Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00284891 AND...'

Nalezené smlouvy jeden výsledek

Celková cena nalezených smluv 142 941 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  14590261 02.11.2020 24.11.2020 Město Hodonín PRÁCI LIDEM s.r.o. 142 941 Kč
Objednávka: odvoz a uložení vybouraných materiálů z pozemku parc.č. 2864/617 v k.ú. Hodonín na skládku Správy železnic, státní organizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.