Hlídač Dotací: Hledání osobaid:irena-blazkova-3

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 27 výsledků

V celkové hodnotě 32 619 653 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku 01.08.2014 1 468 411 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov 31.08.2016 3 615 935 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov 07.04.2017 3 405 600 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov 31.08.2016 6 837 379 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku 01.08.2014 1 468 411 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+ 08.04.2014 1 300 992 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS PROSTĚJOV VENKOV. 09.11.2018 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 CZ.1.02/4.1.00/13.18856 Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku Neznámé Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+ 04.08.2014 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov Neznámé Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov 04.07.2017 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS PROSTĚJOV VENKOV. 11.09.2018 6 895 960 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku 01.08.2014 793 736 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PRV - IV.2.1.a 06.01.2012 72 000 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov 01.03.2016 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov 05.11.2015 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS PROSTĚJOV VENKOV. 01.01.2018 Hodnota neznámá
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+ 08.04.2014 703 239 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955 22.06.2020 60 640 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+ 08.04.2014 1 300 992 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 na realizaci projektu dle smlouvy č. 2015/01699/OSR/DSM. 26.06.2015 125 000 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Podpora na zajištění činnosti Prostějov venkov, o.p.s. 31.03.2016 400 000 Kč

z toho 400 000 Kč je půjčka

Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PRV - IV.2.1.a 12.10.2012 920 520 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 PRV - IV.2.1.a 12.10.2012 431 235 Kč
Detail Prostějov venkov o.p.s. 27693058 Místní akční skupina Neznámé 36 561 Kč