Hlídač Dotací: Hledání ico:26316919

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 102 výsledků

V celkové hodnotě 1 613 886 798 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations 01.07.2013 2 993 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace 01.01.2005 10 800 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Vývoj metod tepelně-chemického zpracování ocelí s využitím fluidního lože s termoaktivními prášky 01.01.2013 6 300 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Synergie precipitačního, deformačního a transformačního zpevnění u ocelí se zvýšeným obsahem mědi 25.11.2016 1 925 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory 01.03.2012 9 511 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 2A 30.06.2008 5 955 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Nové technologie výroby tenkostěnných vysokopevných ocelových součástí 01.10.2003 1 862 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 OE78 02.04.2001 1 130 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Vývoj nedestruktivního měřicího systému kombinujícího digitální obrazovou korelaci s termoelastickou napěťovou analýzou 12.12.2016 8 966 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 OE137 01.01.2005 1 862 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 01.01.2010 523 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT 05.12.2013 15 070 123 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Moderní zpracování nástrojových ocelí 06.04.2009 7 895 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 MSM 2631691901 01.01.2004 8 222 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 FT-TA/061 12.08.2004 3 396 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 2A 30.05.2007 3 330 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 PJA-SF-10/2016 28.04.2016 60 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie 07.10.2015 3 562 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 MSM2631691901 01.01.2005 8 780 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II 21.02.2018 6 880 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 106/06/1352 10.01.2007 Hodnota neznámá
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Rozhodnutí - institucionální podpora 10.04.2015 14 206 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Výzkumný ústav tvářecích technologií 20.06.2008 71 061 393 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 poskytnutí institucionální podpory 11.03.2014 12 799 000 Kč
Detail COMTES FHT a.s. 26316919 Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace 01.01.2005 10 100 000 Kč