Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 28 výsledků na výraz icoPlatce:00277444 AND icoPrijemce:64257614

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 4. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA-PROJEKT , s.r.o. Zpracování projektové dokumentace "Vodohospodářská opatření v k.ú. Svitavy-Předměstí-II.etapa-1.část" 147 620  Kč
4. 5. 2017 15. 5. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 95 590  Kč
27. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka zajištění vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace "Technická a dopravní infrastruktura Habrová, Svitavy" 115 001  Kč
22. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vpracování studie pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Kpt. Jaroše, Svitavy" 83 490  Kč
20. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci: "Rekonstrukce kanalizace Poličská Svitavy" 102 850  Kč
22. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vypracování studie pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizací v ulici Okružní Svitavy" 94 380  Kč
10. 5. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Příkazní smlouva na zajištění autorského dozoru projektanta "Šance - zařízení pro sociálně vyloučené osoby" 484  Kč
23. 2. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - projekční práce na akci: "Kontejnerové stání na tříděný odpad a úprava veřejného prostranství, Malé náměstí" 132 374  Kč
12. 12. 2017 15. 12. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování PD DUR veřejné osvětlení na ulicích Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách Neuvedena
23. 10. 2018 24. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka : Projekční práce na akci "Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy." 68 123  Kč
29. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zpracování PD na akci Rekonstrukce kanalizace Hybešova 127 050  Kč
13. 2. 2018 15. 2. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce a výměna kanalizace a vodovodu T.G.Masaryka 235 950  Kč
20. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na sběrný dvůr 229 900  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektové dokumentace na akci: "Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní" 78 650  Kč
3. 10. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na projekční práce "Bezbariérové chodníky Svitavy, IV. etapa" 101 640  Kč
22. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na projekční práce "Rekonstrukce povrchu ulice Pavlovova, Svitavy" 88 935  Kč
27. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení 183 621  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektových dokumentací na akci: "Rekonstrukce kanalizace dešťové ul. Okružní" 157 300  Kč
20. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu výstavby - projekt Šance 290 400  Kč
29. 6. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Beta - projekt, s.r.o. Smlouva o dílo - Kanalizace a vodovod T.G.Masaryka Svitavy rekonstrukce a výměna 235 950  Kč
22. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - projektová dokumentace pro územní řízení na akci:"Kanalizace Ant. Slavíčka, Svitavy" 94 380  Kč
15. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Smlouva o dílo na vypracování PD DUR - Veřejné osvětlení na ulicích Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách 145 200  Kč
22. 10. 2018 24. 10. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení. Neuvedena
27. 3. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka na vypracování PD "Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy" 110 352  Kč
29. 6. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby - Bezbariérové chodníky Svitavy - IV. etapa 173 754  Kč
31. 8. 2016 1. 9. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. objednavka_972-2016 66 187  Kč
13. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - vypracování projektové dokumentace k územní řízení na Kanalizaci Hybešova Svitavy 102 850  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Objednávka - zpracování projektových dokumentací na akci:"Rekonstrukce kanalizace splaškové ul. Okružní" 123 420  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.