Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 780edb50b416030bdf8c161d84313bf6


ID jednání780edb50b416030bdf8c161d84313bf6
Jednání21. Zastupitelstvo městské části Praha 3
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání25.01.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/780edb50b416030bdf8c161d84313bf6.mp3
Délka audio záznamu06:47:09
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  tady se mi to trvalo 
by se to 
dělá celistvý ale to byla jako první úplně první věc tam byla chyba v tom těsto a v teplotě a taky trošku v rukách a ty si to takovou paže bude jako ve velkém 
jsem si to koupil že to nebylo nebylo co dělat já byl a tak jsem si to koupil udělá palačinky a že to bude dobrý na jako 
přišel pomoc 
a tady 
je to 
houslista 
že to musí být takovej pohyb jako ušlechtilý bojovat duše tohle no taky to není ještě to ale zase za ty prachy ale je vidět že seš zanícené 
zatímco 
jsem udělal 
celý oba 
kovy 
raz 
zvukovky 
a 
uslyšíte vlna 
a 
neslyší ale bolo raz dva raz dva 
ale 
fond 
obraz dobrej 
kurz halo halo 
druhý je to červeného 
mikrofonního 
haló haló těšíme se 
halo halo 
a 
máma 
haló haló 
uslyšíte 
zcela se splatky lahny raz dva raz dva raz dva 
halo halo 
nebo 
veškeré 
tam 
raz dva raz dva 
ještě to tu 
haló haló raz dva raz dva raz dva raz dva tři i raz dva 
může mu 
pomůže 
ale 
má 
ptám ze sálu mluvit do mikrofonu takto by do zvukovky to leze vidíš to běhat měřák 
lidé 
raz dva raz dva tři čtyři pět šest 
raz dva a co teď raz dva tři čtyři pět šest 
raz dva raz dva tři čtyři pět šest 
mikrofonu nebo zbierok moci rozvod tři perfektní 
a 
navíc dobře akorát tečku nevidímdo nevidím tomáše nevidím obraz až nevidím obraz 
obraz je to supr 
asi to takhle to stačí aby věděli co se děje 
super 
tesco dobrý den slyšíme 
jež 
propojený kdykoliv budete hovořit 
vás slyší celý sál takže vám budou vypínat mikrofon a zároveň vyslyší celou dobu sále 
připravený tu aplikaci príma 
takže připravený díky přímo vám 
vidíme slyšíme vás 
tedy ten 
vás vědí 
a že 
mísa je platná 
vyznačí 
stále jsou tady 
takže prosíme doplnili 
tak si myslím že můžeme 
postupně přichází další dobrý den 
vážení členové zastupitelstva a vážení hosté 
zahájí dvacáté první zasedání zastupitelstva městské části práci které bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové zastupitelstva podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se právo platně usnášet 
vyhotovení zápisu z dnešního zasedání franku šulcovou pracovníci odboru organizačního 
ověřovatelé zápisu zpravidla bývá kolega mikuláš 
tady vedle 
kolega mikuláše tady taky jo tak děkuji 
náhodou líbí a volební výbor ve složení jan materna marcela novotná jana hricová tomáš kalivoda tomáš mikuláš martina chmelová 
pak 
chrámu 
tak bych poprosil pana kolegu 
a máme tady dneska věc na kterou jsme se dlouhodobě chystali kterou jsme si schvalovali do jednací nejstarší účast a kolega merta by si měl vzít tryská slovo a měl by nám vysvětlit jak to bude probíhat já dodávám že 
omluvení byly pan novotný ani bogdan nová 
ani v jeho a dohoda a ona jim účast nahlásili dva zastupitelé a a mikeska oba dva doložili že jsou poláci nemoci kovy 
plnili 
aby nás seznámil s praktickými aspekty 
a 
dobré odpoledne jak už bylo řečeno 
a kolegové se dnešního zasedání úžasný distančně military je ona mi k voip a naruta vidíme prostřednictvím videokonference budeme takto vidět v průběhu celého zasedání zároveň jsme s ním displej i audio a co se týká přihlašování do diskuze a samotného hlasování tak oba kolegové mají k dispozici na svých domácích počítačích aplikaci jejichž prostřednictvím se budou hlásit přímo do naší diskuze to znamená pokud se přihlásí uvidíme plátno přihlášené zároveň budou hlasovat hlasování se pro píše tady do vašeho hlasování do našeho přehledu oni zároveň vědí ritu naší centrální obrazovku kde jsou přihlášeni do diskuze a ostatní informace takže prakticky by to mělo fungovat velice obdobně jakoby v seděli přímo tedy v sále 
tak děkuji 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně lidem a měli možnost se s ní dva dni seznámit není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst trvá často někdo načtení programu 
tak to se nezdá 
a ještě vás chci všechny upozornit že z dnešního zasedání zastupitelstva i potvrzovat audiovizuální záznam pochopitelně přenášeno i onlajn 
také nyní otvírám rozpravu k navrženému programu 
tak první kdo se hlásí je kolega materna pane kolego máte slovo 
já děkuji za slovo zdravím všechny kolegyni i kolegy a poprosil bych o v podstatě prohození bodu tři až čtyři zato se omlouvám jsem si pohlídám dostatečně pozadí které je nutné aby to bylo správně musíme nejdřív od svěří stadion pak teprve schvalovat nájemní smlouvu takže bych poprosil o zařazení bodu namísto pohnutky a tři namísto čtyři 
děkuji 
kolega velmi 
dobrý jen my máme za opozici 
návrh jestli by šel předřadit nebo respektive je to tedy návrh bod číslo deset za bod číslo jedna a bod číslo devět potom následně tedy za bod číslo dva je to především z toho důvodu že považujeme za technické a jsme připraveni projednat rychle takže jsme myslel že by to mohlo být i příznivé právě před tou předtouto peticí tak jestli jestli byste to takto akceptovali děkujeme 
nikdo se 
nehlásí takže tedka kolega by měl zrekapituloval všechny návrhy ale zkusíme zrekapitulovat já jednak tam byl návrh na prohození bodu tři až čtyři 
nebo respektive čtverku dát trojku protože to má logiku v tom aby no nejdřív 
osvědčený stadion a pak ho pronajali opačně to nelze udělat a pak tady byl návrh z 
opozičního klubu koalice pro prahu d k y a body devět a deset dát hned za bod číslo jedna protože vnímají jako technické a nepředpokládají nich nějakou obsáhlejší diskuzi tak aby jsme měli tyto technické body odhlasován i a pak měli dostatečný prostor se bavit od těch bodech méně technických 
také nicméně hlasováním nás provede kolegama travná protože návrhového a volebního výboru tak já děkuji za rychlou upoutalo shark kapitulaci a pomoc když jsem trochu nedával pozor takže hlasovat samozřejmě budeme návrhy od konce tak jak byly podány takže první návrh nebo respektive poslední návrh který hlasujeme zařadit bod devět a deset za bod číslo jedna jako nové body dva a při 
takže hlasujeme o tomto návrhy kolegy belu 
dobrý 
mě to nehlasuje 
ale nebudeme podstatné bylo přijato dosaženou většinou hlasů 
takže tento návrh byl přijat dalším návrhem kterým jsem požádal o které jsem požádal já je prohození bodů tři až čtyři to znamená že bod čtyry bude 
bodem pět 
a botky bude bude šest 
a následující body se svojí takže kdo souhlasí s tímto návrhem 
já děkuji nicméně poprosil bych jestli byste technického na to podívala mě to se nehlasovalo ale hlasů bylo dostatek bylo pro tak já to nebudu zdržovat takže i tento návrh byl přijat 
a poslední hlasování které by mělo tečka nastat je hlasování o programu jako celku 
takže prosím hlasem o programu jako celku s těmi změnami které už jsme schválili 
d 
děkuji 
opět jasná většina kromě mě kterému to nefunguje ale já tady říkám že jsem taky pro teda bliká a když 
děkuji 
takže tečka má nechvalín program a já vracím slovo panu starostovi 
takže kdyby 
se dostaneme bodu číslo jedna na pár sedící obvodního soudu pro prahu volební období dva tisíce dvacet dva až dva tisíce dvacet šest fitko mi pan tajemník rudolf zahradník pana máte slovo hidden předkládám vám návrh na schválení soudu v příloze číslo jedna je uveden uvedeno jméno a datum narození dotyčného jsme tady nezvali z důvodu pandemie a navržený kandidát souhlasí 
tak otevírám rozpravu 
zdá se že se do ní nikdo nehlásí totiž uzavírám a budeme tedka hlasovat o bodu číslo jedna tak jak byl předložen 
po 
takže pro více proti nula zdražilo sehnula takže matra byl já děkuji 
teďka na nastávají ty pozměněné body programu 
to znamená nyní se dostáváme k bodu číslo dva který původně byl bodem číslo devět a to je ze řízení jednotky sboru dobrovolných hasičů praha žižkov 
předkladatelem jsem já 
já si ten materiál tahle najdu 
také 
já bych nechal případné vysvětlování hlavně na rozpravu která může následovat poté co to krátce představím takže budu velmi stručný v principu se jedná o to že na městské části působí dva sbory dobrovolných hasičů jeden ze sboru se přihlásil s tím že je připraven a má zájem aby 
aby se podílel na obsazení a zařízení jednotky dobrovolných hasičů tudíž by městská část menila pouze sbory ale měla vysloveně jednotku která by se výhledově mohla stát jednotkou která bude zařazena a do takové podoby aby se mohla účastnit i výjezdu společně se sborem hlavního města prahy 
a proto aby taková jednotka mohla fungovat tak musíme schválit zařízení této jednotky schválit stanovy této jednotky všechno máte jako přílohy usnesení které jste dostali 
materiálech které máte k dispozici a bylo tady zařízení konzultováno i s házet s praha které se vyjádřilo kladně k tomu abychom takovouto jednotku ze viděli a je zde přeložena i koncepce jednotky jak do budoucna by tato jednotka měla fungovat a současně je to věc která bude nějaký budoucí vývoj první řadě bude ta jednotka v první fázi mi tato jednotka byla fungovala jako nezařazená postupně poté co by je coby když se zkonsolidovat coby získala základním materiálové vybavení tak by usilovala právě o to aby byla zařazena a ze zpráv aby s ní počítal právě i při zásazích na ní hlavního města hlavně na území městské části a nevím co bych toho více dodal a nicméně jsem připraveni odpovídat na jakékoliv dotazy můžete mu 
tak tady mám dva přihlášené já jsem já teďka bych měl předat řízení schůze rady kolegovi macronovi protože jak jsem předkladatel tohoto programu od tohoto bodu tak bych v podstatě neměl schůzi že tímto předávám a žení schůze kolegovi ale rovnou vyvolávám prvního se přihlásit na tomáš kalivoda 
dobrý den dámy a pánové a já jsem 
jak jistě víte já jsem tady už diskuze měl zase na posledním zastupitelstvu bavili o dobrovolných hasičích to tady z řad občanů 
člena sboru dobrovolných hasičů praha tři tak jsem otevřel a pak jsem ho měli krátkou diskuzi na 
já vítám a ostatní členové 
sboru dobrovolných hasičů praha tři protože víme že existují dva vítáme založení jednotky my jsme měli v plánu taky na v podstatě jsme o tom už od samého začátku asi před dvěmi lety hovořili oficiálně jsme vydávali materiál když jsme dávali třeba panu starostovi a všude bylo napsáno na takže mi to samozřejmě vítáme a 
aby v podstatě jsem v tom udělal nějakým způsobem pořádek aby to zaznělo tak jak tak jak věci jsou a 
máme ze a to je trošku atypické na městské části dva sbory poláky třiceti letech kdy tady vlastně žádný sbor nebyl tak se založili dva to je nestandardní situace ale současně a za to není asi nic proti ničemu protože sbor dobrovolných hasičů je v podstatě pobočný spolek centrálního vlastně celorepublikového a na uskupení a jednotka je ještě v podstatě třetí subjekt není to ani to vlastně nebude to spadat ani k jednomu sboru ani k jednomu ani druhému je to organizační složka radnice městské části praha tři velitele jednotky bude jmenovat starosta ty členy vlastně 
ty jednotky kteří musí být už nějakým způsobem proškolení a pocit že vykonávat vykonávat hasičskou činnost tak že pojedou k zásahu přímo na což budou proškoleni takže už je to o levo o level dál než v podstatě sbor který třeba plní ještě ty funkce jako sport vzdělávání a tak podobně tak také vlastně bude 
schvalovat starosta městské části 
ten materiál tak jak to tam v podstatě v závěru je a teď já pominu ale tu koncepci jako takovou tak v podstatě ta smlouva nebo smlouva ale zřizovací listina taky standardní je to na jakékoliv městské části 
co bych ale abych to to by se takže měla jsem si že to je dobře a já budu nakonec 
to samozřejmě budu podporovat stejně jako ostatní hasiči co tady jsme protože prostě to to má být nicméně chtěl jsem možná nějakým způsobem v požádat předkladatele prodloužil se příspěvek předkladatelé pana ptáčka a o jednu věc a to je 
také kdy se podívám na materiál nakonec jenom název bohužel je přijde už nešťastný lehce zavádějící praha tři nejsou jenom ani jenom žižkov ale to je vinohrady a a domy a a bylo to v podstatě koncepce předložená jim jedním z těch sborů a všichni asi vnímáme jak tady sedíme je tady je a ne úplně ideální samozřejmě v tomto situace tím že ty ty dva jsou tak jsou to určitým způsobem často bohužel ri 
konkurenční mezi sebou je určitá rivalita mezi těmi zeměmi těmi sbory myslím si že cílem nás všech co tady jsme politici by mělo být aby se sbory třeba do budoucna i sloučili o minimálně spolupracovali já si dokáže představit že můžou být vedle sebe fungovat dlouhodobě společně a vzhledem k tomu že jak jeden tak druhý sbor se nějakým způsobem starají o mládež dělali kulturní akce tak dál tak je možná i vhodnější ne tříštit síly a postupovat společně co mi příjde nešťastný že se nám dostala jsem materiál na stůl který 
byť ve výsledku jde primárně o vedení radnice ale určitým způsobem i v koncepci se vlastně objevuje podpora sportu u toho konkrétního sboru a tak dál tak dá těch příkladů kde je vlastně jednostranně určité svázání tý jednotky vlastní koncepci s tím jedním konkrétním sborem také tam tak tam patrne přišlo by mi nevhodné to schvalovat myslím si že vzhledem k tomu že jsme za třicet let neměli jednotku a zadek k tomu že nám ani nic neuteče také bych chtěl požádat pana starostu jestli by ještě ne zvážil po odložit na řádné zastupitelstvo to jsou dva měsíce a to se opravdu nic nic ne promeškal nic nestane tam jsou nějaké možnosti vlastně žádat dotace od hlavního města prahy a jsou až do konce dubna znamená to zřízení a po i ta příprava potom následně může být společná a můžeme zvolit určitých společný postup může to být začátek kurzu pěkné spolupráce hasičů a v podstatě okusit se o to určené odpolitizování které to od začátku i dva sbory tady nějakým způsobem provází 
to je můj apel na vás předkladatele a myslím si že víc asi k tomu 
nemusím dodávat 
já děkuji kolega ptáček bude hned reagovat 
no 
se to že jsou jsem v podstatě i 
a zmínil jsem to už v úvodu tohoto bodu a ta situace to tady kolega sám 
je nestandardní ale v podstatě není tu nic proti ničemu to prostě věc která tady vznikla v uplynulých dvou letech za ty dva roky pokud vím tak ty signály že by taková jednotka měla vzniknout skutečně byli to není nijak nahodilý že by to tedka tady přistálo nečekaně současně jsme schvalovali i ten záměr zřízení jednotky už v loňském roce to znamená to není ohlášeného nečekaného je to věc která prostě byla avizována nejprve usnesením rady když jsem jako starosta dostal po měl by taková jednotka byla zřízena ta komunikace na tohle téma probíhala já sám jsem inicioval i schůzku společnou tečka net kamkoliv jednotce ale kvůli spolupráci obecně tak jsem zorganizoval minimálně jednu možná dokonce dvě schůzky mě v kanceláři kdy jsem chtěl aby se představitelé obou sborů setkali a domluvili se a v jakém ohledu chtějí spolupracovat každý sbor představil nějakou vizi ve které bych chtěl spolupracovat podotýkám že ta vize nebyla úplně identická ta zaměření každého toho bylo trošku jiné zatímco jeden ten sbor měl ambici se věnovat hodně preventivní záležitostem turkům záležitostem osvětovým záležitost tak ten druhý vysloveně měl 
jaksi jaksi důraz na technickou připravenost ale co je pro mě důležité a to jsem byl ujištěn budoucím velitelem jednotky že do té jednotky ta jednotka skutečně není přímo jaksi spjatá s tím jedním zde a ale ten veliteli jednotky jednoznačně deklaroval že počítá s tím že do té jednotky se mohou přihlásit všichni dobrovolní hasiči kteří splní kvalifikační předpoklady a to jak zde a praha žižkov tak zde a praha a dokonce i ti kteří nejsou členy žádnou zde protože to tady opět padlo jednotka je v podstatě jakýmsi třetím subjektem a nic jak si nezavazuje budoucí členy k tomu aby pokud chtějí být členy jednotky a chtějí jezdit na výjezdy aby současně byly členy toho konkrétního je zde a nebo druhého zdvihá nebo jakéhokoliv 
a 
tohle je věc kterou jsem očekával že i budoucím velitel jednotky bude tedy že bude doména bude odpovídat na dotazy ale v mi tím že jsme přiřadili ten bod na samý začátek tak také tady není a odpovídám to za něj že jsem tou to ubezpečení prostě dostal a ručím za to a on je na cestě jsem takže myslím si že ho tady pak potkáte my jsme trošku zaskočili tím že jsme to 
jaksi z devátého místa programu dali na druhé místo takže jinými slovy s ohledem na to co všechno musí následovat k tomu aby ta jednotka fungovala protože tady existují určité dotační příležitosti je i ze strany hlavního města aby aby ta jednotka získala potřebné vybavení k tomu aby byla zařazena a mohla společně s házet s praha působit konkrétních krizových situací tak považuji za nevhodné to prostě odkládat na další nové zastupitelstvo a opakuji toto není něco co by tady přistálo na stole nějakým způsobem nečekaně znova opakuji ten záměr byl už přijatý koncem minulého roku a to tady kolega kalivoda říká že co se týče nějakých rozhovorů tak ta vůle jednotku tady byla v podstatě už od samého vzniku těch zde 
děkuji další dodnes se hlásí pan sunega prosím 
já bych chtěl 
pozdravit za co se týká tohoto bodu především říct že pokládám založení sboru dobrovolných hasičů hasičské jednotky za velmi dobrý počin a současně bych chtěl předeslat že o té věci jsem jednostranně informován pouze informačními toky našeho klubu protože hasičích na žižkově a to že jsem se dozvěděl někdy před půl rokem s tím že jsem pro sebe vytušil že politický kontext z obou dvou sdružení stávajících je poněkud odlišný já si myslím že když se jedná o takovou věc jako je záchranný sbor tak má pravdu tomáš kalivoda v tom že by mělo být jestli jsem to pochopil správně osnova že by nejprve mělo dojít ke sjednocení a teprve potom vybavování nedomnívám se že dotační možnosti budou za dva měsíce odlišné od těchto jsou tečka a aspoň z této věci by tedy v obci mohl existovat nějakým způsobem jednota způsobu vzniku nebo tím že bude jedno sdružení preferováno proti druhému že bude jaksi 
vybaveno jakkoliv na úkor ale vybaveno pouze jedno jediné sdružení a ti druzí buďto znechuceni a nebo naopak s nadšením se vrhnou ke svým křetín konkurenčním partnerům do náručí je věc která do budoucna může zadělat sváry a odvést o této věci problemy já bych na namístě tedy vedení radnice městské části nejprve usiloval o to aby všichni hasiči se vzájemně objali a společně přistávající hasiči společně na radnici s tím že chtějí vybavení a potom budu hlasovat všemi deseti let luďka ty informace které máma a ty souvislosti které třeba tuší nebo kterých mi někdo řekl mě přesvědčí k tomu abych ten stavěl proti ale současně nepodpořil děkuji 
také děkuji kolega ptáček raf zareaguje ještě dejte se podstatně ty otázky které si kladete jsou relevantní když jste to sám pane jsou nebo řekl že jste informován od kolegů vašeho klubu takže je naprosto v pořádku že se ptáte a já se pokusím vám to znova vysvětlit ještě abyste znali pohled jiný 
nedochází k tomu že by jedno zde a bylo nějakým způsobem zvýhodněnou já jsem to tady už prostě zmínil 
kolega kalivoda to změnil podstatě ta jednotka je jakýmsi třetím subjektem zatímco jednotlivá zde a jsou v podstatě taková občanská sdružení tak jednotka je organizace zřízená městskou částí která má svého velitele a do té jednotky se mohou angažovat v podstatě všichni z jednoho zde a zde zde a mohou se tam angažovat i ti kteří v žádném zda nefigurují dokonce mám za to že tam mohou se angažovat i ti kteří nebydlí na praze teoreticky ale a co je pravda a tam musí být prostě jediný a to je ten velitel ho ta tomáš horský který za námi přišel a byl vyslán tedy skutečně zde a žižkov tak má potřebnou kvalifikaci je to člověk který se dlouhodobě na vedoucí pozici zabývá činností hasičském sboru tečka dlouhou dobu byl jedním z velitelů házet správný je velitelem 
jednotky hasičů pražského hradu je to vysokoškolsky vzdělaný člověk v tomto oboru má všechny potřebné kvalifikační předpoklady co se týče různých zkoušek za mě mimochodem má jednoznačně nejlepší kvalifikaci ze všech lidí který jsem na vnímá že se pohybují kolem obou zde a protože samozřejmě je tam řada srdcařů ale po formální stránce tak prostě tomáš horský a je za mě nejlepší kan o formální věcné praktické stránce zamoření nejlepším kandidátem na to aby se stal velitel jednotky ubezpečil mě že může se v jednotce angažovat kdokoliv kdo splní kvalifikační předpoklady takže není to prostě zvýhodnění konkrétního zde a 
jo jako klidně se ptejte dál já jako tady nemám potřebu nic skrývat ale 
ale není to prostě tak že by jsme zvýhodňovat jedno zde jinak samozřejmě pokud se všichni jak říkáte obejmout a budou spolu intenzivně spolupracovat nebo se dokonce sloučí já bych to jednoznačně podpořil a nezlobte se na chodu skvělí lidé k tomu nutit nemohu jediné co mohu ohlídá a to hlídám aby nikdo nebyl krácen na svých možnostech se angažovat v jednu 
děkuji znovu se hlásí tomáš kalivoda 
já jsem začal první příspěvek myslím že velmi velmi smířlivě velmi rozumně pouze jsem požádal o po třiceti letech neurčitý odklad mezitím vyvolání schůzky třeba panem starostou protože je to určila persona která by měla a tím způsobem sbližovat rozdělovat tak samozřejmě třeba odložení těchto dvou měsíců pakliže by se prostě nedokázali nějaký nějaký lidé rád dohromady a normálně se rozumně pobavit tak potom klidně může být sice lehce a nic se mezitím žádný termín nebo něco takového by se ne promeškal je to přijde úplně na tom není opravdu nic kdyby to nebyla byť špetka vůle jakým způsobem sblížit do budoucna protože to je pro nás pro všechny tedy pro celou politickou garnituru tady prostě je to potřeba aby ty asi či tedy aby nebyla nějaká nějaký souboj mezi hasičem a a tak dále ale aby to v podstatě fungovalo do budoucna 
na 
tak by mě to by to přišlo za vhodny jste měl pane starosto před volbama 
možná na billboardech se měl že nebudete dělat žádné žabomyší války nebo konec žabomyší válka má také a je to přijde že to je fakt to je přesně ukázka že a úplně zbytečná jo je mi vysvětlete mi jediný důvod proč by se to nedalo teďkon teďkon co by se stalo jestli tam něco je nějaký prodlení jakoby možný nebo tak možná dejme tomu a 
abych vysvětlil v čem spatřuji tu důležitost toho že byste vy jako persona určitých garant mezitím stoupl v jednání protože tady neproběhlo teďkon žádný tu jednání o kterých jste mu hotovo před dvěma lety a ono přece jenom se ta situace už dost vyvinula za každý si v pocity sbory tehdy byly zakládány tuto chvíli už si prošli nějakým nějakým fungováním a 
tak samozřejmě dnes vyvolat jednání a poté se bavit to takovéto věci přišlo opravdu vhodný aby se znovu zopakovala a možná že se budete třeba divit že potom může být už jiný názor můžou se třeba nebo třeba taky ne ale to potom následuje budete informoval zastupitele a všichni to vezmou na vědomí 
každopádně 
vyvolat jednání a v podstatě ten materiál třeba také ho tedy máme předložený když by dávali dohromady najednou oba sbory dobrovolných hasičů kteří zde působí dokáže velmi dobře představit tak se přeci to co to co chcem a finále bude až po politický tom že sbory které nějakým způsobem dal dohromady a potom můžou spolupracovat já vím že oba sbory mají často personální problémy tom smyslu že aktivit prodlužující příspěvek který chtějí organizovat přece jen je náročný a dělají to dobrovolně samozřejmě takže síly nezbývají a 
když by spojili síly tak je to samozřejmě lepší a v materiálu teďkon tak že jste říkal ano samozřejmě on to je jiný subjekt jsem taky také říkal je to jiný subjekt ale je tam určitá propojenost s těmi sbory a přece jenom je toto zde vychází máme to zde takové napsaný už se také nazývá vlastně tak je to svázaný s tím jedním sborem je to tady několika prostě bodech různě na rozvoj stávající činnosti zde a sboru ráží škoda že to bude vlastně podporovat 
pak mě tady že jsem tam ty členové se zase podepsali z toho zase z toho jednoho sboru už podepsali že se nebudou účastnit toho že tam budou ti členové a budou zajišťovat 
na školení a odbornou způsobilost a tak a ve finále v tom druhém tom druhém sboru který existuje tak tam aspoň dle mého dle mých informaci takové vím to nevím přesně samozřejmě v tuto chvíli ale těch členů je jako je tam mnohem víc a jsou to členové prostě jsou to řadoví občané kteří do toho prostě jenom těmi aktivitami prostě jako když viděli tak tak vstoupili a stali se členy a v podstatě oni by mohli všichni přidat ruku k dílu a něčemu být prospěšní 
tam kde by bylo určené pro určitá možnost od vás starosty podaná ruka myslím že ve finále by to akorát prospěšné věci nech nerozumný tedy tomu čemu se bráníte a možná ještě poslední podstatě proto ilustraci 
už už jenom to a já s ním nemám problém vím že pan horský je 
odborník a profesně samozřejmě má za sebou dlouhou kariéru u hasičů na velitele je ideální souhlasím a nemám s tím nemám s tím problém ale je to současně je to právě zase je to starosta toho jednoho řekněme to už o tom samozřejmě na každého bude působit to se můžete je jakkoliv jestli byste je na každém bude každý to v tom uvidí a přesně si to že je to podpora tomu jednomu tomu jednomu sboru protože ve chvíli kdy tam sbor ten občanské sdružení řekněme tak má tu podporu vlastně materiální finanční šitý jednotky v podstatě to tu organizační a tak dál takto tomu sboru jednotlivému samozřejmě pomáhá a prostě ho zvýhodňuje prostě je to tak to také a vedle toho se odmítáte i třeba protože to ani nevíte kde se asi nevyvolal třeba to jednání a to je vlastně škoda a ten druhy sbor se to dozvěděl že jsme před vánocema no tak prostě to bohužel taky je to se neozvali oni sami ale to by spíš měli politici nabídnout já to rychle dokončím na na tak tak neproběhl žádný na ani nevíte co třeba může ten druhý sbor nabídnout a ve finále to může být ku prospěchu věci 
a já děkuji proč 
já mám pocit že zatímco v tom prvním příspěvku jsem řadu věcí které jste jmenoval s vámi souzněl tak v tom druhém opravdu hodně tlačíte na to že je to věc politická já to opravdu tak politicky nevnímám já samozřejmě jsem v kontaktu a to který si tykáme tady posty děláme jako kdyby jsme se viděli jednou měsíčně 
jednou za čtvrt roku tak oba víme že byl tak není že já jsem byl v kontaktu samozřejmě s oběma zde a 
honzu novotného samozřejmě znám a ta myšlenka že se bude zapisovat jednotka prostě nová nyní a současně každý to zdrhá za námi na radnici přicházelo s nějakými nechci s požadavkem že to zní jako nátlakové ale prostě představami o to co od nás potřebuje a obě ty zde získávají poměrně solidní pomoc zatímco zdvihá jedno tak získalo možnost působit poměrně bohatě dimenzované objektu k lučinám druhé zde a členkám jako prioritu mělo řídit jednotku netajil se tím už na té schůzce kterou jsme měli tehdy na radnici tak deklarovalo že jejich zájem primární zájem mě zřídit jednotku znova opakuji 
jednotka když bude řízena mohou se v ní angažovat členové obou zde a mohou se v ní angažovat i ti kteří žádným zde a nefigurují 
a jako víte 
s tým že po dvou letech se to bude další tři měsíce projednává takže se udělat další schůzky no to mě opravdu připadá zbytečné já bych opravdu chtěl aby jsme prostě do léta měli tu jednotku konsolidovanou natolik že bude schopná se zapojit už jako jednotka zařazena tedy jednotka která působí po boku házet spadá využije ta jednotka všechny tituly na dotace který se jí nabízejí a prostě po dvou letech a sám jste člověk po dvou letech tak po dvou letech dělat další odklad čtvrt roku s tím že když se nedohodli dva roky takže za ty tři měsíce se třeba ještě dohodnou to mě připadá zbytečný a tím spíš zbytečný a opakuji to může být neustále opakuje tlak a taky musím opakovat no tím spíš že v podstatě ani tomu druhému zde han nebrání aby se v tom sboru angažovalo prostě nebrání novely tady máme výsledku pane kolego asi schodů že to je vhodný kandidát a lady byste řekli my tady máme připraveného jiného velitele by byl lepší tak tak dobrý tak se o tom jsme ale prostě tomáš horský je vhodný kandidát dobrý kandidát splňuje předpoklady mimochodem dorazila chce vystoupit už jsem ho tady i zahalí takže je schopen si to sám obhájit a prostě čtvrt roku to zase odložit bez zjevného důvodu považuji prostě zbytečně neodkládá bych to prostě chtěl bych aby dokud ty lidi jsou prostě na motivovaný chtějí prostě to chtějí působit jsou připraveny co nejrychleji dosáhnout ty kritéria proto aby byly zasazenou jednotku no tak bych chtěla bych se to spustilo a znova říkám klidně můžeme se domluvit hnedka voláme nějakou další schůzku a že pokud za mnou někdo přijde důvodu že mu že nějak krácen na právem se angažovat jako hasič tak že se za něj období 
tak já děkuji bych si dovolil dát slovo panu memu který se přihlásil k tomuto bodu že bych chtěl vystoupit prosím pane stone 
dobrý den děkuji za slovo samo vám panu loutkový že jsem ho přeskočil já sám filip stane členem sboru dobrovolných hasičů praha tři a úplně od začátku já tedy určitě nebudu ani nemám nemám nějaký ambice mluvit o historii toho ty ty v pokusu spolupráce těchto dvou sboru dobrovolných hasičů ani o tom kdo chtěl jednotku dřív a podobně ale pouze by jsem chtěl poprosit 
jde změnit ten název 
jde to změnit na jednotka sboru dobrovolných hasičů praha tři přestože ty kteří mě znají tak tak ví že já jsem spíš kovák než občan prahy tři tak si myslím že by ten název měl bejt právě takový jak jsem říkal a sice praha tři jako 
i a kolega ptáček budu ráda 
no já se přiznám že tedka nevím co všechno obnáší 
možná možná bych ještě v tom nechal promluvit tohoto tomášeevropského protože ten ve své žádosti na řízení jednotky přišel s tímto názvem a ty věci všechny byly projednány v tomto duchu prošli radou městské části a ostatně bylo uspořádáno i setkání na hasičském záchranném sboru hlavního města prahy kde jsme prezentovali tímto způsobem 
přiznám se že neumím odpovědět je co obnáší 
dobrý tak můžete prověřit zatím dal slovo kolegu žaloudková kolega horský by mohl mezitím dva připravit k tomu 
dobré odpoledne všem já nemám nic k tématu jsem jenom relativně roztrpčení tím že předkladatel tohohle respektive když pan zastupitele bellu nás pro svého předřazený tak říkal že to jsou technické body který nebude žádná rozprava s jeho klubu rozprodat docela dlouhá dostal dokonce i věděl že tady budou hosty kteří chtějí vystupovat tak příště prosím o tom máme lastovo takto uvádí na pravou míru protože já bych jinak první věc a pak je technická myslím si že pan starosta přestože překladatel spravia neodpovídal na každý dotaz 
děkuji za připomínky je tam jsem si tady teda kolega horský někde nevyskytuje 
zdá se že není motta do do rozpravy se nikdo nehlásí také viděl 
já teda ne 
možná jo závěrečné slovo kolega starosta předkladatel ještě technická tomáš kalivoda 
jméno tomu ono tam v tom material samozřejmě ještě a proč si ho pozorně se někde píše jednotka praha tři někde se nazývá jednotka žižkov 
koncepce je to tam prostě několikrát dokonce napsáno práci takže ono asi jak se to vytvářelo tak tam mozek tyhlety zmatky nastávaly dokládá myslím si že možná je to jen možné dalších důvodů proč by pan ptáček mohl ukázat že konsenzuální člověka má dobrou vůli a a odložit to a s každým projednat a pořádně to předložit v podstatě znovu příště všechno správně a svědčí podporou 
a je to čisté a 
technická lze 
zatím jsem to ani nechtěl vyčítat že to nebyla technická ale myslím že to bylo konstruktivní návrh pro mě teda vkladatele závěrečném slovu něco k tomu řekne no já se přiznám že ten dokument je natolik obsáhlý tady koncepce kde se próze opravdu velké podrobnosti jde i vzdálenější budoucnosti nicméně když se dívám do toho usnesení také tady jasně napsáno zařízení jednotky sboru dobrovolných hasičů praha žižkov jako organizační složky městské části praha a zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů praha žižkov která je přílohou tohoto usnesení myslím že to tady není nijak zmateného jestli je to někde v koncepci nebo nějaké hloubce toho dokumentu 
někde uvedeno špatně je to vám úplně garantovat nemohu ale té části kde je kde je to usnesení jako takové takto mě to teda obnovené no a já bych ten materiál nechal tak jak je myslím si že jsem se snažil vypořádat se všemi těmi dotazy případně se lundák tady kolega hnedka dál pracovat 
jde o to aby jsme prostě to jednotku díly jednotka se může pak i přejmenovat s ohledem na další vývoj 
ta žákovi závěrečné slovo diskuze jsme již ukončili ještě teda kolega kapelu technická stihnout před tím než jsem já jenom spíš k tomu losování jestli bych požádat kolegům ke aby jsme ho aspoň obrazově viděli na po hlasování protože 
minimum podle mě by mělo být která opticky a tak aby aspoň vizuálně věděli že mačká 
já myslím že bude v pořádku děkuji 
takže teď už máme všechno včetně technické takže můžeme ukončit všechny rozpravy a můžeme přistoupit k hlasování 
při materiál tak jak byl předložen takže prosím hlasujeme o řízení jednotky sboru dobrovolných hasičů prosím hlasujte 
děkuji 
pro dvacet dva proti nula udrželo sehnula nehlasovalo nula zdrželo se devět nehlasovala nula takže návrh byl přijat já děkuji a vracím slovo panu starostovi protože příští předkládám já 
mám k tomu ještě několik poznámek za první se omlouvám za ty zmatky ohledně tomáš evropského že tady je asi jsem se spletl ale tedka jsem dostala esemesku že právě parkuje na olšanském náměstí pokud bude nějaká přestávka tak já vás kdo se s ním bude chtít seznámit taková seznámím případně pak může vystoupit myslím si že by to byly vhodné třeba v pásmu pro občany aby nějakým způsobem ještě uvést skutečně vypouštím bylo trošku chyba že jsme ten přesunuli já jsem se snažil vyhovět a požadavku tady kolegy bellu ale ale vlastně s ohledem pak na probíhající diskuzi a na nepřítomnost pana horského takto byla re chyba a současně oceňuji to že si materiál nakonec získal i opoziční hlasy alespoň část opozičních hlasů a slibuji že pokud bude pak nějaký spor tak jsem připravený řešit 
tak nyní se dostáváme k bodu číslo číslo který byl původně bodem číslo deset a to je prodej pozemku parcelní číslo dva tisíce šedesát dva dva tisíce šedesát pět let minutky kdy předkladatelem je kolega materna pane kolego máte slovo 
tak já děkuji za slovo materiál už představil kolega starosta v podstatě jedná se o prodeji pozemku který se nachází pod stavbou která patří někomu jinému než nám probíhaly tam nějaké soudní spory v rámci mimosoudních dohod se povedlo dohodnou že doplatili nám všechny dluhy které jsme proti nim vznesli a v rámci zjednodušení celého situace protože ten pozemek je pro nás naprosto postradatelné přínosný jinam defakto k ničemu tak jsme se shodli na tom že nejlepší cestou bude jim ho pro odprodat za znalecký posudek což je ten materiál který máte před sebou jedná se o pozemek ve vnitrobloku v jeseniově ulici jestli někdo víte kde tam také tam takové menší fitness a to je právě ta budova která stojí na pozemku který se bavíme 
doporučil výbor pro majetek prodat rada schválila záměr byl vyvěšen někdo re proč tomu nepostavil takže myslím že je splněno všechno proto aby jsme mohli případně odsouhlasit tento prodej 
tak já děkuji za úvodní slovo otevírám rozpravu 
nikdo se do něj nehlásí takže rozpravu uzavírám ještě kontrolu jestli tady máme onlajn kolegů vybíjet jsou tam vidět souhlasím že by měly být vidět a můžeme hlasovat 
po 
po 
pro dvacet dva proti nula zdrželo se šest materiál byl je tím se dostáváme k bodu 
čtyři který byl původně bodem číslo dva a to rozpočet městské části prát twinner dva tisíce dvacet dva předkladatelem je kolega pavel dobeš jim toho úvodní slovo 
takže dámy a pánové dobrý den já vás všechny zdravím a dostáváme se k bodu kvůli kterému vlastně bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo jedná se o tisk kterých se týká rozpočtu městské části dva tisíce dvacet dva a k téhle věci jsem si připravil prezentaci která vám byla i v průběhu dnešního dne poslána do mailu takže pokud by někdo z vás sledovat prezentaci i řekněme jakoby v jiné měl v jiném pořadí slajdů také tuhle možnost určitě máte má toto ve svých emailových schránkách co se týče samotného rozpočtu tak ten samotný návrh a tam obecném přístupu respektuje ten trend který jsme dlouhodobě si vytkli to znamená trend úspor na zejména běžných výdajích zároveň v tuhle chvíli dává poměrně jasně zelenou řadě velkých investičních akcí a v téhle věci v podstatě se snažíme využít finančních prostředků které a byly ne vyčerpány v letech dva tisíce devatenáct až dva tisíce pocit jedná tedy v tomto volebním období a celkové výdaje a příjmy jsou jedna miliarda sedmnáct milionů korun co je podstatné říct že poměr kapitálových a běžných výdajů v tuhle chvíli čtyřicet pět procent kapitálové výdaje což dělá čtyři sta šedesát sedm milionů a a padesát pět procent tedy pět set padesát milionů jsou běžné výdaje který výdaje na úřad platit příspěvkové organizace jako jsou školy školky kulturní sociální a sportovní organizace a tady bych chtěl na začátek ještě říci jestli jsem samotné prezentaci že návrh rozpočtu projednala rada městské části a rovněž materiál byl předložen a projedná finančním výborem a tady bych chtěl říct a moc poděkovat všem členům za spolupráci a jejich podněty a dovolím si říct že v řadě případech byly jejich podněty zohledněny potlachu připomínek které byly projednány a tady bych chtěl tedy říci a poděkovat členů finančního výboru jak z koaličních i opozičních zastupitelů za velmi podnětnou diskusi a přístup k tomu materiál a co se týče poprosil o další slajd toho samotná materiálu tak obsahově je prezentace rozdělena do jednotlivých částí ke kterým se dostanu ve větších detailů a zároveň je předtím než se dostaneme k samotnému rozpočtu tak bych chtěl aby jsme se dostali k určité reflexi rozpočtu roku tisíce dvacet jedna je to podstatné proto jakým způsobem budeme schopni řešit v podstatě o tu otázku převádění finančních prostředků odcházející na dalším slajdu vidíte že v roce dva tisíce dvacet jedna i přestože došlo vlastní nebo že byla stále určitá nepříznivá krone lavinová situace tak se podařilo městské části praha tři s vysokou mírou předpokladu hospodařit s kladným výsledkem a výši sto sedmdesát milionů korun samozřejmě že film finální podoba bude v závěrečném účtu který bude projednáno v zastupitelstvu městské části tak až bude materiál připraven tohle kladného salda jsme dosáhli díky několika bodů tím prvním bodem je řekněme naplňují plánovaných příjmů a které byly z prostředků privatizace tedy jinak řečeno získali jsme v privatizaci více příjmů než bylo plánováno bylo očekáváno zároveň tím druhým důvodem je vytváření rezerv a to jak na běžných a kapitálových výdajích a zároveň je to bod který se týkal úsporu výdajů na jednotlivých odborech a rovněž a vlastní tvorbou nevyčerpaných respektive rezerv které jsme byli schopni tvořit i s ohledem právě na možnost podpory z řad nebo teda ze stráně plně se grantů hlavního města prahy potažmo a státu tomhle tom je třeba říct že dva tisíce dvacet dva se nám podařilo získat zase poměrně významný objem dotací v celkové výši dvě stě milionů korun 
na dalším slajdu uvidíte vlastně přehled tvorby rezervy které se nám podařilo které jsme vytvářet do dva devatenáct dvacet a dvacet jedna 
a tady ještě důležité říct že co se týče samotné rezervy tak to znamená že jsme ty finanční prostředky vlastně byli schopni převést do rezervní částmi některé kapitálové výdaje jsme nepřeháněl rezervy ale vlastně v tuhle chvíli využíváme a v roce taky sice dvacet dva návrhu rozpočtu protože nebyly utraceny ale také nebyly nikam jinam převedeny znamená že nebyly provedeny a nějakým způsobem je vlastně máme před sebou v rozpočtu jsou vlastně rozpočtovány dalším slajdu vidíte to co jsem už zmiňoval a v letech dva devatenáct dvacet jedna nebo dvacet a dvacet jedna jsme byli schopni načerpat poměrně dost finančních prostředků na formou dotací a grantů jsme nedosáhli toho historického výsledku roku dva tisíce dvacet který která se šedesáti šesti milionů korun ale i dvě stě čtyři milionů korun považuji za velmi velmi dobré číslo které samozřejmě by jsme rádi i následujících letech vlastně udrželi tady vnímám že velký potenciál v následujících čtyřech respektive pěti letech je že budou spuštěny celé nebo celá řada grantových a dotačních schémat zejména z fondů evropské unie ať už se týká právě plánu obnovy tak vlastně celé řady dalších je jakoby výzev které v tuhle chvíli se rozbíhají a to jak řekněme pro hlavní město prahu tak samozřejmě pro městské části podřízené organizace tak dostáváme se na další což je bilance příjmů a výdajů a tady jsem tomu přistoupil tentokrát trošku více řekněme graficky a méně tabulek tady vidíte v podstatě to co jsem zmiňoval celkové výdaje jsou na ve výši jedna miliarda sedmnáct milionů korun příjmy jsou v tuhle chvíli ve výši osm set třicet sedm milionů korun a financování střídy osm je to osmdesát milionů korun tu jsou zůstatky které zapojujeme které byly ušetřeny v letech dva debata na dvacet a dvacet jedna takže příjmy v tuhle chvíli zapojujeme vlastně to bylo v letech předcházejících ne utraceno také dá se tohoto volebního období také zapojujeme do kapitálových výdajů a teď na dalším slajdu vlastně jak jsem uváděl ten přístup který jsme měli je stále stejný nezapojoval provozní peníze předchozích letech na krytí běžných výdajů zároveň a chceme aby bylo zachováno kladné saldo běžného rozpočtu tedy new řečeno že běžné výdaje jsou nižší než běžné příjmy tak jako to bohužel někdy bylo v minulosti a dostaneme se k tomu na dalším srovnávacím slajdu pouze u kapitálových prostředků chceme zapojit úspory dva devatenáct a dvacet a dvacet jedna a návrh vzdalují výdajů je koncipován tak jak jsme byli i slíbili v podstatě ve střednědobém horizontu který v tuhle chvíli je součástí materiálu který bude potom dále projednávat střednědobý výhled kde je přílohou v podstatě sestava investičních plánů a to jak tedy samotných konkrétních projektů jejich investic tak samozřejmě i příprava projektové dokumentace tak aby jsme se na tyhle ty jednotlivé akce byli schopni v letech připravit rozpočet na dva tisíce dvacet dva je tedy z koncipován když to řeknu jako schodkový schodek schodkový ve výši sto osmdesát milionů korun to krytí ovšem není to žádnou půjčku nebo zadlužení městské části ale zapojujeme topky vzhled devatenáct dvacet dvacet jedna na a kontextu toho je třeba říct že chceme udržet v rozpočtu nastavení cílů tedy že běžné příjmy použít použít pouze na běžné výdaje a pokud budeme mít běžné příjmy vyšší což v tomto případě rozpočet navrhuje také budeme zapojovat primárně a jenom do kapitálových výdajů a takže rezervu z volebního období a příjmy z prodejů a majetku pod také využíváme na vlastně pouze kapitálové výdaje a ne na provozní výdaje městské části dále koalice slíbila vytvořit představit střednědobý plán investic to jsem už zmiňoval že materiál výhodu takovýto plán je nicméně samozřejmě je třeba vnímat že se jedná o materiál který vychází jak vlastně v konceptu toho co to strategického plánu a stejně tak jako se bude řešit akční plán tak i takováto podstatě sestava investičních projektů je indikativní a zcela jistě může doznat nějakým způsobem změn a úprav to znamená některé akce mohou přibýt některé akce mohou být naopak vyňaty a samozřejmě že z dlouhodobého konceptu je potřeba projektovou dokumentaci připravovat postupně a zároveň se připravovat na to aby některé byly správně vytipovány a byly připravovány projektové žádosti na možnost právě grantových a dotačních titulů abychom byli připraveni dopředu a mohli o nějaké další dodatečné finanční prostředky žádá zároveň tady bych chtěl zmínit že v třídě osm zapojujeme něco řekl bych nového příspěvek od developera od společnosti metrostav kterou byla učiněna dohoda v minulém roce podepsána ve výši patnáct milionů korun v tomto roce budeme zapojovat částku pět milionů korun primárně na posílení potenciálu parku židovské pece a ta další částka deset milionů korun bude využita na tentýž obsah roce dva tisíce dvacet tři velmi podobná situace se bude týkat a v podstatě problematiky investorského záměru porušit sépií nebo respektive takového zpěvačka systém gama která je vlastně investiční akcí kolem ohrady tady v téhle věci jenom chci doplnit že na hlavním městě praze proběhla diskuze a na radě městské hlavního města prahy pro byla schválena metodika kontribuce která já schválila vlastně obecný přístup ke kontribuce na úrovni hlavního města prahy na zastupitelstvu hlavního města prahy tento materiál bude předkládán dvacátého sedmého tedy tento týden ve čtvrtek a následně vlastní na to bude navazovat ta upravená částech takzvaných malých kontribuce bez potřeby je změny územního plánu která bude projednána v únoru radou městské části praha při a bude zařazeno na jednání zastupitelstva městské části předpokládám že v březnu ten materiál už byl projednáván na výboru a výboru pro územní rozvoj finančního výboru a říkám to i proto že to do budoucna může být řekněme dalším finančním zdrojem a příjmů měř pro městskou část r dalším slajdu vidíte rozklad třídy čtyři a kde jsou chléb privatizační příjmy primárně který plánované roce dva tisíce dvacet dva je dvacet jedna milionů korun a již v podstatě přijaté v roce dva tisíce dvacet jedna ale nevyužité ve výši sedmdesátijedna milionů takže to jsou pro dnešní mít příjmy které již vlastně máme které jsou zcela jisté dále je tady dotační vztah s hlavním městem ve výši dvě stě padesát jedna milionů ty takzvané transfer tady u toho je třeba zmínit že vlastně i ze strany pana náměstka a a vy jiránka byl značně zaznělo že tento rok bude ještě ta miliarda rozdělována formou jakoby nerozdělené finanční rezervy pro městské části nicméně průběhu tohoto roku bude už finálně domluvena vlastně navýšená částka tech transferů pro městskou část platností od vlastně roku dva tisíce dvacet tři když by mělo zavést vlastně obecní jakoby přísun nebo respekt ke zvýšení příjmové strany právě tou formou transferu dotační vztah ve stavu ve vztahu s hlavními ze jste se státem a přenosu státní působnost o výkon státní správě již padesáti milionů korun příjmy z výnosu bytů a nebytových prostor které které jsou ponížené o ponechané prostředky na vedlejší hospodářskou činnost zejména na krytí mezd potenciálně tedy na náklady spojené s vymáháním pohledávek tak jsou v tuhle chvíli 
za zakomponovány a jsou ve výši osmdesáti devíti milionů korun a a pak jsou zde příjmy z prodeje majetku kde celková výše dvacet devět milionů korun nicméně tam je primárně vlastně prodej podílu domu když zastupitelstvo hlasovalo v prosinci dvacet jedna a pak jsou tam zóny placeného stání které mu několikrát řešili je to padesát procent město padesát procent městská část a si mezi sebou udělí po odečtení nákladů vlastně celkové příjmy odečtení nákladů a potom padesátce rozděluje městská část a padesát procent získává hlavnímu městu kde je určitý otazníky je příjem z aukcí pronájmu nebytových prostor zde je to odhad ve výši devatenáct milionů korun který bude v průběhu roku a dalším slajdu vidíte tu třídu osm financování tedy vlastně přesně ukázaná ta částka zapojení led dva devatenáct a dvacet a potom kroku dvacet jedna ty částky jsou devadesát šest a devadesát milionů korun a pak je tam ta částka jen tech minus deset to není o tom že by jsme něco dávali bokem ale je to o tom že nejsme schopni potenciálu židovských pecích celkovou částku patnáct milionů takže to děláme takže mi pět milionů tento rok a zbývající deset dvacet si jak jsem zmiňoval na dalším slajdu vidíte vlastně přehled těch posledních čtyř let respektive třech let které pro jsou za námi a jeden výhledový které ukazují podstatě stav řekněme hospodaření městské části a zejména v té části hospodaření v páskou výsledků vidíte že povaříme doplnit velmi dobře na situaci kdy vlastně genuine kladné saldo finančních prostředků vlastně dáváme nebo máme více než obsahu máme v na výdajích a měla v tomto ohledu vlastně i s ohledem na postupné snižování běžných výdajů se nám daří vlastně vytvářet si budoucí a cíl který jsme si vytyčili a to je že po potom co doběhne privatizace tak městská část bude schopna nejenom hospodařit ale samozřejmě jakoby co se týče provozních nákladů ale i se stara o jim nebo svůj vlastní majetek v letech na dalším slajdu už je větší přehled nebo řekněme taková či delší časové rozmezí tady je vidět vlastně přehled rozdílů nebo salda chceteli běžné běžného rozpočtu běžných výdajů o je oproti běžným příjmů té dolní části vidíte jaká situace byla při schvalování rozpočtu v tom horní tabulce vidíte jaká byla realita jaká byla skutečnost toho daného roku to ne vždycky úplně stejné ale co asi nejpodstatnější je tam vidět v podstatě nastolený trend že od roku dva devatenáct dosahujeme rozdílů u běžných výdajů oproti příjmů a to takové jakoby ohledu že máme kladné saldo který jinak řečeno že máme výdaje nižší než jsou samotné běžné příjmy 
s tím pádem nám zůstávají finance které jsme schopni vkládat do kapitálových výdajů tím pádem se starat o náš majetek to byl jednoznačný cíl který jsme si vytyčili v roce u nás já vnímám jako jeden z nejdůležitějších bodů kterých jsem se sám sobě vytknul a to bych ho vlastně naplňujeme bezezbytku a a tady bych chtěl jakoby i poděkovat a říct že je to i dané celou řadou aktivit a a práce kolegů na úřadě v tomhle ohledu bych chtěl významně pochválit i kolegy z odboru sociálního a příspěvkových organizací který významným způsobem pomáhají může připravují dotace a granty nebo projektové žádosti a ty finanční prostředky nám přináší do rozpočtu které my jsme schopni potom dávat do rezervy dalšího slajdu je v podstatě graf který ukazuje konkrétní výsledky určitě chceme aby jsme do budoucna v podstatě šli podobnou cestou nám popravdě řečeno také po roce příliš toho moc jiného nezbývá a vnímám to jako krok a směřování správným směrem na dalším slajdu vidíte v podstatě stal bankovních účtů tady vidíte vlastně ten stávající stav platný k třicátému prvnímu dvanáctý chvíli vlastně v úhrnné hodnotě máme někde kolem jedné miliardy korun finančních prostředků které v tuhle chvíli máme a ty říct že v podstatě tuto chvíli i ten investiční plán který máme připraven je jak jsme ho připraveni v podstatě krýt finančních prostředků které na účtech máme ale zároveň vnímáme i důležitou součást toho příběhu která znamená že budeme dostatečně dopředu se připravovat tak jsme schopni si sáhnou po celou řadu dotací a grantů a tím pádem zachovat i finanční prostředky na účtech a nespotřebovává tak co se týče běžných výdajů což je další slajd 
a ještě jeden tak a grafické podobě se ukazuje že nebo ta celková částka je pět set padesát milionů korun a rozpad na jednotlivé části bude v následujících slidech v tomhle ohledu se bavíme o běžných výdajích které jsou tedy řekněme v těch základních položkách tedy úřad městské části jednotlivé odbory a samozřejmě příspěvkové organizace pokud se podíváme po jednotlivých bodech tak co se týče samotného školství je také v tuhle chvíli částky někdo kolem sedmdesáti nicméně to není jenom odbor školství ale je to řekněme oblast školství to znamená jakoby je tam ta řekněme rozdílnost mezi všemi položkami a já v téhle věci předpokládám že to bude součástí nějaké následující diskuze o vašich dotazů vlastních jednotlivým oblastem tak jak tomu rozpočtu jsou detailně popsány následuje či slavit ukazuje finanční částku která do kultury uvedené hodnoty někdo kolem dvaceti osmi milionů korun tady bych chtěl zmínit v podstatě i zohlednění nějaké diskuze týkající se například žižkovského divadla járy cimrmana a na poslední nebo dalším slajdu vidíte běžné výdaje na sport a volný čas tady to primárně otazka která se týká sportovního areálu pražačka a čísla je v podstatě a ukazuje rozpočet a výdaje na životní prostředí a tedy u na údržbu veřejné zeleně chodníků úklid a stromořadí a celou řadu dalších položek na tom dalším slajdu uvidíte a finanční prostředky které jdou do oblasti sociálních služeb tedy v podstatě příspěvkové organizace ošetřovatelský domov pečovatelská služba integračním centru a potom samozřejmě věci které jsou na odboru sociálních na úrovni městské části a pak je zde část která se týká státní správy a samosprávy tedy v tomhle případě primárně ten největší položka na úrovni platů zaměstnanců městské části a zároveň tou finanční prostředky na konzultační poradenské provozní ale samozřejmě náklady spojené se zastupitelstvem městské části další spálit ukazuje v podstatě finanční částku milionů korun na bydlení komunální služby a územní rozvoj 
a dalším lidem řekněme který dává dohromady všechny ostatní zbývající kde jsou tedy největší položkou zejména odpisy ale následně jsou tam části týkající se řekněme menších položek ať už je to právě alaska třeba dopravy zdravotnictví mezinárodní spolupráce nebo bezpečnosti a tu tabulku kterou znáte a jakým způsobem je rozdělen na jednotlivé odbory tak ta je na dalším slajdů kde v podstatě je důležité se podívat na zejména ime pohled který ukazuje souhrn po jednotlivých odděleních ale zároveň ukazuje řekněme i nějaký návrh a úpravu dle procent oproti roku dva tisíce dvacet jedna tam vlastně vidíte ten postupný pokles není lineární není u všech stejný ale v úhrnné hodnotě dochází ke snižování podstatě nákladů tady bych ještě chtěli zdůraznit to že je to vlastně i s ohledem na snížení ale zároveň s tím že vnímáme prostě určitou míru inflace a zvyšování cen takže vlastně ta úspora nyní jenom řekněme ty dvě a půl procenta i vyšší právě s ohledem na zvyšující se ceny 
v následujícím slajdů to vidíte podle tvých odborech znovu zde vidíte postupně v podstatě trend kdy se pět set šedesáti pěti milionů ten návrh chorobu dvacet dva dnů běžných výdajů pět set sedmnáct kluž odpisy to je ta celková částka pět set padesát milionů korun následující část se zabývá problematikou kapitálových výdajů a zase je tam vlastně souhrnná ukázka nějaké konkrétní grafice tady bych vypíchl základní priority nebude tvé největší balíky finanční které jdou na investice do oblasti bydlení celkového dvě stě dvacet tři milionů do oblasti školství jde osmdesátosm milionů a do oblasti životního prostředí veřejného prostoru sedmdesát sedm milionů a jak jsem zmiňoval jedná se o úhrnnou částku ve výši pěti milionů korun dalším slibu vidíte v podstatě detail tady bych se v podstatě 
zabývá některými konkrétními projekty ať už je to právě otázka u školství celkové úhrnné hodnotě osmdesát milionů korun je to zatím v tomto roce projektová dokumentace nicméně na velkou investiční akci a to je výstavba nové školky v jeseniově ulici zároveň v podstatě řekněme ne úplně objemově nejvýznamnější ale zároveň významným krokem je projektová dokumentace samotná výstavba lesní školky první lesní školky na městské části a zároveň tady vnímám i zvyšování kapacit což je nástavba družiny u základní školy jeseniova potom samozřejmě další finanční části na postupné rekonstrukce a renovace školských a řízení tedy škola základní škola mateřských po co se týče dalšího se týká sportu tady se zabýváme třemi základními položkami a to je první řadě tedy to co jsme slíbili vložit stadionu viktorie žižkov celková úhrnná hodnota byla pětadvacet milionů na tento rok tam jen dvacet tři milionů šest set sedmdesát jedna ta zbývající část byla utracena už předcházejícím roce tou druhou částí je v podstatě projektová dokumentace nám 
se provozního areálu srab a projektová dokumentace má sloužit pro žádost o národní sportovní agenturu poté co bude vypsána samotná výzva a pak je tam otázka výstavby ski parku celková hodnota dvacet devět milionů korun na sport tou další a největší položkou je problematika týkající se rekonstrukce bytového fondu a jdou jednotlivých v podstatě bytových komplexů tady je to celková částka dvě stě dvacet tři milionů korun to šedesát milionů dana ci bytové komplexy vlastně dostavbu nebo do dokončení realizace roháčová která má být dokončena čtrnáctého šestý tohoto roku začít samotnou rekonstrukci tábornické což si myslím že dlouho očekávaná stavba myslím že nejen pro obyvatele toho domu ale myslím si že i pro všechny kteří prostě jezdí kolem olšanského náměstí a vnímají tu budovu jako něco co by rádi aby bylo řešeno a zároveň vlastně hned vedle toho stojící budova velíková je tam ještě tedy část která se týká už sice husinecká devět bytový dům jsme získali dotaci od hlavního města jsou tam finanční prostředky na rekonstrukce bytů ve výši čtyřiceti milionů korun myslím že vychází i naproti tomu usnesení zastupitelstva městské části aby jsme zrychlili v podstatě rekonstrukce a vrátili jako jednotlivé byty do stavu který bude potom pronajímatelné a zároveň tedy vycházíme vstříc i problematice týkající se garáží téhle věci asi ta největší položka je oprava garáží ve vinohradské ale rovněž příprava projektových dokumentací na já garáže v jeseniově ulici 
na dalším slajdů uvidíte finanční prostředky které jdou do veřejného prostoru a životního prostředí tedy největší položka je realizace tachovského nebo revitalizace tachovského náměstí která začne v roce zároveň úpravy žižkova náměstí neopomenutelná součást je příprava celé řady projektové projektových dokumentací které tam jsou vyjmenovány jak jsem zmiňoval i tam je tam i ten potenciál židovských pecích aktech menších věcech byť rovněž hodně medializovaných hodně viditelných budoucnu je problematika umístnění vodního prvku na který chceme získat finanční prostředky galerie hlavního města prahy a částečná úprava zpevněných ploch na na parukářce a co se týče dalšího slajdu tak ten se týká úpravy řekněme budov pro výkon státní správy a samosprávy zde i největší částkách která se bude týkat a rekonstrukce v seifertově padesát jedna výměna oken a modernizace kanceláří a pak jsou tam dílčí části které infocentra potenciální informačních technologií urna šest milionů stejně tak jako předcházejícím boků běžných výdajů i zde je vlastně ta známá tabulkách na dalším slajdu která ukazuje v podstatě to co a co to co vlastně máte i v rozpočtech po jednotlivých odděleních srovnání nicméně tady to srovnání mezi lety dvacet jednadvacet dva už takový smysl nedává je to jenom spíš ukázka jaká jaký rozdíl celkového objemu v jednotlivých položkách dalším slajdů který je možná složitý možná příliš mnoho informací ale velmi důležitý je ukázka vlastně celkového odhadu příjmů privatizace 
který nás čeká v následujících letech vycházet z pokladu šedesátiprocentní prodejnosti jednotlivých bytů a v tomto ohledu jsou prostředky vyčíslené pro tisíce dvacet dva 
tedy sedmdesáti milionech které jsme získali plus která dvacet dva tyto zbývající částka ale co je podstatné a co já vnímám jako důležitou informaci co je vidět v letech dvacet čtyři dvacet pět a zejména vracet dvacet šest privatizace končí a tím pádem městská část bude muset a budoucí kapitálové výdaje hledat svého jakoby prostředky ve vlastních příjmech tedy výdaje musí být nižší aby měla na kapitálové výdaje na správu vlastního mají jiná varianta neexistuje proto se na to dlouhodobě připravujeme já jsem rád že tomu vycházíme naproti je ale zároveň není něčeho čím tedy jen tři roky strašení tady se ukazuje zcela jasná realita je podle všeho v roce dva tisíce dvacet šest privatizace bude ukončena nebo respektive v podstatě ty příjmy už nebudeme mít v tomto ohledu tak jako to bylo poslední řekněme deset nebo patnáct let 
a další slajd se týká vedlejší hospodářské činnosti kterou realizuje pro nás správa zbytkového majetku tady bych se chtěl jenom zastavuju u toho že ten rozpočet v tuto chvíli nebo tabulky navrhujeme jinak než v předchozích letech a to v podobě tabulky příjmů a výdajů a hlavním cílem bylo že chceme aby ty tabulky zachycovaly a mohli v podstatě ukazovat i realitu v průběhu roku o 
skutečně jakoby finanční toky tady bych v tom tom kontextu který tady vidíte změnil zejména ty položky na příjmové straně o za pronájem bytů nebytových prostor a garáží a na dalším slajdů potom vidíte v podstatě 
po část výdajů a převodů tady asi nejpodstatnější část je na konci tabulky kde je vyčíslen převodurozpočtu městské části ze zprávy sezóna a to ve výši osmdesát devět milionů korun a nad rámec toho ještě je tady převod na účet vedlejší hospodářské činnosti městské částí taky rovni seznamu a výše sedmnáct let dva milionů korun in kryjeme platy zaměstnanců které se týkají právě vedlejší hospodářské činnosti a agendu která přešla na městskou část konto případě vymáhání pohledávek z nájmy bytů a nebytových prostor takže celková částka tedy kterou se dostáváme to vše zcela dva milionů korun a poslední islay se týká tabulky vedlejší hospodářské činnosti realizované úřadem městské části ta taky byla upravena oproti předchozím letům aby reflektovala skutečný tok finančních toků na účtech vedlejší hospodářské činnosti ve sledovaném období a mimo tabulky která nákladů a výnosů nově sestavujeme tabulku příjmů a výdajů a rozdělujeme na základně tři části pronájmy prodeje a ostatní tech pronájmech vidíte v podstatě na pronájmy nebytových prostor které spravuje napřímo městská část a odbor vedlejší hospodářské činnosti potom potenciálně tedy pronájem pozemků případně tedy farmářský tanku na farmářských trzích to se týče prodejů také se týkají v rámci informačního centra a ostatní jsou tedy především mzdové výdaje zaměstnanců vykonávající vedlejší hospodářskou činnost děkuji že jste mě dali možnost tohoto úvodního slova a 
teda přiznám to je poslední slay jsem ho chtěl ukázat a poprosím moruše případné dotazy 
také děkuji za úvodní slovo podrobné představení a nyní otevírám rozpravu do které se jako první hlásí pan tomáš kalivoda 
já mám 
parta ze kterých jsem 
pořád jsem jinak se při pro technicky obsluze doufám že to půjde spustit je k tomu to bude trošku je zuš jasně vysvětleny je možná něco kolem nějaké balast který snad ale tím že to bude rychlý spád tak to snad zvládnete shlédnout každopádně ještě teď se prezentace takto položenou začátek co mě zaujalo rekonstrukce bytu čtyřicet milionů to znamená to je tak odhadem je takovej se pohybuje lidem by umele ono třeba při rekonstrukci poměrně osmdesát by tuto pořád zase nebude stačit pořád v podstatě budou zbývat by se přibývají potom ty prázdný a a máme jich na celých dle dotazu jsem položil k prvnímu první sto devadesát osm bych materna dneska psal že reálně jich je možný neupravených pronájmu nějakých 
dva nebo něco takovýho něco lehce přes stovku na takto ještě o tom bude souviset s tím můj druhý dotaz je těch devadesát šest jestli studovaného prostě plus mínus devadesát bytů které nejsou pronajímatelné ani po opravě jestli tomu správně rozumím tomu nerozumím jestliže jich je volných sto devadesát osm což je oficiální jsem položil dotaz dost to šestky vlastně toto mi přišla odpověď mu rozumím rozumím v podstatě z jakých částí je to třeba tvořeno ale tohle se prostě tam ten počet a víme všichni že vlastně historicky se to někde kolem těch dvě stě bytů že skoro vždycky 
skoro vždycky objevuje takže vlastně tam není žádný posun a ty peníze jsem toho a loukou do těch rekonstrukcí pokaždý vždycky tak si myslím že to nestačí že by to chtělo teda v mnohem mnohem přidat protože znamená na konci roku situaci budeme mít úplně stejnou 
a tom potkal pustím tak tak tam vlastně to nějakým způsobem nahrubo velmi větší sluhy to neznamena 
jinak jsem chtěl panu dobešovi poděkovat za jednu vec a finančním výboru já jsem upozorňoval na už jsou chybu tam bylo prodej bytů 
příjem do rozpočtu sto pět milionů je to opraveno nás to čtrnáct předpokládám proběhlo nějakým výpočtem které nekontroloval každopádně a je to také správně protože ty peníze ještě z té společnosti se budou muset že prodej nemyslím osobně tak se budou muset nějakým způsobem vypořádat vlastně převést na městskou část a v podstatě 
se nedá převést celá částka rozhodně a bohužel na druhé straně mění to že se musí zapojit více z toho zůstatku který máme a pokud by se ty byty neprodali tak je to dokonce nějakých tři sta dvacet milionů co by se měly v podstatě zapojit ze zůstatku což mi přijde a až moc stará a tak 
se můžete pustit jsem to udělal videa 
blíží se zastupitelstvo na naší obci na které budeme řešit obec 
čech hrozná nuda ale když vám řeknu že v tom obecního rozpočtu je na tento rok je 
o které rozhodují politici které možná neznáte tak rozhodují o jedné miliardě korun což je teda fakt kotel a tak si možná řeknete jako uvědomělý občan to bych se mohl podívat najdete si to podíváte mraky stránek spoustu čísel v tabulkách zkratek nevyznáte založíte to odložíte v že na to nemáte čas a toho jsem tu já aby se na to podíval za vás a tomto videu vám ukážu něco ale pro začátek jsem našel video které to asi úplně nejlépe shrnuje co si 
omylem 
ten řetízek dal do jídelníčku co si ukrad si dal omylem 
a teď se konkrétní podíváme jak je to s 
touhle hrníčku to 
děláte tom jsou rekonstrukce panelových domů co tam a platy úředníků veškerý provoz úřadu 
ale to není vše protože potom máte 
a to hrníčku máte veškeré 
příjmy majetku privatizace příjmy z pronájmu a zúčastnil se tam taky výdaje a nevidí 
toho rozpočtu se občas nějaký ale už se moc naleje do toho aby to bylo ten krásný tedy vidíte nazývá se to dotace a to nestačí protože ona chce se utrácet 
z této rezervy nazvěme to opět dotace zase tam 
a pak si schováme a také funguje náš rozpočet vidí toto a přitom se skrývá ještě mnohem více 
tohoto rozpočtu to nevychází trávníček ale lidé jsou větší proto se musí použít ještě ty další tak já to se čísel přeložím to co byste potřebovali ty hlavní 
rozpočtu vyrovnaný rozložil máme vyrovnaný 
znamená vyšší příjmy než než výdaje úředníky a běžných ale čím to je dáno pamatujete si jistě že relativně nedávné době se zvýšila daň z příjmů daň z nemovitostí znamená peníze které jste měli ve vašich kapsa se do našeho rozpočtu a nyní máme vyrovnaný rozpočet a můžeme 
konkrétně to dříve bylo šedesát dneska je to 
a to stačí stačilo a pokrytí ztráty 
další moc co máme v rozpočtu jsou příjmy z majetku 
já jsem zaslal dotaz na úřad k prvnímu první dva dvacet dva kolik máme neobsazených pořád slyšíme o tom jak se budou rekonstruovat můžete pronajmout 
vedle toho se uvažuje o prodeji ale my máme spoustu bytů nepronesl obočí za sedm set devadesát osm bitů dvanáct měsíců průměrná velikost toho bytu padesát metrů čtverečních a kdybyste pronajali opravdu tržně takto máte a budou konzervativní dvě stě padesát korun za metr čtvereční 
tak jste na zelném 
a nemuselo se to možná právě našich další položkou rozpočtu ave jsou zaměstnanci v roce velice osmnáctce platilo na platy úředníků sto jedna 
bez 
sociálního zdravotního pojištění v roce dvacet dvacet dva roky poté už to bylo sto dvacet devět milionů o dvacet osm milionů více letos je to tedy drobné zlepšení sto dvacet dva milionů ale stále ten trend který se stal v posledních letech je neuvěřitelný už jsem zmínil prodej některých bytů ano mají se prodávat byty z majetku akciové společnosti vlastněnou městskou částí prodávat se magistrátu druhé strany je tam napsáno na příjmové snad se to čte ale ani v rozpočtu magistrátu jsem tuto položku nenašel a ani v rozpočtu akciové společnosti 
zelená budou se opravdu brala a je to skryté dofinancování opět nakonec z tohoto hrníčku protože nyní když máme sekeru to osmdesát milionů který se mají přes sypat z tohoto a rezervy z těch ušetřených peněz z minulých let a pokud se nebudou prodávat byty což je velmi nepravděpodobné také z toho rázem tři sta dvacet čtyři miliony 
a to už je slušná sekera takže když znáte ta čísla až vám bude nějaký politik vyprávět o tom jak má krásný rozpočet podívejte se na to jdete ono opravdu se nedá zaplatit všechno a peníze mohou chybět afro v rezervě si musí neponechat ale taky je možné dělat odpovědnou politiku a najít a ty peníze 
a to by se měly vyžadovat od každého politika to znamená když vám některý politik a to jsme měli příklad u nás bude vykládat o tom jak ušetřil na levnější kafi a vedle toho máme třicet milionů by se mohli získat z pronájmu našich bytů které máme prázdný 
tak nad tím přemýšlet 
výšková tomáš kalivoda petr 
vývary zodpovedne taky 
já si někoho za zhlédnutí ano samozřejmě proto jsem říkal na začátku tam ty začátek úvod možná znělka takto by se dalo očistěte nastavoval jsem to tady teďkon ale v podstatě jinak jste viděli to bylo k věci bavíme se o rozpočtu a byly tam konkrétní věci já jsem se díval že pan dobeš zapisoval za to děkuji 
a také si bych mohl v tě poprosit rovnou okomentovat kromě těch dotazů které jsem položil na začátku děkuji 
tak já taky tohle bylo hodně novátorské jsme ještě neměli asi taky možná natočí nějaké hezké video ale 
tečka necháme konzervativním způsobem odpovědět pavla dobeše na všechny otázky 
přiznali se nechal zvažovat jestli náhodou nějaký krátký video abych to poslal potom zpátky zapomněl jsem si k ní prezentace tam vložit teda minimálně logo strany musíme poučit a příště a no někteří body beru některé budovy beru obrovskou demagogii jako popravdě řečeno zmiňovat tady že vlastně z dlouhodobého pohledu my je máme sekyrou tři sta milionů korun to je absolutní nesmysl co tady někdo říká to je prostě záležitost která ale jakoby nyní v kontextu toho že my jsme měli v kapitálových výdajích rozpočtováno a schváleno finanční prostředky za poslední tři roky rozličných důvodů nebyly utraceny a mě zapojujeme do toho rozpočtu námi si nikdo půjčujeme my jsme schválili že je máme utratí v letech dva devatenáct znacce případně dvaadvacet jedna a teď je zapojujeme do kapitálu ji toho návrhu je sice dvacet dva to je záležitost která se k tomu přičítat takto nedá co se dá do toho takto přičítat jak jste zmínil je ta částka za prodej bytů právě zbytkového majetku v celkové úhrnné hodnotě podle stávajícího posudku za sto osmdesát pět milionů korun v počte se zapojuje nebo navrhuje zapojit to dvacet čtyři milionů korun tedy je to částka nižší která by sama o sobě měla být očištěná o potenciální tedy ztrát správě zbytkového majetku jako takové a zároveň i potom odečtení finanční prostředky zbydou a to buď který je pro městskou část a v tomto kontextu na další investiční akce a nebo bude v podstatě tato částka využitá například na třeba právě zmiňované opravy bytů a to samozřejmě uvidíme co se týče toho jednání já v tuhle chvíli vnímám stav vyjednávání ne v kontextu toho že nikdo to v žádném rozpočtu nemá hlavní město praha zcela jednoznačným deklarovalo že zájem o byty má tuhletu chvíli jednání mezi hlavním městem prahou a městskou část probíhá v čem souhlasí a to je zcela zřejmé že pokud v průběhu řekněme prvního pololetí se nepodaří vlastně dohodnout s hlavním městem prahou tento prodej tak by to znamenalo že musí městská část najít tu částku sto dvacet čtyři milionů korun a k tomu má dvě možnosti buďto by to bylo zapojení v podstatě rezervy o které tam mluvíte anebo by musela snížit své v podstatě plánované investice do tohoto roku a to o tuto částku o tom v kolegové z rady jsou informováni vědí o techto dvou jakoby přístupech záleží také samozřejmě na stavu případně by soutěžených jednotlivých staveb nebo tech projektů které jsem zmiňoval a já za sebe bych tady chtěl říct že vlastně vyřešení toho že město v tuhle chvíli si kupuje byty od akciové společnosti které historické městské části svěřilo pak vlastně byly převedeny akciové společnosti a my 
dostaneme potenciálně peníze je pro městskou část tedy poměrně dobrý výsledek a troufám si tvrdit že kdyby to bylo jinak a byly tedy na úrovni městské části tak tak někdo může říct že prostě jenom žádá o svěření a taky se to nemusí vůbec dát byť je to o politické dohodě můžeme se bavit o tom že učinil nemůže říct no ale kdybyste se s ním o tom bavili tak oni by nám ty peníze třeba dali i za ty byty které jsou v majetku městské části no a u těch platů to se na mě nezlobte demagogie tady prostě se zvyšují platy zeptejte se kolegu třeba ve vedlejších jako lavicích jakým způsobem se tady navyšují platy plošně způsobem že se prostě řekne jestli zvaž jestli zvýšil o sedm osm nebo deset procent a to je prostě částka kterou nějakým způsobem vynásobí se ten celek v čem bych vnímá tuhle věc jakoby pozitivní nebo respektive jako komunikovat ano a nějak jsem diskuzi je počet zaměstnanců jakým způsobem je tam ten rozdíl a to tam je neuvádíte vitam uvádíte celkový počet toho objemu což je absolutním demagogie co tady dokonce dve zejména pokud byste srovnával jakoby srovnání počtu zaměstnanců meziročně obrat v letech dva devatenáct nebo případně o snad dvacet jedna nebo dvacet dva tomu rozumím ale prosím nedělejte to s celkovým objemem to prostě to toho nepatří 
a co se týče tech bytů a ano je to otázka kolik se za čtyřicet je schopné jakoby v tomhle roce opravit já si troufám tvrdit že to může být řekněme na úrovni mezi osmdesáti až devadesáti by bytovými jednotkami jestli si pamatuju tak dneska kolega materna vám všem posílám materiál který jestli se nepletu obsahová část nebo respektive počet sto dva bytů 
webasto tři které v tuhle chvíli jsou opraveny a které čekají na opravu ano máte pravdu že nějaká část bytu se vrátí znamená že ta situace neupravených bytů na konci tohoto roku může být někde na úrovni 
řeknu čtyřiceti bytů které tedy nebudou opraveny ke konci roku dva tisíce dvacet dva ale určitě ne dvě stě tak jste zmínil v tom příspěvku asus asi vyčerpal kliku 
faktickou má voda 
a i k tomu počet zaměstnanců já bych rád srovnal v podstatě počet zaměstnanců ale bohužel v tom rozpočtu nelze vyčíst z toho počet zaměstnanců a tak reálné číslo prostě je pevně dané rozpočtu je částka tak proto proto také uvedena jinak souhlasím já bych to taky asi radši radši takto viděl a k tomu hlavnímu městu prahou brazil ono jednotlivý radnice možná vyjádřili někteří že kdyby chtěli koupit jedná se o tom ale v rozpočtu hlavního města prahy procházel jsem podrobně a nenašel jsem to tam nikde takové částce že by se tam byla kdekoliv uvedeno tak že nikde to oficiálně schváleno zatím vůbec nebylo 
děkuji za faktickou pan worker 
dobrý den děkuji za slovo já bych v úvodu chtěl povoluje dobešovi poděkovat za srozumitelnou prezentaci už tradičně hodni tato díky bohužel nedokážu posoudit všechny ty příjmové a výdajové položky jestli jsou oprávněný ale rád by jsem se ptal na konkrétní slavit a to jsou odhady z příjmů privatizace byť je to výlety do roku dvacet šest tak jestli jste nějakým způsobem zohledňovaly nedávné vyjádření radního bra když chtěl vyvolat jednání a možná už proběhlo na téma omezení možnosti privatizací městskými částmi a jestli jste to nějakým způsobem už probírali děkuji 
také bude vám povezu jenom v rámci diskuze někdo se hlásí do rozpravy tak pan bylo 
první co bych se chtěl zeptat 
asi radního pro sport je 
částka určená pro příspěvkovou organizaci sara a to především s ohledem na to že jestli dneska se tedy zastupitelstvo chystá osvěžovat majetek viktorie žižkov stadionu respektive pozemku tak předpokládám že tato rozpočtová položka činila nemalou část těch finančních prostředků které byly alokovány pro tu příspěvkovou organizaci to znamená v tom bych chtěl vědět a ne raději jestli jste to zohlednil v tom rozpočtu já mám o tom tvůj obrázek a druhá věc je potom tedy se pobavit s vámi o tom jak jste to zohlednil a jakým způsobem jste tomu tedy přistupoval protože mimo jiné než budeme rozhodovat o tom že v jedné z vašich příspěvkových organizací bude odebrán docela významný majetek že jestli byste potom mohl okomentovat celý ten proces toho jakým způsobem to bude provedeno a kdo se ve finále tedy o ten majetek bude v rámci úřadu městské části starat nebo jakým způsobem bude probíhat ta samotná zpráva případně se s nájemníkem to je jedna část druhá část je spíš takový milý komentář co se týče příspěvkové organizace za trojku tam spíše to že mě mile překvapuje že se rozpočet vrací víceméně gci fram které byly v době kdy jsem kulturu měl na starosti já já jsem od kolegů kteří přicházeli na radnici slyšel že se ta organizace dá provozovat za poloviční poloviční rozpočet neříkám že to byl tedy přímo radní křeček ale různé takovéto argumenty padaly takže v tomhle ohledu spíš jsem pozitivně jako překvapen a rád že se vrací tak nějak vše do správných kolejí k tomu aby se dělala kvalitní kultura v rámci prahy tři no a pak k nové místostarostce pro školství 
by mě zajímalo protože předpokládám že už jste ten rozpočet připravovala vy respektive že jste měla dominantní dominantní možnost do rozpočtu vstupovat a máme tady zase takové pro mě říkám opět já bych rád od vás slyšela nechal si to rozklíčovat pro mě takové zajímavé dublování v rámci rozpočtu kdy je tady tandemová výuka anglického jazyka dva miliony tři sta kurzy anglického jazyka pro žáky a učitele osm set padesát tisíc znamená tady už je třeba nasnadě se ptát jaký rozdíl mezi těmi dvěma položkami 
pak tady následuje znova k dalších šest set tisíc pro program podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci anglického jazyka jo takže to už máme jestli já to zaznívá pro anglický jazyk jako takový už tady máme necelých skoro čtyři miliony korun a pak tu máme jako v době pandemie zahraniční vzdělávací cesty pedagogických pracovníků sto devadesát tisíc korun kde teda opět nechápu co s tím má co dočinění městská část no a končíme podporou bilingvních tří dalších sto padesát tisíc korun a já tady a to jsem se ptal i v minulosti kolegy treba já nevím jestli ty kapitoly jsou spíše aby naplňovaly nějaký pirátský program že odškrtávat že ty programy máte ale já se přiznám že za ten rok jsem tě výstupy v rámci těchto investic jakoby do vzdělání v rámci anglického jazyka tak jsem nezaznamenal žádné jako peridot periodiku městské části nebo v žádném konkrétním prezentaci nebo něčem jakým způsobem se tohle vyvíjí rozvíjí a jaký to máte dá přínos dává mi stranou to že samozřejmě podporují výuku 
cizích jazyků ale ale chybí mi tam chybí mi tam k tomu pro dokreslení a vysvětlení také stroj pro začátek byste mi takto a asi spíš vy dva radní ktera paní místostarostka a pan radní vysvětlili ty položky a to jakým způsobem tedy v případě sportu bude nakládáno s tím přesuny majetku a proč to podle mě není zohledněno v rozpočtu děkuji 
také děkuji následuje kolega materna 
aké a děkuji za slovo já bych se ještě trochu vrátil k bytům co říkal kolega dobeš podstatě za mě že čtyřicet milionů bude stačit na osmdesát až sto bytů což je toco tam schází já vím se možná pak vrátil ještě k těm by tu samostatně v rámci asi interpelací jestli na to přijdou nějaké dotazy mám tu tabulku omlouvám se že tak pozdě nicméně myslím si že to rozepsáno poměrně dobře v tuhle chvíli vlastně když se vám neupravených zatím neřeším ty jako pronajato není neprojevil ho prostě v tuhle chvíli máme nějakých sto dva neupravených bytů k čemuž už jsou zahrnuty i zas nějaký nový uvolněný asi patnáct který přišli jako tečka nějak nedávno takže sto dva bytů v podstatě v tuhle chvíli jen opravených a pracuje se na tom aby byly opraveny na po tyhle peníze by stačit měli samozřejmě budou přibývat zase nějaké další byty v průběhu mám po na počítaný takže v podstatě by byl rád aby na konci volebního období jsme se dostali někde na úroveň čtyřiceti maximálně padesáti volných bytů protože ty budou ford někdy se nedostanem na nulu protože ve chvíli kdy něco opravíme s ním přijdou zase nové uvolněné byty vypadá to na nějakých plus minus deset patnáct bytů za čtvrtletí jako zatím jsem se tak nějak na to díval takže říkám mým cílem je dostat se na padesát bytů nebudou se cyklicky prostě obměňovat opravovat což už pak nebude taková velká položka byla doteďka proto ty položky doteď byly takové vyšší abychom to teda dohnali myslím si že jsme se dostali do fáze v které jsme si už dlouho městská část nebyla máme vlastně před opravou to bytů ty ostatní jsou buď opravený čekají jenom na to až se předají novým uživatelům nájemníkům podle toho jak to je 
a další byty jsou prostě řešení takže ten úkol který mi v podstatě dali na minulém zastupitelstvu nebyl naplněn zcela zatím nicméně myslím si že dokonce prodlení naplněn bude patrné i překročen v podstatě se týče oprav a myslím že naplněno je protože pronajímání na tom se pracuje ale není to úplně jenom jakoby v našich rukách 
nicméně to základní sdělení podle mě čtyři milionů na osmdesát až sto bytů rozpočtu je dostatečný 
další bych se jenom zmínil tady se kolega meixner krále ohradit privatizace protože k tomu má nějaké informace tak si dovolím a to zareagovat pozadí mělo jít takže ano uvažují na městě že by než to řeknou úplně zrušen kelly zatrhnout privatizaci do budoucna nicméně podle toho co já vím nemělo by se to týká případů které už byly jakoby otevřeny které už byly slíbeny než to zase zjednodušit to co bylo slíbeno by mělo být dokončeno zjednodušeně to jsou informace které chvíli k tomuhle tomu mám já 
a poslední věc která se objevila u kolegy bellu je to od svěření zase řeším to v podstatě z velké části nějakým spojujeme já to chvíli tak k tomu zase mám nějaké informace nákladů asi všichni jak jsme se o tom tady bavili spoustu krát víme že defakto výnosy a náklady ze stadiony byly plus mínus totožné takže to že je to přesune ze sa rapu na městskou část a okamžité a na viktorku podstatě pro mě co se týče výnosů a nákladů nemá zas tak velký dopad a šel si myslím že ani to nebude mít jako ani není důvod to nějak výrazně nevím nebyl jsem u toho když se sestavit rozpočet ale z mého pohledu myslím sa rapu 
není důvod to tam nějak výrazně zohledňovat tohle ale říkám nechám bytech na kolegu do seděla a to zásadní kdo se bude starat o stadion a jak to všechno proběhne protože to řešil tak zase si dovolím k tomu zareagovat 
je to řešený i v rámci toho usnesení který je předloženo v podstatě doteďka tady on scarab má stadion viktorky má na starost sara tak je to do jednotky svatého ledna jednatřicátého v lednu se od svěřuje a k prvnímu uzavírá nájemní smlouva odborovým klubem takže v podstatě to o co se staral arab od prvního února defakto má na starosti klub tak je to popsáno v nájemní smlouvě a věci které by nebyly obsaženy v nájemní smlouvě což samozřejmě jsou věci většího charakteru zase je to i v té nájemní smlouvy upraveno tak v podstatě bude mít pod sebou městské části osmi protože by tím že tam budou nějaké věci typu které už nemůžou být a za řešení v rámci nájemní smlouvy na nějaké větší věci tak i když to dělal sara tak stejně o to staral osmi investice větší a takovýhle věci řešilo od mi ať už to byl sara nebo to bude fotbalový klub takže to je tato reakce za mě děkuji 
také děkuji technickou má 
zařízení domácího nejde dát faktická poznámka že jsem se spíš faktický abych reagoval na výrok pana kalivody že tady máme dlouhodobě dvě stě neupravených by situaci nijak nezlepšuje tohle neni pravda neopravili bytů dlouhodobě minulém a předminulém období bylo kolem tří set tito sníženo na dvě stě a podle počtu těch bytů které už jsou v procesu opravené nebo opravy je velmi dobře nakročeno k tomu aby jich bylo třeba stojany feministických sto padesát kovala jestliže stovka bych mohla mít tak tohle mám potřebu jenom korigovat fakticky jako 
také následuje van sunega 
já bych navázal na kolegu rutta jako předseda kontrolního výboru nepoměrně často jsem poměrně často vyhlašovala organizovali jsme kontrolu bytu a využívání bytového fondu rozetře nálet na naše výsledky a řešení této situace je zde musím říct kdy na straně radice patrná leč neúspěšné je pravda že na počátku volebního období jsme měli asi dvě stě sedmdesát nebo ne asi dvě stě sedmdesát čas neobsazených bytů z čssd se podařilo opravit část přibývá ovšem jakým způsobem se to opravuje kapitol potom jdou výnosy já bych řekl naprosto zjevné a známe u domu majetku radnice na havlíčkově náměstí kdy se tuším nákladem osm milionů korun opravili dva velké byty v posledním poschodí a jezdím spadl kus fasády takže to se opravovalo zimních peněz a tudy cesta nevede já jsem hluboce přesvědčen a už od počátku volebního období jsem se začal publikovat nikdy nebylo uveřejněno můj článek o kterém hovoří tom jakým způsobem by se mělo hospodaření s byty a domnívám se že pro tuto radnici a neprochází to rozpočtem je velmi výhodné prodat neobsazená neopravené byty a za peníze takto pořízené koupit nové byty a tyto nové byty pronajímat a z těchto nových bytů mít bezprostředně bez nějakých časových prodlev příjem do rozpočtu jednak k redukci nekvalitního bytového fondu a také dojde v redukci korupčního rizika ač finančního a nefinančního které nakládání s bytovým fondem v majetku městské části prostě objektivně existuje a je dáno nechci tady tečka se dál šířit o případech kdy zrekonstruované byty jsou poskytnuty občanům kteří si toho neváží a následně ostatní vlastníci bytů v domě své je kde takovýto byty já si stěžují na náhlé nečekané návštěvy cizích osob domě devastaci majetku a tak dále a tak dále z mého hlediska co se týká nakládání peněz na opravy bytové tak je to špatné nakládání a 
ještě to je dalšívěc umožňuje to úderů do státního rozpočtu protože jak jsem pochopil mnohdy dochází k tomu že městská část pronajme byt 
někomu kdo navíc pobírá dávky na podporu bydlení a tyto dávky jdou ze státního rozpočtu čili je opět městská část získává příjem který by jinak nedostala a chápu že to je pro něj výhodné chápu že to je lákavé ale jak z mého hlediska ekonomického tak i z morálního hlediska to asi moc pěkné není když městská část tímto způsobem získává peníze z rozpočtu státního takže to je věc o které jsem chtěl se změní souvislosti tedy nikdo si bytového fondu pak je to je další věc která neprochází návrhem rozpočtu a to je výnos tržiště a opakovaně poukazují na to že by bylo vhodné je dokonce na to ekonomická studie vím že radnice si zpracovává teď opět další studii zařízení držíš prosím pro vložení příspěvku na zřízení dalších totiž prazaci který by mohla mít ale příjem jak dokazuje již existující ekonomická leč ke sdílení tržiště nedochází a očekávám že se to objeví jako zásadní novinka v některém volebním programu některých politických stran které budou kandidovat nebo volebních zúžení jako překvapivé a bude to útočit na voličské hlasy tak toto tady už leží dlouho nikdo nezvedá 
další věc která tady je je že tímto rozpočtem neprochází opět neprochází a znovu na to poukazuji ani koruna pro práci kontrolního výboru radnice nám letos výjimečně poskytla peníze na znalce aby bylo možno přepočítat neplechy které se děly souvislosti s revitalizací panelových domů leč tyto peníze a jsem za ně rád říkám protože se to stalo poprvé neumožní přizval znalecký ústav který práci odvedl rychlá kvalitně a dochází v této věci k měsíčním prodlevám a výsledek je zatím v podstatě v nedohlednu a poslední věc velmi je tady poukazují na pirátských hnát kterým na který poukázal kolega byl mu a to je to jsou peníze na školní výuku kterou nám tady svého času zaváděl a propagoval zde nepřítomný bývalý kolega které byl a ačkoli jsem očekával že některé věci s jeho odchodem pominout také vidět že to tady prostě přetrvává a tento kostlivec je stále ještě někde úkryt a lačně sahá po penězích které by bylo možno využít na že hlediska já rozpočet nepodpořím postaven děkuji 
také vám také děkuji a nasledne pan doseděl 
tak já jen krátce k dotazu kolegy bylo jestli v rozpočtu městské části a se rapu zohledněno osvětlení stadionu ano ale je potom mluvil kolega materna došli jsme k tomu že to co do stadionu dával srab to dostával zpátky na nájemném tudíž nedošlo k žádné výrazné změně v příspěvku městské části ale došlo ke změně rozpočtu se rapu jako takového kdy na výdajové stránce srab nyní nebude vynakládat náklady na údržbu stadionu ale taky za něj nebude inkasovat nájemné takže se to vzájemně víceméně vyruší díky 
je také díky následuje kolegyně pellicova 
je omlouvám se velice omlouvám já jsem nedá mi prosím omlouvám se oběma kolegyně britové 
plena pravím 
že mé první 
bellu 
pro nás tandem a co se týká tandemové výuky tak tandemová výuka znamená že rodilý mluvčí i a vstupují imo do výuky současně s pedagogem a od nás 
a oproti tomu jsou kurzy které jsou mimo rámec výuky to znamená že jsou v odpoledních hodinách a i dalšího bodu a co je pro rám jde lépe a je tomto programu je další vzdělávání pedagogických pracovníků a nejde pouze o angličtinu tento vodu jsou kryty i digitální kompetence pedagogické v polední mír food 
a to se týká dalšího bodu tak výjezdy učitelů v součastné době už schovaným je možnost vycestovat že mi součastné době v programu ředitel naživo one postihla pana ředitele tlupách i je třeba do norska rádi by jsme pokračovali protože máme opravdu dobrou zpětnou vazbu že to těm ředitelům pomáhá a co se týká byly i byly zase je o tom že má se ve třídě a učitelé a pilí jede v anglickém jazyce a v českém jazyce daný předmět nejedná se pouze o tom že ta výuka českého jazyka matematiky rodu festu probíhá jak v angličtině tak i v češtině 
wifi 
já také děkuji následuje kolegyně pellicova 
nikoho dobrý večer dámy a pánové tak já mám dotaz na kolegyni brychtová která před chvílí mluvila je objev 
věc která mě zajímá 
já myslím že chvályhodné investovat do výuky cizích jazyků pakliže jsou pak že to má smysl je ovšem zajímá jak je to vyhodnocováno hlediska množství peněz které jsem na to vynakládány které už tady bylo zmíněno a chtěla bych to v podstatě zopakuji dotaz z minula pakliže kolegyně brychtová sama sebe nebyla schopná ohodnoťte na škále schopnosti jazykové dovednosti v angličtině tak jak se to vyhodnocuje u žáků kteří se učí tandemové výuce a v dalších výjimkách takže to je jedna otázka a druhá otázka mě zajímá konzultační služby a podpora alternativního vzdělávání 
částka dvě stě padesát pět tisíc je pouze na konzultační služby a jakého typu a na jaké typy alternativního vzdělávání a není mi jasné proč se využívají konzultačních služeb pakliže máme odbor plný expertů a jistě není brychtová je taky expertkou takže tenhle položka mě zajímá chtěla bych vědět její rozpad atyp alternative ního vzdělávání který už na praze tři máme 
děkuji já také děkuji já jsem se přihlásil následně do diskuze sám některé ty věci které jsem si tady poznamenal tak už odpověděl kolega materna vezmu to nejenom zrychleně co se týče množství neobsazených bytů popsala to je takové velmi silné téma které se objevuje v podstatě pokaždé ve volební kampani a vždycky ten kdo není na radnici tak to omílá tomu kdo na radnici je vyčítá a je to vlastně dobře že je to vyčítá protože to je skutečně jako velké téma ale co chci víc těch neupravených bytu je v historii radnice tečka rekordně malé množství já netvrdím že ten indián že to stav je ideální protože ideální by tedy neměly být skoro žádné neupravené byty ale je to opravdu zhruba třetina toho to bylo na začátku tohoto volebního období 
další něco mě zaujala je ta poznámka pana kolegy ohledně prodeje těch neupravených bytů v tomhle bodě se zcela ne shodujeme že bychom měli prodávat všechny neopravené byty protože i s ohledem na to jak rostou ceny bytů tak to transakce prodávat neopravené byty a kupovat nové byty na tomhle pro kde se vůbec ty byty těžko shání za nějaké rozumné ceny tak já bych vnímal takovou transakci jako velmi rizikovou ale a to možná víte pane jsou nebo došlo k naplnění alespoň částečně televize a v tom už se shodujeme protože v tom množství neupravených bytů bylo několik bytů které byly sice evidovány jako byty ale reálně je to byla třeba voda to znamená byla to hrubá stavba kde se fakticky o žádnou bytovou jednotku nejednalo a tyto bytové jednotky ale dávám do uvozovek pohyb bytové jednotky tak ty byly skutečně prodány formou aukce tehdy jsme se všichni jaksi pozastavovali milé pozastavovali nad tím že byly prodány za opravdu vysoké ceny a právě tyto peníze byly z velké části respektive v podstatě sto procenty byly 
využity na opravu těch zbývajících bytů kde ta oprava není tak náročný takže v tomhle ohledu možná by jsme alespoň částečně dokázali uspokojit i tu vaši představu co se týče prodeje bytů se zeman mějte se tam jenom podotýkám to jsou byty které fakticky nevlastní městská část ale akciová společnost společnost se jmenuje správa zbytkového majetku a jak název napovídá tato společnost již v minulosti byla určena k likvidaci tato společnost už v minulosti byla v podstatě velkou rganizací kdy se tehdejší akciová společnost jedna nebo dvě byly rozdělili na několik menších a tato tato společnost byla určena k likvidaci a právě byl problém s tím co které jsou v majetku já si myslím že tenhle ten krok je správný a zatím docela stojím že to je správná cesta pokud se podaří dosáhnout nějaké rozumné dohody s tím magistrátem a 
protože v podstatě je komplikované dostat ty boty do majetku městské části tak a co se týče zařízení tržiště bych poprosil aby na to pak ještě reagoval kolega žaloudek ale prosím vás v tomto případě se opravdu nejedná o nějaký utajen ďábelský plán je to věc která byla projednávána snad i na výbor pro územní rozvoj případně bude 
je to prostě oficiální zadání městské části na vypracování studie nebo zadání soutěže na celkové pojetí toho parčíku na ohradě jejíž součástí by mělo být právě vybudování farmářského tržiště a naopak mě budeme se snažit ještě před volbama my se do toho výběrového řízení vyhlásilo co nejvíc firem a aby to prostě dopadlo toto neníněco že by jsme to tajili a pak by to někdo vytáhnu před volbami jako nějaký volební tahák ale naopak bychom rádi ve v tomto volebním období jsme ten projekt nastartovali a chlubili se tím že se nám to podařilo rozhýbat jo takže to se nemusíte bát že by to něco co se dělo v utajení tak to je všechno a teď máme sedmnáct nuland vy já bych se novou tuto debatu utnout 
následuje pevně zařazený blog dotazy interpelace názory občanů a na ten máme šedesát minut pokud je šedesát minut ne vyčerpáme což se často stává tak na to budou pak navazovat interpelace zastupitelů a pak se vrátíme k projednávání tohoto bodu znamená já technickou obsluhu abych si uložila ty přihlášené navážou na probíhající diskuzi a nyní tady mám seznam přihlášených kterými jsem vynesla obsluha první kdo se zeptat občanů hlásí do diskuze je tomáš horský což je právě budoucí velitel hasičské jednotky sboru dobrovolných hasičů který jsem kterou jsem trošku zmateně je tady včetně lůžka že tady je mu tady byl někdo podobný ale uniformu má jen tomáš rosický pane 
jako je dobrý podvečer nebo dobré odpoledne dámy a pánové jak pan starosta mě představil mé jméno je manažerský a jsem starostou sboru dobrovolných hasičů praha žižkov omlouvám se za svoji nepřítomnost průběhu projednávání jednotky sboru dobrovolných hasičů bohužel z důvodu plnění služebních povinností a posunu bodů v programu jsem nestihnul dříve dorazit 
samozřejmě chce vám první řadě poděkovat za schválení jednotky a ujistit vás že to považujeme pro nás za velký závazek a uděláme všechno proto aby jsme se co nejdříve staly plnohodnotnou složkou integrovaného záchranného systému což jednotka sboru dobrovolných hasičů potom zařazená do plošného pokrytí bezesporu je 
trošku jsem zachytil i otazník ve smyslu členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů a jak již i ze zákona vyplývá tak samozřejmě jedeme v tomto směru i my členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů není přímo podmíněno členstvím ve sboru a defakto ani konkrétním ani v jakémkoliv jiném kdokoliv kdo splní podmínky pro to aby se stal členem v jednotce tak samozřejmě bude vítán a rádi přivítáme děkuji vám 
tak já děkuji děkuji za bezpečí které ostatně potvrdil slova že 
tak to je jednotky umožní všem 
bez ohledu na to v kterém zdvihá jsou organizováni aby se do práce jednotky zapojili a já bych v podstatě tuto příležitost protože vím že někteří z vás jsou členy zde a jednoho či druhého tak by se vás chtěl vyzvat abyste zvážili právě to abyste se tu jednotky zapojili protože a pokuta jednotka bude pak řízena a zařazena 
a jednotky který budou kopirovat s profesionálními hasiči tak tam bude i ten závazek toho včasného výjezdů ten čas je opravdu jako nároční na to abych pracovní dobu o víkendu tak aby tam ta akceschopnost byla to znamená v podstatě žádoucí aby schopní asi či dobrovolní se zapojili aby byla schopna tento závazek jednotka 
tak jako následuje pan novotný ten je další ze občanů kdo se přihlásil 
dobrý večer jmenuji se jiří novotný vystupuji tady s takovými dvěma příspěvky které se pokusit co nejrychleji v krátké době se sumarizovat první bych rád požádal zde na obrazovce pana ondřeje ruta bude adresovány mu a týká se tématu 
nájemci 
v bytech městské části 
v domech které jsou ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek to téma není nové ale jenom ho zkrátit 
v ukazují se po poměrně krátké době že komunikace s těmi nájemci který jsou bytech které vlastní městská část a spravuje prostřednictvím zda již opakovaně jmenované správa zbytkového majetku není v pořádku 
soužití s těmito občany je komplikované a ne že není nemožné já to já to utnout abych tedy nemusel ukazovat celý spis týkající se problému který šetří policie a teď přestupková 
správní orgán prostě chci vás požádat a pokud je to i dalších které kteří jste zde přítomní a máte k tomu co udělat taky jestli vy jste byl ochotný přistoupit na to aby společenství vlastníků jako orgán který za ty domy nese zodpovědnost byl přizván k jednání při kterých posuzujete jak ti lidé v domech žijí já vím že tam jsou různí kurátoři různé sociální služby kterým se oni zodpovídají nám nikoli a opakuji komunikace s nimi je komplikovaná obzvlášť když to jsou dlužníci kteří se příliš nesnaží vypořádat své závazky a to ani vůči městské části vím o tom a nyní to není to jednoduchá věc a proto vám nabízí 
tu součinnost která by měla přinést úspěch protože mi o těch lidech víme nejvíce žijeme s nimi a pomáháme jim ale bez součinnosti to nepůjde první téma druhé téma pokud bych malinko překročil poprosil bych za shovívavost není tedy diskutujících mnoho druhé téma je podobné a chci oslavit všichni kteří máte k tomu co do činění i ze zastupitelů a tím chci říci zastupitelů kteří jste v nějaké dozorčí radě nebo představenstvo akciové společnosti správa zbytkového majetku mám pocit že v minulém roce si závazky vůči vlastník vůči nájemců a vůči třeba nájemcům i garáží celkem zajímavým způsobem vypořádala ti chci říct že vyúčtování která dostala někdy v desátém měsíci což je v rozporu se zákonem po službách a další komplikace které se toho vznikly neměli by zůstat pod kobercem protože 
tahle věc je hodně křiklavá pokud pan ředitel správy komunikuje metodou jestli se vám něco nelíbí tak si udělejte pořádek doma tohle není otázka moje novotného tohle je otázka kompletní a myslím že těch kteří jsou postiženi tímto jednáním bylo velmi mnoho nevím kolik se jich ozvala přímo koliky to řeší ale je to situace která je hodně za hranou a znova opakuji prosil bych aby se k tomu postavili i ti kteří zastupitelů jsou to dozorčích radách nebo představenstvu této akciové společnosti je tam problému teda opravdu mnoho ve zkrácené formě vše 
tak děkuji zatímco to druhé to byl a pro na řadu z nás asi se někdo bude mít chuť k tomu vyjádřit tak ta první část byla jednoznačně že bych poprosil aby si vzal slovo 
děkuji 
já bych chtěl zdůraznit že 
ty které zní a některými 
a tak jsou spíš kterou jsme za poslední roky měla vlastně vyhodnocení od 
ní za dva roky kterého vlastně vyplývá že 
li padesát šest 
hostí nový o to 
tě doma hostí evidujeme až ne pro anny 
u dvou nebo třech je to malé procento a samozřejmě i problémy když už nastanou tak a myslím jen mám já bych kontinenty problémy řešili individuálně těžko nějak vůbec 
bez konkretizace je landy a kdo je způsobuje a a myslím vstávání nebo zastupitelstva jakmile nějaké problémy se tak mi to otevřeně i u jednotek od 
ní změnilo niku takto vždy 
řešíme a myslím si že se nedá říct že by jsme nekomunikovali nebo nespolupracovali jednotliví jich málo a 
jsou tak tomu přistupujeme 
i vně a a už došlo i k tomu že někteří nájemníci dostali výpověď nájmu takže já bych prosil pána a jeho jak jste potom spíš protože není taky a 
ochranu těch domácností údajů to není úplně téma které by se mělo na italskou ho prosím aby se mám a s konkrétním problémem a neřešit a 
hlavně děkuji faktickou nám sunega 
já bych se chtěl zastat občana protože z předminulého a minulého i současného volebního období lze dovodit a nejen z těchto období že jsou určité typy nájemníků které budou problematických při uzavírání nájemní smlouvy a vřele bych doporučoval aby tito nájemníci byli umísťováni do domu které jsou výhradně v majetku protože soužití s těmito nájemníky v domě který majetkové své způsobuje škodu všem těm lidem a je pouze věcí k odvahy jestli budou se soudit kolektivně proti obci za to že jim devastuje prostřednictvím svých nájemníků domu nebo ne 
děkuji ti žaloudek 
děkuji za slovo mě velmi zaujalo může pan sunega prosím ozřejmit které typy nájemníků má na mysli případně jak se dají poznat na ženě se omlouvám ale já jsem akceptoval tu faktickou od pana i protože jsem se nechtěla hádat ale jednací v tomto bodě s faktickými poznámkami vůbec nepočítá a já bych opravdu nechtěla by se to zvrhlo v nějakou doba mezi zastupiteli protože toto je debata která předpokládá že občan apeluje my odpovídáme samozřejmě je s ohledem na to že tady pan novotný adresoval svojí druhou část příspěvku nesmírně široké skupině radních a zastupitelů také možné abyste se přihlásili a povídali jemu ale ne diskutujte mezi sebou prosím a tak 
pan kalivoda 
jestli teď už jdeme do normálního 
nejdeme nejdeme zatím jestli někdo chce reagovat na pana novotného tady se mi hlásí honza materna nevím proč se mi nehlásí tlačítkem to by to nefunguje 
tak povede 
povídejte 
si kolegů vlastněné občana ale je jedno ubezpečit že o tomto problému v jejím pan ředitel to řeší já na to dohlížím a jako počítá se i s personálními postihy až to pořádně se vyřeší ktera protože máte pravdu není to úplně zanedbatelné problém 
jestli mohu to je odpověď kterou jsem rád protože uklidila mě ne to že budou postihy ale uklidnilo mě že o tom víte a že to řešíte protože ta reakce kterou jsem obdržel na naprosto regulérní informací panu řediteli byla taková opravdu neobtěžujte mě už to ukončete a já si myslím že právě proto jsem to široce adresoval i těm kteří jsou v těch představenstvech anebo v dozorčí radě a jestli jsou informováni protože to je dohledatelný postup a mrzí mě protože tam nebylo nic konfliktního to jsou čísla a lidé budou požadovat smluvní pokutu padesát korun za den která vyplývá ze zákona ač to městská část uvědomí nebo ne ale tohle není laciná záležitost naváděním nikoho a tyhle pana rutta k té první odpovědi já jsem chtěl jen slyšet jestli promiňte jestli je možné v situaci kdy prokazatelně víte a vy to víte že třeba a jste dali výpověď jednomu nejmenovanému občanů tomu nájemci v bytě městské části jestliže víte že on povinnosti neplní které jste mu uložen i včetně splátkového kalendáře jestli počítáte třeba nebo jestli byste nechtěl využít možnosti zjistit jak ten člověk v tom domě opravdu žije protože pak by jste se dozvěděl informace které vám možná pomohou ano nebo ne 
no tak ty otázka na kolegu rutta pane kolego 
samozřejmě že určitě ano 
opakujú my jsme otevření komunikaci 
se všemi sousedy se všemi zástupci sdružení vlastníků a vždycky ucelená kdokoliv obrátí země to co to co nám píše nebo říká tak poslouchám nebráním jakýkoli komunikace věci děkuji 
také děkuji dále se hlásí kolegyně chmelová koukám že chcete něco ještě povědět panu novotnému tak ano a já bych chtěla pana novotného ubezpečit že už jsme i ve zprávě zbytkového majetku vlastní řešili takový podobný případ a kdy nějakým způsobem komunikujeme přímo s tím sdružením vlastníků to znamená není to nic neobvyklého a určitě to využívejte protože ty informace ze strany toho domu jsou opravdu důležité rozhodování děkuji budete odeslána 
každé děkuji jestli se nemýlím tak žádný občan do rozpravy nyní přihlášen již mohou tento bod uzavřít a otevírám další bod a to je šedesát minut od tečkami sedm na dvacet a šedesát minut 
téma dotazy připomínky podněty interpelace zastupitelů členům rady tak první kdo se hlásí je pan blikne 
děkuji za slovo asi pravděpodobně dotaz na vás pane starosto já jsem dvacátého ledna zaznamenal médiích článek 
s titulkem hřibů poradce štěrba získává statisíce od magistrátu i místních radnic od pirátským vedením asi tušíte že se na to dneska někdo zeptá protože tam je v tom článku zmíněná praha jedenáct ale hlavně práci která nás zajímá kdy v článku je uvedeno v tom textu uvedeno že pan štěrba získává odměnu cuba měsíčně asi dvacet pět tisíc korun mimo jiné za za to že nám fotí trhy nebo nám nějakým způsobem radí v oblasti trhů a je tam i zmíněný to že ty peníze vlastně inkasovali v době kdy ty trhy neběžel i já bych vás chtěl požádat si můžete uvést nějak na pravou míru jak to je protože takhle se to zdá že to není úplně špatný ale spíš pro pana ještěrku než pro městskou část případně případně potom prosím o nějaký třeba písemných doplnění pracovních výkazů 
jako 
no hádejte se vám na tohle rád zareagují článek také zaznamenal teda troufám si tvrdit že ten článek z velké části není pravdivý a je tedy dost tendenčně způsobem je tam uvedeno že mu městská část ne reagovala na dotazy vůbec nejsem vědom že by se městské části nikdy ani napsání článku na ty věci dotazoval nicméně následně jsem tu věc prověřoval 
nějakým způsobem si snažil shromáždit potřebné podklady 
kde najdu 
podstatě máme tady s takovou situaci že trhy původně byly ve zprávě sazama 
jedna z věcí která byla poměrně dost kritizována tak jsou náklady 
na marketingově pokrytí farmářského tržiště ono to není jenom zprava zvukového profilová focení mě to instagram psaní tiskových zpráv správa webových stránek a podobně tam jako přiznám se že mě to samotné docela zaujalo když jsem si nechal stáhnout kolik ty služby které následujícím roce pokrýval právě pan martin štěrba tak kolik ty služby stály chvíli nikdo chce dva tisíce osmnáct ještě v minulém volebním období také kolik ty služby stává když 
objednávány správa zbytkového majetku a jedná se o částku milion dvě stě třicet osm tisíc korun dvě stě dva miliony dvě stě třicet tisíc dvě stě dvacet kol tedy zhruba jedná se objem služeb v souhrnné hodnotě sto tisíc korun měsíčně 
díval jsem se někdo byl dodavatelem těch služeb a nejvíce figurují společnosti markety spin píár zajímavé že tyto společnosti vůbec nemají webové stránky jediné co jsem o jedné z nich našel dělala nějaké analýzy pro zastupitele vymýšlením zastupitelé městské části zastupitelé za ods pravděpodobně tam bylo nějaké personální propojení no a v roce dva tisíce devatenáct potažmo v roce dva tisíce dvacet došlo k tomu že zpráva farmářských trhů byla kompletně převedena pod městskou část a tehdy městská část řešila kdo by tyto služby a mohl poskytnout obdoby 
ten objem práce který za který se seznamem která o zhruba sto tisíc korun měsíčně mohl dělat a 
došlo k tomu že byla obě byly objednány služby od toho pana v zhruba pětkrát menší hodnotě asi dvacet tisíc korun měsíčně postupem času bylo uznáno že i dvacet tisíc je částka která je poměrně vysoká následně někdy v průběhu roku dvacet jedna ukončení spolupráce zcela a už v roce dvacet jedna byly všechny služby tohoto typu zajišťovány interně pokud vím tak a ke konci tam byly nějaké tisícikoruny za konzultace a podobně ale už se nejednalo o tu kontinuální 
a ještě v tom článku bylo uvedeno že se jedná o 
poradce pana primátora chyba 
já jako jsem zaznamenal pana štěrbou na sociálních sítích době kdy začala spolupráce také to politické pozadí v podstatě nebylo prostě on on se pohyboval na tomto trhu ty služby poskytovat nabídnuto pětkrát levněji než radnice do té doby zato utrácela službu poskytoval kvalitně nicméně souhlasím s tím že v okamžiku když někdo 
chce angažuje takové politické vidíte a mně takže by neměl být dodavatelem a podstatě i to bylo jedním z důvodů proč v tom roce dvacet jedna městská část úspěšně 
musela realizovala to také služby zajišťovala už 
nevím co k tomu víc dodat no i když tak máte možnost si ještě dostává ale nevím co bych tomu víc dodat 
určitě 
jo děkuji já jsem v podstatě zeptat na otázku na kterou jste už odpověděl a to jak jsme právě nebo jak radnice přišla na zrovna právě naopak ještě ještěrů protože to je nějak politicky aktivní naším určité pochybnosti ale ale odpověď děkuji 
já přesně nevím ale v tu dobu kdy to operace začala tak nějak politicky aktivní nebyl zase ty služby reálně poskytoval jako není to žádný anonym dodavatel je to prostě člověk který služby poskytovat jako pravděpodobně dlouhou dobu před tím než začal spolupracovat s městskou částí a mám na něj poměrně pozitivní reference jako co se schopností týče ale tím vůbec neobhajuju to že prostě městská část se má snažit zajišťovat tyhlety věci interní a to se také od loňského roku je 
ta 
zase trošku 
jako dotýkáme těch je 
toho jednacího řádu tady s faktickou se hlásí pan mrdku 
praktické poznámky tady nejsou nicméně vy jste kladl otázku na mě já jsem vám odpověděl nicméně jenom signalizuje kolega mrdku bych tě na to odpovědět jestli chcete odpověď od něj ta pane kolego 
já jsem chtěl jenom velmi rychle pro kontext upřesnit že pan pan štěrbová řekněme už v procenta tisíce patrná spolupracoval na magistrátu naší stranickou kolegyni paní krnáčová takže není rozhodně o nějakou řekněme politickou věc ale beru to tak vlastně že jakoby je prostě zkušený řekněme politický marketér a prostě byl jak vybrat nevím ale rozhodně to není řekněme nějaká pirátská zásluha ale už je řekněme léty prověřený že tu práci dělal udělal dobře 
na jan kalivoda 
a 
říká to potom vezmu abych se nehlásí v tom předchozím bodu 
zastupitelů tak panu novotnému odpovědět 
sedím zurčí radě správa zbytkového majetku a tak budu rád a to odnesl pokud to někdo z kolegů nase aby jsme všechny věci prověřili 
četně toho 
co já to byl primárně od rap předtím dotaz na pana rutta ale je třeba je to zapojení těch člověk to může být do jisté míry radniční záležitost na druhou stranu pokud i nájemci se chovají nepřístupně protože to jsou problémy na tak ta společnost se správcovská organizace a je to placená městské části aby odváděla kvalitní práci aby v podstatě tam problémy nakonec ani asi nebyli samozřejmě ten výběr těch nájemců provádí provádí radnice 
společnost se následně servisní organizací nicméně měla by s nimi komunikovat maximálně a ve chvíli kdy jsou tam nějaké problémy tak na to vlastně i a předpokládám že panna rutta asi různé k němu dostává i předpokládám i společnosti ale nicméně si myslím že dozorčí rada protože to největší zakázkou logicky proto proto společnost toho toho tam je dozorčí rada by měla kontrolovat tyhlety věci pořádně takže děkuji za podnět 
určitě se tomu věnovat bude 
když už jsme načali fotce je tu spolupráci s těma sračkama ono mě to přijde jako velmi velmi vhodný a podnět a je pravda že některé jiné městské části to takto třeba mají a mají například že ve chvíli kdy mají nového nájemce tak mu prodlužují smlouvu třeba po roce až po vlastně 
dobrozdání od toho se éčka což mi příjde vhodný protože samozřejmě prima že cílem staráme se o občany nejenom o ty které dáme do vlastních bytů naše nájemci jasně ale ale my jsme zde politici kteří mají se starat o všechny občany a a ti kteří vlastní vlastní byty aninezapomínáte pakliže tam nějaké těší soužití s našimi nájemci no tak to by měla tento městská část řešit hned jako první věc a samozřejmě tudíž by komunikace s těma sračkama v podstatě to dobrozdání případně o tom že řeknou ano to jsou skvělí nájemci máme tedy rádi a jsou jsou skvělí tak tak anebo naopak řeknou a 
dá se k tomu nějaká kompletnější komplexnější informace prodlouží 
o tom jak to vlastně žijí tak tak to si myslím že rozhodně důležitý podklad pro pro pro městskou část pro další rozhodování 
kde se neprodlužuje interpelacích prodlužuje prodlužuje nová je vždycky jsme prodlužovaly jestli se a jednací řád jsme neměnili takže že by to tady neprodlužuje když jste vyčerpat petka tři minuty ale vůbec nic vám nebrání tomu abyste se znova přihlásil a pak zase znova zase tak já jenom na měl ukončí dotaz na pana rutta jenom jestli to zvažuje a já se někdo ptá 
tak pane kolego robte 
já jen zopakuji že že jsme otevřený a komunikujeme se všemi čtverečky nebo se všemi obyvateli jednotlivých bytů pokud se někde nějaký problém nevyskytnou odpovídáme řešíme ty věci problémy přímo na místě děkujeme svými vlastními nájemníky 
a nemyslím si ale je jako je namístě projednávat třeba na sdruženích vlastní nebo shromáždění vlastníků své je vhodnost umístění nebo pokračování nájemní smlouvy o konkrétních nájem to se u jiných nájemníků případně soukromých bytů taky nedělá myslím si že je tedy potřeba ke každé ke všem přistupovat rovným způsobem 
takže ten tohle ten nástroje jakoby 
když jste naznačil že by sdružení vlastníků jednotek návaly souhlas městské části nějakým konkrétním nájemníkem opravdu nezvažuje 
no vy máte možnost na doptání 
jen krátce na to tento 
krásný jestli dovolíte 
no no já jen že samozřejmě některé věty stížnosti se nanáší kdy se obyvatelé nějakého domu dostávají nějakou starosty jak to že je možné že nějaký náš se chová také tak a moje zkušenost tedy s odborem bytů je taková je paní magistra benešová je většinou velmi dobře informována o vztazích tom dotčené své no to znamená ne prvním že vždycky dokáže reagovat ke stoprocentní spokojenosti své je ale tu situaci zpravidla velmi zná a někdy až překvapí jak může v hlavě nosit tolik tolik nájemních smluv a tolik vztahů v různých véčka že ono to nějaké nazývá prostě šetření v tom místě byť se nejedná o oficiální projednání na domovní schůzi své takto šetření na místě skutečně probíhá 
já bych to není takto formalizované už mlčím tak kam máte prostor se doptat to se vám kolega bude odpovídat 
abych to upřesnil 
inspirujte se od jiných městských částí pandoru choval jinak na schůzích své nebo tak si nedovedu představit že by měly projednávat o tom jak je ale v podstatě samozřejmě a to co pan ptáček které odpovídá se já chápu že chodí stížnosti od jednotlivých prostě jednotlivých lidí kteří třeba v tom domě bydlí ale jestli v podstatě rezavé tak jak to vím že to jinde mají se chtějí a tam vždycky máte pověřeného vlastníka nebo nebo předsedou výboru a to by měl být ten člověk který to své je zastupuje a není to jenom jeden třeba potížista občas bývá tak se člověk který zastupuje své je a měl by samozřejmě byl slyšet názory lidí v tom baráku a více stand děje a měl by být nějakým způsobem schopen vystoupit za celý ten subjekt a za všechny vlastníky v podstatě kdyby napsal nebo se aspoň do ptali pakliže neodpoví neodpoví ale při těch prodlužování nájmu vždycky slyšet ten názor někoho takto odpovědného protože jinak by samozřejmě v tom byl to byl maglaiz na schůzích to se nedá projednávat od jednotlivých obyvatel v tom baráku kolem se taky nedá ale od někoho takové pověřeného to mi příjde rozumné tak ještě jenom do spíš to doplňuje jako námět pro vás byl bych rád kdybyste se tím možná zábal aspoň trošku podívali a 
zvážili to díky předem děkuji ještě pan rok nějak reagovat 
jo rád já já bych chtěl jenom opravdu zopakovat zdůraznit že ty počty případů kde dochází nějak problematickým sousedské soužití také jsou to skutečně malé jednotky případů a mě dokážeme poměrně dobře rozezná o nějaký a dvou malých nezávažné stížností které samozřejmě taky máme ale stránka si říct jako tam kde ten problém je vážný tak to dokážeme rozezná a zároveň se nebráníme ranní účinně řešíme ve chvíli kdy dochází k nějakému je to zkrátka zahranou aby nebyl konkrétní protože se to tady ty konkrétní případy na zastupitelstvu nehodí probírat tak zkrátka okamžitě nás sleduje zájmů a další nesouvisejících roky jednotky případů vážné jednotky rozeznáme a řešíme 
takže děkuji následuje kolega žaloudek 
děkuji za slovo já jsem zjistil že mám zastupitel právo vznášet doplacena nejenom na členy rady pana předsedy výboru tak budu mít na pana předsedu výboru jsou nebo protože před chalupou tedy řekl naznačoval nějakou zajímavou bytovou politiku kterou již detaily myslím si rád poslechl mluvil o tom že jsou nějaké skupiny občanů kdyžtak jestli budu špatně citu a tak mě opravte ponesu nebo nějaké skupiny občanů kterých se opakovaně ukazuje že nejsou dobrými skupinami občanů pro bytovou politiku a že není dobré jim nabízet 
jakékoliv byty pronájmu a dobu určitou jak tak městská část dneska činí a že by nebylo jiné řešení tak by jsem se dát panasonic zeptal jak se takový občan pozná zda má nějaké vnější znaky které třeba by nám pomohli pomoci rozpoznat a a co by teda navrhoval potom touto skupinou občanů dělat děkuji 
kia koukám že kolega clovek nema to bude chtít reagovat ne 
tak pan cloveka má slovo takže milý kolego žaludku pro tuto chvíli a zcela nečekaně jsem si vzpomněl na konkrétní případ uliček želivského samozřejmě osobní údaje nemohou uvádět jedná se o administrativně dlouholeté obyvatele žižková konkrétně rodinu která byla několik desítek let zpátky sledována orgánem ope jde s tím že týrá vlastní děti průběhu času došlo k tomu že část příslušníků této rodině konkrétně děti opustili českou republiku a zdálo se že se trvale usadil zahraničí přičemž po celou dobu byly ovšem administrativně hlášení na místním úřadu prahy tři aby pak následně po svém návratu ze zahraničí jako nebydlí cia evidovaní na úřadě v praze tři dostali přidělení byt jedna plus jedna na ulici želivského podotýkám informačním zdrojem je mail tedy obyvatelky a snaha je z daného domu a v tuto chvíli se už ukázalo že vztah mezi rodiči a dětmi není tak špatný jak by se zdálo z předchozího sledování orgánu ope a tak se i rodiče přestěhovali k těmto dětem načež příbuzní nebo známí z celé republiky se začali do tohoto bytu dostavovat což nájemníci domu kvitovali s povděkem protože začali pořizovat fotografie zdevastovaného domu spících osob které přednost stěhováním této rodinném domě neviděli a tak dále a tak dále tím kritériem jak poznat takového člověka je jeho způsob života jestliže obec ví že někdo se chová asociálním způsobem života přidělením bytu těžko bez dalšího ho může nějak napravit stejně tak jako v předchozím volebním obdobím jsem někteří občané u další skupina obyvatel přinášely vši protože ta skupina byla schopna jako náležité hygieny a nosili námi na zastupitelstvu kdo jsme tady byli tak si to pamatujeme tak opět je tady prostě evidentně neschopnost žít obvyklým způsobem života a obvyklým způsobem života nájemníka dovodit tepelná ze způsobu života a tudíž je třeba takovýmto lidem poskytnou nějakou zvýšenou sociální péči například intenzivním dohledem kurátora rozhodně neumožnit to aby zdevastovali majetek někoho jiného a obtěžovali ho v noci když spí tak tady máte odpověď děkuji 
tak mohou potvrdit že všichni jsou závažný problém řešil jsem to i ve vlastní rodině je ze školy byly přeneseny vše je to opravdu problém a že nás kvůli tomu nikdo nevystihuje ale to se omlouvám že jsem si nemohl odpustit mety chcete na to reagovat 
po moc rád by ani snad ne reagovat ale já bych se opakoval svoji otázku prostým to je to za skupinu lidí a jak se tato skupina pozná předem když žádá o byt 
městská část praha tři nebo o pronájem bytu vy jste popsal nějaký případně jaký rodiny a věřím že jsem sám ho mám znalosti toho jak je složena bytová politika jak složitý sociální podniky ve kterých lidí ale já se ptám jak poznat tuto skupinu máte pro něj nějaký název nevím nebo něco jak bych předem třeba na ulici poznal že takovému člověku by se byt opravdu pronajmu neměl děkuji 
člověka ano já tady odpovím takového člověka samozřejmě na ulici poznám na první pohled protože pokud jím člověka který je pod vlivem návykových látek a rozbíjí výlohy rozhodně kněz se k němu nepřiblíží a nezačnou nabízet nájemní smlouvu 
tím chci říct kteří že člověk který dlouhodobě a obecně přístupných zdrojů nebo radnici přístupných zdrojů není schopen vést obvyklý způsob života si nezaslouží stejné zacházení jako matka samoživitelka která se octla sníží v tíživé životní situaci 
tak já bych si 
vybral rozbíjet výlohy tak bych na to nereagoval nabízením bytu tak 
další kdo se hlásí do rozpravy kolegyně pellicova 
děkuji za slovo já mám dotaz na kole guru ta ale možná se to vezme někdo do zastává gesci aj týto nemůžu říct předem takže já bych se chtěl zeptat na parkovací karty a problematiku kolem zřizování parkovacích karet co to všechno a podněty od občanů upozorňují nikoli ode mě ale asi ty informace ověřila dozvěděla jsem se že pakliže je auto které má je občan z prahy tři s trvalým pobytem které nepoužívá nemůže ho pronajmout další fyzické osobě která je bytem prahy tři či v nájemní smlouvě po pro protože to ze pouze pro lidi podnikající respektivě pronajímatel musí být podnikatel 
a to znamená tedy se vytváří nelogičnost ženy lze pronajmout si auto od fyzické osoby čímž bychom mohli dostat i toho že by jsme neměli tolik aut můj názor kdybychom umožnily pronájem fyzická verze fyzická osoba další dotaz týkající se toho samého občan který je v nájemním vztahu a bydlí v nájmu podnájmu smlouvu nemůže si zařídit kartu parkovací na své auto protože tu nemá trvalý pobyt to je další nelogičnost je tu jakýsi občané nájemník který má nájemní smlouvu již dvacet let což by se dalo říct že je občanem prahy tři byť je pouze nájemníkem ale majitel domu neumožnil trvalý pobyt a nemůže si tady parkovat a nemůže si zřídit kartu parkovací a další dotaz týkající se parkovacích karet je neustále dokola dokládání dokladů které obvykle člověk když jde prodloužit si zříci parkovací kartu u sebe nemá číst což bývá technický průkaz pokud člověk má pronajmout auto odlít dingová společnosti musí neustále čtvrt roku či pokaždé kdy tam jde dokládat leasingové smlouvy což je naprostá nelogičnost a nesmysl z mého pohledu jelikož by dle mého názoru měla existovat karta klienta kde by tyto věci byly již dávno naskenovány a já sama jsem myslím že před dvěmi lety jsem dávala tento dotaz na odbor dopravy vedoucímu tehdejšímu odboru dopravy a ptala jsem se ho proč nejde identifikovat auto versus občan aj proč ty systémy nejsou stále propojení propojeny ujišťováni že propojeny budou není tomu tak stále to jde a stále je třeba mít sebou technický průkaz je asi prodlužují příspěvek tak že to je záležitost kterou nevím jestli kolega rytmy je schopen zodpovědět omlouvám paní kolegyně skáče do řeči jsme to tady dneska povídali a jak zachovali nějak tu debatu přehlednou já bych vás prosil abyste dodržovali jednací řád v tom smyslu že vy máte tři minuty na dotaz nekde vám odpoví když se pak můžete ptát zase vám ten člověk odpoví a můžete se neomezeně krát zeptat mělo mezi vypadá se můžete přihlásit do diskuze a znova a znova se ptát ale když prodloužíte příspěvek a povídám nám tady třeba šest minut jeden dotaz za druhý jak se ta debata stane strašně ledna já vám nechci házet klacky pod nohy ale prosím vás i ve vašem zájmu aby jsme dodržovali ten jeden příklad který má smysl pojďme si tedka vypukne daty otázky dallas ty hodně my se vám pokusíme na to nějakým způsobem odpovědět a pak se klidně znova přihlašte a můžete neomezeně krátce přihlašovat můžeme tedy strávit jako spouštěč času ale nikdo vás neomezuje ale neprodloužil můžeme to takhle udělat 
řečnická otázka jestli to tak můžeme udělat protože na to je ten jednací ale pane kolego starostou řečnické otázky teda odpovídat nebudu pokud byste dvakrát neopakoval to co tě už jednou řekl tak bych to pochopila a mohla bych se dotázat a uzavřít tento můj dotaz který se jedná parkovacích karet takže 
já se pak do ptáme ještě poprosím kolegu rutta pakliže mi chce odpovědět případně tak pane kolego prosím odpovídejte 
no tak já musím první řadě říct že podmínky pro výdeje parkovacích oprávnění si tady nestanovuje jména městské části praha tři jsou řízeny magistrátem hlavního města prahy samozřejmě mají nějak zákonný rámec je taky platná metodika parkovacích oprávnění takže podle které všechny městské části 
postupují a musí postupovat 
v pořádku protože při výdeji parkovacích oprávnění je to pražský systém měl by se postupovat je jedno co se týče toho dotazu na na na možnost jako pronájmu toho parkovat toho vozidla jinému nájemníkovi který nemá trvalé bydliště ten pronájmy určitě možný ale není možné získat parkovací oprávnění je to já já mám zato že to je dokonce je vázán zákonem ale určitě určitě platnou metodikou 
je vázán na trvalé bydliště na vlastnictví vozidla kdybychom to uvolnili na nájemníky kteří nemají trvalé bydliště mi to k tomu že že tady bude daleko více parkovacích vydaných parkovacích oprávněně bude tady velký tlak na na parkovací místa ochrana těch rezidentů s trvalým bydlištěm by se omezila a snížila a musím také podotknout že jste zmínila že nějaký majitel domu nebo bytu zakázal mu nedovolil svému nájemníkovi za nahlásit trvalé bydliště ono to je pořád zakořeněný mýtus že má pronajímatel vlastník bytu nebo domu právo zakázat nahlášením trvalého bydliště to tak není pokud je to opraveno takto nájemní smlouvy tak je to v rozporu s občanským zákoníkem když máte platnou nájemní smlouvu a přijměte sní na tenmám trvalé bydliště 
podáte žádost tak vám to trvalé bydliště 
takže tahle ta překážka tedy není zkrátka každý dle nájemníkem bytů a praze tři může si ze trvalé bydliště získat parkovacího právní 
pak tam byla ještě otázka na 
dokládání čilých autor nebo těch u těch společností je poměrně podrobnost já přesně nevím co máte na mysli je to spíše se na podrobnější konzultaci 
doporučuji se obrátit na odboru organizací kterým má sebou výdeje parkovacích oprávnění a můžeme to asi dořešit řešit potom návaznosti na jednání zastupitelstva 
no já si dovolím doplnit trošku kolegů ta co se týče toho auta to není tak že to firmy mohou fyzické osoby nemohou prostě si musíte to auto půjčit od někoho kdo je oprávněn podle živnostenského zákona to znamená pokud se jedná o firmu která má živnost pro půjčování věcí movitých to znamená je to autopůjčovna tak taková smlouva vás opravňuje k vydání parkovací karty okamžiku když byste přišla s tím že jste si od sousedky pronajala auto tak vas to tak vás 
opravňuje to získat parkovací kartu protože ono by to pak logicky vedlo k tomu že každý si tady najde někoho kdo si pronajme nějakou takovouhle smlouvou auto pak může získat parkovací kartu pro prahu jedna dva čtyři pět klidně pro celou prahu je to samé se v podstatě týká toho trvalého bydliště můžete komplikace ale prostě zase když získáváte rezidenční kartu tak prostě rezidentem a to že jste rezidentem se odvíjí od toho že tady máte trvalé bydliště prostě to také a ta překážka si tady lidi trvalé bydliště pro někoho kdo tady bludný tak to není zdaleka tak velká jak se někdy hovorů rozumím že to je takové restriktivní ale ono už dnes je to ta je se vydává na městské části víc parkovacích karet než tady parkovacích stání a v podstatě každý uvolnění těch pravidel znova opakuji kolega 
magistra nikoliv městská část za obhajobu jaksi kuchařku která nám byla shůry dána a někdy mi to není úplně blízké takže možná spíš než tak vysvětluje ale prostě každý uvolnění pravidel by to vedlo k tomu že ten deficit vydany parkovací ve vztahu k reálným parkovacím místům by se prohloubil výsledku by se každý tady mohli mít nebo teda určitě můžeme že tady to trvalé bydliště máme ale každý by tady mohl získat parkovací kartu ale prostě místo by tady nebyla tak máte prostor na doptání se 
já rozumím tomu firma která pronajímá auto ale nerozumím tomu když člověk nejí živnostník pouhým zaměstnancem a nemůže pronajmout auto jinému zaměstnanci to znamená fyzická versus fyzicka a uplně si nemyslím že to je zvyšování počtu parkovacích karet nad rámec parkovacích míst parkovacích míst máme problém tak jak tak a mít budeme 
tak a co se týče toho trvalého pobytu tak občan asi bude rád že teda jakoby majitel dobu mu nemůže zabraňovat v tom aby se tam přihlásit k trvalému pobytu ale já jsem nedostala odpověď s těmi dokladech které se musí stále dokladovat a dokladovat protože systém je prostě propojené nejsou a znovu opakuji že jsem to řešila na odboru dopravy již před dvěma lety a tam mi bylo řečeno že že systémy budou propojovány tak aby člověk neustále dokladovat nemusel jinými slovy pokud by existovaly karty klientů tak by se tato věc dělat nemusela a člověk by tam pouze složil určitý obnos který a náleží za platbu parkovacího místa na daný rok takže zajímá mě odpovědět na dotaz 
se pokusí na to povede 
já sama souhlasím že tohle byl pakárna a prostě ten systém kdy občan dokládá v podstatě státu to že vlastní nějaký automobil to je prostě špatně a ale současně tady jako oba víme že ten systém je jen magistra prostě tady sice se to vydává budovách našeho duality zaměstnanci se hlásí do agendy do počítačového programu který je dodané magistrátem znamená já shodou okolností zítra na magistrátu magistrát tečka zaver na portálu pražana propojení na městskou část co se týče poplatků za psy takže může se pole může položit tenhle dotaz který je naprosto irelevantní ale my jako městská část do registru vozidel prostě si ten přístup sami vyrobíme to prostě to také 
ale souhlasím že to špatně 
no můžete se přihlásit do rozpravy 
tak 
pan mikuláš 
kuchyně 
já jsem původně jsem nešel vyzbrojeny na interpelace ale přihlášení mě přiměla pane starosto vaše odpověď tady panu bruknerová já jsem také teda vnímal článek a čekal jsem že se na něj někdo zeptá jestli to podle mě fakt byste obecně dlouhodobě šikovný teda na to že vás nic nerozhází umíte v klidu odpovídá to působí to dobře ale když jsem prostě vnímal věcně co jste říkal tak já tam prostě mám manipulace a dokonce i lež takže jsem se musel musel přihlásit 
za prvé teda vlastně jste celou tvou odpověď začal tématem samotného mě to zaujalo mě že jsem si jist i 
pokud vím tak odbor tady ové spadá jako pod vás neříkám že samozřejmě musíte jakoby vidět všechno ale řekl bych že třeba orientace je jakými jsou vydávaný proč nějaký externí externí služby že byste teoreticky vidět mo ale to spíš jenom poznámka hodně jste pusa osadil to vaší obhajobu na to že zrovna někde v roce dva tisíce osmnáct zda to dávalo sto tisíc a podobně za podle mě jako populace někoho někam do minulosti a vymlouvat se na minulost za mě jako není okd a za druhý jakořekněme si že jsem k tomu nemá že neměl žádný odbory jako káže je zřízených kvůli jiným věcem zpracovávají účetnictví spravují garáže a tak dále tak ta mě příjde relativně logický že třeba nějakým způsobem ty služby objednávali externě vy narozdíl od toho máte ten odborové veka a já prostě když se podívám tak v rámci tohoto odboru tam třeba v oddělení komunikace a propagace je pět zaměstnanců a v oddělení správy trhu další tři zaměstnanci z mého pohledu je to balík prostě nějaký teoreticky osmi lidí kteří se starají která o propagaci a o trhy 
takže marii jako přemýšlím proč je tam potřeba jakoby nějaký další externí člověk 
to jsou ty manipulace no a ta lež vy jste prostě jako jednoznačně říkáte že to otázka roku dvacet a že dvacet jedna už nic ale to prostě je lež té poslední objednávka je ještě z července roku dva tisíce jedna je to objednávka na celé období až do konce roku dva tisíce dvacet jedna je to objednávka za sto padesát tisíc a konec je třicátého prvního dva dvacet jedna takže v tom je ta lež a já se teda k tomu vicemistryně ale teď prostě znova ptám jakým způsobem byl tento dodavatel externích služeb vybrán a tím 
no pane kolego já vám jednak děkuji za tu pochvalu že odpovídám klidně a že mě nic nerozhází to mě těší myslím si že často to tak není že se do toho zamotám že s tak schopni retro nejsem ale na tohle vám klidně pokusím se odpovědět za prvý já jsem to srovnání s tím se s tím rokem dva tisíce už nás vedl záměrně protože kolega brukner položil otázku tak je ta smlouva zahrnovala nějaký focení a já jsem se snažil myslím si že to je jako naprosto správný postup jsem se snažilo vám popsat je to je objem služeb který asi protože v minulosti zato radnice potažmo svezeme hry akciová společnost stoprocentně vlastněná ovládáním vláda na radnici utrácela sto tisíc korun měsíčně 
myslím si relevantní abych popsal že ten objem práce je nějak vel 
následně když tento objem práce převzala městská část a nové vedení tak ten objem vydávaných prostředků se pětkrát zmenší pětkrát jako jestli vám to připadá že jsem se dopustil nějakého šlapu tak prostě já si to nemyslel snažil jsem se popsat kolik to původně stálo a kolik to stálo 
co se týče lži a to se mi nelíbí že takhle o mě protože já jsem takže v průběhu roku dvacet jedna ta smlouva byla skončena je prostě pravda jo nebyla ukončena v lednu v průběhu roku ta a další věc je a to se ptá souhlasím když došlo k tomu přesunu na o vlivech které ty zaměstnance tak proč toto o veverka nezajišťuje samo no ano to je věc kterou i bez nějakých článků aby nějaký medializace mi začaly roce dvacet jedna že jsem to prostě začal dělat interně čelí tydle lidi sami ale co chci poznamenat když se kouknete na to období kdy ty trhy vybíralo o veverka tak o veka mělo před tím než převzalo ty trhy tak mělo stejné množství zaměstnanců jako když trhy převzal znamená v podstatě o veka převzalo nějáký nějakou úlohu něco na co se zem mělo zaměstnance mělo jich dost na to 
že vzalo nějak objem práce který se zeman platilo externímu dodavateli v množství sto tisíc korun měsíčně polévek a díky těmto trendům začalo mít 
jen nebo respektive neobvyklá ale radnice do vedlejší hospodářské činnosti nedošlo k žádnému navýší zaměstnanců na tomu prostě pani v první fázi část věcí řešili externě naprostou většinu si rozdělili ty zaměstnanci mezi sebe stávající zaměstnanci nebo to množstí tam samozřejmě došlo k nějakému personální změna ale to množství zaměstnanců si rozdělilo významnou část práce mezi sebe to znamená podstatě zaměstnanci o veverka jsou dneska i ti kteří na farmářských trzích normálně dělají hlídače pomáhají tam zajišťovat technicky ten chod to jsou všechno zaměstnanci ovečka které jsou zahrnuti do toho množství kterým byste citovat 
a na tu část ty zprávy sociální síti si prostě najali dodavatele který byl je levnější než za dob sezóna a poslední otázka která padla nijak došlo konkrétně k výběru toho pana štěrby kde se na rovinu říkám že zase to nevím jako to je smlouva 
prostě objemu nějakých dvacet tisíc korun měsíčně a nevím asi došlo k nějakému poptání možných dodavatelů byl na trhu 
nevím jestli chce tak můžu potom zapátrat ale konkrétně na základě čeho vytipovali pro mě je důležitý že ten člověk nespadl z nebe to člověk kterej tu činnost dlouhodobě zajišťovat pracovat s magistrátem měl ty reference pracoval s magistrátem v minulém volebním období v tomhle volebním období uměl to dělal to pětkrát levněji vejde se jako já na jednu stranu chápu že jakou pozici se snažíte najít nějaký problém ale tady pakny 
tak další no 
ještě se budete doptat na takovou musím komentovat s tím rokem davate dvacet jedna za první si jenom teda pustne co jste předtím říkal opakuji pokud tedy vycházím ze smluv které jsou vy jste říkali že to nebylo v lednu ale že s ním končila spolupráce tak já říkám že podle tajný dohledatelných objednávek se s ním devátého sedmý dva tisíce jedná ještě uzavírala smlouva až do konce roku dva tisíce dvacet jedna 
no tak ano červenci tam proběhla nějaká objednávka v tom si projdeme rozporcujeme v tom že jste předtím říkal že to byla otázka roku dvacet a ne ne dvacet jedna na ty jenom ještě poznámka že že ten pán jako je dlouhodobě ho tím předsedou pirátů na pravé osm to není známá neznámá osoba kdyby jste odpověděl panu bruknerová 
kdyby tam nebyly ty data tak jsem se vás ani na to neptal já se na tom nechce vozit pro mě tohle není tak zásadní věc jako jsou jiný ale prostě je to odpovědí mě motivoval a myslím si že když si pustíte třeba nebude nebude zase tak prostě sne neřekl pravdu z hlediska určitě těch časových úseků a všeho jasný vítěz se 
nechtěl bych obhajoval piráty 
kolegů ale 
jako to že by 
že se k tomu nějak hlásil najde se jako kdyby se měl studovat každého dodavatele podle stranické příslušnosti protože jsme se z toho pak 
by se zvládl jako i to nejsou dodavatelé jsou prostě i zaměstnanci spousta zaměstnanců na radnici je stranicky angažovaná na magistrátu a odvádí třeba i doboru práci pro mě znova opakuji ten člověk dodával služby pětkrát levnějc a průběhu roku dvacet jedna ale abyste mě nenadchnul zážitek ke konci roku dvacet jedna s ním byla ukončena spolupráce možná byste mě úplně jako nehty tak já možná bych se nedivil kdyby kdyby tam nějaká objednávka tisícovku někde ještě proběhla třeba i léto jsem je možné že se na něco zeptat něco nastavovat ale už tam není žádná pravidelná taková ve spolupráci ale nechtějte abych 
tady se ptejte pirátů a tak ale ale mně ne za mě ten člověk dělal podle všeho dobře když zkušenosti měl byl to člověk z oboru a dělal to pětkrát levnějc než do tý doby radnice za ty služby utrácela víc k tomu nemám co bych 
kolegyně byly 
slovo škoda že jsme si mi byl přerušen příspěvek před tím bych to dokončila je najednou a takže já bych ráda slyšela konkrétní kroky co se udělá pro to aby ty systémy byly propojeny teď nevím kdo to bude řešit jestli kolega ru za dopravu nebo kolega aj tý ptáček nebo napůl aj tých bartko a tak že a ještě bych chtěla dodat je je fajn se neustále odvolávat na magistrátě magistrátní systémy s tím nic protože konkrétní kolem dopravy jsem to tedy na minulém zastupitelstvu slyšela i xkrát že se to komunikaci který spravuje many magistrát a tak dále systémy sprague magistra ne je to vaše práce prostě pakliže jsou to podněty od občanů tak je to vaše práce aby ta ty parkovací karty a tyhle záležitosti šli hladce takže chtěla bych si vše konkrétní kroky a pak mám ještě další dotaz takže se vám znova přihlásit když tam nikdo není nebo tak zvládneme to 
bylo jako my názornější je skvělý tenhle ping pong pane kolego starosto taky jo takže prosím konkrétní kroky já vám odpověď tak vás ani nebudu dávat slovo kolegovi osobně vám slibuji protože buď kolegar hlídat nebo já nebo pantai napíše do dopis na magistrát pane tajemníku a bude to požadovat protože to je logické jo 
to byla jsem s tím budeme tlumočit apel občanů a zastupitelů na magistra aby si něco udělal protože logický oprávněný požadavek současně v rámci své krátké odpovědi si dovolím takovou osobní poznámku vy jste donedávna byla radní měla jste na starosti životní prostředí a já si dobře pamatuju jak jste se rozčilovala na technickou správou komunikací která je právě správce komunikací a stromořadí na parazity a dobře víte jak těžké bylo je dokopat k nějaké činnosti aby se začali o ty stromy které jsou ve správě městské části by s tím něco začali dělat a to i v situaci že jste byla za piráty a na magistrátu jsou taky piráti a eska prostě ten průnik na městskou část má to znamená já vám slibuji že ten dopis na magistrát pošle že si garáž na magistrát půdu tak se lidí z aj na to osobně budu ptát ale nemůže vám líbí je to ten magistrát dělá protože se o tom mluví prostě tam byly a nás od stopky z pirátů když tam byli prostě asi to asi to tak úplně neumíme dokopat 
ani vy teda stromama ta 
máte minutu na dota 
tak já se taky dovolil osobní poznámku nebo poznámku tomuhle ano radní jsem byla a rozčiloval jsem si na hezká ale i díky vašemu přičinění jsem radní byla pouze rok předpokládám a jsem dost ambiciózní na to že byste eska si možná z oba se stromy poradila takže já budu ráda když odejde nějak dopis tak se osobně zeptáte ale chtěla bych to nějakým způsobem dokázat abych to mohla kontrolovat takže jak to jak to zvládneme abych potom mohla občanů kteří se mě ptají jestli se v tom něco dělá jim říct udělá se tenhle krok a tenhle a mám na toto doklad to je jedna věc a pak mám tu další otázku mám se znova přihlásit 
tak mi odpovíte nejdřív na tohle 
já nejsem jistej jestli jste tedka v druhé části doklady dotaz byl to takový apel a já teda v rámci odpovědi na váš apel si dovolím ještě navrhnout jako zastupitelka můžete mi napsat dopis na magistrát jeho oni tam jsou ostatně mají to aj na starosti vaši straničtí kolegové piráti takže 
takže máte tam jako úplně omlouvám se já jsem zapomněl když nejste zkrátka ale a jako napsat jako zastupitelka můžete pustit no já to napíše to starosta i tam napište zastupitelka klidně tam domluvte schůzku já tu knížku mám zítra na lite se točíme se v kruhu já souhlasím já už nevím jak mám dát víc najevo ten souhlas a souznění s vámi 
tak souhlas by stačil kroky budou další věc a kdysi odpustíte další poznámky bude to super takže otázka dál byla jsem svědkem toho kdy jsem na a člověk pointu nebo tam kde se ty karty dělají tak nejen přepážce chyběl platební terminál byla kolem toho docela hlučná scéna takže předpokládám že v této době kdy téměř skoro všichni ne odhaduji si neodhaluje si odhadnou procenta lidí platí kartou jak je možné že na přepážkách chybí platební terminál vím že v plánu otevřít další i další službu kde se budou vydávat parkovací karty a další příslušenství ta chci vědět jestli ty ten platební terminál tam bude anebo taky nebude že si je tam budou lidi mít muset chodit s hotovostí a budou o tom informováni alespon na dveřích no ani vidlicová vlastními hrozně dobře nahráváte já jsem včera podepisoval dodatek s bankou na pořízení dalších terminálů a to abychom je právě do těch agent doplnili a je to i kvůli tomu abyste to vlastně trošku odhalila jako nějaký náš záměr že bychom chtěli následujícím týdnu ze třídit klientské centrum pro občany járová aby tam měli k dispozici člověk plný možnost a získat parkovací oprávnění na hrobě a ta zmínka že někde ten platební terminál scházel mě docela zaujala nebylo to náhodou někdy buďto včera nebo předevčírem protože možná ne ale mě to informace udivuje trošku a dával bytí jako za logiku že možná totiž kolegové si jeden den terminal tady pánské vypůjčili na tu vozovnu než získají další terminály mě opravdu zajímá jo nebylo to náhodou v uplynulých dvou dnech 
bylo nebo nebylo já myslím že otázky výkladu teď já pane kolego tak že o tom ze zákulisí a nevím jestli tahle diskuze někoho baví takže víceméně já vám gratuluji že děláte kroky k tomu aby byl platební terminál a to že se bude zřizovat další člověk pond kácet vozovny myslím že už dávno není tajemstvím takže pokud je tam bude ten platební terminál tak lidi pokud budou mít propojeny systémy tak budou spokojeni a šťastni taky jsem vám dal ten dotaz ale je to takovy jednoduchy se vás prosím zeptat že bych se dopátrat mohu vám pak poskytnout přesnější informace ale okay ptáte se vy a já už se do diskuze se svým dotazem hlas nebudu ale budeme se snažit aby všude terminály byly odkaz jsem včera jsem podepisoval objednávku 
vážení protože se už nikdo nehlásí do 
bodu dotazy připomínky podněty interpelace tak tento bod uzavírám 
zastupitel 
plan panstvo mé 
no je to jako mimo systém ale budeme samozřejmě je to půjde ale my si to budeme muset odhlasovat budeme hlasovat a procedurální hlasování jestli může vystoupit zcela mimo tento bod pan stone jo a pak ten botu teda tak můžeme hlasovat prosím 
tak já jsem věděl že to projde 
pro je dvacet čtyři proti nula a zdržel se jeden znás kdo se zdržel 
tak pane každopádně i přesto že se jeden zdržel tak můžete vystoupit 
děkuji moc moc si toho vážím je se omlouvám že to takhle nabourává a ale napadla mě teď jedna věc myslím že jste to zaregistrovali zemřel před nedávnem pan eduard marek a napadlo mě že by bylo dobrý kdyby mu zastupitelstvo věnovalo vzpomínku či minutu čecha děkuji moc 
no já si myslím že to je poznámka k věci 
jasným souhlasy mimochodem pan eduard marek má pohřeb tuhle sobotu a on to i tlumočit protože to rozloučení neveřejné a myslím si že tam přijde hodně lidí 
je to 
sobotu dvacátého devátého první dva tisíce dvacet dva ve čtrnácti nula nula kostele svaté anežky české v praze na spořilově 
takže kdyby někdo se s ním chtěl rozloučit i tímto způsobem tak tak samozřejmě můžete městskou část tam půjdu sama já a co se týče minuty ticha tak s tím souhlasím 
tak a možná bychom si měly stoupnout 
děkuji možná ještě by jsem krátce dodal k panu eduardovi markové protože je možné že mezi námi někdo kdo ho přeci jenom neznal byť on byl na žižkově velmi známý byl to rodilý žižková k 
skálou člen třetího odboje a on měl v podstatě problémy jak v dobách nacismu tak v době komunismu celkem strávil ve vězení bezmála deset let 
dožil se sto let v polovině března by mu bylo sto pět a často se o něm zmiňovala že byl v podstatě nejstarším mužem který 
absolvoval seskok padákem době seskoků mu bylo studovala tak ho trumfla teda nějaká tři 
žena a byl to neskutečný frajer já jsem se s ním občas vídal a v těch sto čtyřech letech byl vlastně člověk který rozdá obrovskou míru optimismu 
mimochodem člen klubu 
tak teďka máme osm sedmnáct bod dotazy připomínky podněty interpelace jsme vyčerpali tento bod můžeme ukončit já bych možná dal deseti patnácti minutovou přestávku 
je mi kolegové napovídají dvacet 
no jenomže v devatenácti hodin v devatenácti v devatenáct hodin začne začně pevně zařazený bod ta petice 
a tečka záleží na tom jakou vlastně by to bylo takový taktický víc jakože dojedeme rozpočet a když to nestihnete do devatenácti je tak prostě žádná stávka nebude ale je to připadá jako jako nekorektní postup takže prosím vás tečka máme osmnáct osmnáct v osmnáct čtyřicet je to dvacet minut vás poprosím abyste tady opravdu těsně v osmačtyřicet byly a začneme ten rozpočet 
vážení máme osmačtyřicet čtyřicet jedna o minutu jsem to nestihl aby se mnou 
poprosím obsluhu aby nás ale navrátila jak jsme měli rozjednané ten bod 
rozpočtu a následuje do rozpravy matěj žaloudek 
pane žaludku máte slovo 
pan žaludek tady není takže následuje pan michal vronský pane valentýnský máte slovo 
panevropský tady asi ještě není 
takže a je tady 
pan loňský 
tak děkuji za slovo někoho dalšího dne já se chtěl jenom ještě doplnit vlastně ten dotaz které měnou alexander bellu které se týkal vlastně toho dublování oblasti kolství tam kolegyně brychtová už to rozvinula ale jenom pro doplnění takto tandemová výuka se vlastně týká jakoby 
období školního vyučování to znamená vlastně školních předmětů a 
je to 
je to ne 
tento něm vlastně devon 
aktivitu kdy za pomoci rodilých mluvčích na dálku podporujeme 
podporujeme pravými metodami věku anglického jazyka jde tam o ztrátu ostychu při nabývání angličtiny a tak dále 
na dvou školách chystáme bilingvní třídy 
jde konkrétně o základní školu jiřího 
základní školu jiřího z poděbrad a základní školu lupáčova 
a 
vlastně ten projekt je tam poměrně rozpracovaný ten koncept a 
mělo by to začít od září a ich sto padesát tisíc které tam máme alokovány tak jsou vlastně na konzultační služby paní učitelkou ze základní školy na praze dvanáct která vlastně na naší škole pomáhat s tvorbou rozvrhů a adaptací těch organizační 
opatření no pak jsou tam vlastně kurzy angličtiny pro učitele a žáky tam vlastně položku navyšujeme ze šesti se na osm set padesáti 
tisíc v loňském roce osm set padesát tisíc 
to znamená tu aktivitu posilujeme jde vlastně o jak mimoškolní vzdělávání angličtiny to znamená ne v době školní výuky 
máme tady celkem sedmnáct kurzů pro děti sedm kurzů pro dospělé spadají do toho taky vlastně samer kempy letní kempy s angličtinou které se pořádají v ulitě na základní škole jeseniova 
ať je tam 
další vzdělávání revize ne paktu tam zahraniční vzdělávací tam kde ho 
vlastně program ředitel naživo do kterého je zapojeno vedení základní školy lupáčova 
kde vlastně plánuje 
vlastně vedení školy exkurze zahraničí 
skandinávský skandinávských zemí návštěva vlastně jako dobrý škol inspirace dobrou praxi a tak dále takže já jsem jenom doplnit že ty položky se týkají 
angličtiny nebolo výuky cizích jazyků ale ale nedomluví 
děkuji tak vám děkuji já nechápu jak může být také kolega žaloudek když jste měl příspěvek panev romské 
and žaloudek tady nebyl tak svůj příspěvek promeškal dostal na něj zbytečně hodný 
and žaloudek vždycky chce abych dodržoval jednací 
já ho mám rád on mi to odpustí vyhoďte ať jsem asi 
tak jan kalivoda 
ten tady taky neni pan kalivoda tak ten má taky mu ale je tady paní klecová paní byly co vám 
slova já se chci zeptat jestli dostanu odpověď na otázku kterou jsem řekla před tím než než začali řešit něco jiného to bylo interpelace to je moje otázka a ještě ji doplním od auta o další otázku co znamená dobrá škola tady kolega vronský výčet aktivit a zmínili že bude exkurze do dobrých školy v norsku takže by mě zajímalo co to je a je to znovu o na ani brychtová nikoli na kolegu grónského který by asi mi to hrát zodpověděl protože by mě zajímalo jestli jsou v souladu když na školství městská část utrácí dva plné platy takže určitě 
ráda zodpoví 
tak já mám kolegyně brychtová která se přihlásila do rozpravy a nicméně tedka matěj žaludek 
to já mám opravdu jenom drobnost rád chtěl jsem také reagovat na pana zastupitele který jste který zmínil 
rozpravy ty farmářské trhy ale mě předběhl pan starosta tak jenom potvrdil to co říkal dvě hodiny zpátky tak aby se nezapomnělo 
aktuálně bychom rádi v radě schválili záměr na zřízení druhů na v parku ohrada nebo na veřejném prostranství ohrada a a následně myslím že letošní rok se s ihned zejména nějaká forma participace protože to zadání opravdu hodně složit je tam spoustu zájmů který se musí nějak sloučit zejména ty pozemky nepatří všechny městské části to že si pan tuningový zejména je tam zájem na elektrifikaci dvě stě sedm takže by bylo dobré mít nějaká odstavná místa a samozřejmě takové farmářské nebo jakékoliv jiné trhy nemůžou probíhat bez odpovídajícího zázemí hygieny jeho 
přivedení vody a podobně takže je to v procesu trvá to déle než si pan zastupitel 
doufám ale já věřím že se to povede že nastartujeme proces který bude plánovat jak ten parcích a prostranství bude do budoucna fungovat a abychom neudělali žádnou chybu abychom hledali těžko něco co už potom nebude dát změnit nezadali zakázky který už nedají vypovědět a tak dál tak myslím že bylo nejsprávnější kdybychom se a beze spěchu a s velkou důkladností důkladně pobavili s lidmi z okolí a protože jak jsem říkal dozrání není vůbec jednoduchý a to 
a to znamená vzít ten záměry do všech poradních orgánů zastupitelstva a rady kterým přísluší takže pokud se pan moniga zapojí a budu rád ať už nějakých veřejných akcích nebo na komisi životního prostředí nebo výboru pro územní rozvoj přivítáme ho a vyslechneme si 
tak děkuji panu žloutkové následuje paní kristova 
také děkuji já bych ráda viděla kolegyni byl ve ohledně tandemové výuky já návrh 
jedná o pilotů na základní škole liniová a to formou diskuze s učitelkou a zrodí ti u žáků idy kdy byla zpětná vazba taková že děti měly být i rozhled o tom jste povídá v anglickém jazyce měli zdraví i slovní zásobu a rodiče u nich cítili že je tam skvěle bavit se týká u ročníku o mých i tak tam probíhala a u 
paní učitelky tým že vlastně výsledek byl obdobný jestliže jak mají být rozhledu tom daném jazyce jste týká expert temného tak plánujeme od září do dvacet dva lesní mateřskou školku a zde jde tedy o sérii konzultací a jak nastavit provoz težko a podporu vedení mateřské školy milíčův dům bude spadat a odporu bilingvních i montessori program na mateřských škol na vrcholu je samozřejmě možné že tuto položku úplně ne čerpáme a tak bude použito v rámci rozpočtového opatření k řešení jejich situace které nastanou jako třeba i platí u kostel kotle jo jo kotle já myslím že jsem slyšet ale i tak ne ani 
to opakovat protože že ještě jedno expert ne plánujeme od září dva tisíce dvacet dva lesní mateřskou školku kde se jedná o sérii konzultací jak nastavit formu toho provozu té lesní mateřské školky podporu pro vedení mateřské školky milíčův dům pod kterou bude spadat další startovné bylo pro podporu programu vylidní i další na podporu montessori o programu v mateřské škole na vrcholu zdůraznil že je možné že tu položku ne vyčerpáme pilou takto v rámci rozpočtového opatření převedeme na jinou formu a to třeba na to když vypadne kotel nebo případně jako vidové opatfiení nebo něco dalšího to nastane jako krizová situace 
wifi 
tak následuje pan sunega pane kolego máte slovo 
milý kolego chaloupku holandské přísloví o politice říká že politika je vrtání do tvrdého dřeva 
velice rád že se mi podařilo za čtyři roky tady vyvrtat alespoň důlek do dřeva odporu proti totiž i na 
na křižovatce ohrada a rád bych vám připomnělo některé věci které ukazují že ne všechno je takové jen zdá když naše se vaše koalice ujala moci v praze tři tak zničehonic byly zavedeny v utratí v podstatě ze dne na den a v ulicích se objevily vozy které začaly prodávat občerstvení a kdoví co ještě dalšího aby za měsíc zase zmizely tehdy jsem říkal již tehdy říkal že takový futra by klidně mohl stát na křižovatce u hrdá a prodávat lidé mrkev brambory a další čertů zeleninu kterou by mohl přivést například z mělnicka abyste mi tehdy na to řekli že to nepřichází v úvahu protože by to zvýšilo dopravní zátěž a tímto skončila od té doby čas od času připomínám že by to byl docela dobrý nápad 
v této souvislosti připomínám že s obdobnou iniciativu jsem přišel ohledně postavení bariéry hodonínské ulici proti tomu aby auta zajížděli na trávník poté co se jsme tady v kuloárech mne kulturách kuloárech o věci diskutovali tak se ukázalo že není potřeba projektů na tuto věc je není potřeba soutěže na tuto věc že není potřeba stavebního povolení na tu za tuto věc prostě tam přijel náklaďák složil tam patnáct osmnáct dvacet velkých kamenů auto tam nemůžou zajíždět a je to úplně stejně je možno začít prodávat na ohradě a nemusíte dělat místní participaci ale stačí budete pozorovat zájem lidí z autobusu na tramvaj případně přecházejí přes křižovatku z jiného důvodu a jestli si tam budou tu zeleninu kupovat u toho prodejního auta které tam bude stát nebo nebudou a podle toho jednoduše zjistíte jestli tam zájem je nebo není a všechny studie to je jenom další a další peníze obce a v podstatě nevedou ke kvalitnímu výsledků protože ten zjistíte až vlastního provedení celé akce kromě toho 
se týká tohoto tržiště tato radnice již měla v době kdy jsem toto téma nikoliv vytvořil ale zvednul ve svých šuplících studii která říká že to jde a že rentabilní takže to je tedy k tomu zjištěna na ohradě a kolegyni britové já bych jenom dotkly 
vůbec nechtěl hovořit v případě že se v praze tři uvažuje o lesní školce jak já bych si dokáže lesní školka vyžaduje les no já vím že my tedy máme pouze párky tedy pokud mají být v rybnících postavil jurty někde na žižkově tak samozřejmě prosím ale jestli to má být lesní školka vaše věc je jenom poznámka bez dalšího aneb kam se na něj 
tak bartko děkuji já bych to jenom do přesně panasonicu přísloví o kterém mluví není holandské ale přišla s ním max weber německý sociolog věku 
tak prosím vás další faktickou vám romský já jsem měl ambice že by jsme to stačí ještě odhlasovat rozpočet ale rozplývá se úplně pára nad hrncem panevropský jak cenou doplnit kterou lesní školce vlastně vhodnosti umístění na území prahy tři tak na se jmenuje lesní školka ale svým způsobem je to trošku zavádějící lesní školky například v německu kde které je takovou hlavní enklávou mnoha lesních školek tak vznikají ve městech na při okrajích měst a běžně lesní školky vznikají i v zástavbě 
také v parcích a my také v parku plánujeme takže tenhle název lesní školka vám může znít ale není to není to problém 
tak děkuji ještě stihneme paní valentová 
také mám dojem že se odpovědi už nedočká já se myslím že si nerozumíme paní brychtová já jsem se ptala na něco úplně jiného já jsem chtěla kvantifikovat to znamená finanční náklady na úroveň angličtiny žáků to znamená pokud by sama nejste schopna u sebe říct jakou úroveň angličtiny mluvíte to je špatný ale stále ve školách pokud vím doteď se známkuje je to od jedna dospět stejně tak se řeší úroveň angličtiny úroveň angličtiny má svoje ohodnocení většinou je to od a doce abych vás poučila takže já bych chtěla kvantifikovat datově jestli už jste vyhodnotili projekt který začal váš bývalý kolega štréblová a což znamená pokud máme žáka který vyjde ze školy bude umět angličtinu na nějaké úrovni to potom můžeme kvantifikované říct i kvalifikovaně že jsme za něj utratili a tolik to znamená jeden intenzivní až tři intenzivní kurzy angličtiny já nevím co na tom není jasné takže očekávala bych od radní pro školství že ví jak se hodnotí žáci a jak se hodnotí úroveň anglického jazyka když tak prosazujete takže prosím pokud to nezvládnete ústně tak prosím písemně děkuji 
tak a to byl poslední 
poslední vyhlášený do rozpravy rozpočtu já tímto rozpravu uzavírám máme dvě minuty a na dobeše prosím o rychlé závěrečné slovo pak budeme hlasovat 
já děkuji pane starosto za slovo děkuji za velmi podnětnou dlouhou diskuzi děkují svým kolegům kteří se vyjádřili ke svým gescí dotazům které tady padly ze strany jednotlivých zastupitelů já si dovolím odkázat na poměrně dlouho obsáhlou svou prezentaci zároveň doplněnou o materiál který v podstatě detailně ten rozpočet řeší a troufám si tvrdit že ten rozpočet tak jak je navržen odpovídá tomu co jsme slíbili co jsme komunikovali a v tomto ohledu žádám zastupitelstvo o podporu tohoto materiálu díků já také děkuji a prosím hlasování o rozpočtu 
pro osmnáct proti jeden držel se protože se pět nehlasovali čtyřky 
materiál byl 
takže já vám děkuji 
další bob je pevně zařazený 
může najít přesně program tady už to 
petice chceme kvalitní čtvrť u nákladového nádraží 
pokračování projednání my už jsme tento bod projednávali na minulém jednání zastupitelstva a stanovili jsme si že dnes to bude prodáno devatenáct nula nula což je nyní 
a máme tady do rozpravy vyhlášeny dvě zájemkyně zeptat veřejnosti které by chtěly vystoupit pravděpodobně nami nějakým způsobem tu petici mé a podotýkám a už jsem to zmínil ale zdůrazňuji to že se jedná v podstatě o pokračování projednání tohoto bodu prosincového zastupitelstva takže nyní bych chtěl dát slovo plní karolíně dude ráječko 
dobrý večer 
děkuji za prostor 
chtěl bych využít prostoru reagovat na to co mi už pár dní kazí spánek jsem obyčejná obyvatelka prahy tři která se začala zajímat o to co se v jejím okolí děje protože už to začalo bít do očí bijící a mají zkušenost studená sprcha formou politické deziluze se skupinou lidí kteří si stejně jako já ukrojí ze svého osobního času upozorní na to že kvalita života na žižkově v okolí nákladového nádraží dostává pěkně na frak a pro budoucí generace to nebude jiné 
kdybyste vy zastupitelstvo opravdu zastupovali občany a řídili se vlastními předvolebními sliby a s tragicky je stranickým programem žádná petice vůbec nemusela vzniknout to je vaše vizitka navíc na sonduje na sociálních sítích abyste nás osočovat ze šíření hoaxů a dezinformací čímž dle mého názoru zneužívat svého dosahu a vlivu když s něčím nesouhlasíte neomlouvejte nás za zády ozvěte se nám na příjmu je to velice nesportovní chování a přesto vás jako soupeře nevnímám a nechápu proč s námi zacházíte jako bychom byli nějaká opozice chápete že většina z nás vás volila že to jsme my ti samí lidé kteří vás vždycky podpořili když to dávalo smysl co se tedy stalo zapomněli jste proces do politiky projekt z vašich úst radní nezazní že institut pro plánování a rozvoj nyní žádnou nezávislou institucí ale defakto architektonickým studiem se skvělým píár který si financím magistrát aby mu vypracovalo studie namíru proč pořád opakujete že už jsou pozemky developerů když z půlky patří ještě států proč veřejně napadáte skutečnost že jsem mezi zelené plochy pro rekreaci mi dají počítat teda počítají přilehlé hřbitovy u vás zelených mě to zaráží dvakrát tolik celá prezentaci iprú vypadá jako klamavá reklama ale bez poznámek pod čarou 
pořádná zvete na nějaká jednání ale nic opravdu nikam neposouvá té petentů papírové i online verze petice je přes dva tisíce šest set ani cenzura zdroje petice v radničních novinách nepomohla naší občanskou aktivitu oslavíme happeningem tento čtvrtek před jednáním zastupitelstva magistrátu děkuji za pozornost 
a také děkuji bude nasledovat paní anna 
děkuji za slovo vážení zastupitelé já tady už nebudu mluvit o těch bodech petice tomu jsme věnovali posledně hodně času ale já mám na vás prosbu a tady občané sepsali petici a přišla jsem vyjádřit svůj názor proto protože to považují za opravdu závažné téma to jaká bude na nákladovém nádraží čtvrť rozhodne o tom jak se tedy na žižkově prožít dalších dvacet nebo padesát let ať je občani jsou velmi znepokojeni tím jaký ten návrh tuto chvíli mě a já když vidím návrh usnesení že na tu že naši petici berete na vědomí tak mi to přijde málo já si myslím že by ty požadavky občanů měly vést k nějaké vaší aktivitě a proto si nás zastupitelé dovoluji požádat jestli někdo z vás si nechce osvojit návrh 
jen protinávrh tomu ustanovení a ten je takový že bys že byste prověřili ty věci o kterých tady mluvíme my třeba máme dost značnou nedůvěru k té dopravní studie spat zpracované institutem plánování a rozvoje já myslím že městská část by si mohla nechat zpracovat oponentní posudek na to studii nebo nějakou oponentní studii stejně tak by si mohla nechat zpracovat studii dopadů na svoji čtvrť kolik naopak třeba obyvatel to žene za město když tady budou byty na které oni nebudou mít když říkáte že nechcete aby se rozrůstal za město stejně tak požádejte nějakého odborníka nezávislého z akademické sféry ať vám vysvětlí jak se dneska staví školy a jaké jsou dneska požadavky na na budovy škol a jaké jsou současné trendy výuky a myslím si že to že to jsou to jsou věci které byste měla měli dělat jako městská část měli byste udělat dřív než podepíšete smlouvu s developerem protože pak už bude pozdě já vím že tu změnu územního plánu a schvalují na magistrátu ale vy jako městská část přeci jenom jste hlas který je slyšet hodně a měli byste se ty věci opravdu dobře prověřit než než o nich budete hlasovat jmenovala jsem tady několik věcí které si myslím že by že by se měli ještě zvážit 
mezi dalšími třeba můžu jmenovat že by bylo dobré třeba oslovit nějaké sociologie kteří vám vysvětlí jak taková čtvrt bude vypadat bližní bude takovéhle skole dva bytů a můžeme jmenovat i další je to opravdu vážná věc bavíme se o čtvrti pro dvacet tři tisíc obyvatel takovou rozvojovou příležitost žižkov nikdy mít nebude a já bych se obávala hlasovat o něčem co na s prominutím na kypru kreslí nějaká referentka když na tom měla být mezinárodní urbanistická soutěž prosím prověřte ještě pořádně než schválíte smlouvu děkuji 
tak já také děkuji já jsem nejprve chtěl abyste mohli vystoupit vy jako veřejnost nicméně předkladatelem toho boduje kolega pavel dobeš který má na starosti územní rozvoj a kam jsem chtěl dát slovo dávám slovo jakou ho bodů to znamená počítám s tím že to slovo bude delší a že se bude snažit v podstatně vysvětlit všechny ty aspekty ve vaší petice a odpovědět na vaše dotazy pak se samozřejmě rozjedeš nějaká rozprava do které se budou moci přihlásit všichni ostatní zastupitelé a pokud budete chtít i vy se do toho vyhlásit tak možnost budete mít také takže to slovo kolegovi dobešovi 
děkuji panu starostovi dámy a pánové dobrý večer a já chci aby ten prvotní aby na prvotní příspěvek vlastně navazoval na to prosincové jednání my jsme se seznámili s tou peticí a rovněž jsme zpracovali odpovědí na jednotlivé body které jsme komunikovali vlastně na úrovni radnice městské části na úrovni koalice a je to trošku delší text nicméně si myslím že důležité abyste se s ním seznámili nejenom tedy v tom co chce petici v jednotlivých bodech ale i jaký je pohled ze strany městské části ale když už tady byly ty dva příspěvky dneska se bere na vědomí ta petice a ty petiční body ale zároveň bych chtěl říct dneska se nehlasuje nic o tom jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte se změnou územního plánu což ani dokonce není jakoby na pořadu tohoto zastupitelstva a ani to nebude na pořadu zastupitelstva ale zároveň zcela jistě bude na pořadu tohoto zastupitelstva schvalování smluv mezi hlavním městem prahou městskou částí a developery a o tom v tuto chvíli ještě vedeme diskuzi dáváme dohromady finalizovat podobu a celá řada věcí se komunikuje a vy budete dopředu informováni o tom jaký je ten finální výsledek o kterém se bavíme a celou řadu věcí o které se vlastně opírá ta petice a dneska se snažíme zapracovat takže ta vítka toho že my pro vás nic neděláme jakoby v tuhle chvíli opravdu beru jako určitý pod pás leda protože já se nedomnívám že by jsme vám naslouchali kdybychom sami nekomunikoval nekomunikovali by se sám jestli nechtěli scházet nebo vám dokonce v řadě bodů nechtěli víc tak a co se týče té odpovědi respektive toho materiál obecně se v podstatě dá říct že ohledy navrhované změny územního plánu tak tam proběhlo tak jak bylo zmíněno minule společné projednání v roce dva devatenáct veřejné projednání člověk tisíce dvacet rovněž v roce dva tisíce dvacet byly podány připomínky veřejnosti a zároveň městské části je třeba říct že tech připomínek bylo něco kolem pěti tisíc což znamená že ta diskuze o tom že nikdo se nemohl vyjádřit nebo nevědělo o to přišlo prostě pět tisíc připomínek a hlavnímu městu město které se v tuto chvíli vypořádávají a které by měly případně být zadány na úpravu ze strany institutu plánování a rozvoje a podkladová studie byla podkladem ke změně a aktualizovaná verze v tuto chvíli vlastně má mít tu finální podobu a ještě ji nemá a nechtěně mě byla zveřejněna cílem studie je zpřesňovat a dávat větší jde tak ale sama o sobě ta podkladová studie není závazná ta závaznost má být vlastně tím že bude součástí smluv mezi hlavním městem prahou městskou částí a developery v tom kontextu který v podstatě bude na bázi soukromoprávní to znamená toho smluvního vztahu a je postup třeba na nebo tento postup je třeba brát jako řekněme nový nahrazuje to například tvorbu formou regulačního plánu ale postup je v tomto ohledu možný a noha pohledech je lepší zejména pro městskou část protože to dává samosprávě větší možnost prosadit své zájmy a není to jenom v rukou státu nebo státní správy výhodou toho je rychlost a možnost většího vlivu nevýhodou je že požadovaná studii jako taková nemusí být projednán s dotčenými orgány což v některých případech budete podkladové studie je třeba a férově říct že nebyla projednána se všemi ale zároveň je třeba říct že co se týče co se týče té tech základních jakoby bodů které té podkladové studie vnímáme jako stěžejní chceme do jak smluv vloží takže stávající návrh řešení v podstatě velmi úzce spojený a jsou to spojené nádoby tedy jinak řečeno změna územního plánu podkladová studie metodika kontribuce které byly schvalovány na radě hlavního města prahy a budou schvalovány na zastupitelstvu dvacátého sedmého a následně smlouvy s developery jsou úzce provázány a musí být v souladu tedy jinak řečeno že pokud v podstatě není dohoda na jednom z těch bodů tak není možné v podstatě mi dohodu žádnou toma nejsou uzavřeny smlouvy není možné aby byla v podstatě uzavřena ta diskuze o změně územního plánu a potom aby byla hlasováno 
co se toho týče tak ten proces probíhá městská část se snaží já si troufám velmi aktivně jak jednat s veřejností na účasti nebo účastí na celé řadě debat setkáváme se s patenty zveme a projednáváme řadu věcí na výborech a komisích poslední která probíhala byla včera dobe byla to do komise dopravní kde se projednávala problematika nákladového nádraží a vlastně i dopravní situace 
a co se toho týče tak a my vnímáme a dokonce bych si troufal tvrdit že v řadě případech vycházíme těm návrhům petice vstříc a dokonce si osvojujeme obecně lze konstatovat že navrženou kapacitu nebo velikost té výstavby v navržené změny územního plánu městská část praha tři podporuje znamená podle nás není neúnosná je srovnatelná s okolní zástavbou čtvrtí jako jako součást ježíškova kolem jiřího z poděbrad nebo vinohrad a odpovídá podmínkám města krátkých vzdáleností v kontextu toho jakým jaký jakoby je počet potenciálních obyvatel na hektar práce musí rozvíjet tak jak tady bylo řečeno potřebujeme odpověď na poptávku po bytovém fondu který v tuhle chvíli v praze nedostatek a zároveň nechceme výstavbu za městem tak jak už mě jedna z předřečníci zmiňovala co se týká jenom nákladového nádraží nebo respektive to se netýká jenom nákladového nádraží ale jedná se o další území v praze ať už jsou to bubny zátor smíchov karlína podobně ale ano například umístění a velikost pozemku pro školu zejména vlastně té školy za nákladovým nádražím to považujeme za zásadní bod a i proto jsme žádali oddělené umístění školy mimo budovu nákladového nádraží bavíme se a chceme aby byla zcela jednoznačně definována velikost pozemku a hlavní město praha v podle tu chvíli připravuje standard jak pro mateřské školy tak i pro tu školu kterou konzultují s panem architektem bůčkem a s panem kohoutem a má být připraven pro v podstatě vstupte samostatné soutěže na školu kterou chceme aby hlavní město praha schválilo a vypsalo ještě před koncem tohoto volebního období které má definovat nejenom kde ale také jaké vlastně budou parametry velikost školy a budou odpovídat tomu co v podstatě pan architekt tu člověk spanem koutem jsou schopni v podstatě dát pro hlavní město praha dohromady to stejné se týká školek které zpřesňuje na bázi přímé komunikace s developery a zde bych tady uvedl já bych si troufl říct velmi dobrou spolupráci s jedním z developerů společnosti finep kde která vyšla vstříc návrhu městské části upravila dle požadavků a standardů které jsme my sami stanovili a v tuhle chvíli odpovídají tomu co my jsme řekli že chceme aby vlastně splňovala pětitřídní mateřská škola v tom jejich daném území kdo právě máme stále výhrady a a ty projednáváme a včerejší debata byla podle mého názoru dalším místem kde ten pohled městské části byl prezentován jak kolegům plánování rozvoje tak architektů a projektantů ale i s možností za účasti veřejnosti a řada z vás se takovéto aktivity účastnil ktere bych se ohradil proti tvrzení že vlastně nedáváme ten profesor nebo nekomunikuje prostě si troufám tvrdit že sami dobře víte vnímáte že není pravda co se týče toho bodu že nebude žádný párek nebo to že tam počítáme kapacity já si k tomu vyjádřím v následujících bodech jakoby v kontextu jednotlivých konkrétních velikostí ale navrženou kapacitu a velikost 
vnímáme co se týče co se týče 
respektive pardon co se týče navržené kapacita velikosti výstavby tak jak jsem říkal tu vnímáme jako možnou stanovení počtu obyvatel a já to znamená ta představa nebo respektive to co máte v bodě jedná stanovení kapacit počtu obyvatel na zakládání na základě prověření limitů území viz bod jedna petice tímto vnímáme jako v podstatě možný nicméně co se týče pozemků pro školy a školky je v tuhle chvíli v aktualizaci a vlastně v přípravě jednotlivých upravte konkrétních návrhů vymezených území a nejen ze dvacet šest milionů ale těch třech dalších změn co se týče vymezení a vhodnosti umístění vztažné plochy pro občanskou vybavenost a tak dále tady chci říct že o školách školách jsem něco říkal a myslím si že v reci budeme pokračovat diskuze na základě komunikace s panem architektem tucker a ale 
a co se týče další dovednosti tak pro umístění občanské povinnosti ny a obecního bydlení tak tam chceme využívat vlastních pozemků k dispozici jsou pozemky v tom bloku b třináct bodů a dále potřeby hlavního města prahy lze realizovat v tom bloku b čtrnáct na pozemcích převážně vlastnictví hlavního města prahy hlavním možným těžištěm potom vlastně další veřejné vybavenosti vnímáme například s ohledem na polikliniky komunitního kulturní vyvolenosti budovy nákladového nádraží žižkov a zdy zcela jasný a podle nás velmi pozitivní přístup hlavního města prahy která se vyslovila na jedné z debat která byla v kempu že hlavní město praha chce v průběhu února a března rozhodnout a úrovni rady městské části a majetkoprávním vlastně vstoupit do vlastně nákladového nádraží do samotné budovy a to ne z titulu nějakých jakoby budoucích ekonomické výhodnosti ale s ohledem právě na potřebuji 
blocích deset až dvanáct bude stavebníky poskytnuta městské části podlažní plocha ve výměře sedm set a dva tisíce metrů čtverečních pro potřeby městské části tuto chvíli si definujeme v to co vlastně v těch sedmi set nebo tisíci metrech čtverečních je vhodné umístit to se týče občansky 
o občanské vybavenosti tak bude umístěna v partnerech bytových domů na komerční bázi zejména v okolí stanic veřejné dopravy partnerech přiléhající významným veřejným prostranstvím a městským třídám na hlavních pěší 
ve návrhu změny územního plánu se jedná o plochy smíšené tedy plochy pro bydlení obchod administrativu kulturu veřejné bovinní sport o služby ve smyslu složení polyfunkční čtvrti tady souhlasím s tím že je apel na developery aby naplňovaly v podstatě ve výši devadesáti dvou devadesáti pěti procentech ale ta podkladová studie to jde fixuje neříká že to tak musí být a dokonce si troufám tvrdit a budeme se snažit o to aby tato část procentuálních výčtu byla v té podkladové studie buď vypuštěna anebo aby nebyla v podstatě povinné pevně zakotvena tak aby byla tak aby byla povinná pro jednotlivé developera stavebníky chůze mít v tomto v tomto procentuální výčtu kterápodkladová deska uvádí městská část vítá transformaci brownfieldu na udržitelnou multifunkčních čtvery která může přinést sociální ekonomické benefity nejen jejím občanům ale také širšímu okolí pak tam byl požadavek na zachování zeleně hřiště mezi plánovanou evropskou třídou když těm jaro ovčích adekvátní nahrazení v docházkové vzdálenosti tady si troufám tvrdit že říkáme nesouhlas protože to hřiště mezi evropskou třídu a sídlištěm jaro a studie vytváří příležitost pro zastavení tohoto území nikoliv však povinnost a městská část není o zrušení když těmi uvažuje a troufám si tvrdit že ani to není v tuto chvíli v žádném ani ani krátkou ani střednědobém plánu a ta potká a ta změna územního plánu jenom do budoucna vytváří potenciální rezervu tohoto území pak o čtyři požadavek na převedení alespoň patnácti procentního podílu bytů na město za nákladovou cenu pro zajištění zdravého sociálního mix tady zde zde požadavek nelze vidět jakoby vyjít vstříc zejména s ohledem na hlavní město prahu které v tuto chvíli o tom jedná ale městská část připravuje pro výstavbu obecního bydlení na svých pozemcích tak jak jsem uvedl tedy k bloku červenému dvoru předpokládaný počet bytů je tam asi sto další byty které by mohly být využity pro profesní dostupné bydlení budou předmětem jednání mezi hlavním městem prahou a developery a bude to součástí předmětu snů částka v tu chvíli jednání kterou o které vím je na úrovni dvě stě milionů korun za které by si praha chtěla koupit byt za předem stanovených pravidel tedy tak jak uvádíte v podstatě za pravidel které by domluvila hlavní město praha s developery na odkup vlastně část těchto těchto bytů já osobně bych si přála by to byly byly byly byty které budou například na partnery těch těch míst kde budou umístěny školky je tak aby jsme v podstatě v tom daném své je měli jako městská část nejenom tedy školku ale i ty byty které budou umožněny pro dostupné profesní bydlení požadavek na vymezení dostatečných ploch parků a veřejné zeleně pro danou kapacitu tady bych řekl nesouhlas a bylo to tedy zmiňováno aktuálně navržené parkové plochy v areálu na vlakové nádraží mají minimálně stejnou rozlohu jako parkové plochy ve studii z roku dva tisíce šest a tohle podkladové studie je to v tuto chvíli jedna jedna celá tři hektarů tudy navrhuje vznik vzájemně propojených a funkční zelených ploch mezi nákladovým nádražím a melodickým lesem vedení vystupy bývalé železnice vychází přitom ze stávajícího charakteru a přírodních hodnot území které se snaží posilovat aniž by rezignovala na příčné vazby v územní studie dále vyplývá že započitatelných ploch zeleně které vždy tvoří určitý podíl zastavitelných ploch i dalších téměř sedm celá osm hektarů a padesát procent z této plochy dle územního plánu musí být zarostlém terénu zeleně také součástí veřejných prostranství a ulic ve formě stromořadí nebo skupin stromů a jiných prvků modrozelené infrastruktury předesílám že tady do tohoto čísla cerne započítal ani metr čtvereční nějakého hřbitova prostě jsou to plochy které jsou v tuto chvíli na vymezeném území zde dva tisíce šestce ani jedna ani jeden metr čtvereční té části která by byla přiléhá ke hřbitovu městská část uvědomuje benefity ploch zeleně a bude klást důraz na kvalitu řešení parkových ploch centrálního parku parku s refugia včetně adaptace připomínek ze strany otce b hlavního města prahy do národního parku a na realizaci uličních stromořadí případně kvalitu veřejných prostor prostranství s podílem zeleně až po řešení vnitrobloků stanovení podílu plochy vnitrobloku které městská část práce podporuje postup řešení veřejných prostranství a parku sešlost architektonicko krajinářské soutěže na kterou máme v tuhle chvíli dohodu s hlavním městem je to bude ta druhá soutěž která bude navazovat potom následně po té první soutěži o škole a přilehlém území kolem a bude navazovat v podstatě na poměrně rozsáhlé vymezené území to znamená všech těch parků a jejich propojení a na to by měla být soutěž která bude přesně definovat jaké v podstatě standarty v této lokalitě chceme aby byly naplněny co se týče modrozelené 
požadavek na řešení dopravní obsluhy rozvojového území tak aby se mi zhoršila situace se stávajícím uliční sítě tady bych chtěl říct že je částečný souhlas a v jednání bude zakotvena ve smlouvách městská část trvá na zapracování etapizace výstavby území zatím se projednává návrhy které jsou v podmínkách v uvozovkách pracovně abeceda kdy bylo předloženo že pod háčkem se dá říct že budeme požadovat aspoň mě zajistíme nebo chceme zajistit aby developeři vybudovali projekty s nejnižším možným počtem parkovacích míst dle pražských stavebních předpisů zase aby celkový počet parkovacích míst byly limitován v čase a byl podmíněn výstavbou zmiňovaných doprovodných opatření a staveb tak jak uvádí dopravní studie je to znamená až budou konkrétní liniové stavby dostavěny tak se bude navyšovat vlastně tento limitní počet parkovacích míst zace developeři sede smluvně zaváže spolupracovat a koordinovat svou výstavbu tak aby byla umožněna urychlená výstavba nové tramvajové tratě a to jak při přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí tak návrhy které budou odpovídat limitů které třeba naplnit pro možnost výstavby kolem tramvajové trati z odluka s ohledem na hlukové limity ti případně jiné stavebně technické požadavky které je potřeba naplnit tak aby nedocházelo k prodlužování nebo dokonce nějakým způsobem protahování povolovací řízení výstavby této nové trať tyhle věci i bych chtěl zmínit že dopravní podnik již přistoupil pro zadání v podstatě projektové dokumentace právě na tuto trať kterou by jsme chtěli mít co nejdříve by projektovanou a vlastně začít jednou z prvních ta právě po linii 
trasu kterou chceme v daném území a potom jde aby do doby dostavby tramvajové trati byly procentuální limitováni výstavby jednotlivých území v čase chceme podmínit postupnou výstavbu nových staveb které budou podmiňování jak evropskou třídou tramvajovou tratí tak potažmo i tím co dopravní studii uváděno znamená soud opět city jedenáctka případně dalo jméno dvanáct nebo právě už několikrát zmiňovaný městský okruh ale to se dá limitovat ne časem ale podmíněnosti vlastně naplněnosti toho území potažmo právě počtem parkovacích dopracování vystupoval podmínek modelu povede k etapizace výstavby návaznosti na dokončení dopravních staveb aby nedošlo ke zhoršení situace ze stávajících komunikací tak je tam požadavek a zklidnění než přetížené dopravě vyjmenovaných ulicí například aby malešická ulice byla upravena jedna plus jedna jízdní pruh tady se podle nás jedná určité nedorozumění protože studuje toto řeší a vlastně tento požadavek naplněn kdy malešická už je malešická ulice je řešena jako profil jedna plus jedna a javorská třída je také navržena jako dvoupruhová tedy jedna plus jedna sběrna městská komunikace pro místní dopravu s dominantním tomu řadím přechody zvýšenými přechody a dalšími podstatnými prvky které zklidňují tu dopravu a zvyšují bezpečnost právě na při přecházení vozovky osmý požadavek nebo osmý bod požadavek a navržení dopravní organizačních opatření vedoucí ke zklidnění zátěže jsou mobile dopravy a včera řada věcí byla pověřena ale je řešení co se týče dopravních opatření pomocí instalace telematických prvků a řazení dopravy s prioritou předně pro veřejnou dopravu a rovněž prioritně směřovat dopravní proud do ulice u nákladového nádraží přes tu část červeného dvora instalace chráněných zvýšených přechodů se změnou na dopravní značení na hlavní silnici malešická směr červený dvůr čem tu chvíli nebo bod bod číslo devět navazuje požadavek a snížení počtu parkovacích míst záměru na minimum dle pražských stavebních předpisů zde souhlasíme souhlasíme s návrhem a nyní probíhá komunikace tak jak jsem zmiňoval i všech podmínek nebo podmínka a mezi hlavním městem prahou i průjem a městskou částí jsem zakonzervovat tento požadavek minimálního počtu parkovacích míst lepe spolu s developery budeme požadovat zakotvení tohoto bodu ve smlouvách a nad rámec tohoto požadavku chceme zakotvit do omezení výstavby dle počtu parkovacích míst na jednotlivá území tedy jinak řečeno podmíněna epizod potom je pořád požadavek deset na řešení uliční sítě v rozvoje území tak aby byla indukovat doprava rozložena rovnoměrně do nově vzniklých ulic a tak dále zde souhlas zpracovatele studie taková řešení možná a úpravou křižovatky malešická k červenému dvoru městská část se území ale hlavně území dobře obslužné veřejnou dopravou tedy tramvají autobusem budoucnosti metrem dále orientované na pěší a pohyb vytváření v podstatě předpoklady pro redukci potřeby vlastně ta využívat automobil pro uspokojování každodenních potřeb jejich obyvatel od jedenáct který se zabývá nebo požadavek aby nebyla změněna koncepce řešení takzvané janovské třídy 
současný návrh a sice petru širokého koridoru samostatným jízdními pruhy pro auta tak dále boty poměrně obsáhlý a další zde je bod který jsme mívali která zde nesouhlas my nechceme dvě komunikace jen výsledek nebo jejíž výsledek by byla v podstatě jenom vyšší intenzita dopravy jaro skácí kolem stávající budovy 
vedla vlastně kolem stávající budovy školky po projektem tulipa zároveň v podstatě v tuhle chvíli vnímáme jako lepší řešení vést tam tramvajovou trať a právě ten jakoby propojovací zelený pás propojení že škola zš českobrodsku je plánováno asi od šedesátých let a je zaneseno od roku devatenáct set devadesát devět a oproti historickým návrhu žižkovské radiály a ruské spojky navrhuje jarkovská třída podle nás nejúspornější nejúspornější možnému řešení z hlediska záboru malešická holes a byl i jeden z požadavků který vycházel v participace rozkaz je dosavadní návrh politiky vymysleli z lesa a přírodních ploch stokorunu bývalé železniční trať okrajová trať lesních ploch do které částečně zasahuje navrhovaná tramvajová trať byla součástí železnice a kde se zde nachází především dále provázely a tady bych chtěl teda říct že tento požadavek je pro nás 
ho probírali ale vlastně není v tuto chvíli jakoby akceptovatelný a chceme aby v podstatě vedení které v tuhle chvíli navrhoval architekt kaslu se sandrou byl tím který bude následovat 
a pak je tam požadavek dvanáctá na zajištění reálné prostupnosti území pro pěší a cyklisty minimálně takové jaké přilévat části žižkova tak dále tady si troufáme tvrdit že prostupnost návrhu vlastně je lepší než na zbývající částky žižková regulace území řešena ve dvou úrovních jak územní jak v úrovni územní opál urobiť urbanistické studie tyto regulativy územního plánu obsahují požadavky efficient podlažních ploch a koeficient zeleně který musí splňovat požadavek přišlo třináct na společensky přijatelnou smlouvu město s developery výše uvedené převedení podílu bytů na město a tak dále téměř město vede jednání s jednotlivými stavebníky ve snaze dosáhnout lepších podmínek pro uspokojení veřejných zájmů a kdyby chtěl říct že v tuhle chvíli je to jedna a půl miliardy korun bylo zmiňováno zastaveny plně vinklárková shoří setkání a prezentace výsledkem jednání je že ve smlouvě tyhlety finanční prostředky formou finančního a nefinančního plnění jsou nějakým způsobem navrženy a městská část se účastní poměrně aktivně jednotlivých jednání a těch jednotlivých výší a samozřejmě se dá vždycky říct že příspěvek může být vyšší ale i nižší ale zároveň tedy chce říct že nákladové nádraží je je v situaci kdy pokud dosáhneme této dohody která je navrhovaná také reálně historicky nejvyšším příspěvkem developerů na pokud po měříme s ohledem na projekty v praze dále je také třeba říct že developeři platí daně například jakoby část brát které potom budou odvádět tak vrátí na sdílených daních zpátky hlavnímu městu praze a v téhle otázce je velká otázka do jaké míry se domluvíme s prahou aby vrátili finanční prostředky které praze příjdou právě do vlastní místa určení tedy vám městskou část prahu ci co se týče toho a bylo to taky změní jen u jedné řečnická otázka státních pozemků tedy pozemku státu potažmo českých drah tohle jsme projednávali na setkání s patenty byl u toho i pan senátor hilšer tady bych chtěl říct že k této otázce předpokládám a bylo to vlastně i ze strany pana senátora řečeno že je připraven na přímou komunikaci s ministerstvem dopravy českými drahami případně s vládou české republiky tak aby vlastně přehodnotil nebo nějakým způsobem si o otevřela otázka postoje k pozemkům českých drah a co se týče tak já jsem tam zmiňoval že nechci mluvit za hlavní město prahu ale za městskou část mohu určitě že pokud by byl změněn pohled ze strany státu potažmo českých hra tak jsme připraveni tuto problematiku řešit i například vstupem majetkově do tohoto území a potom následně ho v podstatě řešit co na něj chceme a potom třeba případně vstoupit v diskuzi s developer požadavek číslo čtrnáct aby všechny témata byly veřejný diskutovány aby byly vedení jednání zástupce petentů já se omlouvám ale veřejnost já si troufám tvrdit má měla a bude mít možnost se vyjádřit jak v rámci veřejného projednání tak ale následně všechny debatách které teďkon budou probíhat nebo probíhají návrh byl zveřejněn když to řekl jakoby formálně sedm sedmnáctého první a byl dvacátého třetího druhé druhý tisíce dvacet jedna ukončen jak jsem zmiňoval nebylo to tedy sedm dnů ale čtrnáct ale jak říkám přišlo pět tisíc připomínek sama veřejnost zároveň mohla vyjádřit přímo ke studii která územím řešení jakoby řeší a to bylo v termínu desátého druhý a z třicátého prvního třetí dva tisíce dvacet jedna další možností je podrobná participace která probíhala na území je vlastně stávající i budoucí potenciální ruské církve chceš probíhalo v červnu minulého roku a následně probíhala celá sestava debat a setkání ať už kulatých stolů nebo komentovaných prohlídek nebo drbat na kypru v kempu a zároveň městská část sama o sobě chce v těchto debatách pokračovat a dokonce některých debata o které organizovala sama co se týká třeba žižkovské spojky v minulém roce které probíhalo v aeru takže tady bych chtěl říct že městská část je otevřená komunikuje vysvětluje dokonce si troufám tvrdit naslouchá a řadu věcí zapracovává do tech požadavků které máte tak se k nim tak se k nim hlásí požadavek patnáct na úpravu územní studie smluv developery dle požadavků petentů tady proces přípravy transformace profilu nákladového nádraží považuji za proces poměrně složitý a komplexní a je třeba vnímat že ne vždycky ve všem se dá víc jak jsem zmiňoval jsou body ve kterých si nerozumíme jako například změna trasy ruské třídy do v podstatě polohy kde tam ty komunikace vzniknou místo jedné dvě ale v řadě případech se ztotožňujeme a chceme to požadavky zapracovat a ten detail tam vlastně promítnout požadavek šestnáct na přepracování změny územního plánu či v podstatě je jakoby zrušit pořizování nebo ukončit pořizování změny 
tady bych chtěl říct že proces není ukončen proces komunikuje příprava smluv jak jsem už zmiňoval v tom prvním bodě je nedílnou součástí a nejsou li smlouvy není možná v podstatě schovat nebo není možné schvalovat změnu územního plánu aspoň taková dohoda s hlavním městem pokud by hlavní město přistoupilo ke schvalování změny územního plánu bez podpory respektive bez podepsání smluv takto potenciálně ze strany hlavního města prahy možné je ale nikdy nikdo takovou tu větu takovou informaci nám nedal všichni nás ujišťují že bez dohody na smlouva takovouto změnu oni schvalovat nebudou požadavek číslo sedmnáct požadavek aby upravené verze těchto dokumentů byly zveřejněny schválené až ve chvíli kdy budou veřejnosti vyjasněny všechny sporné body my já si troufám tvrdit že se snažíme ukázat komunikovat diskutovat žádáme i hlavní město prahu a i pro účast na prezentacích a debatách tak aby tam od prezentovali své prezentace a snažíme se rovněž v téhle věci aby ty materiály poskytovaly v podstatě nejenom nám ale samozřejmě i širší veřejnosti téhle věci je to otázka kterou určitě budete adresovat na úrovni zastupitelstva hlavního města prahy dvacátého sedmého jste už zmiňovali a tam si troufám tvrdit že i ten požadavek na ten stávající v podstatě stavte podkladové studie je dobré v podstatě deklarovat mi pro tu chvíli nejsme ti kteří máme v ruce v podstatě tu aktuální podobu respektive míjí známe my se snažíme nějakým způsobem komunikovat ale oni jsou ti kteří mohou oficiálně předat a my jsme dokonce v téhle věci posílali jejími a aby byla aktualizována podkladová studie webových stránkách pro a já si za sebe troufám tvrdit že jednáme hledáme bych možná složitý kompromis a řešení koproducentem procesy jako takový není ukončen my jsme připraveni vést konstruktivní dialog a najít řešení proto samotné území uvědomujeme si že takovouto městská část už mít do budoucna nebude a zároveň si troufám tvrdit že se zcela jistě ještě několikrát uvidíme ako minimálně v té věci abychom si od prezentovali tu smlouvu a to tak že vás pozveme zastupitelstvo a až budeme mít tak se s ní určitě s vámi budeme chtít podělit a promluvit o tom jaké ty body byly v té smlouvě zohledněny zapracovány teprve potom ten tisku neposílat na zastupitelstvo a já za sebe musím říct že celá řada kolegů a jednotlivých odborů udělala za tu dobu velkou spoustu práce 
troufám si tvrdit že i zradou vás a já za diskuze moc děkuji přiznám se že ty dnešní dvě vyjádření mě velmi překvapil i za prvé vlastně ta první část která indikoval a že zneužívá mi nějakým způsobem já já já osobně si takovéto věci z mé strany nejsem v žádném případě vinou 
nejsem nejsem z toho abych odpovídal za všechny své kolegy ale než podobného jsem neučinil a učinit ani nehodlám a zároveň bych tady chtěl říct že já si komunikace s vámi a podnětů velmi vážím a chtěl bych v nich pokračovat takže to je aspoň strana úvodní slovo a co se týče toho usnesení takto není usnesení které by vedlo k jakémukoli schvalování změny územního plánu nebo snů 
takže teďka otevírám rozpravu 
první se rozpravy hlásí matěji žaloudek 
ta hezký večer všem mám vždycky když se mě někdo zeptá jak se to zrovna má na nádražímžižkov vyvíjí jak to hodnotím tak mám pocit že se nedá obsáhnout aniž by člověk někoho zastavilo povídal o tom půlhodiny což ho pavel dobeš podle mě exemplárně předvedl 
prostě strašně moc témat a zhodnotit to jakože se vidí dobře nebo špatně a prostě neumím a a tito vědí že se na spustil se shodneme na spoustě věcech neshodneme plus věci ještě není vůbec jasná já sám vlastně neumím říct ani jako politicky jestli pro ty smlouvy budu hlasovat protože vlastně je tam ještě tolik neznámých a prinesli kdy se člověk musí jako zastupitel veřejnosti já se svým svědomím vyřešit vlastně pořád nevím takže vlastně ani nevím 
jestli 
jestli se mnou může hlavní město počítat a 
odpovědi prostě jsou tak komplexní že 
hodnoty v jedné větě 
mě relativně já jsem trošku citlivý na to paní hudečková zmínila to že jsme něco měl ve volebním programu bych kdyžtak potom a můžeme to vyřešit osobně rozhovoru ale když byl rád konkrétní protože já pořád věřím že se nezpronevěřil jdeme ani ani naším volebním programům ani našemu pro dvojímu prohlášení a pochopil jsem že jste že se vás dotklo slovo který jsem použil na sociálních sítích já to jsou ty hoaxy bez kterých jsem dával do spojitosti jestli se nepletu z prostupností čtvrti 
já si opravdu myslím že takto varování před tou neprostupnost i toho jižního bloků jižně od nákladové nádraží žižkov je 
je nepravda a můžeme se bavit o tom jak jako jak je správně používané slovo jestli to je vědomá nepravda nebo není ale a když tak pokud se to někoho rozporech se omlouvám ale takovýhle věci které budou muset vyjasňovat bude podle mě ještě hodně ne úplně všechno co říká i pro hlavní město praha podle mě je poctivý a je pravda podobně ne úplně všechno je napsaný na kampaň nových novinách když říkám b tak ještě ne tleskají 
já jsem chtěl říct že i ne všechno co všude napíšete vy je nutně pravda a je to prostě normální protože ne každý člověk který dostane do ruky tužku tak má všechny informace protože ne nikdo z nás je skoro nemá všechny a já jako dostala vnímám kde se s váma pan náměstek hlaváček 
a jiné zástupci města příliš nebaví a pak se vůbec nedivím že ty informace jsou neúplné takže já jsem prostě jenom chtěl říct že ta informace dá se objevila na fejsbůku pravdivá nebyla neměl být žádný útok nebo cokoliv podobného a trošku se neshoduje s pavlem dobešem v tom zda má veřejnost dostatečnou možnost i plány ovlivnit a ačkoliv se to snažíme nějakým způsobem napravovat nebo zlepšovat ale myslím že to má vždycky rozvoje rezervy a zejména jak jsem před chvilkou řekl myslím si že to strany hlavního města je 
tam velká rezerva v tom si vzájemně vysvětlit a například vzít položku po položce a doufám že se nám tady podaří a probrat 
každej ten bod který v petici je dary pořádá nebo není a zatím jsem neslyšel hlavního města nikdy odpovědí který by mě připadaly podobně podrobný a uspokojivý takže já v tomhle já tuhle připomínku vnímám jako jednu z nejpodstatnějších a doufám že se ho dočkáte a doufám že u toho budeme a myslím že vlastně konkrétně to jednáním přímo paní vinklárková coby zákonný zástupkyně veřejnosti si myslím že hlavního města probíhá tak jak by probíhat nemělo a a že tam ještě máme velké rezervy 
souhlasím s tím co říká paní vodičková že 
i role i je tady v tom trošku nešťastná na druhou stranu bych to nenazýval úplně jemu to mají prostě uloženo jako úkol rady hlavního města prahy ale taky si myslím že by to bývalo bylo vypadalo lépe kdyby ten celý proces probíhal od začátku jinak podobně jako zahraničí 
taky není úplně normální že takovouhle institut že takovýhle odkladů studii nebo územní studie kreslí městský institut potvrzuju na druhou stranu já prostě budou takže pracujeme s tím co je na stole a hotovo už v tomhle tom čas nevrátíme a a poslední nebo předposlední věc říct je že si myslím že jedna z těch diskuzí která nás čeká nejvíc je ta doprava včera jsme měli dopravní komise některé někteří vás byly a my jsme se tam s panem místostarostou vrutem podle mě několikrát snažili i o členů dopravní komise zjistit jejich názory a moc jsem jich neslyšel myslím že to je i protože ta romantika je složitá ale a myslím si že tady budou někteří rozhodnutí které jsou 
pro spoustu i zastupitelů městské části něco s čím se dosud nepotkali anebo je to novátorský nebo to je něco čemu ještě nevěří 
viva příklad za všechny jedna věc je že i pro v současnosti navrhuje uplně mě logickou věc pokud nechceme aby v okolních ulicích kolem nákladové nádraží žižkov jezdilo tolik aut koliky na podporu na dopravní studii tak není tak je na to jednoduchý nástroj a to je navrhovat v tom území tolik parkovacích míst a a sami jste pro mě včera slyšeli reakce některých členů opozice nebo ostatních členů komise 
který to považuji za nesmyslný a já si myslím že proti sobě právě ty dva zájmy buď 
buď si myslíme že existuje nějaká neo neomezená svoboda toho těch developerů nakresli si to tam chtějí protože jindy pozemky patří to je nějaký velmi libertariánské přístup ale potom se nemůžeme divit že ta výstavba bude mít negativní vliv na svoje okolí anebo si prostě městská část a město bude říkat jaké jsou podmínky výstavby v území a jeden z nich je právě ten jsou nepostaví tolik parkovacích míst kolik by třeba developer chtělo protože jsme si na zastupitelstvu schválit záměr že ta výzdoba nemá poškozen nemá poškodit už čtvrt a tohle si myslím že jsem zastupitelé městské části města musíte ji nějak rozhodnout a já budu bojovat za to aby ten dopad na oko na okolní ztvrdl nižší navzdory tomu že budeme muset v tomhle tom třeba s developery vyjednávat nějaký kompromis který pro ně budou bolestí druhý příklad je velmi podobný ulice želivského včera se otevřelo už trošku víc my to budeme řešit hlavním městem doufám teďkon stále intenzivněji protože reakce od nich je zatím velmi chabá my jen víme že hlavní město kreslí plány na okupaci želivského ale vlastně nás systematicky nezvou na žádný výrobní výbory nedávají nám zprávy o tom co se tam kreslí pravděpodobně z důvodu že vědí že se nám ty plány nelíběj protože defakto navrhují zkapacitnění ty ulice na ještě tradičnější třídu než to dneska a toho souvisí 
jejím rozvojem toho území taky je to úplně jednoduchý pokud budeme potvrzovat takovýhle malý magistrály na praze tři tak nová výstavba přinese nový auta a žádným jiným zásahem se to už nepodaří změnit takže tohle jsou dvě téma který si myslím že na nich na praze tři třeba ještě ani není shoda ale jsou velmi zásadní proto kolik aut bude potom jezdit na ulici na jarově malešická želivského koněvova a tak dal 
tak závěrem jenom za mě že přestože je to tak třeba někdy ne vyznívá a přestože to tak třeba není cítit v atmosféře jak na zastupitelstvu nebo kdekoliv jinde protože samozřejmě věci které se navzájem říkáme můžou být někdy nepříjemný tak já jsem moc rád že 
že ta petice vznikla že ta aktivita existuje myslím se že nás nejenom nás ostatní zastupitel hlavního města prahy to přinutí k tomu abychom ty odpovědi měli i když třeba se neshodneme ale bychom měli odpovědi a já se těším že se ve čtvrtek chodíme 
k také děkuji kolegou 
také doufám že mě slyšíte protože můj přenos nějakým přerušované musím říct že to není moc úplně příjemné jednání zastupitelstva trávit doma ale teď to vypadá že to funguje 
já nechci mluvit dlouho i kvůli špatnému připojení ale vlastně mě k tomu příspěvků přiměla ten úvodní slovo hlavně paní vodičková 
vlastně byla velmi kritická k tomu jak se městská část staví petice 
já byl zaskočený 
mírou kritiky protože si myslím že do velké míry nespravedlivá myslím si že k tomu na lednici přistupujeme jako velmi odpovědně že se zástupce petentů scházíme proběhl už více někoho jako hodinových jednání budou pokračovat další takže ta věc se neustále projednává a to s vámi jako s patenty tak s hlavním městem prahou a developer znění těch smlouv je to zkrátka věc která je v procesu 
a mě vlastně mrzí že nás jako zástupce radnice vidíte v tomhle tom světle protože já musím taky za sebe říct že jsem rád že petice vznikla že podepsal tolik lidí protože když 
nemáme nebo nemáte kompletní informace řekl kolega žaloudek country nikdo nemá kongres kompletní informace a i když se třeba ve všem neshodneme tak mám dojem že v těch hlavních parametrech v těch hlavních požadavcích že vlastně tlačíme stejným směrem jako zástupci petice a městská část mám dojem že nás ta petice městskou část vlastně v těch jednáních hlavním městem s těmi developery vlastně posiluje že nás nutí naše požadavky a stanoviska vlastně kultivovat a precizovat takže to vidím jako jednoznačný přínos a doufám že budeme v kontaktu a komunikovat i nadále jak jsem říkal všechno je v procesu měl dlouhý vystoupení i pavel dobeš také bych chtěl vypíchnout to že řadou z těch požadavků 
teď jsem si vlastně osvojujeme do jednání s těmi developery zaznělo že budeme chtít požadovat minimalizaci počtu parkovacích míst v těch jednotlivých 
stavebních projektech tak aby právě byl minimalizován minimalizována dopravní indukce a dopady na stávající komunikace aby dopady byly co nejmenší budeme chtít nějakou formu podmíněnosti výstavby když to zjednoduším nejdříve musí být postavena tramvajová trať poté bude možné postavit nějakou nějaké procento stavby nebo nějaké procento parkovacích míst aby bylo zajištěno že ta tvoje dostatečně obsloužena městskou hromadnou dopravou a teprve poté bude umožněno by ve větší míře obyvatele používali auta takže všechny tyhle ty požadavky jsou vlastně 
jsou v souladu s tím co požadujete vy já jsem chtěl zmínit o tom o tom dopravní modelu protože tady zazněla kritika 
a vlastně apel ze strany vinklárková že tento model je že má nedostatky nemožné špatný a že bychom si měli jako městská část objednat nějaký oponentní posudek 
já bych chtěl vlastně znát argumenty protože kde se mi doposud neslyšel jako v čem ten modely špatný do diskuze patří 
játra si myslím že nějaké nedostatky má 
jsme ty nedostatky ve vztahu ke zpracovateli 
formulovali a pojmenovali za mě to je hlavně to že dopravní model neukazuje dopady 
výstavby nové čtvrti při naplnění při úplné neplodnosti území a bez realizace městského okruhu evropské tří myslím že je tam vlastně ten nejhorší scénář se území naplní a ta kritická dopravním nebude postava takto je zásadní nedostatek dopravního modelu ale přesto si myslím že vlastně ten dopravní model nám docela věrně ukazuje dopady 
i o stupni zástavby území a ukazuje nám dobře dopady výstavby irský třídy už jsou to dopadne pozitivní nebo negativní pro mě třeba mě třeba ten dopravní model tady tady v tom ohledu vlastně otevřel oči protože jsem vlastně předpokládalo že 
evropská přijde bude více pozitivních efektů co do odlehčení vlastně zátěž želivského ulice a ten dopravní model nám třeba hezky ukazuje že i prostřední části evropského ulice mezi ulicemi malešická u nákladového nádraží je se tam vlastně důsledku výstavby evropské třídy na tadopravní zátěž navyšuje 
na ně dramaticky ale navyšuje že vlastně nám dopravním dobře ukazuje že je ruská příjde má má takové já tomu říkám tak jako laicky polopatě sací efekt do toho centra určitě ne takový jaký by měla evropská spojka ta 
komunikace 
dálničního typu když to přeženu trochu která tam byla plánovaná dřív ale přesto ten efekt má a já myslím že nám to ukazuje jako dobře jak na to máme odpovídat vlastně je to varování a ukazuje nám to vlastně jak máme přemýšlet nad tou želivského ulicí 
která se tečka kromě hlavního města vlastně již rekonstrukce hlavního města připravuje muž matěj takže jsme toho nedostatečně napojování ale vlastně mě to já si z toho dopravního modelu vlastně beru to že máme odpovědí 
lpět na to a požadovat aby ten tranzitní charakter želivského ulice byl už nyní 
vlastně potlačen by jsme požadovali aby ta židovského ulice pokud má sloužit k místní obsluze území a nikoliv pro tranzit takže má být do jednoho jen na dimenzi jeden kus jeden jízdní pruh že nemáme dělat kompromisy propustností pro malou dopravu mezi propustnosti malé dopravy a třeba šířkou zastávky biskupcova ulice 
k čemuž to bohužel směřuje takže tady zkrátka nemáme čekat na dostavbu městského okruhu který mě velmi dlouhém horizontu bude a když plánujeme želivského ulice tak právě ve vztahu k evropské třídě máme uvažovat jako o místní 
sběrné obslužné komunikace na jako tranzitní 
magistrála číst dvě 
takže abych nemluvil dlouho ten dopravní model na mnoho otázek odpovídá a já si nemyslím že má 
že máme vlastně možnosti pak dalo by se zpracovat nějaká holka analýza těch dopravních modelů předpokladu protože je to model má předpoklady samozřejmě ale a myslím si že by jsme se událost ale trošku do zlaté uličky že pro 
mnoha ohledech dopravní model vlastně relevantní je rád odpovědní nám dává že ještě jednou abych to shrnul je to vlastně trošku mrzí ta kritika vodní a doufám že budeme dál v kontaktu a budeme spolu mluvit otevřeně a že se vlastně navzájem budeme informovat a že to povede k tomu aby a 
aby ta podkladová studie pro změnu územního plánu a samotné smlouvy s developerem zkrátka byl co nejlepší a myslím si že tomu přispívat 
děkuji a už diskuze nikdo nehlásí nemám tady ani žádnou přihlášku s činnosti ho petičního výboru takže já bych si asi v tu chvíli dovol tu debatu ukončit tím myslím debatu pro ten dnešní den jinak tady opakovaně padlo jak a z úst kolegy dobeše tak kolegy loutka či rutta je mi to nepovažujeme za uzavřenou věc že počítáme s tím že se nad tím ještě budeme setkávat nejen na zastupitelstvu ale pro ten dnešní jeden by si to dovolil ukončit a a kolega dobeš 
v tom návrhu usnesení 
počítá s tím že bereme na vědomí 
bereme na vědomí rozpravu pětici chceme kvalitní čtvrť u nákladového nádraží žižkov dle přílohy číslo jedna tohoto usnesení opět opakuji to že to bereme na vědomí nez za námi na když se tím dále nechceme zabývat jsou známa už to pověděli tady kolegové já jsem poměrně byl zaskočen těmi úvodními slovy kterými byl ten bod z vašich úst otevřen a já jsem z toho teda cítil a jako až takové trošku je přátelství o tom bylo spousta obvinění které doufám že aspoň částečně vám kolegové rozptýlili a 
podstatě myslím si že hodně těch věcí vychází prostě ze špatných informací kdybyste chtěli mě tak já jsem samozřejmě s vámi taky kdekoliv setká a a znova opakuji ta věc není pro městskou část proroctví uzavřena ta věc prostě se bude dále vyvíjet a to ve všech těch bodech které tady byly dneska zmíněny 
budeme hlasovat o usnesení jak bylo navrženo ještě přidám slovo pavlovi dobešovi protože to je formálně vzato předkladatel tohoto bodu a jestliže něco k tomu chce dodat a pak budeme hlasovat 
no já jsem vedla v úvodním příspěvku je to vlastně hrozně mrzí že ty dva úvodní příspěvky byly takový jaký byli a zároveň vnímám to že to že jsem tady teď on představilo nebo uvozovkách částečně přečetl nějaké vyjádření tak já nepovažuju za vypořádání těchto bodů vnímám celou řadu budu a taky jsem to uvedl že je některé vnímáme že vypořádané v uvozovkách jsou a souhlasím s nimi které uvozovkách i pořádané jsou a nesouhlasit souhlasím nebo souhlasíme a zároveň jsou nám body i celá řada které jsou otevřené které vnímáme a které chceme podstatě promítnou do těch snů a jak jsem ještě jednou uvedl nebo kdyby uvedl nyní šoulet všechny dokumenty tak není uzavřena dohoda takže budeme v té diskuzi pokračovat budeme seznamovat a poprosil protože i zastupitelstvo jenom aby vzalo na vědomí tak aby jsme dostávali v podstatě za to co nám ukládá petiční když to řeknu zákon který říká přišla petice mých nějakému termínů musíme zařadit zastupitelstvo a projekt na toto formálně také činím tak jak jsme to otevřeli v prosinci tak tedkom pokračujeme vlastně čemu se si v lednu le tímto pro nás nekončí jako 
tak nyní bych poprosil o hlasování 
pro dvacet pět proti nula 
nehlasovali čty 
takže já vám děkuji proto se dostáváme k dalšímu bodu programu který byl původně 
stěrkou a to je dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace sportovní rekreační areál pražačka se školní jídelnou za žižkovskou vozovnou 
slovo má kolega waterman tak já děkuji za slovo v pase tohle technický materiál který předchází tomu zásadním materiálu který bude následovat to znamená uzavření nájemní smlouvy s fotbalovým klubem podstatě tohle je materiál který předkládám z toho důvodu aby jsme tu smlouvu mohli uzavřít my jako městská část fotbalovým klubem a tímto vlastně proto vyjímáme stadion 
ve svěřené správy zcela rapu protože ve chvíli kdy uzavřeme smlouvu tak není třeba aby už tam ten prostředník jako sara byl bude ten vztah přímo mezi městskou částí a fotbalovým klubem jak už jsem říkal ted nevím kolika hodinami tady v podstatě pro případ že by něco bylo třeba ještě řešit v rámci stadionu a nebylo to ošetřeno smlouvou tak na to tam je připraveno odbor osmi který bude mít na starost ty věci které prostě nejsou pokryty nájemní smlouvou takže za mě tohle technický materiál kterým akorát si bereme ze senátu zpátky přímo pod svou vlastní správu tady on 
tak já otevírám rozpravu a protože se nezdá že by se hlásilo nijak moc lidí tak bych požádal všechny zastupitele aby šli na svá místa protože budeme nocovat 
hlavně tedy kolegů pavla dobeše 
a současně jsem se chtěl zeptat kolegy merty zaznamenal jsem nějakou stížnost ohledně hlasování plna mikeska vyslyšeli jsme spolu 
podle všeho maminka má přístup k aplikaci fyzicky je u počítače přítomen také se jenom zeptám jestli je připraven hlasovat 
když 
prohlásil za zmatečné by jsme věděli že je nějaký problém nežli by jsme na náhradní 
takže prosím hlasování kdo je pro materiál také cenu že v 
to 
pro 
dvacet dva lidí rotě nula zdrželi se čtečky hlasovali materi nabyl kia s tím se dostáváme k bodu původně bodu číslo smlouvy smlouva o nájmu fotbalového stadionu na adrese seifertová dva tisíce osm set sedmdesát jedna deset prostě bavíme se o nájmu stadionu viktorie žižkov předkladatelem je kolega materna tímto dávám slovo tak já děkuji za slovo podstatě tento materiál už jsme tady řešili na minulém zastupitelstvu kde jsme v podstatě brali tuto smlouvu na vědomí a já jsem dostal za úkol vlastně podniknou všechno proto aby jsme mohli zrealizovat její uzavření takže s tou smlouvou se v podstatě všichni zastupitelé měli víc jak měsíc a půl možnost seznámit já i na tom zas tu zase vyzýval kohokoli kdo by se chtěl zeptat nebo vysvětlit nebo měl nějaké návrhy na úpravy než jste na mě obrátí navrátil se na mě nikdo do té doby nebo do včerejška takže beru to že v podstatě asi všichni nastudovali a shledali že výsledek je přijatelný to chutné samozřejmě i jejich to jejich právo se k tomu vyjádřit formou hlasování já bych si dovolil zdůraznit v podstatě několik věcí nebo rozptýlit několik věcí které jsem postřehl podstatě v rámci jednání o té smlouvě jsme se postupně dobrali k tomu že teda smlouva je navržena tak jak je nájemní asi nejdiskutovanějších věc která tam byla bylo předkupní právo to v podstatě tam je zakotveno nicméně to předkupní právo je tam zakončenou formou že podstatě všichni nebo obě strany jsou si vědomi že nikdo nechce prodat nikdo nechce kupovat ale je tam prostě pro jistotu kdyby náhodou někdy v budoucnu změnil postoj radnice radnice chtěla prodat stadion tak aby vlastníci fotbalového klubu kteří předpokládají nějaké výrazné investice do jeho chodu měli možnost za tu cenu za kterou by to případně pak v budoucnuměstská část těla prodávat tak aby měli možnost jako první si to koupit že za mě když si to modelové představím že někdy v budoucnu by jsme udělali dražbu tady on jsme vydražili za miliardu tak viktorka bude mít možnost jako první si to za miliardu koupit pokud bude chtít je to co tam je zakotvena v té smlouvě nicméně znova opakuji je tam pouze jako jistota že se tak nestane protože v tuto chvíli a doufám že ani v budoucnu nechte nikdo ani prodávat ani viktorka nechce kupovat rektorka chce fungovat takhle já to vnímám jako podstatě řešení dlouhodobých problémů fungováním klubu aby měl do budoucna nějakou jistotu a mohl prostě začít pracovat na své na kvalitě své hry a věnovat se sportu a nemusel příliš řešit už takové věci jako právě sny tečka doufám dořešili ještě k tomu právu zástavnímu a řemenů a něco takového jsem zaslech nic takového tam není žádné zástavní právo žádná břemena je tam pouze a pouze jediné je tam to předkupní právo nejsou tam žádná jiná zakotvená práva a zároveň tam ošetřeno že v podstatě kdyby se někdy v budoucnu stalo že nároky na technické vybavení stadionu budou zvyšovat se což se asi dá předpokládat že někdy v budoucnu se dostane také ošetřeno že v podstatě pokud mi se s klubem nedohodne na řešení tak holt stát se může ale ošetřeno že ani my ani klub posadili zodpovědný za to je by mohlo nastat toho že třeba viktorka spadne z toho důvodu že co se stane o nebude vyhovovat takhle je to nastaveno nikdo není zato odpovědné tomu druhýmu ani v klubu ani klub nám kdyby nastala situace tohoto druhu je tam nastaveno toto jsme už jsme o tom mluvili my máme na investovat i pětadvacet milionů už jsme část tam dali prostřednictvím rapu část se řeší tečka teď už probíhají na opravy hlavní budou hlavním tribuny připravují se další takže já si myslím že mi tohleto dodržíme a smlouva v podstatě za mě může být podepsána 
jak už jsem řekl v podstatě byl jsem připraven odpovědět jakékoliv dotazy už měsíc minulý jsem připraven samozřejmě i tečka takže to je asi všechno 
pláži je slovo kolegovi trnová rozbíhá z diskuze myslím si že k tomuto bodu bude delší než k tomu minulému hlásí se jako první pan sunega máte slovo 
takže proč tuto smlouvu nepodpořím 
ty důvody jsem uváděl už minulá tuším že i předminule a jsou stále tytéž a abych protahovali schůzi velmi velmi zjednoduším ale podstata v tom bude 
jedná se o nájemní smlouvu podle titulku ve skutečnosti to není nájemní smlouva kdyby to totiž byla nájemní smlouva tak stačí aby tuto smlouvu uzavřela rada je tedy otázka jelito pouze nájemní smlouva proč je tato smlouva předkládáno zastupitelstva které schvaluje nakládání s majetkem a zastupitelstvo schvaluje nakládáním s majetkem tím že dovoluje aby majetek byl zatížen a to předkupním právem podle slov která jsem v životě viděla která jsem na kterých jsem pracovala které se týkají velkých převeliký developerských projektů častá zástavního předkupního práva a ozdobných institutů v souvislosti s pronájmem konkrétní nemovitosti v konečném důsledku vede k prodeji nemovitosti ať za pět let za deset let za patnáct set ale omezuje nakládání majetku majitele je tady nějaká faktická situace která nastala tím že stanovili obestavěné budou zde nějaké požadavky fotbalové federace a tak dále a tak dále či dřív nebo později budeme stát před problematikou za kvůli komu to prodat kolik ono nám dluží koliv dlužíme ale to není otázka která by měla být tečka a není to otázka která mě by měla být řešena předkupním právem jestli chceme podporovat fotbal a já si myslím že vyplývá tady ze všech diskuzí že vedený na žižkově podporovat fotbal dá se napsat čistě nájemní smlouva bez jakéhokoliv předkupního práva víceméně výhodná pro toho nájemce ale bez zatížení majetku a takovou smlouvu bych asi zřejmě podpořil tuto smlouvu ten podpořím toto že omezuje nakládání s majetkem je to smlouva jiná než čistě nájemní a tváří se to jako nájemní smlouva a rada městské části a to buď pro budoucno jak se zaznamenáno zde i filmovou kamerou rada městské části přesune svoji odpovědnost za tuto nájemní smlouvu na zastupitelstvo já jsem na tom podílet na děkuji 
děkuji kolega 
reagovat nebo vždy jen v podstatě zareagoval na tu radu v podstatě my jsme si vědomi toho že by to mohla uzavřít rada a protože tvořen za tak důležité tak proto se předkládá zastupitelstvu já za sebe budu hlasovat stejně jako jsem hlasoval na když jsme doporučili zastupitelstvu předložit a za sebe si myslím že ta smlouva v pořádku a nesouhlasím s tou argumentací kolegy s unagi že podstatně je to skrytě něco já znova opakuji tam se nejedná o nic jiného než ve chvíli kdyby my jsme chtěli prodávat tak není tam za kolik to budeme prodávat není moje představa je taková v případě že by nastala taková situace modelově město si klidně může vypsat dražbu za kolik to komu prodat tou nejdražší a pak jediný v čem jsme omezeni že za to za co si vy soutěžíme takto musíme nabídnout viktor se této jediné omezení které tam v tuhle chvíli pro mě je proto nespatřuji žádný problém jako 
kolega 
niki slovo já bych chtěla říct že jsem si to smlouvu přečetl že pro mě srozumitelná jedinou věcí kterou se trápím a to zaznělo že to je ten ta tammožná jediná vada na kráse je to předkupní právo přesto bych chtěl říct že budou hlasovat dneska pro doufám že se konečně už někam posuneme a doufám že to v budoucnu nebudou litovat 
já děkuji panu wagnerovi kolega štampach 
děkuji za slovo já naopak 
v opozici vůči kolegů bruknerová ač je opoziční zastupitel tak jako já rozhodně nebudu hlasovat pro a tímto právě proto jsem se přihlásila bych se víceméně klubu viktoria žižkov omluvil že nemůžu hlasovat pro protože o mně by se za může vám sport a fotbal rád a že je opravdu úžasná vždycky je to prostě fotbalovým klubům a sportovním klubům všeobecně pomoci 
já jakožto pravicový politik ze strany svobodných by proste pro me bylo kdyby jsme řekli oka prostě ten pozemek se prodá já si a stadion je já si mám vidí problém naopak bych to vítal podle mě městská část nemá vlastní fotbalový stadion tohoto by měl vlastní soukromý subjekt a je je to za mě naprosto správně 
takže kdyby ho prostě prodej pro seznam klasických podmínek opravdu nemám jediný problém také mi to vyřešit třeba nějakým způsobem v minulosti ale tato smlouva která nám dává po nějakým způsobem předkupní právo já na třicet let já se obávám co bude za patnáct až dvacet let budeme tady mi kdo byl vlastně fotbalový klub já opravdu mám obavy z toho a teď bych nechybi na nějakého katastrofického scénáře ale vezmeme v potaz že byl toho eonu dnešní době 
majitel dvojku vůbec investovat prostě pak v rámci předkupního práva bude chtít nějakým způsobem ty peníze ponížit 
a já říkám v době vlády městské části kde vládnou fotbalových stadionů v době vládnou magistrátu hl města prahy aby ve finále se stalo to že to předkupní právo se stane tím že víceméně nějaký víceméně developer pak ten pozemek dostane zadarmo proto nemůžu hlasovat pro díky 
tak bude reagovat kolega materna rovnou ano ano já jen se pokusím roste i tu obavu z té budoucnosti v poté zase kdo si smlouvu přečet takový že postavena tak že v podstatě je to stavěno na to viktorka hraje druhou nebo třetí ligu ve chvíli kdy tam přestane hrát 
nebo ve chvíli kdy stane něco že už se do nebudou vyhovovat a ona tam díky tomu přestane hrát tak ta smlouva končí a končí předkupní právo 
bych si dovolil možná zdůraznit že možná plné všichni postřehli jako tam je to zakomponováno takže mi ten stadion nedáváme napříč světle zakaždým ať se děje cokoli jen ten stadion za na třicet let dáváme za korunu s podmínkou že oni tam budou hrát druhou nebo třetí ligu 
ve chvili kdy tohle nebude splněno a může se stát i varianta že prostě podmínky budou tak extrémní od fa čr že prostě ten to splňovat nebude a ani městská část ani klub už nebudou mít těch peněz tolik aby byli schopni ten stadion dát do toho stavu že by to vyhovělo po chvíli viktorka samozřejmě vypadne jsou tam dány pravidla že ani my viktorce ani viktorka nám neodpovídá za případnou škodu která tím vznikne jim nebo nám a ta smlouva končí je to není jako zas možná jestli road zdůrazním není to akože vždycky to bude na třicet let je to jenom na třicet let ve chvíli kdy viktorka hraje druhou nebo třetí ligu třicet let když to ale úplně zjednodušit 
děkuji následuje ball kalivoda 
já to taky tvé obavy ono 
to budoucnost materna rozptýlil obavy ale středem trošku jinak budeme vládnout ho takže nemusím starost 
a domluvíme se vydáme vady já současně jsem taky proto já si myslím že 
praha tři a jakékoliv municipalita nemá vlastní stadion je můj názor se vám to i v rámci jednání co jsme kdy vedly tak jsme tak se vám to říkal samozřejmě pak je druhá věc jakým způsobem se máme máme přistoupit ke konkrétní situaci taková jaká jaká je a tohle to že nemáme vlastně máme vlastní méně méně majetku a víc majetku má být v soukromých rukách je nějaká obecná v podstatě teze které bychom se měli přibližovat nám já protože i pokračoval v té smršti toho aby každý říkal jak bude hlasovat hlasování se projevuje až v průběhu hlasování také budu hlasovat dle svého nejlepšího uvážení samozřejmě každopádně jsem chtěl akorát okomentovat tuto smlouvu v tom smyslu já vnímám že viktorka žižkov tedy provádí pro huci růstu potřebné práce protože má a mládež 
které se věnuje mnoho ale mnoho občanů který vlastně mají své vadí i 
žižkov a sport je pro děti jedna jak zanedbávaných dneska bohužel oblastí a měli bychom se tomu věnovat takže já se primárně rozhoduje tím způsobem že pakliže viktorka žižkov a historii se potácela na týmy milníky a problémy své existence tak jestli můžeme nějakým způsobem podpořit a zajistit určitou jistotu budoucnosti tak takto to vnímám dnes že je to jeden z těch momentů a které je nakonec pro brouci asi do budoucna předpokládám prospěšný 
na něm budou losovat obojí 
trochu váhal jestli se vůbec mám do debaty fila asi nějakým způsobem tu debatu natahovat ale pár poznámek si dovolí tak obecné teze že by stát měl vlastnit co nejmíň na tom se v podstatě schodů taky současně jsem rád je fotbalový stadion respektive to co z fotbalového stadionu za ty roky obdivování rozprodávání okolních pozemků zbylo takže soukromých vilkách není troufám si tvrdit že kdyby byl tak už viktorka na prezentaci protože to ekon ta snaha pozemek ekonomicky vytěžit by byla tak silná jestli myslím že je to ve výsledku lektorku položil a jsem rád že ten stadion zůstal do dnešních dnů majetku městské části takže já si troufám tvrdit že by to tak mělo zůstat i nadále a současně k té smlouvě by se chtěl víc 
navázat na kolegu brainerd a smlouva není nijak komplikovaná je poměrně jednoduchá srozumitelná nejsou tam žádné skryté malé dodatky malým písmem jak by se z toho jednání tady skoro mohlo zdát je prostě ta smlouva o tom že město nemusí nic prodávat jasně poskytuje podporu fotbalovému klubu což je podle mě to je za tím si stojím a současně ta smlouva je platná pouze pokud bude sloužit k tomu k čemu ten stadion byl zařízen není nic o tom že by město pak to muselo prodá bylo vázáno že to pak nemůže prodat 
nějak výhodně kdybych chtěla prostě je tam předkupní právo aby ten fotbalový klub měl jistotu po všech těch turbulentních jednání třicet let co ten klub několikrát novými vlastní a několikrát městská část udělala kroky které se nemuseli líbit klubu samozřejmě taky udělal určité kroky které poškodily ten fotbal v minulosti myslím hlavně předchozí vlastníky toho klubu ale já si myslím že to smlouva poskytuje záruku pro obě strany že tam ten fotbal bude mu zhusta ta smlouva je taková že tečka jestli viktorka zůstane na žižkově nebo nezůstane záleží především na tom jaký tam budete hrát fotbal se prostě lize udržíte tečka ta smlouva dává naději že otázka setrvání ve frontě na žižkově není otázkou politiky a nebo nějakého politika činí ale je otázkou kvality toho budete sportovní klub že vám v tom vůbec držím palce abyste tam dokázali kopat vždycky nějakou tu ligu a tím naplnili tu smlouvu a podstatě aby více dle se už tahle debata tedy o tom nemusel ale díky 
protože se už nikdo nehlásil další do rozpravy tak si dovolím ukončit zeptám se ještě kolegy materny jestli si chce vzít nějaké zdravé určené slovo já v podstatě se už jsem říkal jsem že potvor říkal pan starosta bylo dostatečné závěrečné slovo které bych asi lépe takže ano děkuji všem kteří tento materiál podpoří za sebe i za viktorku tak takže můžeme hlasovat 
v 
pád 
pro dvacet jedna proti jeden zdrželi se nehlasoval jeden 
metr 
věku a oceňuji že je to věc která se dokázala tady projednat bez nějakých stranických legitimací že si materiál získali důvěru jsou opozičních zastupitelů si opravdu vážím 
to 
abych viktorce držím palce takže vážení dostáváme se ne fotbalovým bodum nyní 
rozpočtová opatření v roce dvacet dva 
původně to byl bod číslo pět přiznám se že jsem trošku ztratil přehled o bod podle nově schváleného programu ale je to jinak pětka kolega dobeš 
děkuji za slovo pane starosto ono to vypadá že ten se já příliš netýká netýká fotbalu ale vlastně týká protože to je jediné rozpočtové opatření které navazuje na předcházející bod respektive na ten ještě bod před tím a je to z toho důvodu že v podstatě tady v tuhle chvíli je změna v rozpočtu ve výši dva a i síť což je vlastně snížení odpisů nemovitého majetku svěřeného vlastně organizaci scarab protože jsme si v podstatě před nadcházejícími dvě nebo vím bude předtím chválili že otca rapu od směřujeme a dáváme to na vlastně do majetku městské části rozpočtová opatření by jsme o něm nemohli vědět 
materiál neprošel taky ani nemělo smysl hlasovat takovéto rozpočtové opatření a zároveň tedy jenom trochu využijme ještě situace ono to bylo vlastně v té části rozpočtu kdy kolega bellu se ptal jak je to s rapem a jak je to vlastně součástí na té výdajové a příjmové straně k tomu vedly vlastně předběžné v poštové řízení s panem bartákem za sara u nás výnosové straně se snížily výnosy šest 
tisíc korun to znamená že se počítalo s tím že vlastně výnosy v průběhu roku dva tisíce dvacet dva budou ve výši poloviny toho co bylo vlastně v nájmu to znamená a byl předpoklad jednat svatba milion kam vlastně to bylo sníženo na šesti tisíc to vlastně se to ještě bude vlastně ponižovali výnosy budou ještě o tu částku nižší a zároveň že tam vlastně ta částka šesti tisíc korun byla ponechává na v podstatě do nákladové položky které si měli dávat do do 
stadionu viktorie žižkov rozumím tomu vy jste to správně pojmenovat a ve chvíli kdy takováto věc v podstatě je schválena a dojde k o svěření majetku tak samozřejmě že dojde k diskuzi i na tom jakým způsobem dojde k úpravě výnosové ale i nákladové která může buď jít do jiných položek nákladově do jiných v podstatě od místa městské části nebo majetku sara nebo které se stará ale musí být jinam než do na stadionu takže doplněním komu co pan bylo říkal ve svém příspěvku z rozpočtu děkuji 
já také děkuji otevírám rozpravu 
nikdo se nehlásí takže uzavírám budeme hlasovat 
pro dvacet dva 
proti nula zdrželo se šest byl květ děkuji vám 
dalším bodem je 
hodně dobrý výhled rozpočtu městské části krátké období dvacet dvacet pět kolega dobeš 
pane starosto a nestihl jsem natočit ani krátké video před uvedením tohoto tisku jak moc mě to mrzí ale ještě se to napraví každým případě tenhleten či kuše řekněme 
méně sledován jako ve srovnání s tiskem o rozpočtu troufám si tvrdit že tady ukazujeme výhled který v tuhle chvíli prolétá dva tisíce dvacet tři tisíce dvacet sedm zcela jistě je třeba říct že celá řada věcí je tam vlastně uvedená ve velmi konzervativní úrovni na té zejména příjmové straně ale zároveň tisk vlastně doplněn o řekl bych velmi významnou část a to se týká v podstatě toho plánu investic na rok dva tři dvacet sedm jsou tam uvedeny položkově podstatě všechny potenciální investice které jsme sebrali na úrovni osmi nebo tedy řeknu technické správy životního prostředí ale zároveň vlastní i ostatních odboru informatiky a tak dále a já na nich nad nimi debatu vybrali jsme v podstatě když to řeknu pro tuto koalici prioritní projekty které byly vlastně zakomponovány do tohoto řekl bych plánu investic a tento materiál také už jsem uvedl tuhle chvíli indikuje aby jsme měli představu jaké finanční prostředky já to je budou potřeba pro realizaci těchto věcí v letech zároveň třeba jen jakoby vnímat že celá řada technických je potřeba připravovat i projektově to znamená o tom i finanční částky na projektovou přípravu jednotlivých záměrů a zcela jistě je třeba říct že ty další dvě věci které už jsem inicioval a to je věc že chceme i k tomu přistoupit tak aby tyto a vlastně jednotlivé záměry měli jsme ruku v ruce připravovali s projektovými žádost pina granty dotace které se nám v tuto chvíli budou případně nabízet a zároveň tady bych chtěl zmínit že toto není část dokumentu která by byla závazná tak střednědobý výhled ukazuje výhled ale samozřejmě je možnost o upravovat na základě v podstatě stavu který bude znám třeba v průběhu tohoto roku nebo následujících let takže položky se mohou vyměňovat respektive nahrazovat nebo být vypouštěny nebo naopak úplně nově doplňovány takže aby tam nebylo jakoby bránu tak že teď v tuto chvíli tedy schvalujete investiční plán je to spíše investiční plán této koalice která takto navedou takhle ho má ale zároveň není to by byla schvalována a nějakým způsobem vynucována potom následujících letech 
také také děkuji otevírám rozpravu 
málokdo se nehlásí totiž uzavírám budeme hlasovat 
pro dvacet tři proti nula zdrželi se hlasování jeden materiál byl fiat a jdeme k poslednímu bodu kterých máme pro dnešní den stanoven a to je akční plán strategického plánu rozvoje produkt dva tisíce dvacet dva toho má člověk 
myslím že to má 
dobrý večer 
já bych to krátce tento materiál uved je zastupitelstvo městské části schválilo září minulého roku strategický plán rozvoje městské části i na údobí dvacet jedna až dva tisíce třicet tento schválený strategický plán navazuje dlouhodobé nastavuje dlouhodobé směřování městské části do roku dva tisíce třicet a vytyčuje základní strategické cíle definovaných oblastech strategické plány je průběžně naplňován realizaci dílčích projektů a jejichž souhrn je každý rok zpracováván do podoby takzvaného akčního plánu akční plán je tak nejviditelnější many reálnějším výstupem naplňování strategického plánu co bude skutečně v akčním plánu boje tak navrženo realizace je vždy otázkou možností jak finančních tak i dalších a politického rozhodnutí ochranném opatření schválení rozpočtu a podobně proto tento materiál předkládám současně 
na zastupitelstvu na kterém se svou je současně i rozpočet městské části na tento rok 
tento akční plán na dva tisíce dvacet byla připravována schvalován v časové shodě právě z rozpočtu městské části některé projekty a akce které je můžete nalézt jste mohli vidět už v prezentaci kterou měl kolega dobeš při prezentaci rozpočtu 
vzhledem k tomu že se jedná o první akční plán vycházejících z toho nového technického plánu tak jeho přípravu ještě zajišťoval zpracovatel strategického plánu i tón a ve spolupráci s garanty a gestor jednotlivých projektů od teď to bude mít na starost konkrétní osoba na úřadě odboru organizačního one projekty jsou členěny do jednotlivých technických cílů a opatření skončení platnosti akčního plánu dojde každý rok jeho vyhodnocení a akční plán bude vyhodnocen z hlediska realizace jednotlivých projektů a kumulativního sledování indikátorů po naplnění strategie a prosil bych o pálení děkuji 
já také děkuji otevírám rozpravu 
dosažení nehlásí totiž za výhradám pro jistotu ještě kolegií těžké si chci mít nějaké závěrečné slovo na mi chce takže můžeme sova 
pro devatenáct proti nula zdrželo se pět nehlasovali dva matrix 
vážení lan děkuji za dnešní nad očekávání konstruktivní jednání ze všech zastupitelských lavic a vzhledem k tomu že jsme vyčerpali program dnešního zasedání zastupitelstva městské části zasedání končím další zasedání je plánováno na úterní patnáctého března dva tisíce dvacet dva vážení vám hezký večer pevné zdraví do následují 
  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/780edb50b416030bdf8c161d84313bf6
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.