Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme jeden výsledek na výraz icoPlatce:28085400 AND icoPrijemce:70890650

Celková cena nalezených smluv 597 135  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 12. 2018 2. 1. 2019 Detail smlouvy E.ON Distribuce, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-realizace stavby "Tábor, reko: Blanice, Lejčkov, Choustník-VN" - síť tech. vybavení (na pozemku LV č. 5689) 597 135  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.