Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:60872535 bylo nalezeno 45 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz <b>ico:60872535</b> v celém Hlídači

Připravili jsme pro vás nové hledání.

V této části jsou hlavní výsledky.

Zde výsledky z dalších částí Hlídače

Nalezené smlouvy 24 výsledků

Celková cena nalezených smluv 19 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 1817514 18. 4. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 1 439 375 Kč
Smlouva o dílo - stabilizace průtočného profilu  | Obor: Stavebnictví
 3980756 5. 12. 2017 Jihočeský kraj Pícha Luboš 166 980 Kč
Vegetační úpravy v PP &quot;Tůně u Špačků v rámci revitalizace území - II. etapa&quot;  | Obor: Zemědělství
 5591691 21. 5. 2018 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 223 564 Kč
Smlouva o dílo - oprava potrubí  | Obor: Stavebnictví
 3368566 4. 10. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 163 018 Kč
Smlouva o dílo - oprava opevnění břehu  | Obor: Stavebnictví
 5177560 5. 4. 2018 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 89 722 Kč
Smlouva o dílo - oprava potrubí  | Obor: Stavebnictví
 11763672 19. 2. 2020 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 86 819 Kč
Smlouva o dílo - DVT LBP Židovské strouhy IDVT 10252760 ř.km 1,100-2,100 Žitná – oprava trubní části  | Obor: Stavebnictví
 198309 22. 8. 2016 Jihočeský kraj Luboš Pícha 96 679 Kč
realizace speciálního managementu - obnova svahového rašeliniště v PR V Rájích  | Obor: Zemědělství
 9351359 4. 6. 2019 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Luboš Pícha 189 365 Kč
Realizace managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje v roce 2019 - PP Tůně u Špačků  | Obor: Stavebnictví
 2567966 7. 7. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 201 519 Kč
Smlouva o dílo - oprava zatrubněné části
 10725736 6. 11. 2019 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Luboš Pícha 193 428 Kč
Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní  | Obor: Stavebnictví
 10362234 7. 10. 2019 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 287 258 Kč
DVT Břehovský potok IDVT 10275183 ř.km 3,000-3,280 Češňovice-oprava zdiva  | Obor: Stavebnictví
 3308310 2. 10. 2017 Státní pozemkový úřad Luboš Pícha 19 327 Kč
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Benešova Hora  | Obor: Stavebnictví
 1494050 15. 2. 2017 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Luboš Pícha 154 275 Kč
Odbahnění rybníků Netolice 2017  | Obor: Stavebnictví
 1494070 20. 2. 2017 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Luboš Pícha 31 007 Kč
Odbahnění rybníků Netolice 2017_ dodatek č. 1  | Obor: Stavebnictví
 3299294 18. 9. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 203 950 Kč
Smlouva o dílo - oprava opevnění
 2815594 28. 7. 2017 Jihočeský kraj Luboš Pícha 6 708 196 Kč
Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa  | Obor: Stavebnictví
 11057000 11. 12. 2019 Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Luboš Pícha 283 680 Kč
Dodatek č. 1 - Oprava vypouštěcího potrubí rybníka Mlýnský horní  | Obor: Stavebnictví
 307305 2. 9. 2016 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 228 747 Kč
Smlouva o dílo - oprava opevnění  | Obor: Stavebnictví
 5077164 21. 3. 2018 Jihočeský kraj Luboš Pícha 6 708 196 Kč
Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků - II. etapa, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002768  | Obor: Stavebnictví
 1958202 27. 4. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik Luboš Pícha 191 241 Kč
Smlouva o dílo - čištění koryta, porosty  | Obor: Stavebnictví
 1295985 6. 12. 2016 Lesy České republiky, s.p. Luboš Pícha 319 271 Kč
Smlouva o dílo, Jílecký p., ř.km 0,080 a 2,900, PŠ 2016; S954/2017/007  | Obor: Stavebnictví
 2028242 12. 5. 2017 Jihočeský kraj Luboš Pícha 104 665 Kč
zajištění péče o ZCHÚ PR Hadce u Dobročkova  | Obor: Zemědělství
 6603195 21. 8. 2018 Jihočeský kraj Luboš Pícha 617 705 Kč
Smlouva o dílo na akci &quot;Odstranění betonového oplocení včetně likvidace odpadu - sanace pozemku (uvedení do původního stavu)&quot; - Jihočeské letiště a.s.  | Obor: Stavebnictví
 3181830 18. 9. 2017 Státní pozemkový úřad Luboš Pícha 107 949 Kč
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Branišov  | Obor: Stavebnictví
  • Exportovat výsledky do Excelu

Další výsledky

Nalezené osoby 10 výsledků

Ing. Ivo Rada
(*1961)
Sponzor polit.strany
Angažovanost
Žádná vazba na firmy.

Našli jsme celkem 9 veřejných zakázek ukázat 


Našli jsme ještě jednu dotaci ukázat 


Našli jsme ještě jednu firmu ukázat 

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 427 lidí darovalo 1 206 240 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy