Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 9 výsledků na výraz icoPlatce:00244732 AND icoPrijemce:70890650

Celková cena nalezených smluv 77 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
2. 11. 2016 3. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Smlouva o výpůjčce nemovité věci - pozemky lokalita Vrbenské rybníky Neuvedena
16. 5. 2017 17. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj SM České Budějovice: Smlouva o společnosti (sdružení zadavatelů) na akci: "Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa - část 4" Neuvedena
23. 12. 2016 4. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Smlouva o společnosti na akci " Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa" Neuvedena
27. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice
  1. Obec Hůry
  2. Jihočeský kraj
Smlouva o spolupráci č.OSON/OZZL/131/16 1 592 684  Kč
11. 3. 2019 4. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Smlouva o společnosti Neuvedena
19. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Kupní smlouva - prodej domu Husova čp. 1846/9 s pozemky v k.ú. České Budějovice 3 57 099 900  Kč
1. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj SM ČB: Dohoda o převzetí stavby - stavebních objektů v rámci stavby "Přeložka sil. II/156 a II/157 v Č. Budějovicích, 4. etapa" - předání jako vyvolaná investice Neuvedena
26. 3. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj SM ČB: Dohoda o převzetí stavby "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky vč. dopravního značení" - předání jako vyvolaná investice 17 802 300  Kč
21. 10. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Jihočeský kraj Darovací smlouva na pozemky pod stavbou chodníku v Novém Roudném - Plavská silnice 363 935  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.