říci, že bychom tento mix použili na navýšení platů státních zaměstnanců a nechali zdražit energii na 20 %. Nedomnívám se, že by to veřejnost přijala.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Já to doplním jedním číslem, protože teď už máme hotové údaje za druhý kvartál letošního roku, nemáme je za třetí kvartál, tak tady chci jen konstatovat, že v podnikatelském sektoru, v porovnání za druhý kvartál letošního roku oproti druhému kvartálu loňského roku, došlo k propuštění 85 000 osob, kdežto ve veřejném sektoru v porovnání těchto dvou kvartálů došlo k přírůstku 8 000 osob. Medián platů, tedy to číslo, které zaručuje, že alespoň polovina má alespoň tento nebo vyšší plat, je v tom veřejném sektoru, jakkoliv je tam příznivější vzdělanostní struktura, tak je o 1 100 korun vyšší než v podnikatelském sektoru. Já myslím, že za těchto okolností je evidentní, že ten krok, který navrhuje vláda je jediný možný.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, poslední tři otázky. Deník Právo.

Radek John (*1954) místopředseda vlády a ministr vnitra (délka 2 minuty )

    
Tak já začnu vrtulníky. Letecká služba organizuje cvičné lety, aby mohla létat v těch okamžicích, kdy je to potřeba. To znamená, bez cvičných letů by se nemohlo létat na povodně. Ti piloti by ztratili kvalifikaci, oni mají nařízený počet startů, nařízený počet přistání, lety za různých denních a nočních dob, lety na různá místa, do různých nadmořských výšek a podobně. To znamená, cvičný let, pan policejní prezident mne informoval, že probíhá, on že letí do Ostravy a že tam je jedno místo ve vrtulníku. Já bych mohl jet navíc svým autem, ale byly by to dvojité náklady. Za vrtulník i za auto, takže toto je běžná praxe, je k dispozici počet nalétaných hodin, kterými létali ministři vnitra v uplynulé době, ale nezatížilo to nikdy rozpočet policie. Není to náklad navíc. Jsou to běžné náklady. To je bod 1. Bod dvě, my jsme velmi zklamaní tím, že nedošlo ke konečné dohodě v kauze problému na Nejvyšším státním zastupitelství, říkáme to otevřeně. Nicméně, z toho, co se řeklo na dnešním jednání, považujeme vlastně řešení 27., o několik dní později, je sice na náš vkus pomalé, nicméně, věříme, že jde správným směrem. Řekli jsme si, nebudeme teď narušovat průběh voleb, já jsem současně předsedou státní volební komise, můj prioritní zájem je, aby volby proběhly dobře a aby se podařilo vysvětlit křížkování. Sejdeme se s panem Zemanem po neděli, budeme o tom jednat v klubu a já pevně věřím, že 27., tedy za 14 dní, bude definitivně jasno.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
: Já to také zodpovím. Musím říci, že jsme se s panem ministrem na téma toho letu vrtulníku bavili. Pan ministr mi objasnil důvody, proč ho použil, nicméně, přesto jsem ho požádal, zda by nějakým způsobem vždy bylo vzato v potaz, že například i uvnitř toho resortu, že to má určitý dopad ve veřejném mínění a použil jsem i argument s jiným cvičným přistáním před jistou dobou, předsedy vlády v Innsbrucku, že to také způsobilo poměrně rozruch, přestože to ve skutečnosti nevedlo k navýšení výdajů státního rozpočtu ani o korunu a byla to také součást výcviku. Co se týče používání aut, já musím konstatovat, že každý ústavní činitel má mimo jiné v popisu práce stýkat se s občany a potkávat se s nimi a mluvit s nimi. Nepřestává být ústavním činitelem ve chvíli, kdy opouští budovu svého ministerstva nebo úřadu, i poté je to součást jeho práce, aby byl ve styku s voliči. To, že ten styk s voliči je intenzivnější v průběhu, běží-li nějaká volební kampaň, tak to je přirozené, ale i před tím, například já jsem tím docela znám, že se pohybuji mezi lidmi velmi intenzivně, bez ohledu na to, jestli je nebo není volební kampaň.

Radek John (*1954) místopředseda vlády a ministr vnitra (délka do minuty )

    
Já to jenom doplním. Já to respektuji a budu tedy ze symbolických důvodů navyšovat výdaje státního rozpočtu, protože navíc budu jezdit autem.

Ing. Miroslav Kalousek (*1960) ministr financí (délka do minuty )

    
Budete chodit pěšky, pane místopředsedo, a ušetříte.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
Prosím, Robert Miller, poslední otázka.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka minuta )

    
Já musím začít tím, že Temelín, rozhodnutí o tom, jaká bude časová lhůta budování, odklad či neodklad, tak o tom může rozhodnout pouze vláda, respektive zástupci vlády jsou v dozorčí radě, tak dozorčí rada ČEZ, respektive úplně ideální je, rozhodnou-li v souladu tyto dva orgány, vzhledem k podílu státu v strategickém významu této společnosti. Nikdo jiný. Jestli někde nějaký příslušník středního managementu někde něco plácnul, tak je to úplně irelevantní. Ten, kdo rozhoduje, je vláda. Já bych chtěl připomenout, že na jednání BRS, které se chystá, tak jeden z bodů, protože se jedná o energetickou bezpečnost, je i Temelín, takže po té BRS bude tato věc oznámena. Co se týká emisních povolenek, ano, mluvíme o těch, které budou po roce 2013, to se nedubluje. Pan ministr průmyslu a obchodu.

Ing. Martin Kocourek (*1966) ministr průmyslu a obchodu (délka do minuty )

    
Příští rok ještě budou dobíhat některé správní lhůty, kdy bude možné budovat u fotovoltaiky ještě v režimu roku 2010, protože je tam určitý přesah a tam je to opatření též směřováno. Tedy ještě 2 měsíce za ten snížený tarif, který vyhlásí ERÚ a s ním to opatření, co se týká půdy.

Mgr. Martin Kupka (*1975) tiskový mluvčí vlády ČR (délka do minuty )

    
To byla poslední otázka i odpověď.

RNDr. Petr Nečas (*1964) předseda vlády ČR (délka do minuty )

    
Dámy a pánové, děkujeme za pozornost, hezký den.

Související dokumenty:

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--13--rijna-2010--77017/


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/tiskove-konference-vlady/zaznamy/77017
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy