Hlídač Dotací: Hledání ico:64631109

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 47 výsledků

V celkové hodnotě 81 737 871 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 ZLA-A-188/2000 11.09.2000 5 143 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 OLA-A-25/2001 01.03.2001 15 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 ZLA-A-188/2000 11.09.2000 27 205 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Akreditace průmyslových zón - RIM CI - Olomoucký kraj 01.07.2001 400 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Vzdělávací a doškolovací kursy pro zaměstnance lázeňské společnosti - Lázně Bludov 01.05.2001 45 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 OLA-A-19/2001 05.02.2001 18 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 OLA-A-25/2001 01.03.2001 45 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 BRA-A-228/1998 11.01.1999 3 400 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v roce 2020. 02.03.2020 1 500 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 14.03.2017 1 500 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 09.03.2018 1 500 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 odstranění tvrdosti při vyměření penále 28.02.2017 12 026 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 22.03.2019 1 500 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Individuální dotace 2021 - částečná úhrada výdajů na celoroční činnost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v roce 2021 21.05.2021 1 000 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Čerpání mzdových příspěvků v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303 11.12.2020 241 200 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Dotační poradenství obcím Olomouckého kraje. 6. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/40/2013 ze dne 26. 4. 2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/13/8/2013 ze dne 9. 5. 2013. 10.05.2013 873 172 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Pomoc při přípravě a realizaci rozvojových projektů obcí a mikroregionů Olomouckého kraje, zvyšování absorpční kapacity obcí a mikroregionů vzdělávacími, poradenskými a organizátorskými aktivitami, poskytování součinnosti a konzultací při využívání finančních prostředků z operačních programů ČR a EU. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením č. UZ/8/41/2013 ze dne 19. 12. 2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/31/49/2014 ze dne 23. 1. 2014. 03.02.2014 4 500 000 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Schálení předložené žádosti o podporu z OP VK GG 3.2 na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/22/50/2011. 16.12.2011 4 211 160 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále 13.06.2014 10 327 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Přerov 03.04.2018 Hodnota neznámá
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Přerov 01.09.2021 Hodnota neznámá
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Další vzdělávání v dovednostech souvisejících s projektovým řízením 30.04.2010 3 329 693 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Další vzdělávání v dovednostech souvisejících s odpadovým hospodářstvím 23.11.2010 2 735 310 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Tvorba vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky v kombinaci s technickými obory 31.01.2012 4 104 744 Kč
Detail Regionální agentura pro rozvoj střední 64631109 Máme práci!! 01.12.2018 Hodnota neznámá