Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Jednání vlády ČR Podrobné informace

Jednání vlády ČR

Databáze "Jednání vlády" zobrazuje a umožňuje prohledávat veřejnosti programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.

DatasetId jednani-vlady
Vytvořen Datový zdroj byl založen před rok.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 20406 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 931 dny , nejnovější před 447 dny.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat https://apps.odok.cz/zvlady
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.jednani-vlady
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety/tree/master/jednani-vlady
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
  "dokument": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "HsProcessType": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DocumentUrl": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DocumentPlainText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "jmeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "stahnuto": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    }
   }
  },
  "souvis": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "zmena": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "usneseni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "usneseniCislo": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "usneseniOrigUrl": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "datum": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "bod": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "usneseni": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "veklep": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "type": [
     "string",
     "null"
    ]
   }
  },
  "dokumenty": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/dokument"
   }
  },
  "vec": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "zmeneno": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/souvis"
   }
  },
  "meni": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/souvis"
   }
  },
  "zruseno": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/souvis"
   }
  },
  "rusi": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/souvis"
   }
  },
  "cisloJednaci": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků

<!-- scriban {{ date.now }} --> 
<table class='table table-hover'>
            <thead>
              <tr>
<th style='min-width:120px'>Detail</th>
<th style='min-width:120px'>Datum jednání</th>
<th>Obsah bodu</th>
<th>Poznámka</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{{ for item in model.Result }}
<tr>
<td >
<a href='{{ fn_DatasetItemUrl item.Id }}'>{{ item.bod }}</a>
{{ if item.zruseno != null }}
  {{ if item.zruseno.size > 0; "<div class='text-danger'>Zrušeno</div>"; end }}
{{ end }}

{{ if item.zmeneno != null }}
{{ if item.zmeneno.size > 0; "<div class='text-warning'>Změněno</div>"; end }}
{{ end }}

</td>
<td>{{ fn_FormatDate item.datum 'dd. MM. yyyy' }}</td>
<td >
{{ if !(fn_IsNullOrEmpty item.cisloJednaci); fn_ShortenText item.vec 100; else }}

  {{ if ( item.dokumenty != null && item.dokumenty.size > 0) }}
   {{ item.dokumenty[0].jmeno }} 
  {{ end }} 

{{ end }}

{{ if item.rusi != null }}
  {{ if item.rusi.size > 0; "<div class='text-info'>Toto usnesení <v>ruší</b> jiné usnesení vlády</div>"; end }}
{{ end}}

{{ if item.meni != null }}
  {{ if item.meni.size > 0; "<div class='text-info'>Toto usnesení <v>mění</b> jiné usnesení vlády</div>"; end }}
{{ end }}

</td>
<td>
<a href="https://www.hlidacstatu.cz/data/Hledat/jednani-vlady?Q=datum%3A{{ fn_FormatDate item.datum 'yyyy-MM-dd' }}">Celé jednání vlády</a>

</td>
</tr>
{{ end }}

</tbody></table>

            
Template pro zobrazování jednoho záznamu

{{this.item = model}}

<h2>{{ item.vec }}</h2>

<table class="table table-hover"><tbody>

<tr><td style="font-weight:bold;">Datum jednání vlády</td><td >
{{ fn_FormatDate item.datum 'dd. MM. yyyy' }}
<br/>
<a href="https://www.hlidacstatu.cz/data/Hledat/jednani-vlady?Q=datum%3A{{ fn_FormatDate item.datum 'yyyy-MM-dd' }}">Všechny projednávané body na tomto jednání vlády</a>
</td></tr>


<tr><td style="font-weight:bold;">Bod jednání</td><td >{{ item.bod }}</a></td></tr>

{{ if !(fn_IsNullOrEmpty item.cisloJednaci) }}
  <tr><td style="font-weight:bold;">Číslo jednací</td><td >{{ item.cisloJednaci }}</td></tr>
{{end }}

<tr><td style="font-weight:bold;">Obsah projednáváného bodu</td><td >{{ item.vec }}</td></tr>


{{ if item.dokumenty && item.dokumenty.size > 0 }}

  <tr><td style="font-weight:bold;">Projednávané dokumenty</td><td >
<ul>
{{ for doc in item.dokumenty }}

  <li> 
   {{ doc.jmeno }} - 
   {{fn_LinkTextDocumentWithHighlighting doc "jednani-vlady" item.Id "Obsah dokumentu" highlightingData }}
  </li>

{{ end }}
</ul>
<div class="text-muted small">Vláda uveřejňuje dokumenty obvykle ve dvou formátech (DOC a PDF). Pro úplnost zpracováváme obě verze souboru, i když jsou obvykle shodné</div>
</td></tr>


{{end }}

{{ if ((item.rusi.size?? 0 ) + (item.meni.size ?? 0)) > 0 }}

  <tr><td style="font-weight:bold;">Toto usnesení má vliv na jiná usnesení </td><td >
  <ul>
  {{ for d in (array.concat item.meni item.rusi ) }}

   <li> 

   {{ d.zmena }} 
   {{ if fn_IsNullOrEmpty d.usneseniCislo }}
      {{ d.usneseni }}
   {{ else }}
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/data/Hledat/jednani-vlady?Q=cisloJednaci.keyword:{{ string.replace d.usneseniCislo "/" "%2F" }}">
     {{ d.usneseni }}</a>
   {{ end }}
   </li>

 {{ end }}
 </ul>
 </td></tr>
{{end }}

{{ if (item.zruseno.size ) > 0 }}

  <tr><td style="font-weight:bold;">Toto usnesení je zrušeno</td><td >
  <ul>
  {{ for d in item.zruseno }}

   <li> 

   {{ d.zmena }} 
   {{ if fn_IsNullOrEmpty d.usneseniCislo }}
      {{ d.usneseni }}
   {{ else }}
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/data/Hledat/jednani-vlady?Q=cisloJednaci.keyword:{{ string.replace d.usneseniCislo "/" "%2F" }}">
     {{ d.usneseni }}</a>
   {{ end }}
   </li>

 {{ end }}
 </ul>
 </td></tr>
{{ end }}

{{ if (item.zmeneno.size) > 0 }}

  <tr><td style="font-weight:bold;">Toto usnesení bylo změněno</td><td >
  <ul>
  {{ for d in item.zmeneno }}

   <li> 

   {{ d.zmena }} 
   {{ if fn_IsNullOrEmpty d.usneseniCislo }}
      {{ d.usneseni }}
   {{ else }}
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/data/Hledat/jednani-vlady?Q=(cisloJednaci.keyword:{{ string.replace d.usneseniCislo "/" "%2F" }})+OR+(usneseni.keyword:{{ string.replace d.usneseniCislo "/" "%2F20" }})">
     {{ d.usneseni }}</a>
   {{ end }}
   </li>

 {{ end }}
 </ul>
 </td></tr>
{{ end }}

{{ if item.veklep.size > 0 }}
 <tr>
 <td style="font-weight:bold;">Legislativní dokumenty</td>
 <td>
   {{ for v in item.veklep }} 
      <a href="https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid={{v}}" target=_blank>https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid={{v}}</a> 
   {{ end }}
 </td>
 </tr>
{{ end }}
<tr>
<td style="font-weight:bold;">Zdroj jednání vlády</td>
<td><a href="https://apps.odok.cz/djv-agenda?date={{ fn_FormatDate item.datum 'yyyy-MM-dd' }}" target=_blank>https://apps.odok.cz/djv-agenda?date={{ fn_FormatDate item.datum 'yyyy-MM-dd' }}</a></td>
</tr>
{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.usneseni)==false }}

 {{
 _rok = fn_GetRegexGroupValue item.usneseni "(?<cislo>\\d*) / (?<rok>\\d*)" "rok";
 _cislo = fn_GetRegexGroupValue item.usneseni "(?<cislo>\\d*) / (?<rok>\\d*)" "cislo";

 }}

 <tr>
 <td style="font-weight:bold;">Zdroj usnesení</td>
 <td><a href="https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/{{ _rok }}/{{ _cislo }}" target=_blank>https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/{{ _rok }}/{{ _cislo }}
 </a>

{{ end }}
</td>
</tr>

</table>            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti