Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev ca51d01f028d2bb484bf502ee9d6688e


ID jednáníca51d01f028d2bb484bf502ee9d6688e
JednáníZM 31.7.2019
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání31.07.2019
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/ca51d01f028d2bb484bf502ee9d6688e.mp3
Délka audio záznamu06:13:37
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  i když jsou na první pohled chytří kovy a smolíkovi takřka stejné rodiny v mnoha věcech se liší 
zatímco v sobotu chytří kovy vybírají přes mobilní rozhlas kulturní akci navečer pan smolík vyčítá synovi že přeslechl obecní hlášení o blokovém čištění a jde se na ostatní novinky zeptat sousedky klevetová prosím zadejte počet k rezervaci se na vás váš starosta chytří kovy díky lokalizační zprávám ví že autobus dnes kvůli kalamitě nepojede rádi nabídnou smolíka odvoz tak co lezou není už načase se taky registrovat do mobilního rozhlasu s ním či nezaskočí kalamita ani blokové čištění a budeš mít vždy informace z první ruky 
nebo 
také máte někdy smolíka buďte chytří a registrujte se k odběru informací z vaší obce na obec tečka mobilní rozhlas tečka cézet je to zdarma 
ale 
tady 
tohle 
podle 
který 
dobrý 
vážení páni učitelé vážení přítomní 
jednání zastupitelstva města 
petr když 
chybí jeden 
snaží 
ji prosím o návrhy 
hledání 
tyto je pro 
návrhy na jmenování členů návrhové komise 
či dekuji 
zápisu ze zasedání byl 
sice devatenáct neměl žádné připomínky 
pověření 
kontrolní zprávu o plnění usnesení zastupitelstva vám byla zaslána mě 
má někdo 
připomínky 
program ozval se na dnešní jednání zastupitelstva města navrženou 
dvacátého 
pana 
marka 
číslo 
dále 
navrhuji 
body číslo dvě je obézní 
číslo 
dodatek 
číslo jedna 
na 
verzi 
či 
návrh veřejnoprávní smlouvy dotace 
nové 
sto dvacet který 
liška 
tel 
číslo jedna 
navrhuji projednat až se dostaví 
pořád 
programu je 
vydal 
rodáky 
pro 
všichni 
rám 
všichni 
kdybyste 
byl znamená 
tři nežádá 
claber stačí 
a má 
či 
skály 
prodej je projevem 
také 
že části 
je se často využívá jako cesta 
nám 
výbor 
usnesení 
mor 
já 
jsem si 
je to žádost 
asi sídlišti vedle domu 
dělá 
na veřejném prostranství 
nahrává 
by 
starala 
my se tedy nebo 
projednávali výhradně stanoviště toto 
nedoporučujeme protože chystáme projekt revitalizace celého sídliště věcné nová 
má stejný názor 
kdo je 
všichni 
sobě žádnou 
chybu 
globe je to tady je připraven investice 
českým kraje 
zastávka oslavovaná 
je města a sousední zemi za 
vaši zastav 
hasili města 
že tedy máme 
také to navrženo 
slzy 
je pravda 
může 
velká 
tak prameny na 
pro tento návrh 
či 
buď řešení 
to zjištěno překrytím dcery 
bývalo 
že 
jsme se hobby 
veškeré náklady 
je tedy na 
kdo je 
všichni 
sedm navrhnout 
visa 
jednáme 
zemek 
slova která má 
s tím že publikace 
ráno dneska a 
se 
že 
byly steskem 
sítě získáváme 
pozemek 
projekt 
část 
s tím že to budujeme a 
jedna věc která 
se rozeběhne 
a řetězy v blízké době 
vybudovat 
protože má 
uleví 
mimo jiné také podmínka 
doprava 
české republiky 
protože neuzavřít měsíce na 
prodej raně 
naživo a 
dvakrát souhlasí 
vydá 
vedení 
jednání že tenkrát když vyprojektoval holení 
vedení pro ně dostal nové vedení zajímavé místo nebo 
nestavíme že hra 
a 
mají nové vedení jen 
že odvahy 
řetězec 
dia 
momenty kdy 
jednání 
není barevně 
ano 
říká 
dovol 
abych 
něco 
pak vzniká 
ale komunikace má 
dvakrát 
je 
navrátit 
móda 
teda nedala 
a nejde dělat i ta 
druhá strana 
nejen říct že bude zápis 
strana ale netvrdím že by 
se mohly 
se bavili 
budou 
a že by 
mare 
předpokládali realizace 
protože pokud je to měnou 
a je určena nebo je to investice která se místo zavazuje ale pořád to prostě 
musí vynaložit na to aby na práva 
a tak 
aby se prostě dali 
jo 
takhle 
a 
ovládané náklady na vybudování kanalizace 
jestli 
tohle dát 
za cenu včetně zápasů vybudovat novou komunikaci ale to že to není kanalizace 
závazek 
menší za závazek který 
či 
komunikace 
ta 
tedy 
můžeme my bereme závazek 
sítí takhle vůbec jednat dál 
line 
do 
novou pohony 
včetně 
rozumíte tomu 
bych 
sedí 
voda 
země 
řešili 
které 
a je tedy také vyjádření 
rybáři 
ještě 
usnesení že účastníci této smlouvy 
si právo zpětné koupě v případě že předmět 
mě vybudování 
teda 
máme 
změně 
a 
strouha 
berny 
stavy 
zachovat 
další 
ani 
že 
možná 
právě 
opravy nominoval teda 
nemá ale 
na 
dohody 
aby 
požádali 
že tohle pro 
taška jméno 
dobré 
jen 
pro 
všechny 
určitě 
ne 
pan marek 
a 
máme já 
vyhrál 
samozřejmě 
většina 
a 
stale 
toho nebyl 
a 
první 
znamená 
vámi 
by se daly 
dekra 
ani 
tady 
na 
problém je 
dobré 
vody 
a 
astro 
které napájí rybník okrouhlík a další je 
nechává 
pohledu 
připravována a je tedy takováhle 
rysem 
je takovým problémem je poukázáno na to poukázal 
celkem 
já sazemi poměrně významné 
prověřit 
pece 
protože 
a 
tady 
je 
a 
mám 
na revitalizaci sídliště 
je zadržela 
nadále 
ale 
od 
pramene 
vody 
který 
proto 
ale to nevypadá 
prostě a 
jak se 
proto se to dalo 
proto 
máme 
najdete možná 
ale 
tady je 
existuje že by to 
my tady máme 
vývoj 
ceny 
a 
jak 
pořád 
někde 
první 
jestli 
nastava 
a 
jinými slovy 
nová 
státní správy 
a omega 
opravu nevím ale minima ale minima 
životní 
může 
a 
co se týká 
také 
plánování navara 
připomíná vám 
opravdu 
ale to 
znamená 
nebudeme 
je to 
postavit 
právě 
veřejný zájem 
přírody a tady 
nějaký význam pro město a tak dále a potom bavlny několikrát a zastupitelstvu 
choroby 
řekl 
mu to líbí a chce to zkusit nějaký 
plán kde bude složité 
podle mého soudu tam 
taky to že tam 
minule řekli že chceme v této lokalitě a zároveň řekl že chceme hokej 
bývalého kolem kolem 
tratě takže 
dochází k náhradě zastavitelného a nezastavitelné území a to je jen jedna věc ale 
potom 
projektovat 
povolení na to prostě vydáváme 
dáváme možnost projekt 
realizovat dávám pět let a pokud to zrealizuje dělá 
povolení tak za pět let se zase zpátky 
už 
se stala domovem důchodců kraj dali do 
zadu 
dostal za korunu a kraji že postaví domov důchodců což se nepodařilo 
zase vrátilo spát 
a teď 
míry je přínosem projekt pro město nebo ne a většina rozhodne prostě já mu 
věřím ale 
pravděpodobnost realizace toho je třeba padesát šedé za pořádné jeho tak já bych možná že 
abychom mohli 
věcí 
ve 
tom rozhoduje veřejně na zastupitelstvu byste 
od samého počátku jak 
prostě má právo 
a 
veřejně projednávat 
ale my to 
podle zákona tomu 
a ta pravděpodobnost že to co říkáte 
na 
ale ale 
nemá 
a má 
a 
kdo se vydá 
nové 
jmen 
a má 
chránit 
jemu 
a já bych 
a než 
se vyjadřovala 
světa myslím si že ta myšlenka je dobrá 
podstatné je 
je 
a to 
jak 
to když 
zemního vámi 
oba 
je možné 
mohou být 
je opravdu úplně něco jiného než 
si nikdo z nás nemá ale pro nás dobré 
humoru re 
a nebylo by možné 
není možné 
dotýká v jakém rozsahu 
ale 
jen 
chtěla 
se o tom že nebylo zcela jasné 
dobré nějakým způsobem je zakreslen vidět 
rovná a jen jedna jedna jedna a další já 
tím že se snažíte odpovědnost někam dál to znamená na kraj tady bavíme 
mizely wayne obrany obecní 
skutečně 
já s tím nesouhlasí protože tady měli 
my 
taky 
ale ne nejsem si jistá nebo lépe řečeno nemyslím si že doprodán 
není 
a 
je to jakoby 
ale 
je 
strašně 
ale na 
konec 
a věcmi říká 
že to má 
být dílem 
na 
ale 
nevím jestli 
termín realizace 
má nějaký 
body 
to procesu realizace a jen by mě nějaký 
protože tam 
či třeba na 
a 
že už 
ale výstava prostě 
a vida 
námitky 
a ještě jména jsou 
protože pěti let 
dva 
z pěti let 
prostě 
tři roky 
a 
nechtějí 
nebo zrušili 
hobby 
dělá 
realizace 
rozumím ale to 
už není návratu 
pokud do tý doby není 
tak 
řečeno 
a 
my 
je stavební povolení říká 
problémem vypořádat 
já byla dopravu 
vedení 
vedení 
tady 
ale 
že stavba je 
míjíme 
vidět 
ale 
místostarosty je 
popřípadě ovšem 
dle 
povolení 
dokončení stavby 
takže to stavební povolení musí předcházet 
samce že dostáváme zpátky v 
čase bodový zisk a povolení k realizaci projektu čili 
věci jako první věc je že chceme mít jistotu že když 
žere že se nám to vrátí 
to že jednoznačně že nasycené a 
prostě měli mít zájem můžete obec majetek kdy se to 
po tady je vůle pozemek své 
časově má povolení a 
má vrátit zpátky a získá tak už 
správní 
budovy 
otázka je opravdu vracet 
ladili vynaložili náklady pro tuhle situaci asi by to mělo být 
otevřený 
matné jo 
a mimo 
říct co s tím co bude dělat ale asi asi 
mělo 
dostat 
za mě 
aadam 
změna 
a já jsem si 
opravdu dál měli 
úplně 
nějaký 
můj návrh aby 
členové není projekt aby jsme předložili 
která si vyžádá 
možná 
by takovýto projekt 
a kvalitu respektive 
ní 
aj ta 
podmínka 
jedna 
stavební objekt 
ale trošku problém 
nebo 
ta 
a 
na 
je 
modrá 
nové 
je to pro obě 
takže 
máme 
vrací se majetek zpátky 
do pěti let povolení 
jakoby jedna varianta 
která může nastat v případě že by bylo získáno povolení a do tří let poté by nebylo třeba by nebyla je realizována tak se opět vrací nebo 
prostě 
dobrá 
ale musíme 
brát v úvahu 
ale možná opravdu 
proboha 
nebavíme se 
kraj 
kraj 
to znamená 
povolení 
nové 
nebo žádné problémy kraje 
nenastala 
to znamená opravu 
odložit pověřit paní 
na 
hledá 
právě 
na 
dva roky 
na 
vaše 
ale 
tohle 
úprava 
o 
nová 
pro 
muže 
ale 
tady je tedy 
máme právo dostat 
povolení 
do sedmi let nepostaví zase máme 
novým 
na 
a 
a 
předložit 
projednání v komisi 
stanoviska 
a 
bio 
ovlivní 
ovlivnění 
v lize na novém 
třeba 
měli 
ale 
neúčinné a přilehlého 
na 
okraji trvale prověří 
provést 
opravu 
předbíháme 
prodávat 
podle 
one 
pohled možná 
a 
to je 
kdyby 
dobrá 
za 
očekává 
další 
je nemá 
to 
prostě velky rozdil 
my se 
taky 
ale 
ale 
bude 
bavit o to 
ale my máme 
vydání 
máme 
že by na 
to znamená 
když jsme začali prověřovat jsou nějaké 
může 
příjde hlasování 
to 
a 
když 
i když 
nemáme 
a 
a 
jenom 
já proč 
rovině vlastně ani nevíme jak 
proč 
no 
v 
neděli 
a o to aby 
podávali tenkrát 
nevadia 
nemáme 
voda se zdržel 
poslední 
není 
pro 
byly pro 
a 
pro 
a 
ve 
pro horký mám 
taky takže 
ve
a 
protože 
je 
máme 
v 
strategický plán vystavil 
a 
takže 
než celý proces 
jsem 
dekuji 
a 
a 
a 
necelé 
za 
prvního 
vnější 
i 
pravidel 
nemá 
dívali 
omluva 
a 
zastupitelé 
jako 
a 
ale vždy 
míra 
poměrně 
ale 
a 
strategický plán 
zpracování trávy 
a 
probíhá 
jsme 
uvazovali 
jejich 
ale 
jak 
je 
máte 
mají 
a 
bude 
vydal 
horách 
počínaje 
nebo heslo 
prvního ledna 
ani 
a 
po 
to znamená že 
kuchařka je 
dále 
oblasti 
tomáš najmout 
kopecký 
ale 
první 
ta 
od 
na mě 
hlave 
umí 
a 
a 
a 
umí na mě 
nový 
připravovat 
nový 
aby se pro vás 
se 
a 
my 
znamená každý 
jedná je 
pak je ne 
nový 
a rasové 
zářivý 
a 
je 
je předá ani dubové 
cena 
skupiny 
jakoby 
a 
já jsem cítil že by 
ale mám 
a 
ale 
zásob 
ne 
možná nějaká 
existovat 
ale tady je 
ukončené 
některých lidí 
za 
součástí 
nepatří 
umí přesně jak 
o nich odrazí 
se 
se 
nevrací 
všema těma 
ovládám dnešní sloveso 
na vědomí 
a ale hrozí aby 
si ne 
ale prostě nedá 
nikdo neviděl říkám 
nějakém samostatné 
říká 
řekněme 
a 
minimálně běžící
říká 
marek 
že 
máme my 
ohořelý 
samozřejmě 
nemůžou 
a 
že návrh na investice 
to co všechno by 
mělo ta 
pohony 
že 
taková může ale 
že je 
či 
dělá je 
asi vybrali hlavní směry tak se všemi 
předpokládám že zásoby 
zásobník právě 
být 
co se vlastně 
čili než aby to bylo ale každopádně mezi 
veřejností má 
teoreticky mohlo 
na něj 
a 
zeleně 
a 
také 
doby 
jeho 
a 
na 
možná 
pohled 
její 
díváte 
ideální 
a 
často 
děládělá 
nové 
případně je nikdo jiný 
a nedá 
to 
měli 
mimořádný nemůžeme 
každého 
místo 
této 
máme 
ve kterém 
vlastně neprošel 
máme který neprošli 
máme tady uvolněnou radní od 
proč nebylo 
dokumente 
pro více mezi vámi 
a 
ceně 
je to vaše 
vaše práce 
a 
který je dobré aby já 
je mimořádný 
šťastně 
nemůžu 
mě ten vám nikdo 
nečekal 
představí nový osobitá 
formace nedostal žádná 
na prosince 
bude nebo 
je to 
asi dva 
to 
vůbec není 
takže na měna městský 
veřejný 
zase 
dělá 
materiál 
zase 
by 
věděli 
a 
my se 
a 
je to 
v těch 
vody realizace 
neví 
že jsem přidával 
jako 
já bych 
usnesení 
deska 
práci na 
a 
města 
a 
proto 
miro 
ale 
díky a a 
problém není 
a 
význam to 
chápu 
ale 
bože 
a usnesení kterých je hodně 
příjemně 
na 
po 
nikdo zodpovedný za 
je to 
nikdo 
ale pro mě 
a mnoho zdravím je sám zodpovědný za 
protože 
jako 
nová a 
do 
nového radou zastupitel také to nedá 
žít 
povinná 
a tady na 
tedy 
bereme na vědomí 
číslo 
muž 
a 
že máme 
ani 
byste si 
nejsem 
takže na to budete stěžovat 
a 
tady je 
zapojena 
tak nestalo 
několikrát 
já 
hledal neschvaluje beru na vědomí 
mimo 
a 
bere na vědomí 
operačního programu 
rozvoj 
jmenuje 
miluje 
prvního 
tvoříme 
pro projekt 
zapracování 
plnění strategického kompetencemi oblast za prvé 
také 
lidské zdroje 
jan 
kopecký 
jitka slámková 
víra tři 
humoru vytvořit mailovou adresu 
shromažďování 
ke strategickému 
do prvního rizika 
a 
metody monitorovací skupinu jednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému 
do 
devatenáct na metodiku vypracovat zprávu vypořádá došlých připomínek a předloží zastupitelstvu města k projednání 
na metodiku pro konečnou verzi aktualizace 
doplněno o relevantní připomínky 
předložit 
opět na prosincové zasedání 
hlavního metody aktualizace 
strategického rozvoje města lysá nad labem vyjádření krajského úřadu středočeského kraje z pohledu zákona číslo 
tisíce jedná o posuzování vlivů na 
a za 
boje 
termín pro podání připomínek a námětů 
ze strany veřejnosti a členů zastupitelstva města na mailovou adresu 
zavináč cez tečka cézet do 
vybavena 
marek 
vidět 
vámi moje připomínka je 
monitorovací skupiny a 
já 
včetně 
nejasné 
to bude 
video 
vložte vázán 
nejbližší možné době 
odpoví 
správně 
zpracovat 
ale 
nedá 
se 
informace že formace 
nenene no ale ty 
článek o tom že se nedělám 
módy 
uvolňován 
dohromady 
ode dne předložení 
to není žádný 
ale 
třeba já 
hlavně 
dokáže 
vydá 
nemůže být 
doby 
ale ne 
nebo 
dobrá 
ale 
a 
a 
běží protože 
je před vámi 
rudé pro 
ale 
že a 
protože já bych kdyby tady co 
mě 
dostalo několika na mě 
baví 
dobře 
dobrý 
neví 
nový 
brambory  
tady 
se projednávaly menu 
máte dotazy 
na kraji nemáme 
a čeká jak dopadne 
na 
jsou stát vzadu 
jako 
a 
zóny je 
žádost 
vozem 
cílem několik 
lokalit 
která 
a 
monika a 
když 
mimo jiné pozemek 
dostal 
zprávu 
je to taky regulační plán 
lokalitu aby se 
budou 
stavět 
prostě potřebujeme by ve věci vyřešit aby pozemky států a respektive takhle 
tady mám strach 
že ten menší pozemek 
té 
vydá 
ale jen 
komunikací které se 
nevydal a přečíslovat 
dvacet tři která 
zůstala stát 
že budeme žádat 
vydaný 
zlobilo sedmnáct nebudeme 
řekl že nám nedá 
takže by jsme žádali mottem 
nově dvacet třicet 
já 
že sdělil 
že 
to že sedmnáct vydává 
na 
nové 
vyřešena 
jo 
ronal 
koně ková 
nová 
jak to 
já jsem tady 
vodovody a kanalizace 
pro zpracovatele materiál aby tam vždycky jak napsali prostě 
by byla naplněna a klíčová věc protože to jednoznačně 
jestli by mi to naplněny houby nebo ne 
prostě je tam 
vozí a 
mezi náma a 
materiál na psa 
a 
že 
větší 
je 
uvedeno že 
právníkem 
a 
body 
máme 
máme 
všichni 
na vydání 
vysoká 
města chválil 
vysoká 
na zasedání v listopadu 
na 
tím že nedá nahrané 
neuhradili žadatele 
a 
dál 
změna 
pohled 
hlasování 
při 
vlčí 
žádost pana 
financování akce 
mladá 
hradecké 
obec se 
velikost 
českým krajem středočeský kraj 
kluby 
nové 
žádali 
my jsme pomohli 
a 
a já jsem pro 
peníze dali 
pro aby se daly 
na realizaci protože takový 
lehký nevidělo 
guru a z toho nevydání korunu 
podle pana starosty ta situace se zlepšila 
a 
to co měla povede k tomu že se situace zlepší se tím 
směrem od prahy ale ve chvíli kdy oni tam udělají šikany tak 
vydělat 
já bych to měla ještě 
ale 
loni 
vybudoval 
měření měření a vím že téhle 
jak nefungoval 
nevím jestli když se vypíná 
nový rada 
dobře ale to že blikání 
měří 
od kdy 
je 
situaci 
a 
máme 
bude nenaplnění 
brave 
peníze 
je tedy 
pro 
práce viz tady regiony dva na 
spojení 
an 
další 
člověka 
naplněná 
máme 
zavřenou je v rámci výstavy tady přijedou 
tady 
ny takže 
a přitom 
přání 
vázání 
na 
nové členy 
údajně je 
to 
tady částí kraje jejich navíc 
že máme 
historických vazeb 
měny a také časti 
účastí 
by se chtěl zeptat přímo jak je 
verzi 
klávesnice 
ta starosta 
je starosta 
já jsem 
mluvě 
je 
silnice která která je dlouhá asi 
tři sta šedesát tři sta sedmdesát 
to 
chirurgové případně si korkové vlastnili 
opravdu nějaký 
prepravni františka antonína 
devatenáctém století 
případně jako nějaký soudní ale mě se nezdá pozici sjednává partnerství by na nějaké historické vázy vesnička která vlastně nemá ani protože 
a 
protože 
a 
na to bylo prezentováno město 
soš 
no je to obec 
nový 
který je ten pan starosta jmenovali 
ale takový nemá radnici spadá 
vec a opravuje 
jako kdyby 
šnekové 
ale historická historická návaznost přímo na 
je 
se tady o škodlivosti panství který protože 
poslední 
potom už to šlo o dceru 
a a 
opravdu na 
pokud by se takhle vzali všechny 
české republiky 
protože je to mě to přijde jako ho 
a 
jak ministerstvo zahraničních věcí 
zastupitelstvo nahlášenou cestu 
že se tam bude uzavírat prostě 
za 
dohoda tedy 
pan starosta za návštěvu 
je to 
je 
váš 
já 
a 
to ne 
je 
opravňuje proč to není 
zhruba stejně velký jako kulisa máme 
mnohem větší a proč dělá 
jsme mezníků která nemá ani starostů 
obec 
proč to dělá takovouhle stavět 
něco 
bude 
já 
ale jako druhá strana 
kdyby u žádali 
také nemají starostů by měly 
je to 
jako město když ani ta obec 
obec 
středisková obec hojovice nebo 
nebo skorkov má taky 
obec malý chudí 
patří další námi dolary 
a 
takže 
natož přeneseně je ale radnice není to když to řeknu městská část přetížená 
je tam 
a 
je 
je mi nepřijde 
takže budeme opravdu s touhle malinkatou vesničkou zavírat zavírat partnerství 
ještě nebudeme zabíhat také 
jmenuje nabízel města města kolem holubová a my přesto zavřené 
požádali práci 
zítra 
máme 
toho že o nich 
neměl a ve škole 
do 
je 
době hry 
já jen zavírám 
ten příběh jaký 
co vám dělaly proč 
město 
věnovali 
by na lešení takto 
pořádali 
na vás 
ková 
jedou 
komunikuje 
dva 
simona proč 
nemáme 
protože já 
rád věděl proč ne 
třeba 
taková hubová 
představa 
se jsem 
malou 
starosta dobrovolné 
jsou 
a výstavišti 
to 
obě my jsme 
do 
takže 
a tady 
velká 
požár 
našeho města 
ramenou 
to je 
je 
pro mě 
tedy 
já 
je 
no 
na 
doprovodné 
jako my 
to 
nováková a 
a 
právě 
věnovali 
padaj 
ale 
je 
tam 
po 
tomto formát 
pro mě 
já 
ho 
a 
myslím si že to 
si myslím 
že 
mi 
možná 
by to 
myslím že dobře si 
ale 
nastala 
paní novákové 
mia 
a 
někdo 
válec 
ale 
říká přináší 
materiál je 
a řekli 
možno milan 
není 
materiál 
ale 
obsahuje 
nemá 
no a 
jakoby mráz 
nevím 
nedá 
nemám 
ale 
na mě 
to 
vždycky rád 
další 
jenom 
jestliže 
ani nevíte 
jen proto že 
to znamená 
je nezeptal 
já 
stále doufám že to tak bude 
zbytečný a nedůstojné aby si a 
já jsem 
ale 
viděl jsem 
žena 
ve francii 
akci partnerská města nové město na moravě které má 
obyvatel s francouzskou obcí si nepamatuju tedy čtyři sta lidí a prostě evropská unie má podpory měst a je spousta obcí a měst celý doba 
a 
prostě 
život a mezinárodní výměna tohleto 
řada obcí 
nebo mě tím že má 
cedule do 
mesta mimone překvapená když pojedete do benátek mají taky vystaven mají tam šest 
takže to není nic nenormálního je běžná záležitost která 
je 
konkrétní lidi řeknou něco udělala a 
do toho ničemy 
nebo jestli jsme měřitelný nebo nejsme 
na 
někoho krajinná proboha je náš 
národ 
kolik stojí 
kraj jsou 
asi dost horší než jsme my můžeme třeba 
co dohledávat 
kdo se to nelíbí 
dehonestovat vzájemně kdo kdo je někdo ulice nebo ne to není vůbec důstojný věci prostě měst a obcí jedno má aktivita a prostě někdo tady projevil zájem a my lovely projednáváme 
neděli 
nedůstojný 
nějaké 
kdyby 
jsou 
tedy máme 
nemáme asi 
jo 
ale 
je 
tady 
bímová 
projevili zájem 
slovem 
takže 
delegace 
takže 
z toho 
ale 
ta 
ale víme o 
čem mi 
poslali mi 
dává 
a 
vystoupí 
takže 
aby se 
listy a my máme 
a 
hra 
byla 
naživo 
vydala 
nějak jen 
spravuje 
a 
nevím 
protože 
který umožní 
hledali 
ale 
a 
neměl ale přesto 
máme nevznikl 
obce sešli 
a jak potom má může za 
to že to není 
začíná 
to 
ale 
jenom 
oslovení 
a 
to nemůže být 
tohle 
uvažovat 
a 
není 
tu 
žádné 
je to 
pro 
vás 
době 
vím že to že 
předseda výboru pro pro 
zoubek 
asi 
dva tisíce asi to 
ale byl osobně a bylo město desetitisícové a ta obec byla 
založena 
neobviňuje laskavě za já jsem řekl ano bylo možná chybná informace že novém možná to byla 
více než deseti lety už si 
stačí vám 
mezi 
aby rady 
je 
lovem 
opravy 
uvedené 
lidí 
na 
vodní 
doklady 
nemá 
ano 
přidělený nemá 
aby 
kdo je proti 
držel 
si 
odjel 
devatenáct 
obecně závazná vyhláška 
této vůně 
vzešel na valné hromadě rybářů 
věc projedná 
hlášku 
tady 
jsou 
často používá 
nebo 
vyspělé má 
je 
ostrá a nové 
znění vyhlášky 
strana 
ministr vnitra a 
má 
v 
se 
nemá obavy že 
tady něco 
moc že mě třeba 
okamžitě 
jestli se to 
nedostane 
mary 
naše 
honí 
je alespoň oslovili 
úniku 
případně 
na
každý 
výrok říká 
jak mám 
že 
protože 
každopádně 
a oni nás 
vole 
sebe ale 
tam je 
budeme 
se 
ale já 
když se podíváš 
země 
naše 
ale 
poměrně hodně 
máme 
nedokázal 
z toho 
že to 
jo ale nevím jestli 
si stěžovali na 
nebo 
hodině 
ale 
je to 
která 
mi 
pro 
ale 
panny marie 
holka 
ondra 
jmenování 
ta 
paní 
hájkové 
a 
jmenoval 
první 
a 
bude 
dál 
pravidla přijímání vyřizování 
předá 
agendu 
vyřizovala 
právníka a 
já 
tuto aby 
olé 
výroby 
ta 
takže 
bereme na vědomí 
moje 
tak 
stoupací devět 
zbytek 
tedy mezi 
zde 
ještě 
dáma 
předmětem 
karel 
projekt 
nemá
vzhledem 
myslím si že 
když tady 
částečně a 
to neudělá 
řidička 
stane 
možná 
nebude 
protože 
by se 
bylo 
marek 
za 
proběhl 
máme 
městě 
znamená že 
nebudeme uvádět 
na 
ani době 
ale 
na 
kraj 
není 
jak to zajistíme řečeno jakýkoliv 
ale 
pokud má 
přimět 
můžeme 
uchovávat 
opravdu se 
dvěma nějaký 
jak to vyřešit komunikovat 
úniková 
jedno 
jakoby 
toho 
dvakrát 
je 
že to 
nové 
jenom 
všechny 
a 
říká 
že novinami má jednu 
dneska 
problém byl 
povodí labe mohl nějak 
nemá znamená hledá 
který nám 
nemáme kraj 
ale jak už jenom mne 
boli se 
někam 
ale máme tady 
máme 
ale jestli úpravě 
a 
oslovení 
ono 
paní 
pro 
proti jen 
zdržel 
chcete 
bod 
zakázky rzsahu 
na 
aj 
na 
jinam 
milý 
a 
je 
znamená 
na 
do materiálu 
veřejně 
obrně 
na 
ale 
dokumentaci 
aj 
na 
jemu 
o 
zakázka 
miliony 
ve 
který 
malé 
sami tak 
pane projekt mýlil 
malá 
schválila 
jeho 
víru větší 
projekt 
lidí na 
je 
se dostáváme opravdu 
že dále 
to celé pozastavilo 
že 
mimo 
města již jsme se 
vydělával 
může je 
seká 
části aby 
hry a 
jakoby o přepracování 
když jsem byl vyzván 
co budeme dělat 
aby 
dobro 
a aby 
holky 
ale 
myslím 
že 
je pro 
mě 
byla a 
a 
nový 
máme tady je tedy 
pro 
všichni 
výboru 
po 
a 
lásky 
nový 
nebo 
na 
body 
výboru byli 
schválení minut 
a 
všichni 
tady 
já jsem posílal 
který 
vznikl vlastně toho jak vypadaly 
posledním roce 
ten pravý 
města 
častěji 
body 
vlastně dnešek přepočítali 
světla 
do práce 
a to znamená volala zastupitelstva jednou měsíčně i kdyby 
hodiny vody projednané a 
bude tam docházet případně nějakým 
je z prodlení a jestli byse 
mohly konat do nižší místnosti že 
kde 
bylo černou nevejdou není tedy klimatizace 
mě tedy pravděpodobně zima 
a 
nová kino by se tohleto 
zasedá 
mohli ikona kdy klimatizace 
bude tam 
nebude problém 
a 
než tady kde jsme místnosti vynecháno kdy jsou okna 
má 
tedy 
a zasedání budou uvedeny 
na a budeme z tohoto všichni 
dobře 
zatím 
termíny 
příští 
ale bude 
ale 
vidíte 
za prvé a pravomoc svolávat 
stanovený zákonem je to má být a to podle zákona a 
debatovat ale 
často má svolávat menšina má právo podle zákona bola zasedání 
takže asi 
máte k tomu abyste to udělali a já 
byl pro aby 
bylo na radnici nechal jsem 
se zase 
jinde než na můj názor 
dobrá možná byste si mohli pořídit mikrofony 
a nesouhlas 
jakékoli usnesení věc 
opravdu 
bureš 
máme 
za 
že 
nemá bych velmi rád 
mobile 
černá 
bude září a máme 
když samozřejmě 
hodně 
takže 
dneska mám naleznete 
a neboli dobrá 
by se 
se 
já já 
máme 
jo 
jo 
to záleží na tom 
je pravdou 
že by 
na něj 
starosty a 
zastupitele aby dodržela 
povinnost 
a deska třeba 
tady čas si myslím že pohodě 
dá 
uvidíme potom rád 
že když dáme termíny zase 
narozená agenda proto 
starosta 
s tím že když 
má 
ale zase že 
to byl dotaz na mě 
myslím že tomu 
opravdu hodně 
většinově dva 
noví body jeden 
a 
tři body 
malujeme 
na prodej 
v 
barvě rychle 
tu 
se 
no 
jo 
za 
ty aby občané vyvolá 
jinak jako historický 
model 
ročně 
pololetí 
pololetí 
vyšlo ale jestli 
lépe 
zákona 
omezit zbytečné 
i zbytečné věci vyvolává emocí a zbytečné věci 
nebo já 
který skvěle 
že 
když bude to asi také 
dlouhodobě 
ale nejsem jako 
že to přidává kvalitu 
má hodně mě jde 
to lepší 
bohužel 
jestli zase a 
rockovým 
sto 
a 
tři 
dobré 
nestačí 
rohová 
a 
váš 
šťastný život 
nikdy 
a to 
je 
po 
větší počet lidí věřím 
a slávy 
česká společnost 
pocení 
boze 
vidíme sami 
házejí 
nemocní 
jaké 
obnovit 
a 
nový 
její nohy 
já 
voda 
oči 
jako 
a 
jak 
u nás 
má 
celá 
naše 
ale ostatní 
ani 
nečekané 
začalo 
využíváme vedení města 
územní 
možné 
rosení 
si mě za mě 
číst 
bojová 
nepovinná 
nemáme 
se 
je 
nováček 
počet jako 
a 
hodně 
a 
po 
starosta 
na 
vodu 
a 
a 
ani 
já jen říkám 
novy 
autor 
veškerá 
o stačí 
že 
zastupitelstvu 
a 
víte 
máme 
prázdniny a 
možná 
ale je tedy 
aby zvážila 
když 
včas 
bude nějaké mimořádné 
a jak když prostě nějaký 
na jaře nestalo 
že toner 
kdyby se změnily 
září 
jako 
říká 
a ani já číně 
vidět že 
závěr nevadí ale uvědomte si že by uvolnění asi 
práce 
ohled 
jo a 
na 
našem skladě 
a nemá 
otrávený 
je 
hodinu tak je potřeba víc 
střední 
a 
protáhl 
vydá 
úřad
takže 
to zvládali 
aby jsme 
opravdu mezi 
a 
david 
má proto město 
takže 
hodně 
nepříjemné 
vám vyhovuje 
zase dneska 
je 
vždycky to 
bylo 
a 
když 
máme 
a hlavně 
o mně 
já nemají 
máme 
několikrát 
takže 
jemná 
uzavření tohoto kruhu 
jedné 
ježí 
ta je 
ta 
volba 
jak 
vypadá 
je 
ale 
na dovolené a 
je 
prodej 
já 
a že 
a 
samozřejmě 
pravda 
na 
na 
tady 
možná neměli 
peníze a 
na 
a chvíli 
nej jestli 
nejen 
že 
bude 
ráda 
na 
neobratné 
nejsme 
máme 
hledáte 
rady 
myslím že by jsme měli 
jen 
a to 
znamená 
znali 
říká 
můžeme kdo 
ale myslím si že 
jsme diskutovali 
mělo 
jak 
říkáš 
stanoví rada zruší 
na 
znamená 
měl 
já 
hra 
dělat 
doma 
se na 
nás čeká nová 
komunikace 
a 
této 
ženě 
že to 
pak 
na vjezdu 
viděli 
dělají chodníky 
na 
je mi takový 
vezmete 
a ráda 
je zde 
ale 
někdo nově 
také 
je 
mobily 
a 
je oprava 
ale odhadované náklady 
ale opravdu 
člověk 
dělá 
plemene 
tuhle 
jsme 
do 
víru 
aby 
možná 
je 
verešová 
poprvý 
kraje na 
bože 
druhá 
hvězdu 
moře 
a 
vínová 
parkovací 
podle 
zvlášť 
ne 
to znamená to znamená a ti lidé 
a 
že 
by to 
pro mě 
sony 
no proč 
je první 
na 
svědomí 
že právo 
nebo 
mobil 
ještě 
že stačí 
mi nemá žádné 
román 
za 
ale 
věštila 
od 
body na 
a 
a 
že 
a 
jsme 
vídali 
ale baby 
je 
a 
bude tam 
aby 
ale 
my jsme 
nové 
pohledem 
člověk 
vybudovali 
je 
tady byly by se 
shodli tady 
tady 
tady 
hodne 
problém toho 
města 
garáží panelové 
konečně prosto 
a 
pro průmysl 
já 
to znamená 
ale 
není to 
je to 
tady 
ale 
co viděli není tak jako 
co viděl 
že 
mě 
viděla 
tam 
je 
to 
a miko 
povídal udělá 
jen první 
jednou 
je to 
na 
nově 
samozřejmě 
projekt 
obra 
tose 
opravdu 
právě probíhají 
tohle 
chvíli 
komisí 
naši posudky které jsou 
krásný dům 
hody 
ale zároveň 
radonu 
boura 
myslím že lidi 
ale 
mohlo by vás mohly 
radě 
protože máme 
velmi rád 
a 
přípravě 
bude 
hledá je 
až 
pro 
bude 
lidi 
že 
dělá 
za 
době 
relativně nová jsou 
ale 
zase 
budu hlasovat 
snažíme se 
to 
opravdu 
hledá 
videa 
ale 
a 
kdo 
hledá 
řešení 
na nějaký 
ale 
debaty 
věci aby se 
musí připravit a určitě 
bylo vidět 
od 
se 
toto 
odbory 
nebyla ale 
ale 
máme město ústředí nařízení města 
marková 
protože nám 
udělali 
že to 
máme 
a může vidět konkrétně čeho se to týkalo 
město totiž vypadalo to že není není už 
legální 
je 
domy 
i když jsou na první pohled chytří kovy a smolíkovi takřka stejné rodiny v mnoha věcech se liší 
zatímco v sobotu chytří kovy vybírají přes mobilní rozhlas kulturní akci navečer pan smolík vyčítá synovi že přeslechl obecní hlášení o blokovém čištění a jde se na ostatní novinky zeptat sousedky klevetová zadejte počet k rezervaci se na vás váš starosta chytří kovy díky lokalizačních zprávám ví že autobus dnes kvůli kalamitě nepojede rádi nabídnou smolíka odvoz tak co lezou není už načase se taky registrovat do mobilního rozhlasu s ním tě nezaskočí kalamita ani blokové čištění a budeš mít vždy informace z první ruky 
také máte někdy smolíka buďte chytří registrujte se k odběru informací z vaší obce na obec tečka mobilní rozhlas tečka cézet je to zdarma 
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/ca51d01f028d2bb484bf502ee9d6688e
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.