Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 84 výsledků na výraz icoPrijemce:25007017 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 5 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 2. 2009 12. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 2 - TSML 33/06 608 293  Kč
26. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - Náhradní výsadby podzim 2017 446 281  Kč
14. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. SoD-Oprava dolního centra po pokládce IS – oprava povrchu komunikace 4 453 252  Kč
3. 8. 2018 16. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Objednávka dodávka/dovoz vody 59 290  Kč
5. 4. 2017 13. 4. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - oprava výtluků v Liberci 6 784 720  Kč
16. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 1 Stavební údržba parkovišť Široká,Orlí,Frýdlantská 2 270 744  Kč
15. 4. 2006 24. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - správa a údržba komunikací a veřejné zeleně 671 933 500  Kč
12. 12. 2017 12. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 6 - TSML - 33/06 22 023 210  Kč
26. 3. 2018 26. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - demontáže a instalace odpadkových košů 178 620  Kč
6. 2. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. 4/18/0003-SoD na odstranění (odfrézování) krytu vozovek 7 247 900  Kč
26. 3. 2018 26. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - Oprava plotu a výřez náletů na skládce Zlaté návrší 157 414  Kč
12. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - údržba rekultivované skládky TKO Zlaté návrší 180 641  Kč
11. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - operativní úklidy ploch veřejné zeleně - dodatek č. 1 2 272 380  Kč
6. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - souvislá oprava chdoníků ve vlastnictví objednatele 5 442 930  Kč
10. 8. 2018 27. 11. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. 4/18/0177-SoD-Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-7 lokalit (ul. Průmyslová) 601 037  Kč
23. 1. 2017 30. 1. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. nájem parkovacích automatů 177 644  Kč
10. 10. 2018 22. 10. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. 4/18/0240-SoD-Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci-lokalita Husova-Hrubínova-Svobody 8 858 891  Kč
28. 6. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - TSML 1 800 000  Kč
10. 4. 2006 12. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - 33/06 674 676  Kč
3. 4. 2017 6. 4. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s Prodej parkovacích automatů 58 ks 1 142 921  Kč
21. 1. 2013 24. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - správa a údržba komunikací a veřejné zeleně 633 580 000  Kč
13. 9. 2018 18. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - Liberec, ulice Heřmánková - návrh opatření k zamezení pronikání vody na pozemek č. 182 a 563/1 459 191  Kč
21. 11. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. SoD - Stavební údržba parkoviště v ul. U Nisy 894 459  Kč
31. 7. 2018 31. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - odstranění pařezů v Liberci 102 581  Kč
10. 4. 2006 24. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - správa a údržba komunikací, chodníků, veřejné zeleně 674 676 000  Kč
21. 1. 2013 13. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 5 - TSML 33/06 Neuvedena
28. 6. 2018 10. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. 4/18/0149-SoD-Oprava hřbitovní zdi, Vesec 1 198 851  Kč
23. 4. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - frézování pařezů v Liberci 145 219  Kč
12. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - manipulační práce na ploše deponie dřevní hmoty vznikající z údržby městské zeleně 181 500  Kč
11. 8. 2016 6. 9. 2016 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - souvislá údržba chodníků v Liberci 5 784 305  Kč
11. 9. 2017 15. 9. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - oprava dětských pískovišť v Liberci 153 135  Kč
31. 7. 2018 31. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - výměna košů Soukenné nám. 72 237  Kč
20. 8. 2018 24. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - správa a údržba komunikací a veřejné zeleně 633 580 000  Kč
24. 3. 2017 24. 3. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - úklidy ploch veřejné zeleně 2 412 438  Kč
10. 5. 2011 13. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 3 - TSML 33/06 633 580  Kč
1. 11. 2011 24. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - správa a údržba komunikací a veřejné zeleně 633 580 000  Kč
29. 5. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - demontáže a instalace odpadkových košů v Liberci 109 815  Kč
26. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Smlouva o dílo - Frézování pařezů v Liberci 73 700  Kč
19. 6. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. 4/18/0127-SoD-Havárie mostu LB-032 ul. Hrubínova 4 714 702  Kč
20. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Technické služby města Liberce a.s. Oprava hřbitovní zdi Vesec - část A 326 644  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.