Hlídač Dotací: Hledání osobaid:jiri-mihola

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 94 výsledků

V celkové hodnotě 112 912 865 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 POVEZ II - Rozšíření řidičského oprávnění na sk. C 01.04.2019 17 392 Kč
Detail Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 Statutární město Brno jako objednatel a Technické sítě Brno, akciová společnost jako zhotovitel uzavřeli dne 31. 10. 2017 Rámcovou smlouvu o provozování a správě WiFi sítě na území statutárního města Brna číslo 5317174532. Na základě Rámcové smlouvy byla uzavřena dílčí smlouva o provozování a správě WiFi sítě. Účelem uzavření dílčí smlouvy je stanovení dalších podmínek poskytování služeb o provozování a správě WiFi sítě na území statutárního města Brna k zajištění bezplatného přístupu k informacím prostřednictvím sítě internet na území městské části Brno - Líšeň 23.04.2019 205 200 Kč
Detail Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 Předmětem podpory je poskytování služeb zhotovitelem pro objednatele k zajištění bezplatného přístupu k informacím prostřednictvím sítě internet na území městské části Brno-Jehnice neomezenému počtu uživatelů, a to na základě smlouvy o provozu bezdrátové WiFi sítě na území statutárního města Brna, a to podle podmínek smlouvy a dílčí smlouvy a podle všech relevantních platných a účinných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 27.11.2019 285 318 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst. 2 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. 12.11.2015 19 708 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 Podnikové vzdělávání v Bkom a.s. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 BMA-MN-63/2019 01.04.2019 17 392 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací 16.02.2006 3 000 000 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 OE55/3 20.02.2000 1 000 000 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 POVEZ II - Rozšíření řidičského oprávnění na sk. BE 30.01.2019 40 616 Kč
Detail Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 Předmětem podpory je poskytování služeb zhotovitelem pro objednatele k zajištění bezplatného přístupu k informacím prostřednictvím sítě internet na území městské části Brno-Medlánky neomezenému počtu uživatelů, a to na základě smlouvy o provozu bezdrátové WiFi sítě na území statutárního města Brna, a to podle podmínek smlouvy a dílčí smlouvy a podle všech relevantních platných a účinných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 10.08.2020 185 400 Kč
Detail Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 Předmětem podpory je poskytování služeb zhotovitelem pro objednatele k zajištění bezplatného přístupu k informacím prostřednictvím sítě internet na území městské části Brno-Bystrc neomezenému počtu uživatelů, a to na základě smlouvy o provozu bezdrátové WiFi sítě na území statutárního města Brna, a to podle podmínek smlouvy a dílčí smlouvy a podle všech relevantních platných a účinných obecně závazných právních předpisů a technických norem. 10.08.2020 208 800 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 Předcházení vzniku odpadů v Brně II 11.04.2019 8 544 396 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací 05.05.2005 3 000 000 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 Předcházení vzniku odpadů v Brně II 28.02.2020 Hodnota neznámá
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 BMA-MN-96/2019 16.05.2019 48 035 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 B KOM_Zavádění C-ITS systému ve městě Brně pro projekt C - Roads CZ Neznámé Hodnota neznámá
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 18.10.2017 456 512 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 BMA-SF-104/2015 25.06.2015 204 000 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 SFZP 074494/2018 31.01.2019 880 000 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 FT 09.09.2008 2 989 250 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 BMA-MN-13/2019 30.01.2019 40 616 Kč
Detail SAKO Brno, a.s. 60713470 Rozšíření a zkvalitnění systému separace na území města Brna 30.06.2014 4 808 182 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) v rámci projektu C-Roads Czech Republic pro příjemce dotace Brněnské komunikace a.s. – prodloužení lhůty pro dosažení účelu dotace 19.07.2018 Hodnota neznámá
Detail Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 BMA-V-2(1)/2009 17.04.2009 146 682 Kč
Detail Brněnské komunikace a.s. 60733098 BMA-MN-97/2019 16.05.2019 32 570 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy