Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPlatce:60076046 AND icoPrijemce:29029210

Celková cena nalezených smluv 827 640  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 2. 2017 3. 3. 2017 Detail smlouvy Obchodní akademie,České Budějovice,Husova 1 Energy Benefit Centre a.s. Právní jednání, úkony a poskytování služeb souvisejících s akcí "Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie", administrace dotace OPŽP, podpora a poradenství při zadávacím řízení a závěrečné vyhodnocení akce 100 430  Kč
31. 10. 2017 23. 3. 2018 Detail smlouvy Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Energy Benefit Centre a.s. Rozšíření předmětu, na jehož základě bude již podaná projektová žádost podána znovu v rámci nové 70. výzvy OPŽP, kde budou příkazci poskytnuty výrazně výhodnější podmínky a vyšší podpora. 197 230  Kč
31. 10. 2018 23. 3. 2018 Detail smlouvy Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Energy Benefit Centre a.s. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby včetně souvisejících úkonů Smlouvy a s tím související navýšení sjednané ceny za dílo. 529 980  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.