Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Faktury ministerstev ČR Podrobné informace

Faktury ministerstev ČR

OpenDataLab.cz - Faktury ministerstev České republiky. Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací.

DatasetId ministry-invoices
Vytvořen Datový zdroj byl založen před 2 roky.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 657583 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 1237 dny , nejnovější před 1181 dny.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.ministry-invoices
Zdrojový kód parseru dat
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
 "partner": {
 "type": [
 "object",
 "null"
],
 "properties": {
 "name": {
 "type": [
 "string",
 "null"
]
},
"ICO": {
"type": [
"string",
"null"
]
}
}
},
"ministry": {
"type": [
"object",
"null"
],
"properties": {
"name": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"ICO": {
"type": [
"string",
"null"
]
}
}
}
},
"type": "object",
"properties": {
"Id": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"recordType": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"subject": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"budgetCategory": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"variableSymbol": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"dateCreated": {
"type": [
"string",
"null"
],
"format": "date"
},
"dueDate": {
"type": [
"string",
"null"
],
"format": "date"
},
"dateOfPayment": {
"type": [
"string",
"null"
],
"format": "date"
},
"currency": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"originalCurrencyAmount": {
"type": [
"number",
"null"
]
},
"amountCzk": {
"type": [
"number",
"null"
]
},
"partner": {
"$ref": "#/definitions/partner"
},
"ministry": {
"$ref": "#/definitions/ministry"
},
"authorityIdentifier": {
"type": [
"string",
"null"
]
}
}
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<table class="table table-hover">
 <thead>
  <tr>
   <th>Faktura
   </th>
   <th>Ministerstvo
   </th>
   <th>Datum přijetí
   </th>
   <th>Datum splatnosti
   </th>
   <th>Datum úhrady
   </th>
   <th>Účastník
   </th>
   <th>Částka v Kč
   </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {{ for item in model.Result }}
  <tr>
   <td style="white-space: nowrap;">
    <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}">{{item.authorityIdentifier}}
    </a>
   </td>
   <td>
    {{ if (fn_IsNullOrEmpty item.ministry.ICO)}}{{ fn_NormalizeText item.ministry.name }}
    {{else}}
    <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{item.ministry.ICO}}">{{fn_NormalizeText item.ministry.name}}
    </a>
    <br />
     {{end #if }}
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dateCreated)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{fn_FormatDate item.dateCreated "dd.MM.yyyy"}}{{end #if}}
    </td>
    <td>
     {{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dueDate)}}neuvedeno
     {{ else }}{{fn_FormatDate item.dueDate "dd.MM.yyyy"}}
     {{end #if}}
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dateOfPayment)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{fn_FormatDate item.dateOfPayment "dd.MM.yyyy"}}{{end #if}}
    </td>
    <td>
     {{ if ((fn_IsNullOrEmpty item.partner.ICO) && (fn_IsNullOrEmpty item.partner.name))}}neuvedeno
     {{else if (fn_IsNullOrEmpty item.partner.ICO)}}{{ fn_NormalizeText item.partner.name }}
     {{else}}
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{item.partner.ICO}}">{{fn_NormalizeText item.partner.name}}
     </a>
     <br />
      {{end #if }}
     </td>
     <td class="number">{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.amountCzk)}}
neuvedeno{{else}}
      {{ fn_FormatPrice item.amountCzk }}{{end #if }}
     </td>
    </tr>
    {{end }}
   </tbody>
  </table>

            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
{{this.item = model}}
<table class="table table-hover">
 <tbody>
  <tr>
   <td>Ministerstvo
   </td>
   <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.ministry.ICO)}}
    {{ fn_NormalizeText item.ministry.name }}{{else}}
    <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{item.ministry.ICO}}">{{fn_NormalizeText item.ministry.name}}
    </a>
    <br />{{end #if }}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Faktura
    </td>
    <td>{{item.authorityIdentifier}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Typ záznamu
    </td>
    <td>{{ if (item.recordType == "invoice")}}
faktura{{else if (item.recordType == "payment")}}
platba{{else if (item.recordType == "transferorder")}}
platební poukaz{{else if (item.recordType == "deposit")}}
zálohová faktura{{else if (item.recordType == "creditnote")}}
dobropis{{else}}
     {{item.recordType}}{{end #if }}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Účel platby
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.subject)}}
neuvedeno{{else}}
     {{ fn_HighlightText highlightingData item.subject "subject" }}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Název položky rozpočtu
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.budgetCategory)}}
neuvedeno{{else}}
     {{ fn_NormalizeText item.budgetCategory}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Variabilní symbol
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.variableSymbol)}}
neuvedeno{{else}}
     {{ fn_NormalizeText item.variableSymbol}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Datum přijetí
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dateCreated)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{fn_FormatDate item.dateCreated "dd.MM.yyyy"}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Datum splatnosti
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dueDate)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{fn_FormatDate item.dueDate "dd.MM.yyyy"}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Datum úhrady
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.dateOfPayment)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{fn_FormatDate item.dateOfPayment "dd.MM.yyyy"}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Měna
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.currency)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{item.currency}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Celková částka v původní měně
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.originalCurrencyAmount)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{ item.originalCurrencyAmount}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Celková částka v CZK
    </td>
    <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.amountCzk)}}
neuvedeno{{ else }}
     {{ fn_FormatPrice item.amountCzk}}{{end #if}}
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Účastník
    </td>
    <td>{{ if ((fn_IsNullOrEmpty item.partner.ICO) && (fn_IsNullOrEmpty item.partner.name))}}
neuvedeno{{else if (fn_IsNullOrEmpty item.partner.ICO)}}
     {{ fn_NormalizeText item.partner.name }}{{else}}
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{item.partner.ICO}}">{{fn_NormalizeText item.partner.name}}
     </a>
     <br />{{end #if }}
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>IČO účastníka
     </td>
     <td>{{ if (fn_IsNullOrEmpty item.partner.ICO)}}
neuvedeno{{else}}
      {{ item.partner.ICO }}{{end #if }}
     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti