Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 3f23a69f99e69770c98bdbaee4cf5d52


ID jednání3f23a69f99e69770c98bdbaee4cf5d52
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 17.6.2020
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání17.06.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/3f23a69f99e69770c98bdbaee4cf5d52.mp3
Délka audio záznamu07:03:35
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    teď již nebude vás 
vážené paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení přítomní 
vítám vás na zasedání zastupitelstva našeho města 
ze zasedání se neomluvil nikdo jsme tady všichni je nás patnáct jsme usnášeníschopný není prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání mi pan havelka a pan fajmon 
pan marek pan havel pan pan martin pípal bude pro 
všichni na nebyl schválen děkuji 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise bylo byl pan jenže dirigoval a pan burian a pani ženská 
paní košická pan havelka dole pro třetí abaddon třetí 
ještě jednu pani fišerová 
kdo je pro návrh 
všichni návrh byl schválen 
zápis ze zasedání zastupitelstva města dvacátý pátý dva tisíce dvacet a kontrolní zpráva vám byla zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínku zápisu či kontrolní zprávě 
nemá děkuji 
považujeme proto zápis za pověřený 
přistoupíme ke schválení programu 
prosím 
panel švédska dobrý den já bych chtěla požádat o předložení bodu číslo deset 
já bych tady chtěl říct že na cestě bohužel tedy je 
ještě jeden expert tedy dělá posudek pro město a proto 
proto vás požádali tají mailem aby jsme to ten bod napřed zrazovali ale vydáváte tedy návrh napřed řazení bodů 
mám 
teda malek 
já bych 
já bych rád abychom poučili módy které se týkají rozpočtů to znamená bodu číslo šest rozpočtové opatření zároveň probrat zápis finančním výboru které se toho týká a zároveň probrat bod číslo devatenáct navrhnou schodek rozpočtu tak pohromadě 
tak ještě jednou prosím 
a bodu číslo šest bod číslo šest 
tohle připojit bod číslo dvacet šest dvacet šest a po číslu devatenáct 
devatenáct pan veka 
se 
přestože 
natočte 
takže tam je návrh na stažení 
pane marek to 
takže číslo dvacet čtyři je tady ke stažení 
a pan femen 
dle 
dobrý den já bych chtěla za takové to co tady už vlastně bylo řečeno to co řekla štěpánka košická to znamená požádat o přeřazení bodu číslo deset a to i z toho důvodu že zde vítám pana senátora černína a byla bych velmi ráda abychom váženého jeho času a samozřejmě i času ostatních odborníků kteří tady jsou a dali přednost projednání tohoto bodu na prvním místě děkuji 
je tedy návrh nového jsou postupně tedy návrh na sid zařazení bodu deset 
kdo je pro kdo je pro toto 
pane starosto já se chci zeptat když se hlásí nikdo z občanů tak já bych rád kdybyste mi nějak reagovat 
jako nám dávají abri napřed ten bod ale pokud se občané hlásí tak je dobré nějak 
tady se do programu to není diskuze 
potom je velmi dobré jim říct že v této chvíli co nemají hlásit se hlásí 
pana 
možná 
až šestnáct podle toho co říkáte děkuji 
tak je návrh na vyřazení bodu číslo deset upozorní čekáme na experta který dělal posudek na tento na ten prostor tak kdo je pro před zařazení tohoto bodu 
šest kdo je proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl přijat 
další návrh byl spojit body šest dvacet šest na devatenáct 
kdo je pro spojení těchto bodů 
všichni návrh byl schválen děkuji 
a pak máme návrh předřadit stažení vodu dvacet čtyři kdo je proto to stažení 
všichni návrhy byl stažen 
dále máme 
předřadit bez číslo 
třicet jedna je návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovní haly před zařadit jako číslo 
pět 
kdo je pro 
kdo je proti kdo se zdržel 
dva 
návrh byl schválen děkuji 
a pak byl návrh na předřazený bodu číslo třicet dva je poskytnutí dali obce šumvald postižené povodněmi 
na 
na na a pořadí číslo šest 
bude pro 
bude proti 
tři kdo se zdržel tři děkuji návrh byl schválen 
pan karel 
úmluvy taky ohrady 
zápis 
z hlediska dodržena 
všechny 
a to bude jak to má být 
děkuji nechám hlasovat o programu jako celku kdo je pro návrh programu 
kdo je proti 
dva kdo se zdržel čtyři návrh byl schválen děkuji 
aby 
tak 
číslo jedna 
je to informace o krizovém řízení města lysá nad labem v souvislosti s kovy devatenáct o přijatých opatřeních 
všichni jste dostali podrobný soupis všeho co jsme tady v té situaci 
zařídili zajistili jsem moc rád že jsme tu situaci zvládli bez toho aby tady k došlo k nějakému nějakým vážným událostem nebo dokonce k úmrtí podařilo se plno věcí i zajistit pro naše spoluobčany a neslyšel jsem stížnost všichni jsme si navzájem poděkovali nejen v listech alina na fejsbůku a na internetových stránkách tak já bych si dal píš slovo vám abyste se zeptali támhle pana bezpečnostního ředitele pana přibyla jestli máte nějaké dotazy tommy zápisu 
nemáme dekuji 
je tedy návrh usnesení 
pan marek 
karel 
když to bude fungovat já bych touhle formou chtěl pan přibylo by poděkovat že byl v nelehké situaci nebylo to jednoduché tak velmi děkuji 
tak máme tady bereme na vědomí předloženou zprávu o krizovém řízení města lysá nad labem souvislosti s koly devatenáct a o přijatých opatřeních jde pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvě výkup pozemků parcelní číslo sto osmdesát třel plemeno sedmnáct 
katastrální muze měli sousedící pozemek čeho čističkou odpadních vod 
poprosil bych paní evo čiko za správu majetku 
dobrý den ohledně návrhu výkupu pozemku meno sedmnáctka ulita jedná se o pozemek ktery 
který přímo s přístupem 
na čistírnu odpadních vod tuto nabídku jsme dostali přímo od vlastníka pozemku 
jakou cenu tento navrhován 
odbor správy majetku jsme doporučovali hradit částku sto korun podle výpočtu co jsme udělali cen obvyklých dotazy bála jsem se teda vlastníka pozemku s touto 
a korespondencí má dostala oznámení s touto cenou ona nesouhlasí aj mohla projednává směna pozemku na odbor správy majetku chtěl jenom se jedná otři sta dvacet metrů čtverečních a vlastně a s ohledem výměra pozemku a z našich pozemku toto část vlastně nedoporučujeme 
pan freeman jako předseda výboru správu majetku 
jsme se shodli na tom 
aby ten pozemek město 
ceně své názory na tu cenu a nakonec výbor doporučil aby vyjádřila mají 
nějakou cenu ale po tom že ten pozemek 
město docela potřebný tam žádné pochybnosti nebyly pozemek se nachází přímo před vjezdem do čistírny odpadních vod v době kdy se rekonstruovala byla sklad materiálu pro tu takže je svým způsobem 
si myslím že i do budoucnosti tohle ten pozemek pro město bude potřebný a já za sebe osobně bych pro to abychom nabídli třeba částku dvě stě možná i dvě stě padesát korun 
za ten pozemek stále nechávám to na zvážení zastupitelstva případně můžeme vyzvat prodávající aby sdělila 
děkuji válka 
já teda 
můžu říct abych ho vyjednávat a předložit na příštím zasedání zastupitelstva ten materiál znovu pokud bych takto souhlasili děkuji 
má někdo jiný návrh 
ukládá starostovi jednat 
ceně 
kdyby to bylo 
prosím 
je tady návrat k hlasování dojel pro návrh tohoto usnesení 
kdo je proti kdo se zdržel 
nikdo děkuji návrh byl schválen bod číslo tři žádost o odkup části obecního pozemku parcelní číslo dvacet jednatřicet jednalo jmeno jedna v kávu lysá nad labem katčin prosím paní očková 
a tento pozemek je jedno projevený zájem a zastupitelstva města pozemek nechce prodávat protože se jedná o prodloužení 
do křížku takže by jsme pořád chtěl zachovat aby to vlastně obecní pozemek kterou v rámci komplexních pozemkových úprav mohou být potom dlouhá cesta a 
parfémem 
vyber má stejné stanovisko neprodávat 
má někdo protinávrh k usnesení 
je to je návrh hlasování žene schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo dvacet na třicet na lomeno jedna výměře tři sta osmnáct metrů čtvereční druh pozemku orná půda kauza lysá nad labem 
bude pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen kuji 
bod číslo čtyři 
prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě namlít ročníku předkládá paní fišerová 
je tam slovo paní javorčeková jako 
ovšem 
na základě zveřejněného záměru danou dobu a hodina byly teda doručeny na město čtyři nabídky 
s tím že zase dala hodnotící komise která posoudila jednotlivé nabídky první nabídku podala společnost axa fen omán společně společností kape guru druhou nabídku podala společnost impress ta a usa třetí nabídka 
fajn 
a čtvrtá nabídka společnost kaufland na základě hodnocení jednotlivých nabídek také nabídka čísla 
jedna dva axe nesplňuje podmínky protože v záměru se co to je součástí musí být vlastně uzavřená smlouva o obchodním řetězcem tyto společnosti vás na tuto nabídku nesplnili takto a jediná společnost kaufland vlastně sama je vlastně investorem a nabídka v níže nabízejí cenu za odkup pozemku tisíc korun za metr čtvereční s tím že my jsme vlastně tyto pozemky získali jako město za sedm set šedesát korun za metr čtvereční déle navrhují že by se uzavřená smlouva o smlouvě budoucí kupní podobu oblastmi než by se uzavřela konečná kupní smlouva tak by se ohradilo nájemné ve výši deset korun za metr čtvereční a rok a jako benefit navrhují že vystaví a okružní křižovatku je vlastně v ulici na mléčný kus průmyslovou zónou a ježto realizaci hmyzího hotelu mateřské školce dráček takže komise vlastně na zvážení a po kontrole všichni je to nabídek doporučila radě města vlastně je nad touto společností kaufland a tak náhle změní smlouvy o smlouvě budoucí kupní kde by teda všechno bylo zakomponováno podle jejich nabídky a tato smlouva byla zastupitelstvo předložená na zářijový jednání 
ale já mám děkuji za zprávu paní ručkové já mám otázku protože máme tam skvěle v prvním usnesení prodej pozemku a ale pokud se vám kdykoli prodej jakékoliv nemovitosti nebo tak tady máme kupní smlouvu takže já bych rád pokud bychom ano společnost kaufland vyhrála ano chceme si jedna ale prodej budeme až v momentu kdy budeme skórovat zároveň kupní smlouvy abychom měli pohromadě 
další připomínky prosím pan fenám 
majetku taky projednáno a doporučeno taky toto 
tento postup 
firmy kaufland česká republika a 
gorčíková tak bychom to měli mít znova na zasedání zastupitelstva září ale že měli bychom se jednoznačně rozhodnout prostě o výsledku téhle věci a za mě a myslím že není nic nebrání tomu abychom to schválili takového s tím že se tam dáme ještě je ukládá radě města připravit návrh změny 
nevidím důvod proč by to mohlo být 
takže já bych rád byl protinávrh abychom měli přesně a to je zastupitelstvo města a obvodu jedné zastupitelstvo města schvaluje společnost kaufland česká republika 
čárka tečka tečka ičo dvě stě padesát jedna deset sto šedesát jedna vítězného uchazeče ohledně prodej souboru obecních pozemků jako celku parcelní číslo pět set padesát sedm obvinění řad devět metrů čtverečních druh pozemku ostatní plocha parcelní číslo pět set šedesát o výměře ani jeden tisíc osmdesát šest metrů čtverečních druh pozemku orná půda parcelních číslech pět set jedenáctslemeno piják o výměře přes měsíc dvě stě osmdesát pět metrů čtverečních druh pozemku orná půda všechny tři pozemky v katastrálním území lysá nad labem za účelem výstavby prodejny převládajícím cortona na ten potraviny která nabídla kupní cenu měsíc skoro za metr čtvereční 
pana mirka a děkuji já jsem to čemu dne oproti tomu co 
návrh je jiný v tom že neříkáme prodáváme pozemek v této chvíli neprodáme budeme prodávat až své kupní smlouvu za chvíli říkáme společnost vyhrála nesmí jednat a jsme tu smlouvu uzavřít 
tak je tady ještě nějaký protinávrh nebo návrh 
má toto upraveny při tom sedm 
paní stařecká  teda ještě bych se jestli mohu tak bych se zeptala jestli jste si všimli tak jedná se vesměs o ornou půdu a chtěla bych se zeptat paní tu ženské jestli nevadí že se bude tedy tato takhle velká plocha blízko město 
děkuji dotaz 
já bych se chtěla zeptat proč se mě ptáš karolíno 
otázky a odpovědi 
nicméně by ráda dala a podrobnosti tvého dotazu abychom se zase nedostaneme nějaká úskalí a následné výměny názorů samozřejmě že zemědělská půda půda je velmi cenná záleží samozřejmě také na té bonitě půdy a záleží samozřejmě na účelu za jakým účelem tady to je záležitost o které jsme se bavili poměrně dlouho 
a myslím si že v tuhle chvíli by mě velmi zajímalo co za tím tvým dotazem je 
bavíme se vlastně nebo směřují směřují samozřejmě asi k tomu že se budeme bavit ještě o jiném tématu o to o tom jaký druh půdy a v rámci města intravilánu se různě využívá tak například co se týká tedy tohohle prostoru tak víme že vlastně hnedka naprosto naproti se bude stavět na velkém 
doufejme že už teďka v téhle chvíli probíhá vlastně řízení stavební a územní a vlastně k 
vlastně na na na tesco takže no vlastně prioritou našeho města kterou jsme až tak nemohli ovlivnit bylo získat jsem dejme tomu nějaký je hypermarket nebo prostě něco jiného než když tady máme teda jen ty dva malé obchody s jedním názvem a takže mě to v tomhle ohledu zajímalo protože to je dejme tomu vztah k půdě a tady ta je ve městě takže pouze takto jakmile 
ráda odpovím 
tady to je samozřejmě 
ta došlo k těmto pozemkům má samozřejmě daleko 
pro další history a samozřejmě že ochrana zemědělské půdy dneska je na to obecně kladen velký důraz když se podíváš na politiku ministerstva životního prostředí tak určitě ta ochrana je tam jednou z priorit myslím že by takto tomu měla být samozřejmě závislosti na bonitě té půdy nicméně tady sjednal země která pokud se nepletu bylo navrhováno k jinému využití a to za účelem výstavby ubytoven a v takovém případě je pro mě tohle s ohledem na nějaký veřejný zájem přijatelnější hlediska argumentace než to co bylo předala předkládáno jméno 
také 
spekulace a nebylo to nebylo to v našem vlastnictví teď tov našem vlastnictví je ten pozemek a kde se k němu chovat tak jak chceme ale mě to opravdu zajímalo v rámci toho že tady bude diskuze o tom o těch typech v té půdy takže v rámci tohohle nic nasledovne 
pan karel marek 
jsem velmi rád že jste položil tuto otázku 
je teďka diskutuje o tom že tam budu moct by kaufland protože před rokem jsme diskutovat o tom jste s ruskými investorem na 
a kdo by jak občané celého tohoto města petiční akcí tak jsme dneska možná prvního betonu tak jsem velmi rád za to že jsme v této situaci perné bych to pozemcích může být 
husté můžeme diskutovat o tom je tam může vzniknout supermarket může a 
nakonec takto ale občanů 
proč nám postavilo protože bychom byli úplně jiné situace aspoň zastupitelstvo že jste ani 
nehet 
jste tedy zastupitelstvu proto abyste nezájem občanů a ne nějakou investora 
takže doufám že se nám to podaří dneska dokončit postupně dokončila budou opravdu moc vzniknou kaufland a ne ubytovny děkuji pan havelka 
otázka byla položena je dobře 
že pro mě to 
si to rozmyslí a začne důvody proč to takže doufám že v tomto případě se nestane děkuji pane starosto 
pan karamelek 
padá velkou já bych velmi rád a bez pokud říkáte toto tvrzení tak to uvedl konkrétní příklady pokud máte konkrétní příklad hlasování ohledně mokřadu tak se k tomu za chvilku dostaneme to rádi probereme 
proč ještě před půl rokem masového pro svět záchranářů a proč v této chvíli neříkám že to tak a rádi se 
diskutovat o jestli 
racionální tak bych ráda byste to uvedl 
radě pan s vámi sedí lidé kteří hlasovali nekolikrát o projektu italské tělocvičnu zastupitelstvu a stačil a zastupitelstvem 
takže pokud v této 
velmi často testů 
sám doma 
pan místostarosta 
už 
jsem 
tělocvična byla 
přichystána 
krátce 
předtím proto protože pravda 
děkuji paní toužimská 
děkuji za slovo ráda bych reagovala a a komentář pana místostarosty ráda bych tomu řekla i souvislosti s dotazem a karolíny že jsem a nejsem si vědoma toho panem místostarostou že bych nebyla konzistentní ve svých názorech a pokud směřujete a k diskuzi k mokřadu ráda bych upozornila na to že už před rokem jsem upozorňovala na prozkoumání toho území a dostaneme se k tomu samozřejmě dá všem dalším bodu a v tomto svůj názor rozhodně není děkuji 
pan slicer 
panely se tam máte asi jste si zapomněl 
nasadit ochranu  
a 
a centra města a 
zkrátka stále ktorý sa 
já bych 
raději bruska ale teoreticky se to stát může a co pak ten pak tam město tento pozemek už nikdy mít nebude bude tam srandu který možná jednou prodal městu nebo neprodá tak tak takže to pro mě nešly skutečně začít uvedl nebo začít jednat s kauflandem 
se ten pozemek pronajal a druhá možnost druhá věc ještě zde 
bude zakomponováno že v případě že ten 
obchodní řetězec odejde z města je pozemek bude přednostně městu zase 
jako 
děkuji za příspěvek i na pro veřejnost omlouváme se mi tady ty mikrofony máme poprvé a 
dá se to učíme ovládat 
prosím paní 
na 
já bych rád odpověděl nový jako člen komise která posuzovala nabídky už záměr 
požadavek byl zveřejněn jako požadavek města a kaufland reagovat pozitivně takže předpokládám že to bude ktorá bude předkládán na další zasedání 
to je 
co jste se ptám ohledně 
předkupního práva města v případě nerealizace projektu a co se týká pronájmu tak nebyl záměr zveřejněn za zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků takže 
nejednou 
prosím paní 
je to lepší 
opravdu máme 
paní 
já jsem chtěla zastupitelé požádat velice uctivě jestli by mohly schválit protinávrh který byl předložený panem karlem markem a zdá se vám může se vám zdát že mezitím není žádný rozdíl ale rozdíly v tom ten že mi vyjádřili zcela jasnou schválit kaufland jako vítězného uchazeče a dále s ním bude jednat o uzavření nebo o textu kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní což vám dát větší prostor v jednání o tom jak ta smlouva kupní smlouva o budoucí smlouvě kupní bude vypadat pokud teď už schválíte prodej tak vlastně defakto zastupitelů nedáte moc příliš prostoru ovlivnit texty kupní smlouvy ale opravdu výsledek je vlastně stejně jako vnímán takže bych na vás chtěla apelovat vás poprosit abyste tento návrh schválil protože máte jedna s péčí řádného hospodáře a výsledek bude dosáhnout tak jak tak děkuji 
já bych tě poprosit 
pan koneč 
komu zahradu toto dopadl podobně takže nic proti ničemu a myslím si že město bude akorát pojištěno všechny kam tento film cena a stejně se 
kosmu 
děkuji já bych požádal našeho pana právníka až kam dokončil diskuzi jestli jde návrh usnesení v pořádku 
pro radu města aby připravila návrh kupní smlouvy o smlouvě budoucí tak samozřejmě zastupitelé budou mít možnost protože to bude předloženo zastupitelstvu si jednotlivé podmínky do té smlouvě vyměnit děkuji 
děkuji 
kampaň fišerová 
já si myslím že ten návrh pana karla marka že můžeme a jsme zase přímo že tam nicšpatného není a že budem dál jednat s kauflandem jako 
ani to ženská 
děkuji já jsem jenom chtěla podpořit právě ten protinávrh karla markantní v tom smyslu že jako právník velmi nerada a schvaluje něco blíž neznám a text vlastní kupní smlouvy je to může nám skutečné přinést komplikace a opět bychom se tedy dohadovali a tomu bych se chtěla vyhnout proto máme prosím tedy o vaši oba váš 
toleranci tohoto jemného tajemné úpravy toho textu 
je tady další nikdo není máme připraveny upravený návrh 
tak návrh je 
hlasování kdo je pro 
tento návrh 
kdo je proti kdo se zdržel jedna 
děkuji návrh byl schválen 
tak máme tedy či číslo pět třetí rozpočtové opatření roku dva tisíce 
ale 
padl tak ano 
já bych se chtěl zeptat je z tohohle toho co jsme schvalovali je zřejmé že jsme spálili i o dva a tři mocné já mám pocit že jsme schválili protinávrh ale tam to nebylo 
potírá 
mám rád která proti původní návrh končí 
karel marek 
přijde by to co jste a tím pádem 
je to nenapadlo past a 
pro 
znamená ten platina mohu poprosit on opravdu nahrazoval pouze bod jedna nebo nemůžeš říct sám nad dva a tři byl ve shodě a chtěli jsme to hlasovat celé byli jsme měnit pouze pod jeden od číslo jedna 
opravit 
pero měl jsem neslyšel 
já jsem 
mu to že nechcete ani tu pokutu tak toto je myslím že jsou tomu vrátit můžeme pádem jsme teda to předtím zmatečný nebudeme 
nerozuměli 
také tady 
záměr byl opravdu jen číslo jedna číslo dvě a tři zůstávají tak jak jsou navržena jako je tedy návrh na upravené usnesení panem zastupitelem karle markem máme připravena k losování takže pro tento návrh toto 
kdo se buduje proti se zdržel nikdo dětství návrh byl schválen 
tak máme tady předřazený bude 
číslo třicet jedna je to návrh na podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu 
sportovní haly předkládá pan zastupitel fajn 
na a takže 
materiál jste dostali 
tato dotační zveřejněná minulý týden ve středu je to 
velmi 
nedávno já když jsem se to dozvěděl 
vzhledem k tomu že máme připravenou máme ji ve stavebním povolení které už snad bude během pár dnů v právní moci tak jsem si vám předložit tento je vyhlášen program ministerstva pro místní rozvoj pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel na podporu budování nových míst aktivního odpočinku s tím že žádost může být až o třicet milionů 
parametry naší haly neplní podmínky této dotační výzvy takže navrhuji aby se radě města umožnilo zajistit podání žádosti do dvacátého osmého srpna 
zastupitelstvo s podáním žádosti je povinnou přílohou takže proto zhotoviteli musí projednat 
a dal jsem tady ještě návrh aby se vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele sportovní haly 
projekt 
ladění náklady zhruba sto milionů bez zde 
celkem dvacet milionů korun 
a tady máme možnost žádat o třicet milionů korun na podzim letošního roku bude národní sportovní agentura české republiky a vypisovat další nebo první vlastní dotační výzvy i pro sportovní gymnastice parametry těchto výzev dosud nejsou známy ale a je pravděpodobné že budou navazovat na předchozí výzvy ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a podle velikosti města na zhruba dvacet až čtyřicet milionů pro investice do sportovních a pokud to bude možné tak bychom podávali žádost do výzvy národní sportovní agentury ale v tuhle chvíli máme teda vypsanou tuto výzvu máme možnost žádat o třicet milionů navrhuje se abychom 
učinili 
abychom dali radě podat tuto žádost a rovněž teda tady taky a navrhuje vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní haly protože už máme vlastně 
po této dotaci je podmínka že musí být realizována stavba nejpozději do konce roku dva tisíce dvacetdva a abychom to stihli už bychom měli také udělat zadávací řízení na zhotovitele abychom mohli tu stavbu v tom termínu kdy ta dotace je realizovat vyhlašovatel notace říká že to bude 
vědět výsledek dotační výzvy na přidělí dotaci někdy na přelomu září a října takže potom bychom se potom podle toho rozhodovali dál jakkoliv 
děkuji vás nicméně košická 
dobrý den jestli jste četli chápu správně tak čtyři jedna předmětnou akce nelze financovat z programů financovaných z prostředků eu to znamená že pokud bychom požádali o tuto dotaci tak už žádnou jinou dotaci nemůžeme požádat jenom jestli jakoby si toho vědomi je to tak nebo 
možné sportovní akce ten že tohle nám nevadí proto je psáno o národní sportovní to evropské fondy jsou národní fondy a tam 
chceme dát ale z evropských fondů 
počítáme protože to není možné děkuji a ještě se chci zeptat tady jsou ještě byla by tak já jsem se vypsala 
jsou výstupy nesmí být používány komerčně a slouží k provozování ekonomické činnosti já bychom si to uvědomili že jsou tam tyto podmínky abychom potom neměli problém po tu dobu udržitelnosti to vše v takových my prostě musí podřídit všichni žadatelé 
budeme muset také prostě to 
není jako vnitř která by nám nějak zásadně vadila 
pan karel marek 
jakub protože pro projekt sportovní haly nikde 
od té doby se na projektové 
jakými snad situaci co se týče nákladů ve sportovní hale bude stát to 
stavbu vybavení 
nákladů a sportovní haly každý rok a speciálně pokud bude dotační výzvy kde nebude sportovního ani naše pronajímat abychom měli jakoby město od začátku kam to směřuje protože všichni sportovní hru chceme ale zároveň v této chvíli 
je podkladů jak to v této chvíli ze sportovního vypadá 
děkuji pan 
myslím že mistrů starosta mělčí doplňují protože s projektanty je v častém kontaktu sportu 
do kategorie 
jako energetická třída což je druhá nejvyšší 
tohle bude 
lady hodně sami nedokáže 
kvantifikovat přesně na topení ale my jsme si nechávali 
odhadovat energetiku 
ročně vesna vytápění a osvětlení a podobně mělčiny 
půl bilionu tři čtvrtě milionu 
pak už nevím co dalšího ještě něco jsem se ptal nevím ale romana určitě řekne víc 
nám přišlo fandím v pondělí nám přišel výkaz výměr cele sportovní haly takže už víme částku za kolik je v tuto chvíli je to ceny jsou se nechají zkontrolovat aby tam v projektové dokumentaci nechybělo 
nějaký úkon který by nás se potom samozřejmě stál víc peněz to znamená v tuhle chvíli sportovní hala by měla stát nějak devadesát devět 
devadesát devět milionů osm set tisíc bez peha 
pan marek kterou a to včetně vybavení 
je to úplně kompletní celé stavby a potom nás bude stát ještě vybavení 
sportovní haly to znamená takovýto vybavení 
které se dá odnést tak by mělo být tam dva miliony sto a není v této ceně 
protože my jsme měli kritérium že se chceme dostat do sportovní haly do sto milionů korun takže my jsme to dodrželi já jsem chtěla bych to pre také dodrželi samozřejmě toto je naceněné ale bohužel není to v té ceně sportovní haly 
pan jan burian se hlásil 
pane starosto mě mrzí že si opravdu děláte z jednacího řádu zastupitelstva trhací kalendář nejenom že ten materiál byl na stůl nebylo o něm ani hlasováno o bude dokonce rovnou předřazen módy který se nedostali na jednání zastupitelstva minulej minulé zastupitelstvo jsou posunuty někam kdoví kam já fakt nevidím důvod proč tyto dva body musely být přiřazeny ten následující také já nic proti tomu samotnému bodů a ponechali budovy děkuji může to odpracovala siluetou možností dotace přinesl ale princip jak jim tedy fungujete se mi opravdu nelíbí děkuji děkuji paní stařecká 
já jsem jenom já se chtěla ráda možná na ty ceny 
já vím že se samozřejmě dohodli 
máme jako zastupitel vůbec město představu do jaké ceny bychom se rádi dostali ale chtěla bych upozornit že co se týká soutěže je potom a na vlastněná stavební firmou a dejme tomu vybavení není zrovna moc taktické aby jsme tedy říkali kolik to všechno přesně bude stát protože si tím něčím děláme takovou velkou konkurenci zničíme takže samozřejmě tam si myslím že jsou to se netýká provozu ale té soutěže co se dejme tomu stavební firmy a tak takže to si myslím že se řekl kama kde je limit kterého chceme aby ta aby ta stavba byla splněn 
děkuji pan jan marek já doufám že to ještě nezazněly ale chtěl bych se zeptat jestli ta tělocvična ve chvíli kdy bude touhle dotací bude moc funguje školní tělocvična 
ano bude moci fungovat díky 
má někdo další dotazy 
je tedy návrh hlasování 
karel marek se omlouvám ale tím že zase ten záznam nebude archiv vám tak bych rád působilo řečeno a to až tři třičtvrtě na provoz očekávané parapet jméno 
protože já když vidím kolik zaměstnané stojí jenom kino a na to na to že kin nadáváme cirka milionů ročně také se upřímně myslím že ten provoz bude úplně někde jinde a doteď jsme ještě neviděli víte bemett provoznímu rozpočtu máme 
extrémně málo volných financí na investice neustále na nabíhají provozní částky a neznačenou jsou výnosy je proto se proto se na to ptám ale myslím že bychom to měli jasno a abychom je předložený provozní rozpočet haly nato nato další hlasování nějaká můžete o dotaci takže tady docela rozumím tomu požádat je to správně ale pokud bude nadále se bavit i další části velmi prosím paní místostarostkou aby na následující zastupitelstvo zářijový přinesla a provozní rozpočet fungování hari pokud je to už tečka projektováno a nejen to řidiče vytápění ale tam očekáváš buráky správce bronz prostě všechny finance nás to bude stát z městského rozpočtu navíc bychom se od začátku řekl já to se připravili 
pan marek a ještě ještě jedna stavebně projekční věc kontroluje nikdo za město je ta víka směry úplný a aby tam aby nedocházelo prostě k více pracem viz tržiště viz osmadvacátého října prostě kde sedm i další věci po dokončení stavby a což když je to investice za patnáct 
staletími kdy to bude listy milionů tak bude řádově vyšší díky jel jsem na začátku říkala že v tuto chvíli je výkaz výměr předán odborníkům kteří kontrolují ceny a kontroluje vlastně všechno co v té v té dokumentaci je jestli opravdu tam něco nechybí takže v tuto chvíli je to v u kontrol kontroluje se to a počítáme že do nějakého třetího sedmý čtvrtého sedmým směny výsledek takže na 
nějaké odborná firma nebo to dělá někdo úřadu já si myslím že v takové míře ani není možné aby to dělá úředník proto jsme 
si objednali tuto službu u firmy naším městem spolupracuje a která prohlásila který dělá díky 
karamelek poslední 
to mě trošku mě se o tom že se chcete přihlásit dotace ale zároveň k tomu usnesení že ukládáme radě města vyhlásit 
zadávací řízení na zhotovitele stavby sportovní hale a musím říct že stěna nesouhlasím s usnesením protože doteď jsem tedy projekt a představa že nám říct aby rada města už začala nakázal zhotovitel stavby a ne prošli jsme si to tady nevěděli jsme finální projekt nevěděli jsme finální ceny jak provozní tak investiční tohle není dobře ten krok byl skutečně měl být takže teď se pod ně do dotace protože se termín hoří ale zároveň na zastupitelstvu se odsouhlasené je tu další část ale potom co bude mít dokumenty takže bych ráda protinávrh to je to co stejný co kampaň nemá 
ukládá radě děkuji vám paní fišera co se týče výběru zhotovitele tak to není otázka týdne ani čtrnácti dnů a ta soutěž poběží minimálně měsíc dva měsíce 
samozřejmě město si bude určovat kritéria za jakých okolností vyhodnotíme zhotovitele stavby a sportovní hala co se týče toho projektu tak máte komisi pro sportovní halu 
člověka matěje kodeše který se zúčastnit tohoto jednání a ví jak ta sportovní hale v jaké fázi a jak to jak to vypadá a jak mám problém karle když přijdete vám těch šest šanonů ukázat a projektu s váma 
pan marek 
den 
pokud je to veliká investice proto velká na kanalizace pro město a tak jsem myslím že zaslouží to aby jsme naši ve finální teď když se do projektu bylo tak jsme to skutečně tady celý měli se všema těma rozpočtem a řekl si ano toto je takto vypadá je proto pro nás ovšem znamená já vůbec nechce blokovat stavba chce abychom se přihlásil dotace ale zároveň dvě místa v tu chvíli já pro ně nedokážu hlasovat je pro mě jediný jako 
výsledek výsledek soutěže co se týče výběrového řízení tak stejně musí schválit zastupitelstvo jen udáváme souhlas k tomu že můžeme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 
samozřejmě ze sportovní 
komisi pro sportovní halou určitě si sedneme než tenhle krok uděláme aby jsme se učili kritéria tohoto výběrového řízení samozřejmě s odborníkem a 
děkuji pan místostarosta 
strach 
z mého pohledu otočnou webu 
rozpočet města 
na to přijít na přípravné práce nesportovní občany prostředky rada města má zabezpečuje rozpočtu to znamená tamto usnesení bude nebo nebude které budou vypisovat výběrové řízení která rozhodne o zadávací dokumentaci já to usnesením jsem považuje to že se deklaruje že to chceme ale raného ke svému životu nepotřebuje rade to udělá i bez kdežto řekla nechtěl ošklivé 
ale má na to plné právo tocích říká zákon o obcích tak vypisujeme jiné zakázky také jiná výběrová řízení víte že byste jich účastní můžete více hodnotících komisí je to totiž vždycky myslel 
že to není nic jednoduchého ale v tomhle případě repu přípravu děkuji tento už jsme se mu bude nebo nebude díky jakou 
páni 
ještě dotazy 
tak je tedy protinávrh pana zastupitele karla marka 
kdo je pro tento protinávrh 
šest jde proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl přijat 
pane marek které pan jan burian a nestarat můžu poprosit aby jsme hlasovali jednotlivě o těch bodech 
obzvlášť obvodu jedná a zvlášť bodů dva 
dobře já obvodu číslo jedna kdo je pro 
všichni je návrh byl schválen je tady protinávrh na bod mám to tak brát jako proč ne hlasem oboru číslo dva a kdo je pro 
kdo je proti 
dva 
kdo se zdržel čtyři děkuji návrhy bylo ale 
pan místostarosta 
to pochopil dobře se pere 
dvacet tak deku 
máme tady další bod 
to je návrh na poskytnutí daru otci na odstranění následků povodní 
nedávných povodní v roce dva tisíce dvacet pan femen 
tak 
ještě jednou chtěl jsem tady k tomuto návrhu a rusa nad labem má tradici že pomáhá obcím které byly postiženy povodněmi a v minulosti jsme takto poskytli dali obcí které byly 
během povodní v roce dva tisíce dva se jednalo o obec zálezlice ve středočeském kraji ruce dva tisíce deset jsme poskytli dát zaplavené obci heřmanice v libereckém kraji a ještě jsem zapomněl uvést jednu obec které jsme rovněž podpořili finančním darem a byla vypravena na okrese nymburk obec vestec v roce dva tisíce dvanáct tuším že to bylo a problémy povodně v olomouckém kraji nejhorší následky má obec šumvald olomouckém kraji kde postiženo dvě stě osmdesát domů a škody na majetku starosta obce odhadl na pět set milionů korun navrhuje se abychom pokračovali v této tradici a aby lysá nad labem v rámci meziobecní solidarity této obci poskytla dar ve výši sto tisíc korun oblečení a zveřejnila na svém webu žen organizuje sbírku ale uvítá dary formou darovací smlouvy vzor darovací smlouvy mají uvedený na webu je tady přílohou tohoto materiálu a to se všechno děkuji 
a firem diskuzi k tomuto bodu 
nikdo nemá připomínky je tady návrh k hlasování kdo je pro poskytnutí daru si 
všechny návrh byl schválen děkuje 
pokračujeme bodem dalším bodem to je rozpočtové opatření třeti rozpočtové opatření quo vadis sice dvacet předkládá pan místostarosta havelka 
já děkuji za sebe no já které na třetí rozpočtové opatření na vědomí zastupitelstvu pokud se podíváte one ovšem trošičku ale liší protože minule jsme nestihli na zastupitelstvu pre b nicméně provést přímo zapracované do pece na hasiče kterou jsme dostali a do pece na cukru jež a výdaje na provoz ve své podstatě se 
podařilo 
snížila vložky tak abychom byli schopni zvládnout ve své podstatě zejména 
poklademe veru to znamená tam jsme vytvářet posiluje verit položku 
hasičů na na na ten krizový štáb tak abychom mohli zošity prvotní prvotní náklady na mimořádnou v souvislosti s epidemií sársko dva takže pokud toto zastupitelstvo bere na vědomí ale pokud máte dotazy pokusím se na ně povědět 
si nejsou tak je to návrh usnesení že bereme na vědomí třetí rozpočtové opatření schválené radou města dvacátou pátou tři tisíce dvacet kde pro 
kdo je proti 
držel se nikdo návrh byl schválen koji 
dalším bodem je čtvrté rozpočtové opatření roku dva tisíce dvacet předkládá pan místostarosta jiří havelka 
ta opět děkuji za své mýto že budu se opakuje předchozí to že městský rozpočet bude muset reagovat na stávající situaci to znamená na snížení rozpočtových příjmů 
jenom 
já řekl své a pak nevím předkladatel projektu tady jsme ještě poprosím myslím že to byl kolega honza je to byl honza marek 
tomu svému návrhu protože my jsme 
o tom svém ale byl bych rád aby jsme to najednou ve své pro predikci přímo osvědčila 
české republice 
tento vypadá že bychom měli snížit daně zhruba devět milionů korun což je tady navrhováno 
ve své podstatě dalších těch příjmech snížení dotace na památkové 
důvodem skutečně přiznaná dotace 
hasiče zvýšení položky z toho důvodu že nám byla přiznána dotace dotace na rekonstrukci v ulici mírová dostali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury peru se přímo v převod vedlejší hospodářské položky tak abychom dokázali ten rozpočet vyrovnat a mohli jsme v něm fungovat provozních výdajů je to takové 
protože je to v pořádku točka 
podložku 
je to z důvodu nevyčerpání položky prevest kulturního a informačního centra to že v tuto chvíli se chystá víceméně při rekonstrukci nebo ona už v běhu ale myslíme si že do konce roku 
ještě nebudeme to cíp kulturní a informační centrum 
to samé vzhledem k tomu vedou obnova kulturní ve městě obnova památek kam jak jsem říkal že byl ten výdajů tak se snižuje ten příjem které ten výdajů proto že 
tomu co jsme dostali minule mi v minulém zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo města program na podporu podnikatelů vznik nové položky ve výši tří milionů korun z důvodu že jsme minule ocelové 
zarušení plynoucímu odpadového hospodářství snížení položky opilce tisíc důvodů nevyčerpání této položky zařízení velkých prostor městské policie tam se snižuje o čtyři sta tisíc a důvodem snížení je že ať to už byla dokončena v budu tam peníze takže navrhujeme je to snížit a převezena do rozpočtu 
to se záložní zdroj energie k pro krizový štáb letošním roce nebudeme 
ornamentní položku 
ukončit 
rozšíření integrovaného barevného rozhlasu 
mnohem stížnosti v rámci 
krizové situace když to rozhlas nefungoval to znamená snažili jsme se opravit bych dneska mám dobrou zprávu město lysá nad labem dostalo dotaci sedm milionů korun na pořízení nového systému včasného varování obyvatelstva je to čerstvé prala tedy rozpuštěných chvilce to znamená že by mělo dojít úpravy a rozšíření tak aby bylo toto místo pořádně slyšet a ten ten systém prostě se oblíbila a fungoval tuto toto byly náklady na opravu stávajícího systému vrátil protože jsme v rámci 
se mohl v zákonných rámcích to nebo v krámcích prodám zastupitelstvo radil umožnilo tak zase vracíme metadaty zaměstnanců u hasičů tu položku nepůvodní původní částku 
problém vybavení požadavek odbor odboru informatiky a kam snížení daně z příjmů obce protože to odpovídá skutečné a skutečné výši zaplacené daně komunikace dvacátého jsme a teď investice komunikace dvacátého osmého října tam došlo k předpokládanému více pracím zejména v ulici pivovarská projektové dokumentace budeme tam se nebude zrušení položky z důvodu že nebudeme tuto akci v tuto chvíli růžové totéž projektové dokumentace průmyslová 
totéž a bude v tuto chvíli zatím není rozhodnuto jakým způsobem to bude pokračovat 
totéž ve své podstatě perko už to p plus rok kdy už ta věc je hotová a akce už byla ukončena a došlo k úspoře finančních prostředků 
to také tam dokončení průtahů jedličková snížení od téhož kilo jedná co je při milionů korun a tam je opět problém do 
prodloužení termínu na zhotovení který se omlouvám hostem byl ale myšleno je projektová dokumentace 
oddíl 
tam jsme to snižuje tak abychom dodrželi vyrovnaný rozpočet a zatím i vrbková tam zatím nepředpokládáme realizaci realizace tohoto projektu protože projektové přípravě běží to znamená tam jsme také navrhli tuto položku 
přesunout na ty ostatní kde ty peníze potřebujeme tak abychom uspořili ty příjmy 
a zatím také nebudeme dělat projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci v průmyslové zóně 
obnova řadu vak ulice dukelská tato položka se také ruší a to z důvodu že ve své podstatě ty řady už byl v loňském roce nějakým způsobem obnovený ruší se i rezerva nebo snižuje se podhorská rezerva z důvodu 
vyrovnaného rozpočtu už se budou blížit ke konci a my vám je to trošičku další 
rekonstrukce zrušil akt první etapa snížení duet důvodem je že ještě není hotové projektová příprava a proto v letošním roce nebude možné realizovat o letních prázdninách 
zrušili jsme chodníku p 
toho že víte že tam stále ještě probíhá výstavba ta 
na škole a bylo by tam použité věci a zase může se to dělat jen letních prázdninách zuš komenského evidence tam bohužel došlo je díky mně k nedorozumění s odborem městského investora a nebyla kam dostatečná alokace tady v tom případě to skutočne zatím není úplně o více prace ale o tom že jsme se nedobře komunikovali s panem štěpánkem a tímto se to snažím napravit 
rozšíření kapacity navýšení položky osm set tisíc korun je to z důvodu toho že jsme když soutěžili projektanta a máme danou cenu za projektovou dokumentaci 
nebudeme dělat projektovou dokumentaci veřejného osvětlení v poděbradově průmyslové zóně právě také úspor v rozpočtu s ohledem na dva tisíce dvacet jedna naopak by konečně mělo dojít k přeložení 
to elektrického vedení nám ročníku kterou způsobem asi čtyři nebo pět let akorát by se prostě čas přišel s cenou to znamená reaguje na to jaká bude smluvní cena 
navýšená i položka na cyklo než na kterou jsme dostali dotaci důvodem navýšení položky skutečně vysoutěžená cena technické vybavení skupiny my už jsme něco povídal loňský rok to znamená takový ten nakladač a tyto věci to znamená můžeme si dovolit v té věci ušetři v tuto chvíli své bohužel museli opustit dobíjecí stanici pro elektromobily proto že skutočne ten dopad na městský rozpočet 
je relativně velký a vidí toto v televizi každý den že pořád o tom mohutně diskutuje a města protestují sociální investiční program se stále nečerpá by co na něm uložené položku takže ten příspěvek snižujeme jenom za letošní rok jinak ty prostředky tam zůstávají přístavby hasičské zbrojnice tam bohužel nedošlo k dohodě s vlastníky okolních pozemků to znamená v tuhle chvíli hledáme náhradní řešení a asi to nebude úplně rychlá věd vzduchotechnika budou mě 
tato žena na dva roky v tuto knihu přichystáme soutěž takže ta částka která v rozpočtu nám umožňuje zahájit kapelu informační centrum vídeň městské polici položka což zvyšuje a důvodu mé skutečné vysoutěžená cena stránkovací strel je zrušení položky z toho důvodu že odbor vnitřních věcí zjistil průzkumu trhu že je lepší si ten přístroj pronajmout a dále navrhuji převést z rezervního fondu kde máme v tuto chvíli zhruba dvacet milionů korun deset tak abychom mohli udržet vyrovnaný rozpočet a přitom investovat chci říct že když už byl tvořen tento návrh rozpočtu rozpočtové opatření číslo čtyři dva tisíce mece tak 
se v něm nepočítá s tím co má projednat vláda a co má 
sněmovna a senát a že ho možná dostane ten příspěvek tisíc korun na obyvatele 
této 
znamenal další příjem do městského rozpočtu cirka nový šaty této nevím úplně přesně ale nikdo kolem jedenácti a půl milionu korun 
počet obyvatel se má brát prvnímu první dva tisíce dvacet si myslím takhle v tenhle ale nevíme budou o tom velká diskuze takže v tomto od té před místním počítáno není děkuji 
a to by mu pan marek říct ten svůj návrh 
pan karel marek 
naser si mám počkat předložit návrh bude 
muset ptát na konkrétní 
tady v této chvíli předložit 
se vrátíme k některým částem které jsme začali skotové 
co se týče burdové práce tibetu 
zastupitelstvo 
kde už bylo město budeme dostávat menší peníze státního rozpočtu 
to že jsme se za pana místostarostou potkali v tom že ano 
ty peníze skutečně půjdou 
bude ze státního rozpočtu budou nižší co je bych rád tedy v této chvíli upgraduje takto je příliš v tom je tak našich materiálech 
důvodová zpráva proto si myslím že hodně důležité abychom se abychom se řekl 
a to je druhá část důvodové zprávy je to nazváno analýza rozpočtu města lysá nad labem 
čekáme 
to bude vidět 
se analýze a máte podkladech tak pojďme dál kusý 
tak na dvě části první část je to že dostává menší příjmy ze státního rozpočtu a takto bych teď této diskutuje protože ta má na shodu že příjmy skutečně budou myší uvidíme jestli se nepodaří dostat i mimořádné příjmy o kterých byla řeč 
já jsem to tehdá odhaduje na úrovni dvaceti tří milionů teď v rozpočtu na dvacet milionů takže s tím mým přístupem souhlasem konzervativním a to co bych tě je to část b abychom se na to podívali a všichni si to uvědomili 
rozpočet nadhledem 
pokud web 
můžeme se příjmy který máme rozpočtu rozdělit na dvě části první část toho přímý kteří dostávají pravidelně a naše pravidelné příjmy jsou daňové příjmy který dostáváme z ministerstva financí je daň vybíráme mi tady a potom příjmy z našich hezkých svátků případně sankční pokud to pecky z radaru a při a dál z vedlejší hospodářské činnosti nemáme neshody evidováno příjmy z městských bytů nečastěji 
při pravidelné příjmy 
sepetná různé úrovně sto osmdesáti čtyř milionů 
aktuální rozpočtu jsme úrovně dvě stě padesát ale to je škoda takže v této chvíli po škrtech budeme na úrovni ještě dvacet dve milionů to své pravidelné příjmy prý na městském rozpočtu to není zahrnuto jsou investiční dotace dostávám jednorázové a nejsou zahrnuté prvej majetku 
a tomu my se podíváme na náklady a to je vidět ten spodní krev 
částice tak děkuji tedy také vidět že nám umožní 
města vyrostla ze sto dvaceti tři jmenované vracet 
na dvě stě dvacet jedna v tomto roce to 
temperace na plošnou před škrtem 
tak nám zůstává na investice našich pravidelných věcí který dostává zpravodaj pouze třicet milionů ještě ti sepetná šedesát milionů dokonce v roce šestnáct jsme na úrovni šedesáti osmi miliony 
to znamená nám se neustále okrouhlé víc a víc 
můžeme investovat města pravidelně každý rok pokud tento trend budujete nebudeme mít z městských prostředků z pravidelných dána investice 
letošním rozpočtu pokud ministerstvo 
dotace budeme na úrovni je to co běžné verze pro 
údržbu za u verze údržby města začištění města tak to bude patronus všechna přímý prý máme a jediné 
je peníze proč jsme se naspořil z minulých let pro investice to není úplně dobrý 
nový trend a začít 
možná 
ten rozpočet pokud jsme viděli škrtnout tak se týkalo výrazné zase investiční části a netýká se od běžných výdajích abych weby 
raabe se nad tím zamyslete se proto návrh 
zastupitelstvo tehdá ale na tuto zastupujete nepřinese poštu kde bude už čtvrtý v běžných výdajích aby jsme měli standardní 
rozpočet dobrého hospodáře ten komu zbývá peníze na investice 
to je materiálů a dát do položky budeme diskutovat každou zvlášť a skutečně trend našeho města je že nám výrazně rychleji rostou výdaje než příjmy a příjmy v násobcích letech neporostou tak rychle protože ten stát bude mít na daní ale běžné výdaje rostou a toto potřeba začít řešit a velmi intenzivně to je základní zpráva 
prosím který tam už rovnou jedno z usnesení 
slyšet takhle viděla ještě mluvil a 
bohužel do tech materiálů se dostal dostal ten excel uříznuté není tam ten sloupeček který jsem tam dodával a 
vzhledem k tomu že to rozpočtové opatření byla bylo čtený bez taky bez obrazu jak já to zkusím projet a projet ještě jednou je to samý z naší těma našima návrhem a 
první co máme taky je provoz provoz radaru kterej se platí tam jestli by šlo upravit a upravit položku podle toho jaký je letošní reálný stav já nevím jestli se u korana krize prostě tam projevilo to že lidi míní jezdili 
a prostě šel tam šli tam ty zaznamenaný přestupky 
dolů já tam u některých částech nemám nemám uvedený nebo u některých položek nová uvedených reálné částky protože prostě neví a že jsou tam jsou tam jenom komentáře 
další věcí je program volnočasových aktivit ale k tomu já si myslím že se tady ještě dostaneme 
pak jsem tam měl a 
kaprů jako takové a tam jsou asi tři nebo čtyři položky jedna z nich jsou třeba festivaly nebo kulturní akce která litrů lysá pořádá a tam by bylo taky dobrý prostě v rámci toho že se do konce června rušily městské akce vím že něco nějaký peníze šly na a na onlajn koncerty ale chtělo by to tam ten rozpočet upravit já nevím v půlce roku taky podle reality podle toho jak to jak to reálně vypadá 
tohle jsou všechny tři té spí kultury čistý provoz nevím jak to bude vypadat prostě města protože pokud vím nebo no je prvomájový dostih města pokud vím tak se nekonal a tam nevím jestli se to bude vůbec překládat 
další další položkou jsou mzdy 
je nebo nějaká nová položka kde je napsáno dohody správy majetku a parkoviště tam úplně přesně nevím co a si pod tím mám představit bude tam pravděpodobně zahradních městský pod touhle položkou já jsem moc přičemž se skoro neslyším se přiznává neslyšíš mě 
nejakou plus možná bude lepší 
je to zkusím takhle takhle si to tady srovnáním abych viděl 
je 
to tuším řádu dvě stě třicet pět dohodu správy majetku a parkoviště kde bude nějakých osm set tisíc městský zahradník pravděpodobně v tomhletom 
asi 
líbí 
vlastně nemusím toma mám akorát potřeba tahnout asi původně k co jsem posílal protože v materiálech co jsme dostali současného systému není protože máme uříznout sloupeček které jsem tam doplňovat k rozpočtovému opatření 
dvě stě třicet osm se říká a drž mi 
řádek třicet dvě stě třicet osm lokality v litoli a tohle je a dvě stě třicet let 
takže tři v nějakých osm set tisíc 
tam se 
kopecký který 
sami sebe a nechci to říkat 
správce 
takový 
zase moc přičemž 
na 
takže rozklíčovat si napíšu jen dobrá 
a taky 
koncepce no komplexní koncepce zeleně ve městě tak nevím jestli vůbec nějaký výstupy a něco akci a hned pod nimi revitalizace městských pozemků bude nevím jaký jaký pozemky město 
ta revitalizuje v tuhle chvíli 
tady na položkách se dalo taky něco ušetřit 
městský 
nový městský web nevím jak je to v tuhle průměrností ale a když se budou příští rok tak tak si myslím že se taky vůbec nic nestane 
spolupráce s městským 
partnerskými obcemi 
tam jsme tam jsme 
všude navrhovali nějakou úsporu 
zastupitelstvo erupcí 
kde a to jsem dával usnesení usnesení 
vlastně změnu toho co jsme navrhovali někdy v únoru kdy se sčítají tři a až tři funkce stý 
odměn 
je 
územně správních celků v tuhle chvíli 
každý člen zastupitelstva 
vždycky tu největší odměnou bloky a nebude se ne nebude se sčítají 
na kumulace funkcí to znamená 
je členem rady a dalších výboru případně komisí také 
člena radonu 
do komisí výboru by se měla řešit stejně jako měnové mě když to řeknu co ktorý chodit 
a což tuším že tam někde v bodu takže ten pokutu pokud ten zastupitel chodí dokud mi sedm bodů tak by mělo být stejně jako 
to není který tam chodí ale nejsou zastupitelstva ve 
ještě dneska přidám jeden návrh 
jak to formovat zrušení zrušení bodů nebo revokace byl doplnit z usnesení zastupitelstva 
pět usnesení číslo sto padesát dva usnesení zastupitelstva 
usnesení zastupitelstva kterou funkce vlněného radní roční úspora zhruba osm set tisíc pokud by se tohle 
u tech výboru tamto nemám větší protože tam prostě nemám podklady 
má ještě co bude 
se měnit obsazení výboru tak 
pevný podklad nejsem schopný říct pevnou částku 
teď se dostávám 
byla investic 
tedy já jsem nedopsal komenty jenom mám 
dopsané částka má protože jsem v tom se nedá 
je na stůl 
já si vzdušným zespoda 
teď už se dostávám do investic 
ta má navrhujeme prostě vypustit a projekt stovky který v tuhle chvíli samozřejmě nejsou 
na takové už těžko budeme výška právem rozpočtu ale pokud nebude ve smluvně na tak prostě jiné je letos vůbec lůžku zrušit nebo 
nechat nějakou minimální část by se dalo počítat i v příštím příštím rozpočtu na 
včetně realizace bude perků protože to je něco co prostě když když se letos neudělá tak 
jak nevznikne 
po meteoritu 
mám tedy vyškrtnutí drážky to že nevím jestli se vůbec tahle ta školka bude někdy horší 
projektovou dokumentaci na rozšíření italských školy 
se objevil nějaký vizualizace ale bez naprostého ukotvení v okolní zástavbě že nevíme co tam co tam vlastně bude stavěný 
je to milion osm set tisíc což mi na projekt prvků a následnou realizaci myslím si že sám nebude mít následujících letech na to aby to udělala 
teď se dostávám už veřejnému prostoru šansonů zase nějaký přípravy výstavby to výrobu konírna sovětský rekonstrukce rekonstrukce klipsa a letos a deset milionů já si myslím že tohle to se letos nestihne pro stavět protože my nemáme v tuhle chvíli ani vybraného zhotovitele 
ani nemáme hotelů projektstovku 
a je červen 
zasíťování hřebenové 
a a to dostáváme nakonec suma sumárum jsou takhle by 
a to řeknu ušetřené peníze zhruba na dvacet milionů a pokud by se tam vyčíslili ještě ještě mzdové náklady na zastupitele tak se dostaneme podle mě nějakým je děti miluje 
kolik tomu asi všechno díky 
pan havelka 
k čemu korporacím jak jsou říkají já jsem myslel že i ten návrh kterou předkládáme jak jsou odměňováni člověk je to nějaký bod strašně požáru města v zastupitelstvu tak si myslím že ten asi problém jsem se zeptat čím co se dotknout ten zbytek 
většinou se 
čtvrtým 
tohleto 
protože 
když se to 
vlastně počítají až úsporu až nebo 
ve čtvrtém rozpočtovém opatření také nebo dvacet 
pan karel marek 
já jen aby to nezapadlo 
tak čtvrtý rozpočtových opatření která říká že 
se jistě dvaceti osmi osm set sedmdesát tisíc snižuje jedna 
jsou jde situací 
máme že ministerstva 
po dvacet osm méně 
to jakoby čtvrtý rozpočtové opatření 
žádné běžné výdaje se proti tomu co jsem 
a to je i proti tomu co jsem na zastupitelstvu více 
rada se začala věnovat 
proto 
abychom 
to je čtvrtý opatření jak řeší situace že nebude 
deset 
navýšené 
protože závěrečný účet 
více to neškrtli a 
hospodářské činnosti to 
tři 
víc 
to 
špatně pokud budeme muset šetřit nebude 
to přece hospodářské krizi 
jsou 
období 
tak už máme akce o kterých víme že nebude protože na něj nebudeme měli bychom 
a ne že budeme 
za něco co nikdy nepostavíme měli bychom začít škrtá ty peníze skutečně nemáme teď 
rychle vaši aktivitu hlučná protože 
a 
a čtvrtý rozpočtových opatření říká jsme vyřešili tím že jsme si našel 
ale peníze z vedlejší hospodářské činnosti 
čtrnáct 
něco víc a běžných výdajů 
to bychom změnil jako 
a místostarosta 
je to hezké povídání 
tento rozpočet 
dvanácti který tvoří který musí kromě v tuto chvíli které řekl nepřestane 
že z mého názoru v tuto investici se snažit 
a proto přichystány projektové dokumentace zajímavá 
tisíce osm 
kteří tomu 
že to tenkrát se ekonomové přiškrtit že ve své podstatě jsme asi tu sekeru žádné nezatíží zámek snažíme se s tím 
jaký budete 
ještě před měsícem když jsem toto sestava 
při které je plné že tu příjmy se 
ten váš mimochodem ten váš bude to vubec mi to nebude a bylo jasné že na sdílených daních část budeme čem rudém člověk prodame recept mi protože jsme od začátku když lépe sněmovna schválila moje produkce horší než ta vaše a já jsem přesvědčen že prostitutky investiční potřeba to takhle budete ekonomu pošlete peníze dostali 
moc dobře zná to že jsem odpůrce jakékoliv uvedl 
ale 
možná že nějakého takového protože toto léto kterou nikdo 
zastupitelů tisíce tady jsme se na to 
rokdva tisíce osm ruší a navíc jsme v komfortním že tak mimochodem říká tuto účinností že 
jsem myslel že je to dobré protože se akné jak dokončil se parkoviště 
další stavbu to znamená dá se to znamená to co jsme řekli tak stavíme ty peníze se tím že se ještě dva roku se prostě nestane 
staví se dotahují město čelákovice žádný takový 
zabave víc když se podíváte na strukturu 
místa v jihočeském kraji dneska přemýšlíme ráda spousta mě že pokud nejsou zadlužená že se budou my jsme v tuto situaci ještě tuto věc 
nemusíme i díky tomu můžete 
ceny dobře 
umí a bezpočet samozřejmě a markové to našemu smrtelně vážně legraci protože by se určitě podívám na doprovodný čaje pro spoustu protože dva tisíce dvacet třeba říct tučné roky nám skončily 
nebude podobně který bude vrátíme se k rozpočtování 
najednou prostě přímo je budou máme šanci na nějaké 
evropské dotace taky moc nebude 
takže určitě bude daleko větší na ale teďka byl žákem komukoliv prostě odřené od roku dva tisíce čtrnáct let které tedy nějaké 
věci které jsou zbytečné ale jsem zvědavá až se budeme bavit ani jste už tomu přístupný a možná dvacet jedna čeká zde budeme schopni říct sportovcům už vám nemůžeme dát nemůžeme 
je tedy třeba už aby se na ně přichystané rozpočet protože tyhle věci prostě z mého pohledu dojde 
tedy bude stát a budou se 
a myslíme co chceme 
na reakci 
markovi a děkuji paní stařecká 
padesát se já jsem pak už záruku omlouvám se však 
já bych chtěla řeč 
děkuji za tohle ten materiál a my jsme podobný také tvořily možná řekl že jsme ho tečka nepředá ne předkládal ještě v téhle formě a to z toho důvodu že opravdu budeme muset hledat nebo mysleli jsme že budeme muset hledat větší finanční jakoby hračka alokaci neboť vypadá velice příznivě to že se v letošním roce začne stavět komunikace mírová a možná že i čez a 
tamhle ty peníze nějakým způsobem alokované máme ale už jsme se připravovali aspoň hypotetické a to že nevíme kdy bude podepsaná smlouva aby nám aby nám abychom prostě nějaké způsobem v letošním roce 
po realizaci pokryly takže my jsme sami se snažili také nějakým způsobem ze všeho ušetřit a má a zpracovat si nějaký takovouhle materiál co se týká teda toho návrhu a těch na rozpracování se asi vyjádřil přání investicím anebo projektových dokumentací tam je 
tomu v tabletech jenom pár řekla bych že právě protože teprve v červeném štítě na škrty 
dejme tomu v téhle formě není čas ale asi bych tohleto řešila až v létě v tenhle ten okamžik třeba můžu říct že nemáme zadanou projektovou dokumentaci na komunikaci tesco ale ta prostě bude potřeba postavit postavit protože je potřebná k obchvatu a už vlastně tam ty přípravě všechno co provádějí takže já třeba teď nemůžu říct že tady tuhle projektovou dokumentaci nezvládáme výzva už je připravená a každý má být vyhlášeno totéž například komunikace škrétova která bude také není zadána ale je potřebná například připojení sportovní haly a byl tam prostě nějakým způsobem to bylo vyřešeno takže opravdu hledáme i my a určitě máme některé položky které víme že tento rok nebo dovedeme může odložíme na příští a nebudeme třeba tenhle v tenhle ten rok realizovat co se týká celkově si myslím že opravdu to co slyším z médií a jak jak to vypadá myslím si že je zase zbytečně opravdu všechny strašit nějakou obrovské krizí která nastane prostě mě dnes musíme být připraveni na to abychom nějakým způsobem nature byla reagovat a věřím že nám 
i pomůže abychom mohli nějakým způsobem vlastně noci dokončen my jsme zase nějaká malá obec která proto musí hluboce šetři jsme město a myslím si že jsme schopni ledasco ufinancovat 
veda dá následujících letech dejme tomu do konce volebního období ani zase žádné jiné další 
investice kromě těch které jsou vlastně v rozpočtu roku dva tisíce osmnáct po volbách se domnívám že 
vlastně nebo neplánujeme nic většího prostě udělali jsme prohlášení rady města prohlášení koalice v tomhle ohledu abychom vlastně měli takový nějaký přehled za celé volební období 
nebo chceme stihnout takže vycházíme právě pořád jenom z tohohle to děkuji 
děkuji hlásí se pan zastupitel gregor po za finanční nebo 
na začátku 
tak 
strany 
taky zpracuje 
no trochu 
probrat dokonce 
finanční 
natale 
či 
dokonce 
je trošičku 
ještě propracovanější 
už 
tak 
extra 
ale 
především 
a 
bylo 
kašna 
proč 
další asi 
napsat 
takže 
pro 
takže 
více 
se trošičku váš protože 
bylo 
opatřeno 
už 
což muž 
a zase to okamžitě 
nebude tak třeba 
kam 
případu 
takže 
přestože 
takže 
a to 
schválit jako 
jako pan kodeš 
kterou nebo marek 
chvíli 
sirka čtyři je 
musí šetřit tak tohle vyhazování peněz když ta první stále kde se dobře pamatuju také si myslím že pokud by jsme 
jde 
body 
vedle nebo 
elektrokol 
také dobré 
měkké 
paní řecka 
jenom by zareagoval na čísla tohle je trošičku zkreslené co matěj říkáš devatenáct milionů samozřejmě tento do toho něco nebudeme dávat naše zisky z dotace je čtrnáct měli přes čtrnáct a půl milionu ještě předpokládáme další půl milionu kraje ještě nemáme potvrzené a proti oproti dejme tomu minulé soutěži ještě jsme to samozřejmě kontrolovali je před tímto zastupitelstvem i vlastně jsou vlastně rozpočet od projektanta a soutěžní tam víceméně je to korektní a kolárna jako taková ta méně žádné navýšení nadstandartní nebyla součástí toho je přeložka vodovodu a kanalizace v místě která 
rádi že se vlastně v tomhle místě opraví protože si myslím že v tomto ohledu navýšení je a proto bylo tenkrát dáváno do rozpočtu tak nějak jak jsme asi tušil že to bude tomu se 
z té minulé stage která když už tak zase na druhou stranu z roku snad tisíce patnáct myslím takže nebo 
se pletu a ale prostě už je to nějaký čas takže ty ceny jdou nahoru ale jsou tam prostě tyhlety navíc tyhle tyhlety práce navíc které prostě u té první že nebyly 
anko než 
tam 
kde se 
to jsou 
se tedy 
aby se 
přeložka 
jakože ještě 
to 
stažení rozumět že takhle pokud budeme dejme tomu přistupovat ke každé dotaci na cokoliv tak si budeme říkat to sto nepostavíme protože prostě to platí evropská node 
je 
zbytečnost je to předražené 
když se se 
bude 
částky 
peklo 
ta mi řekla že ty provozní náklady co se týká tenhle cyklus že se musí vyřešit tím že mi este dotace jsme schopni vybírat za tu cyklo věž tak kolik své provozní náklady ale zase na druhou stranu ber to ber to tak že je to nějakým způsobem služba občanům kteří 
zaměstnání ve hře nějakým způsobem je i tím že možná platí náklady kladena ale oni se zase 
na nádraží lepším kolem a podobné 
můžete na kole 
tedy někdo ukradne 
občanů chce 
já 
práce 
práce při práci získali jsme dotaci devadesát procent na tuto lež 
se staví v rámci projektu aj aj pražské metropolitní oblasti a je to podobné jako parkoviště pepu fér aby se ulehčilo cestování hromadnou dopravou to samé platí 
parkovišti p plus her jež my jsme dostali dotaci středočeský kraj dostaneme pět set tisíc korun a teď když vysoutěžená firma a začínáme stavět by jsme řekli tak mi to teď nechceme tak jako 
výborný nápad 
výborný nápad 
jako teď nakonec překlad 
moto úplně stejně jako vy 
takže 
protože se 
nejen 
že každý z 
městského rozpočtu 
by jsme 
mohli nakoupit 
já 
které jsou nastaveny 
nicméně to 
evropské unie kam peníze půjdou také česká republika a své priority 
patří pokud by to 
zbytečná tak nám asi čtrnáct nehledali 
kdo by to brali tak jak to znamená vy říkáte evropská unie to nemyslela špatně česká republika vymyslela špatně aby jsme hlupáky že jsme si řekli to je vaše 
prostě 
zkrachovaly 
takovouhle věc že to nejsou 
jedno se většinou jedné 
pane do jedno že se fyzicky boudníka nejsou neřekli 
to 
prostě 
prostě zkrachovaly delame práci 
té paní karel marek 
na 
starostu řekněte ne okolí toto město navyšuje provozní rozpočet v roce oproti předchozímu roku 
oproti roku dve osmnáct jste starosta tohoto města očekávám je ekonomická krize čísla znáte 
já jsem na to abyste mi zkoušel děkuji 
byl investicích 
ale 
větší to 
to očekává diskuze na téma 
škrtat 
řecké krásný teoreticky povídá který 
dvě stě padesát tisíc každý rok 
když 
každý předmět 
jak vybrat 
čssd chce financovat všechno prostě 
na desetitisícové město si myslím že to bohatě stačí nepotřebujeme cykly hradec králové nejsme nebyli jsme lysá nad labem 
a ta nás nestojí 
aby za to chcete utratit čtyři miliony já si myslím že kde se máme zpětně říct prostě přichází krize skončila to znamená začíná na škrtat chápu že to nepříjemné ale jedna zaškrtnou klasickou v této chvíli je nezbytné věci a druhá jsou nezbytná já nechce dát čtyři rozpočtu a další čtvrtý den každý rok 
máme my 
máme dvě 
děkujeme za 
pani jste řecka 
já bych chtěla dodat že je podpora 
taky protože jezdíme na kole vakem a já bych chtěla když tady máme dneska takovou pana senátora jestli by nám třeba neřekl to si myslím 
že dobrá 
třeba 
prostě 
děkujeme pane senátore 
byste si 
české 
rozpočet 
za váš názor a jak to teda ale říkáte 
být rádi že ještě nějaké dotace vůbec dostáváme se domnívám že dotace 
úplně na všechno 
bohužel 
pro 
škole 
se 
zkrátka 
a když se 
tedy 
zastupitelstvo 
dneska 
sebe kdyby 
z čínské 
já děkuji pane senátore 
asi si v tomhle se byl poslancem a i senátora má zástupce říkáme nejlepší byl dotace nebyly říkáte to umí zemědělci ale prostě dotace jsou a je taky čerpáte a my jako město se snažíme samozřejmě na všechny projekty pokud to jen jde nějakou dotaci získat tohleto na to že lidi si přijel na kole dneska se do elektrokola z větší dálky jsou tu drahý kola palce uschovat do něčeho kde se to neztratí a tady je dotace devadesát procent je to podpořeny středočeským krajem dám to přispívají ještě pět set tisíc a já si myslím že byste takovou dotaci samozřejmě mít vážíš kterou už máme tři roky za sebou všichni jsme to schválně a je to co mě trápí že se něco schválí v zastupitelstvu nebo v radě a pak to zase přijde s tím že se to bude revokovat třeba za rok za dva ty samý zastupitelé kteří nám jestli schválili je to redukují takže nás to mrzí a jenom chci říct že v rámci pražské metropolitní oblasti ta zitra otvíráme parkoviště je průser osm let práce práce jo 
a chci jenom říct ani pozvaný taky chci říct že na to byla dotace byla padesát procent poprvé historicky dřív byly čtyřicet procent a obce leštěný ta nešly takže bylo devadesát užili takže to máme zahodit naštěstí jsme to postavili zkolaudovaný zitra slavnostně otvíráme chci jenom říct že další výzva cube v rámci pražské metropolitní oblasti tak už bude jenom padesát pět procent dotace protože střední čechy se dostal mezi regiony praha nedostává vůbec žádné dotace takže střední čechy už neboli devadesát historicky to bylo jednou mi svetovú 
na obě si a na pepu sér já myslím že by jsme blahopřát poděkovat si děkuji vám pane 
tam si paní 
ještě 
zprávy 
otevřené tak 
potřeby 
bude 
dotace spojujeme 
provazy 
jakto 
přijde  bych ještě chtěl říct že je to vlastně na cestování hromadnou dopravou aby se tisíce aut dle prani proto se budují okolí velkých měst já jsem věnoval léta parkoviště flusser nádraží u zastávek železničních a autobusových nádraží proto se budují parkoviště repulse bay kent trajekt dá se u nádraží u zastávek kde to jde samozřejmě nikdo nestačil boxy menším městě ale lisa je cyklistický město jestli jezdí na kolách neboť se nejsou tak aktivní nemají nic jinak jsme podařilo prosadit do polabí věže čelákovicích dostane druhá v čelákovicích jiřině na zastávce co nás vlysy ty já bych se tam se to zatím nepodařilo v poděbradech v kolíně berouně milovicích se bude stavět teď takže se jí podařilo postavit dvacet nikde prostě tu dotaci neobvyklý jen si začne vymýšlet že by jsme meli snad odmítnou proboha tak děkuji vám 
to je 
paní ani ložiska 
děkuji 
jen když se tady byla o dotačních programech a o tom že je potřeba šetřit tak je tam jedna položka a myslím si že v této chvíli jak se tady se neřekl že se peníze už nebudou jestli nezbytně nutné navyšovat kapacitu základní školy tomáše garrigua masaryka ale když víme že se bude rošt nebo 
pevnou vánoce kapacita základní školy také nedělá 
protože si myslím že toto tečka 
když říkáte že peníze nejsou a všichni to víme že třeba tohle musíme byla a je to osm set tisíc 
já bych říct že projektová příprava trvá různě dlouho mějte moc dobře že tělocvičných bereme ji jako první etapou a čekáme na vyhlášenou dotace je to při objednaný kde se dá tohle je etapa číslo dvě kde podmínkou získání dotace rozšíření kapacity základní školy já bych panu havelkovi 
jana 
ukončena 
pan karel marek 
to znamená že co se týče italské školy 
tak 
za projektovou dokumentaci za jedna celá 
v zastupitelstvu jsme neviděli žádné žádnou studii nemáme jak 
demografickou studii šišku potřebujeme a nemáme ani opravenou školství které by říkala že potřebuje při škole a odborných ředitelů veškerých škod misí 
zadově 
to je správný přístup 
pan havelka 
sebe řekne že rada 
usnesení 
zastupitelstva 
nebo při přípravě této vysvetliť přichystali v tuto 
rozeběhne projektové přípravy 
bude ale my jsme v tuto beru pouze 
kterou v rámci rozpočtu jsme měli na to aby soutěže 
projektu na rozšíření základní školy mohly tóny 
dotaz již to tady 
od pana zastupitele gregora ale využít toho že tady máme pane senátore 
tedy v parlamentu vypadá schválením 
peněz pro 
tisíc dvě stě korun na občan bibione v našem případě nějakých dvanáct milionů korun senátu myslím že už bylo schváleno poslanecké sněmovně myslím taky neboť jsou dá můžete říct fázi přesně to projednávání této věci protože 
velká část ve které by ještě letu směle do rozpočtu obcí doputoval taky máte nějaké podrobnosti dětmi 
tak 
slovenské 
předseda 
výše 
a procesy 
které 
ale bude to chce brát 
přitom 
velká 
kance 
se zkrátka posiloven 
jinak se pane senátore velmi vážíme toho že jste přišel mezi nás tedy naše zastupitelé 
moc si vážíme děkuji paní tam se hlásí paní vzadu paní smolíková 
pro 
dobrý den smolíková a já jsem se chtěla 
poděkovat panu senátorovi že jde trošku jiný směr dotacím protože 
která se 
tak díky ní spoustu zelené a dokonce vzrostlých stromů a my jsme byli přizváni 
a stažen tak se chci zeptat jestli se 
a 
proč také 
a 
paní samková mohl bych poprosit odber 
město žádá vztahu takže žádné řízení nevedeme bylo to 
protože překlady stavební povolení a 
to 
prostě měla být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů 
změna nebyla takže takto dodatečně to už řešit protože jaksi není k čemu 
to je zcela 
děkujeme za informaci 
se tím že by lidem 
požadavky 
nebyly žádné 
proto 
jsem pochopil vrácení já 
na to nemám ten projekt na starosti kolik zeleně 
pokud si dobře bavit nějaké keřové petr ale jestli jsou vzrostlé stromy 
říct nedokážu 
ale 
přišel paní samková 
říká 
také 
já 
jsme 
rozpočtové opatření kód moře prosím 
k rozpočtovému 
protože to co nám diskuze k obecným záležitostem věku pan karel marek 
já mám teda 
věci jednu poznámku zpátky se vrátím školy které jsme v této 
protože se skutečně baví projektové dokumentace dcera 
dnešní době kdybychom ušetři protože víme že 
vzhledu či bychom měli 
třetí velkou základní školy nebem 
vědeckou 
večery byly 
neroste vědecké studie kterou před několika lety to uplně na a čeká nás období 
bude mít v české republice dětí protože generace sedmdesátých let husákovy děti už prostě děti nebude tato silná generace která generace jsou téměř poloviční návrh dětí bude méně a do škol pokud by se jim to podařilo drevené tento děti dáme nebudeme mít situace je budeme říkáte kónické a bedřichov 
volné třídy a zase jdete bude financován z rozpočtu města protože čím 
dražší ale stále 
o deseti tisíc obyvatel to 
opravdu se mi nelíbí je se tedy rozpočtu zastupitelstvo velkých projektech nebude diskutuje 
protože pokud zrealizujeme projektovou dokumentaci 
po desítkách 
rozpočtu města to nebude takže přijde najednou dotace která platí proto zase dalších čtyřicet padesát šedesát bychom museli město nebe dotazy poté všech investičních akcí máte jedna věc druhé bych přešel k tématu je prospěšné je žádost o navýšení komunikace 
na celých 
že jsou více práce já bych se chtěl zeptat 
na starosti protože tyto otázky této věci 
bytelnými neustále straší lidi našem městě bude 
dražší 
petiční akce proti každé akci a vydal ředitel školy 
dobré poledne 
která podstatu nový jakých fakt stavů ale tvrdí že 
kde to 
sto dvacet 
týkající se 
která 
pro 
vaše 
takže bychom 
ten 
protože se vrací 
přišel 
mám že vaše 
takže 
ale 
devatenáct set osmdesát dva ve škole 
v praze 
takže 
a 
naprosté 
a 
s panem starostou 
stále straší 
takže 
tohle po 
kaší 
starý 
naprosto 
žádné 
přijímacích zkoušek 
kanty 
takže 
pane 
řediteli 
právě operaci pokud se podíváte na demografickou studii 
vybere se v české republice 
v této 
děti 
středních škol 
nové generace 
padesát tisíc petr 
dneska na koni do středních škol střední školy nepomůže vidíme 
to 
jsme se že už přes deset tisíc rodí se výrazně jen 
měsíc ve 
dvaceti tisíc a to je ta situace to znamená 
co bude 
na střední škole 
situace pokud se podíváte dopředu případ dopředu výrazně odlišná to je za prvé 
diskutujeme 
problém 
jsme nedostali 
skutečně 
škola střední školy 
tedy takový 
v této 
nebere začít rád si tím to samozřejmě špatně 
je to skutečně potřebují 
co přesně potřebujete začít projektové 
práce této 
diskutujeme tak tema 
rádce 
to byly špatné problém a zatím jsem viděl se 
číslo 
této školy školské 
a teď se teda václav to znamená skutečné beruškou 
ve všech stránkách 
vzdělávací proces pane marku takže 
řekl střední školy 
ještě 
grafické studio které 
podstatě tady se stačí podívat na 
právě 
do vkládáme naprosto data 
ve 
ta fakta zkrátka si ho 
to jsem 
naprosto 
takže dobře takže říkáte 
velkých projektovou dokumentací ale budeme platit 
třeba další takže se zdá že tady 
šťastná 
takže 
tohle abychom 
tak tady dochází k tomu že každý 
který 
je 
nějaké 
desky 
právě 
tady s vaší čísla když jsem přešel 
na celém kontextu návrhy 
a tak dále já si myslím že to jsou témata k tomu že 
ano ale 
vytrhávat z kontextu 
oba skvostů které se 
že 
ta co si mám další bastet ve kterých na ne takže jak na vás brát 
který 
vlastne ve všech oblastech 
takže tam 
stranu já jsem 
no já jsem já jsem 
devatenáct set osmdesát sedm nebo nejsem rodák jsem tak se tomu říká na ale vám se je 
jsem 
obec 
zastupitelstvo dne a 
takže musím že já bych 
abyste toho že si tedy může za lidmi 
jako páření 
já bych tam nechal technik křiku zda mu pro psy 
pani stařecká pelech protože 
já jsem je slyšela několika demokratických 
latte a ještě 
dodnes rozpočet 
dona kritické schválen po 
někteří zastupitelé cina ale prošel demokratické hlasování a 
v rámci zadání projektu 
kompetence rady nedávné špatného 
pardon omlouvám se 
no jestli se hezky ale pan zastupitel má přednost 
na pana marka že nemá dostatek podkladů to prostě 
podklady se každý musí také do značné míry shánět sám od a věnovat se tomu takže 
zastupitelstvo pravidelně projednává výsledky přijímacího řízení do základních a mateřských školek rada to projedná každý rok se projednává každý rok se tedy informujeme o tom jak narůstá počet obyvatelstva máte tady zmiňujete pořád jako celkový trend populační demografický výhled české republiky ale zcela opomíjí další trendy které tady na nás mají zásadní dopad a to je prostě efekt suburbanizace kolem prahy a nárůst přistěhovalectví do lysé nad labem jestli jste nečetl letošní výsledky statistiky k třicátému prvnímu dvanáctý dva tisíce devatenáct zase lisa má větší počet obyvatel než loni asi osmdesát občanů takže prostě tento efekt tady je každý kdo už asi třináct nebo čtrnáct let 
od doby kdy se odstěhovali lidé do milovic tak od té doby každý rok stoupá počet obyvatel stoupá počet rodin s dětmi a tito lidé chtějí aby měli tady dostatek místa ve školkách tak v základních školách a taky rodiče chtějí a já to chci taky a zastupitelstvo to chtělo hned od roku devadesát aby jsme tu měli taky pořádnou a rozšiřujícím se střední školu takže i kdyby náhodou došlo jsme k situaci že by jsme v základních školách měli jak říkáte volné místo tak prostě rozšíříme kapacity středních škol které tady máme nedostatečné a je to v zájmu města a já vůbec nechápu jak může někdo seriózně myslet to že bude bránit investicím do rozvoje školských kapacit ve vlastním městě děkuji 
panteři neprošel 
ve stručnosti doplní 
statistika stav obyvatel třináctého května dvacet a to visel na webe myšička velcí 
dětí 
petr pávek 
sedmnáct procent občanů 
je těžší 
to 
těhu procenta a občané 
víc jsou tu mám zájem jako předseda komise pro seniory kartě občanů nad šedesát máme u nás jeden tisíc osm set 
procent a celkem občanů báby 
m sem aby se šíření 
přehled 
paní 
tato kampaň košická 
já bych jenom k tomu chtěla že my tady máme zpracovaný přece dokument koncepce školství kterou zpracovávali odborníci podívejte se na tom ředitele základních mateřských škol a byla vybrána byly navržené nějaké varianty a byly tam právě variant víc a někde se tam o 
nebo nikdy nebyla vybrané to nejlepší varianta rozšíření základní školy tomáše garrigua masaryka protože se řešilo že vede ve škole ve městě jsou dvě velké školy že my vycházíme paris koncepce která opravdu si myslím že je zpracována lidma kteří dělají v oboru a je pravda že jsme několikrát říkali že by byl potřeba zaktualizovat některé data takže se může stát že by po pěti letech se třeba data zaktualizovali a ukáže nám to jiný jiný bývají ale pokud data nejsou aktualizovány tak si myslím že tečka opravdu jako se tady dohlédne možná zbytečně nabyli by možné aby někdo třeba zaktualizovat v této koncepci a pak se ukáže i třeba že ta varianta některá jiná bude lepší této o čem mluví pan marek data nejsou posunuta na dnešní dobu tak takhle jsem se zpráv zpracovávala barva barvačerná se začal zpracovávat že a to už dneska dve veci šest let 
děkuji 
na finančním výboru se docela podrobně zabývali rozpočtem našli jsme řadu úspěchů 
kde si myslíme že je to úspory mohly nahradit výpadek příjmů preto aby se například pokračovat v opravách chodníků a opravách vodovodů a kanalizací 
než už jednou se do rozpočtu chodníky vodovody a kanalizace dostali tak si myslíme že rozpočtu nebyla většinový názor změnil tak že bych to rozpočtu měly zůstat a hledat úspory někde jinde kde rozpočet spony nabízí 
zeptám se žije letos se bude ještě dělat nebo nebude 
rozpočtové opatření 
zastupitelstvu pokud v této informace o velký 
výběr nebo ne a 
ten kdo 
finančního výboru čtvrté rozpočtové opatření nezměněné jsou tam asi čtyři na což se mu pozor nové tak finančnímu výboru 
korespondenci tak k tomuto rozpočtovému opatření nepřišlo výhrady to mě překvapuje že pak se sešli ale otevřeném rozpočtové opatření 
na 
ve své podstatě jsem neměl šanci tyhle věci přepracovat protože ten finanční výbor předtím řekl že je to v pořádku 
finanční výborem zpracované 
určitě zabíjet ale toto rozpočtové opatření na minulé zastupitelstvo města a tam zprávu 
zásadní výhrady nebyl bude se objevil až na výboru který bude také skutečně to vždycky svolá kde jsem nemohl být účasten za což se omlouvám ale líto protože jinak chodím 
a jestliže tam 
věci tak mi to přijde trošičku sobě protože na to už se 
nedalo taky si opravit finanční výbor o které mluvíte nebyl 
kde se 
zvolna takže otce o tom budeme psát a na to jaksi zákon nepřipouští my jsme chtěli navrhovali jsme to abychom se sešli při respektování všech německých a opatření která stanovila vláda ve svém zařízení nebylo umožněno domnívali jsme se že je lepší se sejít nehodilo a říká to psát protože přeci jenom zabere mnohem víc času takže jako reakce na tomhle jsme to na finančně naschvály to co pan gregor psát do zápasu není reakce člen finančního výboru vše ale jen někteří kteří 
odpověděli 
tak proto kdybychom se sešli mnoho jste tohle už tenkrát protože jsem ho připomínky bychom určitě vznesli už finanční výbor který byl odepřen co se týká byly na kterých můžete mi říct jestli třeba bude nebo nebude protože to je položka osm set tisíc ale je třeba úspora která se může dál rezervního fondu případně se z něj může postavit nějaká a nějaké vedomi nebo opravit thermowood 
držíme v jakém jsou neutěšeném stavu 
které jsem při sestavení této a věřte tomu že další rozpočtové opatření září se na ty ostatní 
protože 
skutečně nevěděli jak to bude tak se na tom velmi dobře protože já nevím dodneška je 
každopádně já jsem to říkal účetní merkur protože některé názory které se v rozpočtu že si určitě budeme zabývat 
úspora 
úspory tam ještě možné bude jen tak mimochodem říká 
zeptejte se našich úředníků jestli by to ještě zvládli už takto 
pana starosty a 
vložíme další 
vodovodu či kanalizace v částce dva a půl miliony korun devět set tisíc korun nebudou schopni zvládnout protože prostě kapacitu kterou může zpracovat jako 
dobře také dál v rámci rozpočtu a program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budou v brně lhůty k podání žádosti do jednatřicátého března máme patnáctého června takže teraz sedmnáctého června pardo takže bych předpokládal že k dnešnímu dni budeme vidět jestli se ten nebo ten program vyčerpá částečně sto tisíc nebo nevyčerpá já vím že mi nedá to odpověď jakoby teď je to máme půda vyčerpá žádosti probíral to komise regenerace program se vyčerpá paráda a pak dětský mimoškolní kloub je opět červen pokud by se rozběhlo musí se rozběhnout od září takže předpokládám že pokud v tom nic uděláno nebylo je to další položka na úsporu tam jsme opravdu nevěděli jak to bude a s tou úsporou v rámci dalšího rozpočtové mu budeme počítat dobře děkuji 
tak pak se pak již seškrtat a položka zajištění plnění cílů plánu odpadového hospodářství která je dlouhodobá dvacet sedmnáct až dvacet dvacet jedna vlastně tam směřuje to samý pokud už máme nějaký plán bič chápu že úředníci to teď na úřadě asi nemají lehké tak by bylo fajn kdyby se ten pán dodržovala protože proto je dlouhodobý ano tak pánové hospodářství je naplňování plánu odpadového hospodářství je a ve své podstatě mi tam prostředky využíváme zčásti a nějaké ty cíle tohoto plánu odpadové hospodářství se plní protože teď tajenom mimochodem pokud aby to sledujete velmi takový takže vždycky máme vyhodnocení cílů plánu odpadového hospodáství takže ty peníze nedokážeme v tuto chvíli utratí tak plné míře a je to i z toho důvodu že chystáme tu přípravu a pracujeme na tom za a na novém rozmístění kontejnerů na separovaný sběr tak aby vyhovovaly je těm předpisům které jsou což nám zpracovává reno firma která se tímto normálně zabývá a druhá věc je pracujeme pořád na systému svozu bioodpadu tak aby občan který bude chtít a bude si moct požádat a má tu možnost měl svoji hnědou popelnici na ve své podstatě na svoji zahradě tam tyto cíle v tuhletu chvíli protože se nám překlápí a do dalšího roku taky nejsme schopni naplňovat proto je tamto 
ta úspora 
dobře tak tady zvyšujete položku opravy a rozšíření integrovaného varovného rozhlasu tady bych se jenom přimlouvala aby se ještě jednou prošel veřejný rozhlas protože opravdu na spoustě míst není slyšet 
jestli jste mě poslouchala na začátku a poslouchala a při této diskuzi tak jsem říkal že v tuto chvíli město lysá nad labem získalo dotaci sedm milionů korun na pořízení nového systému který bude nasazen si myslím nejpozději příští rok takže já už v tuto chvíli se přiznám že investice do toho systému by přišla zbytečná ale to je možná jen můj názor já si myslím že se to poměrně vylepšil při zásahových pana bílka a že jsme se opravdu snažili protože ta kritika zpočátku byla naprosto oprávněná a příliš to nefungovalo tím že jsme to tolik nepoužívali ale myslím si že to bude eliminace toho nového systému který příště přijde který a teď ještě není zapracovaná ta dotace v rozpočtu protože také přišla teď v červnu já se omlouvám ono vám totiž nebylo chvílemi vůbec rozumět jak jste mluvil rychle tak to strašně splývalo tím že se mluví do mikrofonu takže omlouvám se že jsem nepostřehla jinak bych se na to neptala 
tak komunikace dvacátého osmého října já se omlouvám ale musím se k tomu vrátit protože já tomu nerozumím a to si myslím že vzdělání nemám docela zas tak nízké 
podle smlouvy o dílo ta komunikace nebo byla uzavřena smlouva o dílo a byla vysoutěžená cena dvanáct milionů sedm set čtyřicet tisíc skoro sedm se pět tisíc přesto v rozpočtu je jedenáct a půl milionu a podle faktur nebyly v roce dva tisíce devatenáct nic zaplacenou takže kdyby se dalo předpokládat že byly nějaký peníze alokovány v roce v rozpočtu dva tisíce devatenáct takže nerozumím jak mohla být smlouva o dílo na dvanáct milionů jsem se pět tisíc necelých když v rozpočtu jedenáct a půl 
nebyla ale podepsaná v roce dva tisíce devatenáct nordik ano ale nebylo z ní vůbec nic vyplaceno my přece musíte mít krytý rozpočet takže když je ve smlouvě o dílo dvanáct milionů sedm set tisíc tak musíte mít v rozpočtu dvanáct milionů sedm set tisíc ale vy máte jenom jedenáct a půl a přiznám se že do tohoto detailu tuhle akci neznám a mrzí mě že už tu nemáme paní u pana štěpánka by nám mohou odpoledne protože vy víte moc dobře obráceně že já jsem se stahovač tohoto rozpočtu a jednotlivé odbory mi dávají své požadavky mrzí mě že nejsem schopen toto vysvětlit a skutečně vám to nevysvětlím protože a ve své podstatě přichází požadavky také výtah nechci zdržovat tím jak se tvoří rozpočet ale víte že rozpočet je tvoří minimálně od října na ten další rok přišel požadavek kterými jsme tam zapracovali na cca půl milionu a já opravdu v tuhle chvíli nejsem schopen tuhle věc zdůvodnit proto že to fakt nevím 
dobře smlouva je v registru smluv založená bez příloh už jsem vás na to několikrát upozorňovala že přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy pokud máte povinnost smlouvu zveřejnit máte povinnost zveřejnit i včetně smluv 
vím že už jste dostali upozorněni na to že některé smlouvy byly založené do registru pozdě podle mě i to že smlouva založená nekompletní bez příloh by mohlo způsobit její neplatnost myslím si že byste se na to opravdu měli zaměřit není to první ani poslední případ a upozorní vás na to opakovaně takže zde přílohy všechny čtyři chybí 
tak potom zvýšení načtená celý dva milionů s tím že to tedy vznikly nějaké více práce ale přitom faktury se fakturovat už v květnu dvacet dvacet za zpevněnou plochu v pivovarské za zpevnění plochy v pivovarský a za uliční vpust pivovarský takže teď úplně nerozumím co tam ještě bylo děláno za další více práce v pivovarské u kterých tvrdíte že vznikly takové více práce což prostě u takhle nechci říct malé investice ale je to v té délce komunikace je prostě zvláštní že si nedokážete ohlídá 
kolik ta investice bude stát a ten nárůst není malý nejedná se o statisíce je to v milionech 
já bych prosím vás jako mrzí mě to že tady čekají odborníci už jsme mohli být bodu u bodu číslo deset bodu číslo deset 
zatleskají tady těm zastupitelů já to nezdržuji takže paní stařecká paní stařecká no já jsem chtěla říct něco podobného paní bláhová tady tenhle ten bod což mělo být projednání na minulém zastupitelstvu mě od vás dlouhodobě mrzí že je samozřejmě 
máte spoustu dobrých připomínek víte moc dobře že některé z nich i akceptujeme není to tak že opozice nebo koalice prostě určitě ano ale zase není možné abyste využívala tady ten stolek na to abychom to tady v celé probírali bylo to už minulý měsíc a my by aby bylo by skvělé kdyby kdyby nějakým způsobem třeba i ta komunikace z vaší strany byla taková že by jsme na to byli upozorněni a možná i třeba když už teda se rozebírá dvacátý osmý říjen prostě dali by jsme dohromady dejme tomu i tenhle ten detail opravdu tady zbytečně měnamě to potom už dělá dojem jenomže nějakým způsobem to je vaše sebeprezentace bychom rádi kdybyste nám tyhle materiály a dotazy i když budou jakékoliv pokud je to možné i třeba posílat ono přeno děkuji 
děkuji 
já jsem byla připravena už na minulé zastupitelstvo ale navíc právě ale měla jste teď měsíc na to aby když teda máme tolik spoustu dotazů a všeho proč jste nám to teda mezitím neposlala aby jsme už je na to je tedy nějak třeba rychlejc odpověděli možná i písemně a všechno proč si to tady takhle musíme říkat to jenom asi kvůli tomu aby jsme si to tady před kamerami řekli myslím si že bychom si ušetřili spoustu věcí ale jde o to jaký je váš záměr to tady takhle prezentovat 
kdybychom se sešli na finančním výboru tak už to mohlo být dávno a tak co se týká další položky rekonstrukce pavilonu řeší jak první etapa pochopila jsem správně že se to nestihne letos zrealizovat tak paní stařecká jsem se vás chtěla zeptat předpokládám že jste se sešli už s projektantem ohledně opravy pavilonu ce na komenského a chtěla bych vědět jestli vám bylo řečeno stál lze obě etapy první i druhou dělat odděleně myslíte pavilon se nebo 
dokonce tak bavila měli dostavěn myslím pavilon kde jsou tělocvičny jestli vám bylo řečeno že jde obě etapy dělat na sobě nezávislé aniž by se realizací druhé etapy znehodnotilo to co se udělalo v první etapě 
a teď mi není jasné jakoby v první je pak jako myslíte to buďto do budoucna první druhou etapu ano první etapa opravy takové zadání pro toho projektanta takže musí tomu tu informaci nemáte ano tento v tento okamžik projektant vím že tam měli mít nevymyslel stihli minulý týden ale asi ne protože jsme požádali abychom tam byli přítomni 
vlastně chce přijít se všemi odborníky na různé profese na elektriku a tak dále takže měla by být celková schůzka těchhle těch lidí ale tohleto je prostě zadáním jsme proklamovali že tohle má být zadání aby to mělo být takhle realizováno dobře takže zatím vám to řečeno nebylo že jde udělat od zadání pro projektanta takže to prostě ji musí pokud to není nějakým způsobem našlo asi patrně technicky tak bychom nedodrželi to co jsme tady proklamovali tak a ještě se vrátím cyklo věži já vím že když máme dotaci taky musíme přijmout podle názoru pana starosty ale chci se zeptat pan starosta tvrdil že na dotaci je devadesát procent teda že na cyklo věž devadesátiprocentní dotace je to pravda nebo to není pravda na tuto druhou cyklo věž 
ano dobře to znamená že dostanete ať už máme tady já mám tady rozhodnutí ano tak povídejte ať už tedy z evropské unie nebo středočeského kraje dostaneme srovná celých jedna milionů korun 
to je devadesát procent z devatenácti milionů na to se ptám 
váhal já jenom všechno můžete se jít podívat na rozhodnutí o poskytnutí dotace protože už jsme to tady říkali aka rodina už to tady říkala jednou že součástí té stavby není jenom ta cyklovač ale i přeložka těch sítí která je poměrně drahá protože tam masivní a můžete se tedy podívat kolik jsme dostali dotaci má tady pro vás stane rozhodnutí o poskytnutí dotace já si paní bláhová asi chce dělat procentuální výčet z toho jestli potřebujeme to navýšení přesně do toho haléře tam jde o to že vždy jsou vy tady to já tady to slovo říkat nebudu protože vy jste zase kvůli tomu měli problém ale my chceme i nějakým způsobem třeba upravit to okolí které které tam které se třeba netýká tady vlastně té samotné zakázky takže proto mi tam je žák dosud a tady o toto rozpočtové opatření není to vždy a nikdy to neděláme aby to bylo přesně do haléře protože v tom je započten většinou i technický dozor a dejme tomu pokud je to dotace tak zase na druhou stranu tam jsou ještě nějaké peníze na dotační management a tak dál takže mi nejde to jenom udělat sto procent procento jak si teďka se takhle zkoušela ptá jestli jsem to dobře stařecká mě opět díky nejde mě jde o statisíce a miliony 
já jenom aby bylo jasno v tom rozpočtu je že dotace je čtrnáct milionů pět set sedmdesát pět tisíc ne srovná celých jedna milionů já vám věřím že na to máte dotační rozhodnutí to znamená že vlastně i kdyby jsme dostali ještě od kraje půl milionu korun tak celkem dostaneme patnáct milionů až čtyři miliony jestli budeme muset zaplatit ze svého k tomu každý rok provoz dvě stě padesát tisíc a to podle současného čerpání rozpočtu v květnu dva tisíce dvacet jsme za první mikrověž utratili dvě stě tisíc nebo nás stála na provozu dvě stě tisíc jednatřicátého třicátému květnu 
neříkám že cyklo věž není chvályhodná její potřeba ale jednu nerozumím proč dvě připadá mi to zbytečné v tuhle dobu a myslím si že ty peníze čtyři a půl milionu nebo čtyři miliony by se daly použít nějaký na 
tak a ještě jsem se chtěla zeptat 
já už bych rád dal slovo taky panu gregorovi finančního výboru protože tady probíráte stejné věci soustavy probírají před hodinou 
a 
stručně protože myslím že se táhne už tři hodiny sdružené dá se říct občas opravdu uplne zbytečnostmi já bláhová že jako se ráda předvádí ta že nás to baví ale tohleto co se tady vyprávěla tak dostali všichni zastupitelé materiálech já se divím že když zastupitelé by bylo jasné pak příprava spočívá také v tom je když nejasné tak zeptá nadto ještě nekoho kdo to konkrétně dělá takto jsem chtěl náplně a potom se vám chtěl říct prosím říkají 
že je pravdou že jsem od motl jednání finančního výboru registr chtěli v době jak víte náš třináct shromaždování do deseti osob 
totéž takto řešil výbor majetek a kontrolní výbor se sešel dvanáctou dvanáctý dva či více 
takže nerad bych abyste tady nadále před soud 
no to pravda lžete 
ani smolíková nám chce něco říct hezky 
tam si zapněte prosím mikrofon 
tak já jen velmi krátce my jsme se v podstatě teďkon tady dozvěděli že vydala stavební povolení na druhou cyklo věž bez toho aniž by se řešila zeleň v řádném správním řízení já se ptám jirky havelky 
jako právníka jirko jak je možná že se vydalo stavební povolení bez tohoto řízení 
upřímně řečeno ale to se ptá špatně protože upřít já to nevím já otázek hloupých odpoví já neznám procesy stavebního řízení nikdy jsem ji neznal proto že zkrátka dobře tento druh práva nedělám takže já nevím tak se zeptám hynka říká zastupitel vždycky všecko perfektně připravit tak se ptám hanka jestli je možné vydat stavební povolení bez tohoto procesu 
tady řešíme rozpočet nano ale byla to součást 
diskuze k veřejným záležitostem součásti 
mluvilo se o tom 
no já můžu na to odpovědět já to nevím to proceduru prostě přesně jak to konkrétně je v týhle záležitosti ale tady je tady je zastupitelstvo který projednává věci v režimu samosprávy my nejsme oprávněni vstupovat do žádného výkon státní správy to ano ale 
povídal úředník ale to je samostatná věc tu řešte na státní správě s odpovědným 
vedoucím příslušného to vůbec nám nepřísluší valentová děkuji za odpověď tak já žádám zastupitelé z opozice jestli by byli tak hodní a nechali dát do zápisu jako úkol pro příště aby se vyšetřila proč tomu tak bylo proč k tomu došlo a aby občané dostali jednoznačnou odpověď protože mě se nelíbí jako občanovi jednak že 
že vlastně udržitelnost ekologie a a životního prostředí tedy není řešena řádně a co mě ještě nejvíc uráží že se jedná protizákonně takže bych byla ráda aby tato moje žádost byla v zápisu aspoň tímto způsobem děkuji pěkně děkujeme za příspěvek 
ale pravděpodobně máme odborníky vzadu když tleskají tak paní stařecká já co vím ale samozřejmě je 
souhlasím s tím že tady opravdu se neptáte na tom správném místě ale vím že k tomu bylo vydané koordinační stanovisko kde 
ten odbor životního prostředí se vyjadřoval takže věřím tomu že stavební úřad rozhodl správně já teda bych chtěla také něco do zápisu a já bych chtěla poprosit aby cham všichni z minulosti spočítali kolik tady stále město zmařené investice spolkli syn kterého je tady paní smolíková a paní marcela hájková díky těmto všem 
věcem 
úžasný tak na to jsme čekali 
tak pan karel marek 
já bych rád aby jsme tady jeden druhého nenapadal i paní stařecká myslím si že jednáme na zastupitelstvu pokud máte některý věci a tak bych rád fakta a ne takovéhle tvrzení jedna paní povídala druhá věc a to co rozpočtu viděli jste že máme mnohý připomínky na druhé straně a z diskuzí které jsem tady viděl tak prostě máte jasno všechny tyto investice i když vám i když nám přijdou zbytný když nám přijdou že by se měl úspoře jednoduše členové finančního výboru ve své většině některé z nich doporučili nedělat tak vám je to jedno stejne si to chcete prohlasovat já bych rád abychom pokročili k tomu hlasování aby jsme mohli se dostat bodu mokřadů protože tady většina lidí k tomuto bodu je mě to mrzí že ten rozpočet vypadá tak jak vypadá ale pokud to nechcete řešit tak se to vy bublá později jenom utratíme zbytný peníze za zbytný projekty který nebudeme nikde realizovat to je moje stanovisko a zároveň v této chvíli pojďme pojďme pokročit hlasování tak děkuji panu markovi máme tady 
proti nám honza můžu můžeme brát tuto věc jako protinávrh 
on to on to není protinávrh ono je to doplnění no dobrý ale je to ve své podstatě protinávrh abychom ho mohli nějak hlasovat protože já si myslím že teď tady máme dva návrhy na rozpočtové opatření jedno který o tebe toto moje není pro rozpočtový nebo technicky to rozpočtové opatření je to další rozpočtové opatření je to tak mohlo být dbrných ano jak by to ale není to protinávrh proti tomu co co šlo jako oficiální rozpočtové opatřenía není to jako kontra 
pan karel marek já bych navrhoval hlasovat o a rozpočtové opatření tito čtyři a to je první věc a potom jako doplnil tak našich návrzích protože to pak to může jít za sebou věku tak je tedy návrh hlasování je zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření roku dva tisíce dvacet dle předloženého návrhu do je pro 
kdo je proti 
čtyři kdo se zdržel dva návrh byl schválen děkuji 
měli jsme to a spojený s body 
note 
bod číslo devatenáct 
musíme musíme uspory vykázat 
bod číslo devatenáct 
je karla marka 
karla 
tam že bereme na vědomí zprávu a tak dále ukládáme revokuje mé a schvalujeme 
kdo je pro toto opatření návrh ano plemenech no 
pane starosto jenom jediná změna a to je ten termín není nám do zastupitelstva červen a ale do září protože v této chvíli už by to byl nelogické to zůstalo 
to znamená druhý bod termín 
září se dvacet 
ano 
a 
kdo je pro předložený návrh 
čas 
do je proti 
dva tři 
kdo se zdržel 
návrh nebyl přijat děkuji ještě 
no bylo to spoje spojenou s bodem číslo dvacet pět to byl zápis finančního výboru ten bereme na vědomí 
kdo je pro tento návrh 
kdo je proti 
jan marek je kdo se zdržel hororový pan kodeš pan jan burian návrh byl schválen byste se zdržel je 
ano já jen protože jsme se dohodli tak dávám ten návrh ve své podstatě předsunutí tečka bodu číslo deset s tím že bychom jít ale opravdu není to žádný ten aspoň na deset minut udělali přestávku protože tu se dívá hned by jsme projednávali bod číslo deset 
no takže přestávka deset minut můj návrh a potom projednávání bodu číslo deset prosím jestli by jsme o tom mohli hlasovat pane starosto 
je tady návrh na desetiminutovou přestávku a na přesunutí bodu číslo deset kde pro 
také 
prosím vás abyste přišli do sálu jednacího budeme pokračovat 
bodem číslo deset prosím paní za tuto zastupitelkou tu ženskou aby přednesla svůj bod číslo deset 
jsem to pochopila správně pana starostu dal mi slovo bodu číslo deset 
ano dostala jste slovo protože jste předkladatel bodu číslo deset vám děkuji 
blíž 
jemně slyšet 
dobře dobře 
matěj 
tak já děkuji za udělení slova a konečně tedy a a poprosila bych tedy aby jsme se zaměřili tedy a k 
diskuzi 
nad návrhem na který jsme zpracovali prý jsem zpracovala předložila tedy já s kolegy a týká se tedy území 
které je tedy v přímo v návrhu těch usnesení specifikováno blíže a bylo předmětem kupní smlouvy mělo být tedy předáno prodáno středočeskému kraji za symbolickou jednu korunu za účelem vybudování světa záchranářů 
navrhují tedy aby a tento prodej respektive a aby byl byla odvolán aby odvolal starosta ho tedy pro z kupní smlouvy svůj podpis aby bylo redukováno tedy usnesení ohledně prodeje této plochy a s tímto souvisí samozřejmě i 
usnesení které bylo přijato před rokem a něco a týká se pořizování změny územního plánu v souvislosti s 
realizací projektu světa záchranářů a původně před rokem protože již před rokem jsme se o tomto záměru bavili tak já mohu říct tedy že jsem s tímto nesouhlasila a navrhovala jsem aby se to předmětné území prozkoumala aby se zjistila jeho skutečná hodnota která spočívá v tom že se jedná o území kde se přirozeně tedy zadržuje voda a 
do nás na to a upozornil především byli místní spolky jak rybářské tak myslivecké za což děkujeme a žádala jsem tedy o a prozkoumání tohoto území vyhověno mi tedy nebylo a proto my jsme nelenili a s nějakým způsobem jsme si obstarali vlastní odborná stanoviska ta stanoviska jsme přiložili k tomu materiálu takže tam máte vyjádření od krajinné ekoložka která je držitelkou příslušné autorizace podle zákona ochraně přírody a krajiny dále vyjádření hydrogeologa při vyjádření biologa pana doktora a pana doktora lučina a samozřejmě jsou přiložena i stanoviska spolku rybářského a mysliveckého 
a v tuhle chvíli bych tedy chtěla především poprosit o slovo pana senátora černína protože 
asi jsme si neuvědomili dostatečně všichni zastupitelé ale pokud na zastupitelstvo příjde senátor a požádá o slovo tak má přednost a mělo by mu býti vyhověno takže pane senátore já se vám omlouvám za to že jste tu strávil tak dlouhý čas a to slovo vám nebylo uděleno byť jsme o to žádali a velmi ráda bych vám to slovo tuhle chvíli udělila 
tak já děkuji za slovo ještě jednou vážený pane starosto vážení zastupitelé dámy a pánové já jsem dneska přijel jako jako váš senátorů možná bych řekl byl jsem zvolen v roce dva tisíce šestnáct mandát mám a do roku dva tisíce dvacet jestli potom budu obhajovat jestli se budu znovu ukázat vaše vlasy jestli si to prodloužena o dalších šest let to se ukáže ale přeci jenom 
životní poslání 
lesy rybníky dymokury okolí 
to zkrátka budu mít na krku předem dál a já musím zdůraznit že zkrátka žijeme s přírodou ale příroda v našem pojetí v české republice je možné trošku něco jiného než si mnozí představují 
v kulturní krajině to znamená někdy zasáhl člověk tady se vyskytují takové tendence vytváření nějakých pralesů nebo vrátit k původnímu přírodě ale když budeme naprosto realizací čímž se zkrátka původní přírodě nikdy nevrátí protože všude člověk dosáhl ale dokážeme přírodou si docela dobře 
žít a 
ono semen přizpůsobuje nekdo se stane že tam kde člověk zase něco vytvořil tak příroda to časem přetvoří já si myslím že stejný případ je tady mokřad o kterém se mluví žabek a 
když do do do souvislosti už dlouhé roky se bavíme 
vědě očima nedostatek módu ten neprší trošku víc se bavíme o tom že boduje příliš moc ale když to všechno sečteme chybí česká republika střechou evropy 
téměř žádné voda ne přitéká veškeré všechny řeky tečou pryč a my jsme v průběhu století tomu ještě 
mi řekni narovnali z regulovaly a když jsme se zkrátka zbavovali teď konečně společným začíná uvědomovat bavíme se o tom jak tu vodu v krajině jak je dostat zpátky jaký tam zadržet 
ministerstvo životního prostředí často prezentuje 
dekóduje programy zadržování vody v krajině 
v tom je taky vytváření vodních ploch vytváření mokřadů jsou říkal jsem velkoryse projekt 
peněz a tady se dostáváme vlastní do absurdní situace když říkám příroda je příroda si poradila vlastním 
způsobem to co člověk netvořila ten mokřad si vytvořila sadne já si myslím že neskoro šílenost když by se zrušit plocha by se měla vybetonovat když to zjednoduším když do kontextu v české republice nám ročně stále ještě nabízí tři tisíce hektarů půdy a tomu číslu nemůžu věřit 
je to tak to jsou vlastně plochy které jsou skutečně vybetonované vyasfaltované a dochází tam k daleko rychlejšímu odvodu vody odpadů takže 
vlastně řežeme které na které sedí na 
já myslím že je pravdou vzít rozum do hrsti a říct to co tady to co tady zkrátka pojďme to můžu žít a ne já vím že se řekne dobře tady se zlikviduje mokřad a a potom se teda vytvoří někdo jiný ale možná že ten mokřad bude stát to co to co jste sem ten svet základ pro který by se určitě našla nějaká výhodnější plocha protože bavím se bravu nevyužitých starých továrních týmů průmyslových plochách jsou tady plochy po armádě 
myslím že by se určitě našla je neřešené 
jestli se 
odchod tak samozřejmě 
naučíte chci aby se 
postavil nevím jestli 
já jsem původně projektant a dokonce jsem projektoval dopravní stavby 
a určitě se to znamená jsem příznivcem od chatu a určitě se dá technické najít technické řešení 
kde ta silnice dokáže být v souladu se konce kdybyste měli chuť takovému kážu 
vlastní kurz také honitbě takový krásný kout které které z jedné strany ohraničený rybníkem další železnicí s další stínící číslu třicet dva když jsme trávili tuhle skladbu dohromady tak lesmistr tak 
zajímavý protože tu vyhrazenou dobu u státních lesů a když jsme tam začali myslivecké hospodařit tak já jsem byl překvapený co se tam vlastně děje a to že tam párkrát za rok přejede zemědělský stroj část pole část je také země nikoho a vlastně příroda tam působí a takových takových oknem 
podstatně víc 
a víc takže to rád 
ukážu 
rád bych zdůraznil že je krajský úřad možné nebo krajské zastupitelstvo si trošku začíná uvědomovat co 
vám může kolega 
pozastaven 
a krajskému zastupitelstvu karate odložen nevím jak se k tomu krajští zastupitelé postaví ale myslím že se toho trošku a koneckonců 
týden 
v senátu ministra životního prostředí 
tak jsem se krátce bavil 
mokřadu by se nad labem ví říkám že bývá ten neprosto opačných politických 
představit že by taková věc prošla posouzení 
tak 
bych považoval za celkem logický a jste majetku byly já jsem tady byl týden provlékání 
když musím tam byla debata 
roce rozesmál jeden občan který vyzývá vlastně k občanských odkud týhle 
se říkal skoro absurdní byť byť 
jsou vaše pozemky jsou pozemky váš vás občanů a naši zvolení zastupitelé jsou ti kteří spravují tak tak docela kdybyste chtěli kupovat vlastně to co vlastníte sami sebe 
jel 
já myslím že asi proto že všechno cobi cobi řek 
myslím že všichni to ten prostor znáte skutečně se tam vyskytují živočichové 
obzvlášť ptáci vodní živočichové kterých je už opravdu málo a příroda tady už něco komora 
takže 
šanci a 
proto se určitě dá najít technické řešení který tomu 
že to překážkou výstavby obchvatu 
děkuji za pozornost a 
pokud už nebude něco dalšího mě tak bych potom opustil můžu vás ubezpečit že 
jezdím rád a určitě zase přijedu 
kdy 
rubínový 
tak děkuji pane senátore a beru za slovo jestli budeme scházet pravidelně jako to bylo na začátku volebního období vašeho jezdil no jestli se k nám často častěji než jiné než dnes do města 
tak těšíme se na to pani 
tak kdo 
paní to ženská 
ministerstvo já bych chtěla poprosit ještě o udělení slova a expertům odborníkům kteří vypracovali příslušné posudky či studie které vám byly předloženy 
a chtěla bych poprosit zda by mohl mezi nás přijít pan doktor lučan přírodovědecké fakulty který by nám řekl něco tedy 
seznamu významných živočichů kteří se na předmětném mokřadu na předmětných lokalita tržby děkuji 
dobrý den já bych tady mělo být úplně na pravou míru proč byl zařazen tento bod že tím strůjcem není žádná politická opozice ale jsem to vlastně já cca měsíc koní přírodovědecké fakulty který se v okolí se nad labem už přes deset let věnuje výzkumu ptáků řada z vás kdo chodí do přírody a všímá si tak možná potkáváme se v každé jaro posledních deset let okolí hrabal ruské černavy kde provádíme výzkum a vzhledem je letošní jarní situaci kolem kolem korona virové krize a kdy bylo více času a trávit čas výzkumem v přírodě jsme se zaměřili na území o kterém se tady mluví ale že ho které vlastně nejsem si úplně jistý zda úplně všichni jeho tužšího jaké území kde ono to vypadá že tak nějak mezi řádky všichni vědí o čem se bavíme ale já bych přece jenom 
to území krátce představil my už jsme si v loňském roce loňském a předloňském jaře jako přírodovědci všimli že se na území zdržuje řada zajímavých druhů živočichů a díky tomu letošnímu jaru kdy bylo k dispozici více času jsme se zde zaměřili na výzkum zejména ptačí migrace ale i na výzkum ostatních druhů živočichů ten mokřad žabák jak byl nebo to že mi kterému se dneska říká žabák bylo v letošním roce po těch dešti které ho silnější dešti které byly tam časném jaru a byl ve stavu že vyšší vodní hladiny než tam je normálně to je možná jeden z těch důvodů proč třeba že někteří teda je místní občané si nevšimli že tam ta voda i minulých letech která se ve větším množství 
a zdržuje nebo vyskytuje já bych poprosil o další obrázek a poprosil bych všechny aby která i brázdu obrazovou dokumentaci brali v potaz nebo jaké může být se bavíme že to je teda jako na východním okraji kdy se směrem na to už nemusím zdůrazňovat další obrázek prosím 
že to má nějakou strukturu že to není homogenní území ale má nějaké tři části zase doufám že naprostá většina místních občanů to že území přinejmenším nějaký kratších výletech navštívila 
další obrázek prosím zde obrázek z letošního jara kdy opravdu žijí ve větší části území na opravdu rozsáhlá vodní plochá dál prosím 
že ho která dosahovala délky několika set metrů je a dál prosím obrázek postupně teda docházelo k nějakému snižování z nejrůznějších důvodů té vodní hladiny k tomu se zřejmě ještě dostaneme dál prosím jeho post a další obrázek prosím takto nějak se ta situace s tou vodní hladinou v té nejvýchodnější části toho tak toho mokřadů žabák vyskytuje zhruba současnosti nejvýchodnější část je zásadě taková že dlouhodobě vlhká až podmáčená kulturní louka která je normálním způsobem že jednoznačně nebo dvousečné každý rok obor obhospodařována dál prosí my jsme se zde tedy v tom letošním jaře věnovali studiu migrace ptáků a studuji vlastně vyšších ptačích společenstev dál prosím a zjistili zjistili jste výskyt řady druhů které že jsou v dnešní krajině velice vzácné vázány na ty mokřadní lokality řada z těch druhů zde ani žijí ani v minulých letech zadas všech druhů se zde zdržuje průběhu migrace druhu které u nás zde hnízdí ale potřebují takováto místa na své každoroční migraci dlouhé migraci 
na svá zimoviště a ze svých zimovišť na své jízdy ještě dál prosím a mimo ty ptáky zde člověk který která ho není indispozici sluchové 
v průběhu celého jara bez problému je schopen zaznamenat teda koncert skupin obratlovců které se říká obojživelníci což jsou zvířata svým životním cyklem vázaný právě na ty mokřadní a lokality dál a 
myšlení lidi kterých se k vám připojovali při svých procházkách už někdy jako od konce 
od konce března od začátku dubna dnes se ovšem s hrůzou jako příroda či dozvěděli že existuje jakýsi záměr že toto území má 
se stát nebo že jsou jakési úvahy že bych zde budoucnu mohla stát 
projekt který se jmenuje svět záchranářů který žil v té podobě jak je koncipován jediný projekt tohoto typu v české republice zatím vypadá zhruba takto a asi každý si dokáže představit že takováto stavba je těžko těžko teda slučitelná s existencí nějakého přírodního prostředí s existencí však druhů které jste tam třeba viděli na těch obrázcích a v reakci že ho v reakci na uskupení které se mým teda tlakem na na na místní komunitu 
vlastně dala do nějakého pohybu jsem před časem časem začal dozvídat od místních zastupitelů že v tomto území žádný moxa nikdy nebyl nic takového tam není maximálně po nějaké nový prozaické a podobně takže jako zástupce vědeckovýzkumné instituce jsem teda dal dohromady partu přijela vědců těch našich nejlepších protože karlova univerzita nejlepší že ho opravdu česká univerzita má k dispozici jako celou battery největších odborníků a na přírodovědecké fakultě jsou ty nejlepší z nich a ty lidé se 
vlastně 
pustili do předběžného výzkumu tedy abychom ukázali že opravdu to co tvrdíme není nějaký jestli si že teda to co říkám žeje mokřady opravdu mokřad a tím výsledkem další obrázek 
a další obrázek 
čím výsledkem je teda kolektivu který zde vidíte po že hoveliké kolektiv teda lidí zejména teraz té karlovy univerzity ale našich kolegů v čele vědci z botanického ústavu z muzea polabského a tak dále a tak dále řekl že ho ve velice krátkém časovém období takže si asi dokážete představit že kdyby se tam má nalodil nebyl na to čas s výjimkou těch států které tam sledujeme už několik let by ten seznam tedy tady za chviličku ukážu byl ještě o dost další prosím další slajd že výsledkem tedy je nějaký seznam druhů organismu které se v tomto území vyskytují již obloze přál zjistil přes sto druhů rostlin z nich padesát procent jsou rostliny vázané na mokřadní až vodní biotopy mimo jiné zde bylo například zjištěno pětasedmdesát střevlíkovitých brouků to že by ho indikační skupina velice dobrá byly indikační skupina která právě ukazuje že toto území je velice cenné například dva druhy těch střevlíka zde zjištěných jsou první záznamy pro celé nymbursko 
obratlovců zde bylo zjištěno rostliny salina druhů ptáků z nichž byl že téměř jsou polovina zde zde hnízdí a tak a tak dál kdybych to teda převedl do čech re kategorií 
vlastně nějakým způsobem kategorizované těmi zákony nebo zákonem o ochranu přírody čtrnáct devatenáct set devadesát dva respektive vyhlášky tři sta devadesát pět roků devadesát dva tak v tom 
na území se vyskytuje šestačtyřicet druhu kategorizovány v nějakém stupni svého ohrožení v tom zákoně a dále existuje jakýsi červený seznam kategorií či teda ty druhy naší přírody podle ohroženosti ta mi přes padesát druhů čtyřiapadesát druhu konkrétně že druhů které se jsou zapsány v tom červeném seznamu to znamená bru které jsou jakýmsi způsobem ohrožený teda tlakem ze strany 
člověka 
takže už jenom další obrázek prosím už jenom z tohohle prostě předběžného hodnocení je celkem zřejmé že to území má neskutečnou přírodní hodnotu neříkám že srovnatelná třeba s tou hrabalův s koučem nebo která je rezervací toho nadnárodního významu je to národní přírodní památka je to ne ale v řadě ohledů té hodnoty dosahuje především z pohledu třeba těch čech bezobratlých a těch všech obratlovců ne už tak z pohledu rostlin ale to je to je prostě jenom otázka historie protože tahle ta mokřad žabák je mírně mladá lokalita samozřejmě ve srovnání součet hermanus černém a kromě té ochrany těch černých mokřadních společenstev zde je zejména teda jako ještě do očí bijící ten nějaký a developerský záměr především v kontextu aktuálních problémů kdy hned po korona virů tím druhým problémem je problém suchá klimatických změn a podobně to znamená 
uvažovat vůbec ho nějakým takovým dle projektu v tomto území které přirozeným způsobem zadržuje zadržuje vodu udržuje vlastně v krajině i nějaké mikroklima ochlazuje a tak dále je podle našeho názoru názoru přírodovědecké odborné komunity celkem jako naprosto nelogické ale proti všem prostě proti zdravému zdravému rozumu že z mé strany všechno já jenom jako za sebe tady musím vyjádřit vyjádří která dost smutek nad tím že ako třeba pan starosta se neozval přímo mně a musel jsem tahal mého přítele a kolegu kterého si pozval jako proti posuzovatele kterého musel ptát terénu kde jako že momentálně se věnuje svoji práci a že ho stačil se prostě zeptám je a nemusel jsem nemusel tady jako můj kolega dát jezdit z druhé strany republiky je jako z mé strany všechno víc k tomu za přírody se není potřeba nic dodávat 
paní to ženská pokračuje 
vaším dovolením pane starosto a já bych ráda požádala dalšího odborníka který by se rád vyjádřil protože už čekal na minulém za přátelství šest hodin aby se mohl k tomuto bodu vyjádřit nedočkal se proto bych teď ráda pozvala paní roku málková která by nám a řekla něco bližšího o mokřadech dekuji 
dobrý den já se nebudu tu já budu občansky neposlušná 
ano dobrý den přeju dobrý večer všem spoluobčanům pane starosto páni dámy a páni zastupitelem 
muž poprosit o další slajd z prezentace 
a tady jsme slyšeli jak je druhově bohatý biologicky bohatý zdejší mokřad a já bych chtěla něco málo říct o mokřadech toto vůbec je a omlouvám se za malé písmo na obrazovce to vypadalo větší 
také podle definice ramsarské úmluvy což je úmluva o ochraně mokřadů která byla přijata v roce sedmdesát jedna a my jsme k ní přistoupil i v roce devadesát jednám teda devatenáct set devadesát jedna tak mokřadech je území bažin slatin rašelinišť i území pokrytá budou která vznikla přirozeně ale i uměle 
mohou být mohou mít vodní hladinu trvalou nebo jenom dočasnou tak to znamená že mu i vysychá přesto jsou mokřady prostým další plaid děkuji 
a v našich poměrech protože mezi mokřady pak platí patří i já pobřežní pobřežní pásy tak to u nás nemáme tak rozlišujeme luční mokřady polní rašeliniště rákosiny lelek lesní mokřady a mělčiny na přechodu takzvané litorální pásmo na přechodu souše a rybníka a může dál 
a jaký je význam mokřadů proč a vůbec se tady zde do hlas odborníků není to jenom protože je to má druhově bohaté místo biologicky bohaté místo ale je to místo kde přirozeně se zachycuje bude a stává se takovou zásobárnou vody ten mokřad a naopak kdy jsou nějaké nadměrný strážky tak při dostatečném rozměru je i dobrou dobrým protipovodňovým opatřením a protože ten mokřad funguje jako houba může nastávat a pouštět pouštět vodu podle potřeby a dále taky když voda se rozlije na velkém území tak je možná infiltrace body na velké ploše čili daleko více bude se může infiltrovat do podzemí a doplňovat zásoby podzemní vody 
každá vodní plocha a mokřad obzvláště ovlivňuje mikroklima dané oblasti to znamená že v daném místě vlhčí ale i nižší teplota 
a což chvíli uvidíte kolega vám ukáže a také 
já 
a podle nejnovějších studií mokřady a zvláště ty přirozeně vzniklé mohou díky vikend vegetaci fungovat jako filtry na znečišťující látky se zemědělství ale i další hlavně dusík fosfor ale i pesticidy 
a a už jsme se tady bavili o tom že je to místo kde 
které obývají speciální druhy organismů přizpůsobený na zvýšenou hladinu podzemní vody nebo na zamokření nebo i na výkyvy výkyvy vlhkosti a také je to zdrojem potravy pro řadu dalších druhů živočichů které jsou na to vázány a v naší zemědělské krajině která tady v lyse nad labem je je to takové místo které si opravdu zaslouží pozornost a naši ochranu do jaké míry to půjde můžu poprosit dalším jestli tam něco ještě mám a a 
a získali jsme dvě expertní studie od 
dále inženýrky kateřiny legner zimová která je autorizovaná osoba podle zákona stu čtrnáct ochraně přírody a tudíž může provádět biologická hodnocení 
já vás nebudu zatěžovat ta expertíza má deset stránek takže jenom shrnutí jedná se o cenný mokřadní ekosystémy a v něm se podle názoru paní inženýrka zimová 
setkávají několik hledisek ochrany přírody je to jak už obecná ochrana rostlin a živočichů tak ochrana volně žijících ptáků ochrana dřevin rostoucích mimo les a ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a vy expertizy vyplývá několik doporučení a tedy zdvihnout při 
za prvé lokalita by se mohla využít pokud bychom ji chtěli nějak využít k environmentální výchově a osvětě jako ukázkový mokřad měli by jsme dále podpořit ten mokřadní ekosystémy a navýšit třeba jeho retenční schopnost nebo jeho a schopnost pojmout srážky v době nějakých přívalových dešťů a a lokalitu registrovat jako významný krajinný prvek tož bylo učiněno 
tak a pak jsem získala ještě vyjádření k hydrologické od ho spát chodu vodohospodářského významu mokřadů a tam docházíme tě ke stejným závěrům zpracovali kolega z nás fakulty petr bašta na který je tam na katedře vodní hospodářství a environmentálního modelování a tyto studie zpracovává tečka i pro středočeský kraj 
a doporučuje vyloučit veškeré způsoby využití ploch snižujících infiltrační schopnost půdy čelit zejména výstavbu plošnou výstavbu a zpevňování povrchu doporučuje vytvořit podmínky pro zatravnění zalesnění a nebo jejich necháš přirozenému vývoji využít tyto plochy pro realizaci prvků systému protikorozní ochrany půdy například mokřady akumulační nádrže tůňky zasakovací pásy 
vyloučit technické zásahy pro odvodnění ploch a potenciální retence 
takže to je mé strany všechno já bych ráda apelovala na pány zastupitele a pana starostu aby zvážili prodej takhle cenného území za jednu korunu kris kraji s tím že by se tam měla 
realizovat výstavba světa záchranáři děkuji za pozornost 
děkuji pane starosto a děkuji petře málkové a děkuji za to že zmínila i dvě a dva významné dokumenty dva podklady které jsme předložili a jako přílohy k 
nebo já jsem ji předložila zastupitelka k mému bodu a to je jednak expertní studie od autorizované osoby 
kg která která je krajinou ekoložka a která hodnotila význam této lokality a druhou záležitostí druhým posudkem je vyjádření hydrogeologa který zdůraznil významný a charakter této krajiny nebo tohoto a tohoto území a to že přirozeně zadržuje vodu v krajině dnešní době době kdy všichni bojujeme se suchem spousta měst a obcí vytváří mokřady tůňky a jiné podobné biotopy měla a investuje do toho miliony korun myslím že my si můžeme pogratulovat k tomu že tady takové území máme a měli bychom si toho území váže a neprodávat ho za korunu středočeskému kraji byť původní úmysl mohou být mohl být samozřejmě ten záměr světa záchranářů nikdo z nás zpochybňoval kteří tě od počátku jsme zpochybňovali nebo minimální a od počátku to že není umístěn do vhodné lokality na vhodné zemí a tvrdila jsem pojďme se sejít pojďme hledat jiné možnosti pro umístění tohoto záměru 
a pokud jde jde 
tento můj dotaz také na mě reagováno nebylo a dnešního dne od vás vlastně ten na to nemám odpověď 
ale v tuhle chvíli bych chtěla poprosit ještě o slovo pro další osoby které jsem přišli a přibyly tedy už minulé na jednání a čekali šest hodin tedy o čekali na slovo ale nebylo jim dáno poprosila bych tuhle chvíli ondro šmída 
který žije v lese a který by rád svým způsobem deklaroval také hodnotu tohoto území zase z jiného úhlu pohledu aby těch úhlu pohledu bylo vícero jak z pohledu zákona sto čtrnáct pohledu ceny a hodnoty vody která má hodnotu zlata a bude mít samozřejmě i nadále děkuji 
tak já moc děkuji za slovo jak řekla paní ložiska a 
jak říká paní tuzemská já žiju lisa celý život a profesně jsem vystudovaný politolog zároveň geograf teď teda dokončuji svou diplomovou práci ve které se zabývám přímo problematikou lysá nad labem a jeho bílinského okolí okolí a v této prezentaci která bude zcela čistě jen obrázky bych vám rád vlastně dokreslil jak vlastně město jako koncepčně funguje potažmo vlastně i to jeho vlastní okolí tu prezentaci jsem jak můžete vidět na své možná trošku dramaticky přírodní hardy a rizika by se nad labem a okolí a jak ostatně na pár dalších snímcích uvidíte myslím si že ta problematika pro třeba ji otevřít a myslím si že možná zjistíte něco co jste dodneška nevěděli jestli můžu poprosit dalších slay také mi vlastně když se na město podíváme tak zjistíme že žijeme opravdu velmi bezpečné oblasti u nás nehrozí nějaké velké sesuvy jako na příkladu třeba dálnice jde osm nehrozí zde ani nějaké rozsáhlé škody způsobené zemětřesením nemáme žádné aktivní sopky možná málo kdo si vzpomene že v se vlastně se před nějakými deseti lety neboli to proběhlo druhé větrná smršť ale nic takového jen ohrožuje zdraví obyvatelstva nějakého většího množství ale oproti tomu jestli můžu pustit další stát děkuji 
v našem úrodném polabí máme velký problém jak z prašností a v poslední době nás vlastně ohrožení srážky které jsou vlastně v okamžiku když se k nám dostane pokud zpomalené na neděli ve vyšším množství co se týká případných povodní když se podíváme na to jaké povodně byly na našem úseku toku řeky labe takto také nikdy nebyly povodně které by ohrožovaly v město ale spíše se nebe v místech nějakých rekreačních objektů chat popřípadě dole po proudu řeky na hře hračce jak už jsem zmínil největším problémem který bychom zasadit jde naší lokality také problém suchá to je suché současné době pokud se podíváme do statistik které si vedou mezinárodní organizace tak má najít vlastně 
vliv na život spousty lidí a opravdu ohrožují zdraví milionů lidí na celém světě že prostě další slajd 
já jsem si jasně uvědomuje že je opravdu ukázat co znamená vlastně takové údaje které se by se nachází a co vlastně dokáže tom prostoru i třeba mile město je vlastně dělat připravil jsem si tři vzorky které jsem si sbíral v pondělí v podvečer ty vzorky byly sbírány vlastně velkém dešti kdy vlastně ta půda jasně ukazuje jak ten daný okamžik vypadala ten první vzorek ten pochází z lokality v hrabalově je to vlastně taková ta typická polní cesta která v okamžiku kdy jedeme místem na kole a najdeme v nějakém suším období tak máme velmi problém tu danou lokalitu projekt takže to je takový typický vzorek vísku střední vzorek takto vzorek šlechtová z oblasti kde se vlastně intenzivně pěstují brambory takže to je vzorek orné půdy a ten vzorek tady ten třetí ten úplně vpravo takto je vzorek půdy vlastně podmáčené louky která se nachází u mokřadu žabák jak můžete vidět vlastně tahle půda celý den vlastně skla na přímém slunci celý den můžete vidět že vlastně ten písek už je skoro suchej tady ta hnědá bude zemědělské oblasti ještě v sebe nějakou původní má ale ten třetí vzorek jak můžete vidět také takový blátíčko stále půda která v sobě jako vzoru zadržovala 
dnes jsem provedl takový západní pokus který si každý může vyzkoušet třeba doma stačí obyčejný odměrný válec který v sobě má ze nepustit nějakých perese 
prašný soustavě která se se nějakého filtračního papíru je zároveň nějaké nálevky dále jsem měřil vecer každé ho vzorku vlastně nebo popřípadě písku nechal jsem ji vlastně projít tím filtračním zařízením jak můžete vidět teda ty fotky jsou různě rozumovými takže se může zdát trošičku jinačí vzorek tohle písku tak ten dokázal vlastně zadržet o té své hmotnosti dvacet dvacet miligramů 
a nějakých asi osm metrů bodují zbytek vlastně 
líné pekla vlastně 
posloužila jako dokonalej filtr u tý zemědělské půdy tento nebude lepší a něco málo více vody půda dokáže zachytit anebo proti půdy 
vlastně podmáčené louky bez bez budovy sešit k tomu bych k pokusu mého využít totiž jasně muse velmi složitě technologicky vlastně vysoušet 
dokázali udržet vzorku těch padesáti lowepro nějaký přibližně třicet litrů vody a přesně takovým způsobem jak vidíme na obrázku pepu půjde v krajině funguje přesně tohle to znamená to zadržování vody v krajině ještě k tomu když přičteme to že vlastní půdě se nachází v nějaké zbytky rostlinek po své sny na půdě rostla editace tak máme naprosto dokonalej systém jak či měkká ten systém vlastní zadržování vody v krajině kdy samotná půjde tak samozřejmě vegetace funguje jako dokonalá hudba kterou se každý večer prostě daně která dokáže postupně to 
vlastně tupou upouštět krajině dál poprosím další slajd 
tady je další pokus který jsem aplikujeme v pondělí večer dej sem město a některé lokality prošel s termokamerou flix na pět a jsem vlastně jakkmec dokáží během některé některé povrchy v okamžiku kdy jsem se površích které se z nějakého z pevné materiály čtyři má například asfaltu nebude případně příklad teď se musíme podívat co to bylo konkrétně myslím že by měla být ploché tohle nového parkoviště tak ta teplota vždy přesahuje nějakých pětadvacet stupňů přestože teplota vzduchu v ten daný okamžik byla nějakých jednadvacet stupňů takže v okamžiku pro všechny zastupitele až budete zase znovu psát nějakou plánovací smlouvu viz třeba příklad toho parkoviště nádraží prosím myslete na to že ten aspekt má mnohem větší akumulační schopnost co se týče tepla a samozřejmě i pro i tam problém vlastně toho dané zabarvení takže v okamžiku kdy by třeba to parkoviště na italské straně bylo vytvořené z těch betonových dlaždic tak by ta teplota povrchu bílého nějakých šest a půl stupně v dané lokalitě menší je to všechno vlastně prostor kterej kdybychom třeba použili při stavbě si to záchranářů tak by ten daný prostor výrazně oteplovat když jsem se podíváme prostoru podloubí pod radnice tak tam všichni víme že jich tam v létě procházíme že tam je strašně příjemně tak tam bylo nějakých dvacet stupňů tudíž o jeden stupeň níže než byly vlastně daná teplota trouby směřovat ve dvou metrech jak se dává a v okamžiku když jsem se byl podívat na samotném mokřadu tak díky tomu že tam je ta půda která dokáže absorbovat vodu a zároveň i nějaké vegetace těch hor mokrých zamokřených luk takto teplota povrchu v dané lokalitě osmnáct stupňů tedy diametrálně vidíte jaký je rozdíl v lokalitách které jsou zarostlé nějakou vegetací popřípadě ploché které jsou nějakým způsobem zastaveny další snahy poprosím na předposledním slajdu bych vám chtěl říct jednu základní věc která už tady bylo zmiňované panem senátorem tak panem doktorem účelem i paní inženýrka málková a sice že ten přátele ten úžasný mokřad který se nám vytvořil za těch posledních deset patnáct let přestože tady jsou znám záznamy o tom že ty louky zamokřené tady jsou více než dvě stě let tak se tady vytvořil zadarmo bez jakéhokoli lidského přičinění muž dneska zmiňovaných dotací a podobně podobný nepřát který vlastní operované rozloze můžeme v našem okolí okolí vidět například třeba ve staré rise tak město nebo obec pardon budovala za nějakých dvacet milionů korun stejný dopřát současné době i rozšiřuje na svém území město milovice poprosím poslední slay 
já jsem sem sice turistickou mapu okolí lysá nad labem ale byl bych někde rád abyste si takhle pro klikali docela šikovnou aplikaci web který se můžete podívat i na letecké snímky našeho města kdybyste jasně viděli že kolem našeho města máme různé takové rozdělené prstence právě zeleně ta zeleň právě to co nám co nás vlastně brání před tím teplem a hlavně předtím suchem právě tohle ten zelený pás kolem mokřadů tak nás vlastně ochraňuje před tou obrovskou plochu vlastně těch polí který v létě když vlastně jsou třeba bez jakéhokoli není pak zase to popřípadě jsou tam sklizeny ty brambory nebo nějaké obilí tak se dokážou dokážou rozpálit nějakých třeba čtyřicet padesát šedesát stupňů až takováto situace by se nastane také tam znovu s tou termokamerou půjdu a klidně vám ty snímky velmi rád zastupitelům pošlu 
s tím asi bych rád 
svoji prezentaci ukončil a děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný večer 
děkuji pane starosto děkuji ondra a za své vystoupení a ještě jsem chtěla dodat součástí těch materiálů když jsem předkládala ten bod nebylo vyjádření ze strany ministerstva pro životní prostředí a současně také agentury ochrany přírody a krajiny nicméně i z těchto vyjádření a vyplývá podpora pro zachování tohoto území v podobě v jaké je to znamená respektovat tu hodnotu území kterou to území má jako přirozený rezervoár vody a já jsem chtěla ještě poprosit tedy o vystoupení člověka který je také tedy z lysé nad labem a je to paní sochůrková 
která zde byla také minulé minule už dokonce vystupovala možná si pamatujete a i dnes bych chtěla se k tomu bodu vyjádřit děkuji 
takže dobrý večer 
já tedy bydlím jste v lyse a dneska bych chtěla hlavně tedy vystoupí jako občan a ačkoliv se být členem nové komise města pro rozvoj města a životní prostředí a dále ještě bych chtěla jen zmínit že pracuji pro a opéká české republiky 
a 
kterou vlastně to agenturu ochrany přírody a krajiny zřizuje ministerstvo životního prostředí jako orgán ochrany přírody a jak jako státní správu pro tuhletu pro tyhle stu životní prostředí dneska teda ale nebudu vystupovat za a opéká budu jist pro místní občan protože mi záleží na okolní krajině a na přírodní prostředí 
to kde pracují se mu vedle jenom proto aby bylo zřejmé je vlastně jsem si jenom nepřečetla fejsbůku jak už jsem několikrát slyšela nějaké názory a posudky a aby bylo zřejmé že vlastně jsem zaměstnancem který provádí ochranu přírody a krajiny všichni na a opékání jsme vysokoškolské vzdělaní a máme zkoušky odborné způsobilosti z odborné z ochrany přírody 
ne nevím co už ještě mám dodá všechno to už bylo řečeno 
je ten obřad je významný jsou biodiverzitou to je jasné jsou zde zastoupeny ochrany zájmy v podobě zvláště chráněných druhů je významný i svahu retenčních schopností a jak víme zadržování vody v krajině v současnosti velkou prioritou pro celou českou republiku která je začlenila do všech klíčových strategických dokumentů a cílů často k celé české republiky od které by se měl odvíjet i místní ty samosprávní do strategie a cíle 
osobně považuji za velmi zvláště důležité jak už tady bylo řečeno je naše polabí 
je prostě opravdu a kde jsou je území kde jsou roční úhrny srážek malé a je to prostě suchý region 
přilehlé lokalita 
současnosti také slouží jako pozemky pro náhradní výsadbu dřevin které vlastně v lyse je nedostatek a proto i z tohoto důvodu si myslím že záměr není vhodný na tomto místě a mokřad jak už tady také vás bylo řečeno už byly vyčerpány všechny si témata takže zase se bude opakovat že jsou jako čistírna vody od dusíkatých látek a jsou fosforečnanů a proto z tohoto hlediska si také zaslouží aby byl zachován 
o výjimečnosti tohoto území jste teda slyšeli i jiné odborníky a chtěla bych jenom ve zkratce představit odborné posouzení mého kolegy doktora luboše berana které si vyžádalo ministerstvo životního prostředí k této lokalitě a je ve shodě s těmito odborníky kteří už tady mluvili 
chtěla bych jenom dodal že kolega je také členem ramsarské výboru který byl zřízen v rámci ramsarské úmluvy o mokřadech není místní není nijak politicky zainteresován a proto jeho odborné posouzení považuji za opravdu odborné objektivní a nestranné 
jak už jsem řekla ztotožnil se s expertní studií paní inženýrka kateřiny zimová shoduje se s geologickým průzkumem radka lučan má opravdu všechno to potvrzuje 
se výjimečnost tohoto zmáčené území 
který má velký i ten hospodářský byl vodohospodářský význam 
a i významný vlastně jste ho hlediska biodiverzity a to se furt opakujeme vždycky tady což je prostě jasné 
kolega v závěru napsal že považujeme za velmi nevhodné misijní plošného plošné zástavby záměru si to záchranářů a navrhoval aby bylo území registra nová ano jako významný krajinný prvek a pomocí dotačních titulů aby prostě tento má mokřadní ekosystémy ještě 
upraven aby zde mohl jako mohly být i naučné stezky a mohlo být využito pro a občany lyse nad labem 
několikrát se zde jako byly názory že tam voda není že tam nic není já sama jsem mokřad několikrát navštívila i dnes dopoledne 
část území stály zaplavena vodou vyskytují se tam zvláště chráněné druhy slyšela jsem kuňku obecnou skokan skřehotavý ho hnízdí tam čejka chocholatá prostě je to jasný že ty zvířata tam jsou a že prostě to územně pro ně výhodné 
dá asi tak všechno ještě bych chtěla poděkovat 
za včerejší vyjádření vedení města na stránkách svých webových pod které se po vypsal pan starosta a zejména to že se uvažuje o přehodnocení záměrů citovala bych teda což jsem opravdu hodnotila jako pozitivum 
se ohledem na události posledních měsíců je zároveň logické je může dojít k přehodnocení projektu světa záchranářů ať už z důvodu klimatických změn či ekonomického vývoje jak konstatuje středočeský kraj i ministerstvo životního prostředí s oběma subjekty situaci pravidelně analyzujeme a budeme postupovat ve vzájemné shodě 
ve zdánlivě shodě by pro mě bylo opravdu 
to že 
by mokřad byl zachován projektů obchvatu což je liniová stavba tam nebrání podle mého koukala jsem se ještě na 
záměr a 
který byl v na stránkách cen je v rámci i je tam v tom místě je plánován přemostění železnice mostem o délce dvě stě dvacet metrů myslím si že tam je bohatě rezerva proto aby mokřad tam byl zachován nebo aspoň z větší části 
a dále a teď nakonec bych chtěla poprosit jak již bylo řečeno spolupracujte prosím zastupitelstvo pro nás pro občany lise a ještě vás chci poprosit abyste se drželi vámi schváleného strategického plánu rozvoje města lysá nad labem který jste si v únoru odsouhlasili je hezký četla jsem ho myslím si že byste se opravdu podle něj měly řídit když už jste do něj vložili investice a nechali ho zpracovat děkuji 
koho ještě máte tedy připraveny 
já se zeptám já bych totiž hrozně ráda ještě jednou poděkovala rybářském stolku a mysliveckému spolku protože ten první podnět vzešel vůbec od nich že nás upozornili na významnost této lokality já bych se zeptat zda tady je někdo od nich a zda bych chtěl vystoupit 
dobrý večer jmenuji se josef sen myslivecký hospodář mysliveckého spolku dobrala pan starosta tady několikrát zmínil je v současné době je pro média a pro část republiku nepřítel číslo jedna akci box mokřad 
apeluji na vás již přehodnotí té vaše rozhodnutí a při kraji tento mokřad neprodáte tak si myslím že vám celá republika zatleská to je ode mě všechno 
já myslím já myslím že zamysli chce se tady byli dva pane nejmladší 
máme tady další experty na ne už jste mluvili myslivci nebo ne teď mluví experti 
nezlobte se teď tedy máme experty 
ale však 
slovo dostanete nebojte se 
pane starosto by jsou experti tak prosím já se omlouvám pane starosto ale oni skutečně již minule čekali minimálně šest hodin na to aby se mohli vyjádřit k tomuto bodu měli bychom jim dát prostor když zamysli se tady mluvil pan seifert prostřední 
není nikde napsáno že máme tady experty člověk malé seifert 
já se domnívám že má právo 
prosím vás já to tady řídím 
aneb 
tak 
pane starosto 
pane starosto a doteď ta diskuse probíhala v klidu pojďme pokračovat dále v klidu myslím si že se vám slovo prosím vás 
promiňte opravdu tady vystoupí experti čekají tedy přijeli zdaleka 
takže paní 
místostarostku 
tak protože nejsem odborník na ekologie na biologii 
a po návrhu paní tuzemské jsem 
začala zjišťovat co je vlastně mokřad 
ono 
možná se smějete ale ne každý z vás více mokřad není to každá louže kterou najdete na ulici 
většinou mokřadů a žijí obojživelníci 
a co se týče této krajiny 
po které tady diskutujeme 
tak jsem ji konzultovala s panem magistrem nastaven jirku já ho poprosím o slovo aby nám řekl k této lokalitě 
je a se vyjádření každopádne každopádně pana magistra jsem požádala biologické posouzení této lokality a já mu dávám slovo děkuji 
dobrý den mluva mi padá rouška a já jsem trošičku v rozpacích protože za prvé jsem na posuzoval posuzoval možný konflikt nebo kolizi toho plánovaného obchvatu lyse nad labem a s předměty nebo za zájmy ochrany přírody a krajiny a nikoliv tedy toho a toho projektu projektu světu záchranářů 
a na druhé straně se cítím trošku v rozpacích protože se nepovažují úplně za oponenta kolegy lučan a který který mluvil jako první ale 
já jsem samozřejmě neřešil neřešil ten na to křížení obchvatu s lokalitou kterou tedy které se tu bavíme a izolovaně ale v kontextu v kontextu celé celého komplexu těch vlhkých luk a na mě to bolí 
co je co jsem co jsem udělal jako první tak samozřejmě se zmapoval tu aktuální situaci to znamená 
plevelů a velikost rozmístění těch stávajících ploch o mokřadů v užším slova smyslu to znamená míst kde je povrchová voda současnosti to znamená v době zpracování konec května nebo přelom května a června a 
s tím že s tím že ten výsledek která vidíte vidíte na obrázku za mnou pokud jsem se všema a jsou tam ty plochy znázorněné modrými plochami ty mokřady v užším slova smyslu to znamená ta povrchová voda se momentálně nejvíce nachází na a na právě parcele kterou má křížit ten plánovaný obchvat a tam se nachází i ta největší největší vodní plocha která tady byla opakovaně na obrázcích a plus několik dalších menších ploch velikosti arů až no prostě jednotek arů se nachází na té samé loka na té samé parcele plus v trojúhelníku mezitím plánovaným mokřadech a železniční tratí plus další tři menší plošky na sousední parcele na na louce které na východ od od parcely kde bude obchvat a 
tolik tolik moša dům v užším slova smyslu je tam také uvedeno že že napříč v rámci celého toho komplexu vlhkých luk a to znamená mokřadů v širším slova smyslu je patrné patrná vysoká vysoká nasycenost vodou a velký význam celé lokality pro a pro retenci a taky zachytávání vody sokolí a tím v podstatě tím v podstatě moje angažmá v rámci celé té lokality řešené končilo ale myslím si že i a to co to to co jsem zjistil na na té předmětné art celé budoucího obchvatu a že určitě úzce souvisí s tím co se tady projednává souvislosti s těma s tím světem záchranářů a 
a to bych teď to bych teď mohu shrnout do několika větami to hlavní asi asi co co je potřeba říct na začátek takže zjištění zjistění kolegy občana může jenom potvrdit a ta přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů je patrná už zdálky ta vzpomínaná kuňka kuňka obecná a skokan skřehotavý ti jsou slyšet už od cesty a další druhy jsem tam má jsem tam viděl také ale důležité je důležité bylo zjištění a když jsem retrospektivně zmapoval zmapoval vývoj té lokality v čase vlastně genezi vzniku toho stávajícího mokřadů s otevřenou nebo s povrchovou vodou a muž na prvních leteckých snímcích z roku devatenáct set třicet osm je potom z šedesátých let a až do roku dva tisíce a do snímku z těch všechny snímky do roku dva tisíce deset ukazují že na že všechny ty louky a byly intenzivně obhospodařované a mokřad mokřad v takovém v takové formě v jaké tam teď tam nebyl co je zajímavé v roce dva tisíce deset se tam poprvé objevuje objevují známky povrchové vody zejména v místech pojezdu těžké techniky začal se tam dělat na vážkách v místě kde má vzniknout násep toho toho silničního tělesa a a potem a v dalších letech bylo vidět že se ten že se ta lokalita prostě takovým tím po přirozenou sukcesí tím zarůstáním a 
postupně nějak vyvíjela a na bylo bylo zřetelné že některé roky byly sušší některé byly do očí konkrétně a konkrétně třeba v roce dva tisíce a je vidět že tam je něco nějaký hustý porost zřejmě nějakých ruderálních ruderálních bylin a voda voda tam není patrná ale patrně to vlhké bylo samozřejmě tak jako dnes a v roce dva tisíce osmnáct naopak zase ta lokalita byla zjevně velmi suchá protože napříč napříč vlastně plochou je dnes ta největší plocha a toho vodního tělesa tak jsou vyježděné výrazné vyježděné koleje které tam vznikly evidentně opakovaným pojezdem nějakého nějakého automobilu nějakém možná zemědělské techniky a potom po tom roce současný stav je teda takový že tam povrchová voda je a je vidět že ten mokřad co co co je z toho takové takové z takové takový závěr 
z hlediska biologického je že ten mokřad v podobě v jaké tam vznikl nyní vznikl velice rychle je to mokřad velmi hodnotný a je obdivuhodné s jakou rychlostí tam vznikl v podstatě se dá říct že od roku dva tisíce deset až dvacet pět tam nějaká nějaká mokřina byla a a ne všechny roky byla která zjevně zdůvodnila momentálně tam voda je a takový na takový jako závěr který který se k tomu plánovanému obchvatu váže nebo takové takové závěrečné doporučení k tomu a k tomu obchvatu samotnému je a nebyla nebrat nebrat přítomnost těch zvláště chráněných druhů 
jako jako problém a jako překážku pro pro ten pro ten obchvat ale spíš jako příležitost jako výzvu a nějakým způsobem tohohle potenciálu lokality využít a je tam je tam navrženo že v těsné blízkosti je ideálně v těsné blízkosti na s dostatečným předstihem to znamená čím dříve tím lépe a nejlépe již nyní koncem vegetační sezóny je vhodné na sousední parcele vybudovat 
tak to je ta ten kousek je ta louka více vpravo a takže na této parcele je vhodné čím dříve tím lépe a vybudovat udělat nějaká nějaká a zmírňující opatření a vybudovat náhradní to to znamená udělat tam soustavu nějakých prohlubní které se samy velmi rychle zaplní vodou vzhledem k tomu množství vody které na lokalitě je a které vlastně poskytnou náhradní biotop který velmi rychle zjevně jak nám už ta lokalita lokalita teda ukázala které která velmi rychle bude osídlená tou mokřadní biotop bio tou a tím pádem bude zajištěno že vlastně stavba toho obchvatu nebude znamenat přestože pro ne ten tu současnou největší vodní plochu tak nemusí nutně znamenat ztrátu přírodních hodnot protože pokud se to uchopí za správný konec a půjde se mu vstříc udělá se ten náhradní biotop tak paradoxně výsledkem může být i větší plocha mokřadů s povrchovou vodou než je tam v současnosti a to je taková taková vlastně asi takový hlavní závěr toho a toho posouzení které bohužel muselo být uděláno ve velmi krátké krátkém čase a 
a teraz dovětkem že snad dcera a snad teda zbudování těch náhra náhradních mokřadů by mohl mohl přispět k určitému zároveň jako umožnit umožnit teda stavbu toho plánovaného obchvatu a zejména zejména doufám i zmírnit ty současné jak jsem vyrozuměl poměrně poměrně trať živé živé nálady a to je všechno co mohu za sebe říct 
a 
já bych jak jistě víte zastupitelstvo města a červnu loňského roku schválilo návrh na změnu územního plánu na výstavbu to centra záchranářů a samozřejmě ten proces prochází 
rukama odborníků a já bych se jí zavolala paní manželku marii skýbová která dělá pak vlastně posudek nebo vlastně zpracovává materiál změně územního plánu chtěl bych říct že celou dobu novinářů televizím všem mrzí mě tedy jestli to zpolitizované zbytečně ale chutně a celou dobu říkám všude je to v rukách odborníků odbornici nejsme my zastupitelé možná paní toužimská toto má viz to vyslo vystudovanou ale jinak teda 
jsou je to v rukách odborníků prosím paní dobrý den dobrý večer 
dejte si blíž mikrofon prosím nám bližší mikrofon s dovolením dám tu rouškou a já se jmenuje marie skybová a jsem autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o dva tisíce jedno to znamená pro posuzování koncepcí a záměrů a tady a chtěla bych vám předvést chtěla bych se vrátit zpátky ke světu záchranářů od mokřadů ke kterému se postupně také dostanu a k záměru jako takovému nebo lépe řečeno ke koncepci jako takové protože v této fázi se posuzuje koncepce 
zdůraznil to z toho důvodu že v tomto případě koncepce maličko jiná než záměr 
co se týče záměru tak požadavek na vymezení ploch pro svět záchranářů se týká parcelních čísel tři dvaasedmdesát jmenuje tři dva šedesát devět což jsou ty dvě parcely podél komunikace podél tady komunikace kterou která je vlastně polní cestou po tomto parcela tři šest jedenáct lomeno jedna což je to cesta a potom částečně okrajový pozemek podél z těchto parcel to znamená že ten záměr vlastní toho světa záchranářů defakto nezasahuje ten mokřad který je na tom dalším slajdu vlastně od kolegy který mluvil 
a od kolegy který mluvil přede mnou zatímco koncepce to znamená návrh změny územního plánu částečně zasahuje plochu tři dva sedm dva lomeno tři to je ta úzká plocha která je v katastru nemovitostí vedená jako vůl vodní plocha se zatrubnění korytem a potom časté parcely tři dva sedm dva lomeno dvěma které se nachází ten mokřad to znamená trvale zamokřená plocha a jak k tomu došlo proč ta koncepce obsahuje jiné parcely než záměr k tomu v podstatě došlo proto protože podle metodického pokynu pro zpracování územního plánu by vlastně mezi těmi s nastavitelnými plochami neměla být nějaká když to řeknu lapidárně prostě úzká nudle která vůbec k ničemu není to znamená že v podstatě ten a ten etapu chase rozšířila vlastně až k tomu plánovanému od chvatu 
cílem změny územního plánu je prověřit změnu využití pozemků stanovit speciální podmínky pro využití území to znamená že to plocha která je takto vymezená vlastně v té změně územního plánu nikde není řečeno že ta plocha musí být kompletně zastavena zrovna tak jako se tam vlastně v územním plánu 
šetří úses podmínkama a podmínkami využití plochy zrovna tak je možné podmínkami využití plochy ochránit i vlastně ten mokřad než se ale dostaneme mokřadu chtěla bych se dostat i k jiným a i k jiným vlivům na životní prostředí a chtěla bych vám ten záměr přiblížit trošičku vlastně komplexně když se podíváte na to kde je ten záměr kdy je ten záměr umístěn tak vám to z toho každému vyjde samotnému a je ten záměr umístěn ne návaznosti na trasu budoucího obchvatu to znamená a z hlediska hluku z hlediska emisí z hlediska zátěže vlastního města a ten záměr nebude a nebude konflikt na odtok z tohohle z toho to tohoto pohledu je ten záměr umístěn hodně navíc je potřeba si říct že ten záměr má společenskou prospěšnost proto že jistě o tom nebudeme bavit že a nebo že to někdo nebude zpochybňovat že vlastně ten svět záchranářů který má je edukativní vliv že by nebyl veřejně prospěšným záměrem 
dá se dostávám ovšem k nevýhodám nebo k nepříznivým vlivům tohoto záměru na životní prostředí a z mého hlediska nejvíce nepříznivým vlivem je zábor zemědělské půdy protože na těch plocha které tam jsou v podstatě a vymezené zastavitelné je ta nej bonitní půda jedná se učebnici která je chráněna první třídou ochrany a já proto jako první za jako první závěr a chtěla bych ještě říct že ta studie vlastně před skončením a v řádově ve dnech i odevzdám a jistě bude i k dispozici protože veřejně protože bude a předmětem veřejného projednání pokud se celá ta změna teda nestáhne to znamená první bod mého záměru záběru je že a tyto pozemky by měly být pokud možno ušetřeny protože se jedná 
vlastně zemědělská půda zvlášť takto bonitní zemědělská půda je vlastně bohatství naší země a neustále se tato zemědělská půda odebírá a to i pro méně důležité záměry jako je svět záchranářů to znamená já bych chtěla a požadují aby vlastně se odůvodnil odůvodnila ta změna číslo dvě územního plánu o podrobný rozbor proč je tato lokalita pro záměr nejvýhodnější a na konkrétní kdo ten zdůvodnit nemožnost vybudování areálu v jiné lokalitě mimo chráněné a půdy první třídy ochran chtěla bych tomu ještě dodat že já jsem si dělala takovou takový jakoby svůj průzkum kde jsou jaké volné plochy jaké jsou její jací jsou jejich majitelé a ale já samozřejmě nevím jestli tyto půdy jsou pro město dostupné a jaký je relief té plochy jestli jsou využitelné a tak dále to znamená tento materiál patě já požadují vlastně doplnit do odůvodnění aby se ten záměr mohl definitivně potom ve veřejném projednání 
buďto projít anebo odsoudit tak potom je tam další vliv který je spíše presumpci viny je to vliv na krajinný ráz protože momentě kdy se vlastně a jakoby překonáte linie toho obchvatu tak každá zastavitelná plocha svým způsobem jakoby vytváří precedens a pro další a pro další požadavky na zastavění ale jak říkám je toto je jakoby menší menší vliv menší vírou míru významnosti jako nejvýznamnější považují ten zábor zemědělských půd protože prostudovala jsem si veškeré a podklady které jsem a dostala k dispozici a v podstatě tyto plochy které jsou pro svět záchranářů jsou opravdu zaplavené až až letos jo zaplavená i ta plocha trvale která je určena pro obchvat to znamená že dělá mám návrh kterém bych vás sila abyste zcela a bez emocí spustili uvažovat a ten můj návrh vychází z toho já znám ten záměr vlastně toho světa záchranářů a vím je v té východní části zastavitelné plochy je uvažováno s vytvořením vodní plochy to znamená že ty záměry v podstatě nejdou úplně proti sobě a je v podstatě můj záměr zcela nezávislé a se neshoduje se záběrem kolegy který mluvil přede mnou a to je že já bych já bych navrhla navrhla nebo chci navrhnout nebo to navrhnu v podstatě v té v rámci té zastavitelné plochy vymezit parcelní číslo tři dva sedm dva lomeno dva to je ten mokřad a tři dva sedm dva lomeno tři to je ta úzká plocha vedle která je vedena jako vodní plocha ve funkčním využití rozšiřuje umožňujícím obnovu mokřadních ekosystémů a přírodě blízkých ploch pro umožnění zachování stávající rozlohy mokřadů to znamená té rozvoj která tam je teď i po výstavbě obchvatu města rozšířit výše uvedené funkční využití rovněž na část pozemku tři dvaasedmdesát jmenuje dna to znamená na časté zastavitelné plochy a pokud se něco takového stane a tak v podstatě a dojde k tomu že ty záměry se vzájemně nebudou křížit nebude se křížit ani záměr výstavby obchvatu nebude se křížit to zachování mokřadu a v podstatě by zůstaly umožněny by zůstal umožněny i prostor pro vybudování světa záchranářů a já ještě navrhuji proto že v podstatě ty pozemky pro svět záchranářů 
anebo ta změna územního plánu tak jak je vymezena ponechává volnou plochu mezi nastavitelnou plochou a silnicí tři dva sedm dva pět a to je nevhodné protože tam vzniká volná plocha zemědělské půdy která je neobdělávané kotelna to znamená 
v první řadě zase vrátím k tomu začátku v první řadě bych uvažovala o tom jestli má město jinak vhodné plochy a odůvodnit jestli prostě opravdu potřebuje nutně tuto plochu k použití pokud ji nutně potřebuje já bych lapidárně řečeno podstatě rozšířila plochu a udělala bych tedy širší do šířky tak aby vlastnit plošně zůstala stejná aby bylo možné defakto přesunutí toho mokřadů abyste si vlastně nebránili tuhletu aktivitou i tom a v té realizaci toho obchvatu takže a to je vlastně závěr kterému já jsem došla po podrobná analýza tohoto území děkuji vám za pozornost 
kotle 
děkuji za výklad 
má někdo zastupitelů 
pan karel marek 
já bych se rád zeptal pana doktora jirků a teď 
a jestli by bylo možné ta otázka zní a vy jste říkal ano bylo by ideální pokud to bude stavět obklad tak ve své podstatě už rovnou začít rozšiřovat mokřad směrem dál a umíte si představit protože to meritu věci dneska není obchvat obklad je na trasování noční počítáme oplatky všichni chceme meritu věci té lokalitě za obchvatem dál má vzniknout si záchranáři nebo ne a jestli proto máme dát pozemky kraj to je meri toto dnešního hlasování a té dnešní diskuze umíte si představit že do této lokality by budeme obchvat zachováme tamní nějakým způsobem mokřady a zároveň tam vznikne svět záchranářů to znamená situace kdy viděl jste ty obrázky z karlových varů kdyby to mělo být ještě větší a velké parkoviště dětské hřiště 
budovy jestě první první teda co mě napadlo když jsem vůbec se dozvěděl o tom o tom záměru tak tak první první myšlenka byla posunout ten svět záchranářů alespoň místo takovéto nej vlhčí území mimo ty mimo ty aluviální louky podmáčené ale jako na druhý na druhý pohled prostě to nepovažuji za vhodný nápad 
obeznámení s lokalit děkuji já se ptám jako laik protože beru to tak že ta lokalita pokud je hodnotná pokud jsou tam nejenom zachycuje vodu ale jsou tam i chráněné druhy tak představa že vedle vznikne velký areál kde bude spousta hluku dětí že to já neumím představit do lokalit ale chtěl jsem to slyšet jestli to je rána nebo ne to že pre reálné je ledacos ale jestli je to vhodné jako 
pan seifert nejmladší 
dobrý večer abych vás taky chtěl podraz o zdraví já jenom bych chtěl trošku pane starosto sáhněte si do svědomí i tady říkáte že to je zpolitizované a mediálně udělaná hrozná fera ale my jak myslivecký spolek lysá nad labem doubrava se město už oslovili loni někdy na začátku roku kdy jsme už když jsme se dozvěděli co se chystá a z města nám nikdy nebylo odpovězeno na žádný náš dopis jenom paní tu ženská si to pak ujala a takhle se to s medializovat abyste to tam nechali dojít sami to byste si měl uvědomit 
vy jste vy jste se vždycky jenom ozval k nám na výroční schůzi jednou tam byl pan havelka ten taky věděl o tom všem záměru že budeme bojovat proti této stavbě a teď tady vy z toho děláte že je to s medializovaný ale my jsme vždycky to byli proti tomu až média když se toho chytla tak se to dostalo na jednání města jako 
to že myslivci samozřejmě v tom i připomínky a byl po sám podnět na životní prostředí bylo tady šetření ze středočeského kraje a závěr to šetření jste určitě dostali myslivci 
jestli myslíte vyjádření z loňského roku loňského roku kdy jsme na krajský na krajský na krajský úřad žádali o zvýšení jakoby ochrany tam bylo ale jestli jste si to přečet tak i krajský úřad přiznává že to jsou vlhké louky částečně mokřady když si přečtete pořádně 
občas se tady bavíme a vy tvrdíte že tam žádný mokřad není a i krajský úřad to potvrdil 
je tam závěr já nevím jestli to najdeme tady máme nějaký ty doklady co poslal středočeský kraj každopádně 
říkáme jednu věc je to mají v rukách odbornici a teď jste slyšel teď tam prochází ten prostor prochází nějakým zjišťovacím řízením 
po také si sám víte jak to tam bylo 
je ta byla ucpanej propust a ano a vy tak roztekla se voda na louku já bych jej přečetl co vám poslal soud český kraj na konci je vámi zmiňované druhy lze očekávat spíše v jiných lokalitách stepního charakteru v širším okolí lysé nad labem krajský úřad zde proto nepovažuje zřízení zvláště chráněného území za vhodné 
samozřejmě vám to klidně přečtu tak paní stařecká já 
já bych se chtěla zeptat jestli v těch místech máte honitby 
jako 
pájka 
já děkuji pane starosto za slovo já děkuji všem za vystoupení která tady byly ale 
ve své podstatě ty vy víte že v tomto případě já jsem 
zástupce toho o kompromisu který tam podle mě lze udělat já když jsem dneska ty odborníky všechny poslouchal tak ve své podstatě pro mě největší moje obava a nikdo z těch kteří tady o tom hovořili mi tu obavu nevyvrátil je to že by se mohly přijít o obchvat poslouchal jsem to tady velmi pozorně můžete vozy já vám dnes skáču do řeči byl jsem to tu v tuto chvíli nikdo nevyvrátil sám jsem napsal článek k tomu navrhnout jsem kompromis té věci by si myslím že ty věci mohou koexistovat vedle sebe dneska když jsem to poslouchal mohou tam koexistovat mezi sebou poslouchal jsem také zpracovatele územního plánu který říká nebo paní inženýrka která říkala jednu věc která pro mě byla zajímavá pro ní největším problémem pro umístění nebyl o to že je tam mokřad prodej největším problémem byly že jsou to půdy bonity jedna to znamená že by měly být zemědělsky využívány jestli jsem to dobře vnímal to znamená je ve své podstatě mi dneska chceme tu v uvozovkách kvalitní půdu nahradit něčím jiným ale pořád já si stojím za tím že si myslím že ty věci se tam vejdou všechny a i tento návrh jsem 
dál chci říct že i po to podle toho budu hlasovat a pak řeknu jenom poslední věc této věci a dá se vyjadřovat nebudu a to je to já bych také rád znal stanovisko středočeského kraje a jeho zastupitelstva protože jestliže jsme nějakou nabídku učinili tak si myslím že středočeský kraj má právo se k ní vyjádři já bych vám rád počkám protože to co probíhá tady rozhodně bude probíhat i na středočeském kraji a já bych docela rád aby oni se k tomu vyjádřili ať známe jejich názor děkuji za pozornost 
tak já bych tady přečetl 
dopis středočeského kraje 
je to vyjádření k návrhu na ochranu biotopu krajský úřad středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství obdržel jedenáctou třetí dva tisíce devatenáct podnět vašeho spolku na ochranu biotopu na pozemcích třicet dva šedesát devět třicet až šedesát jednal jednatřicet dvaasedmdesát let na třicet dva sedmdesát dva tři sice dva sedmdesát val melu dva tři sta dvacet sedm uloveno jedna a tři sta třicet šest deset v katastrálním území lysá nad labem jako důvod uvádíte vyskyt mnoha ohrožených a zvláště chráněných druhů například přástevník kostivalový nebo hořec křižatky hořec křižatky na němž se vyvíjí housenka motýla modráska hospicového rebelové 
krajský úřad jako orgán ochrany život přírody a krajiny příslušně podle paragrafu sedmdesát sedm a odstavec čtyři zákona číslo sto čtrnáct o ochraně při do přírody a krajiny v platném znění k vašemu podnětu sděluje že na základě shromážděných aktivních nálezů 
nálezová databáze ochrany přírody konzultací a místními odborník s místními odborníky vlastního pozorování nelze uvažovat o možnosti zřízení zvláště chráněného území ve smyslu části třetí zákona číslo stočte na slavnou devatenáct set devadesát dva sbírky jmenovat jmenované pozemky mají charakter vlhkých louh až mokřadu zčásti zemědělsky využívaných a částečně též zavedených zavedených na vážkou z ruderálních porostem ve východní části území se nachází pásy výsadeb listnatých dřevin 
na západě navazuje na toto území menší mokřad a za železniční tratí rybník přímo v dotčeném území bylo zaznamenáno několik zvláště chráněných druhů ptáků vodou už kropenatý čejka chocholatá kovový šedý strnad luční a vlaštovka obecná z nichž však pouze u části lze předpokládá hnízdění nebo jiný typ úzké vazby k tomuto území vámi zmiňované druhy lze očekávat spíše v jiných lokalitách stepního charakteru širším okolí lysé nad labem krajský úřad zde proto nepovažuje zřízení zvláště chráněného území za vhodné 
tento dopis je tady ze šestého šesti dva tisíce devatenáct 
tak 
paní 
paní švédska 
já bych se teda chtěla zeptat když jak jste sám četl já mám ten dopis před sebou je ze šestého šestý dva tisíce devatenáct to znamená že to bylo před on inkriminovaných zastupitelstvem my jsme ho nedostali tento dopis a vy jste tady několikrát tvrdil že tady žádný mokřad nemáme to znamená že buď se ten dopis nečetl až teprve teď anebo prostě nedostávám informace tak jako to žádáme 
můžete mi prosím odpovědět 
bych chtěla bych se tady ne pískali 
jestli můžete odpovědět protože ten dopis byl šestého šestý dva tisíce devatenáct bylo to předtím zastupitelstvem my jsme tento pes nedostali abyste nakonec rád řekl že žádný mokřad není 
a teď buď jste ho teda nikde nečetl ten dopis ale to věděl 
ten dopise adresovaném mysliveckému spolku lysá nad labem doubrava 
no 
no 
tady se hlas bandsajmon 
děkuji pane starosto abych tomu taky chtěl pár poznámek říci 
myslím že se jedná tady o situaci kdy je potřeba sladit zájmy ochrany přírody a záhyby a další které v území jsou a a ty se týkají také lidí a nejenom zvířat a a prostě velmi bych chtěl navázat na to co říkal pan senátor za nacházíme v kulturní krajině a to někde prostě tisícileté působení člověka a člověk tady a aby mohl aby byly sám vůbec vznikla aby mohla být obydlena jste v tom území kde je a tak bylo potřeba vybudovat taky někde a udržovat pořádku některé vodoteče které odvádějí vodu a je tady konkrétně tento potok který má tři ramena a tady se vede debata o tom že vzniká moxa ale to co nastalo na jaře to byla prostě povodeň byla lokální povodeň na to na tomto potoků a ta povodne odešla 
a proč ta povodeň vznikla ta povodeň vznikla proto že prostě ten potok má nízký spát a je prostě do značné míry a ucpaný různými a různými věcmi které tam nemají být já jsem si ho prošel na ně na skoro celém toku a viděl jsem to co tam je a není a rozhodně tam spousta věcí v tom potoce být nemá takže podle mého soudu se jedná o prostě rozliv který je způsobený nedostatečnou údržbou tohoto vodního toku a je potřeba a dále tím že tam udělaná ta navážka a chtěl bych ještě k tomu říct následující věc pro nás je a důležitá věc aby se a krajina kolem zastavěné části města a dala do pořádku a k tomu slouží nástroj kterým jsou pozemkové úpravy lysá nad labem pozemkové úpravy schválila zastupitelstvo rozeslalo tuto věc vlastníkům pozemků a nadpoloviční většina vlastníků pozemků a toto podpořila a je to předáno na státním pozemkovém úřadu a který bude rozhodovat o vyhlášení těchto pozemkových úprav a tam se všecky tyto záležitosti zadržování vody v krajině rozdělení věcí biotopy a tak dále větrolamy to všecko se tam v tomto procesu bude řešit já jsem dneska vozu s ředitelem tohoto úřadu pro náš okres a on mě potvrdil že budou navrhovat aby ty úpravy byly zahájeny v příštím roce takže a bude komplexně řešeno území extravilánu našeho města ten potok o kterém se bavíme je zajímavé situaci že majetkově částečně a v majetku města a částečně majetku povodí labe myslím si že je vhodné abychom iniciovali stejně jako tomu bylo v minulosti a systematické vyčištění a revitalizaci této vodoteče proto že na jejím správném fungování je závislé a závislý zprávy o top té vody a to aby se nedocházelo k vyplavení lidí na mléčný krku a na starém sídlišti a vlitoli 
to je asi tak všechno co jsem to musel říct děkuji děkuji pan havelka 
je jenom jedna technická poznámka já nechci mluvit k tématu což jsem slíbil ale měli jsme nějakou dohodu a bylo mi slíbeno že ve své podstatě budeme moc ještě prodat nějaké body já říkám je dvacet dva hodin nechci to utírat ale dejme tomu tedy ještě čtvrt hodiny ale budeme karle tebou slíbená že 
my jsme měli ještě minimálně rozdělení dotací a závěrečný účet děkuji 
jsme my jsme tady ochotni zůstat po jedenácté hodině abychom ty věci dotáhli za prvé a za druhý protože teď bych řekl pár věcí k tomu bodu kterým tady jsme bavíme se o tom že osm celých osm hektarů jestli ho převedeme kraj nebo ne a jestli toto zredukujeme nebo ne zredukujeme to je meritu dnešní diskuze a to je zásadní není to diskuze o tom jestli spousta těch věcí vypadala ale jestli to převedeme kraji nebo ne převedeme je to naše rozhodnutí jsou to pozemky našeho města není to o tom že si řekneme ano je to vlastně nechá na kraji to správně posoudí je to se podnos nás zastupitelů jestli to kraji převedeme protože pokud to převedené tak vlastně říkáme kraji je na tech osm celý osmi hektarech udělají to co ty uznáš za vhodné tak toto dneska stojí a samozřejmě vyšší tady ještě změna územního plánu tam můžeme některý věci my měnit a to je jediný co můžeme nemáme studii kterou jsme v létě požadovali 
a to co bych chceme aby se to zastavilo my jsme dneska si řekli pozemky ne převedeme kraji 
zpátky to vrátíme do diskuze o tom že jsou tu naše pozemky my můžeme na nich udělat a veškeré průzkum veškeré studie a to bude až budu mít nejasno zastupitelstvu také jít o krok dál tady jednoznačně nepadlo to že 
tady lidé říkají a většina odborníků říká že tam je možnost mít mokřad a mít svět záchranářů pokud jsem dobře poslouchal tak to byl jediný názor ale všichni ostatní říkají jasně není to možné buďto tady budeme mít přírodu a budeme tady mít mokřad 
vedla obchvatu anebo tam budeme mít své záchranář moc jiných věcí není a to je za prvý já kdybych tady ty věci shrnul 
pak po měsíci víme že tu už je mokřad jsem rád pane starosto že to víte i vy ještě donedávna se říkal je mokřad to není je to je ucpaná trubka často tak že pětačtyřicet let teroristé a nikdo vám nic takového nebylo 
je to přát a není to něco co vzniklo během jednoho roku ale je to něco co vzniklo během několika let jedná se o osm celých osm hektarů takže to není pár metrů 
víme všichni že jsou problémy se sluchem a jsou enormní a budou 
ve strategickém plánu 
máme paní stařecká vy jste garant slovenského plánů tak se vás jenom zeptám co máme ve strategickém plánu k této lokalitě 
dnes neslyším 
to vám neřeknu nevím teď nevíte poprosím do zápisu garance strategický plán neví sada strategická pro tuto lokalitu je tam napsáno 
projekty které by měly přednost projekt by se měly přednostně zaměřit na tyto části krajiny a to části právě životního prostředí doubrava doplnění lokálního biokoridoru plus založení soustavy mokřadů protipovodňové opatření mohly by být 
to znamená dokument který jste sami schválili tak říká bychom měli založit mokřady a ne abychom tam zakládaly se záchranářů dál misí máme velmi málo přírody do které můžeme jít tak obyvatelé já když jsem mluvil zemědělce má který jsou okolí hospodaří okolo tak oni říkali hlavně ať to není si záchranářů tohle krásný kout a my chceme aby byl zachován ano nechceme tam veliký jezero a to také ani my sami neříkáme a to jestli se tam letos rozlilo vody výrazně více než jindy ano pojďme k věci řešit ale oni jednoznačně říkají my chceme aby tam zůstal tenhle ten krásný kout a hlavně ho ne zničte 
je to nejnutnější půda 
a poslední kraji jasně říká svět záchranářů pro nás není prioritou tak prosím proč bychom v této chvíli neměli říct když se toto všechno už konečně víme 
nebudeme pro pozemky předávat kraji zastavíme to a budeme s krajem hledat nový umístění pro svět záchranářů buďto na našem katastru anebo na katastru jiných obcí tech vám brownfieldů ve středočeském kraji je mnohem víc místa kde středočeský kraj může za sto milionů dvě stě milionů opravy místa které jsou zničená zničená člověkem revitalizovat ale proč bychom měli zničit přírodu která autory máme a je jedno jak vznikla jestli tam byla padesát let anebo jestli tam je posledních deset let a je tady a je krásná 
takto je to co bych rád kdyby dneska na odnesli si a společně se někam posunuli jako 
paní ušiska 
já bych jenom ještě chtěla tady všem říct že jsme dostali dopis a všichni zastupitelé nevím kdo ho četl nebo nečetl od českého svazu ochránců přírody 
ve kterém sami uvádějí že je to cenné místo a že bychom ho měli chránit a pokud terasách tady řešíme že bychom měli předat kraji zakonu tady tu oblast pak myslím si že český svaz ochránců přírody je mnohem lepší partner protože nabízí jinou částku když budeme když pomineme všechny jiné aspekty 
a nabízí částku jeden a půl milionu korun a bude to adresované zastupitelstvo tak já jsem se že to tady k tomu budu přiřadíme protože k tomu patří tak jenom aby to tady občané věděli se o to zajímá i český svaz ochránců přírody a přímo nás zastupitele všechny oslovili 
paní stařecká 
já bych nejdřív chtěla poděkovat všem odborníkům kteří sem přišli a nějakým způsobem sektu vyjádřili a nikdo si sem je nezval kvůli tomu aby 
doufám aby prosazoval něčí postoj jeden jedné nebo druhé strany teď co teda slyším ze strany nalevo tak mi to připadá že se tady bavíme jako poprvé o tom vodě ten jsme prostě při probrali před rokem třeba pan karel marek tyto vypadá že znova probíráme všechno od začátku tady jde trochu už jsme v nějakém a v nějakém vývoj co nikdo nepopírá že tam má blízké z těch živočichů je co jsem tady z toho aby pochopila z těch všech dejme tomu názoru támhle spíš o to stolku je že 
nějaké způsobem jsem se dá i ta situace řešit dá se najít se na najít náhradné náhradní bio typy biotopy dá se prostě to kompenzovat negativní vliv na na to životní prostředí všechno je to o tom jestli budeme nějaký ten záměr tíd nebo ne týká bonity půdy té to co jsem se možná ptala začátku tam pani to ženské nad na tvou ornou půdu která je trošku dokonce blíže města je tady spoustu prostě věcí které se domnívám že by se ještě ještě měli zvážit souhlasím s tím že nějakým způsobem jsme už vyslali signály kraji a je mi hrozně líto že už poněkolikáté tady zastupitelstvu 
něco od hlasujeme a dokonce ještě v tomto volebním období to zase budeme rušit a to já si myslím že naprosto neseriózní ano já tady jde dobře bavíme se tady o životní prostředí a tak buď budeme tleskat a pískat anebo já se tady bavím věcně a co se týká tehle záměru na ve smyslu 
dejme tomuto zjištění kde teda vlastně ne ta lokalita kde nejvíce dejme tomu je teď výskyt těch živočichů a rostlin já to taky nepopírám a samozřejmě s tím souhlasím ale také už jsem to programová veřejně pro mě je tady ta věc nebezpečná s tím ohledem že opravdu tady ten tlak je ohrožení obchvatu a stavby která se tedy plánuje šestnáct let jsou tady lidé jsou tady lidé mezi námi kteří mají dokonce v tom jiné zájmy možná že jim to že se tohleto bude zase obchod zruší 
bude pro ně výhodou protože už ho takovéhle věci bílého korením bude možná zření dva až tři roky nevím jestli se budou schopni se přihlásit tedy jmenovat je nebudu a prostě vždy je možnost nějakým způsobem 
ledna a pohled na věc vidět 
takže jedna věc je životní prostředí jedna věc jsou záměry města na co priority města a co se týká toho světa záchranářů to jsme avizovali je to v záměru všichni jsme se tady na tom shodli opoziční zastupitelé někteří tam byly v karlových varech se podívat paní místostarostka k tomu několikrát dělala prezentace všichni jsme se to všichni se zúčastňovali a teď se najednou změní mění názor já se ptám proč kdyby kde by v tenhle ten okamžik tam byly bagry a opravdu se něco děje a ničili se to protože ta stavba světu záchranářů začala také tak je to taky situace na tady je prostě nějak nějaký stádium územního plánu tady jste slyšeli že tu bude mít určitý nějaký stejně vývoj a já prostě já prostě si stát to že to je v téhle chvíli je to politika by využívání zase dalších petičních záležitostí což se už tady o pozici 
platil párkrát takže myslím že pokračuje v tomhle dále by jsme se divili že už 
v komunální politice dále i petice ale bohužel musím říci takhle teď už vidím že i senátoři dávají petice je mi líto 
a prostě v tomhle tom vidím ohrožení obchvatu a pokud pokud se něco buď pokud se bude sahat do toho aby se měnil projekt 
pokud se bude měnit projekt 
paní chmelíková určitě na vás přijde řada 
pro mě je to prostě ohrožení obsahuje pokud se bude sahat do projektu tak to bude špatně já si myslím že by se měl vyvolat další třeba jednání s krajem které už teda probíhají nějakým způsobem vykompenzovat tady tu lokalitu tuhletu konkrétní kde je trvalé zamokření věřím tomu že tomu budou nadřazené instituce dopředu a pomůžou tomu ale nesahají mé do projektu jinak jsme přišli obchod děkuji a teď můžete pískat a tleskat 
pan zastupitel pípa 
dobrý den 
owen já bych chtěl jenom poprosit já určitě v žádném případě nechcete za každou cenu tlačit záchranářů ale chtěl bych poprosit jestli by jsme třeba mohli dostat všechny podklady od odborníků posudky v klidu prostudovat a odložit to třeba na příští zastupitelstvo máme ty od vás ale samozřejmě pak je tady posudek změně územního plánu posudek vlivu mokřadu na obchvat a tak dál student jsem nedostal se omlouvám 
já bych chtěl říct že na minulém zasedání zastupitelů 
a minulém zasedání zastupitelstva kraje tento bod vyvolal pán 
krajský zastupitel jako pan starosta z roztok jsem rád že navštívil naše město a to se podívat tam kde byla vytekla voda která už tam samozřejmě nebyla stal se z toho bohužel politikum protože se píše že hejtmanka jirmanová chce zabetonovat mokřad odveze toto pole devět i naše organizace která se nedostala zastupitelstva takže se to opravdu stala politika a vím tedy že středočeský kraj a pán jako psi by souhlasil že se to přesune na další jednání zastupitelstva kraje kde budou po sbírány všechny informace k tomuto projektu my se samozřejmě nebrání tomu aby to bylo třeba jinde jak říká kraj nebo říká ministerstvo sebe hledáte nějaký prostor samozřejmě města se začínají přetahovat o tento projekt významný za dvě stě padesát milionů korun už si říkali že by to mohlo být mladý boleslavi už si říkala že by to mohlo být v kutné hoře takže jako ty města se o tento projekt přetahují fakt by jsme byli neradi a tenkrát se nám ten projekt líbil aby se tady dal třeba někam umístit když to rozhodnou odborníci a říkám od začátku říkám to novinářům televizím a všem těm co mě poslali ty hnusný emaily který když se to zpolitizovaná to co se děje na fejsbůku že se vyhrožuje zabitím a zabitím dětí takto to dopadlo jo takže takhle to dopadlo takže prosím krajské zastupitelstvo to bude jednat a my jestli chceme vystupovat jako město jako seriózní partner kraje států občanů 
developerů firmám prostě tak nemůžeme měnit každých půl roku svoje usnesení takže já bych chtěl říct že mě to opravdu mrzí že se to zpolitizovaná a zpolitizované to ti o kom jsem teď tady mluvil a mrzí mě to nechtěl jsem mluvit další politiky 
tak já bych chtěla bych tam ne vykřikovali se na nás tak pan marek 
promiňte pane na něj paní ženská 
děkuji za slovo a bylo toho tedy řečeno celkem hodně ráda bych to vzala postupně pane starosto vy jste tady četl dopis který přišel tedy z krajského úřadu stejně tak jste obdržel ten dopisy z roku dva tisíce devatenáct ale v letošním roce a druhé dopis druhého června dva tisíce dvacet jestli se nepletu jste obdržel dopis z ministerstva životního prostředí ministerstvo životního prostředí metodicky vede kraj a doporučená abychom toto území neprodávali kraji za symbolickou jednu korunu abychom využili možnosti tohoto území protože je to přirozený a vody a abychom zajistili ho ochran žádá příjmová 
a nejen vás ale i paní hejtman to je jeden bod druhý bod a karolínou můžu ti říct 
a byla bych ráda aby to tady zaznělo naposledy a nemusela jsem to znovu vystěhovat že jsem nikdy ne hlasovala pro záměr světa záchranářů od počátku jsem byla proti tomu a upozorňovala jsem na základě vyjádření rybářského spolku a mysliveckého spolku kteří nás upozornili na 
seno z tohoto území by se ho neprodává a nikdy jsem s tím nesouhlasila takže neříkej že všichni zastupitelé to odsouhlasili já ne pane šimone byste tedy hovořil o zájmu ochrany lidí já věřím tomu že nás či zastupitelů tedy hájí zájem lidí kteří mají zájem na tom aby území který má takovou hodnotu a je to vzácné území a bylo mnoha odborníky konstatováno že se jedná o hodnotný mokřad který má vysokou schopnost retence vody 
v území přirozenou cestou aby zůstalo zachováno 
a věřím tomu že ten zájem těch lidí tedy na tom je eminentní a je daleko vyšší než to abychom zde zřídili projekt tyto záchranářů pro jehož umístění můžeme hledat jiné lokality které by byly vhodnější 
a taky ještě pane havel pane havelku na vás vy jste řekl že vás nikdo nepřesvědčil o tom že by to ohrozilo realizaci obchvatů doporučila bych vám abyste se podíval do informačního systému a já a najdete tam několik záměrů jsou to liniové stavby převážně které byly umístěné například do evropsky významné lokality evropsky významná lokalita má vyšší stupeň ochrany a je podrobena 
ten záměr samozřejmě posuzován z hlediska vlivů na evropsky významnou lokalitu z hlediska na motorovém území a ten záměr tam byl umístěn byl umístěn s tím že tam byly byla přijata kompenzační opatření takže tahle realizace možná je já jsem ještě k tomu dodat že zná z šesti není nikdo proti realizaci obchvatů a nikdy jsme takového nic neřekli řešíme tu střet dvou záležitostí a to je svět záchranářů a mokřad 
pan havelka 
já určitě vnímám to že ho ze to umístit otázka za jakých podmínek a v jaké časové jakém časovém horizontu protože v tuto chvíli já jsem přesvědčen protože jsme v nějakém programovacím období myslím že honza marek trefě pětiletku když je to byť je to sedmi letka ale máme čas roku dva tisíce dvacet jednadvacet dva protože řekněme si to tady otevřeně nadšené malujeme těšínská jablíčka bylo to tedy řečeno už několikrát středočeský kraj se stal bohatý krém teď jsou teď z mého pohledu jedna z mála posledních možností aby ten obchvat byl vystavený za evropské peníze jinými slovy ano nastavovat tam půjde umístit a bude tam umísťované tak dlouho že už tady budeme mít i silnice dvakrát třikrát opravený a to moje přesvědčení je a v tomto nezměníte protože ty stavby trvají dlouho já si pamatuju když když se stavěly na novomlýnské nádrže ekologové protestovali proti novomlýnských nádrží protože se zničí koryto řeky dyje když se přes něj má dneska stavět dálnice tak se křičí ekologové ti samí možná to zapomněli za těch třicet let že není možné umístit silnici protože najednou se to stalo významným hnízdištěm mějme taky trochu paměť a mi otec opat opakujeme dvacet let a teď jsme a to zastupitelstvo ušlo velký kus cesty za posledních šest let ať kupovalo pozemky nebo jiné věci a tečka ve své podstatě já tu obavu mám a opravdu nebyla rozptýlena děkuji 
děkuji paní jsou horko dlouhá 
bych chtěla já jsem opravdu vasa dlouho chtěla bych reagovat jednak na ty dopisy ten dopis co jste či pane starosto byl loňský a právě říká paní toužimská dostali jste letos nejen dopis od ministerstva životního prostředí ale dostali jste i dopis od agentury ochrany přírody a krajiny který jsem zmiňovala ve svém příspěvku jestli jste dobře poslouchali a tam bylo to samé a myslím si že jsou to nové informace od loňského roku podívejte se do nálezové databáze agentury ochrany přírody a krajiny kde najdete ty vyjmenované ty chráněné druhy jsou tam vyjmenované jsou tam zaneseny a je to celorepubliková databáze těchto těchto živočichů a rostlin jo a dále bych chtěla říct je teda do už podle vás je větší odborník než ministerstvo životního prostředí a jeho agentura ochrany přírody a krajiny která vás vyzývala v tom dopise přímo vás pane starosto abyste byl v souladu a sám jste včera řekl že budete souladu proto jsem vás schválila že jste si konečně takhle hezky vyjádřil asi bych měla svůj pochvalu vzít zpět 
ještě bych 
ještě bych chtěl podotknout pokud chcete hledat kompromisy kvůli tomu obchvatu říká paní inženýrka stejně potřeba smlouvu zrušit protože se bude jednat po jiné pozemky jiné číslo parcelní děkuji 
no paní sochůrková to říkám pořád budeme v souladu s ministerstvem a s krémem prostě probíjet to v rukách odborníků a ne je to v rukách odborníků a nerad bych aby to v rukách komunálních politiků prostě jsou odborné věci 
to jsem 
a to tento ten dopis od ministerstva životního prostředí dostala i paní jermanová náš dopis od a opéká dostal také středočeský kraj oba dopisy dostali je však to budou jistě věci které sebou projednávána na zastupitelstvo středočeského kraje a těmi rozhodnutími sebe budeme řídit i my naše město ale každopádně to že se bude třeba hledat jiné umístění třeba si u nás 
tak 
proti tomu nic dostat nic nemá 
tam se mladá paní támhle hlásí hrozně dlouho 
něčím takovým dobrý den športová veronika za prvé chtěla bych vám poděkovat že se otevřela konečně nějaká diskuze s občany protože to vnímáme asi všichni že tohle téma je zajímavé a taky že jste byl schopen přiznat dnes že se jedná o mokřad opakovaně tvrdíte že nejste odborník a že tedy je potřeba vyčkat na stanoviska odborníků této souvislosti bych se chtěla zeptat když jste dnes ta jejich stanoviska slyšel tak zda stále trváte na prodej těch pozemků kraji a na uskutečnění záměru světa záchranářů k tomu bych se chtěla zeptat co vás tedy k tomu motivuje a a také upozornit na to že ty pozemky jsou pořád města a mám zato že tedy město je to kdo by měl rozhodnout o tom jestli se bude prodávat nebo jestli se nebude prodávat přece žádný biolog nebo odborník rozhodnout nemůže děkuji 
jak jistě víte zatím se nic neprodává 
zatím si se prodává středočeské zastupitelstvo tu smlouvu nebo ten návrh prostě zatím neschválilo a čeká na odborné rozhodnutí a pro nás je to partner my čekáme na rozhodnutí investora středočeského kraje a ten se bude řídit určitě stanoviska odborníků životního prostředí byla ta je třeba či česká inspekce životního prostředí u nás byly tady další celou dobu říkám všem novinářům televizím všechno bude na odborníci ne nechcem aby to bylo zpolitizované zpolitizované se to stalo díky támhle tomu pánovi co se hlásí třeba vám to vysvětlí a je to škoda že se to zpolitizovaná restart 
doplnit 
já mám za to že smlouvy bývají dvoustranné to znamená samozřejmě je tam kraji jako váš partner jak říkáte ale na druhé straně město pokud se nemýlím to znamená vy rozhodujete úplně stejně jako oni takže z jakého důvodu toto nehodláte brát v potaz nebo proč na tom nadále trváte ty odborníky jste dneska slyšel tak možná že si nerozumíme možná že jsem ten dotaz položil a špatně nebo moc rychle ale mě by zajímalo co teda vás motivuje i po těch odbornících a proč nehodláte vzít tu svoji odpovědnost do svých rukou jako zastupitele města lysá nad labem které jsou smluvní stranou děkuji teda právě proto 
že jsme smluvní stranou a jsme partnery kraje a budeme v tom pokračovat spolu a samozřejmě po tom rozhodnou odborníci a když ho rozhodnou odborníci tak se nic stavět nebude je to jasný 
pan marek karel 
pokud si několik komentářů tomu co bylo řečeno kolegovi martinu pípa lobby a proč my jsme dávali ten návrh aby se dal revokace aneb prodávali jsme pozemky kraj je proto aby mi jako zastupitelé jsme se mohli se všema studiem a seznámit a mohli potom o tomto pozemku rozhodnou protože to je téměř devět hektarů našich pozemků ne kraje této chvíli to znamená pokud tones revokuje tak je to na kraji už to není o tom že rozhoduju odborníci a rozhodli krajští zastupitelé možná odborníků ale znamená tě pane starosto je to k ní se jistě pane ministře by se umyjete ruce deťom to rozhodl někdo tam víš my jsme zodpovedný za tehdy redaktorům i jako zastupitele a pokud dneska to dnes revokuje mé tak to bude znamenat je až bude krajské zastupitelstvo a krajské zastupitelstvo kde máte většinu ano a čssd se zde můžete krásně a káče to koupit a potom už není vůbec na nás ano můžeme maximálně baby územním plánu ale vůbec už na nás není nebude to náš pozemek bude to pozemek kraje protože to je za prvé to znamená je to naše záležitost této chvíli za druhý no tedy řečeno jsme měli schodů neměli jsme schodů je to tak že deset zastupitelů hlasovali pro prodej z těchto pozemků a pět zastupitelů bylo proti nebo nehlasovalo pro a já jsem byl jeden z opozice který hlasoval tehdá pro prodej protože svět záchranářů se mi líbil jako projekt a musím říct je to co mi chybělo a a dneska to zpětně samozřejmě člověk vidí stále se učím je prostě hodnocení toho území my jsme tam tehdá na černo červencem zastupitelstvu žádali pojďme udělat studii proto území pojďme se na to pořádně podívat byste to zamítli 
asi jste věděli proč protože jste věděli že by to dopadlo možná špatně a já jsem tehdá byl nakonec pro protože se mi líbil projekt záchranářů pokud vidím ale věci to jak to vypadá chuť vidím že je hodnotný z pohledu zachyt zachytávání vody v krajině tak přece je logický změnit názor a pokud je tov situaci kdy kraj doteď po smlouvu nepodepsal a nepodepsali proč protože my jsme tam dali ty podmínky je se ten pozemek na vrátit pokud kraj do čtyř let neudělá platné stavební povolení a do šesti let nepostaví a to se kraj nelíbilo tak proto doteď nepodepsal takže v této chvíli je stále hra i na naší straně můžeme to zastavit za situace kdy kraj jednoznačně říká není to naše priorita 
tak potom bychom to měli nechat na území majetku města dál s krajem jednal udělat veškeré posudky a teprve poté se případně bavi ale ale vzdát své zodpovědnosti a říct mi to dáváme a předáváme kraje už je to jenom na něm to není o tom že to necháváte na odborníka k té o tom že vyměňujete sám sebe a říkáte já vlastně toto nemám zájem jako město o toto území to je špatně 
já bych chtěla reagovat na pana karla marka protože to co říkal byla absolutní mystifikace zase protože 
nejdřív musí projít změna územního plánu 
neříkejte že podpisem smlouvy je všechno nevratné navíc jsou tom v tom podmínky pokud neprojde změna územního plánu něco stavět nebude a to jsou ty odborníci to je ta to je ta linie která rozhodne by to předbíhat 
nespalujte tady takhle to jinak se vám to hodí jenom řeknou odpověď tak pojď já mám rád zareaguji pokud ten malý přejde na kraji tak prostě bude krajský to se mě na tom nic nezmění bude krajský ten majetek a jediná otázka bude jestli se nám za čtyři roky vrátí nebo nevrátí zpět podle a to bude otázka naše územního plánu a otázka toho co tam kraj bude dělat ale my teďka to co čím přicházíme klíčově této chvíli pozastavit ten prodejna krávy a říct ne my to zastavíme protože my nejsme situaci že se bavíme o tom jestli to prodat nebo ne je prostě v této chvíli jsme usnesení zastupitelstva minulý červenec řekli chceme prodat a bylo to osm hlasů vás koalici a dva hlasy opozice pokud my bychom hlasovali proti stejnak to prošlo jenom abychom si ujasnili tu situaci 
pan havelka 
jenom řekne snímání odpovědnost či či neodpovědnosti 
pro mě je středočeský kraj solidní partner jestliže solidnímu partnerovi něco nabídnout a situace se změní předpokládám že i solidní partner nějakým způsobem odpoví a já bych si rád na to odpověď počkal z mého pohledu budeme se tu ještě dalších asi tak dvě tři čtyři pět hodin přesvědčovat argumenty já jenom řeknu že potom budu navrhovat asi jiné 
jiný návrh usnesení než tam dnes je a to odložit tu věc a vyčkat jakým způsobem se k tomu vyjádří středočeský kraj jako náš partner vděku 
ano 
paní fišerové já bych jsem chtěla teda ještě ten návrh pana havelky doplnit o to aby se udělalo biologické posouzení po ročním období to znamená jaro léto podzim zima 
z důvodu toho že to bylo doporučeno i pane mirku abyste viděli vlastní nějaká lokalita tam je a do té doby stě odložíme 
tomu protinávrh 
pan havelka a já jsem tomu vrátím bylo tady řečená jenom abych ho na to nezapomněli že je tady ochota prodloužit 
zastupitelstvo protože máme dvacet dva hodin třicet pět minut velmi přislíbeno a to už tedy neplatí protože jsme se tak dohodli že tuto diskuzi ukončíme za dvě hodiny což by bylo teď ale dobrá budeme ještě diskutovat chápu že je to věc důležitá a ale jsou tam pro mě důležité věci v tom zastupitelstvu takže já navrhnout teď prodloužení 
zastupitelstva města o jednu hodinu a zároveň avizují že venovat se dvaačtyřicet pět navrhnu ukončení diskuze k tomuto bodu a hlasování děkuji 
je návrh a prodloužit kdo do tady je to je návrh na prodloužení 
zastupitelstva kde pro 
všichni návrh byl schválen děkuji 
pani smolíková 
je to 
a tak já bych ráda tady ještě připomněla některá fakta která tu nezazněly připomínám že jsem vzdělaná přírodním směrem kdyby někdo o tom pochyboval 
v řešeném území je velmi kvalitní zemědělská půda to už tady zaznělo přestože se jedná o má vysokou ekologickou stabilizační funkci území je na rozhraní vodního toku a louky je tedy významné z hlediska přirozeného zadržování vody v krajině 
jak máme pak hledět na prohlášení ministrů zemědělství a životního prostředí kteří mluví o ochraně takových míst když z druhé strany jsou tato místa cíleně ničena 
plocha je součástí územního systému ekologické stability je tam totiž lokální biokoridor 
ten je ze zákona významně h rájem pro posílení ekologicko stabilizační funkce území 
pokud budou záchranáři nebo hasiči provádět výcvik území je zajištěno že jim neuteče chemie do vody a do prameniště 
na pozemku byla před deseti lety provedena se souhlasem města náhradní výsadba za kácení u teska 
je tedy nesmysl 
po deseti letech se rozhodnout a nechape kácet pět tisíc stromů které navíc nesázel ani město 
město by si měl rozmyslet co vlastně chce a píše když jednou dá souhlas k výsadbě tak proč to zcela nekoncepčně zasnění 
místo je součástí honitby jelikož je v okolí již jen orná půda jen místo významné pro zvěř ta jinak nemá prostor pro život z jedné strany jsou zemědělské plochy jako například jahody z druhé strany se uvažovalo o maďarsku třetí strany obchvat 
když se připravoval územní plán bylo řečeno že za chvat do krajiny už žádná zástavba nepůjde 
to bychom se mohli spojit se ztrátové amy lavicemi do jedné sídelní kaše která se vyznačuje tím že se nevyznačuje žádnou myšlenkou koncepcí ale pouze zájmy spekulantů a do vzdělanců kteří mají krajinu za plochu pro svou politickou kariéru 
město je město po dlouhé době dosáhlo na příslib komplexních pozemkových úprav 
jak se do nich město chce zapojit když nebude mít pozemky 
tyto jsou naprosto jedinečné pro plánování krajiny tak proč dělat průmyslovou zónu 
návrh je tak hluboce nekoncepční je musí být nápadem politika který vůbec nic netuší o území o území kde vládne 
jak může vzdělávací centrum pro lidi by a být až za obchvatem když k němu nebude možné ani dojít nebo tam budou tisíce lidí z celého středočeského kraje jezdit autem v tom případě se nezastavitelného území stane lunapark 
pokud všichni politici hovoří nebo většina z nich o ochraně životního prostředí a navíc mají za ministra životního prostředí 
a ano jak mohou připustit aby na zemědělské půdě v údolní nivě vznikla taková obludnost všichni líbivě mluví o přednostním využívání zničené půdy tak proč se tento záměr neudělá v milovicích kde je takových ploch nepřeberně stačí si vzpomenout na stovky hektarů po bývalém sídlišti boží dar nebo na letiště 
pokud město lysá nad labem vůbec někdy plánovalo svůj rozvoj proč na vykupuje pozemky a nařídí si tento svůj rozvoj z tohoto záměru je vidět že politici našli dostatečně velký pozemek a musí ho využít pro cokoli 
je to přes osm hektarů 
ještě bych na závěr chtěla říct jeden sak a to se týká obchvatu 
v roce dva tisíce šest 
se připomínkoval 
vlastně ten se připomínkoval tento mokřad 
nevypořádal se to nicméně projekty hotový a územní rozhodnutí jeho tobe schváleno od roku dva tisíce šest je platné a mohlo se začít stavět 
trezor ano před několika málo 
no je to chvíli co vlastně zastupitelé se v klidu dívali jak na kraji toto územní rozhodnutí krásně propadlo nicméně si myslím že už je zpátky a znovu se může začít stavět to znamená že já vůbec nevidím důvod proč se to spojuje s tímto naprosto odlišný bodem protože obchvat je hotový projekt je hotový a jak tady pan na pan černín řekl velmi pěkně ano i s takovými trasami jako obchvat se dá řešit mokřad ale musí se na to myslet a pamatovat to znamená že nějaké výmluvy že by se měnil měl měnit projekt a nemohl se stavět obchvat nejsou namístě 
děkuji za pozornost 
paní stařecká já bych se chtěla zeptat jestli to opravdu myslíte vážně že se může začít stavět obklad zrovna vy a vaše rodina 
prosím taky některým lidem se to nemůže stavět kvůli pár pozemku se to stavět nemůže i kdyby jsme teď protože nedostaneme stavební povolení protože nedali souhlas 
s pozemky kteří které budou v trase obchvatu 
já jsem vás nejmenovala 
já děkuji paní smolíková prosím paní smolíková nemáte 
paní smolíková nemáte slovo tam se hlásí pan jelikož 
páčka 
totiž slyšet a vážený pane starosto vážení radní vážené zastupitelstvo dámy a pánové pro ty co mě neznáte moje verne ondřej dlouhý a já jsem advokátem občanem lysá nad labem nikoliv dlouho vidím že tady v tom městě móda tedy řešit jestli někdo náplava nebo rodilí mluvčí v tomto směru se řadím mezi náplavů a nejsem jako teroristou nejsem ekologem nejsem ani odborník na přírodu přiznám se a překvapuje mě když hovoříme o tom že věc zpolitizovaná politická věci taková která zajímá obyvatele pravidelně volíme ve volbách a holt někdy je ta perioda mezi nimi volbami příliš dlouhá takže máme zapotřebí se vyjádřit i touto příležitostí a chtěl bych říct jednu věc názory odborníků tady zazněly misi nevolíme odborníky my si volíme zastupitelstvo volíme si a tedy radu aby rozhodovala nikoliv odborníky aby rozhodovali a já jsem velmi rád že dnes už tedy víme že mokřad existuje děkuji pane starosto že jste to řekl a děkuji i za to že vlastně tedy chcete dát slovo těm odborníkům nicméně a za mě je tedy otázka rozhodování s péčí řádného hospodáře pojďme si říct jednu věc a 
někdy je strašně jednoduché posuzovat nějaký dopad stavby stačí zamhouřit obě oči a stabilně zachvíli hotová a já v rámci fungování pro nadační fond který se zabývá tedy biodiverzitou a cestuje po celém světě a 
asi nic neuděláme s tím že moře jsou plná plastů asi nic neuděláme vysušování mokřadů ve střední africe ale otázka je co může udělat každý z nás byt na lokální úrovni můžeme se ptát co si sami postavíme na zahradě a můžeme se naučit třídit odpady a ve chvíli kdy se vyskytnou otázka jestli budeme nebo nebudeme chránit kus přírody který se nám tady objevil a a já mě ani nevadí že o něm třeba někteří lidé nevěděli nebo mu nepřikládal i takový význam já jsem o něm také nevěděl ale otázka je co s ním uděláme ve chvíli kdy jsme zjistili že tam je a podle mého názoru ve chvíli kdy je tady zastupitelstvo ve chvíli kdy je ta rada a ve chvíli kdy je zapotřebí se rozhodnout já se také nebudu ptát odborníků jestli na mém pozemku si vám postavit dvoupatrový dům nebo třípatrový to je rozhodnutí vlastníka pozemku je to rozhodnutí města město bude muset rozhodnout jestli pozemek prodá nebo ne jsou tady nové okolnosti od toho posledního rozhodnutí které mají zásadní vliv na posouzení toho co je řádné naložení s tím pozemkem a víme dnes žije na pozemek s velmi vysokou bonitou to znamená o velmi vysoké hodnotě a víme o tom že tam je velmi celý mokřad jehož hodnota je pravděpodobně těžko vyčíslitelná penězi a v tuto chvíli si můžeme položit jednoduchou otázku co jako vlastník pozemků město hodlá pozemky udělat chránit kus přírody který se tedy objevil a který je cenný podle vyjádření odborníků nebojí zastavět světem záchranářů já se domnívám že ta otázka nestojí o tom jestli tam bude nebo nebude obchvat a obchvat si myslím že chtějí z valné většiny snad všichni občané lysá nad labem myslím si že všichni zastupitelé myslím si že i a ty osoby které velmi jasně zastupují ekologické zájmy tak proti obchvatu absolutně neprotestují ale existence obchvatu se s existencí mokřadu nevylučuje dneska to tady zaznělo vlastně strojích úst všichni odborníci být z různých pohledů a argumentovali že je možné ten mokřad nadále zachovat a 
pouze z jedněch úst a domnívám se že paní inženýrka která se zabývala a plánováním tak a kdyžtak mě opravte ale i vzdělání nebo její zaměření je stavební nikoliv ekologické ze stran ostatních odborníků tedy na tu ekologickou stránku zaznělo že pokud město pozemek neprodá a není proto důvod pokud se rozhodne ji chránit tak ta existence mokřadů se s existencí obchvatu nijak nevylučuje a 
stavba obchvatu se dá podle mého názoru jednoduše spojit s tím aby se provedly stavební úpravy takové nebo terénní úpravy které by umožnily rozšíření toho mokřadu ta stavba obchvatu je pořád ještě nějakou dobu před námi a tu dobu můžeme využít k tomu abychom ten obřad ten mokřad posílily abychom ji aktraktivní měli prodloužili nebo rozšířily tak aby posléze ten ta stavba obchvatu a jeho existenci nenarušila ale vraťme se zpátky a toto za nás nemá rozhodovat kraj ať už tím že mu to prodáme bude to jeho pozemek on o tom bude rozhodovat toto ani nemáme čekat jestli kraje důvěryhodný partner který akceptuje naší nabídku nebo neakceptuje pojďme si říct není to důvěryhodný partner byla poslána nabídka ke které se nevyjádřili a v takovém případě není zapotřebí se z právního hlediska návrhem té smlouvy cítit být vázán a já se domnívám že zejména ve chvíli kdy město a jeho hospodáři vědí že ten pozemek je cenný tak by se toho rozhodnutí neměli zbavovat neměly být přesunovat prostě na kraji ale měli by si ten pozemek podržet u sebe proto dnes by měly podle mého názoru rozhodnout o odvolání souhlasu s prodejem vzít si tu věc prostě k sobe zpátky a znovu se zamyslet nad tím co na tom pozemku bude je to že se to není neprodá kraji přece do budoucna vůbec nevylučuje že tam stavba záchranářů třeba může být z mého pohledu by to nebylo tedy v souladu se zachováním prostě a ochrany krajiny domnívám se že ten byl to není přesunuté silný a možná rozšiřitelný ale rozhodně nejde ty věci vysbírat a přesunout i ptáci odletí ale ten zbytek rozhodně ne a podle mého názoru by město tedy mělo jednat s péčí řádného hospodáře ke svému majetku se hlásit samo ten souhlas odvolat a pojďme si říct v životě nastanou rozhodnutí která jsou snadná a potom rozhodnutí která jsou správná je jednoduché dneska nezvednou ruku nechat platnosti usnesení zbavit se odpovědnosti a nechat to na kraji ať se to vyřeší a pak rozhodnutí které složitější ujmou co svého vlastního majetku a rozhodnout o něm sám s péčí řádného hospodáře tak aby bylo zachováno pro obec to co je pro něj nejlepší ale tenhle musí rozhodnout soud zastupitelé města to nerozhodnou odborníci a já pevně věřím že a si s tím zastupitelstvo poradí a pevně věřím že námi zvolení a zastupitelé a radní a pan starosta to po doufám ke spokojenosti valné většiny obyvatel děkuji 
děkuji 
pan havelka 
já jsem tu věc aby zadá je dvacet dva padesát a já návrhu k tomuto bodu ukončit diskuzi a přistoupit k hlasování děkuji 
je tady návrh na ukončení diskuze to je k hlasování 
kdo je pro ukončení diskuze 
toto je proti 
šest návrh byl schválen děkuji 
pane starosto a já bych si dovolil tedy tak jak se máme hlasovat do dolil přednést ten protinávrh který jsme s paní místostarostkou avizovali a promítneme ho za chviličku až se nám přetočí kabel 
na test 
ten návrh náš společný s paní místostarostkou žádá středočeský kraj o vyjádření ke koupi pozemku prosím záchranářů a ukládá radě města zadat biologické posouzení celé lokality po ročních obdobích toto je můj protinávrh proti návrhu paní zastupitelky turínské děkuji 
tak že tady protinávrh kdo je pro tento návrh 
osm kdo je proti 
čtyři kdo se zdržel při návrh byl schválen dekuji 
další jedeme další bod 
jde proti nám 
máme tedy závěrečný účet hospodaření města pana vlka 
já jsem velmi vám přišel mi přestal mít internet takže si dovolím přesednout závěrečnému účtu byť bych požádal kolegy jestli teda mají k závěrečnému účtu nějaký dotaz 
máte prosím někdo data k závěrečnému účtu města někdo nás vypnu poprosíme 
máte někdo dotaz v závěrečném účtu 
pokud tomu tak není já bych nechal hlasové pane starosto tak je tady návrh že bere na vědomí po 
schvalujeme závěrečný účet kde pro 
se proti 
kdo se zdržel 
keři 
moje harry byl schválen 
teď 
pro 
ale tady bod číslo osm 
je to 
je to rozdělení dotace regenerace na rok dva tisíce dvacet paní 
takže tady každoročně žádáme ministerstvo kultury časovou dotaci z programu regenerace kde je vlastně spoluúčast 
města a druhou část nám schvaluje 
ministerstvo bylinám přiděleny částky dvě stě tisíc žádali jsme ještě na třináct ale bohužel tam tam nejsme ještě v tak projektové fázi aby myslím si že aby nám bylo vlastně dotace přidělena žádá i římskokatolická farnost a tam žádám mé zastupitelstvo o souhlas spoluúčasti čtyřiceti tisíc 
která je nutná od nás aby ne ta do ta ta ta částka pro ně byla přidělena 
asi všechno nebo 
děkuji za představení má k tomu někdo něco 
tak je ta je návrh na usnesení že zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením kulatina programu regenerace a zadruhé 
to je tech kdo se hlásil 
paintball 
pálka tam asi nejde o to že nebyl pořadům číslo třináct all my dáváme vždycky projekty které máme přichystané do takzvané kvóty kterou ministerstvo potom přepočítává a nám tu příslušnou dotace v tuto chvíli nemáme projektovou dokumentaci na dům číslo popisné třináct hotovo proto jsme ji nemohli podat do té žádosti v té věci 
je tam poměrně vyhrocená dusky protože je to chráněný dům mezi národním památkovým ústavem naším úřadem ochrany památek a investorem to znamená městem hostil třeba zateplení pokud si to pamatuju dobře o tom jakým způsobem ten dům ze udělat prostě je tam tato diskuze která nějakým způsobem pokračuje ale myslím si že se blížíme dokonce myslím že jeden z největších jako diskuzí bylo jak ten dům zateplit aspoň zevnitř jako tam se ta diskuze poměrně vlekla 
děkuji je návrh na usnesení kdo je pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji patrně chyby paní toužimská tak a pan gregor takže omlouvám se třináct pro dva nepřítomně 
je tady 
návrh narozeny dotaci z programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do osmnácti let já myslím že to dotace každoroční prošlo to komisemi a chvilky na tuto věc čekají má někdo něco prosím paní tužinka 
mé pardon pane hrušínský paní košická já už jsem zebry děkuji já jsem se jenom chtěla zeptat já jsem zaznamenala z rady města že bude mimořádná jestli je to dotace na příměstský tábor který organizuje paní křížová my když jsme příměstské tábory řešili tak si řekla že se nebudou podporovat já jsem pochopila že já jen říkám že to je náhrada asi za tábory pana blažka ale jestli teda neměli oslovit i ty organizace jiné které ty příměstské tábory dělají protože si myslím že by to mělo být transparentní jsme tady měli i jiné třeba klub dobrých zpráv a tak a teď to vypadá že je prostě oni ne a někdo ano jestli na to jsou jasné pravidla protože si myslím že bychom měli mít nějaké jasné pravidla k tomuto 
pan děkan jenom chci říct že tam se asi tak úplně nejedná o to že by to byla dotace jako o to že místo srdci 
příměstské tábory organizovat právě jako tou náhradou za fanoušek blažka protože to nás trošičku to a to nejkratší cesta v té které toho v tuto chvíli můžeme dosáhnout víte v jaké situaci jsme byli 
měkkým pořádně mě už vadí to že to tady musím mít dneska osm hodně s nikým pořádně dat nemůžeme a proto jsme zvolili tuhle tu cestu tak aby aspoň těm rodičům jsme dokázali něco nabídnout zrodil se to v krátkém časovém okamžiku nebyla to žádná rychlá věc a já jsem rád že to celou těch věcí rozšíříme děkuji pan marek to že ti co původně žádali o dotaci na příměstské tábory tak nebyly zpětně osloveny takže máme tady organizace která kelly příměstské tábory které organizují příměstské tábory která to chtěli dostat dotaci ve výši většinou kolem deseti tisíc korun jestli jsem dobře viděl rozhodnutí rady tak je tam pětačtyřicet tisíc korun na někoho který není v techto organizacích no je to tak 
je to tak ale pokud si pamatuju tak doporučení komise bylo jednoznačně že nemá že ty pravidla nám to teď neumožní a protože nám to neumožní ty pravidla proto se i hlasovali sami víte že se bavíme o rozsáhlé úpravě pravidel a tohle řešení skutečně možná nepříjemné at ho k tomu aby jsme nějakou tu náplň zajištěny protože jsme nepočítali s tím že skutečně tábor v radošově nebude letos ale stále se bavím o tom proč jste na oslovili ty organizace to je za prvý za druhý příměstský tábor v kapacitě patnáct dětí neočekávám že pan blažek měl patnáct dětí bylo mnohem víc a zatřetí příměstský tábor je za asi dva a půl tisíce tady jsou příměstské tábory v tomto městě které jsou za sedmnáct stovek jsou bez dotací takže mi město investujeme čtyřicet pět tisíc na příměstské tábory někoho to abyste si sami oslovili vašeho kamaráda kamarádku 
a ten člověk dělá drahé příměstské tábory pro obyvatele i s dotací tohle nám přijde fér kdyby to bylo kdyby to byl já dělám tábor dělám tábor salon pobytový týdenní a dělá mu za sedmnáct stovek vyděláte pětidenní příměstský tábor za dva a půl tisíce z dotací patnáct tisíc na týden to přeci pro pro patnáct dětí takže tisícovku na každé dítě a ještě mu pronajímáte zdarma veškeré veškeré další věci hřiště a a tělocvičnu tohle přece není normální to znamená že to bude fungovat takže když organizace si o to žádají také nenajdete cestu když je potřebujete také na oslovíte ale oslovíte svých známých který má ve spoustu peněz na aktivity byly vysoce komerční protože v této chvíli když se to spočítám tak už jsou to komerční to už je komerčně aktivita to není o tom je když děláte pobytový tábor jak to děláte zdarma já a svůj tábor zdarma všichni mi instruktoři tam jedou zdarma takovéto standardně funguje na táborech a mnohými organizace který tady dělají příměstské tábory také dělají za nižší ceny protože dělají opravdu s jakou službu obyvatelům 
pavelka 
já netvrdím že je to standardní řešení je to nestandardní řešeních nestandardní době a chtěl jsem říct pane marku abyste mi řekl čí je to kamarád můj rozhodně ne takže mě to uráží když to říkáte vy jste tam řekl že je to naše kamarádka moje kamarádka ta paní rozhodně není takže jako jestli víte o někom konkrétní zná tak to prosím specifikujte a tyhlety výpad vy sám jste říkal že tyto výpady nebudeme dělat já si myslím že jsem jich dalek a dneska mě to karle o tebe mrzí že si tímhle způsobem vypadnou protože já tohle vůči tobě nikdy nedělám 
také si že je to moje kamarádka tak já ti říkám že není a byl bych rád kdyby tohle tvrzení odvolal 
pan marek dobře já to specifiku lépe není slyšet pardon ať je to lepší děkuji já to specifiku lépe bavíme se o tom že se na oslovi organizace které tady žádost měli chtěli příměšťák dělat mohli určitě navýšit svoji kapacitu neudělali jste to a oslovili jste příměstský tábor který dotuje té a není finanční je finančně velmi drahý pro obyvatele s někým a já když se na to podíval jako člověk neznalý tak jediný co na tom vidím je že paní křížová kandidovala no na kandidátce ode to není pravda a tohle mi dokaž protože jestli si tohle to řekl takto si jste velmi spletl to ta paní křížová která to je je to shoda jmen to že si to tímto způsobem použil mi velmi vadí a přesně jsem čekal kdy s tímhle tím vyrukuje již a je to tady a tato paní nikdy nekandidoval za vaření bezeztrátové navíc takže ani závody kandidovat nemohla a velmi mi tohleto typka co si dobře děkuji takže té chvíli beru zpět a a beru pět a omlouvám se tohleto evidentně jsem nevěděl že je to shoda jmen takže děkujeme disku zároveň ale stále platí že jste neoslovili aktuální organizace a to mě mrzí ani 
tak je tedy návrh hlasování kdo je pro návrh usnesení 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod 
při 
je tady bod dodatek číslo jedna k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí je dotace divadlo folku náplavka jestli zastupitelé dovolí protože body jedenáct dvanáct třináct čtrnáct tuším že v patnáct jsou ve své podstatě totožné kdyby jsme projednávali najednou vadilo by vám 
kdyby jsme sloučili na projednání děkuji 
tak kde pro návrh usnesení dodatek číslo jedna 
ovšem 
můžeme hlasovat 
je 
jsme řekli jedeme s dvanáct třináct čtrnáct a patnáct hlasovali všichni kde pro můj návrh byl schválen 
bod číslo šest na žádost office nablízku tam 
bylo požádáno o dotaci na runway sice dvacet ve vyšší dvě stě tisíc korun 
rozpočtu 
našeho města máme stotisíc korun pro nablízku je tam návrh usnesení že schované dotaci ve výši sto tisíc pro nadšené hospice nablízku 
je to je návrh hlasování kde pro 
všichni návrh nebyl schválen 
sedm na žádost evka litol možnost čerpání částky z rozpočtu města na dva tisíce dvacet formou dotace tam nás požádali of finance my máme v rozpočtu města připravených sedmdesát tisíc je tam návrh abychom je vyplatili sedmdesát tisíc korun 
je tedy návrh hlasová nikde pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji 
tak 
já jsem četla v usnesení rady že 
kvalita byla dána výpověď já se zeptám jaký tečka záměr celou ev kvalitou nebo nebo celým hřištěm a jestli to bude nějaký tečka jinak jako 
vedeno 
tak pan havelka ve své podstatě ten záměr vedení tím 
když jsme vůbec pečování ze všech stran že eká litol má své vedení tak toto je naše cesta k tomu tak abychom ten pozemek tým hřiště mohly zaujmout v kávě mládež zapsaný spolek aby se tamto vlastní sjednotilo protože my jsme pořád jsme již tisky můžeme uvést to jednat rozhodli jsme se dát výpověď protože ta doba udržitelnosti už proběhla u toho pozemku pokud ten pozemek proběhne výpovědní lhůtou vypíše se normálně řízený navíc kočku kde bychom rádi aby také částečně kabiny dneska má evka lito mareš tak aby to bylo také tak aby to mohli spravovat dohromady a ještě si k tomu můžu dotaz je to tak že teda potom by se to evka litol mládež pronajalo dlouhodobě protože pro ně je samozřejmě by lepší nějaká delší doba aby ani mohli čerpat zase dotace z těch svých fotbalových svazů nebo je to uvažuje se jako rok dva jestli tady to nějak je řešilo 
rada města tohle řešila co utěch 
je kabin řekli jsme že tam uděláme zkušební lhůtu jednoho roku pokud tady podrobují budou probíhat i výpovědní lhůty také probíhají tak ty já předpokládám že tam budeme uzavírat a teď neřeknu či nájemní smlouvu o výpůjčku na dobu neurčitou s nějakou výpovědní to že tak i zněl požadavek ale martin se hlásí parga sa 
takto jsem chtěla poděkovat protože to je velký klub pracuje s velkým množstvím mládeže a opravdu bydlím kousek od vidím že tam se střídají jednotlivé skupiny takže je to dobře že se budou moct dále mládež věnovat a získávat dotace proto pro tu svoji činnost ještě panna ještě jednou informaci ono to asi tak úplně růžové nebude protože spolek ev kávy to si najmul právního zástupce a tu naši výpověď rozporuje 
takže děkuji za diskuzi 
je proto děkuji 
hlasoval 
tak ještě tak 
kde pro 
jde proti zdržet proti 
jan burian 
kdo se zdržel nikdo návrh byl schválen je to je návrh změn sa programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních v lysé nad labem v souvislosti s kovy devatenáct jestli chcete podrobně z pana velká toma 
ve své podstatě víte že jsme ten program zakládali minulý rok přišli k němu nějaké připomínky kdy teda musím říct že nejlepší připomínka se mi líbí že paní ředitelky by nejradši ty peníze dostali do rozpočtu což se ovšem nelíbí já se přiznám což radě nelíbí a nelíbí se nám to protože si myslíme že ty pro ty o ty prostředky by se mělo trochu soutěži nicméně tam bylo několik připomínek a probírala to komise možná že paní tomu řekne víku této v komisi probírali aspoň myslím že to bylo u vás komisi a většina všech připomínek do toho programu zapracována byla jestli si to pamatuju věruško dobře 
jestli může asi tam nevím tak moc slyšet 
má jméno 
jeho 
takže já bych k tomu programu jednou chtěla říct pár věcí a snažila všechno napsat vy žlutě dwan to tam v tom statutu abyste přesně věděli že změny a možná jste si přečetli já jsem vám tam přikládala všechny připomínky vlastně ředitelů rýma jsme to všechno konzultovali ne nevyhovělo se úplně všemu ale myslím že těm základním ano to znamená že vyšlo se vstříc ředitelů že už není omezen počet aktivit v jednotlivých kategoriích je tam libovolný podle toho jak ředitel vlastně si to zvolí pro proto jak je to prostě proto školu bude jako výhodný a potom za druhé ty jednotlivé aktivity byly limitovány výši dotací což se taky zrušilo protože zase ředitele řekl velmi třeba v týhle aktivitě chceme dělat víc víc si věcí a je byli jsme omezený těmi třiceti tisíci takže to se taky zrušilo no a potom ještě požadovali aby ta odměna jednomu zaměstnanci že tam bylo původně že nesmí být vyplacena víckrát než jednou za rok takže aby třeba mohli platit tu odměnu měsíčně tomu o tomu učiteli nebo tomu pedagogovi a takže to bylo to jsou takový ty základní věci kde jsme těmi ředitelů vyšli vstříc a ještě jsem chtěla upozornit na jednu věc protože ten materiál vlastně už jsem měl předkládat v květnu a když se podíváte na článek čtvrtý tak tam je termín odevzdání žádostí jako v letošním roce který je vlastně ještě mimořádný než to bude od toho dalšího roku kdy už to bude jakoby řádně tomu třicátému dubno tak já tam měla termín původně do jednatřicátého května ale protože to zastupitelstvo se nekonalo takto bych vás poprosila aby ten termín se tam změnil na dvacátého července abychom to stačili projednat ještě v komisích dát do rady a v září do zastupitelstva 
takže nevím jestli ještě něco máte k tomu statutu to je pravě vnučku paní jitka já jsem byla teda osobně s některými ředitel kami a a oni prostě v této době kdy se vyúčtování nebo celkově ředitele až posud zavalení hromadou různých dotačních programů popřípadě šablonami a pro ně tak jak už to tady říkal pan místostarosta bylo by nejjednodušší kdyby to dostali tu částku prostě paušálně do svého obecního rozpočtu ale samozřejmě by pak jakoby účtovali 
na co by to použil bylo by to prostě pro ně v téhle situaci nejjednodušší a paní ředitelka nováková to napsala na rovinu paní ředitelka ze zušky to také jako my tak řekla že by to bylo nejjednodušší kdy mi prostě nebyly limitování tu administrativou že opravdu administrativy mají čím dál tím více a prostě byli by rádi za to kdyby to mohli méně administr 
jen starosta odešel si vezmu já to chápu ale to není smysl tohle programu protože to jako akorát navyšujeme jejich rozpočty který už tak jak jsem se dozvěděl zase od několika paní řediteli od prý se nezávislým že na něj město hodný oni přece nemusí tu odpověd žádat no oni oni oni nemusí podat žádost pokud nechtějí nenutíme k tomu a já teda velmi stojím o to aby to v tomto způsobu zůstalo pokud by tady byl návrh na to aby to šlo do rozpočtu jak přímo těm těm tak ten bych za sebe nepodpořil se přiznám 
zeptám se jestli ještě k tomu máte někdo něco k tomu statutu pokud tomu tak pardon paní ušiska 
já bych chtěla položit proti návrh na usnesení jestli můžu 
můžu ho diktovat 
jednotlivým školám pomlčka příspěvkových organizací města lysá nad labem začlenit do obecního rozpočtu 
příspěvkovým organizacím města lysá nad labem aby bylo jasné že to není pro ekonomku a projekt pro prostě a do školy které nejsou příspěvku vkami začlenit do obecního rozpočtu částku čtyřicet pět tisíc 
méně dětí a žáků než 
částku čtyřicet pět tisíc 
méně žáků a děti než tři sta do závorky tady to 
to byla skupina a 
v tom 
čárka devadesát tisíc 
více žáků dětí než tři sta 
jako účelově vázanou finanční položku za dodržení podmínek 
účelově vázanou položku za dodržení podmínek programu na podporu volnočasových aktivit 
programu 
na podporu volnočasových aktivit pro školy 
a tím snížit administrativní zátěž spojenou s dotačním programem 
pana válka k tomu ještě teda chápu dobře tak chcete ty peníze zdvojnásobit 
protože program nám stále zůstává v tuhle chvíli to byste musel nechat dobře avis a zrušit program jako tahle by se zase odvoláváte na to že to mají podle programu 
to jsem nemyslela dvojnásobek tak unavený jsme unavení ale chtěla bych to lépe formou protože vím že ta administrativní zátěže opravdu velké velká tak jako to zjednodušit 
já to chápu ale tímto návrhem usnesení říkáte že program zůstává zůstává jeho alokace a máme navýšit rozpočet školám takovéto tedy tečka takovéto takovéto navržen při já přemýšlel jsem chvilku přemýšlet abych mohla kdyžtak upravit tu tocit a to usnesení 
a programy jako takový zrušit 
alokované částky jako takové z programu načerpat 
ne načerpat 
už by to dávalo smysl je opravdu 
asi to nechám já 
jestli můžu poprosit tu větičku a programy jako takový zrušit vypustit  
hotel probíhaly řešení protinávrh 
takže může hlasovat můžeme hlas tak bude pro 
čez dead 
ve proti 
den dva při tedy 
čez 
kdo se zdržel 
dva 
no nehlasoval 
návrh nebyl schválen 
hlasem původně návrhů bude pro 
kdo je proti 
dva kdo se zdržel tři 
pan jan marek nehlasoval 
no tak se zdržel asi 
no 
budeme to brát tak že nás už čtrnáct tuhletu chvíli o honza ne hlasové takže jako kdyby to nebyl předpokládám 
prodej máme 
bod číslo dvacet pravidla pro poskytování příspěvků na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města lysá nad labem já myslím že to je obligátní každý rok stejná záležitost jsme rádi že nám tam ubývají 
příspěvky to znamená že čím dál víc lidí je připojeno na kanalizaci 
je tedy návrh hlasování kdo je pro 
kdo je proti kdo se zdržel dva 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet jedna výbory zastupitelstva města lysá nad labem 
minule jsme schválili nový jednací řád výborů zastupitelstva města kde došlo k několika organizačním změnám za prvé došlo ke změně názvu výboru pro dostavbu chvatu a správu majetku 
města na výbor pro správu majetku města za b změna počtu členů jednotlivých výborů zastupitelstva města lysá nad labem byla stanovena na sedm 
na tomto základě své vyzvali všechny volební subjekty lídry volebních subjektů 
aby nám dodali jména na nové členy výboru 
ty jsou uspořádány v tabulce která je přílohou 
máme tady k tomu návrh usnesení nebo chceme k tomu diskutovat pan karel marek 
já bych měl první otázku a to je na základě kterého qu jakého způsobu se vybraly členové výboru protože 
mi tam my jsme nominovali jednotlivé členy a některé tam prostě nemáme by mě zajímalo ten způsob jakým způsobem jste vybrali zrovna toto osazenstvo do jednotlivých výborů 
tak bylo to po náročné diskuzi aby jsme tam prostě dostali co nejvíc odborníků 
to znamená žádnej žádný normální logický způsob a prostě jste si vyškrtla občané kteří tam nechcete mít za opozici to znamená náše zastupitelů má sedmičlenné výboru dva členy tohle vám přijde jakoby logický návrh pro mě to znamená že že prostě jednoznačně říká samozřejmě nemusíte ani jednoho našeho člena máte na to hlasovací většinu a 
já bych prosila o klid publiku máte na to hlasovací většinou takže to v pohodě můžete udělat ale znamená to že my nás zastupitelů je čtyřicet procent tohoto zastupitelstva a standardně bychom si zasloužili tři členy výboru my jsme každá my jsme tři členy výboru nominovali do každého z tech výboru abyste podle nějakého vašeho klíče tady to je vidět té tabulce ty naše dominanty některé vyhodili 
a tam ten klíč rozhodně nebude 
nalézt ale prostě ten klíč je že se vám lidi nějakým způsobem evidentně nelíbily já bych rád chtěl vědět proč proč jste ondru šmída nominovali do výboru pro ucho vladimíra šplíchala do výboru finančního a matěje kodeše do kontrolního výboru tak pánové 
je že když se podíváte různá zastupitelstva k této věci přistupují různě někde je to dokonce tak že jednotlivé politické strany které ty volby vyhráli mají daleko větší zastoupení než ty další ty názory na to můžou být různé asi tady troufnu říct že ten po mě tam neničte pětku dvěma čtyři ku třem protože koaliční strany nemají žádném výborů pět zastupitelů aspoň jak to čtu dál je karel se ptal jakým způsobem se a proč jsme vybrali tohle no mohli jsme se ptá obráceně a proč jsme nevybrali támhle toho zkrátka dobře je to nějaký návrh který tady koalice předkládá na základě toho minulého usnesení chápu že se to někomu nemusí líbit vždycky jsou rozhodnutí která se někomu nelíbí ale tento návrh který takto je můžete samozřejmě podávat protinávrh 
pan burian 
bylo tedy řečeno že různá zastupitelstva k tomu přistupují různě já jsem zastupitelstvu si dovolím tvrdit krátce přesto hnedka při mé první účasti 
minulém volebním období jsem byl informován tebou jirko po nějakých standardech a první z nich byl že kontrolní výbor automaticky vede opozice jo já vím že se dozvím že pan gregor je opozice jasně počkám si na tu tvou odpověď už se na ní moc těší děkuji vyborne pan havelka si nemusím odpovídat odpověděl jsem si sám 
škoda že už tady není obecenstvo aby zatleskal lanko sloužilo by si to pardon pan fajmon byl první 
já bych chtěl zeptat pana marka karla kdy naposled byl kontrolní výbor jako předseda kdy ho svolal já jsem měl takovou informaci že je to bylo někdy ještě loni ne takže já bych se docela tohle vůbec tuhle debatu nerozlišoval že pan marek karel ve výboru nepracoval to prostě jako neexistoval měl fungovat o nám tady bude vyprávět něco o tom že starosta neschvaloval včas zastupitelstvo kdy naposled výbor kontrolní pod vaši předsednictví 
děkuji za otázku očekával se mi právě od vás už to tady padlo byl v prosinci minulého roku měli jsme zase jít poté v lednu kdy nám to nevypadá nedožil nedopadlo to pak a zároveň pana fajmona já to řeknu také se máme skákat do řeči myslím si že to neděláme a jestli vidíte nominace které jsme měli za ne za nás 
tak za nás tam nominován matěj kodeš tak aby on mohl být předsedou kontrolního výboru protože ano někdy nějakých kdy člověk musí vyhodnotit jestli ty věci zvládá nebo nezvládá a pokud prostě v dané chvíli vím že může být lepší kandidát než jsem já tak jsme to udělali to je prostě realita a se kterou jsme se kterou jsme do té do techto nominací přišli 
a takto to funguje myslím si že jinak za minulý rok jsme mnohé věci odpracovali ten kontrolní výbor standardně předkládal zprávy ano máte pravdu v této chvíli těch posledních pár měsíců tomu tak nebylo takže přiznáváte že půl roku kontrolní výbor pod vaším předsednictví nedělám vůbec nic že se to ne svolával a že jste nedělal funkci předsedy tak jak jednací řád na který se neustále od ukazujete jak to předpokládá je to tak potvrdil řád říká že kontrolní výbor má má zasedat třikrát do roka abychom stihli jsme v této chvíli a já už jsem z této chvíli já mám já vám to řeknu já už jsem v této chvíli právě na červené svolával kontrolní výbor aby se mohl svolat nový nový předseda protože si myslím že je dobře aby nový předseda se dostala na svůj termín a ty věci standardně vedle on ale to je jednoduchý zdůvodnění tak je tady pan havelka jenom chci říct 
co se stalo 
již promiňte mi to 
bangladéš nebo kdo 
pan burian taky jsem 
teď se hlásili najednou takhle jan burian pan fajmon mi nedal možnost zareagovat já jemu odpovím odpověděl jste si sám byla koror tak nevím co tady napadáte pana kolegu marka děkuji tak teď je to pan koreš já mám pocit že tento kontrolní výbor svolán ale nebyl usnášeníschopný což bohuželasi neovlivní předseda kontrolního výboru když tam ostatní členové nepřijdou a potom byla koruna tak ani zastupitelstvo se nesla malo a tak a další věc k té opozici já tady mám před sebou video z třicátého prvního sedmý dva tisíce devatenáct sedmnáct hodin devatenáct minut pan gregor říká že projednávali na radě tak nevím jestli je v opozici v koalici mi asi pred naradi jako opozice nic ne projednáváme já bych děkuji pan havelka já děkuji za to vadí matěj co jste řekl protože chci říct jednu věc téhle věci 
nikdo nenapadá předsedu kontrolního výboru za to že se výborné chvála zatímco předseda finančního výboru byl neustále atakován jak to že výbor nesvolá ani v době korona viru a prostě byly na něj vyvíjený ty a taky přestože ty výbory dva které tady máme další co znamená dneska ten přejmenovaný 
výbor pro stavbu obchvatu na výbor pro správu majetku a finanční výbor se snažili fungovat aspoň korespondenčně tak ještě za to byl předseda finančního výboru peskovat jako takže nedivte se této reakci tak pan gregor 
no já jen nebyly sdružovat 
docela jsem rád že pan burian má o mě starost ale jestli se mu zastupitel typu pozičního opozičnímu to ať nechá na mě každopádně předem a jsem konstruktivní opoziční zastupitel narozdíl od vás rozumíte 
výborně lásky 
nám prosím 
nebyly sníte nám tady oni pravdu 
měli byste se chovat slušně především a ne jako dobytek 
ta děkuji pavouka jenom pokud budeme pokračovat v těchto výlevek tak mi to bude velmi nepříjemné ale opět nám návrh na ukončení diskuze já na sebe křičet nenechám pokud se neumíte vyjadřovat slušně tak pardon 
pan šmejd 
tak slyšíte mě děkuji já bych se chtěl zeptat jestli by zastupitelé jste se dnešní večer poslouchali protože od řady z vás jsem slyšel zejména k bodu kdy se řešil mokřad že jste poměrně jasně říkali já nejsem na danou problematiku ext expert já nejsem biolog já nejsem stavař a podobně a tyhle lidi který jste vlastně díky tý 
personální čistce kterou jste provedli už v komisích tak vlastně děláte zároveň i teď ve výborech zastupitelstva ty lidi kteří tam docházely nebo který by tam třeba potenciálně chtěli docházek kteří třeba byly i dneska na zastupitelstvu tak by proto město chtěli pracovat oni by město chtěli pracovat i zadarmo ani by vám ušetřili spoustu peněz které jinak vyhazujete expertní studie a podobně nevím prostě tu možnost nedáváte takže já si myslím že byste se měli nad sebou trošku aspon zamyslet a jen opravdu zvážit třeba to pokud ty lidi tam dokázali pokud se nějakým způsobem aktivně projevovali tak zdali je nenechat atd a zdali třeba navýšit i ten počet tech členů ze sedmi na devět popřípadě na jedenáct tak jak jste se dohodli vlastně na prvním zastupitelstvu které bylo po těch volbách v roce dva síce osmnáct děkuji paní stařecká já bych si dovolila nesouhlasit teda jakoby s tím slovem personální český třeba co se týká mokřadů jsme tam máme paní sochůrková v komisi pro pro rozvoj a životní prostředí a včera byla vlastně první komise kdyby něco takového bylo by tam asi ani sochůrková nebyl 
takže historická říct že nikde kde byl v komisi pro životní prostředí že jste ho vyhodili jste neobsadil někým jiným 
tady vy jste říkal že jsme dělali personální čistky například kvůli mokřadů já jsem dělala to co jsem řekl historické byste měl jsem neposlouchala jste personální čistku mokřadu jste to udělali v době kdy prostě stát by se neměly šanci besedy mkoli způsobem bránit neobracejte prosím jsem neřekl anna 
pana vlka jen chci říct pane šmída jestli se ještě vrátit já bych na vás zareagoval 
chápu diskuzi na téma výbory zastupitelstva 
komise jsou poradním orgánem rady a v tomto případě ta rada si to po své diskuze rozhodla myslet si to o tom můžete co chcete ale myslím si že teď se pojďme bavit tady o výborech a já jsem přesvědčen o tom a když to řeknete takové zeptám se jinak a možná hloupě když paní stařecká řešící země dělá legraci že hloupě se neptám nejsme komisi životního prostředí člen závode chaloupka si neustále stěžoval že komise se svolává nejsou zápisy z ní nefungovalo to bez personální čistky jsme odvolávat předsedu protože prostě komise se pod tím vedení nescházelo 
a já ten svůj příspěvek co jsem měl k těm výborům tak jsem jenom připodobnil k tomu na co byste udělali v radě 
maximálně nerozporuji čistě a jen vaše věc ale pece se vyjadřuje k tomu čemu vlastně vy se budete vyjadřovat zastupitelé či jsem k tomu připodobnil a myslím si že pana místostarostu že by mě v tu chvíli sice jsem chtěl sdělit co se týče komise pro životní prostředí to je čistě vaše věc to vůbec není na mém posouzení 
tak pani 
jestli byste to vypnout děkuji moc milan 
rám paní ženská 
tak já bych se ráda vyjádřila si pro životní prostředí protože se jí předsedala ano je pravda že jsem ji potom nezvládala protože jsem shledala že ty výsledky nejsou takové jak bych si představovala opravdově také to že potom byla nominována na mé místo karolína když jsem tedy když jsem byla dotázán na to protože byl zde dotaz na časové možnosti členů tak jsem svůj a svoji časovým svoji časovou možnost tedy nějakým způsobem navrhla a pak už nebylo není dále reagováno takto jenom úplnosti jakože 
asi ještě panna karel marek 
já nechápu protože chápu že se dostáváme do trošku složité situace že nás zastupitelstvu je osm stran výbory mají být lichý v té chvíli se dostáváme do té chvěl vy najednou jakoby na někoho nějaké jméno se škrtne můžeme a můžeme se bavit proč zrovna tyhle jména nám jasné že škrtne ty naše jména to se stalo 
myslím si že by bylo dobré abychom se zamysleli jestli se nevrátíme buďto k modelu tomu co byl logický předtím protože ty výbory fungovaly měl jsem pocit že fungoval výbor je fungovat a práce ve výboru a 
ve všech třech tech výborech nějakým způsobem a to znamená situace že tam je za každou za každou stranu která byla zastupitel který nebo která kandidoval do zastupitelstva které bylo jedenáct taky denominace anebo druhá varianta a to že výbory budou 
devítičlenný to znamená každá volební uskupení který zastupitelstvo je má toho svého jednoho dominanta a ty tři tranny které se do zastupitelstva nedostali tak si můžu vybrat alespoň jednoho dominanta v jednom výboru a musí se spolu domluvit je to něco co má aspoň nějaké rámec že se nebudeme spolu kádrovat lidi nebudeme říkat tenhle ten má jít má nemají 
protože 
já tady může teďka zná spoustu jakoby proti návrhu ale já nechci kádrovat žádné z ne myslím si že každej jsme se snažili tam na jmenovat kvalitní lidi a proto jsem se ptala proč se zvolil tento schémat a proč se zrovna ty naši kandidáti vyhodili 
a rozhodně to není o tom jestli že to jsou ty lidi co by do výborné chodili lidi do výboru chodili a myslím si že tam předváděli dobrou práci takže mi přijde že kompromisní návrh by mohlo být zůstat alespoň na devíti kdy máme každej z nás jednou dominanta nebudeme si ho kádrovat a volební uskupení který zastupitelstvo nejsou tak budou mít jednoho dominanta alespoň v jednom z výborů 
a potřebu abychom co tady domluvili bychom to mohli a protože to je potom znamenalo že se schválíme usnesení že budeme mít devět členů výboru schválíme se tento princip 
a napříště se schválíme jména 
paní bláhová 
já jenom krátce 
byla jsem členkou výboru pro obchvat měla jsem pocit že výbor pro obchvat fungoval pane fajmon nefungoval nebo nefungoval 
taky jste měla tam pocet super tak mockrát děkuji ve výboru bylo jedenáct členů vždycky jsme byli usnášeníschopný cosi já vybavu zato období a spolupracovali jsme velice dobře nebylo problém v tom že nás bylo jedenáct a 
možná dokážu pochopit návrh pana havelky který navrhl aby se snížil počet členů ve výborech na nižší počet 
nechápu proč z jedenácti na sedm protože si myslím že třeba opravdu výbor pro obklad toho byl skvělou ukázkou že fungoval a měl měl prostě byl důvod pro to aby tam ty lidi chodili ve svém volném čase a pomáhali v rámci rozhodování 
od těch otázkách které bylo potřeba projednat z toho to pohledu nerozumím tomu proč chcete nebo máte v úmyslu lidi kteří byli ochotní ve svém volném čase zadarmo chodit město pomáhá jedenkrát za čtvrt roku jedenkrát za dva měsíce jim tuto možnost upřít aby se ne zapojovali do toho jak má město fungovat prosím zvažte to ještě pokud se vám jeden počet jedenácti lidí zdá moc opravdu je tady možnost devět a potom až zkusíte až čas ukáže třeba si můžete dát klidně půl roku a zjistit jestli těch devět bude fungovat nebo nebude fungovat já jsem si udělala i o docházku toho jen výbory jak členové do výboru chodili a to docházka byla velice slušná ve všech výborech pokud tedy neřeším samozřejmě dobu ovlivněnou pandemií ale do té doby dejme třeba dejme tomu třeba do konce roku dva tisíce devatenáct docházka byla velice solidní a zrovna u výboru nebyl dán důvod pro ten proto tak razantní snížení počtu členů takže bych vás chtěla poprosit jménem lidí kteří jsou ochotni ve svém volném čase věnovat se záležitostem města jestli byste byli ochotní přehodnotit počet členů ve výborech děkujeme 
šálek 
jakoby slovo já jsem byl členem kontrolního výboru chtěl bych říct pana fajn kontrolní výbor se sešel v roce dva tisíce devatenáct celkem pětkrát 
v roce dva tisíce dvacet byla plánována další setkání ale ještě chci říct že práce ve výboru není pouze o scházení se na tom výboru ale je také o domácí práci a kontrolách na úřadě my jsme měli naplánováno na únor a březen celkem čtyři kontroly kde bylo za kontrolní výbor nominováno myslím tři nebo čtyři členové mělo to být i s finančním výborem tato kontrola bohužel nedopadne to tedy nebudu asi už změnila čili tento vrácena plná byla měla probíhat si říct že se nám tam spolupracoval velmi dobře v jedenácti lidech napříč politickým spektrem a myslím si že kontrolní výbor punkové podvodní karla marxe velice dobře což může určitě potvrdit i zástupci koaličních stran 
domnívám se je kontrolní výbor by podle nějakých demokratických zásad měla být nejsilnější opoziční strana podle počtu mandátů navržený předseda ový ta jeho strana to má pouze jeden mandát děkuji 
děkuji pan holka 
jen problém je že nejsilnější opoziční strana svého kandidáta na předsedu výboru nenavrhla 
tak děkuji je tady návrh ke hlasování 
marek 
tak já bych v téhle chvíli chtěl dát protinávrh 
a to je a zastupitelstvo města schvaluje počet členů výboru zastupitelstva města na jedenáct členů 
a beru že to znamená že se vracíme ke standartu 
chceme aby je každé volební subjekt měl svoje vlastní zastoupení zastupitelstvu protože nám to ve výborech fungovalo 
a pokud je nějakej nominace nějaké konkrétní strany kde vám jde to nefungovalo tak si to řekněme a můžeme ho vyměňovat ale podle mého nešťastná když se začínáme kádrovat věci a je nešťastná když a lidi kteří byli ochotni do výboru samé chodit ve volném čase také prostě vyhodíme 
ta děkuji je tady návrh protinávrh od pana marka zvýšit počet členů na jedenáct kde pro 
repro já se omlouvám ale těch za názorů a proti návrhu tady zaznělo z naší strany víc jestli by jsme poslední no dobře ale vy potom řeknete že se hlasuje oborů jako takovém tak já nechám hlasovat o tomhle a potom bych rád když vznesl ještě další protinávrh děkuji 
tak mě tady protinávrh pana marka kde pro 
šest bude proti 
tři čtyři zdrželi se 
zbytek návrh nebyl schválen 
tak pan jestli můžu tak já bych teda roznesl protinávrh a to aby počet členů ve výborech byl devět s tím že každá strana zastoupená v zastupitelstvu má jednoho člena a ten poslední by po dohodě obsadili strany které kandidovali ale dostali se do zastupitelstva 
kdo je pro 
šest bude proti 
dva kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen je tady původní návrh kde pro 
či 
vy chcete další protinávrh 
já bych ráda podala protinávrh aby byl opět 
vedoucí kontrolního výboru pan karel marek 
místo pana gregora kde pro tento návrh 
šest bude proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen je tady původní návrh kde pro tento návrh 
devět kdo je proti 
šest návrh nebo návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet dva stanovení odměn předsedům a členům komisí rady města 
pan 
kodeš 
já bych jen upozornit že dvacet tři čtyřicet šest nebyl interpelace diskuze s občany tak jestli budeme prodlužovat a nebo přejdeme na interpelace a diskuse s občany 
máme body jedeme 
tak po číslu dvacetdva je tam návrh 
aby ti kdo nejsou členy zastupitelstva předsedové výborů a komisí dostali odměnu tři jednorázovou ci tisíce korun formou poukazu a členové tisíc pět set korun formou poukazu jednou za rok kdo je pro tento návrh 
rád diskutuji 
je pardo 
pan burian 
děkuji za slovo 
dneska jsme se tady bavili v rámci rozpočtu jaké se nacházíme době 
doposud komise výbory fungovaly my tady přicházíme s touto zátěží pro městský rozpočet 
já jsem zásadně proti tomuhle tomu hodně děkujeme tady byla holka jenom chci říct že tenhle tvůj postoj chápu ale chci říct co nás tomu vedlo ty poukazy mají být pro místní podnikatele tak aby jsme byli schopni nadále podpořit naše představa byla že si budete moc že ti kdo chodí do komise si vyberou z portfolia kino místní restaurace místní ty tak abyste podpořili místní podnikání proto navrhujeme jako jedno z opatření na podporu ekonomiky chápu že je to zátěž pro rozpočet ale chtěl jsem chtěli ten důvod proč jsme to takto udělali 
tak kdo je pro tento návrh 
deset jde proti jeden dva 
kdo se zdržel při děkuji 
je tady voči sto dvacet tři výjimka místa z oze tvé tři dva sedm nás to jsou ty provozovny hazardních her předkládal jan marek 
už to už to funguje 
já teď nevím jestli to bude procedurálně správně my jsme měli kleště hlasoval prodloužení zastupitelstva protože 
se blížíme ke konci nebyla nebyla diskuze s občany nebyly interpelace kteří vyžadují na jízdní ale jednací řád a já se bojím že to zase nestihneme jako posledně 
můžu teď vyvolat hlasování o prodloužení zastupitelstva procedura tom případě bych chtěl nechat hlasovat o prodloužení zastupitelstva o další hodinu do do jedné nula nula osmnáctého června 
no když to chcete chlapci 
necháme hlasovat návrhů kde pro 
sedm bude proti do se zdržel 
zbytek tak já si ještě ve fišerová tam hlasoval vezmu si ještě slovo k tomu bodu dvacet dva 
já jsem byl těsně před nebo ještě během zasedání tak jsem byl upozorněn městským právníkem že existuje jakýsi judikát který by mohl zapříčinit to že když to řeknu bezhlavé vyškrtnutí a 
z těch těch adres vyhlášky by mohlo lise zapříčinit minimálně nějaké nějaké soudní tahanice kvůli znemožnění podnikání 
prostě to že úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal jakési jakési rozhodnutí a které já jsem bohužel neviděl když i když na radnici ten a ten materiál týden leží a tam vlastně leží už od minulého zastupitelstva také 
mi nikdo tenhle ten judikát neposlal a 
já bych tuhle chvíli pokud to tak opravdu tak bych požádal v radnici aby mi ten aby mi ten materiál poslala a 
le chvíli bych projednání toho toho budu ukončila nechal ho stáhnout a 
dopracovat bych ho do příště na základě ještě judikátu jako takový protože tam jde o to že by měli mít nějakou objektivní metodiku která bude říkat když se to místo 
muže z té nebo adresa může šesté vesnic závazné vyhlášky vyjmout a tato metodika pravděpodobně měla být za prvé objektivně zadruhé nějak přezkoumatelné a jasně daná což v tuhle chvíli není já jsem ty ty místa vyjímal pouze na základě toho že tuhle chvíli na nich živnostenského podle radnice nemá hlášena žádná herní místa tudíž tudíž městu z toho neplynou žádné a žádné příjmy 
ta obecně závazná vyhláška říká 
nebo je z toho důvodu že by měla regulovat a pokud možno asi potlačovat místa a hazard ve městě jako takovém já v tuhle chvíli to navrhuje stahnout a do příště to dopracuji 
pavelka 
já moc děkuji za tohle se omlouváme a protože jsem asi byla ten poslal kterej to ale jinak já předem avizují že jsme proto aby pokud ten trošičku bude možný tak aby se ty 
adresy vyškrtli ale abychom to udělali teda tak abychom žádný naběhli děkuji moc pan pravnik něco k tomu ne výtečně dobře takže takže 
je to staženo 
staženo nebo odstavují ten bod je to takhle jenom na mně tak chvíli a stavu 
dobře 
máme tady bod ale jen 
jenom prosím jestli tohle téhle ten důvod proč ho stahují byl byl uvedený v zápise a ona už asi nej a vztahů to z důvodu toho že úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal jakési rozhodnutí a to klidně potom do specifikují do toho zápisu děkuji 
další bod je bod při sledovat seče zápis číslo jedna z osadního výboru žáčka 
bereme na vědomí kde pro 
všichni pana vlka není návrh schválen dvacet sedm zápis číslo jedna z osadního výboru byšičky je pro bereme na vědomí všichni návrh byl schválen dvacet osm zápis ze zasedání osadního výboru byšičky další kdo je pro tento návrh vybereme na vědomí návrh byl schválen děkuji máme tady termíny jednání rady města a zastupitelstva města ve druhém pololetí je tam návrh zasedání 
mu nechala svah kde pro 
všichni návrh byl schválen 
pardon pana velká pane starosto já jsem ještě předtím hlasování rád bych kdyby jste přidali ještě jedno jeden termín zastupitelstva a to je na červenec a protože jak jistě víte tak 
na úřad byla podána 
podána více jak dva tisíce sto podpisu pro pořádání místního referenda takže očekávám že bychom se potom v červenci na zastupitelé měli sejít tak abychom mohli vyhlásit referendum proto bych rád kdybychom se rovnou domluvili a měli červenci to sedání 
děkuji tak je tedy návrh hlasování kde pro 
proč no ano doplnění návrhu no tak na červenec paní stařecká já bych ještě k tomu teda měla k tomu referendu neboli neboli k tomu termínu 
ještě nevíme ale asi referendum nebo nebo jak to je nebo nebo nevím vy jste víme o tom že jste sháněli na to podpisy teď asi běží a chápu nějaká procedůra domnívám se že v této chvíli si dávat termín na zastupitelstvu je předčasné protože mi vůbec nevím jestli se teda nějaké referendum bude vyhlašovat nebude zato máte v pořádku a tak dále 
já to já to chápu zároveň bych rád kdybychom už dopředu měli nalít termín že pokud všechno v pořádku také abychom všichni viděli protože budou prázdniny také měli v kalendáři pokud to referendum pořádku nebude tak chápu že je není nutné se setkávat pokud nebudete mít nějaké konkrétní bude zase pro změnu v jako rada který byste s námi chtěli projednat ale je dobré kdybychom se rovnou naplánovali dan červencový termín 
pro tyto účely 
tak tady pro návrh na 
doplnit terme na za studena doplnit terminu zastupitelstva jde pro 
čas boje proti do se zdržel 
proč chybělo já jsem proti protože není důvod jako čtyři kdo se zdržel 
vítek návrh nebyl schválen 
děkuji jen jsme 
co 
jo je tady teda návrh úvodní že bereme na vědomí termíny které jsou vyhlášeny 
rozvrhu 
jde pro tyto termíny 
osm se proti 
pět do se zdržel jeden pan burian 
kdo je pro 
a vy jste nedostali přehled jste nezastihli přehled 
dáme hlasovat znovu čtu bylo zmatečný tak kdo je pro doplnění zastupitelstva na červené čez jde proti 
jeden dva 
kde pro dosev žel 
při návrh nebyl schválen je 
máme tady 
máme tady 
diskuzi se že 
máme diskuzi paní bál se hlásit 
ano teď 
no ale třetí 
paní bláhová 
padl 
pak padl první 
pojďte s námi sednout ale paní fišerová 
tak mě 
přišla zpráva a dostane mrzí teda jsme rádi že jsme odvrátili katastrof přístavu ubytoven 
melissa spojuje 
třináctého šestý jste podávala podávali petici 
a já jsem už dubnu až květnu jednal s majiteli od koupě pozemku by se to věděli a sám říkal jste informováni a právě ta informace nemohla dostat ven než prvního sedmi mě hrozně mrzí je jako je to tak a opravdu jen vaše zásluha prosím 
pokoje 
pan karel marek 
tady to bude jenom reagovat jestli si dobře pamatuju tak zastupitelstvo na úrovni na úrovni dubna hlasovalo plánovací smlouvě 
tam jste hlasovala pro plánovací smlouvu s firmou kačer který tam chtěli postavit ubytovny a potom byla veliká petice kde byl veliký tlak občanům aby se toto nedělo a město konejší jednalo jinak a to bude poté začala jednat s developerem a tras developerem s majitelem a napsal o informaci třetím esteticky jak to konkrétně bylo jako protože očekávám že kdyby to bylo jinak takže i na hlasování na zastupitelstvu hlasovala jina 
stačit 
paní bláhová 
já svůj dotaz směřuje panu havelkovi v minulém zastupitelstvu jste na mě zvýšil hlas tím že ohledně biologických bytů nikdy nebyla uzavřena smlouva na dobu neurčitou a zároveň jste mi řekl kdyby taková smlouva byla že se mi omluvíte tak já jednu takovou má 
dáte tak přijměte prosím moji omluvu 
doufám že jich tam není víc 
je půlnoc 
končím zasedání zastupitelstva města jestli máte plátce podejte prosím písemně 
sejdeme se v září 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/3f23a69f99e69770c98bdbaee4cf5d52
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.