Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:00072150 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 120 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 9. 2018 11. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Muzeum středního Pootaví Strakonice Muzeum středního Pootaví Strakonice - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ - IROP 12 005 533  Kč
6. 9. 2018 11. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Muzeum středního Pootaví Strakonice Muzeum středního Pootaví Strakonice - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na projekt „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ - IROP 108 049 798  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.