Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 34 výsledků na výraz icoPlatce:00277444 AND icoPrijemce:64257614

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 4. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA-PROJEKT , s.r.o. Zpracování projektové dokumentace "Vodohospodářská opatření v k.ú. Svitavy-Předměstí-II.etapa-1.část" 147 620  Kč
21. 5. 2019 21. 5. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace na akci: "Havárie kanalizačního přivaděče na ČOV, ul. Tichá" 95 590  Kč
27. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka zajištění vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace "Technická a dopravní infrastruktura Habrová, Svitavy" 115 001  Kč
22. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vypracování studie pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizací v ulici Okružní Svitavy" 94 380  Kč
4. 5. 2017 15. 5. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 95 590  Kč
27. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dodatek č. 1 k objednávce č. 225/2019/kor - zpracování projektových dokumentací na akci: "Rekonstrukce kanalizace splaškové ul. Okružní" 123 420  Kč
10. 5. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Příkazní smlouva na zajištění autorského dozoru projektanta "Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby" 484  Kč
23. 10. 2018 24. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka : Projekční práce na akci "Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy." 68 123  Kč
3. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na projekční práce "Bezbariérové chodníky Svitavy, IV. etapa" 101 640  Kč
22. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na projekční práce "Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy" 88 935  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace na akci: "Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní" 78 650  Kč
20. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na sběrný dvůr 229 900  Kč
29. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zpracování PD na akci Rekonstrukce kanalizace Hybešova 127 050  Kč
13. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T.G.Masaryka 235 950  Kč
22. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vpracování studie pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Kpt. Jaroše, Svitavy" 83 490  Kč
20. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci: "Rekonstrukce kanalizace Poličská Svitavy" 102 850  Kč
23. 2. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - projekční práce na akci: "Kontejnerové stání na tříděný odpad a úprava veřejného prostranství, Malé náměstí" 132 374  Kč
12. 12. 2017 15. 12. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování PD DUR veřejné osvětlení na ulicích Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách Neuvedena
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka: projekční práce k akci "Rekonstrukce lávky L14 Komenského náměstí, Svitavy" 85 668  Kč
27. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení 183 621  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektových dokumentací na akci: "Rekonstrukce kanalizace dešťové ul. Okružní" 157 300  Kč
15. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace na akci:"CN místní komunikace ke sběrnému dvoru" 68 607  Kč
20. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu výstavby - projekt Šance 290 400  Kč
29. 6. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Beta - projekt, s.r.o. Smlouva o dílo - Kanalizace a vodovod T.G.Masaryka Svitavy rekonstrukce a výměna 235 950  Kč
22. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - projektová dokumentace pro územní řízení na akci:"Kanalizace Ant. Slavíčka, Svitavy" 94 380  Kč
27. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dodatek č. 1 k objednávce č. 222/2019/kor - zpracování projektových dokumentací na akci:"Rekonstrukce kanalizace dešťové ul. Okružní" 157 300  Kč
27. 3. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na vypracování PD "Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy" 110 352  Kč
29. 6. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby - Bezbariérové chodníky Svitavy - IV. etapa 173 754  Kč
31. 8. 2016 1. 9. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. objednavka_972-2016 66 187  Kč
13. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vypracování projektové dokumentace k územní řízení na Kanalizaci Hybešova Svitavy 102 850  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektových dokumentací na akci:"Rekonstrukce kanalizace splaškové ul. Okružní" 123 420  Kč
15. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo na vypracování PD DUR - Veřejné osvětlení na ulicích Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách 145 200  Kč
22. 10. 2018 24. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení. Neuvedena
27. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dodatek č. 1 k objednávce č. 223/2019/kor - zpracování projektových dokutementací na akci: "Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní" 78 650  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.