Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 2c4ee046336a13baecc2aeecceda3048


ID jednání2c4ee046336a13baecc2aeecceda3048
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 13.4.2022
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání13.04.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/2c4ee046336a13baecc2aeecceda3048.mp3
Délka audio záznamu06:02:21
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    dobré odpoledne vážené paní zastupitelky vážení zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města 
z jednání se omluvil 
pan kodeš pan gólman a pani fišerová konstatuji že přítomná většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné 
před začátkem ani upozorní přítomné že se ze zasedání zastupitelstva města pořizuje videopřenos není proč ho návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání minule byl pan havelka paní bláhová 
pan fajmon 
jan burian kdo je pro 
a 
d d 
tak robili všichni návrh byl schválen děkuji 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise minule byl byla paní košická pan burian a paní fišarová 
pan havelka 
pan gregor 
paní bláhová děkuji kdo je pro návrh 
pro dvanáct 
všichni přítomní na vrba děkuji zápis ze zasedání zastupitelstva města druhého druhý dva tisíce dvacetdva a kultovní zprávám byly zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínky k zápisu nebo ke kontrolní zprávě 
nemá proto považujeme zápis za ověřený a přistoupíme ke schválení programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo pro jednání třicet devět bodů 
osmo čtvrtý vám byl doručen návrh na rozšíření programu o bod číslo čtyřicet zápis z výboru pro správu majetku města ze dne šestého čtvrtky dva tisíce dvacetdva a bod číslo čtyřicet jedna zápis kontrolního výboru ze dne o třetí dva tisíce dva 
dám tedy o zařazení těchto bodů do programu dnešního zasedání dále navrhuje stažení bodu číslo dva číslo jedna ke smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci příští týden ještě proběhne jednání 
má někdo návrh na další rozšíření případně jinou úpravu programu 
on fajmon 
a na starostu k účasti zastupitelů aby se před řadili body třicet třicet jedna devatenáct dvacet dvacetjedna a dvacet dva o něž předpokládám že bude shoda aby byly přeřazeny na začátek prosím ještě jednou body třicet jsou pozemky pro obchvat pro středočeský kraj třicet jedna pozemky pro lávku pro středočeský kraj devatenáct dotace pro sportovce dvacet dotace pro 
organizace 
pracující s dětmi dvacet jedna dotace památková zóna a ne to ještě jedny dotace 
na je 
dodáno kultura a dvacet dva půjčka na studium tyhle ty body navrhuji aby byly přeřazeny a mohl se o nich rozhodnou protože myslím že bude shoda děkuji děkuji pan havelka 
já děkuji za slovo já bych ještě navazuje máme tam tečka návrh na rozšíření o dva materiály co se týká výborů a bodě tuším že bodě čtyři navržené pro je souhrnem informativní zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za rok dvacet dvacet jedna já navrhuje přiřadit k tomuto bodu stejně jako body sedmnáct osmnáct což jsou také zprávy z výboru a probereme při jednom bodu je můj návrh děkuji pane starosto děkuji 
má někdo ještě další připomínky prosím 
rád bych rád poprosil o před zařazení bodu číslo dvacet osm neb ta diskuze tady k tomu za poslední tři zastoupit tvá byla opravdu zevrubná nemluvě o tom že je zařazeno až za body upřímně očekávám velmi výživnou diskuzi jako je například družstevní bydlení a tak dále a konečně kvůli tomu že bych poprosil o pochopení neb se dnes opravdu necítím dobře ale má účasti zde jaksi vzhledem k onomu hlasování děkuji 
paní bláhová 
děkuji bych ještě před řadila bod dvacet devět který se týká mají pozemku ministerstva obrany já se také nekonfliktní předpokládám děkuji 
tak 
je tedy návrh na zařazení bodu třicet tři 
třicet třicet jedna debata na set dvacet jednadvacet dvaadvacet ve dvacet osm a spojení bodu čtyři 
sedmnáct osmnáct čtyřicet čtyřicet jedna 
máte ještě někdo návrh nějaký kdo je pro tento návrh prosím 
tak můžeme 
tak všichni přítomní pro návrh byl schválen děkuji 
teď když nechal hlasovat o programu jako celku 
všichni přítomní pro návrh byl schválen děkuji 
já bych se teď ujal jedné takové čestné povinnosti budu pan bodnárová 
a 
moje předávání 
proběhlo je 
a 
připomněl 
máme 
nová a se 
významnou měrou život na vše 
například pomáhají 
se scházíme 
na není náhoda 
set devadesát jedna česká královna 
labem povýšena 
nové významy 
lysá nad labem 
já tedy neznam vítá či role 
a mu začne zjevovat vyznamenání cesta kteří se nemohli dostavit náš tradiční čtvrtého března 
starosta města odděluje strážníků monice zitová vyznamenání prvního stupně za dlouhodobou spolehlivost ve městě je to dva 
moniko zitová tomu se říká věrnost a 
jen často možná povolání a já mám podniková ne uchovává 
ve školách povolení 
vy dva besedám dále věřím že i v letošním roce se mu uspořádá mateřské školy je jen 
povede že 
to jen trochu 
páva osm vesna a 
na 
takovou 
nebo 
rada města odděluje lence zavadilová pamětní medaili ve dlouholetou práci s mládeží trenérskou činnost 
klubu usáma hlaven 
vašem vesla 
nepochlubil po náš 
je 
bezvadné drží takovou krásu do budoucna je tam 
budou pokracovat a bavit nebude 
jak má být hodně zdraví 
je 
rada města uděluje mars nové pamětní medaili za dlouholetou práci s mládeží 
klubu 
teda 
některé 
tam jde 
dokonce jsme 
museli  
budeme pokračovat tedy bodem číslo třicet té úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbu obchvatu města lysá nad labem druhá etapa 
víte že jsme to už na zastupitelstvu měli schválili jsme to došlo tam k administrativní inhibice která se napravila a tímto by jsme schválením tohoto materiálu který vám předkládáme by jsme zajistili 
narovnání nebo vlastně tedy to že by středočeský kraj nám do naší městské kasy zaplatil 
částku která byla stanovena za pozemky které jsme vykupovali posledních asi osmi letech 
od tomu diskuzi už se tady jedno prosím bylo 
nikdo se nehlásí necháme hlasovat o návrhu usnesení 
pro bylo dvanáct přítomných návrh byl schválen děkuji 
bod číslo třicet jedna je to darování obecních pozemků za účelem realizace projektu lávka včetně cyklostezky lysá nad labem bezbariérová trasa a cyklotrasa lito labe materiál jsme už tady také měli jste o něm všichni dobře informováni schválili vali jsme spolupráci se středočeským krajem na tomto projektu pro připomenutí při nedávné rekonstrukci došlo k tomu že tam byly nahrazeny ty látky které nám bylo vysvětleno slouží pro údržbu a my jsme v té době už začalo město připravovat projekt po dohodě se středočeským krajem na rozšíření lávky podle norem to je na šířku tři metry a výšku zábradlí sto padesát centimetrů s tím že středočeský kraj tenkrát přislíbil že ten projekt převezme a bude realizovat k té dohodě došlo do člověk za mění se středočeským krajem a v této době má středočeský kraj požádáno na státní fond dopravní infrastrukturu o dotaci tam je šance aby se dostalo osmdesát pět procent uznatelných nákladů samozřejmě to společná akce města a středočeského kraje protože části těch nájezdů a sjezdu který umožní to že se nebude muset jezdit poté velmi frekventované bezpečné silnici tak část bude tam hradit město do diskuze hlásí pan marek 
dobrá plena děkuji pane starosto za slovo jak tomu jenom doplním také pozitivní dvě zprávy nejenomže ta žádost o dotaci byla už podána zároveň ale v té žádosti o dotace na se prý je podmínka aby středočeský kraj pozemky vlastnil proto je to nutné aby jsme za tuto žádost schválili zároveň ve středočeském kraji už to prošlo krajskou radou a máme připravené na to aby pětadvacátého dubna to znamená vlastně zachvíli nebo nás následně to svolal krajské zastupitelstvo což znamená že bychom v průběhu května mohli uzavírat smlouvu průběh přes katastr znamenalo by to že by pokud se dobře podaří a příklad nese dotace tak bych se poté mohli někde na úrovni srpna začít stavět 
takto je ta druhá pouze jsme vám k tomu děkuji za doplnění já se chce to něco máte nebo jestli chce něco ještě vysvětlit dalšího 
nechame hlasovat o návrhu usnesení 
pro všech dvanáct přítomných návrh byl schválen děkuji 
další bod byl bod číslo devatenáct 
je to rozdělení dotací z programu na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do osmnácti let se sidlem v lyse nad labem 
tento materiál prošel řádně schvalovacím procesem 
prošlo to komisí 
a my jsme jako rada města v tom nedělali žádné úpravy 
paní bláhová prosím 
bych ho asi střet zájmů protože jsem statutárním orgánem organizace která si žádala a v té souvislosti jsem se chtěla zeptat jestli pane starosto také ministerstvo kárným orgánem některé z těch organizací já jsem já jsem přece rady 
doma venku tak já hlásím taky střet 
necháme hlasovat o tomto návrhu 
dvanáct přítomných pro návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo dvacet 
je to návrh na rozdělení dotací z programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do osmnácti let se sídlem v lysé nad labem 
my jsme rozdělilo rozdala se částka 
milion korun všech prošlo řádně schvalovacím procesem prošlo to komisí a my jako rada města jsme nedělali žádné úpravy paní bláhová prosím 
paní 
i zde nechtěl nahlásit střet zájmů protože jsem statutárním orgánem organizace která dostane příspěvek měkkou děkuji necháme hlasovat o tomto návrhu 
dvanáct přítomných návrh byl schválen děkuji 
bylo dvacet jedna je to rozdělení přidělené dotační kvóty ministerstva kultury z programu regenerace městské památkové zóny 
dva tisíce dvacet dva 
máme tam žádost 
tam sa hlási někdo 
hlásí se někdo no 
ano byla jsem se já jestli žádalo dobrý den tomáš acer já jsem si k tomuto bodu zeptat jakým stahuje rušení městské památkové zóny respektive těch prvních dvou beat ace zón to znamená jestli to proběhlo nebo v jakém je stavu protože rozdělují dotaci na městskou památkovou zónu a přitom tady bylo městskou památkovou zónou ruší já bych to neříká rušení městské památkové zóny byla to revize městské památkové zóny je proces který probíhá prostě 
bylo zrušeno nic nebo zrušeno nic nebylo upraveno zpracovali to architekti z prahy tam navrch navrhuje nějaké rozšíření a nějaké třebas zmenšení nikdo nic neruší rozšíření není navrhováno vůbec v konečném důsledku bylo navrženo zrušení podstatě celé té památkové zóny nejdřív zahýbe a následně celé zrušení méně nicméně bych rád to je věc názoru pan starosta nicméně bych chtěl vidět v jakém stavu klání je to znamená kdo o tom aktuálně rozhoduje kdo jaký dokumenty kam poslána tak dál 
to není předmětem jednání tohle mě ten jednání o dotaci která se týká městské památkové zóny to znamená musíme vědět jestli budeme rušit nikdo redukovat nebo co vlastně se bude dít protože jsou veřejné finance finance občanům města a občanů státu znamená není možné podporovat něco u čeho by předpokládáte že bude zrušeno či redukován děkuji tak já myslím že nikdo nepředpokládá že bude něco zrušeno už jsem to tady řek chtěl bych aby se neříká nepravdivé informace tady spoluobčanům takto není a ten proces je v rukou odborníků naštěstí ne v rukou politiků naši pan havelka 
já děkuji za slovo pane starosto já jsem jenom krátce toto jsou peníze které nám většinou ministerstvu kultury v rámci rozdělení programu pro dva tisíce dvacet dva pokud by jsme 
pokud by jsme o jejich rozdělení nerozhodli znamená to že ty peníze se vrátí do státního rozpočtu já za sebe si myslím že předmětem to zda ty peníze rozdělíme mezi ty dva návrhy které tam jsou chci říct že je pod pořádají komise regenerace památkové zóny takže za mě všechno děkuji 
no a my komisi máme odborníky na slovo vzatí je tam ředitel odboru památkové péče ministerstva kultury je tam vedoucí oddělení památkové péče středočeského kraje je tam pan městský architekt takže je to opravdu všechno na odborné úrovni 
děkuji máte 
děkuji než tě prosím 
nedostal jsem odpověď na to v jakém stavu je to rušení městské památkové zóny to znamená jaké dokumenty byly odesláním ministerstvo kultury a v jakém stavu se tato věc nachází skutečně přestože máme odborníky v komisi 
může podporovat něco u čeho by plánujete jak redukci v konečném důsledku i zrušení městské děkuji takže to není žádné zrušení opakuji není to žádná redukce je to normální revize už dvakrát slovo prosím 
je to je to je to prosím revize jako se dělá revize všech možných dokumentů 
tak máte k tomu ještě někdo prosím něco nechat hlasovat o tomto bodu 
tak dvanáct z patnácti přítomných návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo dvacet dva slovo smlouva o zápůjčce na studium je tady materiál tedy prošel radou a předkládá zastupitelstvu je to umožnění poskytnutí návratné půjčky na dobu tří let naší zaměstnankyni s 
zaměstnankyně úřadu 
máte kompresí něco 
můžeme hlasovat o tomto módu 
pro dvanáct přítomných návrh byl schválen děkuji 
máme oči sto dvacet devět 
ano dvacet osm a ceny 
tak je to směna pozemků v lokalitě na vysoké mezi a společný postup k naplnění regulačního plánu vysoká mez změna číslo čtyři víte že tato věc už byla v zastupitelstvu projednána zastupitelstvo schválilo 
tuto 
tuto směnu teda tento záměr a protože tam došlo nějaké a my se chyby překlepy číslo pozemku tak se to znovu vracelo do rady a zastupitelstva města 
chce někdo vystoupit na už jsme tu jednou schválili 
tak prosím 
děkuji problém v lokalitě a celé té směny spočívá v tom že město vlastně nedodržuje vlastní regulační plán a přitom má nástroj jak to vyřešit to znamená bylo by dobré kdyby se zastavily kolaudace který v lokalitě aktuálně probíhají samozřejmě se zastavilo povolání dalších staveb to všechno město může učinit 
a to z toho důvodu že celá ta celá lokalita není budována v souladu s územním plánem 
další věcí to územního plánu je že není úplně zřejmé jestli ty etapy které jsou v mapě toho územního a regulačního plánu 
jsou v souladu s tím textem regulačního plánu vypadá to tak že etapě v tom textu nejsou vůbec zmínili to znamená celá tahle ta věc je velice sporná a je potřeba aby se tohle vyřešil to znamená já navrhuji aby se ta změna žádném případě nerealizovala to z toho důvodu jak se k tomu vyjádřili i pracovníci obecního úřadu a samozřejmě navrhuje to co už jsem řekl aby se pozastavili kolaudace dostavilo se udělování dalších stavebních povolení a zkrátka se ti ti družstevníci styl lokality případně prostě tím myslel čistý lokality přiměly k tomu aby dodrželi regulační plán děkuji děkuji technická poznámka pana velka 
já jsem se jenom zeptat jestli opravdu musí to co navrhuje vážně protože tu chvíli inzeruje aby zastupitelstvo porušoval zákon proto že toto je přenesená působnost kterou tvoří stavební úřad a mimo v tomto případě město nemáme a něco nařizovat ani co to mi maximálně můžeme něco doporučovat a ani to jí to bych byla jako ovlivňování správního řízení pokuty stavební či dokázali 
stavební úřad přesvědčit a doložit věci že je to v pořádku a stavební úřad jim dal stavební povolení tak opravdu nechápu ten váš návrh na pozastavení nějaké kolaudace proboha toto je toto tento váš návrh vy jako chcete říct že nebudeme respektovat právo nebudeme respektovat stavební povolení nebudeme respektovat to že oni mají právo kávovar pokud splněny podmínky stavebního povolení a že zastupitelstvo bude rozhodovat o tom kdo s ní postavit dům a kdo ne pardon já si tedy představit nedovedu 
děkuji pan marek 
a prosím ale už co ale už vystoupil ale už pane starosto to na mě zkoušíte košil na vás nic sprostého vydejte 
samozřejmě že město účastníkem řízení samozřejmě že město je účastníkem řízení je to na jeho území je účastníkem řízení u každé stavby chráněném území 
je regulátorem toho územní to znamená je tvůrcem regulační plán to znamená tahle ta věc skutečně spadá do vaší kompetence to že nebo dokumentace města to že samozřejmě nemůžete zastavit ty ty vlastný ty vlastní stavební povolení případně kolaudace to je samozřejmé to je skutečně přenesené působnosti obecného stavebního úřadu který byly se mimochodem vlastně ani nemá vedoucí nicméně platí že vy jako účastník řízení se této věci můžete velmi aktivně účastní velmi 
tak děkuji pan zastupitel marek 
děkuji za slovo pane starosto já se vrátím k meritu tohoto bodu vím že jsem to říkal minule ale tak aby to bylo jasné proč budu hlasovat proti a já nesouhlasím s touto změnou říkal jsem to vždycky na tom zastupitelstvu myslím si že město nemůže není pro město výhodné aby změnilo svůj pozemek stavební za pozemek na kterým má být dodána cesta lokalitě kde všichni ostatní si tu cestu budují samé ta nebude vybudovaná to známé ještě bude muset budovat a za pozemky na který se v budoucnu budou muset vybudovat chodník když všichni ostatní vlastníci si vybudují chodník a přidávají potom pozemek bude chodí městu říkal jsem několikrát tak to je ten důvod proč s ním nebudu souhlasit děkuji děkuji pan gregor 
no já se přiznám že vůbec komentovat co tady prováděl velice a ani úplně nesouhlasím vším co tady říká pan marek já si myslím že vůbec úplně nesmysl nechápu vůbec proč tady ten vůbec znova protože zastupitelstvo odsouhlasilo jednoznačně byla administrativní chyba napravila tím že se to resilo nemám teda informaci o tom že by k tomu nový míšení měl někdo nějaký připomínky to znamená podle mého názoru nebo tady nemá být vůbec projednáván to je přeci úplně jasný všechno hráč potřetí když platí usnesení to by se musel dělat teda teď revokaci usnesení něčeho to je nesmysl co tady prodáváme 
no tak já bych poprosila se našeho pana právníka 
dobré odpoledne tak opakovaně to zastupitelstvo z toho důvodu protože při vyvěšení záměru které schvalovat zastupitelstvo byla byla 
tam drobná administrativní chyba v čísle pozemku tu chybu zastupitelstvo opravilo a nyní se projednává už vlastní uzavření smlouvy je samozřejmě jak vyvěšení záměru tak schválení toho konečného právního jednání musí projít příslušným orgánem a případě nakládání s nemovitým majetkem je to zastupitelstvo města 
můžete mi ukázat paragraf podle kterého 
praga třicet devět zákona o obcích který uvádí je záměr obce prodat směnit darovat pronajmout propachtovat nebo vypůjčit nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat takový prsu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně patnácti dnů na úřední desce před rozhodnutím příslušného orgánu o této o této o tomto úkonu takže to bylo předchozí a nakládání s nemovitým majetkem je paragraf 
já jsem si že jatka 
osmdesát pět písmeno a a tady se uvádí zastupitelstvo obce je dále vyhrazeno to znamená někdo jiný to nemůže udělat rozhodování o těchto právních jednání nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů snímku inženýrských sítí pozemních komunikací převodu bytů a nebytových prostor 
no já bych vám říct že to řeší tohle jsou známí paragrafy ty znám taky ale mě zajímá to když udělá administrativní chybu jenom to tam nikde není že kvůli administrativní chybě se toto tímto způsobem řeší když už jednou usnesení bylo přijato takže nezlobte se a přednosti s tím nemůžu souhlasit 
i jsou jasný to je ale to jsme neporušili 
tak prosím 
děkuji za slovo já bych se přidal konců k tomu co zaznělo 
minimálně z pohledu občana nepochopitelné že už potřetí diskuze zásadě při každé řeknu instanci vidíme se stále točíme zásadě namístě byla opravdu velmi detailní a dvakrát to získal zastupitelstvu podporu nyní jsme potřetí opět taktéž úplně nechápu jaký vliv na to měla mít administrativní chyba když meritorně to číslo pozemku tady zaznělo asi tisíckrát a je to video přenosu a tomu toliko tečka věnovat nebudu spíše tak předtím rozhodováním shrnul genezi s tou změnou jsem přišel mimo jiné z toho důvodu že mnoho občanů z litovle se neustále ptalo jestli by bylo možné nějakým způsobem 
dát podmínky ke vzniku cesi nevědoucí se že já s tím vlastně nemůžu nic udělat to s tím můžu udělat je to o co jsem se snažil vlastně z vlastní iniciativy ale jinak jako nějaký velký význam pro mě upřímně nemá 
takže koná a koneckonců i několik z vás zastoupit doporučoval požádala aby nějakým způsobem jsem tuto směnu navrch upřímně věří věřím jak už jsem řekl minulých vystoupeních nominují zastupitelstvech že je to vskutku ku prospěchu věci opět tomu co zaznělo že každý si každý si řeší sítě ze stavebníků ve městě sám s tím se nemůžu ztotožnit nemluvě o tom že regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí a uzemnění dávno už připravené k okamžité výstavbě skutečného jenom to řešení těch palčivých problémů občané v dané lokalitě respektive obyvatel sousedních ulic kteří jsou zatěžování nadměrným provozem takže jenom jsem chtěl shrnout nějakým způsobem zastupitele aby toto prosím při rozhodování brali na vědomí a stejně tak že tento řeknu kolotoč nebo točení se na místě je poměrně vysilující a dokonale donekonečna to člověk zase dělat nebude nemluvě o tom že do budoucna se tam samozřejmě ty vlastnické poměry už budou jenom čím dál víc rozdrobí a řeknu takové instalace k tomu aby došlo k vyřešení celé záležitosti už bude jenom čím dál horší děkuji 
několik parfému prosím 
to se zabývám už opravdu dlouho 
jsme si řekli 
jste administrativní chybě 
mají všichni práva různě se vyjadřovat ale je práva menšiny i práva většiny já navrhuji aby prostě se ta věc odložila na příští zasedání zastupitelstva aby se oni nerozhodovalo 
a jinak samotné té věci 
město naprosto legálně svoji roli regulátora výstav v této lokalitě udělalo na to územní plán udělal na to regulační plán a má naplňovat regulační plán což tímto návrhem ze strany navrhující ho by přesně bylo dosaženo a já vůbec nechápu proč jsou kladeny nějaké překážky zcela zbytečné prostě politikaření nesmyslné které ve výsledku bude pouze 
proti místním občanům kteří tam žijí jak kterým se bude komplikovat možnost obsluhy celého území takže já tomu opravdu nerozumím nevím proč nedělá se politika na nějakých jiných věcech a dělá se zrovna na tomhle tom a proto navrhl aby se to odložilo napříště děkuji 
děkuji 
přihlášeny nikdo není je tedy návrh na odložení tohoto materiálu 
bude pro odložení 
takto pro odložení je šest proti nikdo zdržel se pije 
a nesouhlas nehlasoval jeden to znamená že tento návrh nebyl 
sia a bude se hlasovat o návrhu usnesení 
judo je 
tak pro sedm proti čtyři zdržel se jeden návrh nebyl schválen 
děkuji 
bod číslo dvacet devět pořadu 
je to záměr prodeje nepotřebného majetku vlastnictvím ministerstva obrany v katastrálním úřadu o zemi lysá nad labem 
kdo jste to sledoval jedná se o pozemky které jsou u nového sídliště 
tam vzadu jak je ta zelená plocha navazuje na pole tam ministerstvo obrany 
máme možnost získat pozemek od ministerstva obrany 
otevírám diskusi parfemu 
výbor majetek se touto věcí zabýval podrobně na svém posledním zasedání minulý týden zápis tomu je předložený a 
já jsem toho názoru že bychom měli 
jako i výbor doporučil aby jsme usilovali o všechny ty pozemky nicméně je potřeba říct že se jedná o pozemky které jsou zhruba trojího druhu je to celkem skoro osm tisíc metrů čtverečních které jsou částečně určené územním plánem pro a veřejnou zeleň 
v rámci nového sídliště částečně pro výstavbu místní komunikace obsluhující celý ten budoucí zástavbu v třešňovce a částečně pro 
pro občany pro komerční účely ministerstvo obrany na v podstatě nabízí abychom okamžitě souhlasili s tím že oni nabídnou ty pozemky prodej nejvyšší nabídce a mně se zdá že to pro město není vůbec výhodné protože to bude moci nalákat spoustu investorů a možná i spekulantů 
části pozemku budou velmi atraktivní a že to vyžene cenu kterou by jsme za to museli zaplatit a jsem přesvědčený o tom že musíme využít možností které vám zákonnou hospodaření s majetkem státu dává abychom minimálně ty části pozemků které jsou určeny územním plánem k 
plnění funkce komunikace a veřejné zeleně aby jsme usilovali za 
přednostních podmínek a zase myslím že by měly v tomto smyslu upravit usnesení a jednat s ministerstvem obrany ono to pravděpodobně bude složité že se bude muset se budou muset zapsat rozdělit samostatně a váš asi ocení ale myslím si že město výhodnější 
než připustit 
že nemáme nic proti tomu aby se prodávala jako celek nejvyšší nabídce ještě jedna důležitá okolnost která je potřeba vzít 
v potaz že se jedná o část mapy která není ještě digitalizovaná takže 
nejsou úplně přesně 
vidět její hranice v terénu a myslím že taky není úplně 
optimální věc takže za mě bych doporučoval aby 
se 
že 
zastupitelstvo souhlasí aby se jednalo o získání pozemků 
které jsou nabídnuty přičemž pozemky určené k plnění komunikace a veřejné zeleně 
myslím že tak jako asi 
své stravy 
pan místostarosta holka 
já děkuji za slovem říct že mi to návrhu usnesení máme napsáno že preferujeme tu variantu napřímo to znamená ta varianta je v tom usnesením udělaná jo neni tam že to kupuje že půjdeme do nějaké soutěže ale je to tam že půjdeme na přímo nicméně si myslím že to co říkal hynek fajmon že by stálo zato se na ty věci kdyby se mohou vztahovat veřejně prospěšná stavba že by stálo za to do toho usnesení dát úplatné či bezúplatný převod pozemků to by byl můj názor na změnu usnesení já za sebe řeknu že protože jsme 
měli radu města tak já jsem začal na základě diskuze závěr jednání s ministerstvem obrany o tom zda by ty věci byly možné to znamená že kdyby tamto usnesení tímto způsobem upraveno tak by to bylo fajn děkuji 
paní 
úplně totožný návrh jako pan magistr havelka akorát mě předběhl takže souhlasím vděku tak děkuji 
takže 
dvojice to doporučuje a ještě bych doporučoval teda řadit i poslední tři 
slova a to přímo protože vlastně je to myšleno podle zákona tak jako jednání 
aby bylo doporučuje zastupitelstvu projevit zájem o úplatný případně bezúplatný převod pozemku všechny v katastrálním území lysá nad labem a čas a konec věty a to přímo bych tam nedával protože to je zbytečné 
paní bára 
já bych jenom si dovolila napsat neúplatný ale bez platný a myslím že to i a říká no jenomže tam je tak jsme úplatný v pohodě úplatné či bezúplatné a s tím co říkal pan fajmona a že tam nemusí být a to přímo podle mě to vyplývá z logiky toho toho návrhu úplatný či bezúplatný převod pozemků z čehož je zřejmý 
a je to žádost ano není to soutěž dražba cokoliv jiného 
návrh usnesení upraveny 
dobry tak je tedy návrh ke hlasování prosím 
v dvanáct přítomných hlasovalo pro návrh byl schválen děkuji 
další boty o číslo čtyři 
no jako sloučením 
jo pardon dobře tak 
tak zapojení města lysá nad labem do paktu starostů a primátorů pro klimatickou energetickou změnu my jsme vstoupili 
do masky dolní pojizeří po dohodě se 
maska dolní pojizeří změnil na polabí a pojizeří jako na nebude vystupovat a tam pravé šance že by jsme vstoupili do paktu starostů a primátorů že by jsme že by jsme tam ziskali 
získali bychom finanční prostředky na vznik energetické koncepce pro celé území je tedy pro město lysá nad labem myslím si že 
to co se děje se je mi tak si myslím že tohle to na pořadu dne je by se měli postavit čelem a této příležitosti využít protože na to bude patřičná dotace 
něco mapa 
hlásí se nikdo můžeme hlasovat 
v dvanáct přítomných pro návrh byl schválen děkuji 
bod či sotva jsme vypustili nebo 
máme tady moc číslo si je zápis ze zasedání osadního výboru řezačka na rok 
jsou 
dva body protože nebo projednáno ze sedmého pátý a dvacátý devátý dva tisíce dvacet jedna tyto zápisy zastupitelstvo bere na vědomí 
pana válka prosím 
já tady bych chtěl osadního výboru poděkovat protože pokud se tam přijedete podívat tak oni se tam výborně starají o to městské hřiště myslím si že fakt se tam snaží dokázat si tam mohl vybudovat i zázemí a fakt bych jim chtěl moc poděkovat za to co tam dělají děkuji 
také návrh hlasování že bere na vědomí 
dvanáct přítomných pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo čtyři 
spojeny tedy s ostatními body té svor svor informativní zprávu o činnosti výboru zastupitelstva města za rok dva tisíce dvacet jedna 
já bych slovo tedy postupně předsedům 
fajmon 
má výbor pro správu majetku 
všecko napsali do správy 
byli jsme se pravidelně v zásadě 
s jednou výjimkou vždycky jsme byli usnášení schopný a máme radost z toho že naše doporučení jsou v zásadě 
téměř úplně 
akceptována ze strany zastupitelstva 
no a jinak nevím co bych k tomu dodal jestli tam někdo chce se zeptat myslím si že výbor funguje docela dobře před každým zastupitelstvem se scházíme zápisy děláme takže 
všetky dostali nějakou odměnu 
si zaslouží 
paní bláhová prosím 
já nejsem předseda myslel že promluvy předsedové jste přihlášen já nevím ale jestli to prosím pana předsedu kontrolního výboru dejte mi slovo potom nakonec vzniku 
také budou asi informaci v podstatě jako pan fajmon my jsme nebyli usnášeníschopný pouze jednou takže projednávaná témata bylo možné pouze doporučit 
dinah podstatě nebyl nějakej velkej problém 
minimálně polovička členů se zúčastnila jednání stoprocentně byly tam nějaké nemoci a byly tam proste určité problémy ale obecně jsme projednali všechny nejdůležitější 
úkoly které byly mučení 
bohužel tam jeden problém stále normy 
že pracujeme s pěti přestože jsme souhlasem dny 
o tom už trváte na další tři čtvrtě roku 
neříkám že nám vadí protože ten pětičlenný výbor podstatně ještě takový konstruktivnější čím více lidí tak tím větší problém že pracemi nestál ale tenhle ten problém tam prostě 
musím uvést 
a pokud jde o poslední den jsme měli vlastně letos jenom jedno zasedání 
oki a to devátého března tím že 
přiznám ten materiál kradl dodatečně tak je to víceméně taky taková administrativní záležitost protože podklady jsem předal moc brzo 
podstata byla že podklady byly brzo takže to zařazený prostě bylo až dodatečný 
jinak jsme tam udělali zprávu 
o plnění ukládacích usnesení a když si to přečtete tak že víte že opravdu obrovského množství 
zastupitelstva sto sedmdesát tři usnesení dvacet šest ukládací a podstatě kromě jednoho bodu splněno a pokud jde o radu města tak dokonce sedm set pět ukládacích usnesení a taky podstatě dvě usnesení které staré nebyly splněny ale s tím že v podstatě se řešily postupně a termín neuplynul takže 
z hlediska plnění tohoto typu si myslím že pracuje zastupitelstvo rada dobře 
já děkuji a poprosím pana předsedu finančního výboru díky ještě jako jenom okomentovat 
já jsem odešel tak jsem trošku 
takže v právu předložil finanční výbor finanční v loňském roce konala čtyřikrát 
toho nebo respektive pětka z toho jednou jsme se nesešli 
jsme jakoby jednali v souladu s jednacím řádem 
novým projednali jsme víceméně pro nás dneska rozpočtové opatření a to co nám předložilo rana a nedělali kontrolu těch dohod vlastně na základě hracího 
zastupitelstva 
asi nic zásadního za mě asi všechno by se měly dotazy jak se pece 
paní bláhová prosím 
děkuji za slovo já jsem se chtěla zeptat ve zprávě pana pípla píše 
že zápisy včetně prezenčně ve vyssich a podkladů jsou uložené na příslušném odboru města a zápisy byly vloženy do elektronického systému evidence zápisu tak jsem se chtěla zeptat co to je za zápisový systém a proč se tam ty zápisy ukládají a jestli se tam ukládají i zápisy jiný výborů anebo jenom našeho finančního 
jakoby jedna várka dotazu a potom bych chtěla požádat aby se o každém tom bodě hlasovalo zvlášť a pak obvodu sedmnáct mám protože předpokládám že projednáváme dohromady takže můžu říct už těm ostatním věcem 
no říkal jste že spojujeme se čtyřkou sedmnáct osmnáct už třicet čtyřicet jedna jo tak jestli bychom teda úvodu sedmnáct mám protinávrh že bereme na vědomí zprávu z jednání výboru protože ten výbor nebyl usnášení schopný a tudíž to nemůže být zápis takže když jde jen o formalitu někomu 
děkuji je další 
pan pípal 
já jenom asi je jeho komentář no já samozřejmě tu ten zápis z toho finančního výboru včetně prezenční listiny posílám paní vedoucí winklerová která která ho samozřejmě 
vkládána nebo nevím jak funguje jakoby dál ten systém evidence a klára ho dal na stránky stránky města aby tam byl k dispozici 
to je tím myšleno tedy že se skládá že se vkládá na stránky na webové stránky města lysá 
dobře takže rozumím tomu že žádný zápisový systém elektronický ve smyslu archivace neexistuje 
přidal já nevím já se tadytady ta formulace byla myšlena že se jakoby archivují na defakto na stránkách města 
holka vděku je chápu to dobře že jestli myslíte že prostě někde ukládáme elektronicky ty dokumenty já si myslím že mi motivy webové stránky neukládá elektronicky že v papírové podobě vedených jsou ale myslím si že jakože by se měly archiv elektronicky to 
tak máme tam navrhnou úpravu usnesení sny na kam pracujete 
a 
v tak deset zdržet se dvá návrh byl schválen 
tak budeme schvalovat každý bod za váš 
ale 
budeme hlasovat o bodu číslo čtyři bereme na vědomí 
a 
d 
z přítomných bylo pro návrh byl schválen děkuji bod číslo sedmnáct a má úpravu 
po 
tak můžeme hlasovat 
tak zvaná přítomných dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo osmnáct 
pak riho 
hlasu 
dvanácti přítomných dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo čtyřicet 
mou 
pod 
pro 
za nás přítomný dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
pardon 
jedenáct pro jedna se zdržela takže návrh byl schválen děkuji 
a hlasem oboru číslo čtyřicet jedna 
ta 
pro sedm proti jeden zdržel se čtyři nevzali jsme na vědomí zápis děkuji 
mu 
ano pan gregor prosím no nevím co je tím účelem mi určitě výbor opakovat nebudem myslím si že si děláte opravdu legrace 
ta děkuji tak pokračujeme bodem číslo pět 
to je nařízení města lysá nad labem číslo tři o placeném stání na místních komunikací bereme jako zastupitelstvo na vědomí 
tak jsme pro sedm proti jeden z se čtyři 
bod nebyl schválen 
tak máme tady bod číslo šest 
tedy beriem na vedomie nařízení města lysá nad labem číslo čtyři z roku dvacet dvacet jedna jako ceník placeného stání na místních komunikacích 
které nám platí samozřejmě a vermona vědomi 
člověk 
dobrý den vážení přítomní zastupitelé to jmenuje vlček a měl bych jenom takovej dovětek trošičku to že v minulosti se byly se vybíralo za parkování v době výstav a teď jsou dá svět lesáci nemilosti hození do vody to že tady je invaze lidí bude přibývat protože výstavy zase budou fungovat a myslím si že město se připravuje o hodně velký peníze pokud se nepletu tak vždycky aniž by šáhli prstem měli za to co a půl milionu za rok a je mi divné že vám to nevadí toto 
pan a velká tak já si troufnou opravit tu věc protože mi v poslední době už ve své podstatě jsme nezískali téměř žádné finanční prostředky protože veškeré ty peníze které tam byly vybírány tak pandy na to aby ta o doprava byla organizována v tuto chvíli to bylo tak že ten organizátor toho výběru parkovného prostě odstoupil od těch svou s tím že už se toho nehodlá účastnit protože byl napadán jak ze strany občanů tak ze strany těch parkující že není schopen to dělat tu chvíli my jsme neměli žádný nástroj jakým způsobem zajistit výběr parkovného proto jsme to parkovné zrušili nicméně nadále na území města platí v tuto chvíli všechny 
zákon o pozemních komunikacích co znamená v tuto chvíli je to tak že ta represe nastává úplně stejně jako nastávala předtím problém s organizací dopravit skutečně je to že si ti návštěvníci stojí nechtějí rozporu s předpisy je to zkrátka pravda je na toto konto měl jednání pan starosta i ze státní policií protože jsme žádali o podporu protože ona nebyla ani v minulosti dřív ve své podstatě ten provozovat a toho parkovacího systému to aspoň částečně dokázal usměrňovat tuto chvíli nemáme provozovatele parkovacího systému výběru toho parkování a proto jsme ji upustili ve své podstatě od toho aby občané mohli platit protože jim to žádnou výhodu v tuto chvíli nepřináší ani skýtá 
tolik k tomuto ono možná kdyby každý se zamyslel když parkuje jestli něco neporušuje tak by se v tom místě určitě parkoval lepší ten problém tedy skutečně je budeme řešit ale v tuto chvíli není jednoduché řešení v té věci vidíte i že jsme částečně zkusili což je stále k tomu předchozímu bodu 
testovat jaké budou odezvy na restrikce toho parkování protože návrat k tomu systému který řekněme do roku nechytejte za slovo o dva tisíce dvacet není možný z legislativního hlediska prostě už není možná ta věc která tady dlouhá léta fungovala protože pokud budeme dělat nějaké vyhrazené zóny tak jsem vždycky budou dotýkat pouze občanům kteří bydlí to znamená teď to názorně vidíte na spodní části husova náměstí a teď to názorně vidíte na tady v čapkově ulici zkrátka dobře takto by fungovaly ty zóny pokud by měl mít vyrazili my jsme ty věci na těchto místech snažíme otestovat a už to nese velmi negativní postoj veřejnosti a představte si že vlastně jediný systém jak tu chvíli tu věc zregulovat podle stávající legislativy a musím říct že jsme velkou diskuzi vedly s martinem dostálem na toto téma protože já jsem se chtěl vrátit tomuto systému nicméně krajský úřad námi naznačí napsal že pokud budeme chtít vytvářet zóny placeného parkování tak to znamená že nelze vytvářet pouze nebo pokud arizony vyhrazeného parkování tak jsme schopni je dělat jenom pro ty kteří tam bydlí to znamená kdyby ta zóna v tuto chvíli byla udělána tak byla původně tak to znamená že parkovat legálně budou moci vyna vyhrazených místech pouze ti obyvatelé těch ulic to znamená bylo to řekněme v tom prostoru od masarykovy ulice jedličkově ulice smetanová šafaříková zahradní pivovarská ne protože tam přeparkovat nesmí a pak části těšila a mohli by tam parkovat jenom ti občané zaznamená ostatní občané města centra nemohl je aby nedáme nějaký systém my to máme ještě okořenil tím výstavištěm protože zkrátka ještě řekněme že osm krát do roka jsou větší výstavy který tým problém způsobují tak se výstavy menší ten problém nevnímáme ale ta věc opravdu v tuto chvíli nemá jednoduché řešení a to co jsme otestovali sami vidíte že ta veřejnost se na to dívá špatně a říká to je ale zvláštní a my dokážeme zařídit to co bylo přesně to co funguje dvacet let návrat prostě právně možné není děkuji 
ta děkuji 
dále 
se ještě zeptat tak momentální nefungujou žádné zóny ani na husově náměstí takže peníze které tam lidi názory které se vypravil ze sebe dělat co protože co to vlastně udělal před době nějaký platnosti napjatosti jaké vyhlášky a tím pádem se tam něco vybere co se bude dělat s těma penězma 
dag 
nařízení platné to znamená nařízení nám umožňuje na husově náměstí vybírat peníze nařízení je platné i v tom že pod náměstím existuje zóna která je vyhrazená pro rezidenty nařízení platné i faktem že že je tedy modrá zóna pro rezidenty pro v ulici u toho nádraží a nařízení je dále platné v tom že část parkovacích míst v ulici čez a je také vyhrazeno pro rezidenty v věci pokud se ptáte co se děje s penězi které se vyberou tu jsou příjmem městského rozpočtu 
ještě mohou jen 
ještě ještě bych se stejně vrátil první mě položené otázce znamená že si myslím že by se mělo najít nějaké řešení aby hlavně v době výstava lisa a lesáci nebyly obklíčený vlastně tady lidmi zvenku a mohli se tady v klidu pohodě zapadákova i kdyby se měl vrátit v nějaké podobě jak seká městských městských mě nebo čehokoli podobu výstav aby se to byl vždycky z toho peníze město mělo a ty lidi by nekam fialy že by zaplatili padesát sto korun zase za rok aby věděli že se může v pohodě zaparkovat a ne že se z toho stane něco hrozného a parkuje se halabala kdy jak se dá a nikdo z toho nic nemá užitek žádný 
tady ten problém době řešíme dneska tady není předseda komise pro dopravu a bezpečnost pan chaloupka a já bych asi dal slovo tedy panu žerou pípal vymře člen dopravní komise protože mají vymyšleny nějaký systém je dlouhodobě řešení na kterém pracujeme víte moc dobře se nám nepovedl automat na náměstí který dodá v září pak byl spuštěn pak to chvíli chodilo a reklamuje bude tam automat nový ale ona řekne pan pipa pauza 
já děkuji já chtěl jenom jak říkal pan starosta my se tady tím tématem intenzivně zabýváme v rámci dopravní komise a je pravda že nás to velmi trápí že se tam 
že se tady v těch ulicích jako dřív to parkování nereguluje a nevybírá proto jsme měli schůzku s několika firmami který který se tedy těm systému parkování zabývají 
nejlépe se nám jakoby líbila firma empla která která má řešení tekutou formu to smart parkování praze to znamená 
pomocí aplikace si koupíte parkování a potom to se nějakým způsobem promítne do toho systému a městská policie potom kontrolu jestli máte nebo nemáte za placené parkování mělo by to být právě navázané i na ten automat na náměstí který z nějakých technických důvodů se nepovedlo rozchodit takže takže tečka v průběhu dubna bude vyměněn tedy ten aktuální za automat jiný lepší který má lepší lepší funkcionality a právě umí komunikovat s tím systémem tady toho smart parkování takže 
doufáme že že se tady to se povede v letošním roce dotáhnout 
děkuji paní košická se přihlásila 
dobrý den děkuji já bych se ráda vrátila k parkování výstavách protože to co se děje parkování na trávníku a v různých stehy pak tristní můžu se zeptat jaké teda bylo jednání se státní policií oni budou v té době více jezdit nebo něž městská policie posílí směny a bude více vybírat protože pokud tedy nebude represe ze strany města tak ty lidé si to řekne původně tam parkovat budou dál 
a pak jsem se teda chtěla zeptat na ty zóny já teda když jedu ke své tchyni do prahy tak můžu klidně parkovat na zóně modré protože zaplatím nějakou částku a je to jenom pro ulici když ona bydlí v ulici jabloňová jenom pro lidi z ulice jabloňová jo takže já nevím jako ty informace úplně teda možná máme jako špatné jenom se zeptám na na na na parkování terasa městská policie a státní bude v době výstavby více pracovat a více vybírat 
já bych že městská policie nezamyslel než ve městě právě v době výstav aby dal slovo panu řediteli městské policie aby nám řekl své zkušenosti část poslední výstavou cela zemědělec a garáží a samozřejmě že nás to všechny moc trápí a pak která by řekl pan právníka si k tomu jako je s těma 
legislativou protože tady jsme narazili samozřejmě všichni jsme si zvykli na ty známky ale 
nejde bohužel tak pan zita 
to řešení parkování co si pamatuju tak výstaviště bylo založeno nebo devadesátý pátej někdo z pamětníků devadesát čtyři od roku devadesát čtyři se tady řeší parkování a celou dobu to deflektory na vrub města byť si myslím že by to mělo být asi v koordinaci nebo ve spolupráci s někým jiným 
samozřejmě největší část takovéhoto nadělení má městská policie jenom pro upřesnění sobotní sobotní výstava retro garáž která v minulosti nebyla tak hojně navštěvovaná tak poslední ročníky je 
a měli jsme devadesát pět událostí formou přestup 
to je číslo úplně nehorázný a je mi líto nebo líto strážníci si myslím že se úplně vydali ze všech sil ale pak je malý to spíš odboru dopravy kam bude směřovat minimálně polovička těch oznámení jelikož polovička řidičů samozřejmě se nedostaví 
já nevím co bych měl říct samozřejmě to řešení 
pohledu nejideálnější za tu dobu co mám zkušenost tak určitě byla firma firma hlavička kde spolupracoval prostě kde to spolupráce byla na velmi skvělý úrovni kdy se dařilo samozřejmě ty auta směrovat na ty místa kam by měly být nestálo tolik na trávě a tak dále je konta konto situace je prostě rozpoznáno tak jak to vyřešit 
vím že jsem byli na 
dopravní komisi není to prostě jednoduchý a tak něco stojí peníze ten systém nějaký tady může být zavedeny funkční ale 
to taky o penězích a já nevím co bych vám k tomu dá říct opravdu víme to všichni za samozřejmě problém pivovarská ulice kde pak nám to tam zastaví částečně na chodníku nebo na trávě není to průjezdní protože pak když tam dojde k nějaké mimořádné události potřebujeme mít zajištěny průjezd hlavně pro hasiče prostě pro ty složky 
a není to nikdy jednoduchý tak já něco bych tomu asi asi tak asi tak všechno 
jestli máte ještě dotaz prosím napadá velitele policie 
já jsem se chtěla zeptat 
jestli teda to informaci můžete říct kolik se průměrně pohybuje pokuta kterou jste udělali a teď nemyslím za tuhle výstavu ale zato minulou někde se ke mně dostala informace že v průměru dáváte stokorun 
protože 
protože jako stokorun byť to třeba může být první přestupek na území města mi nepřipadá v tuhle chvíli adekvátní kdy opravdu musíme zvolit tu represivní složkou tady prostě už prevence nepomáhá protože oni vás sice vidí ale klidně si tam zaparkují mi to připadá jo takže děkuji za odpověď 
samozřejmě že můžeme nastolit represi ty pokuty jsou do dvou tisíc pokud vám tam příjde minimálně z poloviny spoustu lidí kteří jsou senioři a a jsou si dost dobře vědomi těch přestupků a tak dále tak tam prostě ta trošku přichází trošku tento 
lidské myšlení a ten přístup lidské já těm lidem prostě dejte pak pětistovku jasně můžeme k tomu přistoupit nemám s tím problém bude prostě represe a můžeme to sekat pětistovku tisícovku ale je potřeba si uvědomit že drtivá většina těch lidí kteří k nám přijdou tak jsou to slušní lidi řidiči který jsou spíš zmatení tím že nemají kde zaparkovat a hledají místo potom samozřejmě a myslím si že ruku na srdce tady i z vás zastupitelů který přijedete někam a je na výstavu a vidíte řadu stojících vozidel najednou tam jednou volné místečko nebude vás to nutí tam zastavit nebude tak jedna z mála to jsem rád každopádně já taky ne ano ale proto protože jsem policajt protože ty předpisy známého ale obecně takováhle je prostě praxe 
třeba slušní některý nevychovaný a já prostě jsem toho názoru že tu represi můžeme nastavit takhle nastavenou prostě nemám 
dekuji 
tak pan právní prosím 
děkuji za to srovnání s prahou nicméně i v praze máte několik druhů zón on ten zákon totiž umožňuje některé jsou neslouží k tomu že tam může zaparkovat výhradně držitel příslušného oprávnění některé zóny slouží takže to může zaparkovat vedle toho držitele i člověk který si zaplatí nějaký určitý poplatek my když jsme koncipovali to nařízení jsme uvažovali tím stylem že kdybychom šli tou druhou variantu znamená buď držitel oprávnění nebo osoba která si může zaplatit ten poplatek tak to z našeho pohledu docela postrádá smysl protože tím defakto umožníme těm návštěvníkům toho výstaviště aby si být třeba za vyšší peníz ale legálně zaparkovali v místě které je primárně určeno našim občanům mi cílem aby mohli právě ti občané blízkosti výstaviště měli reálnou možnost zaparkovat u svého domu a nechat tamto 
potom je nám to přišlo vybírat od našich občanů nějaké poplatky za ty vzaty parkovací viněty a zároveň umožnit návštěvníkům zase za nějaký poplatek tam legálně zaparkovat tak nám to 
v 
až na paní zastupitelka ano děkuji pochopila jsem dobře pana havelku co jste říkal že když někdo bydlí na ulici čez a a dostane parkovací známku tak ho ta známka opravu nějak parkování pouze na ulici čez a protože tak jste to říkal tak jestli jsem to pochopila správně nebo ne a já bych tak těchto těla dál pokračovat jenom je potřeba znát vaši odpověď 
nějakým chci říct že ve své podstatě nemůžeme udělat tu věc že město lysá nad labem bude jedna zóna 
to nejde nemůžeme udělat že město lysá nad labem jedna zóna takový nám přišlo což se vlastně dělo v minulosti my jsme řekli že kdokoliv z občanů má právo si koupit parkovací známku která v době výstav opravně parkování čech ulicí máme který jsme měli vymezený to vzoru to je nám bylo sděleno že v tuhle chvíli najde a řeknu když vytvoříme zónu a teď mi opravdu zónu masarykova ulice jedličková devátého května omezená a spodkem náměstí tak ty lidi když jim vytvoříme znovu tak oni budou moct zaparkovat kdekoliv v té zóně na základě parkovací známky ale už to nemůžeme dovolit lidem ze sídliště ti by museli jít do toho režimu že si zaplatí zaplatí ten poplatek a uplatňovali my jsme to takovéhle máme i stanovisko z krajského úřadu to tenkrát přišlo a proto ta věc byla a proto jí říkám tímhle způsobem jeho protože takhle to skutečně tak pokud by jsme vytvořili tuhletu parkovací zónou tak rezidenty a abonenty martin mě sleduje abych neřekne smysl to znamená že rezidenty a abonenty by mohli za těch podmínek které by jsme stanovili tam parkovat buď by to bylo bezplatně nebo za nějakou úplatu ale ti okolo už by tam mohli vždycky parkovat jenom úplatně tak jak to bylo řečeno anebo vůbec to znamená že když by člověk ze sídliště jel do masarykovy ulice na nákup tak pokud by jsme zvolili tuhletu zónu a teď vidíte že se to děje tak protože jsme otestovali tak zkrátka dobře by došlo k tomu že tam zaparkovat nesmí anebo by musel zablokovat za úhradu děkuji 
děkuji že jste mi neodpověděl na co jsem se ptala vy jste říkal že tím že nemůžeme vytvořit jednu zónu a že můžeme vytvořit jenom zóny dílčí tak z logiky věci jste dovodil že vlastně když dámy osobě která bydlí na čez a parkovací známku tak může parkovat jenom na čez a ale to takhle v reálu nefunguje a nařízení to takhle upravené právně nemá že já se ptám jak to že může osoba které která bydlí na čez a parkovat u nádraží kde nebydlí a má neoprávněnou výhodu vůči všem ostatním obyvatelům lyse nad labem který si známku koupit nemohou a vy jste říkala že to takhle nejde už takže se ptám proč to tak v nařízení máme já už jsem odpověděl já už dále pokračuje diskuzi 
děkuji no já ještě jako jsem jinou chtěla pokračovat dobře takže chápu to tak že jste si to nějakým způsobem nastavili a vlastně mi nechcete odpovědět čem je problém a potom se ještě chci zeptat všimla jsem si že 
město lysá nad labem a také parkovací známku nevím tedy kdo to auto užívá bře nemám přehled ale chtěla jsem se zeptat z jakého nebo na základě jakého ustanovení tohoto nařízení má město lysá nad labem známku na vozidle a vera zajímalo kdo to vozidlo užívala děkuji 
tak také jenom já nevím tedy který městské auto má protože jich máme více nevím jestli mají všechny ale ve své podstatě je to stejného titulu si zakoupila aro si zakoupili někteří podnikatelé protože mají sídla provozoven nebo sídla svých těch a těch adresách tak na základě tohoto tu známku drželi ale možná že to možná řekne ještě potom lepší pan velitel protože ono nikdy známky vydávají těm příslušnému 
říkám to správne 
já do toho teda nechci rýpat já si myslím že město by mělo mít se zámky ale musíte si to legislativně upravit ale husovo náměstí máte vymezených stylu nařízení takže to je spodní část husova náměstí radnice pokud vím je na horní části tedy pokud si vykládáme a spodní a horní takže z tohohle pravidla z tohohle důvodu nemůže mít město známku takže se ptám z jakého jiného důvodu ji má a tak asi vy tady jste tak mi řekněte kdo to auto užívá nebo no to já taky nevím já jsem bydlela na nějaký modrý na nějaký modrý škodovce ale nevím kdo užívá modrou škodovku a dobře no a pak datový teda mě 
no a mohl by odpovědět teda na základě čeho město dostalo protože husovo náměstí to by nemohl protože jste ve vrchní části a nařízení hovoří o shodě a jenom si říct že opravdu nejsem proti ale město známku mělo ale je potřeba to správně legislativně upravit a pokud se se má vztahovat jenom rezident jako tak by to mělo být jenom v rezidenční části ne po celém městě 
a má 
na celé 
tak 
ještě jednou děkuji takže pokud jsem to pochopil z výkladu pana právníka správně a máme spaní o švédskou se teda co říkal ty praze je ta že v okamžiku by to šlo stáhnout na dobu výstav jenom opatření co se týká že by tam cizinci platili a místní by tam mohli na základě známky že by tam přijeli někdo ze sídliště lebo dobře myslím si že v rámci výstav se moc styl do centra nehrnou aby tady něco dělali takže by to mohlo fungovat rozumně a bylo by to stažitelný anebo by si třeba i ten dotyčný z toho města těch pár korun zaplatil za tu dobu nějakou co by tam stál jedna věc a druhá věc ještě jak se pan havelka na začátku udivilo že ten milion to město inkasoval dřív to bylo skutečně čtyři sta padesát tisíc půl milionů a město nemusí nic dělat protože to měla starosti ta firma já si musela sama veškerých značky sama zajistit lidí sama všechno vybrat a kolik si vydělá na navíc to bylo jejich věc místo prostě zmínka svého na začátku čtyři sta padesát pět set tisíc a více musel starat naopak umělý když nebyly sebraný značky nebo cokoli tak ještě udělal bububu do to že nesplňuje nějaký požadavek který byl 
vydán ono dřív to takto a město z toho skutečně tyto velké peníze by možná stálo za to najít někde nějaké řešení aby se pokladna rozumně plnila když teda máme požár nedostatek peněz a a chybí nám na spousty věcí 
technická 
technická reakce já všem děkuji za příspěvky a pokud toto slyšeli tak jako člen komise 
že komise pracuje na řešení a to řešení jistě bude předloženo tuto věc technická vybavíme jak to upravit či ne upravit ten orgán na tom skutečně pracuje předloží nějaký návrh který i nějakou s nějakým způsobem diskutuje a jako aby jsme tedy teď tvořily změny mi příjde jako že je to mimo tečka zasedání zastupitelstva takže jestli bychom se mohli vrátit tónů a ještě já donesu výnosy za poslední dva roky a jsem přesvědčený že tam čtyři sta padesát tisíc neuvidíte protože zkrátka dobře díky tomu že se to stalo také tak náročným administrativně a tak složitý tak zkrátka dobře poslední dobou skutočne z toho tyhle výnosy nebyly na to jsem vám schopen doložit to jsem vám schopen doložit na rozpočtu a na plnění rozpočtu ara atlantu košů je podle jednacího řádu jsou dvě vystoupení dvě minuty 
se točivé dokola 
to se to chová úplně jinak když se umíralo 
firma nám skončila než se to dodělat 
paní to ženská 
to zní hezky 
vídeň děkuji za slovo 
a takže byste mě vlastně kapele holku trošku přeskočil trošku předešel protože se chtěla zeptat na to samé vlastně pana pavla znamená to tedy že dopravní dopravní komise tuto chvíli vlastně řeší jakousi strategii nebo koncepci parkování celkově to znamená ve vztahu vlastně k parkovacímu systému tedy těm park matu tak k prezidentství či tomu zda si někdo koupí vlastně jakési abonmá a současně vymezení 
toku takže ko děkuji pan kořínek prosím vás pěkně jen maličkost víte dobře že náš dům s pečovatelskou službou který sídlí na masarykově ulici má takové malé parkoviště před sebou a je tam značka že to je výhradně ta lišta výhradně pro tento dům s pečovatelskou službou ale víte co běžně čemu dochází na cokoliv když potřebě si vybrat z bankomatu nebo koupit něco pekařství nebo kdekoliv tak se tam suverénně zastaví šátku a tam třeba pouze a prakticky parkoviště který má sloužit tomu domu s pečovatelskou službou pořad obsazeny nějak nemá si zima zima žáková já to mám všetko nafocen kulicha jsem si říkal vezmu to pošlu značku 
je hodně by to měl představte si když potom ani vezou stacionáři stacionáře nějakého človíčka nemůže chodí tak nemůžou zastavit zastavit úplně konci ulice nebo a člověka by se 
parkovišti 
je potřeba 
děkuji 
velitel městské policie jestli to tam píše vzadu a určitě se budou věnovat prostoru je to neukázněnost lidi nic jiného bezohlednost vůči těm tam bydlí a potřebujete prostory 
paní bláhová 
ne tak 
aby někdo přihlášená 
děkuji 
já bych poprosil pan místostarosta mohu poslat ten dokument ze středočeského kraje který zakazuje aby 
na tázán na parkovací byla přes celý město jestli je to možné 
já když se na to dívám ohledu prahy tak mě to tak úplně nemožné nepříjde a minulosti to nějak fungovalo já chápu že možná se to 
přes všechnu snahu kterou jsem se mi nepodařilo zjistit jestli tohle je realita nebo není realita jestli skutečně zákon vyloženě zakazuje takže tohle by bylo dobrý říct jinak je to klasika prostě asi pokud se zákonem bez pokud se něco tak se to asi řešit trošku dřív protože to skutečně občanů velmi zkomplikovalo situaci a skutečně to vytváří dojem například parkovací zóna tady u nádraží že chcete ty lidi přinutit aby parkovali tady na tom parkovišti které je poměrně daleko od nádraží takže to je asi všechno samozřejmě vyřešit děkuji děkuji pan marek 
děkuji zastoupena starostkou já potom budu mnoho věcí bodů ale tady k tomuto bodu několik poznámek protože 
teď jsme řešili rezidenty a hlavně parkování v oblasti výstavby mě by zajímalo dvě věci jedna věc proč zrovna ty tři konkrétní lokality to znamená čepková ulice husovo náměstí spodní část československé armády li zrovna vybrány že budou mít možnost a to privilegium ve městě mít rezidenční bydlení nové rezidenční parkování možné jiné zóny a druhá věc a to si myslím že skutečně hodně důležité my chceme aby ve městě každé dodržovali předpisy a pravidla a to co teda byla diskuze tak zrovna o známce pro město ale tomu že může pro kohokoli jiného tak skutečně v pravidle nebo k předpisu který se narodil schválili tak nemáte provozovny na husově náměstí ale máte majitelé nemovitostí nebo provozovny na husově náměstí spodní část takhle to prostě je a já si myslím že hodně důležitý aby mi město byl první který dodržuje své vlastní přepisy klidně to změníme klidně řeknu kdo náměstí a změníme ten předpis ani není to tak že ten kdo prostě bydlí nahoře a přijde takto nedostane ale prostě město se to samo o sobě vydá přestože by se to vydat nemělo to známku to si myslím že správně není to je druhá poznámka ale chtěl bych vidět proč se zrovna vybrali tyto konkrétní zóny a ne jiné 
technickou vana velka tak pokud bych dodržovat tu dikci kterou si karle řekl tak je to jednoduchý město lysá nad labem vlastní i nemovitosti na spodní části husova náměstí vlastní minimálně tři takže když se budeme hrát na tohle tak tam ty nemovitosti máme jako město lysá nad labem nene máme papírnictví to není jedličková 
nevíte že máme papírnictví ale ale no tak ten spodní část husova náměstí máme druhý rohový dům co znamená když se budeme hrát na toto tak si na tu dokker dokážeme zahrát a reakce na to 
my jsme zóny vytipovalijakože jedné prostě u nádraží jedné v centru města a v té ulici či sa to bylo že tam jsou ty okoli a zkusili jsme dát to mimo to znamená bylo to po nějaké diskuzi a nějakém jako řekněme ne nechci říkat průzkumů ale prostě potom když jsme se dívali je jak ta věc tak na základě tohohle se ta věc učinila zápis k tomu teda žádný nemám a nemůžu ho 
a pak teda pane starosto jenom ne technickou ale 
pan fajmon 
já bych chtěl parkování taky 
něco říct že 
bydlím docela jako asi na ty skoro nejexponovanější 
místě na ulici pivovarský že to tam vidím pokaždý když výstava 
a za mě teda já jsem chtěl doporučit polici taky si myslím že by se asi přitvrdit mělo protože opravdu jako 
opakované pořád jako na na zeleni s parkování za sto korun to ty lidi berou dneska jako jakože si zaplatí vlastně ten parkovací lístek 
efekt odstrašení pro příště asi moc nefunguje ale myslím si že by policie 
měla zpracovat nějaký takový materiál malou matičku rozdávat prostě 
těm řidičům za 
za stěrače kde jsou legální parkovací místa ve městě sice opravdu jako je parkovacích míst málo ale pořád se budují a máme nové a nové a máme i nová parkoviště a máme územním plánu řečeno jak se má řešit právě budováním těch parkovišť tak musíme naučit i řidiče aby je využívali bude dále brzo parkoviště i u teska je u penny marketu tedy jen parkoviště na druhý straně nádraží je veliký parkoviště jsou kolem ulice sokolská legionář a oficiální parkoviště který prostě myslím že by jsme měli jako propagovat mi tu mapu mapu a i naváděcí prvky aby ty lidi kteří přijedou odjinud aby viděli kde opravdu legálně parkování je v pořádku a to by měla policie podle mě propagovat tím že by to měla dávat těm lidem zadarmo za za za okýnko aby aby se ta znalost věci rozšířila protože opravdu bych řek že větší část těch lidí kteří takhle přijedou tak vůbec nemá motýli si ponětí kde co je i se občas tam bavím s lidma který tam před domem parkují jim říkám nebo se mě ptají takže myslím že když trošku tu informovanost zlepšíme o tom kde se dá legálně parkovat že tím taky trošku přispějeme k tomu aby se to vylepšilo no a doufám že 
některé věci se vyřeší těma dopravním a značkama a co se týká těch 
těch parkovacích zón tak těch značek už dneska spousta ho tam je prostě k režimu podle právě já asi pět nebo šest variant jako vymýšlet je hodně ale tady tím že jak říkal jirka není možné udělat jednu jednu zónu celé město tak vlastně mi tady řešíme problém že lidi z nového sídliště aby mohli na náměstí aby mohli na nádraží a zároveň nemůžou být pod jednou z parkovací známkou to myslím že to nejsložitější na tom a zároveň do toho máme ještě lidi který jsou z venku a které jsou jenom a jenom málokdy občas jo takže to jako najít spíš se bav nebo konkrétních věcech co kde udělat aby se s tím něco mohlo mohlo podniknout ale jako žádný zázračný řešení asi není děkuji děkuji pan marek má zámku technickou já jenom poznámka nebo reakce na jirku ano je to pravda děkuji za tuto poznámku že město má dole nemovitosti podle tohoto jde udělat ale já jsem opravdu reagoval tedy a parazitů který říká ano provozovna na husově náměstí takhle jsme tak jsme to slyšeli 
takže v té chvíli budeme mít jako by se jasný a pokud prostě je dobrý aby jsme navrhli všem nám svoje náměstí mají provozovny prostě od na nařízení rady opravte si popravdě to 
to beru diskuze děkuji děkuji tak máme tady pana ještě panna holka teda reakce na tohle já si myslím že městská policie řekla jak na to nazírá městská policie řekla že po deník to nařízení je to tak že kdo bydlí na husově náměstí tak má nárok a také postupuje a 
takhle je to její názor a já si myslím že se s ní i ztotožňují v tomhle případě deku tak děkuji 
dobrý den šplíchal já mám zvyku stal centrem nerozumím a proto se změnou jako řidič a vlastně občan tohoto města ta debata měla být hotová za pět minut byste vedení města měli se omluvit všem byste prostě nezvládli tu změnu kterou jste připravili evidentně vám to ukazuje že prostě to nefunguje 
místo to tady spíš když slyšíme už dvacet minut veškerý výmluvy proč je složitý jak je to složitý nejlepší výmluva byla od zástupce městské policie ho je líto seniorů kteří přijedou jako ve městě je to prostě průšvih to se musí vyřešit a jste to vy kdo mají řešit že jste to špatně a pan velkou poradil mi skočil do prahy a se jak to funguje v praze a pokud má pokud pokud si 
pokud si myslíte že máte pravdu vy s tím že to nejde udělat tak běžte říct všem starostům dneska sedm že vlastně dělá u prahy že dělají něco špatně není to jednoduchý ale samozřejmě kde je vůle tam je výsledek ale mysleli že nemáte a tohleto jste prostě strašně ale strašně podělali a to město je jedna velká parkovací prostě zóna a ty dvě výstavy vám to ukázali tak přestaňte si hrát vemte si mustr kterej někde funguje nic nevymýšlel žádnou čtvrtou pátou cestu a aplikujte to tady a je to hotový přestaňte se už o tom bavit a 
děkuji pan zita 
souhlasím že asi ta debata je skončena za pět deset minut 
nicméně to jsou debaty o devadesáti už čtvrtého roku já bych připomenout já jsem neřekl že dáváme pokuty za sto korun nevím jestli jsem to řek tak jsem to 
jenom jsem řek že dáváme nízký pokuty neřekl jsem částku 
jestli zastupitelstvo rozhodne aby jsme to já jsem řekl že to dělám že dávám pokud za sto korun 
také si dopadlo takto se asi omlouvám ale já si nejsem vědom já jenom říkám že ty pokuty v průměru nejsou vysoký nicméně pokud samozřejmě jsou to klasické přestupky kde jsou to zákaz zastavení a tak dále a ty řidiči jsou arogantní a tak dále míše pokud k tomu k tomu nasvědčuje ale 
je strašně jednoduchý jako říct tak mne to řezat 
klidně budu řezat mám problém 
ale se trošku nás také na ulici este jako řidič 
já nevím 
mně to přijde opravdu úplně zcestný najednou pojďme si říct řezy to a není tady není dali žádná koncepce parkování za celek šestadvacet let celou dobu jsme to řešili 
soudobou co výstava posilovaly strážníky jasně je to represe ale jak vidíte ta návštěvnost nějaká je a to jsou přestupky které jsou k opakované nazvané receptivní 
pokud je tam rece bývá a to ten systém ukáže tak samozřejmě i výše pokuty se dává jako adekvátní 
ale pokud někdo příjde sklopí uši jako já nevím 
čtyřicet let a připadám si jak někdy s těma názorama 
také jestli to tak já jsem říct že jsem neřekl že dáváme stokorunu 
tak děkuji pana voka 
já bych si 
zastupitelům něco promítnout já jsem si tuto sobotu kdy nebyla žádná výstavba dálnic prošel takhle město a protože tady bylo řečeno pár kolegů to říkal že by že ve své podstatě každý by měl začít u sebe tak jsem si dovolil vám nafotit ulice kde bydlí někteří naši zastupitelé když se na ty fotky podíváte ve všech těch ulicích a nebudu říkat že jsou to zastupitelů tan je neznám a nebudu si to trocha ale ve všech těch ulicích se parkuje 
v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích já bych rád tady apeloval na naše zastupitelé pokud by ty své sousedy upozornili na to že to tak dělají protože je to problém jak pro sanitky tak pro záchranné souška někde v těchto ulicích opravdu nejde projekt byl velmi rád kdybyste se nad tím zamyslel těm svým sousedům to řekli děkuji protože když začneme u sebe možná těch míst bude méně každému se to určitě někdy stalo že zaparkoval špatně já nebudu říkat že parků vždycky dobře ale když jsem doma tak se aspoň snažím tak jsem chtěl poprosit jestli by mohli také děkuji 
tak děkuji paní ušiska kal palackého ulice byla 
já byla byla ale já jsem dělal ničemu jinému k tomuto jsem ráda že jste to tak hezky na podíl panem místostarostou protože jsem několikrát byla městskou policii máme bohužel sousedy u rumuny a ty parkují deseti auty po celé ulice já už jsem jim to říkala několikrát a to je má bez kam můžu to znamená tady opravdu součinnost městské policie protože oni parkour zásadně ve vjezdu nemůžete bezpečně vět a pokud jste si všiml tak třeba ty značky byly cizinců jeho takže já bych byla ráda že v téhle chvíli třeba já na tom pracuju oslovovala jsem ji několikrát ale co já už víc můžu udělat oni si mi smějou 
a ještě další jenom jenom já já 
můžu ještě pokračovat já jsem se chtěla zeptat pana pípal a jak ta koncept nebo to co zpracována výhledově jestli to třeba do konce roku dvacet dva nebo to ještě třeba na dva roky protože víme že není funkční systém také si nějaký výlet třeba že to budete mít za půl roku nebo za dva roky jaké fázi 
jo 
my jsme na posledním setkání právní komise 
pracovali s těmi členy vlastně ty ulice který by se mělo týkat navrhli jsme tam nějaké řešení právě formou zapojení do systému empla a jsme tam myslím navrhovali 
výši toho poplatku takže předpokládám že jestli to pan předseda předložil radě města tak by se s tím měla si následně zabývat rada a rada města rozvíjet protože pak samozřejmě by se mělo jednat s tou firmou empla nějakým způsobem nastavit ten systém myslím si že v rozpočtu na to položka je ve výši pět set tisíc takže ale bavili jsme se na to i panem s panem velitele městské policie že by to mělo být ruku v ruce rezidenční abonentní parkování a a vlastně v druhé fázi to fáze právě to placené parkování 
děkuji pan burian 
děkuji za slovo já jsem se nechtěla diskuze zapojovat protože mi to přišlo takže už jsme měli být dávno u jiného vodu ale nedalo mi to padlo tedy hodně názorů návrhů řešení a já si opravdu myslím že se prostě musíme trochu zastavit vrátit zpátky svým způsobem mám názor podobné jirkovi havelkovi když si prostě projdete lysou tak tady nemáme ulice který by prostě umožnily legálně těm občanům v nich zaparkovat je to prostě když by jsme řekli vanu citově ať vyrazíte každej z nás prostě dostaneme lísteček za okýnko protože nebude tam prostě zavedl držená dle zákona ta průjezdná šířka tak dále a prostě bydlíme kde bydlíme všichni ty auta máme možná ne jedno prostě jedna věc jsou nějaké zákony a také druhá ta lidskost takže já se vůbec neztotožňuji s tím co tedy zaznívalo vůči panu zitová represím a těmhle věcem jsem naopak rád že vnímají ten lidský rozměr sociální rozměr prostě to toho hříšníka kterej tam prostě přijde a že se z toho z toho počinů které jí prostě udělal protože mnohdy opravdu nemá jinou možnost a takže tolik asi k tomu je jedna taková kapitola kterou jsem chtěl říct k tomuto tématu a to druhý co mě ale trochu trápí je zastavěn oba cena když máme nějakou menší výstavu a upřímně dneska stáhnete si na srdce kdo jste tu autem a neparkujte tady na vyhrazeném parkovišti ale parkujete já už neřeknu na zeleném pásu alena hliněném pásu tady jo kdo z vás já si myslím že se tady někdo prostě najde jo je to je to nějaký prostě místní zvyklost že prostě první co se udělá je že se to auto prostě vrazí namísto který je nejbližší a já jsem teda chtěl říct že to je věc která irituje mě zatím jsem ještě nikdy na městskou policii nevolal ale když jsou opravdu menší výstavy a vidím že na tom parkovišti stojí dvacet aut ale tady je to jedno auto vedle druhého pomalu že se člověk nedostane ani k tomu zní jízdu s tím separovaným sběrem tak to mě teda vytáčí hodně a tady bych si teda já dovolil prostě tvrdit že by zase jakoby nějaká míra represe být asi měla ale to je jenom jako takový vstup který tady jsem na vnímal ale říkám je to prostě mi o nás o lidech a pokud to nezměníme mi takové můžeme tedy vymýšlet zákony jaký chceme stejně to prostě fungovat nebude děkuji 
děkuji ještě pana vlka technickou poznámku já honza děkuju já si pamatuju když jsme se pokusili zjednosměrnění ulice na kačině a že jsme ten projekt přichystaný měli tak to bylo nevídaný povstání na vsi a přitom ta věc by to dokázala vyřešit dokázal by se stavit stát na jedné straně a občany s tím absolutně nesouhlasili a opravdu zkuste si zajít zářičem a zeptat se jí jak se v těch ulicích nebojí sanitka proplétají ono i zimní údržba ten problém tam zkrátka dobře je a když navrhněte řešení také většinově neprojde děkuji 
děkuji pár se 
já bych ještě doplnil že je to tak že jsme se asi všichni shodli nebo jste se všichni shodli já nevím jestli se mnou že město je jedna zóna nebo já si taky myslím jedno zóna a to je jedno z možných řešení které by se mělo realizovat teoretická mě ne příliš blízká nebo dokonce jsem vůbec nelíbí řešení je že by město mělo dvě zóny ale občané by si prostě koupili těch dvou zón to parkování dalo by to divný bylo by to obcházení asi všech možných pravidel marcelko asi realizovat a nebyl by to asi až pro mám takže 
v jednom rezervační druhý by bylo druhy pivo takzvaně placení že to je jedno z těch možných řešení rychlý řešení který by nějakým způsobem se dalo tady tady realizovat nicméně platí že je to zanedbaný strašně jestliže tedy 
městských strážníků říká že se to řeší šestadvacet let a neřešil se to tak je to trochu divný zase si přiznejme že by to řešený byt mělo takže to je tahle věc přičemž mít nějaký mobilní placení parkování přes mobilní aplikaci mi nepříjde jako způsob řešení to není to co asi by občané lisa chtěli 
velmi pochybuji o tom že by chtěli platit přes mobilní telefon někde parkování to myslím není úplně šťastná volba jak z důvodu skladby toho města tak prostě zkrátka s celý tý z celého toho systému na druhou stranu jsme samozřejmě praze 
zvyklí platit přes mobilní aplikaci protože těch platících terminálů už tolik není nicméně ne nicméně není to šťastná volba je to velmi nákladné a samozřejmě ta firma to nedělá proto aby na tom prodělávala je to prostě velký byznys že 
před tím bych trochu varoval děkuji 
děkuji paní bláhová 
děkuji za fotografii a jenom se mi na tu dálkuvůbec nedokázal rozlišit ve kterých je to ulicích takže těžko říct kde to bylo nebylo ale u nás jestli to nebylo to jsem dokázal zaregistroval tam 
dobrý taky v pohodě jenom já chci říct k represe aby to nevyznělo jakože jsem proto dávat maximální částky tak to jsem to vůbec nemyslela jenom si myslím že když prostě máte za zablokovaný celý auto celý město nebo širší střed města tak prostě si myslím že stovka je fakt málo že by to prostě chtěl dvě tři dvě stě tři sta korun protože to prostě zato parkování jako stojí za to ničení přírody ty lidi se o ty trávníky starají dělají službu městu vy jste ji mají tam když jsou tam díry sekají to a podobně a prostě tím že si tam pak člověk který přijede jednou za rok do si stoupne ta kazíjejich práci oni jsou z toho opravdu jako frustrovaní a nevidí vlastně žádnou reakci ze strany města případně ne všude vidí tu reakci města takže tak nechci říct že vůbec ale ne všude to také proto myslím si že asi nejvíc nás všechny tady trápí 
výstavy jo ten běžný běžný chod města kdy nejsou výstavy prostě systém parkování na nějaký existuje můžeme brblat nemusí se nám to líbit nemusí být dokonalý je fajn že na tom pracujete že prostě přijdete s nějakým lepším řešení který prostě se osvědčí a bude fungovat lépe třeba než ten současný ale opravdu nejvíce nás tedy trápí výstavy takže myslím si že asi za všechny z nás opozice nevím jak se na to dívá koalice tak kdybyste mu opravdu mohli prostě udělat něco zrychleně proto aby se vyřešilo parkování v době místa tak si myslím že nejenom na zpět co jsme tady ale všichni vysát se vám budou vděční a to jakýmkoliv způsobem i tím že by se prostě koupili nějaké automaty janem nekoncepční musí se to prostě řešit nějakým způsobem koncepčně ale i za cenu toho že se prostě zvolí tenhle systém parkování 
jinak co se týká ještě represí tak chci říct že 
je vidět že když městská policie pravidelně chodí na totéž místo tak už lidi se to naučí třeba na náměstí bedřicha hrozného jsou tam často pravidelně v osm hodin nebo v osm nula pět kdy začíná parkování bohužel v sobotu sedm to bych se velice přimlouvala aby se časy změnily taky je vidět že už tam pak lidi tolik ne parkují děkuji 
děkuji na dveře potřeba si skočit a vrátným si myslím 
nebude ten ovladač 
aby zastupitelé na záda tak je to to byla diskuze kdo k bodu 
šest sedm šest 
takže budeme hlasovat 
že bereme na vědomí nařízení města 
po 
pro sedm zdržel se pět návrh nebyl schválen děkuji 
máme bod číslo sedm parkování lyse nad labem předkládal pan karel marek 
někoho pane starosto slevu myslím že mnohé věci už jsme se tedy řekl tak já budu velmi stručný 
protože se tu diskuzi kterou jsem chtěl abychom zahradou tohohle oboru tak už jsme si teď hodně odbyli 
pokusili podívat na parkování tak jako kdysi aktuálně je co jsou ty za klíčové problémy a datum potom je nějaké usnesení protože tak jak jsme prostě věděl jak se změnily jednotlivých hlášky obrady a zároveň to vedlo k tomu že rezidenti ve městě mají problém zaparkovat mi co nejsme ve středu města a nebydlíme středem města na kraji tak když máme do města přijet a chcete zaparkovat na dýl než hodinu tak je to problém najít místo kde prostě můžete hodina pobýt teď 
husovo náměstí dobře nefunguje za nějakou dobu zpoplatnění takže tam ještě stálou do budoucna to nebude možné a samozřejmě všechny nás jako extrémně trápí situace co se děje v době výstav a za situace že z toho vlastně ani město ani občané města nic nakonec nemáme finančně a pokud se podíváte do materiálu také 
první fáze 
jsme tam se podívali na jednotlivý jak to vlastně ve městě s různýma zóna a s různýma parku s různá značkama situaci že 
tady na horní části husova náměstí můžete parkovat jednu hodinu 
zdarma potom už ne a rozmezí pondělí až pátek od osmi hodin ráno do sedmnácti hodin odpoledne sobotu sedm až jedenáct 
podporujeme jen do masarykovy ulice 
u nádraží je to pro změnu se moc omlouvám a říkal si horní část husova náměstí řekl si šel jsem to dobře 
jsme hodně 
makat dál je to ta data část horní náměstí a potom samozřejmě horní část husova náměstí nemá omezení opravdu nemá je jenom jestli přece pta jestli jsem si šel dobře pardon já už jsem zticha půjdei dál děkuji za to za ten jen upřesním je to ta horní část tak jak je kavárna maka tak tam to ještě beru že je horní část husova náměstí tak tam skutečně je tato značka ta stejná hydrát samozřejmě poté dá na náměstí 
bedřicha hrozného 
to co potom ale když porter masarykovou celé tak najednou už to není parkování pondělí až pátek ale pracovní jedné od to do sedmnácti už to není sobota od sedmi do jedenácti ale sobota od sedmi do sedmnácti a samozřejmě stále můžete zaparkovat na jednu hodinu a trošku problémy v momentě kdy se dostaneme do situace že někdo přijde ten den zrovna svátek tak 
o svátku 
v pracovní dny 
také pravděpodobně na husově náměstí má tady rizikové bedřicha hrozného náměstí tak tam zaparkovat bude o svátku protože to jde pondělí až pátek ale pokud to bude masarykovy zaparkujete protože mám napsáno že to pracovní ne 
jsou je je tam kotouče a je tam úkoly psa ve spodní části masarykova ulice 
jirko poprosím přečti si návrh je to všechno v důvodové zprávě včetně včetně fotek 
před poštou sokolské ulici zase pondělí až pátek osm až sedmnáct sobota sedm až jedenáct takže máme chyby rozházený různé časy různý různé věci do tohohle jsme na husově náměstí se zřizuje parkovací automat najednou není na první hodinu zdarma ale jen na prvních třicet minut zdarma 
zase pondělí až pátek ale ne sedm až sedmé osmé 
ale šest až osm nás 
a takhle je již osm a osm až šestnáct zase ještě úplně nečas sobotu a neděli o státních svátcích upřímně pro mě vždycky znamená že když do centra jedu tak se začínám enormně či celý cedule kde teda můžu být dealer hodinu kde se na hodinu ale hlavně jestli jsem tam kterej které část protože ty časy jsou opravdu různorodý 
na do toho jsme mluvili o tom že jsou tady někteří zelené je to jsme zmiňovali diskuze pro rezidenty to znamená na čapkově ulici na husově náměstí a naše slovenské armády v ulici 
to co 
hrát teď problém takovej víc není to jen jeden problém a to co to se snažíme navrhne od také udělat jednoduchý značení ohledně parkování na stejný hodiny jedné a ten návrh máme a navrhované pojďme to sjednotit na to že to bude pracovní jiné osm až sedmá sobota osmažíme jedenáct a maximálně šedesát minut když tam chceme mezí ale stejný prostě jsme tak malý město že je zbytečné mít pokaždé jinak a pojďme to stejný když se zprovoznění auto na husově náměstí do úplně stejně jenom prostě můžu parkovat 
platím ale my to prostě jednoduchý stejný všude stejně 
zároveň ale vnímám že jsme řešili rezidenty v centru kde mají zaparkuje protože opravdu ty co nejsou v zónách tech málo žen které jsou tak je to velký problém jde okde oni mají zaparkovat to není řešení kde mají zaparkovat a jenom zaměstnance našeho městského úřadu když prostě přijedou je to je prostě problém standardně tady v okolí prostě je to je to problém můžou parkovani nedaleko dá někde jste v ulicích ale to tady nebudou fotky ty co tady před chvilkou ukazoval jirka 
a 
to co proto to co jsme navrhnout také 
sjednoťte časy na cedulích parkování v centru města 
dal usnesení jedna věc že jednotou usnesení že bereme 
na vědomí usnesení je a ukládá radě města a teď přišlo pět bodů 
sjednotit časy na dodatkové cedulích a pro parkování v centru města za a za b doplním prosto zpoplatněné parkování na husově náměstí informativní dodatkovou ceduli placené parkování vyžadovat až po šedesáti minutách sání a sjednotí časy pro parkování na toho předchozího bodu jen upozorním bočková dneska na místě dodatková dceru a není to věda víte že tam nějaký parkování ale nevidíte informace člověk vždycky musí běžet automatu zjistit na něm nějak složitě co tam je mě dejme cedule ať víme že první půlhodinu a necháme to co mi teče zdarma já bych navrhla že tam první šedesát minut ať je stejně jako chce za městě 
a třetí bod zace připravit návrh nařízení města parkování libě výsad zpoplatnění parkování pro nerezidenty města může to těžký vím že to není jednoduchý ale prostě to udělat přece musíme to není možný aby když jsou tady výstavy tak my jsme platili tento problém s parkováním ale vlastně celé město se nám zabilo auto má na výstavách a máme svou peníze jen šperků parků zeleni ale jinak ne to není dobře 
zadá připravit návrh města návrh nařízení města na řešení parkování v centru města pro rezidenty bydlící v centru města tom prostě na situace musíme říct všem těm co jsou v centru a mají problém kam to svoje auto zaparkovat jak která k tomu přistoupit nemůžeme se říct že jen některý ulice jsou na tom líp měl bych nějaký jednotný jednotný pravidlo napříč 
a a za připravit návrh nařízení města na řešení parkování v centru města pro zaměstnance městského úřadu popřípadě dalších organizací podnikající centru města 
já vím že je to vypadá 
chápu že to vypadá tak žezrovna ano to se tady řekne a nějak se a to jednoduchý říct že to bude spousta práce jsme připraveni v rámci musí spolupracovat s vámi ale pojďme se prostě věci uložit tak aby jsme na věcech pracovat do nějakého konkrétního termínu 
protože ne každej den tady jezdíme každý den ty problémy každej z nás má každé trošku jinak a tak pojďme tomu to posunout a věci vyřešit některé jdou řešit rychle některé pomaleji ale pojďme začít řešit to cele správě a teď prosím otázky 
děkuji paní bála 
děkuji za slovo já bych se hlavně přimlouvala to sjednocení těch časů a vypuštění svátků v rámci regulace dopravy v klidu protože nemálo z nás tady co tady sedíme má zkušenost náměstí bedřicha hrozného jsou tam dva kostely a bohoslužbě různé akce v kostelech se prostě o svátcích dějí a trvají déle než jednu hodinu a je problém zaparkovat a vím že třeba i pan magistr fajmon nevím rok dva nazpátek říkala že taky to pociťuje jako nesprávný nesprávnou úpravu 
že je omezení parkovat v době svátků na náměstí bedřicha hrozného tak nevím jestli máte proti tomuto materiálu nějaké výhrady nebo nemáte 
klidně může třeba o tom hlasovat 
samostatně pokud budete chtít nebo vám něco z toho bude vadit myslím si že řada těch věcí už dokonce komise pro dopravu a bezpečnost dělá a připravuje to jako koncepční věc takže vlastně to není nic proti ničemu 
jenom je tam špatný termín protože to bylo navrhováno na minulé zastupitelstvo takže je potřeba dát jako mnohem delší termín nevím jestli do září třeba do října něco takového věku 
pan gregor 
já se domnívám že 
by se každopádně neměl zatratit že je to určitý posun já nechci polemizovat s panem michalem to mě teda úplně na web protože ten tam nemám žádné problémy s tím že tam někdo parkoval a já například před svým barákem zaparkovat vůbec nemůžu ale to nebudu dál rozvádět opravdu když se taky to je tak bych měl něco připravit ale současně bych chtěl říct že tečka než víme o tom že tady komise dopravní něco už připravuje tak já jsem proto tyhlety body jsou velmi dobrý když jsou velmi ale ne ukládá proto může být na to pořád ještě někdo jinej názor může to být řešeny třeba i variantně ale aby ta dopravní komise přitom dopracování materiálu využila těchto návrhů 
jo tady jsou informační zprávu návaly co jsou to je dobrý ale dal bych to jako ukládací aby se prostě přímo na nařizovala jak a co mají zpracovat a něco zpracují ale ač ať je to teda osazený taky nějak odborně neříkám všichni nebudou souhlasit s tím co tady je ale dá se tam vzala věcí říct že velmi dobrá 
kraken navrhuje aby to byl udělen tímhle způsobem ne ukládací ale aby se to využil 
tak pan marek 
jan dvě poznámky nemá s tím problém jenom pojďme si říct jak to přesně přeformulovat je ukládá radě města ve spolupráci s dopravní komisi městskou policií takže takové přesně jsem to vnímal že to jsou přesně ty tři 
orgány našeho města kteří mají spolupracovat protože reálně tu hlášku nakonec vyhlašují rada města 
a po tom ale určitě souhlasím s tím druhá poznámka abychom se posunuli on byl tím jak to mělo znamenat zastupitelstvo termíny této chvíli už není platný a pojďme se bych navrhoval termín jednatřicátého osmý dva tisíce dvacet dva k tomu ukládal 
oba hoba pro oba termíny 
děkuji pálka 
já děkuji za slovo já se přiznám že mě některý návrh věci já s nima nemám problém nemá problém mám protože zkrátka dobře u některých jsem si osobně ověřil že asi fungovat nebudou pokud už komise si myslím že ty věci taky prověřovala a nějakým způsobem hledala řešení tak jako kdyby tam bylo to je to mají posoudit komisi návrhy tak s tím problém nemám a pak se chci zeptat jenom předkladatel k tomu římská dvě bodu budu římská tři se chci zeptat předkladatele já se možná hloupej ale já nevím co je to upe a jde i er povolení tak jestli se můžu zeptat co to je děkuji 
divny 
asi hádáme 
by to asi marečkovi 
po 
nelze očekávat že to tak jak to 
jde i 
ale já se jenom nevím o čem je to 
to 
tady 
mohl byste jenom tedy říct na čem nebo aspon třeba z vaší strany na čem si myslíte že je shoda a není shoda respektive tedy 
taky jestli tam dát jenom a ukládá radě města o posouzeni 
i erie dopravně inženýrské rozhodnutí 
provozu ano úplněmístní úprava provozu 
ne tak tady se říká obecně že se mají zajistit povolení městské teda místní úpravy provozu a dopravně inženýrského rozhodnutí a u příslušných orgánů státní správy 
no k tomu co je potřeba proto nařízení tak 
že nemluvím na mikrofon vám děkuji za vysvětlení em úpe agadir a tam je pro už ale jakého jakého dopravního značení protože v tuhle chvíli se bavíme o tom že to budeme posuzovat a když tenhle ten úkol dáte ve stejném datumu tomu a zastupitelstvo potom řekne že zkrátka a dobře se mu to také nelíbí a neschválí to což se stává tak se dostaneme do toho že tady někdo bude mít nějaké povolení který k ničemu nejsou proto se na to ptám protože já chápu že když se shodneme na tom že bude nějaký nařízení a to nařízení se vydá nebo prostě ten úkol se splní tak pak ho lze realizovat pak budeme žádat boty boty věci ale já teďka nevím o co vám žádá a když tam dáme ten termín stejný tak to znamená že správa majetku nebo někdo kdo to má nařízený budete dělat něco naslepo protože se může stát že komise si splní svůj úkol komise si splní svůj úkol až poslední se prostě to dá toho posledního srpna a ta správa majetku knihy neví co má vlastně žádat a nebude mít ten úkol splněn o to jenom k tomuhle ještě deku tak pan marek jakub předkladatel 
dvě věci k tomu první tím že hodně to bylo ukládá vyloženě už byl ve spolupráci s dopravní komise městskou polici tyhle věci vyřešit tak potom mělo smysl žádat o povolení momentě kdy říkáme že to je k tomu aby se tím zabývali další 
nemá jakoby smysl protože tím že se tím začnou zabývat a tyto věci zváží tak chvíli teprve až to co vyleze tak bude nutné požádat o povolení tady to bylo typicky na ty jednotlivé dopravní značení které které pokud budou jinak tak se prostě mě bude muset požádat samozřejmě je to na tobe a to je že v té chvíli 
by mohly být jiný čas časy ale teď tak jak to měníme kdežto upravíme tím že to je tak aby myslel to vzala do svého jednání tak ten bod třetí nedává smysl a tak bychom neměli 
ani stařecká děkuji za slovo také já bych asi se připojila nejvíc tady říkal i pan gregor že na ty podněty jsou vesměs důležité a zajímavé jak už se tady řekl s více u s tak to parkování se tady řeší dvacet šest let nebo nebo prostě celou dobu prostě je to vůbec jako ne pořád asi nemá nějaké řešení takže asi nemá zas na druhou stranu smysl si tady přehazovat kdo za co může a co úplně udělal špatně prostě každý asi v nějaké své volební období se tedy snažil nějak vyřešit a jak je vidět také je lidově řečeno si na to asi byla má každý zuby prostě to ještě stále nefunguje takže já bych nepodcenila samozřejmě návrh který tady pan kolega předložil jsou tam nějaké nesrovnalosti dejme tomu v zkratkách ta dál já bych jako navrhovala za sebe abychom to hlasovali po bodech a s tím že samozřejmě ty podněty které tady jsou tak bude dobré kdyby si je dopravní komise vzala a projednala na svých jednáních děkuji 
myslíte po bodech jak jako římskou jedná ano 
ne ne jako jedna dvě tři 
fenomén 
no já za sebe řekl 
že já nesouhlasím třeba tady ukládá dvacet nařízení o parkování v době výstav zpoplatnění parkování to bylo v době kdy tady nebyla hotová plus parkování a by v centru města kole mezi jedličková masarykovou ulicí jsme byli vyhlášeni jako parkovací zóna a my jsme byli nuceni tam trpět návštěvníky místa pro město stavy vybíralo peníze ale my co tam bydlíme už tam nepřejeme zónu my nechceme aby to tam bylo vybíráno jestli se to udělat u vás v litoli ulici tak klidně ho ale my to tam nechceme takže prostě já si myslím že to je přežitek že tuhle věc už nemáme mít protože prostě tohle bylo věc která byla přechodná v době kdy nebyly legální parkovací plochy a řeklo se těm lidem co tam bydlí že budete mít parkovací zónou aby to aspoň to teda vybíral nějaký peníze ale celou dobu ty lidi tam trpí tím cube vilových čtvrtí kde prostě nějaká parkovací zóna proč by tam měla být zrovna ta protože to nejblíž k výstavišti žádný důvod tomu není takže prostě já s tímhle nesouhlasím aby takováhle zóna existovala pro nerezidenty navíc když legislativa ještě udělaná tak že to defakto není možný úplně rozlišit kdo je teda kdo tam jako bydlí tak kdo je ten návštěvník je a jaký oprávnění máme to zjišťovat kdo je návštěva nepřijede kamarád tak už je jakoby dobře tak bude platit nebo nebude nebo když jde mimo mi mimo dobu kdy je výstava ono to fakt není jednoduchý zpoplatnění parkování pro nerezidenty řešilo v době kdy nebyly vůbec žádným parkovací místa nikde tak se to tam dělal jako prostě dočasných opatření protože prostě aspoň těch lidí vybrali nějaký peníze ale protože se potom změnila legislativa začalo se mluvit o věcech jako 
byly ty 
věci které se zrušily že registrační pokladny jestli to budou muset mit a tak dále takže legislativa někam postoupila v tuhle chvíli prostě podle mě jako dělat speciální zónu pro nerezidenty není jako potřeba respektive 
je to potřeba řešit jinak a úplně jsme tady jako opomenuli při debatě věc že prostě původcem tohoto problému je parku je je výstaviště jako organizátor a celou tuhle agendu kterou kolem toho jsme vedli iks let a kterou prostě a nakonec jsme vyřešili nějakou smlouvu že máme jako vy říkáte že město z toho nic nemá by sociální demokracie jste prosadili to že se má udělat smlouva s výstavištěm že zato máme tady dle tyhlety věci že tady máme tu propagaci takto tenkrát bylo dohodnuto předtím to bylo tak že když my jsme měli většinu se tak výstaviště platilo peníze městu zato za za to že indukuje prostě parkování svoje jo takže tam bylo tady o tom říkal někdo pan vlček že jsme dostali půl milionu ano to bylo v roce dva 
dva sedm na vládla sociální demokracie a kade se rozhodlo že se tohle zruší a místo toho budeme my dohodu že tady budeme mít umístěny propagační předměty které tu jsou takže nemůžeme říkat že za to nic nemáme takže jako ale cítím že jsme úplně o pominuly tenhle segment že se nebavíme vůbec o tom že taky tahle věc má svoje jako smluvní vztahy vůči výstavišti který taky nějak jsou no a můžou se případně i změny jo kdyby jsme chtěli teda jít do nějaký podrobný diskuze o tom ale za mě klidně ať se uloží tady to co navrhujete radě ve spolupráci s městskou policií jak mě nevadí áčko béčko asi nějak nevadí a prostě připraví nějaký ne návrhy jako nemám problém ale tady s tímhle tím co se týká zpoplatnění jako pro nerezidenty to už prostě jsou podrobnosti který faxu jako hrozně složitý a nakonec zjistíte že to není úplně jako jednoduchý něco jako udělat takže já prostě a za mě ano už myslím že jako nadbytečný a je prostě neřešitelný můžete jako nařizovat jak chcete jako pro zaměstnance městského úřadu kde to asi uděláme to prostě když něco nemá řešení tak to nebudu navrhovat přece to 
bezvadný ale jako když nemám to řešení tak jako jaksi jako udělá takže tolik bude mě 
by za to vstoupila do kteří neznají usmívají parfem samozřejmě všechnoano máme podepsanou nějakou tedy dohodu s výstavištěm o spolupráci kde tedy ne že tady máme propagační předměty my tady máme taky užití prostory například tento prostor jak pravidelnému užívání pro nás nejen pro zastupitelstvo a pro další akce máme k využití třeba na plesy bezplatně děláme si vzájemnou propagaci a další a další spolupráci tak jako úsměvy že nechci to aby to bylo zlehčování 
nemyslel to nebo to nebo navázal jsem koukal do pléna 
výstaviště a problém s výstavami a nic z toho město nemá to není pravda prostě z toho parkování prostě máme z toho nějaký smluvní věci které prostě nějak byly v minulosti udělány a tady to co kritizujete co se týká těch času na dodatkových cedulích pro parkování to asi máte pravdu že je to blbost ale to zařídil pan radní robes v minulém volebním období pokud si dobře pamatuju tento navrhoval poslední velkou úpravu parkování ve městě prosadil pavel dobeš minulém volebním období 
ani to nevíte 
je to tak radě 
to nevadí nic špatného to není 
ban a 
ne že ke snahy pořád jsou a byly samozřejmě pan marek téma technickou a pak vydal svou další 
já jen několika dvě reakce protože jsem chtěl říci ventura řekl nejdřív tu technickou já bych tomu přistoupí přesně z toho důvodů pragmaticky tak bych dal místo toho ukládá radě tak doporučuje radě a potom hlasovat klidně bod po bodu a prostě na něco budeme mít schodů a něco z těch bodů abeceda nebude shoda tak prostě to tam zůstane jestli je možné tato úplně jednoduše udělat to znamená že bylo doporučuje radě ve spolupráci s dopravní komisi městskou policií a je ten body a b a jednotliví body prostě pojedou hlasováním a na něčem shodu budeme mít tak to tam zůstane na něčem shodnou mít nebudeme toto vypadne a nemá žádný problém to byla jen jedna jedna pragmatická a druhá 
nejenom reakce já chápu že je to dobrý říct že tady před pěti rokama něco schválilo nebo že před pěti roky v radě a pro vás už čtvrtým rokem v radě pokud se nám nelíbilo nastavit jinak to mohli udělat ale neříkejte to co tady někdo udělat před pěti rokama a teď to je vlastně špatně za to může tedy smaragd jsme na konci vašeho volebního období a prostě my kdybychom tam celou tu dobu byly tak bychom to třeba mezitím už dávno změnili upravené aby řešili o to tak není tak prosím je to čtyři roky vaše zodpovědnost a to že to je v takovém stavu tak je to prostě vaše zodpovědnost děkuji 
vždycky to bylo myšleno myšleno dobře tak pana voka 
já mám jenom pro protože jste říkali že ten materiál dělal pan šmíd 
jestli by mohl říci jak si představoval bod já to nechci po vás protože jsem pochopil že říkáte že nejste že nejste úplně s tím detailně seznámený ale tam já si opravdu já si nedovedu já si to nedovedu představit jak to nebudu řešit nařízením proto jako kdyby mi k tomu mohl něco dát byl bych dát anebo jestli víte tak děkuji 
paní bláhová 
děkuji za slovo 
já jsem taky chtěla říct jednoduše vlastně ještě se vrátím než vám pak odpovím vrátil se zasmát tak abych nezapomněla a to co navrhuje kolega marek tak se mi moc líbí doporučuje myslím si že pak by to mohlo být schůdný hlasovat a b c jde s tím že trojka se vypustila jsme se tady dohodli že to vůbec hlasovat nebudeme 
ano právě přesně tak takže hlasuje se vojenice vodu více o bodech abeceda 
tak s tím že 
nařízení města na řešení parkování v centru města pro zaměstnance no nevím jestli je úplně namístě nařízení popřípadě nějaká jiná právní úprava například vyhrazená stání pro pro zaměstnance úřadu nebo pro úřad jako takový na husově náměstí třeba máte možnosti takže jim možná pravda že nařízení města tam třeba mohlo být jako obecně ale mohlo to být prostě připravit návrh na řešení parkování v centru města pro zaměstnance městského úřadu s vypuštěním nařízení města takže tady je taky možná varianta a pak ještě k tomu parkování pane fajmon je pravda že třeba náměstí bedřicha hrozného má na svědomí pan dobeš ale kotouče před maká a kotouče na masarykově na na na masarykově ulici před matyldou nemá to jste udělali vy že jako ale to tady přece tak není podstatný ta úprava tam je a pojďme ji řešit a neřešme kdo to tam prostě udělal někdo to tam udělal jeden tehdy druhý dnes třetí před třema rokama je to prostě úplně jedno už to tam je tak 
takže stačí takhle to vysvětlení s tím nařízení 
městská banka ne ještě jeden dotaz ještě místo není zřejmá jedna věc 
já to chápu tak že by to mělo být formou jednoho nařízení 
myslíte že by jich být víc 
jednota protože jako já já já bych to chápal tak a tím že je to rozdají na body co jde proto se ptám já si myslím že tu věc asi by se měl řešit jedním nařízením že to zřejmě nepůjde jako abyste měli dvě nařízení na tutéž věc který se kterou já se ještě koukám na martina protože to nevím proto se na to ptám protože možná že ta možnost je ale jak jestli se to zamýšleli jako tedy jako jedno nařízení anebo opravdu takhle vložený každý zvlášť děkuji 
myšlenka byla že to může být klidně v jednom nařízení ale já bych zrovna u toho anička nařízení města vypustila ať prostě přijdete s návrhem řešení na to parkování v centru města pro ty zaměstnance úřadu protože je pravda že ten způsob nejen petera pro zaměstnance úřadu ale i pro úřad jako takový pro statutární orgán a pro zástupce města protože defakto je to tak strašně problematický a jestli to uděláte v rámci toho jednoho nařízení nebo třeba systémem vyhrazených parkovacích stání je už defakto na vás a na dopravní komisi a na policii s jakým názvem příjde a v tom vám chceme nechat širokou volnost ať zvolíte to k čemu dospějete že je vhodný a smysluplný proto území který tady teď máme jo tak jako my samozřejmě třeba nějakou představu máme ale nechceme vám ji prostě mermomocí vnucovat ano jestli takhle karel marek s tím souhlasí že by jsme v tom čtu vypustili nařízení města slova už dobře děkuji pan marek má teď 
jenom kolegyně rychlá už to řekla už se to stalo prostě to znamená nepouští se o tři a u toho budu a děkuji za 
připomínku vypouští se nařízení města to přitom 
bylo připravit návrh řešení to si myslím že má a jestli samozřejmě z logiky věci potom nařízení jenom ta odpověď nařízení rady 
čekám že bude jednotný nebudeme mít prostě spoustu vyhlášek ale teď pojďme jako to co bych doporučil prostě projít jednotlivé body o to celé shora tak prostě takový jako dobrý aby se tím komise zabývala 
ta ženská 
já jen technickou asi bych zareagoval na pana magistra havelku jako ohledně toho nařízení tak pokud znám legislativní pravidla tak si myslím že to výslovně nestanoví takže spíš záleží na tom konkrétním rozhodnutí to znamená že může existovat jedno nařízení ve vztahu parkování které bude členěno v jednotlivých článcích trapnou zase věnována těm problematika tam jsou popsána znamená článek který bude věnován problematice parkování době výstav a další článek je věnován parkování v centru města mimo výstavy pro nerezidenty a podobně takže to není asi úplně jako která je striktně upravovat 
já jsem se na to ptal ale abych si to vysvětlil jestli je myšleno vícero nařízení nebo jednou já jsem to vysvětlení dostal takže za to děkuji mě to bylo zřejmé potom už o paní bláhový ale tady se to tvářilo tak že máme chystat při řízení proto jsem se na to zeptal pochopil jsem že ne že zkrátka dobře to může být i v jednom a tak mi bylo vysvětleno děkuji 
děkuji konečně 
děkuji 
jestli jsem dobře poslouchá mimo ne tak 
se změnil pět set tisíc od výstaviště a je to nebo pět set tisíc od výstaviště to byl od toho kdo chtěl vůbec provozovat parkovací systém takže co v době vaší vlády když jste když jste vlastně vy tady drželi vlastní město co vám dává výstaviště to já nevím jestli vám dává dalších pět set tisíc tak tomu hezký zato vy jste zmínil že jsem to změnilo já ne já jsem zmiňoval to že to bylo od provozovatele parkování a ne od výstaviště výstaviště s tím ne výstavištěs tím neměl nic společného vůbec jo a potom docela jsem se podivil na to jak jste říkal že tam to není stání vás to nezajímá nebo byste šafařík ovce jedličková tam máte hodně na 
osmadvacátého října hodně nápadů a vy jste řekl že by vás nezajímá nějaký omezování naopak vás by to mělo zajímat protože mu musí přijít nějaká vyhláška že bude zákaz zastavení v těchto nerezidenty v těchto ulicích a nebo nebo se musí řešit nějakou městskou vyhláškou to mi dává smysl a ne to že by potom budete tam vlastně mi tu plno před ulice však ulicí ne zaparkujete ani vy a budete se divit a městskou policií vám to udělají požáry takže to jsem nepochopil tu vaši myšlenku děkuji 
také můžu na to zareagoval femen 
ten jako 
nejdřív k tomu systému prostě byl systém nastaven zhruba od roku dva tisíce do roku dva tisíce patnáctá že město měl dostávalo peníze paušálem od výstaviště řádově pět set až dokonce jednu dobu mám pocit až osm set tisíc korun za to že je jakoby paušál za parkování vozidel pro pro výstaviště plus město by soutěžilo organizátora parkování a ten zase odváděl paušálem nějaký peníze za to co vybral takže město z toho mělo dělo peníze které jsou prokazatelné rozpočtu se můžete všichni podívat a pak jsme přešli v roce dva patnáct zhruba na systém že jsme řekli že už že od výstaviště tu částku nebudeme chtít a proměníme ji na to plnění materiální že tady budu moct být plesy že tady budeme mít ty věci a říkal pan starosta a zároveň tečka kvůli k obědu a kvůli dalším věcem se defakto přestala organizovat ta ta to parkování tou externí firmou a teď se zároveň ještě postavilo pep velký parkoviště a teď se bavíme o tom jak ten systém upravit a já říkám za sebe že a ano měli jsme v platnosti vlastně to vybírání parkovného se týkalo parkovací zóny kde bylo to čapkově ulice až po jedličková a bod masaryková na teda od husova náměstí až tady k nádraží 
ač čechovka myslím v tom nebyla nebo byla já už je jedno se i jako měnilo ale to v tomhle tom v tomhletom území se ty peníze vybírali no a aby se mi aby se taky ty peníze vybrali do tak se tam defakto parkování moc neomezovalo značkama 
protože prostě město preferovalo ten finanční příjem což samozřejmě ty co tam bydleli tak znám jako extra teda jako se nelíbilo a myslím si že teď když máme máme situaci že máme více těch legálních a funkčních a normálních parkovacích míst takže už doba na to aby jsme měli parkovací zónou klasický zástavbě že už není že se to dělat nemá můj názor a myslím si že prostě se naopak má přistoupit tom ty šafaříkovy a v dalších 
ulicích k tomu aby to bylo řízený dopravními značkami a případně si myslím že je možné uvažovat o nějakém zpoplatnění automatem parkovacím což dopravní komise o tom nějak uvažuje že by byl nějaký automat u vchodu do výstaviště kterej by se k nějakým těm vymezeny částem vztahoval ale ne v tom rozsahu jako to bylo předtím jako protože to opravdu jako už myslím že fakt přežité že už těm lidem tam dochází trpělivost ať řekne pan támhle pan zastupitel jestli to tam chce nebo nechce a další co tam jsou jako pan burian gregoria za sebe myslím že jsme to tam dvacet let měli docela dlouho 
tím souhlasím proto by se museli pod hlavně dobou výstavná značka zákaz zastavení a a tvrdě to tvrdě to řídit takže já jsem taky jako nic proti jeho děkuji za vysvětlení těch peněz výstaviště 
holky 
děkuji mě přihlášené pan lampard jen já bych panu markovi určitě chtěl poděkovat že se zaobírá jako určitou skupinou obyvatel což jsou zaměstnanci ta 
za mě jako obyvatelé lysa nad labem nepřikládám těmto zaměstnancům jako nějakou větší váhu úplně stejnou jako každý občan a s přihlédnutím na to jakože tedy parkoviště tak zaměstnanci města tady odsud můžou klidně chodit já osobně chodím taky hodně daleko když pracuji ve svém zaměstnání tak nevidím důvod proč by se občané města měli zaobírat prostě něčím tím a chrlit prostě svoje peníze na to aby někdo nebo nějaká skupina prostě měla vyhrazené parkoviště názor jako občana tak asi všechno těží 
děkuji 
tak 
už nemáme žádnou přenášeno děkuji vám za bohatou diskuzi 
která se tedy bude tolik let 
a povede se asi ještě dlouho a máme tady nějaký návrh ceny opraveny názor k hlasování 
a bude se hlasovat po bodech 
se chci jen zeptat já jsem totiž registroval dva návrhy pro hlasování jeden oborech to znamená římská jedná římská dvě a pak řekla že by rád hlasovat o každém písmenu a pece takže po písmenech to bereme to tak že budeme po každém písmenu dobře deku 
pan marek přesně takhle jsem to řekl při návrhu pojďme po písmenech protože je to nejjednodušší 
ano jedná o římská dvě bychom 
jednotlivých písmenech 
hlasujeme o římská jen jedno že bereme na vědomí 
děkuji za poznámku 
římská dvě ne dvojka arabská římská bójka 
my jsme něco 
proti proti 
tak bereme na vědomí 
gregor 
bere na vědomí 
v tak 
ti přítomnýdva nás pro zali jsme na vědomí bylo to bylo schváleno na vědomí římská jedno 
a teď máme římská dvě 
tam 
tak kde se pro dva se zdrželi na bez sval děkuji 
tak pro osm zdrželi se čtyři návrh byl schválen děkuji 
pro pět proti jeden zdržel se šest návrh nebyl schválen 
to 
po 
pro šest zdržel se šest návrh nebyl schválen 
pro šest proti jeden zdržel se pět návrh nebyl schválen 
pardon šest pro 
jeden proti a 
na vašem děkuje 
takže děkuji za 
úžasný výkon a vyhlašuji přestávku 
menu 
na kávu 
tak pro sebe pány zastupitelé paní zastupitelky aby 
přišli na svá pracoviště 
tak máme na pořadu bod číslo osm to jsou připomínky k rekonstrukci silnice doma dvě stě sedmdesát dva ulice československá armáda překladatelů je pan marek 
nebo 
máme špatnou sl je to pan burian 
děkuji za slovo 
materiál byl připravený na minulé zastupitelstvo a on  není úplně aktu dejte jak se říká takže  jen v krátkosti co jsem dostal odpovědi vlastně  minulé zastupitelstvo od odboru tak děkuji za  ale musím teda říct že  trošičku zklamali protože ten materiál nebyl o tom někdy jakoby přeměřovat jestli to bylo dobře nebo špatně bylo prostě konstatováno že tam podle nás jsou nějaké nedodělky a já jsem spíš očekává že uslyším jestli se s nimi dá nebo nedá něco dělat a na většinu z bodů jsem dostal odpověď že je dle projektu nebo prostě nebylo součástí projektu a musím říct že zatímco u bodu dva kde když jsem u když se upozorňuje na to že chybí tam odpadkové koše a lavičky tak jsem dostal odpověď že prostě bude vyřízeno bude to doplněno tak u bodu šest kde myslím jsem se zmiňoval jestli to byla česká ano ani jedna z nově vybudovaný zastávek nemá dneska vybudovaný přístřešek tak prostě jako mě nezajímá že to nebylo součástí projektové dokumentace já prostě jenom konstatuju že tam není a minimálně lavička nebo ideálně i přístřešek protože v době nečasu je příjemný prostě když na vás neprší aby tam něco takového bylo takže já vlastně dneska z tohohle toho materiálu už tady nechci 
prosazovat to co bylo ani to usnesení už dneska nedává smysl protože požadovat požadovat po investorovi pokutu když ulice předaná tak jako to už je prostě říkám mimo mísu jediný teda za sebe říkám apeluji jestli i autobusové zastávky by se daly řešit vybavit dovybavit prostě tak jak je standardem a poslední věc to je opravdu spíš jenom takový jakoby smutný je to převzatý tak se s tím nedá nic dělat ale některé dešťové kapky kanály dešťové vpusti jsou prostě od úrovní a a když si řidič nedá pozor tak prostě i když ta komunikace nová tak to není úplně ideální takže za mě asi tolik jinak bych vlastně asi řekl jakože ani nechci aby se o tom usnesení hlasovalo ale z těhle těch důvodů jsem chtěl aby ten materiál zůstal na 
na programu děkuji děkuji takže paní stařecká jako takže abych se vyjádřila protože ten tu zprávu jsem na minulé zastupitelstvo už připravovala společně s technickým dozorem a sestavu já omlouvám se teda možná jestli to teda bylo takové suše konstatováno ale na jasnou odpověď která otázku jsme dělali jasnou odpověď samozřejmě některých případech ta náprava je možná některým prostě tamto jakoby odpovědi prostě byly už jenom tak že situace je taková nebo tak je to uděláno takže jsem nemohla k tomu zaujímat nějaké jiné jakoby stanovisko nebo nebo vlastně stavba či technický dozor co se týká těch je zastávek takto jsme samozřejmě zaregistrovali a je nám to líto že v projektu nebyly a samozřejmě tady tu věc bychom rádi řešili řekla bych že v tento okamžik protože na chodníky jsou na dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury který jsme dostali peníze tak jsme zjišťovali jak ji zda to tedy nebude nějakým způsobem tuto věc na narušovat protože tam samozřejmě bude přibývat nějaký nějaký nový nový objekt ale nemělo by to být problémem takže v uvozovkách v tento okamžik 
budeme řešit peníze to je jedna věc protože už jsme zastávku obdobným způsobem měnili na ulici mírová tak víte u kapličky tam je zcela nová zastávka respektive ten přístřešek aby jsme byli konkrétní a podobně i v podobném mražení bychom chtěli zastávky a přístřešky teda přístřešky realizovat na komunikaci čez a takže to je asi tohle a potom možná se samozřejmě ještě některé ty věci vzhledem tomu že tři takové bloky měli měla stavba dodělat do konce roku a jednou podle počasí takže se ještě chystá nějaké nějaké nedodělky realizovat takže věřím že i tady ty tě budeme ještě řešit takže ještě opravdu stavba úplně neodešla takže je na tohleto přijde řada já bych tedy možná ještě chtěla dodat že se na minulém zastupitelstvu také řešili smluvní záležitosti 
okolo na okolo této akce nechtěla bych tady teda zmiňovat nějaké podrobnosti ale řešíme a myslím si že hodně ku prospěchu města takže jenom prosím vydržte a veřejně prosím tady teď ještě o tom asi nebudu diskutovat děkuji 
děkuji pan výpal 
chtěl jenom také reagovat na ty zastávky a jen z pozice ředitele autobusové dopravy a současně i obyvatele sídliště tak bych jel jestli by se povedlo tyhle ty přístřešky tam také doplnit protože jak cestující tak i někteří spoluobčané sousedí na to upozorňují že ty přístřešky tam byli a že jim tam chybí že samozřejmě že tam čekají na auto bouřím prší za krk tak prosím jestli by to bylo možné tam tedy přístřešky doplnil bych velmi rád věku tak já bych chtěl říct co to tady zaznělo už ale projektu mírové v litovli a návsi taky nebyl nový přístřešek a dali jsme tam nový přístřešek by to dělal ostudu nové komunikaci novým parkují úpravám a tak dále takže myslím že na tom bude určitě pracovat paní barva 
děkuji za slovo já jsem se chtěla zeptat protože jsem se na to ptala na některém z minulých dvou zastupitelstev a tak si úplně nejsem jistá na kterém jestli na tom únorovém nebo prosincovém ohledně toho jestli čez a je předané nebo není a pane starosto vy jste říkal že přidané není ale dostala se ke mně informace že předáno bylo dokonce třicátého jedenáctý dva tisíce dvacet jedna tak jak je to bylo předáno nebo nebylo předáno 
tak paní stařecká 
já bych asi to dá paní bláhová tady tuhle věc to je to co jsem jakoby uzavírala tedy jedna věc je že je předáno a druhá věc je bez takhle ta smlouva samotná nějakým způsobem obsahuje nějaké nějaké články a to že stavba byla předána nebyla jsou tam ještě vady a nedodělky a dle a dle těchhle těch věcí my budeme uplatňovat nějaké sankce takže jakoby o to o to jde takže chápu jak na co se mýlíte možná že jsme to tenkrát neřekli úplně zcela přesně ale možná že i díky vaší dejme tomu v tomhletom iniciativně jsme se na to podíleli blíží a snažíme se nějakým způsobem tuhle věc řešit a získat z toho nějaké jak bych to řekla 
pro nás výhodné postavení 
tam přitom předávání byly stanoveny termíny do kdy se má co dělat a samozřejmě tam jsou i díky povětrnostním podmínkám například kostky co tam jsou parkovacích místech taky se budou teprve teď až bude teplo zalévat tmelem vyčistí se to a bude tam technologie 
neumožňuje které to dělá co to právě v zimních podmínkách pana marek karel 
znamená to teda pane starosto že stavba byla předána neboli převzata z naší strany 
nedodělků má který už jsou 
že máme technický dozor který už jsou odstraněny nebo jsou odstraněny 
některé jsou odstraněny některé ne tam se pracuje konkrétně jsem říkal kostkách tam se čeká na nějakou stabilní 
jo takže to znamená že stavba byla předána a nedodělky 
pokud já mám informace tak vady nebyly žádné pouze několik nedodělků jsou hotové a jediný nedodělek kterej se dodělávat jsou kostky o kterých mluvíte nic více 
já bych možná poprosila martina protože jenom jsou ty tři věci kde kde které jsou věci které byly dodělány některé a jedna věc nedodělaná to co se týká tyhle těch záležitostí 
celkem čtyři 
nedodělky nenech si co to přesně bylo to mě nechtějte u třech z nich byl stanoven konkrétní termín kdy do kdy jejich odstranění ten byl splněn a u jednoho tam je to závislé na klimatických podmínkách protože to technologie nedovoluje takže tam se čeká na vhodné počasí dojde k nápravě v tom případě ale co konkrétně to bylo to fakt vám neřeknu protože to zlomené 
to co já teda nevím přesně jak to pochopil správně tak ten poslední nedodělek kterej na které jsem se čeká také dost párování prostě dlažby prostě písek mezi ty kostky který tam který nám chybí a čeká se teď asi očekávat že v této chvíli už dobré počasí je takže už to hlavně proběhne velmi brzo a to je jediná věc která na vás nabije i na všechno je předaný a nedodělky opravený takhle 
děkuji paní burian 
finska já jsem jenom chtěl koukal jsem se tato usnesení takže asi když už to máme něco hlasovat by jsme měli tak já navrhuji ten bod dva zrušit nechat tam jenom to bere na vědomí děkuji děkuji paní bláhová 
děkuji vám ještě dva dotazy první se týká kanalizace protože jsme dostali informaci od jedné paní která bydlí měsíčků okrsek čez a že jimi odtéká kanalizace až se to nějakým způsobem řeší tak mě by zajímalo jestli se to řeší tak že se bude muset zasahovat do komunikace a nebo dojde k nápravě toho aby jí odtéká kanalizace z jejího rodinného domu standardně takto je první dotaz tedy jestli se bude muset sahat do komunikace nebo se to vyřeší nějakým jiným způsobem a druhá věc je zaznamenal jsem že se uzavírala ještě jedna smlouva o dílo 
se zhotovitelem a tak se chci zeptat proč se uzavírala ještě další smlouva o dílo na bezmála milion 
prosím milion a půl když už takhle to stálo prostě desítky milionů korun a byly to vlastně více práce nebo práce či více práce spojené s tou samotnou stavbou a jestli nedošlo tímhle způsobem obcházení zákona o veřejných zakázkách protože jste se nevyšly nevešly do limitu navyšování čtyřicet pět procent který je tam stanovený děkuji tak paní 
tak já si odpovím na to druhé tak tam se jednalo o to že vlastně v rámci celé stavby při kontrolních dnech bylo s různě požadováno od dejme tomu odboru správy majetku nebo od nás jakoby od odboru investic nějaké další přidružené práce do které byly mimo smlouva o dílo a které byly do těch okolních ulic a které se vlastně to samé stavby netýkaly takže je pouze v tomhle tom případě to bylo takhle takovým způsobem využito vlastně na na objednání města v konkrétních nějakých věcech a ta druhá věc to se tady jeste k tomu vyjádří padá velká 
já děkuji za slovo já teda 
mám má následující věc nám byla hlášena provozovatelem havárie kanalizace nebo havarijní stav kanalizace právě v tý ale ne v tý částí která se dělala ale v části navazující od čísla popisného tisíc dvacet tři až po číslo popisné přítel čtyři by tam skutečně i pro čištění tím takovým mořem je prostě kanalizace je v havarijním stavu je rozpadla a je možná a já teďka nevím jestli je to tahle ta příčina jestli je to prostě proto říkáte že je to v lesíčku aby mi tam právě v tuhle chvíli tuhle věc nahlášeno jestli je to ale já si myslím že to bude souviset klíč tímhle tím tuhle chvíli to znamená že by se vlastně krajská se něco musa bude muset znovu uzavřít a v nějaký délce šedesáti metrů se musí obnovit kanalizace která je prostěve stavu ale je to mimo toho co se rekonstruoval říkám je to ve své podstatě data takže jestli je to myšlení tohle tak mi o tom víme nějakým způsobem se budeme tím zabývat ale nebude to rychle protože to je tím že v tom krajská silnice tak to zas nebude věc která se dá zvládnout nějakým způsobem jestli je to k tomuhle tomu o týhle věci víme a řeší se ve spolupráci s provozovatelem 
kdyby se zjistilo že to souvisí potom s tou stavbou tak předpokládám že to budete řešit že tohle je fakt pendulum co si vybavuju je opravdu na rozmezí toho kde se na bojovalo a mohlo vzniknout v důsledku těch prací tak 
tu máme správu majetku pana valika 
výborně takže pro nás k této věci jedná se je tam problém tom baráku tuším a byly tam pracovníci stavu kompletu provozovatelé řešili individuálně nějaký provizorní řešení přímo v tom domě byly ve sklepě jsou tam nějaké problémy s vajíčkama takže dohodli se na nějakém provizorní řešení který který tam udělá do doby než se udělá celková oprava tak to asi 
je to tak jak to říkali je to je to až zatím hasičky vlastně tam takže to nemá souvislost tou jako takovou 
děkujeme paní vašíčka 
děkuju já bych se chtěla zeptat u těch stromů keřů je štěpka štěpka finální řešení nebo se tam bude potom řešit tráva 
jestli někdo na to může odpovědět 
vedoucí odboru 
tož i ne že tam je štěpka teď tam růža tak a jestli tam budou cube tráva se tady ptají 
a budou tam keře keře má kytkama 
tam budou tam jsou růže z holandska půdopokryvné předpokladem aby tam nebyl řádek 
tak brian odpovím buriánková zase zastávky 
jelikož je jedno ne 
co že jsem jeden ze strůjců projektové dokumentace samozřejmě navrhoval na autobusové zastávky napětí 
napětí vlastně pro jednu autobusovou zastávku a druhá se řešila protože vlastně ta průběhu jednání byla stavebního řízení byla přerušena prostě protože ten pán užší tam nechtěl a byla přesunuta v tom přesunu se to ztratilo z projektové dokumentace takže je to chyba toho kdo přejímal projektovou dokumentaci mocniny že vlastně neviděl ve výkazu výměr jako prostě ale jinak tam byla projektovaná jedna a dvě napětí je po pro osvětlení vlastně v garáži co tam byla a jedná prostě 
jo 
děkuji přihlásil se tam pán 
velice děkuji 
první věc 
pořád jsme neslyšeli jestli je to předané nebo není protože tam je zastávka která měla být parkovištěm a 
byla 
ta zastávka byla udělaná úplně v rozporu s projektovou dokumentací byla udělaná v rozporu s tím že vůbec ti příst ti sousedé nebyli osloveni tady jste všichni odsouhlasili jak je to super že tam ta zastávka nebude takže zastávka je tam pořád a a 
tak já žiju v tom že se to nedá převzít takovémto stavu je první věc chtěl jsem potvrdit že jste sem tam vygenerovali další smlouvu na jeden a půl milionu to mě teda velmi překvapilo jak se takováhle věc mohla stát taky myslím že na to nebylo odpovězeno dobře odpovězeno dobře pardon 
zeptám se pak paní stařecké to ona opravdu nevěděla že ty zastánkyně nemají zastřešení mě přišlo úplně absurdní že tady máme člověka který se má starat jen o investice a je za to poměrně dobře placen uvolněná radní a prostě neví že tam že tam nejsou nejsou tak stánky a pak mě velmi zajímá jestli někdo dělal dokumentaci toho co je poctou silnicí protože ta silnice je děsivá to jsme se asi všichni shodli byla frézovaná já nevím a tak dál tak dále nebylo to úplně jednoduchý a co je ale jestli to nemáte zdokumentovaných tak by jsme my jsme měli šetřit na havárie protože jestli jsem jestli to co je potím vypadá tak jako to co je nad tím no tak to je myslím docela docela časovaná bomba 
tak můžete 
tak já bych si chtěl co myslíte tím co pod ním a co je to co 
je to krajská glykace takže mi tady nemáme zástupce kraje ale všechno tam na to byly stavební dozory a pro byl proběhlo předání a převzetí na to co po mě města no to víte ano proto se ptám protože to co jen to co je vozovka je děsivá toto si nalhávat že to je jinak to prostě jste tady sliboval krásnou novou silnici a výsledek je hrůza hrůz neboli to co je pod tím může být taky hrůza hrůz ale vidět a to je města město bude řešit to znamená tady může být havárie na to shop ale co tady předem máte něco no přebývám předjímá že může být havárie protože kvalita kvalita silnic děsivá toto snad všichni vidíme také pana vlka 
také a možná na to zareagují tím nás ničím a možná jednoduchým způsobem co se týká komunikace já vám říct neumím já s ní spokojený také nejsem dělají podle mého názoru firma která je velká metrostav a nezvládla nicméně co se týká a to ani naše ani to souvrství potěšení městský co je městského věci je kanalizace a vodovod kanalizace vodovod pokud je mi známo jako subdodávku pro metrostav dělal náš provozovatel takže předpokládám že provozovatel který si to sám předává přebírá si nebude do budoucna dělat provozní problémy to znamená určitě tomu věnoval řádnou péči a my teda co máme zkušenost s jejich práci na vodovodech a kanalizacích tato práce byla vždycky uvedená kvalitně ještě upozornil samozřejmě stát se cokoliv to víme oba a já si myslím že firma tedy jako tu práci už odvedla víme že většinou ty opravdu ty věci až na maličkosti jsou dělaný dobře a ještě řeknu jednu věc máme tam standardní pětiletou záruku na tu věc jeho takže tam to je ale pokud jste se mě ptal na to tak já jsem vám řekl jak si myslím že to je a jsem přesvědčený že v rámci možností byť víte že tam byly technické složitosti takže to je odvedený tak že nám bude sloužit dlouho opravdu doufám že se tam dalších padesát nebudeme muset podívat minimálně 
řecké jsem se ještě ptal 
jestli 
zastřešené 
no tak já popravdě musím říct že opravdu ne jakoby ale to se na mě nezlobte že tenhle ten detail někdy to že všechny zastávky jsou všude za strž zastřešené 
ne že říkáte takovýhle věci 
máme se v se radní uvolněnou za šest set padesát tisíc ročně jestli tuhle základní věc hlídá to je všechno to mě zajímalo řekla že ne jen tak je to v pohodě je to vyřešeno nemusíme o tom dál diskutovat zajímá mě ještě zajímá mě ještě ta zastávka před indexem 
tam není žádná zastávka je záliv a řeší to český král nikoliv není tam je to je to jako zastávka vyprojektování je to je to aktuálně postaveno jako zastávka já dám stoupani stařecký tam co já vím tak odbor dopravy to řeší a s krajským úřadem 
tam 
tam 
byla stížnost takže to je řešena tenhleten tenhle ten okamžik protože už je to uzavřené řízení a musí se k tomu vyjádřit nejdříve krajský úřad 
to znamená je to převzatý ta silnice nebo mění převzata prosím vás je to investice a majetek kraje by se 
měl byste vědět jako radní mi to 
je tam neřekne teda myslel to převzatý neboli na krajském úřadě ptejte se na mokré jeden je to majetek středočeský znamená víte nebo nevíte 
víte ta silnice převzatá krajským krémy obnovíte 
a víte jestli se k město vyjadřuje nebo nevíte město se k tomu nevyjádřil dál město se už k tomu dál nevyjadřuje odsouhlasili že vám to zastávka nebo město se k tomu dá vyjadřuje je to taková věc to se stalo opravdu probíhá řízení řeší to středočeský kraj 
město neříkejte nám takovýhle věci no tak mu řekněte jak se k tomu město byste si tady odsouhlasili že ta zastávka tam nemá být ta zastávka tam byla pro dokumentaci bylo to schválení velmi podivně je to všichni víte a nic nemůže být choval podivně když má něco svůj svoje řízení probíhá řízení 
bylo 
to uvidíme no přesně 
jak do týnec vstupujete vstupuje do toho nějak lysá nad labem jako radní my jsme odsouhlasili zastávku dostane byste odsouhlasili ho samozřejmě dobře dobře děkuji děkuji 
až 
na to bylo 
měl jsem na to povídá paní bláhový to byly související práce který byly objednány většinou v rámci stavby 
tohoto stejného dodavatele do různých bočních ulic a podobně prostě nějaké různé činnosti které nesouvisí s tou stavbou 
ta stavba byla ražena v důsledku toho že se že se že se přišlo při stavbě na tekuté písky na křižovatce a musela se tam změně technologie a bohužel došlo k tomuto navýšení znova opakuji že k tomuto navýšení by došlo i tak i kdyby jsme dejme tomu v projektové dokumentaci to tenkrát bylo dejme tomu už zjištěno prostě mi to stálo taky tak tyto peníze a takže to nemůžete jakoby s tímhle tím spojovat takže nikdo z nás to nemá radost protože dvacet milionů cirka samozřejmě pro město hrozně moc a chtěli jsme mít novou silnici nechtěli jsme aby tady byly kostky a vypadalo to tady jako když tady ještě jezdí vozy s koňmi a nedá se nic dělat prostě ta investice takhle proběhla 
návaznosti prosím vás městské komunikace všechno místní komunikace tam je to navázaný na všechno soustavy deníky lidé nejsou tam objednávky a je to uštvaný nebo všecka 
děkuji já bych si ještě zeptala jak to bude tedy s opravou těch místních komunikací přes které si jezdila na stavbu ty přece nejsou v dobrém stavu tak jak se plánuje nějaká investice do těch silnic nebo místní komunikací 
tam jsme slíbili lidem na sídlišti že dáme dohromady komunikaci průběžnou ta komunikace trpěla nejvíc myslím zjistilo se tam bylo důležité zjistit v jakém stavu je kanalizace ta musí nejdřív dojít k výměně kanalizace a v letošním roce by jsme rádi tam měli nový asfaltový povrch dělá se na to soutěž 
a samozřejmě jednáme se středočeským krajem o účelové dotace na ty komunikace protože ze stavby se obě opraveny objízdné trasy oficálně objízdná trasa vedla přes stratov a milovice tam ty uvozovky se opravily kdo tam jezdíte takto víte 
a jenom se zeptám takže sídliště nové se opravy a pak ty dvě krátké ulice kterýma se tam ještě zajíždělo tak ty se taky teda opraví mimo ještě musíme opravit samozřejmě jednáme se středočeským krajem o účelové dotaci dobře děkuji 
a marek 
děkuji pane starosto slovo 
panove lycrové stavba tak jak to bylo daný skutečně devětadvacátého listopadu minulého roku byla převzata městem i krajem na společném jednání tahle je takže ta stavba je prostě převzata a byly tam čtyři nedodělky je to přesně jak to tady říká pan dostál tři jsou opravený a zbývá poslední a to je rozplánovat dlažbu nic víc a město tam vůbec nedalo jako rozpor třeba vůči tomu zálivu indexu takto také 
tak jenom pro přesnost abychom si řekli prostě ten stav věci děkuji děkuji 
je přihlášen než jednou někdo 
šel jsem ještě jednu já tomáš velice tedy byste skutečně vůbec tady jste si odhlasovali že to zastávka tam být nemá vyjadřovali jste se k tomu jak je to super že tam nebude a přitom jste to vůbec ne rozporoval i mně přijde úplně absurdní pokud teda je pravda co říká pan zastupitel karel marek a druhá věc je že jste mi sdělili že jste si nedělali vlastní pasportizaci těch silnic který byly okolo to znamená jak těch obísť těch veškerých objízdných tras asi byla jedna oficiální přes jen stratov je pravda ale nebo je možné ale samozřejmě se jezdilo i městem a asi víte že vlastně investor se podílí vždycky na opravě těch objízdných tras protože ty objízdné trasy trpí tou stavbou toho investora tím že jste si nedělali pasportizaci tak vlastně jste nevěděli jakém stavu ty silnice byly a tudíž těžko nějak rozporovat ten tu tu kvalitu opravy a tak dá tak dále protože jediný kdo měl pasportizaci ten investor je to tak souhlasíte 
první věcmi vedeme stav komunikací my víme jaký jsou komunikace v jakém stavu jsou to znamená tahle věc tam neni problem je jinej problém je v tom že žádná oficiální objízdná trasa nevedla přes město lysá nad labem v čem je problém a investor proto jednáme s investorem jestli by se nějaký peníze nenašli protože si myslíme že za to investor zodpovědné je a on sám je jedná o by nám mohl říct ale kam nevedla objízdná trasa aby víte že jsme žádali o úplný zákaz aby se jezdilo kolem tam kde se jezdilo a to nám dopravním inspektorátem bohužel povoleno nebylo a všichni bohužel měli navigacích tady tudy je to nejkratší a víme jak to tam vypadalo ale všichni vám můžou říct mám nevedla regulérní objízdná trasa ta nebyla schválena co znamená na to peníze neposkytuje přesto se snažíme na to peníze získat znamenalo by to samozřejmě aby ze sídliště do města na náměstí jezdili přesto jako 
skvělý děkuji za informace rozumím tomu nicméně 
já mám informaci že 
jste v těch jsme sledujete že to děláte jak si nahodilé že ani nikoliv pravidelně takže to jenom pro upřesnění 
děkuji 
může támhle zástupce vedoucího odboru správy majetku jen kroutí hlavou nad vašimi výrobky tedy ne už nemáte slovo 
jo a čímpak prosím vás ta paní košická 
já děkuji asi ještě potřebu zeptat a tam se v době ter stavy mohou parkovat na tom hřišti vzadu 
auto tichého zeptám se to parkování tam stále povolen na hřišti nebo dáte zelené trávě a a zruší se to nebo to už bude trvalá úprava pana voka 
zruší se to zlepší se to potom co se udělá ta komunikace tečka ta průběžná protože jsme říkali že nemá smysl to tedka usínat když víme že ji budeme opravovat letošním roce a nebude se svět parkovat na komunikaci tak aby ten prostoru tam zůstal a poté by se to na podzim až se ta oprava udělá tak by se měl vrátit do původní podoby 
pan děkuji tak se vyčerpaly diskusi máme tady návrh usnesení který upravil pan burian 
to znamená bod římská jedna že bereme na vědomí předloženou informativní zprávu je to tak 
tak necháme hlasovat 
vše dvanáct přítomných hlasovalo pro návrh byl schválen děkuji 
máme tedy bod číslo devět je to kalypso informace o aktuálním stavu a průběhu plánované rekonstrukce 
stařecká 
a ne či by asi měl mluvit ten kdo předkládá nebo nějakého zástupce 
jan kodeš jsou leni tedy předkladatel ujme se ho někdo 
děkuji 
tak bod jsme předložili již na minulé zastupitelstvo týká dotazu nebo byly vzneseny dotazy jak to vlastně s klipsem vypadá respektive s prostorem a po kalypso jaké práce již byly provedeny dále jsme se dotazovali na to jaký je s tím záměr jestli už je nějaká projektová dokumentace kolik činí současné náklady na na provoz 
toho prostoru a jaká jsou jestli město vede jednání s sestavy a dalšími subjekty k který vlastně se týká přímo plánované rekonstrukce jednotka následného využití ta jednotky paní stařecká už na minulé zastupitelstvo oslava postava zprávu kde vlastně doplnila k jednotlivým dotazům informace za to moc děkuji vyplynulo z toho že 
vlastně zatím bylo proinvestováno necelých šest set tisíc na stavebních prací a zbývající zhruba pět set tisíc bylo investováno vlastně do projektové dokumentace do do různých průzkumů a souvislosti třeba sram která se prodávala a která tvořila nebo rampu na parketem která se prodávala její demontáže tak co se týká toho jaká je dokumentace tak paní řecko bylo odpovězeno že dokumentace jak systém pro stavební povolení na rekonstrukci střechy četě jsou vlastní vyjádření dotčených orgánů momentálně se čeká na prováděcí dokumentaci s výkazem výměr o tom bude osvědčená schůzka se společenstvím vlastníků jednotek kdy je oprávněným žadatelem o stavební povolení a proto s ním bude je známe koordinována co se týká dokumentace na rekonstrukci interiéru a tak momentálně není dopracována protože město měnilo projektanta a je to ale již ve fázi pokročilé rozpracovanosti potom co se týká dotazu k nákladům který vlastně město momentálně ten prostor stojí tak nám bylo odpovězeno že se platí zálohy za služby dva tisíce osm set sedmdesát pět korun měsíčně a příspěvky na správu domu a pozemku tanzanie po fond oprav sedm tisíc sto dvacet devět korun měsíčně co se týká jednání tak vlastně momentálně probíhají jednání 
nebo proběhla nějaká jednání dle paní estetické spicer vyjímatelná a co se týká tak se čeká jen nevím jestli to teda ještě aktuální stav ale nejspíše ano až budete mít hotovou 
nějak nějakým dalším stupni projektovou dokumentaci tak nedokážu rozklíčovat nicméně mu ještě další dotaz v této souvislosti zní protože na to nebylo odpovězeno v rámci toho tím že jste demontovali 
vlastně konstrukce stropu který a byly v tom prostoru tak jste zasáhne do nosných částí domu a k tomu abyste tak mohli učinit tak musel mít co společenství vlastníků jednotek a já se ptám jestli ten souhlas máte a pokud ano jestli mi ho můžete dodat protože na ten dotaz nebylo odpovězeno a jinak jenom jestli mi řeknete v jakém stupni jestli jsme se někam posunuli dál za ty dva měsíce anebo je to pořád v té fázi o které tady píšete informativní zprávy děkuji 
ten bod jakoby s tím souhlasem je který protože já myslím že jsme se snažili odpovědět která na všechno detailně 
tenhle ten okamžik asi vám na to neumím odpojit to že by jsme asi nějaký souhlas měli ale zase na druhou stranu nejsem jistá jestli ho musíme mít to je zatím vaše jakoby tvrzení takže je to se v týhle chvíli musíme zeptat na stavebním úřadě a samozřejmě tomu co vyjádřím teda o tom že tady z toho úplně to nevyplývá já jsem teda dodatečně ještě devětadvacátého třetí na všechny zastupitele tedy na vás posílala další zprávu takže ještě v průběhu té době od minulého zastupitelstva protože ano pokročilá nějakým způsobem tady ta věc a poslala jsem vám protože to nebylo zasláno minulé celou projektovou dokumentaci která patří k rekonstrukci střechy včetně výkazu výměr na oceněného abyste měli aspoň nějakou představu oceněný prosím neposílám 
v této chvíli tedy 
budeme jež by že budeme chtít už schůzi se společenstvím vlastníků ještě teda k ní nedošlo ale díky tomu že už teda tenhle ten krok byl nebo tady tohle tu věc už máme u sebe tak bychom rádi to projednali a žádost o stavební povolení už musí dávat společenství vlastníků takže opravdu je to v této chvíli sice připraveno nemusí být nějaká nějaká tedy dohoda mezi námi všemi já bych téhle věci se chtěla ještě jednou vyjádřit tak že neustále na sociálních sítích a všude možně stále čtu jakým způsobem jsme koupili budou nechali ladem jak se o ní nestaráme víte co to možná i možná někam možná támhle do kamery nejenom tedy na vás ale 
v našem městě probíhá za poslední čtyři roky takových investic že bohužel jsme ještě mezitím zvládali dva roky koupit a teď ještě zase začíná mít problémy díky finančním nebo ekonomické situaci nikoho všemu co se ve společnosti ve světě děje a zrovna nezlobte se na mě jsou různé priority které jakoby prostě to v tento chvíli třeba nebyly nebyly dotaženy že prostě ta zrovna tedy ta věc s tím klipsem byl sice kulturní dům ale my jsme prostě raději řešili v té chvíli infrastrukturní investice které jsme měli a prostě v ten okamžik nedošlo zrovna na řešení jež to tohoto místa nový nám samotným je to velice líto a teď se situace uvolnila byli bychom rádi kdyby jsme tam zrovna už mohli udělat nějakou akci a těšili by jsme se na to já věřím že že že prostě na to počkáme jako se musí počkat jsem tam na cokoliv 
musím ještě zpátky znova říct o čas když tady která tomuhle objektu někdo například pan jsem se k tomu často změnilo to já si nepamatuju historie tak sice jsou sice to bývala diskotéka a mnoha lidí dejme tomu si stěžovalo že teď nemá kam chodit se bavit respektive mladých možná i rodičů že je musí děti jezdit na diskotéku až do prahy a mají oni větší strach nevím jestli je to uplně jakoby relevantní důvod protože jakou hlídat na ty než hra jestli tady nebo jestli je dáš do prahy možná už je skoro jedno každopádně tady ta tady to místo dle mých informací 
a stížností 
vlastně místem kde docházelo k hodně prostě k rušení nočního klidu ke rvačkám a tak dále prostě a vlastně i tohle tohleto se tím nějakým způsobem splnila takže ten objekt se odkoupil od bývalého majitele a v tento této chvíli si myslím že zase na druhou stranu to splnilo i tenhle ten účel že je tam klid kdybychom to nekoupili mi tak by to zase na druhou stranu ho koupil někdo jiný a možná by to situace být ještě jiná já bych to prostě nekritizovala úplně touhle formou že že to nějakým způsobem nám teď leží prostě máme nemovitost dobře není to jenom naše je to složité to společenství vlastníků ale věřím že ženám bude k užitku děkuji 
děkuji paní bláhová 
k tomu jsem se chtěla říct že to není věc stavebního úřadu to je věc občanskoprávní která vyplývá z občanského zákoníku máme tady právníka pana magistra dostál který by asi mohl říct jestli ze zákona vyplývá když se zasahuje do nosných konstrukcí částí domů jestli k tomu musí mít souhlas nebo nemusí předpokládám že asi pan magistr dostal by měl vědět na první dobrou ale tam si myslím že se do žádných trámu do nosných konstrukcí nezasahoval byste ne sundávali stro 
nějakého klady ale sundávali jste strop pane starosto nebo nesledovali sezonu už nemá ale každopádně tak nedělejte tady chytrý 
trámy 
pan dostál základního dávali strop a když sundáte strop je to prostě nosná konstrukce ať se vám to líbí nebo nelíbí a k takovým úkonů a jednáním nezasahuje do nosných konstrukcí domu který mohou mít vliv na statiku prostě potřebujete souhlas společenství vlastníků jednotek a to není věc stavební jako stavebního úřadu tomu je to řeší stavebně technickou stránku věci já se bavím o občanskoprávní věci takže paní stařecká by vás chtěla požádat jestli byste mi to rozhodnutí svého mohla doložit děkuji 
tak 
dobrý den já bych teda chtěl říct jednu důležitou věc 
jsem vidím naprosto odpůrců koupě prostoru kale psa myslím si to bylo předražený nerozvážný nicméně dokážu pochopit že většinový názor jako koupit a dokážu s tím žít nicméně když už město koupí budovu za více jak deset milionů 
koupí spolumajitelem spoluvlastníkem který véčko všichni víme co to znamená že to není jednoduchá prostě komunikace a by se dozvídáme že to bylo investováno takřka milion korun aniž vlastně by s tím s véčkem bylo vedený jakýkoliv jednání aby ty peníze nebyly vlastně vyhozené oknem z logiky věci každej soukromý investor by to udělal tak první co začne i když to koupí a říkám koupit se může většinový názor asi to svoji logiku má když říkám kde jsem byl proti tak první co by udělal takže vstoupí do jednání s své je tube první bez do tý doby tam nedá ani korunu za můžeme nějaký havarijní stavy asi by muselo zajistit dvě ani korunu aby se dozvěděli že je vlastně potom přerušili protože byly problémy a byly jiné priority aby si opravdu myslíte že takovou prioritu je třeba bundaberg ne vy jste prostě v určitou fázi zjistili že se v tom že jste tam utopili peníze a najednou se musíte dohodnout s tím béčkem by se to prostě zjistili že to dál nejde i veřejně jste na to byly upozornění a zjistili jste že to nebude tak jednoduchý že ta budova má nějakou stavbu jsou tam nějaký bytové jednotky 
schválit tam nějaké kulturní provoz pokud vám esúvéčka vyloženě nepovolí tak to asi nepůjde takže opravdu problém není v tom že se asi kalypso ale problém je v tom jestli toto kalypso jako u dalších akcí tady v městě začaly sypat peníze bez toho aby to bylo připojení připravený a to je všecko to se opakuje ty kauzy se opakují periodicky se opakující v lítém na to prostě uděláme sundáme strop nevíme si s těmito jemožná průšvih domlouváme se dáme uděláme 
silnici zjistíme je zastávka voda nemá střechu někde to zmizelo prostě by prostě ty projekty z hlediska který máte na starosti prostě máte špatně připravený špatně zkontrolovaný vyhodi sa to peníze generuje to potom obrovský vícenáklady a tohle město to zaplatí občani této o město zaplatí a to je ta chyba na kterou upozorněn a to se vás tedy ptáme ale i přesto že to bude problém tady její takby prostě nevíte odpovědi a vědět odpověď jestli se zasáhlo do strop do stropů že to že to prostě se nesmí zasáhnout pultový tový v prvním ročníku sad gym postavitdvou stavební průmyslovky prostě nesmíte 
ale chápu že jsem dělala chyba aspoň mít v sobě tu že to ano zasáhly jsme byla to chyba ale viz tvůrce jenom omlouvat dneska to se dnes se jenom se tady nějaká výmluva furt dokolečka ale šplíchal i tady mluvíte jako kniha a samozřejmě že probíhají jednání se s véčkem zúčastnil se toho právní a jednání jsme měli ty šedivo věší o všem co se tam děje ani stařecká prosit vypravuje pohádky já bych já se teda do véčka vzhledem k tomu že to bylo trochu mířeno na mě teda tady také šplíchal předvést se nám tedy pěkné místo jsou to samé spekulace když už tedy tu věc řešíme teda hrozně dlouho takže i tady spaní se najednou přišli za nějakými nosnými konstrukcemi jsme na sundávali po dlhej které tam byly kvůli tomu aby tamto dejme tomu zvukových a zvukově odhlučněné prostě a teď najednou přijde s nějakými tedy velkými pravdami co se na mě nezlobte 
nebo nemáte prosím můžu vážený pan marek 
děkuji 
jsem rád že tady padlo několik věcí 
prostě kalypso nebyla priorita priorita kundička že priorita bazar škoda že priorita udělat za dvacet milionů rekonstrukci parku s kachničkou ale prostě dva roky tři roky není priorita dát dohromady kalypso 
děkuji za to že to bylo řečený takhle jasně zároveň nám jasný otázky kalypso když se přebíral tak nějak fungovalo to znamená máme v této chvíli tři roky 
tři roky jsem skutečně topí já mám zprávy že se tam netopí že tam zatéká tím pádem parkety 
tím pádem 
pódium brother 
řecká tohle zásadní jestliže jsme přebrali bych nějakým stavu tak jedna možnost je že si řekneme ano máme tolik peněz všechna ve bouráme a za třicet milionů mšeno představíme protože se nám posledně zámek anebo jsme to převzali a budeme se snažit to udělat co nejekonomičtější a myslím si že teď to jinak nepůjde protože peníze prostě došli 
na ní pryč vyčerpá a ještě rádi pokud všechny věci co běží 
a z čeho se potom zaplatí kalypso není jasné to jsou věci které prostě v této chvíli takhle stojí a myslím si že potřeba si říci tak jak to je já zastupitel díky tomu žádám o to abyste nám jako zastupitelů všem udělala prohlídku kaly psa ať vidíme v jakém stavu kalypso nez je protože jsem o to žádá na začátku kdy jsme kupovali pan starosta mi několikrát řekl mějte se na diskotéku ať to vidíte nikdy neměl nikdy se toto neuskutečnilo to že v té chvíli jako zastupitel chce teď po třech letech vidět zevnitř majetek jakým jsme stavu protože ty zprávy co nám tak jsou špatný 
děkuji tak mluvíte tady pohádky byli tam zastupitelé byli jste tam všichni se koukat jestli se nebyl 
nepozvali o neříkejte ne byli zastupitelé takže paní stařecká 
jako za slovy no když máte teda pane marku zprávy tak prosím vás dnešní odkud máte ty zprávy protože já žádné zprávy nemám a pokud by nějaké takovéhle věci byly tak budou stížnosti dejme tomu od spoluvlastníků a předpokládám že by se asi dostali třeba teda na správu majetku a správa majetku by nás s těmito zprávami asi teda informovala a něco by jsme se v tom podnikli to se týká i možná tady těch dalších stížností nebo nově objevených nosných konstrukcí a podobně zatím a dobře vleče se tu ale tečka po třech letech slyším zcela nové informace a nic že by okolo toho probíhalo nevím co se týká té prohlídky také bohužel jste asi teda nebyl přítomen ale byla opravdu většina většina lidí zastupitelů je možná mezitím kouknout do tam všechno byl ale i třeba i pan předkladatel kodeš tam v té chvíli byl byla tam paní ředitelka ze složky a tak dále bylo opravdu docela hodně lidí tak možná že jste tenkrát neměl čas a vzhledem k tomu že teda ta situace se potom od té doby až tak výrazně nezměnila taky je to tomhle stavu ale naprosto nemá problém udělat nějakou společnou veselou prohlídku všech zastupitelů dokonale psa 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo já si myslím že se můžeme velmi kultivovaně nemusíme zbytečně na sebe útočit na stařecká to je ta informace k těm nosným konstrukcím je v materiálu a stačilo napsat do nosných konstrukcí nebylo zasahováno konec tečka pokud mi odpovíte do nosných konstrukcí nebylo zasahováno není potřeba souhlasu se bojí a já se s tím spokojí a bude mi to bohatě stačit ale já jsem žádné stanovisko k této věci od vás nedostala tak a teď samotnému návrhu vzhledem k tomu že informace jsme dostali tak bych nechala už v materiálu jenom bod jedna bere na vědomí informace zejména zastupitelstvu radním města lysá nad labem s tím že bych teda tímto ať už to bere tak abyste řecká jako interpelaci nebo neberete tak prosím o informaci jak to s těmi nosnými konstrukcemi bylo i a to i tak že nebylo zasahováno ale já to informaci nemá a přestaňte mě obviňovat že jsem si nový přišla také jsem tam nikdy nebyla ale asi to bylo tím že se ještě v tu dobu nebyla zastupitelé takže ty informace nemám a tak a za mě to všechno ještě jenom jsem chtěla dodat že 
ono asi stačilo pokud to přestala být vaše priorita protože bylo kovy protože jste měli jiné starosti tak to prostě napsat na fejsbůk kamaráda příspěvky dáváte takže stačilo napsat jednu větu omlouváme se všem momentálně řešíme důležitější věci ale na klipsu pracujeme a až bude něco nového tak vám dáme vědět děkuji 
děkuji a velká tak já děkuji za slovo já možná se vyjádřím k těm vlastnickým vztahům a ještě k byl tedy jestli jsem to dobře vnímá také byla otázka střechy vlastnické vztahy jsou tak že ve své podstatě naším největším partnerem který v tuto chvíli máme téměř většinu své protože možná že to tady nepadlo tady bylo řečeno že my máme jednat se své myslím nejednáme my jsme jeho členové toho je je protože pane šplíchal říká že máte jednací my jsme členy esme je to znamená máme tam stejná hlasovací práva podle našeho oddílu jako ostatní členové a ve své podstatě pak to byla další věc bylo řečeno své vám musí povolit co tam budete dělat své nám nemá co dělat co budeme dělat v tom prostoru protože ten prostě něco zkolaudovaný a my tu věc a můžeme realizovat pokud je to v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo s tím účelem využití který je daný 
v tuto ta jednání se svědkem probíhají nebo probíhají dobíhají jejich valné hromady probíhají jednání s předsedou své je a ve své podstatě probíhají jednání s vlastníky dalšího nebytového prostoru který tam je což je prostor restaurace tuto chvíli byly dohodnuty podmínky jakým způsobem tam prostorově členi ten náš sám s potřebným zázemím a dohod a bylo dosaženo dohody na nějaké není na nějakých posunek co se týká ve vlastnictví toho vlastníka druhé bytové jednotky a naší to znamená tahle věc z mého pohledu vyřešená je a ve své podstatě v tu chvíli nebude bránit nic po realizaci té věci protože tento prostor je naším prostorem ke střeše jsem ještě chtěl říct bylo řečeno že do střechy zatéká já tu informaci také nemám samozřejmě můžeme zjistit nicméně v tuto chvíli je na kompletní střechu přichystaná projektová dokumentace pokud je mi známo a musí opět dojít k dohodě své je protože prostě ta střecha je společným prostorem v rámci té budovy a tam se bavíme o tom jakým způsobem tu věc posunout protože těch varianty několik a mělo býti býti tak aby ta střecha prostě opravená nějakým způsobem do budoucna byla takže to jenom majetkoprávním a k tomu stavu celou zase za správu majetku děkuji 
děkuji pan marek tady má technickou 
já děkuji za to že bude prohlídka myslím že 
od nás pouze pan kuráž nikdo jiný se zastupitelů takže budu rád když to uvidíme a hlavně když to uvidíme teď po třech letech za prvý druhá věc 
pokud je ta dohoda tak poprosím aby jste nám poslali já nechce aby jsme tady jenom něco slyšeli ale pokud je tak dohoda s majitelem a tak bych rád aby jsme ji dostali protože to je to je zásadní děkuji 
děkuji ani já bych mě prostě mě to nedá ale ještě by které měla doby dovětek kdo z vás tedy hlasovala nehotové proto vůbec co by se to kalypso respektive ten prostor tak za to teď boje bojuje 
to byla jenom asi možná taková akademická a co se týká těch peněz tak prosím vás je obrovský sál historicky tam chodili s duší lidé už na plesy to tady většina z nás říkám z nás protože ani já tedy nejsem rodák tak jsme tedy tak jsme tady nebudu většina václav své zastupitelé taky ne a prostě in se získání to sálu určité části historie je je podle mě a bude pro lidi přínosná jak jsem se dozvěděla scházel sami občanské fórum tak třeba budeme mít cedulku potom na na na fasádě každopádně bohužel nějaké době došlé byl to hotel byly tam byly tam tedy pokoje a došlo k rozprodání jako komplikovanému a zůstal tam sám ale vzhledem k tomu že opravdu situace mi prostě my jsme s ním šli do toho že je lepší udělat ve městě více drobných investičních akcí které tohle město které které skokové skoro nechci říct že skoro nic nemá ale prostě je to tak neměli jsme ani sportovní halu a ani jiné záležitosti nakonec ani ve bazen a ani ne z pořádné silnice takže my jsme se prostě snažili všechno nějakým způsobem za tohleto období tady nastartovat aby aby aby aby další dejme tomu se dohnala nějaká ta tato období kde to kde to tady prostě stagnoval nezlobte se na mě a samozřejmě a už jsem to někde říkala 
vím že prostě vy jste na to měli náhle třeba z takový že se má postavit hala sportovní multifunkční kde dejme tomu je úplně všechno v jednom jakoby jak to říct z jednoho balíčku my jsme zase na to měli názor takový že je lepší více menších 
ne prostě objektu kde se můžu překonat různé jiné aktivity protože furt jsme jenom desetitisícové město ta kultura všechno stejně je účinným způsobem spíš tečka taková drobnější prostě nemůžeme si myslet že prostě budou 
ti se tvé davové prostě akce nebo letním kině a tak dále prostě už to takhle nefunguje takže si myslíme že prostě takové minoritní záležitosti jsou vhodnější včetně tak i té písničky jak tomu říkáte jak a to slovo dehonestuje toto jsem se naučila od vás dcera také budu budu se těšit až dejme tomu tam nějaká drobná kulturní akce bude a budu moc ráda když dejme tomu jenom třeba jenom si řeknete v duchu je to přece jenom není tak ošklivý jako 
děkuji paní barva 
těla jenom technickou že paní řecka už mu asi čtyřikrát v tomto bodě pokaždý velice dlouho a defakto jsou to vlastně monology tak jestli bychom jestli byste pane starosto mohl prosím příště hlídat čas a neumožňuje pani stařecké mluvit tak často když nám to neumožňuje to také děkuji takový šok ukázky jestli ale vy nám možnost taky nedáváte odpovídat na vaše otázky když se ptáte děkuji už mluvite asi podesáté tyhlety věci k tyhle věci tak 
děkuji pánu veřejnost 
tak já mám podruhý také systémů 
já bych zase na začátek tady opravdu byl monolog tričko a tady někdo rozporoval to že se 
říct musí osobní názor a dokonce jsem řekl že jsem to pochopil nicméně to že se investovalo do psa dřív než se ten projekt připravil pan má pravdu jsem se blbě vyjádřil samozřejmě jsme véčka to samozřejmě chápu nicméně asi všichni víme měli byste vědět že když se zastavit obvodového pláště tak musíte mít stoprocentní součást souhlas a když samozřejmě budete tam chtít dělat něco tak složitého jako je jako je kulturní centrum tak se s tím bude muset dohodnout protože bez toho se vypořádáte problémy a budete muset dny v podstatě jsem se taky stoprocentní a když ač ne právě tak defakto ano jinak tam prostě nebudete jíst pořádá a problém celej nebo celej ten proč jsme to co jsem chtěl říct v tom že se tam na investovali obrovské peníze dřív než se to připravilo to byl podstata toho co jsem chtěl říct a to stromy obsadili přelivy právě tak je to složitý zase upír to a chtěl bych vám teda ještě říct jednu věc k tomu k tomu využívání v minulosti toho kalix a historická já jsem taky nejsem rodák ale dal jsem si tu práci a ptal jsem se svých kamarádů je tam chodí a taneční pořádaly se tam věci ale protože ty součástí kaly psát byla ten prostor matyldy ale ve chvíli co mate lastovo činila tak ten tak se to strašně zkomplikovalo a bude samozřejmě náročný to využít protože ten prostor bude chybět takže jako říct že se tam dřív bylo až to se bude to tak jednoduchý prostě není 
děkuji karel marek 
k tomu 
který 
měla já se ale jednu věc 
sportovní hala už není multifunkční je to skutečně už jen proto měl tak jak nám i nám to bylo předáváno celou tu dobu také 
menší část 
je jedna věc a druhá věc 
daní stařecká jak by se hrozně líbila by kalypso fungovalo zároveň jsme na tom zastupitelstvu i před třema rokama říkali pozor je tady spousta věcí nedořešených ale nikdo neposlouchal za prvé a za druhý velmi rychlé vyšlo najevo že jsou že majitelé trenér prodá 
za devět set tisíc to 
hodně draho myslím si že 
to tak prostě ta doba situace a teď jsme a teď toto opravit nebude jednoduchý proto pojďme podívat už majetku je teď s tím nic neuděláme už to také už jsme v tomhle stavu vyřešit 
ale chce to vidět a chtěl bych abychom prošlo to co nejdříve děkuji 
tak ještě 
se fakt jenom technickou 
k tomu prodej 
to že to někdo koupil před tím do svého vlastnictví zákoutí peníze a my jsme to koupili podle znaleckého posudku jaké jak nám prostě ukládá zákon je přece něco úplně jiného že jakoby si jdete koupit auto když ho před váma koupil nějaké překupník od někoho za nějaký peníze co si také neřešíte my jsme postupovali podle znaleckého posudku jen jako nějaký přeprodávání v minulosti co se týká nemovistosti se nás přece netýká jako děkuji je tady ještě někdo 
tomáš ještě jednou respektive tento bod je poprvé 
také 
je sportovní hala sportovní hala tělocvična naprosto jasné požární zabezpečení je je špatné proto počet dětí v tělocvičně nemůže být stagnovalo to tady 
s týmiž lidmi 
asi desítky let to jste správně řekla paní stařecká sedí dva starostové po vašich každý z jedné strany 
ten sál je malý není to obrovský sál paní stařecká škoda že jste se tam nebyla podívat reálně je to relativně maličký sálek to znamená ten vedly jsem bohužel roda 
jen takže tam opravdu chybí ta ta druhá část 
na pana havelku mám velký dotaz jaká je vlastně ta budoucností střechy to znamená jaké horizont budoucnosti ty opravy 
to je celý nemám mám 
dobře odpojte na konci skvělý děkuji tak 
kdo byl původní projektant a kolik se mu zaplatilo a co odevzdám říkali jste že tam byl původní projekt že tam byl nějakej projektant ten se vyměnil tečka takže jak to vlastně je 
kdo byl kolik za to dostal a co odevzdal 
a zdali je to použitelné nebo není použitelný to znamená zdali jste vlastníky toho co bylo odevzdáno staly duševní vlastnictví toho projektu je skutečně ve vlastnictví města 
prohlídku pro občany určitě nikoliv jenom pro zastupitele a občany já myslím 
že to zvládnete levou zadní svolat na staveniště 
byste mohli 
já děkuji za 
odpověď 
technická paní stařecká budeme končit já jsem teda chtěla lice nová střecha už to říká pan havelka projednání své je už máme rozpočet na střechu na tak co projednání no tak to 
nejsem schopná odpovědět na tuhle otázku co se týká další věci také jste se ptal jestli to bude prohlídka prohlídka už je staveništěm takže opravdu tam asi vezmeme s nějakými ochrannými prostředky dejme tomu zastupitelé ale bohužel jakoby veřejnost nebo prostě občany tam chvíli velice ráda bych jim to ukázala brat nebudeme a ještě jedno projektant projektant byla paní jitka karlová odevzdala část druhou čas neodevzdal atd pořádku druhá část zaplacená nebyla 
to vám tečka by tady hlavy neřeknu to fakt 
sám umíte dobře hledat v těch ve fakturách a všem co je zveřejněno takže to co bylo proplaceno takze to prosím najděte a k použití určitě je protože projektová dokumentace na střechu už má všechny vyjádření dotčených orgánů je připravena k vydání stavebního povolení akorát nám chybí souhlas se respektive svého bude podávat 
anitka karla inženýrka 
paní inženýrka jitka karlová prosím vás a najdete si najdete si detaily detaily si prosím vás najdete její údaje v objednávce prostě je to všechno zveřejněné být znáte to tam 
to si vás nevím jaké jdete podívejte se na veřejné stránky 
je 
po 
tak děkuji máme tady návrh usnesení bere na vědomí informaci vzdělané na zastupitelstvu ne mě to tedy přeběhlo oba 
tak pro všech dvanáct zúčastněných návrh byl schválen děkuji máme bod číslo deset pan marek 
děkuji pane starosto či bod číslo deset se týká sportovní hale kde máme přímo dotace na paní která tady dneska není já bych navrhoval na příští zastupitelstvo přišlo by mi to korektní dané chvíli 
dobře děkuji nemusel maso 
dobře někomu 
nebude dobře děkuji máme bod číslo jedenáct to je družstevní bydlení já bych to trochu ved my jsme 
víte že bývalé fruty a slunéčková zahradě 
probíhala výstavba bytových domů a developer nedokončil to co 
před deseti lety bylo zastíněno my jsme smlouvu nebo smlouvu a prostě doběhla dokonce a nastala otázka co s tímto prostorem 
mesto udělal anketu z ankety vyplynulo že velký zájem o bytovou výstavbu na výstavbu bytových domů byly tam názory taky většinové že v přízemi by mohl být komerční využití 
jsme 
se domluvili že ještě oslovíme tady veřejnosti tím že by jsme umožnili výstavbu družstevních výstavbu protože za prvé to mělo dost politických stran ve svém volebním programu ale potom také víme že je potom o to zájem i dalších městech a lokalitách po celé republice takže jsme udělali průzkum a sporu do průzkumu se nám přihlásilo asi třicet pět lidí no a zájemců 
my jsme je svolali na informativní schůzku do ty doby než se schůzka uskutečnit za naši zasedací místnosti na radnici tak se přihlásilo sedmdesát pět zájemců a další přebírali tak přibíral i přibýt brali tak jsme to jednání přesunuli do kina v kině se uskutečnilo jednání kde je naprosto pane znamená je tam bylo 
víc než sto padesát lidí možná téměř dvě stě a na tu schůzku jsme pozvali firmu která se zabývá bytovým družstevnictví družstevním bydlením a výstavbou bytových domů jako družstevních je firma která má zkušenost z mladé boleslavi ona nám prezentovala tam tom prostoru to co se jim podařilo postavit mladé boleslavi mluvili o dalších projektech které mají a tam na místě se ti zájemci většinově shodli že by vytvořily takovou skupinu svojí která by se v něm začala zabývat 
do svého čela si tam zvolili tady pana 
mou parta mladšího 
a od té doby se tak nějak pravidelně scházíme s poradenskou firmou pak spadne mo partner nebo teda s tou skupinou a řešíme jak tam pokračovat už jsme tomu dali hodně úsilí a náš zájem jako zastupitelů města je abychom umožnili mladým rodinám v našem městě bydlet ve svých družstevních bytech protože máme zkušenosti s jinými bytovými domy v našem městě které staví developerské společnosti a tam bohužel tedy se stává že si to koupí často ne lysá který možná třeba se to zdá drahý ale většinou většinou to jsou často lidé z prahy tedy to kupují jako investiční byty a je nám líto tedy to že to nezbývá pro naše mladé rodiny máme i zkušenost s tím že mladí lidé kteří šli bydli do milovic před deseti let před dvaceti lety do tech bytových domů tak se postupně vraceli do kdy se chtějí bydlet tady u nás a vracejí se stále a my když ty byty tam uvolněné byty osidluje mé tak bohužel nejsou to většinou lidé z lysé nad labem že nechtějí odcházet z našeho města a jsou to lidé odjinud cizi takže náš cíl je ten abychom našim mladým rodinám pomohli s tím družstevní s možností tedy dosažení na 
svůj vlastní byt formou družstevní výstavby deje je velká šance získat úrok na čtyřicet let družstvo může dostat úrok na čtyřicet let jedinec teda pardon úvěr na čtyřicet let jedinec tedy dostane nejvíce na třicet let a to se mi si dneska hodně mladých lidí bojí já bych tady asi dal slovo nejspíš panu bártovi abych něco řekl protože na tom hodně pracujeme jako 
dobrý den jsem že 
tak já bych chtěl poděkovat zástupcům města že vůbec jako prostě přišli s touhle věcí družstevního bydlení který by bylo pro občany jakoby lyse nad labem a pro mladé hlavně 
tato věc mě velice zaujala když já jsem velice skeptický ke všemu tak samozřejmě to se mi líbilo na první dobrou a to zejména proto že již několikrát jsem byl oslavován ze strany občanů by se nad labem že vlastně je tady vlastně takový určitý odliv jakoby vlastně těch mladých směr milovice nebo směr někam jinam a oni by tady rádi bydleli takže tímto způsobem vlastně jsem se do toho pustil vytvořili jsme tu anketu současné době tato anketa trvala teda ceca čtrnáct dní je 
zaregistrováno sto třináct jakoby vlastně uchazečů což z větší části je znám jakoby vlastně tak to jsou víceméně rodiny mladý a je tam teda my jsme těch variant dali i možnost pro seniory tak tam se přihlásili jenom jeden žadatel seniorské bydlení 
věnoval jsem obrovské úsilí tomu abych dokázal spočítat vlastně vytáh si projektovou dokumentaci tam jsme zjistili že k dispozici v současné době seca devadesát bytů čili vlastně už v tuhletu chvíli vidíte že je veliký přetlak já jsem si dovolil vlastně oslovit mailem asi každý dostal vlastně zastupitelé by samozřejmě radu města kde jsem je opravdu žádal o to že tato věc je velice žádaná voliči vlastně v našem městě kteří opravdu tady jsou a jsou to dlouholetí ať rodině rodině prostě nebo dejme tomu jsou tedy zapsaní jako protože jinak by nemohli se zúčastnit toho tak mají o to obrovský zájem pro vás jsou to zase znovu opakuji vás jsou to voliči kteří očekávají a byl jsem na to několikrát ústně upozorněn jakoby že ve své podstatě oni očekávají že město splní své volební sliby které mají ve stranách vlastně všichni že něco s tím bydlením udělá a tato forma je srozumitelná pro sto třináct prostě žadatelů kurz jejich rodiny proto ve své podstatě znovu apeluji na to aby při tomto rozhodování bylo bráno na zřetel že se nebavíme o tom že si to tady nějakých pět lidí nesmysl je to řešený nezávisle a hodně kriticky to musím podotknout 
protože těch čtrnáct dní jsem tomu věnoval jako prostě aby v tom nebylo něco co není dobré no nic jsem nenašel 
ještě jednou bych chtěl poděkovat že vůbec tato šance byla nějakým způsobem umožněna jako 
my jsme tam stanovili takové podmínky aby to bylo opravdu pro lysák je to znamená že to musí být obyvatel našeho města že nesmí vlastnit nemovitost aby to nebyla nějaká spekulace a tady je ta veliká šance že by se právě dostalo na mladé rodiny na mladé lidi kteri by dokázali získat byt za výhodných podmínek alespoň takto zaznělo v kině že ten byt takto postavený vychází mnohem levněji než od těch klasických developerských společností tedy samozřejmě ty byty prodávají za nejvyšší nabídku tržně 
já bych celková 
tak já jsem si že si všichni nebo různě děláme předvolební projevy já nebudu dělat předvolební projekt projev já jsem moc rád že ta věc se tuším podruhé nebo potřetí dostává na přezce zastupitelstva města už nějakým jasným konkrétním obrysem já chci říct že my jsme na radě města včera vedli se zástupci toho vznikajícího družstva diskuzi a ve své podstatě 
byla shoda na tom že město lysá nad labem by se mělo stát členem družstva s tím že jeho podílem bude ten pozemek který se vloží do toho družstva tedy předmětem toho dnešního hlasování je to zda vůbec oddělíme ten daný pozemek možná ta informace tam není úplně zřejmá a týkalo by se to té části pozemků které v současném územním rozhodnutí 
stanovena pro tu výstavbu toho bytového bydlení netýkalo by se to té části tohoto multifunkčního objektu vepředu takovou diskuzi jsme včera se zástupci vedli a proto dneska my jsme vedli předtím ale včera ještě jsme si to upřesňoval i proto je dneska ten návrh který tady je na to aby zastupitelstvo schválilo oddělení toho pozemku aby ve své podstatě ten pozemek byl nějakým způsobem oceněn aby jsme viděli jaká ta hodnota kterou by jsme do toho druzstva vkládali je to je podstata dnešního usnesení samozřejmě ještě potom budou další jednání o tom jaké budou stanovy družstva jaké budou další podmínky teď ve své podstatě v tom co říkáme jenom pojďme udělali pozemek bydlení ocenit toť tuhle chvíli že děkuji děkuji 
já bych taky 
se připojuji k 
tomuhle tomu bodu trošku říct podrobnosti myslím si že 
ten zájem ze strany místních občanů je opravdu enormní mě to překvapilo je vidět že ta situace na trhu s bydlením je tečka pálí hodně rodin a asi to nebude dlouhou dobu jiný a že se ti mletím způsobem zařazuje mezi města který jsou na čele toho vývoje jako je praha nebo brno nebo mladá boleslav tedy s tím družstevní bydlení mraky se snaží něco dělat a rozpohybovat to určitě to nebude cesta jednoduchá protože je to nová věc která se dlouho nedělala nebo dříve se dělala úplně jinak a pohybujeme se docela ve velkých objemech peněz protože tam jde o investici přes miliardy možná ještě více takže 
je to důležitý aby se to udělalo férově a transparentně a ale ten zájem lidí ukazuje že ten 
že lidi jednak mají rádi tady to město a že tady chtějí spojit svůj budoucnost a chtějí do takového projektu investovat své peníze a to si myslím že je výborná zpráva že tady místní mladí chtějí bydlet ty peníze buď rodiče nebo prarodiče a další jim do toho chtějí dát takže já jsem pro abychom pokračovali dál a 
aby jsme dneska teda pokročili tímhle tím způsobem jak je navrženo aby se během pár let dočkali toho že ten pozemek se 
zastaví byty a třeba 
budu moct pokračovat ještě dál pokud se to osvědčí že to do budoucna může být zajímavá alternativa pro jak pro naše město i pro jiný který už teda mimochodem už začali o to také zajímat jak to děláme protože my jsme to ze začátku se nechali inspirovat mladou boleslaví je teď pan primátor říkal extrémně zajímá jak to chceme pojmout a že něco podobného budou pokračovat i tam protože to co postavili zatím v boleslavi je seniorské bydlení my se trošku chceme vydat do jiného segmentů a to je to bydlení pro mladé rodiny s dětmi takže 
myslím že je to dobrá věc že by se pokračovat 
děkuji pan gregor 
já jen krátce 
samozřejmě absolutně tohleto podporuje protože máme taky spoustu informací o tom že o to poměrně velký zájem 
tam chci jen upozornit na to že tom prostoru se možná bude řešit jištění jiný jiný objekt ale tím že získána je vlastně ten znalecký posudek na ten celkový pozemek takto je dobrý protože to se dá využít i geometrickém oddělení potom se dá využít ta cena která tam bude stanovena na ten celý pozemek 
přiznám se otevřeně že sem rád že se to opravdu takhle rozvinula jsem rád že se našla skupina která se začínal nějakým způsobem stara upřímně řečeno návrhy na tuhle družstevní bydlení jsem měl už před šesti lety ale bylo to v souvislosti s privatizací bytu případnou příval bytů milovicích když jsme se stavili konkrétní sand a jezdím že tím si jich bylo i to družstevní bydlení takže uplynulo šest let tak jsem rád že se něco dalšího vyvíjet kdežto když to bude velmi složitý 
děkuji paní stařecká děkuji za slovo chtěla říct že to bydlení se řeší jiné dlouhé je jedna věc co mi ty milovicích a jedna věc je bydlení v lese 
bydlení v lyse je v tehle ten okamžik opravdu hodně nedostupná a město má hrozně málo lokalit kde vlastně takovéto bydlení může vzniknout a nejde o to kde jsou lokality kde můžou stavět nebo kde se kde jsou majitelé soukromníci ale že tento pozemek je náš díky tom my bychom rádi dali přednost výstavbě takové aby na to dosáhli opravdu lidé naši protože by pokud pokud bychom to dali developerovi tak nemůžeme si tolik stanou nebo takticky vůbec si nemůžeme stanovit to aby vlastně to bylo pro naše občany a to myslím všichni chceme někde jsem zaslechl že možná 
prohlášení současné vlády je nějaké nějaké věci že by že bychom mohli dostat dostat nějaké dotace na toto bydlení ale upozorňuje že je to jak bych to řekla to jsou většinou prohlášení takové které se nesplní to těch slibují už zvlád a je úplně jedno jaký byl mnoha jak vidíme v situaci co je taková tak stejně se to asi buhvi jestli si na tohleto dostane takže já bych se moc na to na upínala a to družstva já jsem tomu dřív taky moc nerozuměla je to prostě na tom nejvíce přínos takový že opravdu na dosáhnu lidé z jak bych to řekla ve středními až nechci nejnižším prostě úplně obyčejní lidé kteří co nemůžou prostě dovolit koupit za deset milionů někde nějaký byt a přece jenom jakoby od těch pár milionů padnou níž a budou se dnes koupit a budou to tady budou moci žít tam kde vlastně mají své rodiny a nebo už se sem přistěhovali a už tady prostě nějakou dobu žijí a žít chtějí takže já bych byla hrozně pro abychom pravdu tady téhle věci vyšly vyšli vstříc a pustili to co tě dál děkuji 
děkuji pan marek 
nikoho 
a já budu mít trošku víc věcí protože a začnu tím o čem se bavíme 
o tom zastupitelstvu osm a půl tisíce metrů čtverečních plochy které jsou v blízkosti centra to bývalá proto poslední pozemek zastavitelné který máme my v majetku města takhle veliký na který můžeme řešit co s ním 
je to co je důležité se říct pozemek na který měla vzniknout bytová zástavba a občanská vybavenost 
občanská vybavenost žádná nevznikla a to jsme tady různě diskutovali já to nechci tohle téma 
tolik řešit ale prostě to tak je nevznikla 
jsme v situaci kdy máme zpátky a to je dobře osm a půl tisíce metrů čtverečních a máme rozhodnout co s nimi 
na tomhle zastupitelstvu nám byly postupně předkládané návrhy 
pojďme udělat družstvo a jeden ten bunda pro dvacet obyvatel najednou zastupitelstvu 
proto na další zastupitelstvu zmizelé ale pojďme udělat stanovy družstva 
teď 
pojďme oddělit pozemek a dát družstevníků 
musím říct že 
představa že takhle se dělá developerský projekt bude pravděpodobně za miliardu je to klidně může být za půl miliardy 
transparentně transparentnínení pokud ten záměr je tak by se přece musíme nejdříve zastupitelé říct 
co tohle město potřebuje mysl se pokusil dostatek času přijít s nějakým koncepčním materiálem a protože jedna verze bydlení další služby 
bude potřeba řešit domov seniorů služby pro seniory možná bude potřeba řešit lepší dům s pečovatelskou službou můžeme se bavit 
poliklinice je sebevědomý mnohých věcech a můžeme mluvit i o dalších věcech každej každej může mít i jiné věci které jsou důležité občanská vybavenost a přece my bychom si nejdříve měli říct co tohle město a všichni obyvatelé potřebují na ploše a kolik případně další plochy je volný k tomu že se může bytová výstavba a moderní řečeno ale už 
shrne to pojďme stavět a pojďme celou plochu víceméně celou plochu zastavět to co by kdyby se v tom původním návrhu pak nám na občanskou vybavenost zůstane možná dva tisíce metrů čtverečních upřímně to znamená je většinu těch věcí které je potřeba řešit prostě nepostavíte může tam postavit hotel ale to prostě není občanská vybavenost 
je co který tak tam prostě nepostavíte 
takže si myslím že tento způsob není konce vší druhá věc je a a když se vrátím k samotným družstevní bydlení jste mě bydlení je moc fajn a jeho podporu mě se myslím že to je cesta jak některý věci začít stavět zároveň družstevní bydlení a přiznejme občanům pokud pro neznamená že pokud kupujete byt za milion za pět milionů pardon tak v rámci družstevní výstavby každý bude mít za tři a půl milionu není to pravda prostě mě to developer staví na klíč takže to zase bude plus kolem pěti milionů jsou uloženy na družstevní bydlení je že se každý občan který pokaždé to družstevní nemusím hypotéku na třicet let 
ale může družstvo tu hypotéku na čtyřicet let to znamená typ platby se rozloží o tento je ale neříkejme lidem že ten by nebude stát pět milionů on bude stát pět milionů jenom to bude jinak financováno a zajímavější formou zároveň má samozřejmě i úskalí když se 
a které je postavené tak ven do který do čeho jdou prostě si ho koupím a zafinancuje 
dělám družstevní výstavbu tak družstvo semena úvěr za něj družstevníci ale ale nemají trucky nemusejí mít jistotu že se to postaví co se stane v situaci kdy se ten celý projekt dostane do půlky zdraží se materiál jako jsou třeba zdražil tečka a v té chvíli dojdou peníze a lidi už nebudou mít na to to celý výrazně navýšit a dát tam další stovky milionu tohle není úplně jednoduchý to znamená je potřeba udělat máme bezpečným způsobem pro lidi kteří do toho budou 
překvapilo mě když jsem byl na jednáních 
a 
je vidět že zájem mezi obyvateli a je to dobře ale zároveň mnozí lidé řeší to že si opravdu myslí že pořídit levně skutečnou nepořídila mě to tak není ale zároveň je překlad že vybraná firma 
tu firmu jsme tady na zastupitelstvu nikdy neviděli já jsem je poprvé v životě viděl na na situaci v kině a nevím zdroje mimo vás v radě možná nevím jestli cela rada a tuto společnost vydělal dřív než jsme ji viděli v kině občani zastupitelé ty co tam nebyli taky doteď nevěděli a 
developerský projekt na městských pozemcích tak tu firmu vybíráme v rámci výběrových řízení tady jsem měl pocit jsme situace že mám městské pozemky a bez výběrových řízení je tady firma která prostě bude dělat projekt za půl miliardy tohle je přeci také velmi nebezpečná a to ve firmě ale toto není transparentní mám představu o tom že nutné udělat transparentně udělat dobře 
že bych už prosím ano pane starosto čas čas 
a 
do diskuze myslím že ta diskuze je velmi důležitá protože se skutečně bavíme o posledních osmi tisíci metrech čtverečních který tady máme město a je to pro všechny obyvatele města a měli bychom tu diskuzi vás za prvé za druhé pokud se bavíme o družstevní výstavbě abychom měli přesně vědět jakým způsobem by měla fungovat tak aby byla bezpečná pro obyvatele města a jak to bude od začátku do konce jednotlivé kroky a ne to že zastupitel na každý zastupitelstvo se nám předkládaný další další jakoby částečky a nic nevidíme a nic předložena a a materiálech není nic předložena dalšího děkuji sedm minut děkuji já bych chtěl říct já jsem to tam řekl na začátku že jsme sehnali někoho kdo má zkušenost a kdo lidem vysvětlí jak se zakládá družstvo jaká jsou v tom úskalí jaké jsou tam výhody a jak to bude fungovat do budoucna tak proto tady byla firma která s tím má zkušenost z mladé boleslavi a vůbec není samozřejmě nikde vybraná to si bude vybírat družstvo ne město družstvo a město když se dohodneme součástí toho družstva aby to slovo panu havelkovi 
vděku 
ano věci je předkládána po částečka je předkládána že my neznáme ve své podstatě jak si proto jestli fungují protože je to pro nás něco nová a vedeme k tomu nějakou diskuzi tady schůze vyústila v to že dneska je tedy návrh na oddělení části pozemku a na druhý straně stojí zástupci zhruba sto třinácti lidí když to vezmete tak zhruba pěti set obyvatel kteří mají zájem to naši nabídku akceptovat a chtějí tam nějakou stavbu u tohohle způsobem realizovat samozřejmě že ta věc má svoje úskalí každá věc má svoje úskalí pokud by jsme to brali tímhle způsobem tak já myslím že jsem dodneška dům nepostavil chápu že je tam víc lidí myslím si že pan party k tomu ještě vyjádří ale já jsem rád že to takhle a byl bych rád kdyby jsme se na tom dohodli a říká v tuhle chvíli ještě někam nevstupuje tuhle chvíli říkáme oddělíme ten pozemek a nechme ho ocenit podstata toho dnešního rozhodování 
a pořád se bavíme o tom že je tam jedna ohromná výhoda kterou se tady možná trošičku po zapomíná ale máme platné územní rozhodnutí na tu věc a ve své podstatě pokud se proto rozhodne tak ta výstavba může probíhat relativně rychle protože ten základní kámen položen a bavíme se o stavební povolení a dalších věcech a věřím tomu že mezi že ty družstevníci také nejsou žádní 
bych já bych nerad urazil ale tak děkuji za slovo kaskadéři protože asi vědí že jsou jejich peníze a žít dlouho ale pravdou je že ono to levnější od o něco bude nebude to tak že to bude levnější o padesát procent šedesát procent ale developerů před se staví takže on si to nejenom postaví ale pak to s tím ziskem prodává a tady ten zisk bude realizovat pouze ta stavební firma na stavbě nějaké kuře tam určitě dojde i to bylo prezentováno na těch věcech které tam byly takže je vidět že ta výstavba o něco levněji jistě vychází jsou tam i jiná úskalí o kterých můžeme hovořit nemusí splácet družstevníci můžou to ale myslím si že to je věc na zvážení každého člověka který do toho vstupuje a myslím si že ty informace určitě dostane ještě na závěr jak to říká pan starosta my jsme žádnou firmu nevybírali my jsme chtěli přivést někoho kdo už má zkušenost a aby to těm lidem popsala ukázal a myslím že se to povedlo by tam trošičku hodně to zavánělo tím seniorským bydlením ale ty základní principy tam byly děkuji pane starosto 
děkuji tam byl přihlášen pan 
děkuji děkuji ke své ke svíčkové zahradě je to čtrnáct let není to není to deset let co jste to tady podepsali pořád tady sedíte titíž a nic se tam nebo ve velmi málo se tam toho podařilo udělat 
musí to save družstevníci nikdo jiný to za něj nikdy nepostaví opravdu je to čistě na ní město utratilo šest milionů více než šest milionů za koncepce ale ty koncepce nemají koncepci bydlení v lysé nad labem to znamená je to velmi problematický 
územní rozhodnutí bohužel není projekt a ten developer který tam byl předveden před tebe který tam byl tak vlastně o stavební povolení nikdy ne zažádá pro ty ostatní domy který tam jsou to znamená pravděpodobně ten projekt vůbec neexistuje existuje nějaké vizualizace ale to je tak všechno jenom aby si si si družstevníci uvědomili že zkrátka si musí vyprojektovat sami jestli to budou projektu v souladu s těmi vizualizace mi nebo ne to je těžko říct ale do důležitá věc je že tam není ani 
lokalitě není ani ani regulační plán to znamená jak to vlastně bude vypadat je opravdu velmi divoká divoká budoucnost 
úskalí hypotéky na čtyřicet let si doufám snad uvědomuje už v české republice každý občan prostě každé prodloužení hypotéky o rok představuje samozřejmě zaplacení daleko víc peněz když kteří byli 
fixace u takového projektu na nějakou extrémně dlouhou dobu nepřipadá v úvahu takže si asi dovedete představit jak divoké to bude budoucí 
jsem rád že se konečně se také mluví o tom že developer staví 
se ziskem a tak dál a tak dále protože panelák je prostě věc absurdní 
ten pozemek 
bylo ho prostě 
si to s tím 
bydlení tak já 
výborně věci 
vaše přihlášky mluvím věci takže je to tak že zkrátka 
vzhledem k tomu že město nemá koncepci bydlení a nemá proto lokalitu regulační plán tak je to poměrně riskantní co je ještě říct že pozemek není v uvozovkách města pozemek je občan města to znamená rozhodujete o majetku všech občanů města a o tom teda ten podíl města na tom bytovém družstvu jak by tento podíl vypadas tedy je opravdu potřeba přijít s nějakým jasné vysvětlení pro těch zbylých devět tisíc devět set občanů aby věděli co se vlastně bude dít je to jejich majetek to není majetek radních nebo zastupitel takže to je další věc která s tím velmi souvisí a vzhledem k tomu že bohužel máme zkušenost s tím že jste tam prostě v lokalitě dělali dělali tato smlouva na lokalitu s tím původním developerem byla byla nešťastná a to já jsem mírně řečeno čtrnáct let trvá něco tam jako vlastně nepovedlo z toho co se mělo pro občanskou vybavenost a pro občany a tak dále také tak vlastně je trochu náš že prostě máte odvahu do tohohle ji dalších věcí další věcí je že 
že družstvo už v lokalitě bylo někteří z vás si to pamatují a 
nepovedlo se to jste přes 
děkuji děkuji ještě to dokončím bojíme 
družstvo v lokalitě už bylo a je potřeba se na to podívat co se vlastně tehdy stalo proč se to stalo klidně to mohlo být tím že vlastník pozemku to restituovat vůbec netuším už si to nepamatuji ale je potřeba tohle to zjistit je potřeba se nad tím velice dobře zamyslet jak jak s tím naložit děkujeme děkuji za 
tak já ještě ještě máme tady zastupitelky takže pane počká chvilku 
pani to ženská 
děkuji za slovo 
mám několik dotazů ale nejprve bych to možná uvedla také nějakým svým obecným a vyjádřením tedy k tomu bodu a ten bod se týká konkrétní a akce a to oddělení tedy pozemku potřebného výstavbě nový bytový dom v areálu bývalé fruty a příjde mi to poněkud jako předčasné protože nerozporuji to že bydlení je určitě v zájmu nás všech hledání možností proto vytvářet nové potencionální možnosti určitě otázkou však je samozřejmě pro koho nebudeme asi nijak se tady dohadovat o tom zda budeme upřednostňovat mladé či staré potřebaje asi jako na všech stranách 
a to že v důvodové zprávě vysloveně změněno že tento bod je podporován velkým zájmem občanů města o družstevní bydlení dobře nicméně já jsem pochopila například i ze strategického plánu města že ta potřeba těch občanů není směřována pouze směrem a bydlení ale i k jiným záležitostem občanská vybavenost a je to například i výstavba kulturního domu a překvapuje mě že se dostáváme tak brzy tomu aby jsme tady pro hlasovali a zaúkolovala radu k oddělení části pozemku když tyhle otázky jsou strategické otázky nemáme vyřešené stejně jako mě překvapuje že z minulého zápisu jednání zastupitelstva ve plynul například požadavek na zpracování stanu jsou stanovy zpracovány máme návrh 
tam se možná vás samozřejmě a pak je to bude směřováno i k vám panelům party a budu velmi ráda pokud na to budete reagovat dál pokud jsou tedy bylo zmíněno že byla vedena jednání vlastně družstevníky tak proč vlastně nám nebyly předloženy třeba nějaké zápisy z toho jednání jako taky zajímavý celkem jako bod budu ráda pokud mi bude v těchto bodech reagováno z vaší strany a ještě ke zmíněnému ke zmíněné výhodně územního rozhodnutí územní rozhodnutí je z jakého roku pane havle skutečně pomožte já myslím že není protože bylo vydáno podle staré legislativy 
držte 
já na ty tři vaše technický první technická věc je že územní rozhodnutí neustále platný a to z toho titulu že tím že už se tam částeček postavila územní rozhodnutí bylo vydaný na celou tu věc taky pořád ověřený na stavebním úřadě myslím že to myslím že to potvrdí další druhak jste se ptala ještě ta byly dvě já bych uložena na ty technické otázky ještě se pardon na dvě 
stanoví proč nejsou předloženy stanovy ano je to nesplněný úkol z minulého zastupitelstva protože ta věc je tvoří a vytvořená nebyla proto nejsou předloženy a ještě se ptala na jednu věc 
ale jak to co se stává prostě jsou věci který nesplníte za měsíc a půl nevím co je na tom suverénního proč vám tedy proč vám mám tedy obalovat nějaký ty věci když já zkrátka dobře říkám ano stanovy vytvoření nebyly ta situace se trošičku změnila a já to tedy přiznávám je to nesplněný úkol ale určitě ten stanoví jednou jednou přijdou a potom jste se chtěla ptal na zápis vzhledem k tomu že zasedání rady města bylo včera když jsme jednali tak zasedá v zápisu ze zasedání rady ta věc se určitě zmíněná bude proto se zeptá na zápis 
se ptala i ta se my jsme rada města jednala včera se zástupci duše je družstva 
já jsem byl na jednání kdy se mi dal včera já říkám jako takovou vec a potom bylo jednání v kině samozřejmě informativní ta byla schůzka to bylo naprosto jasně nazvaná informativní schůzka možnosti družstevního bydlení nejen brexit receptík ten strategický plán našeho města 
tam se to je taky možná technická otázka 
tak jen tak mimochodem pokud se podíváte na to co se v tomto volebním období že strategického plánu tak myslím že to bude relativně hodně druhá věc je strategický plán jak to říká jak ta není to nepůjde a není závazný nemusí dodržovat je pravda dokonce nám nastává situace kdy ho budeme muset přikročit poté nastala situace kterou strategický plán tak úplně nepředpokládal a byli jsme tady chování za to že v tom něco děláme každopádně ten prostor který tam je v tu chvíli umožňoval výstavbu objektů kam to co jste řekli v tuto chvíli z mého pohledu se vejde protože pokud si pamatujete ten základní záměr tak kam bylo jasně napsáno že tam má být 
tom prostoru o kterém se bavíme pošta pamatuji si bazén pamatuju si hotel zůstal tam nějaký projekt má moc zůstali tam nějaké maloobchodní prostory a tyto věci neříkáme že tam v tu chvíli nemůžeme realizovat v tom projektu co když se tam vešlo tohle tak tu chvíli se tam určitě dokáže být možná polikliniky možná základní umělecká škola možná veškerá vyplyne z jiné z jiné věci ale je pravdou že to my to nevíme a ten prostor tam proto necháme multifunkční budovy a pořád ten prostor má nějak nějaké územní rozhodnutí a dá se s tím pracovat takže myslím si že věci co se týkají to strategického plánu se budou naplňovat i nadále nějakým tempem jedna z věcí která se nedaří a pracujeme na něj si doufám troufám říct všichni je obklad města na obchvatu města pracujeme všichni si myslím kostýmy nebo se aspoň snažím aby byl dotažen a uvidíte že se nám to pořád nedaří dotáhnout do konce byť už jsme se zase za ty čtyři roky někam někam posunuli a přiblížili a je spousta dalších věcí ve strategickém plánu které tam jsou a když si přečteme těch prvních patnáct takových těch hlavních věcí tak si myslím že v některých jsme se přiblížili velmi děkuji 
děkuji je přihlášen pan 
já bych já se omlouvám já bych chtěla ještě jednu věc 
je to strategického plánu já tomu všemu rozumím nicméně mě pořád přijde to co vy předkládáte jako salámová 
jako jasné salámová ní a to by tak na to že to je jeden z posledních opravdu významných pozemku v centru města takhle nemělo být 
že se bavíme o ploše která je určena je to územní rozhodnutí na výstavbu bytových domů 
no ale to tam zůstal špička občas 
tady paní bláhová nebo tak ještě prosím 
jen reakce na to nezlobte se na mě já teda za tu dobu 
co jsem politice a je to dlouho už jsem viděl spoustu koncepcí státu spoustu koncepcí vlády byly to krásně napsané dokumenty byly naprosto úžasné měli jednu podstatnou chybu dalším volebním období prostě nefungovaly protože přišla jiná přišla jiná vláda řekla že to nejsou její priority a ty věci se prostě zkrátka dobře nenaplňují já v tomto městě žiju teď já to řeknu za sebe mám kolem sebe lidi kteří jsou stejně staří jako já kteří mají děti a mají tento problém a já to pro neřešit chci proto jsem předkládám protože já jsem se v městě narodil já tady zřejmě možná taky u mužů to člověk neví co se mu ještě stane ale zkrátka moje děti tady moje rodina tedy že je po staletí jako a já byl pro mě je to ten problém v tom že oni najednou zjistili ti kolem mě že zkrátka dobře ty lidi nemají možnost tu za rozumný peníze zůstat a já si myslím že tohle je možnost která nám to umožňuje a proto do ní jdu a proto je to možná salámy proto je to možná nesystémový ale já to dělám proto generace lidí kolem sebe který tady se mnou žil celý život a já jsem rád že to tady může navrhnout 
děkuji paní stařecká technická já bych jenom k tomu strategického plánu no ono je to docela logické že toto v téhle do této doby nebylo protože smlouva se zde loop end skončila v loňském roce takže se to tam těžko mohlo jakoby či jakoby obracet když tam měla být výstavba už tam byli smluvní podmínky s dalším subjektem takže v této chvíli to není tragickém pádu z logických důvodů jinak se na aktualizaci v této chvíli pracuje takže budete s ní brzo seznámení 
paní bláhová prosím 
děkuji za slovo 
já jsem pozorně poslouchala všechno co jste říkali 
jako mí předřečníci a a 
mám k tomu vlastně jakoby několik postřehů několik dotazů a možná i můj vlastní pohled na celou věc 
jakož nová karel marek tak vlastně je to je pozemek v centru města který je jediný který už máme a jinými nikdy nebudeme 
prostě je potřeba si to uvědomit že město lysá nad labem nikdy nebude mít jiný pozemek než tento protože není reálné v centru města získat takovýhle pozemek protože město je už zastavěné a nic jiného nebude z tohoto pohledu je potřeba vnímat tak že ten pozemek je opravdu strategickým a je potřeba přemýšlet strategicky o tom co se s ním udělám tak aby byl ku prospěchu většiny a ne jen určitých vybraných obyvatel a tím vůbec nemyslím jakoby jim 
tenhle návrh týkající se družstevního bydlení jako takového ale je potřeba k tomu přistupovat z hlediska jakoby koncepce my jsme tady my jsme se snažili na zastupitelstvu nebo na předchozí zastupitelstvech vést nějakou debatu ohledně strategie toho pozemku ale vlastně nebyla vůbec žádná vůle ze strany koaličních zastupitelů tu diskuzi vést protože měli představu takovou že to zastaví a jenom hledali možný způsob jakým to zas jakým způsobem by se to dalo zastavět a přišli na možnost družstevního bydlení a mně připadá takové takovéhle uvažování jako škoda protože je potřeba se na to na to dívat z širšího pohledu protože ano my jsme sice tady a teď ale naše děti a mi snad ještě tady minimálně třicet čtyřicet let budeme a naše děti tady můžu být šedesát sedmdesát let a není to jenom o tom že tady a teď si to od škrtne ale je potřeba myslet i na to co bude v budoucnosti kam naše město prostě 
dobrý aj vy trh a je potřeba přemýšlet nad tím jestli nebude potřeba za nějakou dobu postavit ještě něco jiného a my už nebudeme mít prostor kde to postavit protože to budeme mít zastavěné byť v tu dobu kdy se to zastavovalo mohla být prostě super myšlenka a 
může si někdo říct že jen hloupý by toho nevyužil ale my jsme byli zvoleni 
prostě lesáky byla nám dána důvěra že budeme jednat koncepčně někdo teda to bere tak že jedná v zájmu jen těch co byli ale já to tak nevnímám to vnímám takže jednáme jakoby za všechny a je potřeba se jakoby na to dívat a z tohoto pohledu si myslím že je opravdu se na to je na to potřeba se dívat jakoby tom širším pohledu a uvažovat o tom že ano může být třeba část pozemku zastavěná k bydlení ale není správné prostě ten pozemek zastavit jako celek protože už jinou možnost mít nebudeme ale vlastně ten návrh je že to co nám tak připouští nějaké rozhodnutí nebo územní plán tak se prostě má do posledního puntíku zastavit bytovými domy vznikne proluka která je uvažována jako občanská vybavenost ale otázka co pak na ty občanské vybavenosti nebo na tom kousku který tam zbyde vůbec se postaví a zda něco se vám postaví a kdo postaví 
proti družstevního bydlení jako takového takovému nemám vůbec nic asi sem teda jedna z mála která má zkušenosti pan havelka říkal že nemá vůbec žádné já ze své profesi advokátky jsem několik družstev zakládala včetně bytových mám klienty kteří jsou developery který staví domy včetně bytových domů a vím výhody nevýhody spoustu prostě věcí dokážu domyslet a proto já už jsem o mnohém na rok než vy jako mnohem teda víc kroků na napřed než vy a nějaká úskalí v tom vidím ale to vlastně vůbec není předmětem týhle debaty protože zakládání druzstvo ještě na míle daleko ale myslím si že 
nyní podobně vhodné myslet na to že celou tu oblast nevím kolik zbývá pět šest domů prostě zastavíme družstevním bydlením věřím tomu že je potřeba uspokojit bydlení mladých starých středního věku střední 
třídy kteří prostě to vidí jako vhodný finanční prostředky toho jak dosáhnout na své bydlení a na druhou stranu si myslím že ne každý může vlastnit své bydlení a když prostě to není v jeho možnostech je možnost mít i nájemní bydlení který je i třeba podporovaný a je tady prostě spoustu možností který jde nakombinovat a ne upírat se jenom najednou jakoby věc z mého pohledu tak jak je to teď nastaveny jak se o tom hodně hovoří je to opravdu developerský projekt bych to tak možná necítíte levy družstevníci se ve vztahu k městu a k nám ostatním co bydlíme v lyse to znamená těch devět tisíc dalších obyvatel máte povahu jako developera a byť vaším cílem je postavit domy teda nebo bytové domy postavit se tam byty nastěhovat se tam a vlastně teď otázka co nám teda těm ostatním devíti tisícům za to že my vám to umožníme tak dáte a tady bych čekala nějakou odpověď na to za to dáte a třeba by se jako bych od představovala řeknete dobře tak mi postavíme třeba nějakou tu občanskou vybavenost třeba nebo mi a tím nemyslím to že město vko dejme tomu třeba si od hlasy že vloží ten pozemek to za to dostane nějakou adekvátní cenu třeba toho družstevního podílu a bude za to mít jeden dva tři čtyři pět či sedm netuším bytu to záleží jak se to nacení ale výsledek jakoby je potřeba se jakoby na to dívat touhle prostě touhle systematickou takže jako šmahem říct je to fajn nápad chceme podporovat mladý ano já chci odporovat mladý já sama jako budu mít za chvilku děti kterým prostě chci zajistit bydlení ale myslím si že tenhle pozemek zastavět ho vlastně tak jak to umožňuje tedy územní plán není jako správní potom územní plán územní plán územní rozhodnutí pardon co se týká územního rozhodnutí tak myslím si že to není žádná výhra a tím a dovolím si říct na stoprocent protože sice územní rozhodnutí máme ale z roku dva tisíce osm je stále platný nerozporuji ale nemáte k tomu stavební povolení a když si uděláte projektovou dokumentaci požádejte si o stavební povolení úřad řekne že podle toho územního rozhodnutí už to nemůžete povolit protože to územní rozhodnutí bylo vydáno v době kdy byly platili jiný normy a jiné právní předpisy a vy se musíte řídit normami a předpisy které jsou platné teď kdy se rozhoduje a to bylo jí a teď je to jinak než roce dva tisíce osm že ono vás to donutí prostřednictvím stavebního úřadu stejně si požádat o nové územní rozhodnutí a žádná výhra to opravdu nebude takže když se teď máte na platné územní rozhodnutí je fajn ale poté co s tím strávíte čas tak zjistíte že se stejně musíte vrátit na začátek a tudíž to vlastně není vůbec žádný bonus pan starosta říkal že by ty se kupují pražáci ale tihle pražáci tady pane o kterých mluvíte můžou žít deset dvacet let a jsou to úplně stejně lesáci jako vy byste se tady taky nenarodil nebo nejste tedy původem taky jste se sem přistěhovali já jsem se sem taky přistěhovala ale v životě bych ho nikomu neřekla jako s despektem nebo nijak tady si někdo něco kupuje no jestli protože volný trh a já si můžu koupit něco v ostravě v mostě v ústí štěstí hodně věcí až minutu mluvit ano protože si myslím že je to důležitý to všechno je důležitý tady no ale tak máme právo se k tomu vyjádřit protože je to prostě věc která a je koncepční a je potřeba ji vyřešit panelem parte vás bych se potom ještě chtěla zeptat vy jste říkal vytáhla jsem si projektovou dokumentaci jestli byste mi mohl říct odkud jste si vytáhl mě by to totiž zajímalo já bych prosím ze stavebního úřadu a vy jste účastníkem řízení abyste mohl jít do archivu pro projektovou dokumentaci 
vámi dali 
nechte tady nechte to nenechám toho ani 
ne do archivu kde je stavební úřad fakt nemůže 
bar nechodí co tady si pořád vymýšlíte ne spekulují že jsme řecká přesné těmito vkládá do úst já na to 
já prosím neskákejte mi do řeči plná muž mluvit o osm minut ano 
já bych vás 
patnáct a bylo to pořád by všichni ostatní prostě si mohli říct takže děkujeme je tady pan fajmon 
tak já bych chtěl zareagovat na některé věci zisku nejdříve teda úprava 
dcera jak říká několikrát po sobě že nemáme zpracovaný regulační plán pro toto území regulační plán proto území žádný nikdy nebyl vyžadovat ani stavebním úřadem nikýmnevím proč by jsme měli zpracovávat a považovat to za nějakej problém vy vůbec nevíte co to je regulační plán a v jakých případech se používá v tomto případě se regulační plán používá není nutný a nikdy nebyl nutný je to pravda je to tak a druhá vy nemáte slovy nemáte slovo 
prostě regulační plán pro toto území nikdy vyžadován nebyl a není nutný 
prosím pane vaňku nemáte slovo pane prosím vás nemáte nemáte máte slovo pane nemáte 
já budu pokračovat teď mám slovo já takže prostě pán lycea tady lživě říká že má být nějaký regulační plán pro toto území není to pravda a nikdy to nebyla pravda takže to je věc druhá věc jste říkal že tam bylo družstvo a že by se měla prošetřit družstvo skončilo špatně tak já vám řeknu proč to tak bylo vám to řeknu jak to bylo aby to všichni věděli že tady tenkrát nebydlela možná polovina zdejších lidí takže prostě družstvo vzniklo ještě před rokem osmdesát devět já jsem byl jeho účastníkem také respektuje moje moje matka a měli tam v podstatě možná jste tam byl účastníkem taky nebo vaši rodiče a byl tam úplně stejný projektu využito pro bydlení družstevní jako je v podstatě 
pouze do toho přišel roku osmdesát devět a pozemek se vracel původnímu majiteli v rámci restituce a to ještě to bylo takový trošku složitý vleže podle restitučního zákona se to nemělo operace pokuta byla stavba pokud se to dobře pamatujete tak tam byly vybudovány základy ale nakonec teda nějak rozhodlo že přestože ty základy tam byli tak se to vrátil ten pozemek původním majiteli respektive jeho potomkům takže pak své tady žili až do roku ty základy z to opustil v roce devadesát jedna nebo dva a pak tam byla míchačka až do roku někdy dva tisíce nevím něco a teprve potom se podařilo tomu developerovi který ho tady všichni kritizujete dohodnout se s majitelem pozemku odkoupit ho a udělat komplexní řešení celé lokality jako developerský záměr pro jak ten soukromý pozemek co měl být dříve družstevní a potom i ten tu část městskou bylo komplexní řešení a část asi polovina z toho projektu se zrealizovala takže tak toto bylo a dneska už je a téměř rok zase uplynulo od doby kdy skončila vypršela smlouva třicátému šestý minulého roku pokud si to dobře pamatuju a od té doby vedeme diskuzi veřejnou a transparentní v rámci zastupitelstva o tom jak ten pozemek využít a 
omlouvám se tady všichni říkají že chtějí komplexní komlexní a okamžité perfektní řešení jako nikdo ho nemá nemá ani město ani brno ani žádný město v republice například minulý týden úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil podobný záměr městu brnu 
z nějakých důvodů právních takže všichni se v současné době ty municipality se snaží něco takového udělat udělat pro svoje lidi a učí se to v rámci stávající legislativy a stávajícího prostředí právního ekonomického a tak dále na tom není nic nic špatného naopak je to prostě normální a doufejme že se vydáme na tuhle tu cestu a budeme moci tedy tuhletu formu bydlení prostě uskutečnit je o ní zájem a nevím jako všecky řeči o tom že co se musí ještě jako prodiskutovat a to je asi poslední věc co jsem chtěl říct tady opozice pořád opakuje že je to poslední pozemek zase není to pravda není to žádná pravda že je to nějaký poslední pozemek v centru města odborníci 
a renomovaní odborníci a řad celá řada z nich nám říká že máme zmenšit husovo náměstí na polovinu a máme na té polovině postavit bytové domy to nám říkali několikrát opakovaně a je to pozemek srovnatelný nebo trošku možná menší ale to je to takový pozemek který se dá využít pro výstavbu i občanské vybavenosti i vybavenosti bytové máme pozemek takzvaného burda parku který je zase městský a a byly návrhy na to že by se část mohla zastavět takže neříkejte že ne tady neexistují pozemky je pozemek hasičárny který se prostě z poloviny města z poloviny hasičů nebo dneska to ten pozemek kde parkoviště takže prostě to není pravda že je to jediný nezastavitelný pozemek prostě je to nesmysl ten pozemek byl nezastavěný z toho důvodu že tam byla továrna a kdyby byla dokončena pozemková reforma za první republiky tak mi to už dávno bylo zastavěny kdyby mne čtyřicet let komunismus tak to už tam dávno lidi bydleli ale kvůli tomuhle většímu zdržování tak prostě máme dneska volný pozemek já neříkám že že jako 
jakou máme za stavět všechno ale všechny územní plány říkali že je určený k zastavění tak proč by se to proboha neměl zastavět a dneska lidi bydlet tak tomu chcete bránit a nechává volný jako volný na nějaký budoucí pocit budoucí potřeby co budou řešit budoucnosti současný bod co by se řeší dneska a současná potřebuje bydlet a je tady o to prostě zájem tak ať se to udělá děkuji 
děkuji paní vaši suchá 
děkuji já bych jenom začala jednou větou chtěla něco jiného na pana fajmona takže teď se udělala nějaký projekt na burda parku za spoustu no a pak se zbourá bude něco stavět tak to mi přijde úplně špatně teda promiň to jsem musela říct nahlas a další věci já jsem si otevřela dokument minulého zastupitelstva kdy byly vyhodnoceny nějaký dotazník co by si lidé představovali že by na místě bývalé fruty bylo odpovědělo sedm set sedmdesát osm lidí ano třetina lidí chtěla spíše bytové domy nebo byt bydlení a vybavenost ale pak tam spoustu lidí kteří vůbec to neměli a byly tam věci jako spíše zeleň pak další bod tam bylo třeba spíše nějaké herní prvky a tak takže já si myslím že každý sedm set sedmdesát osm lidí odpovědělo ano potřeba bydlení tady je a nebyla to priorita nebylo devadesát procent takže já jako určitě otázka družstevního bydlení ano ale otázka jestli na tomto místě to je to důležité 
děkuji paní stařecká děkuji za slovo já bych tomu chtěla říct asi tolik ještě občanská vybavenost že je to takové zaklínadlo anod původně projektu byla občanská hodně velkorysá občanská vybavenost víme že není nebude a v takovém dle rozsahu asi už těžko pokud bychom měli stavit mi ze svého takovej takovouto občanskou vybavenost tak kupříkladu v milovicích se rekonstruuje velký kulturní dům tak co tuším něco okolo dvě stě milionů nový bazén v nymburku za čtyři sta milionů v téhle chvíli aktuální studie takže já si myslím že toto tato občanská vybavenost opravdu už bohužel je výhled do našich životů jako jako není asi moc možná co se týká obchodních záležitostí tak této chvíli se dostavuje obrovské tesco než dalšími obchody které budou a ve výhledu je příští rok kaufland takže já si myslím že a ještě my bychom měli samozřejmě delším výhledu dejme tomu bude líbit pokud se to podaří takže já si myslím že a nákupní možnosti město také získává celkem souhlasím například poštou ale ta už zase tolik tolik tohle místa nezabere co se 
další máme spoustu možností které máme prijmeme máme neobsazeno nebo doteď nebylo neobsazeno kanceláře vichrová také dejme tomu doktory je to spíš o tom že prostě tady ty místa jsou takže co je vlastně ta občanská vybavenost kterou se teda taky a že teda tak všichni strašně nutně potřebujeme takže asi tohleto je dneska asi za mě všechno děkuji děkuji pan marek 
děkuji za slovo pane starosto 
děkuji 
to co jsou dalším tak by říkat 
pojďme zastavět všechno co tady máme náměstí k prutu 
hasičárnou dobrou byty díky 
protože takhle to takhle to je 
to co 
říká se že jste sejedna transparentně otázka pane starosto nebylo informativní 
setkání v kině bylo 
město občanům ommo říkali také chcete založit družstvo nikdo dopředu to nevěděl že toto tam chcete udělat aby se domluvili to se tam seděl jsem si řeknu 
a prosím dejte mi do řeči myslím si že mluvíme o vážném tématu omlouvám se 
myslím že to je něco co bychom standardně takovou vášní téma diskutuje také utkali dopředu zastupitele o tom vědět a měl mít jasný co se tam chce udělat to se nestalo 
otázku vzhled aktuálně proto ze společnosti bere na přípravě třeba stane nebo čehokoli jiného druhou otázku toman naráz pane starosto panelem barbara vás kdy jste se poprvé dozvěděl od společnosti že budou představovat sultán kuchyně 
další věc pan fajne kritizujeme develop rád za to za 
vás za smlouvu kterou jste s ním uzavřel 
za to že jste slíbili tomuto městu že se postaví občanská vybavenost uzavřeli smlouvu drátu garantovalo to kritizujeme 
a mám pocit že se snažíte 
havelka 
to znamená snažíme se znova vstoupit do jiných vod to co ten developer a zachránili jsme tenhle ten pozemek už tam jinak bez sály bytové domy kde bych před třema rokama 
ne tak prostě už tam to domy všechny stále prostě proto že to občanskou vybavenost nikdy nebylo v plánu postavit a zdá se vracíme do 
když to nešlo pod pláštíkem developera celý postavě tak to pojďme zastavět přes družstevní bydlení 
občanská vybavenost pro dva tisíce metrů je mel a nejdříve přeci a to je povinno zastupitel zastupitelstva začít se bavit o potřebách deseti tisíc obyvatel město všichni máte adam jakopříklad všichni máte máme programech že máme řešit se středočeským krajem chodila na zámku jedna z klíčových věcí je tohle může být k pozemku ten chudák může být umístěný netvrdí že její ale může to být a přece takovéto věci nejdřív musím dořešit abych věděl kolik z plochy je volno takže jádrem potom 
dejme nejdříve dohromady memorandum středočeským krajem kde a kterým pozemků budeme stavět domov pro seniory abychom tady měli tuhle službu 
a zároveň jsme měli jasno je kolik této části co se týče zrovna na pruty také kolik toho pozemku má nebo ne 
další věc ale říkáte já se to transparentně na žádném zastupitelstvu neřekl že chcete zastavit osmdesát procent pruty družstevní bydlení nikdy to neřekl dneska to slyším poprvé 
máte čtyři minuty ano pane starosto já vím ale zároveň mluvíme o důležitém tématu a myslím si že k tomu tématu od je nutný 
možná i dlouho 
takže máte otázky nový jedná se aktuálně spolupracuje se společností bere 
otázka 
výslechu jehož potřetí říkám už potřetí neposloucháte že prostě toba informativní schůzka zájemců o družstevní bydlení a protože tomu nikdo rozumíme pořádně jak se to všechno dělá tak jsme pozvali firmu která se tím zabývá aby tam byl schopen někdo odpovídáte já myslím že se má odpověď na byl spokojený takže my si žádnou bol nespolupracujeme nemáme s ní žádné smluvní vztah a samozřejmě že vám asi to se mi řekne pan lampard když teraz je tady u výslechu palba prosím už zdravá dostal konečně 
ještě jednou dobrý den 
prosím dejte poblíž a je to slyšet když i tak děkuji 
děkuji 
poprvé kdy jsem se seznámil s touto firmou byl v kině a přišel jsem o patnáct minut po zdi 
o patnáct minut později takže neměl jsem žádnou šanci tuto firmu nijak dopředu poznat jak jsem se dozvěděl již jakoby vlastněná zvuková stránka že jsem měl odpovědi připravený jestli narážíte na to takže já se dlouhodobé zaobírám zprávu o udržování objektů velkých rozsahů dokážu na něj dělat rekonstrukce veškerý technický a různý věci znovu odpovídám na to tento záměr který byl nějakým způsobem sdělen v kině mě velice 
samozřejmě kontaktoval jsem veškerými dostupný jako prostě zdroje abych se seznámil s touto firmou jestli vůbec by mělo nikdy do budoucna s ní možnost spolupracovat za mě říkám za mě a ostatních těch pět lidí kteří se ho účastnili protože jsme projednávali jakoby vlastně na jedné schůzce kterou jsme měli 
jsem sdělil jakoby vlastně něco ta firma umí ale mezitím jsem samozřejmě oslovil jak velký hráče na trhu jako je třeba ho sám europol a ještě několik menších firem který se tímhle tím zaobírají protože hlavní záměr na který vy jste v prvním rozhovoru vlastně který jste říkal nebo první vyjádření který jste říká se narážel na cenu a říkal jste že samozřejmě to není nic levného ano to kvituji není to nic levného ale je to dostupný mě realisticky zajímalo abych vůbec byl schopen někomu něco říct tak jsem musel mít vstupní informace základní informace je kolik bitů by vlastně bylo dostupných z těch šesti jakoby jedním poloviny nedostavěný domů a pět jako domů takže dohromady vlastně proto jsem požádal vlastně město zastupitelé mě nebo radu města abych měl možnost oficiálně nahlídnout jakoby vlastně do studie nebo dokumentace pro územní rozhodnutí jo abych mohl spočítat tyto byty protože nikdo mi na tuto otázku nedokázal odpovědět korektně a bez toho abych já znal počet bitů jo tak nemůžu dodat nějakou porovnávací tabulka o kterou hlavně šlo my jsme se v kině vlastně dohodli nás pět lidí kteří tam bylo jsme se dohodli že investujeme svůj čas k tomu aby jsme vypracovali jednoduchou dotaz novou tabulku ale nakonec to skončilo mailem protože ten je nejdostupnější pro všechny i když jsem za to sklidil kritiku a oslovili jsme všechny vlastně občany lysá nad labem vlastně který přes ve spolupráci s městem aby to bylo transparentní bylo to přišlo to z města viz jakoby vlastně tato informace že se tento průzkum dělá žádný pořádní žádná evidence nic takového museli jsme zachovávat jako píár jakoby vlastně všechny tyhle věci takže ve své podstatě se tento průzkum uskutočnil a dozvěděli jsme se tři základní informace 
jaký je zájem o seniorské bydlení jaký je zájem ze strany mladých rodin a rodin a obyvatelům města já je dám do takovéhle skupin byla možnost obsadíte prostory který následně těm družstevníků vydělávají peníze a jsou určeny jako prostě opravě renovací podobu když jsme tyto informace získali já jsem mu musíte si všichni uvědomit že jsem na tom měl nějaký šestnáct dní s dneškem takže za šestnáct dní jsem oslovil všechny tyto developery nastínili jen jakoby vlastně systém projektové dokumentace systém umístění vlastně těch domů počty a všechny tyhle věci ať se jedná o tři plus jedna dva plus jedna a jedna plus promiňte dneska se říká jedna kapka velká třikrát až čtyřikrát a následně vlastně se spodním parkovištěm počtem míst parkování podobně je to velice obsáhlá věc na šestnáct dní a já jsem pro tyto lidi pro těch sto třináct lidí vlastně protože všichni po mě nějakým způsobem tyto informace chtěli zpracoval nějaký náhled jakoby vlastně a chtěl jsem porovnat tu částku kterou nějakým způsobem v tom kině a vízová společné peo byl vlastně že tento záměr by měl být v rozsahu čtyři sta milionů no 
čtyři sta milionů vydělaných devadesáti by tam má zbytek si už do počítejte prostě četně včetně projektu 
po to můžu dovolit tento nikl 
a jsem veřejnou no 
ta následně vlastně jsem porovnával tuto cenu na trhu jestli vůbec za tuhle cenu musím samozřejmě podotknout a všem jsem to říkal že tato cena se je v tomto okamžiku není to cena kterou si můžeme garantovat nemám věštící kouli 
můžu jít tak plus mínus garantovat do konce roku plus mínus ale jen mu fakt čirá čili odhad 
když jsem zjistil nějaké finanční věci teprve potom já osobně jsem nabyl dojmu že má smysl jako prostě nabídnout toto občanům lysá nad labem jakoby že když je to jako v takovýchto leniency tak ano na tom základě jsem teprve byl pozván na radu města no kde jsem všechny tyto věci jakoby vlastní sdělil tam bylo jasně řečeno že se bavíme pouze o části pozemku jakoby kde jsou tyto no kde jsou v územní rozhodnutí tyto byty 
tam kde je ten cíp hotel a bazén a to zjednoduším jakoby vlastně ten v tom vůbec zahrnut neni jo který by do budoucna mohl sloužit jakoby 
novým územním rozhodnutím pro jakoukoliv jinou věc na tom místě toho jsem si samozřejmě vědomi a o tom vůbec nepronesl 
a byl jsem s tím samozřejmě radou města seznámen že jako prostě to její záměr no a se se celá tato diskuze která vlastně je tady a znova bych se opakoval co řekl pan havelka je to čistě o tom jo a vy vlastně dneska někdo řekl je to cesta 
je co se zajímavá máme tady na to hlavně investice protože ty lidi do toho chtějí dát ty svoje peníze je to realizovatelný záměr a ale jakým způsobem budou vytvořeny stanovy jestli si vezmeme já jsem čet stanovy samozřejmě mladý boleslavi jsem stanovy v praze četl jsem stanovy v říčanech jako 
vy asi paní advokáta samozřejmě ví jako kolik to je stránek kolik je to věcí seznámit se s těmito dokumenty zabralo ohromného množství času jestli to vůbec reálné pro naše spoluobčany protože někteří si to představují velice jednoduše jednoduchý to určitě není jakousi řídí se to zákona devadesát dva měsíce devatenáct tisíc za dva na dva tisíce dvanáct 
má suchou tu dobu co jsem tady promiňte tak 
takže ve své podstatě všechny tyhle ty úskalí jsem samozřejmě vyhodnocoval nikoho do toho nenutím všichni byli s tímto zákonem seznámeni my jsme jim všem kteří na anketu odpověděli všechny jsme pozvali a naším záměrem je pokuď dnešní dnes někdo dál jakousi jaký směr nebo zelenou jak to chcete tak v tu chvíli vlastně bych pozval vlastně ve své podstatě všechny ty dotčený lidi a využil bych ten prostor 
a tady by jsme probrali detailně všechny věci si všichni samozřejmě by si pozval odborníky na to tady nejsem nějaký odborník jako prostě na výklad z tohohle družstevního zákona a tady by se všechno vysvětlilo a jak by to trvalo já nevím tři čtyři hodiny jakoby každej by dostal tu odpověď a první co by dostal tak by dost tak by měl možnost jakoby vlastně získat informaci že pokud by se zakládal družstvo a pokud by byl ještě stále 
ten tam bych to řekl měl ten trval na zájem a i po týhle obrovský schůzce ale ta se nedá realizovat když vás nepodpoří město jakoby to nejde já nemám takový pozemek který bych jim nabídnu no a teprve potom kdyby vy jste viděli že opravdu to tady je ty lidi by byly schopny tak na dalším zasedání byste teprve prostě případně případně podotýká rozhodovali o tom jestli tímto směrem ano a vytvořit jakousi smlouvu dohodu pro zakládající se družstvo jo tohle se pouze tady se bavíme čistě o tom jestli tímto směrem jdeme a vyhovíme těmto třinácti lidem 
ta je za mě asi jako jestli jsem opomněl všem 
přenášena paintball 
děkuju já mám jednu formální věc že bych chtěla požádat o prodloužení zastupitelstva o půl hodiny vzhledem k tomu že jsou tady pánové z lídlu a čekají tady nějakou dobu jestli se teda uvažuje o tom že se zastupitelstvo ukončí 
nevím mám takový pocit že tady probíhají nějaký škatulata a druhá věc je že jsem jenom chtěla říct k tomu návrhu usnesení že si myslím že na oceněním pozemku není potřeba ten pozemek oddělit že na to abyste zjistili kolik je cena tohoto pozemku tak nepotřebujete ho oddělovat nepotřebujete na to dělat geometrický plán a stačí znát si zadat aby vám ocenil pozemek 
teď akorát si teda musíte určit jestli chcete tržní cenu cenu obvyklou to z toho usnesení nevyplývá takže 
protinávrh pokud se o tom má hlasovat je respektive ono je to asi jedno ale můj protinávrh jen aby se zpracovat znalecký posudek 
mu vypustit to oddělení pozemku přesně tak 
jo a ještě jsem chtěla vlastně jednu věc kterou jsem se tady poznamenal 
jen s tou společností která vlastně vystupovala na té schůzce v kině tak paní z té společnosti říkala že se s vedením sešla už třikrát a z toho poprvé v lednu že jako z toho jsme vyrozumění že ta jednání mezi mezi městem a společností už nějaká fungovala a nás teda zarazilo že už v lednu to znamená ještě předtím než jste vlastně přišli v na tom únoru s tím návrhem že už nějaká jednání proběhla tak předpokládám že paní si nevymýšlí a potom a panelu barte já já bych vám chtěla poděkovat protože vím že ta práce vám musela dát prostě nebo že to co jste udělal vám musím zabrat strašně moc času a jsem si toho vědoma že jste prostě musela ležet v papírech furt někde něco shánět psát dotazovat se 
já tomu rozumím ale astra jako cením si toho že jste aktivní člověk který máte jako něco posunou ale zase je potřeba chápat i nás že my se na tom můžeme třeba dívat i z mého pohledu ale není to vůbec namířený proti vám jako osobně a proti vaší práci kterou děláte a rozhodně prosím neber to tak že když se vás ptáme že vás vyslýchána to prostě jako není naším cílem na vás jako působit působit i kde jste u výslechu na policii nebo já nevím kde jak jo ale ani myslím že my na vás jako takové prostě nemáme ptáme se vás zve nás zajímá a myslím si že je to důležité to vědět abychom prostě aspom věděli kam směřujete co máte v úmyslu co všechno jste tomu věnoval tak jenom to jsem chtěla říct jo a ještě s tím souvisí to že možná na někoho mohou působit že jste dopředu o té schůzce věděl nebo takhle ne ne o té schůzce viděli všichni ale o tom kdo tam bude za společnost protože vy když jste tam přišel a ještě pozdě tak jste řekl já jsem se na vás informoval a to je jako když jdete někam poprvý vůbec netušíte kdo tam bude s kým tam někdo přijde a řekne já jsem se na vás informoval tak může vzbudit dojem že jste o tom věděl kdo tam přijde za subjekt pokud jste o tom nevěděla co jste si to vygooglit při té schůzce v pohodě nic se neděje jenom vám říkám jak to třetí osoby mohly působit a jako nebo na jak to na třetího mohl působit a není to opravdu vůči vám nic jako osobně to bych zase chtěla bych tady vyznělo a opravdu je to prostě tak jak jsem řekla vděku 
tak pan gregor 
já jsem chtěl navázat napadne 
a velice stručně 
řekl bych že jak jsem to spočítal tak nám do programu zbývá projednat ještě osmnáct bodů o tomhle se bavíme to moc hezký že se bavíme ale myslím že tady byl nějaký návrh usnesení a v podstatě chci navázat na paní bláhovou že si myslím že tady to teda řešíme tady neuděláme nový projekt už vůbec čili je dobrý že formulovaný ale já bych navrhoval aby to usnesení se změnilo ukládá radě města zajistit ocenění zbývajícího pozemku města potřebného k další výstavbě nebo dostavbě v areálu bývalé fruty závorce pozemek čísla lysá nad labem 
další 
tak tam 
dobrý den 
podstatě když jsem se přihlásil tak mezitím bylo všecko řečeno a chtěl bych reagovat parna řekl tady jednu větu že na to měl málo času a to je přesně to o čem tady mluvil hodinu předtím pan marek 
tady se na předposledním zastupitelstvu by šlo s nějakým nápadem a za čtyři měsíce pět měsíců už tady chceme vlastně něco dělit a něco považujem za konečný totálně vlastně jsme se zbavili tohoto projektu jsme podepsali projekt že tam bude nějaká občanská vybavenost který študáci prošlo nějakým dohodovacím řízením byly tedy obrovský 
protesty aby to vůbec někdo stavěl konkrétně pan gregora jeho kolega co si dal tu práci a přečet jsem si to pan fajmon tady říkal jak je to všecko růžový jak to všecko dobře dopadne nedopadlo znova slyšíme že to dobře dopadne to jediná možnost je to všecko vlastně zase co budou opakovat píchli horkou jehlou za čtyři měsíce od prvního nápadu důstojní výstavby se přesunout do rozdělování a rozhodování na zastupitelstvu co se bude dělit mi příjde rychlý zbytečný a dopravu nekoncepční a pana tedy ještědu nepatri tedy jedna věc ten pozemek má hodnotu se soudem nějakých čtyřicet milionů nižších cenách tečkou 
město nebo občané města naprosto právem co za to bude to tady ještě nebylo odpovězeno družstevní výstavba nebude stavět nějaký nebytový prostor v přízemí je proti koncepty zákonů družstevní výstavby 
tak také tak jste opravdu developeři s nějakou výhodou a pak by městu vlastně se daleko víc vyplatilo a penězích to dá dove detaily projekty dodá těch čtyřicet milionů a k tomu ještě z něho bylo bude další věci nicméně jakoby principielně důstojné bydlení je dobrý ale musí se neříkat kde a urbanistický vyjednaných koncepce která tady padla před čtrnácti lety bylo jasně daný co tam má stát a my to teďka opouštím a říkáme konec konec opouštíme točili z nějaký ne opouštíme toho protože ve chvíli tam postavíte byty také tak tam nebude ale kdyby to zase zvenčí jste to poprvý dneska jedeme do řeči já to řeknu 
ano ale my už tam potom opravují se postavíte a pokud se to zvenčí stejně tak jako dneska už nepostaví ten bazén tím že se nedodělal jeden projekt ten dokonce si odpustí opustíme a nepostaví se tam třeba ta pošta nebo se nepostaví nějakej ten dům jednati o blížící se to prostě už nepostaví a zase někam posune takže to co se stane tečka že jsme že se v ruce nebude nebe developer a udělám jinej tak já vám to prostě nevěřím že se dobré nevěřím tomu že to jde na že to je náhodný a pro ně daleko lepší daleko lepší ten pozemek prostě nechat a nemůže říct že tečkou chci řešit bydlení ale nechalo a nechal připravený na občanskou vybavenost a dát ať udělají naše děti třeba no ne jako to na něj by prostě koukáte na jejím směrem sto patnáct lidí tam bude bydlet supr devět a půl tisíce lidí tam bydlet třeba nechce nebo nemá možnost a to není podívám není se tedy mělo plec debata o tom jestli tento družstevní bydlení vůbec bude jestli je vhodná lokalita jestli jste vůbec by jednali s nějakými cukrovím a to ten se můžete aplikovat na soukromou sokové pozemek nemusíte to město problém je ten že by předpokládáte že město do toho mrazí pozemek za padesát milionů a já se jako občan ptám co stvu jako občan budu mít je to už mluvíte za dva ale 
tak technická poznámka velká já bych pana šplíchala o jednu věc požádal jestli mě slyší 
vy jste řekl že nevěříte tomu že je to náhoda pokud mi pokud tohle to tvrdíte tak mi to prosím dokažte protože jinými slovy já v tu chvíli udělat kroky protože ty vaše tvrzení mě hluboce uráží vy říkáte že že něčemu nevěříte je to super ale předpokládám že proto máte nějaký doklady když to dokážete říkat ve veřejné diskuzi já bych si tohle netroufnu říct protože tak a druhá věc my samozřejmě neznámé co za to město bude chtít protože my nevíme jaká je ta hodnota proto říkáme že to oceníme a na základy to pak bude nějaká dohoda a také možná že žádná dohoda nebude také možný že ty naše věci se rozejdou mi jenom se bavíme o tom že by jsme rádi tenhleten směr vyzkoušeli ano bude tam nějaký ocenění pozemků bude známa nějaká hodnota a růstu řekne nebo který vyjednávají deska co možná jde ale začaly mi do toho nejde televize přece může úplně při ale vy říkáte neboť ani to nezkoušejte 
já myslím že by se měl ukončit diskuzi to je jedna věc 
a 
byl tedy návrh usnesení pana gregora jestli budeme 
tak pani tužinka pokolikáté 
děkuji za slovo a já bych chtěla reagovat na pana lamparda já bych panu bártovi poděkovat protože já jsem si vědoma toho že je to opravdu hodně práce nastudovat spousty dokument dokumentů jako právní také vím co zatím vše je a 
klobouk dolů že to všechno nastudoval nicméně zmínil jste to že vlastně v tuhle chvíli jste ve fázi jakési cesty hledání a že třeba zjišťujete právě i podporu města na zastupitelů proto jste vlastně přišel vlastně dneska sem a 
poslal jsem to emailem já jsem to četl a určitě by družstevní bydlení každý nás se toho defakto mohl vyjádřit v pozitivním slova smyslu ale jde o nějaké konkrétní podmínky bližší aby zatím dan nejsou a proto navážu znova na to co jsem říkala tuhle chvíli mě přijde předčasné aby jsme ukládali raději zajistit oddělení pozemku potřebného pro výstavbu když nemáme do řečtiny spoustu jiných otázek proto prostě s tím v téhle podobě nemůže ten souhlas dát protože tohle ty otázky strategické otázky jejichž vyřešení je pro mě podstatné proto abych mohla potom ten souhlas s čistým svědomím dá protože i z toho důvodu a pane fajmona poslouchat protože já jsem nikdy neřekla že to jediný pozemek ve městě který ještě mám ale je to jeden z několika málo poslední takto velkých bych podtrhla protože se nic takového neřekla tedy že se jedná o jediný zemi a narozdíl od vás tedy opravdu zajímá nejen potřeba bydlení tuto chvíli ale potřeby města a občanů města teď a i budoucnosti a proto prostě družstevní bydlení fajn ale pojďme si ještě některé věci upřesní pojďme si prostě o tom ještě souhlasím s tím co navrhla kolegyně která se která navrhla vlastně protinávrh ve smyslu a pojďme zjistit teda cenu tržní hodnotu toho pozemku pojďme zjistit bližší věci s tím plně souhlasím děkuji 
po čem jsem 
no čekají tak se nad tím zamyslet 
dáme tady je tady návrh je tady návrh paní zastupitelky bále na prodloužení jednání zastupitelstvo o kvůli jste řekla půl hodiny 
na po 
nebudeme 
opravdu 
do těchto se předvedli tak dobře 
vy si nechte pro syna ano a vás taky prosím 
tak jdeme hlasovat 
tak pro šest proti dva zdrželi se čtyři návrh nebyl schválen já vám děkuji za plodnou diskuzi věřím tomu že příští zastupitelstvo 
máme na patnáctou hodinou opět nebo jestli budete chtít tak možná na dvanáctou hodinu abychom se mohli bavit se lidem 
cena s 
tím 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/2c4ee046336a13baecc2aeecceda3048
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.