Hlídač Dotací: Hledání ico:70994226

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 272 výsledků

V celkové hodnotě 50 687 001 532 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014421 08.02.2020 516 222 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 České dráhy, obnova tendru 412.365 k parní lokomotivě 414.096 Neznámé Hodnota neznámá
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Administrativní budova Kulkova, Brno - energetické úspory Neznámé Hodnota neznámá
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Rekonstrukce Školícího střediska Česká Třebová společnosti České dráhy, a.s. 20.06.2006 4 546 738 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Vybavení železničních kolejových vozidel Českých drah systémem GSM-R 14.03.2012 132 840 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s., systémem GSM-R - 2.etapa 27.12.2013 81 650 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU LINKY R13 BRNO - BŘECLAV - OLOMOUC 26.04.2016 1 109 807 200 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Realizace projektu "Provoz historických jízd v Jihomoravském kraji" 08.06.2017 400 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Příspěvek na vzdělávací aktivitu a mzdový příspěvek v rámci projektu POVEZ II, dohoda č. UOA-MN-43/2018 31.10.2018 120 858 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Příspěvek na vzdělávání POVEZ II Zvýšení kvalifikace zaměstnanců DKV Brno pro údržbu elektrických zařízení kolejových vozidel 02.11.2018 359 906 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II" LBA-MN-85/2018 05.11.2018 57 769 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "POVEZ II" TUA-MN-30/2018 05.11.2018 225 975 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Příspěvek na vzdělávání POVEZ II Vzdělávací kurz elektrikář II (OCÚ Východ-Brno) 16.10.2019 441 467 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" č. DCA-MN-23/2019 /č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 31.10.2019 178 905 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. KAA-MN-13/2019 / reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 31.10.2019 365 893 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Provoz historických jízd v Jihomoravském kraji 30.07.2018 400 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova 27.08.2012 63 893 757 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Obnova historického vozu Ce 55 54 24-21 229-1 13.10.2016 602 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Realizace projektu "Provoz historických jízd v Jihomoravském kraji v roce 2019" 31.07.2019 400 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 "Jízda historických parních vlaků" u příležitosti Dnů Evropského kulturního dědictví a oslav Dne železnic v roce 2016 01.06.2016 50 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 odstranění tvrdosti 05.08.2016 76 285 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 Vybavení půjčoven jízdních kol ČD BIKE 31.03.2016 150 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním oslav "Regionálního dne železnice a jízdy historických parních vlaků“ v roce 2019. 09.07.2019 50 000 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále 07.09.2020 2 062 Kč
Detail České dráhy, a.s. 70994226 odstranění tvrdosti 09.09.2016 29 496 Kč