Hlídač Dotací: Hledání osobaid:richard-koran

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 75 výsledků

V celkové hodnotě 80 645 712 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 LBA-SL-78/2009 08.10.2009 48 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji 12.04.2016 50 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny 09.05.2016 10 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny 13.05.2019 20 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje "Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji". 09.04.2018 50 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny 21.04.2020 20 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2020 na projekt "Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji" 11.03.2020 50 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OŽPZ 2022 na projekt "Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji" 03.05.2022 100 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Zvýšení retence vody v N8rpdní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery 05.04.2022 20 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji 24.04.2017 50 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - OŽPZ 2021 na projekt "Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji" 26.04.2021 50 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR jizerskohorské bučiny 10.08.2017 10 000 Kč
Detail Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 46746030 Poskytnutí dotace na projekt "Grantový fond ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji" 17.04.2019 50 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 CLA-S-63/2001 22.10.2001 126 360 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 453C/02/640/00 27.06.2000 96 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 JNA-V-4/2000 10.04.2000 43 200 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 454C/02/640/00 27.06.2000 130 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 JNA-V-4/2000 10.04.2000 20 250 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 CLA-S-63(1)/2001 22.11.2002 29 417 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Jizerka - naučme se interpretovat krajinu 30.03.2015 108 004 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Homo et regio 21.06.2017 301 797 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Poskytnutí účelové dotace z DF LK - 8.1 na projekt "Kořeny" 23.07.2018 65 585 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 na projekt: Vyšetřování jizerskohorské katastrofy 07.11.2016 61 908 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Zprůchodnění toku Smědé v ř.km 45,155 - 45,208 16.10.2014 4 142 669 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 14.10.2014 4 591 345 Kč