Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 9 výsledků na výraz icoPlatce:66002222 AND icoPrijemce:27582167

Celková cena nalezených smluv 7 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Analýza nájemného v České republice - Systematizace dat a sestavení metodiky 181 500  Kč
30. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP 961 950  Kč
2. 10. 2017 2. 10. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Personální a profesní audit prováděný v orgánu veřejné správy 411 400  Kč
7. 9. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP - Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory v období 2020+ 1 082 950  Kč
19. 6. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Poskytování analytických a poradenských služeb k ukončení činnosti a zrušení Regionálních rad 592 900  Kč
17. 7. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Evaluace nastavení indikátorské soustavy IROP, prověření intervenční logiky a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze 1 403 600  Kč
19. 3. 2018 26. 3. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. 566 280  Kč
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. služba - rozvoj Metodiky projektového řízení MMR 1 197 900  Kč
6. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Vytvoření modelu hodnotové mapy nájemného pro stanovení normativů dávek a bydlení pro všěechny území obcí s pověřeným úřade v České republice 363 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.