Hlídač Dotací: Hledání osobaid:pavel-petracek

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 69 výsledků

V celkové hodnotě 22 890 053 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace z Fondu zdraví a prevence SML za účelem realizace projektu Pomůcky pro domácí hospicovou péči 19.08.2016 49 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na vyhrazení pracovního místa pro účastníka projektu Restart znamená novou šanci, č. projektu CZ.1.04/1.2.00/37.00009 - smlouva č. 210/2011 06.09.2011 96 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace z Fondu zdraví SML v rámci projektu "Kompenzační a zdravotní pomůcky pro klienty - Domácí hospicové péče" 14.08.2013 27 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Příspěvek na vybavení Rodinného pokoje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s. v rámci hospicové péče. 10.12.2012 100 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 příspěvek na vybavení Rodinného pokoje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s. v rámci hospicové péče 05.12.2013 80 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Účelová neinvestiční dotace na provozní náklady - mzdové náklady a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálních služeb v rámci hospicové péče. 09.10.2013 20 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 příspěvek na vybavení Rodinného pokoje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s. v rámci hospicové péče 15.10.2014 100 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2020 18.06.2020 480 210 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy 20.07.2020 134 853 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Darovací smlouva č. DS202001264, schválená 24. RM dne 1.12.2020, usnesením č. 1118/2020. 26.01.2021 27 479 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Účelová neinvestiční dotace na projekt Služby sociální pracovnice ve středisku hospicové péče sv. Zdislavy v Turnově v roce 2014. 30.04.2014 20 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Příspěvek na provoz poradny Zdislava v České Lípě 11.04.2014 5 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 nákup dlouhodobého majetku a režijního materiálu pro účely vybavení lůžkového hospice v ul. U Sirotčince, Liberec 25.11.2015 246 250 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy 18.06.2018 20 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Dotace pro oblast sociální - podpora činnosti hospice Sv. Zdislavy 05.08.2021 111 260 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace na částečnou úhradu provozních nákladů lůžkového hospice v roce 2021 10.06.2021 476 760 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora činnosti Hospice s. Zdislavy 29.03.2021 20 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Dotace - Pomoc těžce a nevyléčitelně nemocným lidem 06.05.2021 37 500 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 podpora činnosti organizace - pomoc těžce a nevyléčitelně nemocným dožít důstojným způsobem v rodinném kruhu či lůžkovém hospici 11.04.2018 37 500 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora terénního hospice 10.06.2016 20 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 úhrada nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice a terénní hospicové péče v roce 2016 30.06.2016 472 940 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace z Fondu zdraví SML v rámci projektu" Pomůcky pro zajištění hospicové péče" 18.06.2014 30 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 dotace z Fondu zdraví SML v rámci projektu "Klub Zdislava" 18.06.2014 14 000 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy 2019 11.02.2019 13 480 Kč
Detail Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 28700210 Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy 19.06.2017 20 000 Kč