Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 713 výsledků na výraz ico:00236021

Celková cena nalezených smluv 955 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 9. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Projektové práce na akci "Cyklostezka Čáslav-Filipov" 883 300  Kč
27. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Jezdectví - František Lomský
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 75 811  Kč
16. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Chotusice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 477 456  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Městys Žehušice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 517 535  Kč
25. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 134 400  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 160 700  Kč
16. 2. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Sokol Čáslav
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 242 000  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Drobovice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 307 062  Kč
9. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/352/2008 430 390  Kč
27. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Tenisový klub Čáslav, spolek
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 141 301  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 137 200  Kč
24. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Colsys s.r.o.
Smlouva o dílo č. 54/2018 - "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav" 8 380 638  Kč
9. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/351/2008 179 610  Kč
20. 3. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Volejbalový oddíl Čáslav, ZŠ Masarykova z.s. 67 328  Kč
17. 9. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Zpracování projektové dokumentace na akci "Cyklostezka Čáslav-Filipov" 883 300  Kč
16. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Sanace zemní vlhkosti v č.p. 86 (Klub důchodců), Přemysla Otakara II., Čáslav. 904 972  Kč
31. 1. 2018 14. 2. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Objednávka svozu odpadkových košů 2018 555 384  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 119 350  Kč
28. 6. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Mikroregion Čáslavsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 100 000  Kč
26. 3. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Záveská a spol., v.o.s.
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti 334 275  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Vlačice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 318 459  Kč
29. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 103 600  Kč
29. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. AC Čáslav z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 335 239  Kč
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Zajištění DIO při demolici objektu č.p. 1082, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi. 109 216  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Rohozec
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 358 274  Kč
30. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Hokejový klub Čáslav, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 116 000  Kč
28. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Úřad práce České republiky, pobočka Kutná Hora
DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KHA-VZ-4/2018 ze dne 05.02. 2018 2 434 000  Kč
30. 4. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. FK Čáslav, a.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti SPORT 210 540  Kč
2. 12. 2016 31. 1. 2017 Detail smlouvy Čáslavská servisní, s.r.o. Město Čáslav Smlouva o nájmu nebytových prostor - Grand č. p. 74 726 000  Kč
29. 4. 2002 23. 1. 2018 Detail smlouvy Generali Pojišťovna a.s. Město Čáslav Obecní majetek 5 894 910  Kč
26. 10. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy Tomáš Jelínek
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 115 500  Kč
15. 12. 2016 31. 1. 2017 Detail smlouvy Čáslavská servisní, s.r.o. Město Čáslav Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Neuvedena
1. 11. 2017 1. 11. 2017 Detail smlouvy Tomáš Finstrle
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 134 750  Kč
8. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy manželé Josef a Věra Jelínkovi
 1. Město Čáslav
 2. Druhé Družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 106 750  Kč
29. 4. 2002 24. 9. 2018 Detail smlouvy Generali Pojišťovna a.s. Město Čáslav Obecní majetek 5 858 520  Kč
24. 10. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav DODATEK č. 1 k dohodě o vyhrazení společenský účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Neuvedena
20. 11. 2017 20. 11. 2017 Detail smlouvy Miller Miroslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 162 400  Kč
15. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 2 618 000  Kč
29. 4. 2019 29. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) Město Čáslav Dohoda o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené 200 376  Kč
11. 4. 2002 15. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Město Čáslav stanice HZS čáslav - město 50  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.