Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Podrobné informace

Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Stenozáznamy (těsnopisecké záznamy) jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. S využitím Open dat knihovny Ondřeje Kokeše https://github.com/kokes/od/tree/master/data/psp/steno

DatasetId stenozaznamy-psp
Vytvořen Datový zdroj byl založen před rok.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 435836 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 1323 dny , nejnovější před 2 hodinami.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat http://www.psp.cz
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.stenozaznamy-psp
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety/tree/master/StenozaznamyPSP
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
  {
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "poradi": {
   "type": "integer"
  },
  "obdobi": {
   "type": "integer"
  },
  "datum": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date-time"
  },
  "schuze": {
   "type": "integer"
  },
  "url": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "cisloHlasovani": {
   "type": [
    "integer",
    "null"
   ]
  },
  "celeJmeno": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "narozeni": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date-time"
  },
  "HsProcessType": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "OsobaId": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "funkce": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "tema": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "text": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "pocetSlov": {
   "type": "integer"
  },
  "politiciZminky": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "type": [
     "string",
     "null"
    ]
   }
  },
  "temata": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "type": [
     "string",
     "null"
    ]
   }
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<!-- scriban {{ date.now }} -->  
 <table class="table table-hover">                                                                                                              
  <thead>   
   <tr>                                                                                                                                                                                                    
    <th>Id    
    </th>
    <th>Datum    
    </th>
    <th>Schůze    
    </th>
    <th>Osoba        
    </th>
    <th>Téma        
    </th>
    <th>Délka projevu        
    </th>
    <th>Politici zmínění v projevu        
    </th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   {{ for item in model.Result }}                                                                                                                                                
   <tr>        
    <td >                                                                                                                                                                                                                                                
     <a href="{{ fn_DatasetItemUrl item.Id }}">Detail          
     </a>
    </td>
    <td >{{ fn_FormatDate item.datum }}                                                                                                                                                                                                
    </td>
    <td>                                                                                                                                                                               
     <a href="/data/Hledat/stenozaznamy-psp?Q=obdobi%3A{{ item.obdobi }}%20AND%20schuze%3A{{ item.schuze}}&order=Id.keyword%20asc">Schůze
      {{ item.schuze }}/{{ item.obdobi}}                                                                                                                                                                               
     </a>
    </td>
    <td style="white-space: nowrap">{{ fn_RenderPersonWithLink item.OsobaId item.celeJmeno "" }}                                                            
    </td>
    <td >{{ fn_ShortenText item.tema 50 }}                                                                                                                
    </td>
    <td>{{ string.to_long item.pocetSlov | math.divided_by 100 | fn_Pluralize "do minuty" "minuta" "{0} minuty" "{0} minut" }}                                                                                                        
    </td>
    <td>
     {{ if (item.politiciZminky && item.politiciZminky.size > 0) }}
     {{ fn_RenderPersonNoLink item.politiciZminky[0] }}
     {{ if item.politiciZminky.size > 1 }}{{ fn_Pluralize (item.politiciZminky.size-1) "" ("a " + (fn_RenderPersonNoLink item.politiciZminky[1])) "a {0} další politiky" "a {0} dalších politiků" }}
     {{ end }}
     {{ end }}                                                                
    </td>
   </tr>
   {{ end }}                                
  </tbody>
 </table>

            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
<!-- scriban {{ date.now }} -->
 {{this.item = model}}                  
 <h2> Schůze
  {{ item.schuze }}/{{ item.obdobi}}                               
  <small>{{ fn_FormatDate item.datum }} 
  </small>
 </h2>
 <h4>Téma                             
  <i>{{ item.tema }}
  </i>
 </h4>
 <div class="panel panel-default">                       
  <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">{{ fn_RenderPersonWithLink item.OsobaId item.celeJmeno "" }}
    {{if item.funkce }}({{ item.funkce }} )
    {{end}}(                                        
    <i>délka {{ string.to_long item.pocetSlov | math.divided_by 100 | fn_Pluralize "do minuty" "minuta" "{0} minuty" "{0} minut" }}        
    </i>
)   
   </h3>
  </div>
  <div class="panel-body">                                    
   <pre style="font-size:90%;background:none;line-height:1.6em;">
    {{ fn_HighlightText highlightingData item.text "text" }}                                                                                                                                 
   </pre>
  </div>
  <div class="panel-footer">
   {{ if item.poradi > 1 }}                                                                                                   
   <a class="btn btn-primary btn-sm" href="{{ item.obdobi + "_"+item.schuze + "_" + (string.to_long item.poradi | math.minus 1 | object.format "00000" ) | fn_DatasetItemUrl }}" >&lt;&lt; Předchozí projev         
   </a>
   {{else}}&nbsp;{{ end }}                   
   <a class="btn btn-primary btn-sm" style="margin-left:30px;" href="{{ item.obdobi + "_"+item.schuze + "_" + (string.to_long item.poradi | math.plus 1 | object.format "00000" ) | fn_DatasetItemUrl }}" >Následující projev &gt;&gt;                                                                                                                     
   </a>
<br />                  
   <a class="btn btn-light" href="/data/Hledat/stenozaznamy-psp?Q=obdobi%3A{{ item.obdobi }}%20AND%20schuze%3A{{ item.schuze}}&order=Id.keyword%20asc">Všechny projevy na schůzi
    {{ item.schuze }}/{{ item.obdobi}}                                                                                                                                                              
   </a>
  </div>
 </div>
 {{ if (item.politiciZminky && item.politiciZminky.size > 0) }}          
 <p>V projevu zmínění politici:      
  <ul>{{for p in item.politiciZminky}}                              
   <li>{{ fn_RenderPersonWithLink2 p }}    
(najít další zmínky     
    <a href='/data/hledat/stenozaznamy-psp?Q=OsobaId.keyword%3A{{item.OsobaId}}+AND+politiciZminky.keyword%3A{{p}}'>
     {{ fn_RenderPersonNoLink item.OsobaId }} o
     {{ fn_RenderPersonNoLink p }}
    </a>
 a 
    <a href='/data/hledat/stenozaznamy-psp?Q=OsobaId.keyword%3A{{p}}+AND+politiciZminky.keyword%3A{{item.OsobaId}}'>naopak    
    </a>
)               
   </li>
   {{end}}            
  </ul>
 </p>
 {{end}}      
 <p class="text-muted">Zdroj:                                                                               
  <a href="{{ item.url }}" target="_blank">{{ item.url }}                                                                                                  
  </a>
 </p>

            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti