Hlídač Dotací: Hledání osobaid:martin-pus

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 50 výsledků

V celkové hodnotě 107 665 926 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 studie proveditelnosti dálkové trasy č. 2 v roce 2015 05.11.2015 25 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Konference Baroko, aneb otevřete s námi Kuks". 05.06.2015 45 000 Kč
Detail Správa nemovitostí Královéhradeckého 27521087 PAA-SN-106/2014 25.09.2014 49 200 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních výdajů v souvislosti s údržbou a provozem cyklostezky HK-Kuks 03.02.2020 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Částečná úhrada provozních nákladů v souvislosti s údržbou a provozem cyklostezky HK-Josefov-Kuks 11.01.2017 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Investiční příspěvek pro projekt "Cyklotrasa Odra - Nisa č. 14" 15.11.2013 86 120 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks 30.06.2011 56 463 271 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů v roce 2013 na projekt - Cyklostrezka HK-Josefov-Kuks 17.01.2013 31 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Barokem to nekončí Neznámé Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na realizaci projektu s názvem "Provozní příspěvek". 02.06.2016 1 500 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Baroko naoko 2019. 16.07.2019 3 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele za účelem realizace "Zpracování DUR části trasy Kladské stezky č. 27 v úseku Jaroměř-Rychnovek v k.ú. Jaroměř a k.ú Rychnovek". 05.12.2014 290 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů spojená s údržbou a provozem Cyklostezky HK-Jaroměř-Kuks 29.01.2016 41 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle 22.04.2011 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 křest poštovních známek na Kuksu 29.02.2012 38 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů v roce 2015 06.01.2015 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Poskytnutí dotace za účelem realizace studií proveditelnosti (realizační úroveň A)/ Cyklotras Odra-Nisa- č. 14 a Kladská stezka č. 27, dle přijatého usnesení ZK/8/422/2013 (schválení Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje) 27.11.2013 185 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2017 08.02.2017 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2019 28.01.2019 77 500 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Baroko neumírá Neznámé Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Vzdělávací krajina Kuks 24.10.2011 31 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu - Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle v cestovním ruchu 07.02.2011 15 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 2012 - Voda a cestovní ruch 06.03.2012 15 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Marketing bez hranic 01.01.2017 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Braunův kraj II. 24.02.2012 32 087 322 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy