Hlídač Dotací: Hledání osobaid:lubomir-vaculin

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 21 výsledků

V celkové hodnotě 45 759 007 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Obnova vodovodu Lhota u Kelče 01.08.1997 1 500 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-SZ-1002/2018 29.01.2018 126 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 rozhodnutí o odstranění tvrdosti při vyměření penále 06.03.2020 533 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 582/1991 Sb. 19.03.2020 1 834 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 odstranění tvrdosti při vyměření penále 02.06.2010 168 014 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 další profesní vzdělávání zaměstnanců 11.09.2013 150 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Poskytnutý inovační voucher 08.07.2011 150 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-S-10052/2010 31.05.2010 54 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-SF-1108/2015 29.05.2015 68 400 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-SL-10054/2010 30.03.2010 54 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-SL-10138/2010 15.11.2010 45 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Úpravna vody Karolinka - obnova technologického zařízení 01.05.2002 12 003 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-S-10050/2005 28.02.2005 18 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Vigantice, Hutisko - optimalizace zásobování pitnou vodou, část 2,3 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Sesuv Lidečko - přeložka skupinového vodovodu DN500 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 VSA-SL-10138/2010 15.11.2010 51 226 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 ČOV Vsetín, intenzifikace -II. etapa 01.07.2002 19 427 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodu Vigantice 28.06.2016 Hodnota neznámá
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Prameniště Rožnov - obnova jímání a technologického zařízení 01.11.2004 11 942 000 Kč
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Vigantice,Hutisko-optimalizace zásobování pitnou vodou, část 2,3 11.11.2013 Hodnota neznámá
Detail Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 47674652 Rekonstrukce-zkapacitnění vodovodu Vigantice Neznámé Hodnota neznámá