Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 20 výsledků na výraz icoPrijemce:00477419 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 30 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 8. 2013 13. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova267 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - projekt OP VK IPo "Rozvoj technického vzdělávání v JčK" SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova 267 8 900 811  Kč
7. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj 15 963 171  Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP PTV 2016, 1. výzva 49-02-004/16 SŠ a ZŠ Vimperk 80 000  Kč
29. 9. 2016 13. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova267 Dodatek č. 1 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem- projekt OP VK IPo "Rozvoj technického vzdělávání v JčK" Neuvedena
6. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 DP PTV 2016_2 - 49-03-004/17 SŠ a ZŠ Vimperk 60 000  Kč
19. 12. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk Stipendia 17-01-014 Vimperk 147 000  Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP PTV 2016, 1. výzva 49-03-006/16 SŠ a ZŠ Vimperk 60 000  Kč
12. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk 449-01-013/17 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/030/2018 SŠ a ZŠ Vimperk 100 000  Kč
7. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj 1 773 686  Kč
9. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP PS III/19, 416-03-086 SŠ a ZŠ Vimperk 78 000  Kč
12. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk 449-01-014/17 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/031/2018 SŠ a ZŠ Vimperk 100 000  Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP PTV 2016, 1. výzva 49-01-007/16 SŠ a ZŠ Vimperk 80 000  Kč
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj Neuvedena
7. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na úhradu nezp. výdajů projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj 2 561 816  Kč
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj Neuvedena
14. 11. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP Stipendia, SŠ a ZŠ Vimperk 183 000  Kč
6. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 DP PTV 2016_2 - 49-01-004/17 SŠ a ZŠ Vimperk 100 000  Kč
12. 1. 2018 1. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk 449-03-011/17 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/049/2018 SŠ a ZŠ Vimperk 60 000  Kč
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk SŠ a ZŠ, VIMPERK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jčk na úhradu nezp. výdajů projektu „Technická podpora strojního vybavení odborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj Neuvedena
18. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední škola a Základní škola Vimperk DP Stipendia 18, 417-01-008/18 SŠ a ZŠ Vimperk 154 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.