Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Rozhodnutí UOHS Podrobné informace

Rozhodnutí UOHS

Sbírka rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 1999 v oblastech hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná podpora a významná tržní síla.

DatasetId rozhodnuti-uohs
Vytvořen Datový zdroj byl založen před 4 měsíce.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 16385 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 147 dny , nejnovější dnes.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.rozhodnuti-uohs
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety/tree/master/Rozhodnuti-UOHS
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
  "Dokument": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "Url": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "PlainText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "Ucastnik": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "Jmeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ICO": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Url": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Cj": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "SpisovaZnacka": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Instance": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Ucastnici": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/Ucastnik"
   }
  },
  "Typ_spravniho_rizeni": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Typ_rozhodnuti": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Rok": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "PravniMoc": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date-time"
  },
  "SouvisejiciUrl": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "type": [
     "string",
     "null"
    ]
   }
  },
  "Rozhodnuti": {
   "$ref": "#/definitions/Dokument"
  },
  "Uverejneno": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date-time"
  },
  "Vec": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "SoudníRozhodnuti": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků

<!-- scriban {{ date.now }} -->
 <table class="table table-hover">    
  <thead>
   <tr>          
    <th>ČJ
    </th>
    <th>Instance
    </th>
    <th>Nabytí právní moci
    </th>
    <th>Účastníci řízení
    </th>
    <th>Věc
    </th>
    <th>Typ správního řízení
    </th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   {{ for item in model.Result }}         
   <tr>
    <td style="white-space: nowrap;">               
     <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}">{{ fn_ShortenText item.Cj 20 }}
     </a>
    </td>
    <td style="white-space: nowrap;">
     {{item.Instance}}        
    </td>
    <td>
     {{fn_FormatDate item.PravniMoc "dd.MM.yyyy"}}    
    </td>
    <td>
     {{ for u in item.Ucastnici}}
     {{ if (fn_IsNullOrEmpty u.ICO)}}
     {{ fn_NormalizeText u.Jmeno }}
     {{else}}                   
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{u.ICO}}">{{fn_NormalizeText u.Jmeno}}
     </a>
     <br />
      {{end #if }}
      {{ end #for }}          
     </td>
     <td>
      {{fn_ShortenText item.Vec 200}}             
     </td>
     <td>{{item.Typ_spravniho_rizeni}}     
     </td>
    </tr>
    {{end }}
   </tbody>
  </table>
      
            
Template pro zobrazování jednoho záznamu

<!-- scriban {{ date.now }} -->
 {{this.item = model}} 
 <table class="table table-hover">
  <tbody>         
   <tr>
    <td>Číslo jednací    
    </td>
    <td>{{item.Cj}}    
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Instance    
    </td>
    <td>{{item.Instance}}    
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Věc    
    </td>
    <td>{{ fn_HighlightText highlightingData item.Vec "Vec" }}    
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Účastníci    
    </td>
    <td>
     {{for u in item.Ucastnici}}
     {{ if (fn_IsNullOrEmpty u.ICO) }}
     {{fn_NormalizeText u.Jmeno}}
     {{else}}                   
     <a href="https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/{{u.ICO}}">{{fn_NormalizeText u.Jmeno}}
     </a>
     <br />
      {{end}}
      {{end}}        
     </td>
    </tr>
    <tr>     
     <td>Typ řízení
     </td>
     <td>{{item.Typ_spravniho_rizeni}}
     </td>
    </tr>
    <tr>     
     <td>Typ rozhodnutí
     </td>
     <td>{{item.Typ_spravniho_rizeni}}
     </td>
    </tr>
    <tr>     
     <td>Nabytí právní moci
     </td>
     <td>{{fn_FormatDate item.PravniMoc "dd.MM.yyyy"}}
     </td>
    </tr>
    <tr>     
     <td>Související řízení
     </td>
     <td>
      {{for u in item.SouvisejiciUrl}}                  
      <a href="{{u}}">{{u}}
      </a>
      <br />
       {{end}}      
      </td>
     </tr>
     <tr>        
      <td>Zdroj na UOHS      
      </td>
      <td>       
       <a href="{{item.Url}}" target="_blank">{{item.Url}}
       </a>
      </td>
     </tr>
     {{ if item.Rozhodnuti}}        
     <tr>      
      <td>Rozhodnutí
      </td>
      <td>
       <pre>
        {{ fn_HighlightText highlightingData item.Rozhodnuti.PlainText "Rozhodnuti.PlainText" }}
       </pre>
      </td>
     </tr>
     {{end}}
    </tbody>
   </table>


            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti